תיאור אוסף תיקונים חמים 8 עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

CPR - AX DIS Layer Hotfix Rollup Template

BUG #: 166398 (Content Maintenance)

מבוא

מיקרוסופט פירסמה את אוסף תיקונים חמים 8 (RU 8) עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1). מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן להשיג את אוסף תיקונים חמים ועל בעיות הנפתרות על-ידי אוסף תיקונים חמים. מספר build אוסף תיקונים חמים זה הוא אוסף תיקונים חמים 5.0.1500.6491.This כולל כל מדינה ספציפית-עדכונים ותיקונים חמים הכלולים במהדורות קודמות של אוסף תיקונים חמים עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1. לקבלת מידע נוסף אודות תיקונים הכלולים באוספי החם הקודם, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 1 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  967145 אוסף תיקונים חמים 1 (967145) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 2 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  971536 אוסף תיקונים חמים 2 (971536) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 3 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 3, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  974409 אוסף תיקונים חמים 3 (974409) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 4 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 4, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  979125 אוסף תיקונים חמים 4 (979125) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 5 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 5, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  982812 אוסף תיקונים חמים 5 (982812) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 6 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 6, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  תיאור 2405516 של אוסף תיקונים חמים 6 עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

 • אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 7 לקבלת מידע נוסף אודות אוסף תיקונים חמים של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 7, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  תיאור 2503850 של תיקון חם אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

מידע נוסף

מאמר זה מכיל מידע מוקדם אודות תיקונים חמים שפורסמו על-ידי Microsoft. לכן, במאמר KB המופנה עדיין יהיה לא זמין. במאמר KB, אם הוא זמין, מספק פרטים נוספים אודות הבעיה, הרזולוציה, וזמינות את התיקון החם. אם במאמר KB אינו זמין, באפשרותך לבקש את התיקון החם עדיין על-ידי יצירת קשר עם התמיכה. עיין בסעיף "מידע תמיכה" באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת הוראות אודות בקשת תיקון חם:

תיקונים חמים שפורסמו עבור Microsoft Dynamics AX 2009

עדכונים ספציפיים למדינה חדשים הכלולים בעדכון זה אוסף תיקונים חמים

אוסף תיקונים חמים זה כולל את העדכונים הבאים של מדינה ספציפית עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

מספר מאמר KB

התכונה תקניות בעדכון ספציפי למדינה

ישים מדינה או אזור

קישור נייר לבן

2525065

עדכונים statementBUG מע מ שנתי אוסטרי #: 26671 (AXSE)

אוסטריה

Not applicable

2386092

עדכונים של חברה מאוחדת חשבון transactionsBUG #: 21308 (AXSE)

ברזיל

עדכון ספציפי למדינה עבור ברזיל

2534408

שילוב ספר כספים עודכן כדי לתמוך את הדור של SPED PIS/COFINSBUG #: 25203 (AXSE)

ברזיל

Not applicable

2559972

דה Código Tributária Situação (CST) תכונות עבור PIS ואת קודי מס COFINS הדרושים כדי ליצור את SPED PIS/COFINSBUG #: 28705 (AXSE)

ברזיל

Not applicable

2568739

מראש ערכים עבור שדות CNPJ, שם ו- Estadual Inscrição (IE) בקובץ ה-. xml עבור NF-e נשלחה אל environmentBUG מחשב של SEFAZ #: 30318 (AXSE)

ברזיל

Not applicable

2605647

רחוב ICMS (החלפת tributary) סכום עבור מצב Mato Grosso לכלול שוליים היפותטיים נקבעים על-ידי stateBUG Mato Grosso #: 31409 (AXSE)

ברזיל

Not applicable

2618430

המבנה של קובץ ה-xml אשר נשלח אל SEFAZ עבור NF-e מתעדכן בהתאם NT 2011.004BUG #: 32470 (AXSE)

ברזיל

Not applicable

Not applicable

היפוך מע מ בעסקאות תשלום מקדמה בעת רישום invoicesBUG #: 60092 (Vedbaek SE)

הרפובליקה הצ\'כית

Not applicable

2503234

הרחבת את דיווח מע מ צ'כית קובץ מבנה כדי לכלול קבצים מצורפים עבור correctionsBUG הצהרת מע מ #: 25558 (AXSE)

הרפובליקה הצ\'כית

Not applicable

2421522

תשלומים אלקטרוניים עם Nordea Netbank FileBUG חברה #: 16992 (AXSE)

דנמרק

עדכון ספציפי למדינה עבור דנמרק

2436459

OIOUBL חשבוניות אלקטרוניות עבור DenmarkBUG #: 23090 (AXSE)

דנמרק

עדכון ספציפי למדינה עבור דנמרק

2467355

העברות אשראי 20022 כללית של ISO עבור FinlandBUG #: 23675 (AXSE)

פינלנד

עדכון ספציפי למדינה עבור פינלנד

2567754

עדכון לדרך חיובים הפוכים מדווחות עבור דוח מע מ גרמנית (ELSTER) באג #: 30454 (AXSE)

גרמניה

Not applicable

2554055

תאריכים חבות מס שירות בהתבסס על נקודת taxationBUG #: 28925 (AXSE)

הודו

עדכון ספציפי למדינה עבור הודו

2309385

יוצר את reportBUG תנועות מס מקומי איטלקית #: 28971 (AXSE)

איטליה

עדכון ספציפי למדינה עבור איטליה

2563234

יצירת הדוח Modello 770 כ- fileBUG ASCII #: 30172 (AXSE)

איטליה

עדכון ספציפי למדינה עבור איטליה

2616267

דוח של חייב במס עסקאות עם חברות במדינות אשר יש taxation (מדינות "שחור מפורט") מורשה באג #: 33518 (AXSE)

איטליה

עדכון ספציפי למדינה עבור איטליה

2494888

EHF חשבוניות אלקטרוניות עבור NorwayBUG #: 25198 (AXSE)

נורווגיה

עדכון ספציפי למדינה עבור נורווגיה

2563064

הפקת ושליחת סטטוטוריים דוחות מצב מס שירותים ב- RussiaBUG #: 29621 (AXSE)

רוסיה

עדכון ספציפי למדינה עבור רוסיה

2573162

הפקת והדפסה של חשבונית תחבורה ומשימת כרטיס בהתבסס על עץ ladingBUG #: 30689 (AXSE)

רוסיה

עדכון ספציפי למדינה עבור רוסיה

2581799

סדרי תשלום עבור תשלומים שבוצעו ספקים לבין בנקים מחוץ רוסיה כוללים addressesBUG הארגון #: 31426 (AXSE)

רוסיה

עדכון ספציפי למדינה עבור רוסיה

2589594

הפקת והדפסה של חשבונית תחבורה ומשימת כרטיס בהתבסס על עץ ladingBUG #: 32124 (AXSE)

רוסיה

עדכון ספציפי למדינה עבור רוסיה

2620178

חשבונית-factura מתקנת עבור שינויים בכמות והנחות ב ordersBUG מכירות #: 33586 (AXSE)

רוסיה

Not applicable

2645702

עדכוני עיצוב חשבונית-factura ו- factura חשבונית לרשום formatBUG #: 35424 (AXSE)

רוסיה

Not applicable

2660935

עדכונים קרקע ברוסית processBUG הצהרת מס #: 36496 (AXSE)

רוסיה

Not applicable

2589813

חישוב חשבונית יעד תאריכים בהתבסס על תאריך היעד הוא תאריך ומגבלות תאריכי משלוח של סחורות ושירותים עבור SpainBUG #: 32140 (AXSE)

ספרד

עדכון ספציפי למדינה עבור ספרד

2628415

קודי המסירה המשמש הדוח מכירות ולרכוש תנועות ב- listBUG מכירות של האיחוד האירופי ספרדית #: 34600 (AXSE)

ספרד

עדכון ספציפי למדינה עבור ספרד

חדש התיקונים החמים הכלולים בעדכון זה אוסף תיקונים חמים

אוסף תיקונים חמים 8 מכיל תיקונים חמים המתוארות בטבלאות הבאות: תיקונים חמים של יישום

מספר מאמר KB

תיאור

961697

תאריך פרופיל בכרטיס השעון האלקטרוני של בקרת רצפת ייצור אינו מעודכן כצפוי בעת שינוי תאריך הפרופיל בפורטל הארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25806 (AXSE)

974788

לאחר סיום של הוראת ההסגר עם הקטנת כמות, מחיר העלות של פריט שגויה. באג #: 10172 (AXSE)

978989

נניח לעבד את הזמנת החזרה עבור פריטים שקיימים מספר סידורי מבוקרת. במצב זה, באפשרותך להוסיף באופן ידני שגוי מספרים סידוריים שאינן קיימות בהקשורות RMA הזמנת המכירה המקורית. באג #: 18029 (AXSE)

979304

עדכון כרטיס האשראי עיבוד בהחשבונות החייבים זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 14511 (AXSE)

2270191

הנח כי ייצור להגדיר משימות הופעל וכי אושר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1. כאשר תבחר את המשוב ולחצן אשר בטופס רישום, הפעולה "דיווח כגמור" לא אמור להתרחש. באג #: 29509 (AXSE)

2292391

סיכום ליבה 2292391 (לבנות 5.0.1500.4090) זמין עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26365 (AXSE)

2309385

קיים עדכון ספציפי למדינה עבור איטליה זמין עבור תנועות מע מ עם הדוח מדינות הוכנסה לרשימה השחורה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ו- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 28971 (AXSE)

2485062

כמה תוכן בקובץ PDF אינם קריאים בשעת יצירת קובץ PDF של הדוח טופס 27A משפט TCS או מתוך משפט TDS ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 24573 (AXSE)

2503795

את "מעל תשלום" והתכונה "תחת תשלום" אינם פועלים בעת ייבוא תשלום מרבי Bankgirot (SE) עם תכונת "יבא תשלומים שגוי" זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25579 (AXSE)

2514374

המערכת יוצרת איזון של שגוי בעת ייחוס תשלום וחשבונית בעלי לוח זמנים לתשלום שצוינו בערך התאמת חליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של טורקיה GLS #: 25488 (AXSE)

2514375

"ביצוע קוד שגיאה: DialogField האובייקט אינו מאותחל" הודעת שגיאה בעת ניסיון ליצור קובץ ההעברה הבנקאית עבור טיוטות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25555 (AXSE)

2515037

באפשרותך לשנות את תקציב נעצר באופן בלתי צפוי בתמחיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25496 (AXSE)

2515556

הדוח "מחזור ספק ויתרות" ואת הדוח "מחזור מכירות ללקוח ויתרות" אל תציג את התאמות החליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25554 (AXSE)

2515557

ההגדרות האזוריות אינן נחשבות כאשר מחולל הדוח הכספי פועל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25609 (AXSE)

2515558

לא ניתן להפעיל את התאמות החליפין עבור תנועות שיוחסו חלקית אם ממדי חובה בחשבונות exchange ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25631 (AXSE)

2515685

התוצאה שגויה בעת רישום תנועות GST מתוך תנועות בנקאיות בתיבת הדו-שיח 'התאמת בנק' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25588 (AXSE)

2515687

המצב של רכוש קבוע בספר פחת לא מוגדר כ'סגור כאשר הערך של הרכוש הקבוע הוא שווה ל- 0 או ערך גרט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25186 (AXSE)

2516689

אין תכונת stat למדינה של דיווח החברה הצ'כית מוצהרת שנוצרו באיחוד האירופי רשימת מכירות של קובץ xml ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 23661 (AXSE)

2516790

מס בפועל השירות מחושב מוצג בשדה "סכום המקור" באופן בלתי צפוי בעת התאמת מס מחושב השירות באופן ידני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 25144 (AXSE)

2516794

כמות ייצור מתעדכן באופן אוטומטי גם אם תשתמש בסוג צריכה של קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 באג #: 25919 (AXSE)

2517472

המערכת לא יודפס על הדוח הוצאות כראוי אם הדוח הוצאות מכיל יותר מ- 40 שורות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25409 (AXSE)

2517495

המסיכה בערך חשבון הספר הראשי אינו נחשב בעת הפקת דוחות לגליון עבודה של Excel באמצעות מחולל הדוח הכספי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25557 (AXSE)

2517510

המשלוח פרטי תגית מופיע בחשבוניות ידניות בעת הדפסת חשבוניות ידניות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25634 (AXSE)

2518920

סכום מטבע משני מחושב באופן שגוי בעת רישום בין-חברתי היפוך יומן לתוך חברת היעד ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25683 (AXSE)

2518958

הלקוח קורס בעת הפעלת שלב "זיהוי התנגשויות של שדרוג קודים" מול Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם התיקון החם installedBUG סיכום 6 #: 25618 (AXSE)

2519010

עלויות עקיפות חסרים חישוב כאשר קיימת קבוצת עלות מועבר מצומת הכולל אחד למשנהו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25801 (AXSE)

2519061

"מנתח: התחביר עבור [אובייקט] שגויה" הודעת שגיאה בעת פתיחת דוחות מסוימים של Microsoft SQL Server דיווח שירותים (SSRS) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 כנגד Microsoft SQL Server 2008 R2BUG #: 25489 (AXSE)

2519344

הפרמטרים אינם נשמרים בעת שימוש המחלקה SalesFormLetter_Invoice כדי להגדיר משימות אמבט שונים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 24195 (AXSE)

2519456

PTO ייצור KanBan עבור פריט BOM אינו יכול לאשר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25521 (AXSE)

2519969

הסכומים הדוח תשלום מע מ של בריטניה הם הכפלה באופן שגוי לאחר שתציב חשבונית רכישה ספר ראשי המשתמשת חיוב הפוך ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25707 (AXSE)

2520120

סכום שורה בטרנזקציה פריט שגויה אם מחיר מכירה ליחידה משתנה בשורת המכירה לפריט נדרש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25725 (AXSE)

2520690

המצב בשורת הזמנת המכירה, עם פרמטר סגור ואת כמות מופחתת, אינו מתעדכן בעת רישום תעודת משלוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 באג #: 25709 (AXSE)

2520708

השדה AU001008, AU001009 והשדה את AU001010 רשומה "H" "ניכוי מס במקור-דגם 770" הדוח הם ריקים באופן בלתי צפוי בגירסה איטלקית של Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25724 (AXSE)

2520710

קו תנועה יש כמות "0.00" נשאר בטופס תנועות עריכה באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26017 (AXSE)

2520711

הדוח SRS גיול ספק/לקוח מציג נתונים שגויים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 24907 (AXSE)

2520723

"תאריך התנועה בפועל [Transaction_Date] קטן מהתאריך המאוחר ביותר [Latest_Date] ביומן רישום [Journal_No.]" הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לרשום יומנים כלליים בגירסת Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG איטלקית #: 25721 (AXSE)

2520747

הלקוח מתוך חוזה הפרוייקט שצוין באופן בלתי צפוי בפרוייקט חדש לאחר שתגדיר את השדה שיטת מע מ "חשבון לקוח" בטופס הפרמטרים פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25755 (AXSE)

2521124

תאריך היעדרות בתיבת הדו-שיח נוכחות שגויה ב בעת יצירת רישום היעדרות עבור יום שלם עבור עובד SFC ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25710 (AXSE)

2521250

המצב זיכוי של תנועת לחשבון תחת פרוייקטים שגויה לאחר post יומן כללי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 22164 (AXSE)

2521255

"פונקציה SysTableLookup::getCallerStringControl בוצעה קריאה שגויה" הודעת שגיאה בעת ניסיון לבחור קטגוריה בכרטיסיה ' פרוייקט ' של תיבת הדו-שיח "מאגר לא כולל רישום חשבונית" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 שירות Pa.... באג #: 20705 (AXSE)

2521264

קיים עדכון ספציפי למדינה זמין עבור חישוב הודיות ורישום של TDS ו TCS בתנועת היומן שנוצר על-ידי שימוש linesBUG יומן מרובים #: 22726 (AXSE)

2521282

הודעת השגיאה "אין אפשרות לערוך רשומה בתנועות ספק (VendTrans)" כאשר תואמים חשבונית רכישה עם הזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25711 (AXSE)

2521289

רשומות תנועה הפוכה אינם מוצגים בתיבת הדו-שיח 'תנועות מע מ' ובתיבת הדו-שיח "Excise תנועות" לאחר היפוך תנועת מע מ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם localizatio הודו... באג #: 25757 (AXSE)

2521293

הסכום בשדה "סכום חשבונית" שגויה בעת בירור הכולל בהזמנת הרכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם הסבה ברזילאית שכבה installedBUG #: 26099 (AXSE)באג #: 27288 (AXSE)

2521306

מתקבלת הודעת שגיאה בעת הפעלת הפונקציה שיריון משלוח WMS בניהול מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26024 (AXSE)

2521853

היפוך תנועת רשומות אינן מוצגות בעת הפעלת את בירור אוגר Excise לאחר לאחור על עסקה Excise ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 25845 (AXSE)

2521854

אין אפשרות לשנות דבר בכותרת של הצעת מחיר לפני יצירת קו פריט בהצעת המחיר מכירות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 25804 (AXSE)

2521855

אין באפשרותך לרשום יומן ביטול הסימון שנוצר עבור יומן תשלומים AP עם קוד TDS שצוין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 25815 (AXSE)

2521856

הערך בשדה "סכום" ואת הערך בסכום"Paid" הם אפס באופן שגוי בעת יצירת קו בתיבת הדו-שיח Modello 770 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח של תצורת איטלקית #: 25880 (AXSE)

2522429

שיטת התשלום אינו נחשב בעת רישום ספק יומן תשלומים עבור חשבון ספר ראשי כללי (GL) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25833 (AXSE)

2522430

הדוח "לרשום את התנועה על-ידי היומן" מציג ערך שגוי אם התנועה היא במטבע זר סוג החשבון הוא פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25916 (AXSE)

2522524

המחסן מוצג רק עבור השורה הראשונה במקום דרישות רכש שאושרו על ידי שחרור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25706 (AXSE)

2522565

מחיר המכירה באופן שגוי משתנה בעת שינוי המיקום בשורת הזמנת המכירה עם בקרת תאריך המסירה של ATP ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 באג #: 25787 (AXSE)

2523165

פעולה מתוזמנת מחדש באופן בלתי צפוי בעת רישום יומן כרטיס נתיב עבור הפעולה בסדר הייצור נעול ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25883 (AXSE)

2523255

אפסים בערך מזהה התשלום של החברה אינם מועברים לקובץ המיוצאים באמצעות תבנית סטנדרטית "Bankgirot Autogiro (SE)" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26593 (AXSE)

2523800

סוג ההובלה הוא שגוי בהדוח DANFE כאשר תדפיס את הדוח עבור הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות #: 26037 (AXSE)

2523913

הנחת המזומן מחושבת באופן שגוי בעת יצירת הזמנת מכירה העושה שימוש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG את "המחירים כוללים מע מ" והנחת מזומן #: 26068 (AXSE)

2523916

בדיקת המידע נסגר באופן בלתי צפוי בעת פתיחת בדיקת מידע במסנן באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25429 (AXSE)

2524387

דורשי הרכש שגוי מוצגים ברשימה הנפתחת למבקש בתיבת הדו-שיח "דרישות רכש" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25971 (AXSE)

2524393

הודעת השגיאה "סכום שלילי אינו מותר" כאשר אתה מנסה לרשום חשבונית עבור הזמנת רכש החזרה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25123 (AXSE)

2524430

הדוח גיול לקוחות מציג ערכים שגויים לאחר היפוך ייחוס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25748 (AXSE)

2524432

"קו אין אפשרות לכלול ביומן מאחר הכמות עבור פריט [שם פריט] אינו שווה לאפס" שגיאה הודעה בעת הוספת שורת הזמנת רכש ליומן מכס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: ( 25598 AXSE)

2524433

יומני אישור חשבוניות לא יהיו גלויים בהדוח "חשבונית פנימי של האיחוד האירופי" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26016 (AXSE)

2524469

חישוב מחדש של השדה "סכום לייחוס" בעת ניסיון לשנות את הכמות עבור חשבונית המכילה המזומן ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26182 (AXSE)

2524973

המערכת לא למלא את הנתונים בשדה NRO_CHAVE_NF_ELETRONICA בטבלה TBLF_NOTFIS_TMP במסד הנתונים AX_SOFTTEAM בעת הפעלת תהליך השילוב ספרים הכספים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG הסבה ברזיל #: 26156 (AXSE)

2525538

לא צפויה של תנועות בעת רישום של הצעת חשבונית אם אתה מפעיל את ההתאמות ממס בחשבונית הפרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26396 (AXSE)

2525710

הדוח יומן תעודות מזומנים כולל מספר חשבון לקוח שגוי לאחר שתשנה את השדה "חשבון נגדי" ביומן תעודת מזומנים בפונקציונליות פולנית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26042 (AXSE)

2525728

הסכום בשדה "סכום במטבע" ואת הסכום בשדה "יתרה נוכחית" בשורה סכום בהדוח "אוסף מבט כולל על מכתב" מחושבות באופן שגוי לאחר לארגן מחדש טרנזקציה Microsof... באג #: 26278 (AXSE)

2525734

מתקבלת הודעת שגיאה בעת סיום של הוראת ההסגר לאחר שתתקן את כמות פריט של הוראת ההסגר ברישום מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26174 (AXSE)

2525797

הנתונים חסר בטופס BlackListTable_IT בעת רישום הזמנת רכש בעל חיובים שונים מוגדרת בכותרת בחשבונות זכאים בפונקציונליות איטלקית של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26252 (AXSE)

2525850

לחצן "הבא" בדף תוצאות החיפוש שלא לפעול כמצופה בפורטל (EP הארגון) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26063 (AXSE)

2526277

השדה מחסן עבור פריטי דמה הזמנה מתוכננת יהיה ריק, כאשר תיבת הסימון "צריכת מרכז עבודה" נבחר ב- BOM ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25961 (AXSE)

2526342

מידע שגוי ב- B רשומה עבור קוד הרשות המקומית שייתכן שכלולה בהדוח Modello 770 איטלקית הפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26098 (AXSE)

2526343

הלקוח אינה מגיבה כאשר תפעיל את הפונקציה "העברת תשלום" על כל יומני שאושרו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26043 (AXSE)

2526595

שובר משלוח הוא ריק בעת קבלת משלוח לאחר מתקבלת הודעת השגיאה "סכום עלות שלילי עבור קבלות אינו מותר" הודעה בעת רישום הזמנת העברה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25969 (AXSE)

2526987

השדה מדינה/אזור אינו מתעדכן בעת שינוי השדה מיקוד בכותרת של הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25610 (AXSE)

2527040

משלוח וקבלה של תנועות לא פורסם לקופה DSA בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26116 (AXSE)

2527046

ערכי ההיפוך מוצבים לחשבונות שגוי בעת שינוי תאריך ביטול ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26075 (AXSE)

2527050

מטבע משני מוצג בצורה שגויה בערך יומן של ספר ראשי בפונקציונליות טורקית של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25863 (AXSE)

2527053

הנחת המזומן מחושבת באופן שגוי כאשר לוח זמנים לתשלום נעשה שימוש ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25611 (AXSE)

2527055

התאריכים שהוצבו ספר ראשי עבור תקופות ייחוס מע מ השונות מלוח התאריכים שנרשמו ביומן התשלומים של לאחר להפוך את העדכון של התנועה יומני חשבוניות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26283 (AXSE) באג #: 27415 (AXSE)

2527456

סכומי מע מ עבור פריטי שורה חויב מרובים אינם נכונים לאחר שתשנה את הכמויות של פריט מפתק אשראי ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 25462 (AXSE)

2527456

סכומי מע מ עבור פריטי שורה חויב מרובים אינם נכונים לאחר שתשנה את הכמויות של פריט מפתק אשראי ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 28604 (AXSE)

2527743

נתונים פרטיים של משתמשים אחרים ביומנים עשויה להיות ראיה והמשתנה כאשר תשתמש בתכונה סינון/מיון מתקדם ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26110 (AXSE)

2527856

הזמנת מכירה אינה סגורה כאשר פריט מוקטן נבחרה תיבת הסימון סגור בעת רישום חשבונית ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26544 (AXSE)

2527936

שתי רשימות איסוף נוצרים בעת שימוש באפשרות "סיכום אוטומטי" בעת שחרור פריטים עבור איסוף ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 24817 (AXSE)

2528472

המערכת תציג פרטים של הפעילות בעת המרת הפניה לקשר עסקי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25092 (AXSE)

2528574

פרטי תשלום חסר בעת יצירת קובץ Telepay נורווגית עבור תשלומי לקוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25823 (AXSE)

2528577

בטופס הפניה כספים, רשום את שם החברה שלך במקום nameBUG של הספק #: 26180 (AXSE)

2528578

מזהה CFOP אינה משנה עבור הזמנות מכירה או הזמנות רכש כאשר תבחר את boxBUG הסימון "עדכון CFOP" #: 26185 (AXSE)

2528725

כאשר אתה מנסה לפשר בין הספר הראשי ומלאי על-ידי הפעלת מלאי פיזי לפי קבוצת פריטים ודוחות מלאי פיזי לפי ממד מלאי, הדוחות להציג valuesBUG פיזיים שגויים #: 26064 (AXSE)

2528900

סכומים במזומן שגוי מוצגים ב- 347BUG הצהרת דוח מס #: 26810 (AXSE)

2529207

כאשר לרשום חשבונית עם כמות תשלום TDS גדולה יותר תנועת התשלום TDS שיוחסו כבר, תנועות TDS חדשות אין postedBUG #: 26188 (AXSE)

2529208

חשבוניות ספק שהוצבו ליומן חשבונית לא מועברים reportBUG מס של דגם 349 (רשימת מכירות של האיחוד האירופי ספרדית) #: 26069 (AXSE)

2529280

הלקוח Microsoft Dynamics AX 2009 קורס כאשר מחשב דגם בעל יותר מ- 200 משתנים ב- BuilderBUG מוצר #: 26023 (AXSE)

2529338

מציג לקבל כמות להישאר ערכים שגויים בעת יצירת תעודת משלוח הערה עבור פריט שנאספו שיש לו את המסירה היא הסכום specifiedBUG #: 26133 (AXSE)

2530030

כמויות TDS אינם מחושבים על כל השורות בעת החלת תשלום מקדמה עם TDS orderBUG שורות מרובות רכישה #: 26268 (AXSE)

2530035

חשבונית פרופורמה מכיל informationBUG מע מ שגוי #: 26271 (AXSE)

2530039

מטבע שגוי הסכומים ב reportBUG משפט של חשבון ספר ראשי כללי #: 26307 (AXSE)

2530041

הדוח מס 349 מודל מציגה רק כמויות זיכוי, חשבונית לא מלא amountsBUG #: 26474 (AXSE)

2530043

תנועות מע מ ב הדוח התאמת מס נורווגית הם doubledBUG #: 26412 (AXSE)

2530066

הקובץ 340 מודל מכיל את numberBUG מע מ פטור ממס שגוי #: 26280 (AXSE)

2530073

יחידת מלאי לא יאוכלס ב- הבין-חברתית מכירות סדר או לרכוש סדר lineBUG #: 25717 (AXSE)

2530704

"סוג במחיר קבוע אינו מאפשר רישום של הזמנת מכירה של פרוייקט" שגיאה בעת ניסיון לשנות את רמת הכותרת של orderBUG מכירות-דרישה פריט #: 24930 (AXSE)

2530927

בעת שינוי משקל אריזה עבור פריטי שורה, משקל אריזה הערכים הם הכפלה ב המשקל ברוטו ב- orderBUG מכירות #: 26259 (AXSE)

2530996

בעת שינוי כמויות הזמנת מכירה על פריטים PTO KanBan, המערכת איפוס הכל ללא הודעת אזהרה. באג #: 25520 (AXSE)

2531011

"הסר התאמה של סכום מע מ" שגיאה בעת ניסיון ליצור תעודת זיכוי עבור invoiceBUG הזמנת רכישה #: 25581 (AXSE)

2531572

"אין אפשרות למצוא את צומת /x:retEnviNFe / x: dhRecbto בהודעה" הודעת שגיאה בעת קבלת קובץ XML מתוך מצב באהיה שירות גירסת האינטרנט 2.0 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם הסבה NFe ברזיל עדכון i... באג #: 24543 (AXSE)

2531672

כאשר תסיים הזמנת ייצור, ביטולי WIP ורישומים ספיגת עלויות עקיפות חסרים sheetBUG תמחיר #: 26253 (AXSE)

2531673

הזמנת מכירה תאריכים שאינם מסונכרנים עם datesBUG הזמנת רכש של מסירה ישירה קשורים #: 26446 (AXSE)

2531676

כאשר אתה מנסה להשתמש בתכונה פירוט שובר על פנקס חשבוניות לאחר לרשום חשבונית עם הנחת מזומן, הנחת המזומן מוצג במקום amountBUG מע מ #: 26511 (AXSE)

2531712

המערכת מתעלמת הערך PartyType בתבנית רשומת הלקוח בעת יצירת רשומת לקוח חדש באמצעות התבנית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26510 (AXSE)

2531754

תהליך השילוב ספר כספים שקשור לקובץ Installments אינו מפיק נתונים בשדה NRO_TITULO ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26362 (AXSE)

2531855

אתה נתקל בשגיאה בעת ניסיון פיצול של הוראת ההסגר המשתמשת משטחים ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26320 (AXSE)

2531925

הקובץ 340 מודל מכיל כמויות שגוי של שהוחל ניכויים מע מ בעת רישום של חשבונית ספק הכולל קווים מרובים בעלי appliedBUG מע מ #: 26289 (AXSE)

2532104

קבוצת מע מ לפריט הרכישה הוא כברירת מחדל לקבוצה מע מ באופן בלתי צפוי בעת רישום רכישה עבור פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25597 (AXSE)

2532347

"502 - דחייה: שגיאת מפתח גישה - שדה המזהה אינו תואם את השרשור של השדות המתאימים" הודעת שגיאה בעת שליחת חשבונית (federal) של NF-e 2.0 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם השכבה הסבה ברזילאית... באג #: 26632 (AXSE)

2532349

פעולות לא יהיו גלויים בטופס בדיקת מידע עבור "Oper. שדה מספר"בשורת BOM ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26433 (AXSE)

2532352

תנועה עבור חשבונית מסומנת בדגל כתנועה פתוחה באופן בלתי צפוי אפילו אם התנועה יוחסה במלואה על-ידי שימוש בפונקציונליות 'ייחוס אוטומטי' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26410 (AXSE)

2532354

כאשר אתה מפעיל את הדוח "רשימת תנועות ספר ראשי", קוד המע מ ואת סכום מע מ אינם נכונים. בנוסף, השדה "ספר ראשי/מע מ הפניה" לא יעודכן. באג #: 26198 (AXSE)

2532361

המערכת לא שקול ברירת המחדל הגדרות ההזמנה בעת המרת הזמנת ייצור הזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26332 (AXSE)

2532564

תנועות מלאי תנועה ותנועות העברה יש סכומי עלות שגוי במטבע משני לאחר סגירת המלאי במטבע משני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של טורקיה GLS #: ( 26596 AXSE)

2532803

הטופס NF-e (הפדרלית) נדחה על-ידי SEFAZ עם קוד דחייה 533 אם לרשום חשבונית עבור הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26644 (AXSE)

2532982

ערכים נוספים שובר נוצרים באופן בלתי צפוי כאשר לייחס חשבונית ותשלום עבור לקוח ב- Microsoft Dynamics AX עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 22159 (AXSE)

2532992

תנועות לקוח אינם באופן אוטומטי בעת הפעלת הפונקציה 'צור חשבונית היפוך' להיפוך חשבונית מתוך תיבת הדו-שיח 'הזמנת מכירה' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26328 (AXSE)

2532994

הדוח "התאמת בנק" אינו מדפיס את תנועות שהותאמו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26442 (AXSE)

2532996

"ביצוע קוד שגיאה: NumberSeq האובייקט אינו מאותחל" הודעת שגיאה בעת הדפסת חשבונית "תלוי פרופורמה" עם תכונת הפקת חשבונית אלקטרונית זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25756 (AXSE)

2533402

הגדרת "קבוצות משתמשים הרשאות" אינה פועלת עבור הטופס נתיב ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26341 (AXSE)

2533578

אפס האיורים עדיין מוצגים בהדוח "דוח כספי" למרות הוגדר לא בשדה "הצג אפס" הגדרות דוח כספי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן... באג #: 26485 (AXSE)

2533616

"WMSReserve_OutputTransport.reserve פונקציה שימש באופן שגוי" שגיאה בעת הפעלת הפונקציה Activate במשלוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג של הודעת #: 25932 (AXSE)

2534113

המסננים שצויינו אינם נחשבים בעת ייצוא קובץ RPS תחת "חשבונית אלקטרונית עבור שירותים" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26413 (AXSE)

2534114

הודעת השגיאה "פריט [פריט] אינו כולל מס הקלד ICMS" בעת רישום חשבונית המשלימה ICMS כדי לתקן ערך ICMS ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26486 (AXSE)

2534115

"ניתן ליצור משוב על כמות רק עבור פעולות ראשיות" שגיאה כאשר אתה מנסה לרשום יומן כרטיס משימה שנוצרה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג של הודעת #: 26449 (AXSE)

2534124

תכונת חשבונית אלקטרונית עבור מקסיקו יוצר קובץ XML לא חוקי אם קיים תו return בשדה טקסט של שורת הזמנת המכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26360 (AXSE)

2534147

רצף מספרים חדש למקדמה במזומן מופק באופן בלתי צפוי בעת רענון הדף מקדמת מזומן באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26411 (AXSE)

2535156

ההיפוך לא לעדכן את כל projItemTransCost הרשומות למצב הקודם כאשר לאחור כלילה של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25749 (AXSE)

2535372

השגיאה "אין אפשרות לבחור רשומה בשורות יומן הזמנת רכש (VendPurchOrderTrans)" כאשר אתה מנסה להציג את היסטוריית תשלום של ספק ב- 2009BUG חשבונות זכאים של Microsoft Dynamics AX #: 26439 (AXSE)

2535377

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת הפעלה מסוימות הודו קודי התאמה לשפות אחרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 26520 (AXSE)

2535378

כמות הניפוק עודכן באופן שגוי בעת עיבוד של הקופה excise עם כמות תנועת מלאי שלילי המעורבות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 26448 (AXSE)

2535418

הכרטיס של לוח הזמנים האחרון מודפסים מספר פעמים באופן שגוי כאשר תשחרר את לוחות הזמנים של סדר הישען בו-זמנית ב למד מייצר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26494 (AXSE)

2536139

סכום חשבונית שגויה לאחר שהתאמת את סכום המס ואת סכום המקור עבור הזמנה הכוללת את ההגדרה "מחיר כולל מע מ" זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 23853 (AXSE)

2536156

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת יצירת פרוייקט חדש ב- Microsoft Dynamics AX Service Pack 1BUG #: 26793 (AXSE)

2536570

הטופס הצעות תציג שורות הצעת מחיר כאשר תנסה להכניס את שורות הצעת מחיר עבור לקוח בלקוחות החשבונות החייבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26573 (AXSE)

2536633

לאחר התאמת מס המכר על הזמנת רכש או הזמנת מכירה, סכום חשבונית שגויה. בעיה זו מתרחשת אם המחירים כוללים מס. באג #: 25784 (AXSE)

2536684

הגרט אינו מטופל כראוי בעת עיבוד תנועות העברת מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה מאוחדת של GLS #: 26078 (AXSE)

2536686

הדוח DANFE אינו מציג טקסטים משפטיים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 26257 (AXSE)

2536688

הדוח "חשבונית פנימי של האיחוד האירופי" הוא ריק כאשר תדפיס את הדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26782 (AXSE)

2536690

חשבון ספר ראשי עבור התנועות נלקח מתוך חשבונות רווח/הפסד Realised באופן שגוי בעת ייחוס תשלומי בנק של מכירת מטבע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26728 (AXSE)

2536706

יומן תשלומים בחברה הנמכרים לא פורסם בחשבונות זכאים בעת רישום יומן תשלומים עבור חברה הרכישה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26580 (AXSE)

2536708

הטקסט התנועה אינן מועברות כצפוי לאחר לפשר בין חשבון הבנק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26114 (AXSE)

2537244

ערכי ל'ספר מיותרים נרשמות בעת עיבוד תנועות העברת מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 25963 (AXSE)

2537252

מסומן על עסקה שגוי בעת יצירת זיכוי עבור הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25790 (AXSE)

2537296

המערכת משתמשת תמיד את היום האחרון של החודש כתאריך הסיום של כתיבה-ביטול ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26741 (AXSE)

2537765

המערכת יוצרת טרנזקציה מע מ לא צפוי בעת ביצוע לאחור תשלומי מקדמה עם המע"מ שחושב ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26685 (AXSE)

2537816

הדוח "תקשורת מס שנתי" אינו מציג ערכים פטור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26816 (AXSE)

2538351

הזמנות רכש וחשבונית יומנים הצג תוצאות שונות בהדוח תשלום מע מ בפונקציונליות בריטניה של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26603 (AXSE)

2538352

חשבונית אלקטרונית עבור מקסיקו מפיק חשבונית לא חוקי בעת יצירת קובץ XML ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG תאריך שעה #: 26732 (AXSE)

2538886

ערך "בהזמנה" מוצג באופן בלתי צפוי בתנועות פריטים בעת רישום תעודת משלוח או חשבונית לאחר החלת תיקוני ה-hotfix ב- KB 2520690 ו- 2527856 קילו-בתים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26954 (AXSE)

2538988

עלות תקנית לא חושב עבור פריט רכיב בעל ממדים הפעיל שצוין ואת תיבת הסימון "השתמש במחיר עלות של שילוב" ניקה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26791 (AXSE)

2538990

הודעת השגיאה "אין אפשרות לפעול BankReconciliation עקב הגבלת גישה בטבלה TmpBankAccountTrans_CN" כאשר אתה מפעיל את הדוח BankReconciliation ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה מאוחדת של GLS #: 26733 (AXSE)

2538992

ההקצאה פונקציה לא יפעלו כאשר אתה להקצות חיובים שונים למטה מכותרת בשורות הזמנה אשר מוגדר עבור תהליך הייבוא הישיר NF-e ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: ( 26916 AXSE)

2538993

השדה OrderAccount בטבלה CustTrans מציג ערך שגוי בעת רישום של הצעת חשבונית ב- 2009BUG פרוייקט ניהול חשבונות של Microsoft Dynamics AX #: 26759 (AXSE)

2538996

Officials אינם מוצגים בהדוח "רישום חשבונית עבור תשלום" בעת יצירת "חשבונית עבור תשלום" עבור הזמנות מכירה מספר בכל פעם ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם insta שכבה של מזרח אירופה GLS... באג #: 25607 (AXSE)

2539007

"רכישה עבור רכוש [רכוש קבוע], מודל ערך [מודל], קבוע כבר קיים" הודעת שגיאה בעת רישום הזמנת רכש עם סוג התנועה התאמת רכישה עבור רכוש קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26742 (AXSE)

2539013

"פעילויות בקיים תהליך" שגיאה בעת עדכון טופס רישום רשימת האיסוף לאחר ביטול קווים WMSOrderTrans ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26744 (AXSE)

2539217

המס סכום פטור של רכישה אינה כלולה בסכום הכולל רכש בעת הפעלת הדוח מס שנתית בפונקציונליות איטלקית של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26820 (AXSE)

2539223

התאמת חליפין לא כספית המשתמשת בשיטה "תאריך החשבונית" הצבות כמויות שגויות אם התשלום מיוחס עבור תנועות נחשב באמצעות תאריך נוספים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 26031 (AXSE)

2539288

פרטי הלקוח או את פרטי ספק בחשבונית שנרשמה משתנה באופן בלתי צפוי לאחר שינוי חשבון לקוח או חשבון ספק על פריסת חשבונית פולנית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של GLS חפש #: 26907 (AXSE)

2539479

"526 - דחייה: CFOP עבור פעולת הייצוא והוא במיקום המשלוח חסר" הודעת שגיאה כאשר מייצאים חשבונית (federal) NF-e 2.0 ממשלת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26153 (AXSE)

2539726

שדה סכום שיוחס החשבונית המקורית שגויה בעת רישום יומן תשלומים המכיל תשלום חלקי במטבע משני בחשבונות חייבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26860 (AXSE)

2540264

תאריך התנועה אירוע petty אינו מעודכן לתאריך של fileBUG מע מ מע מ #: 26729 (AXSE)

2540266

קווים מיותרים נוצרים בהדוח הפקד כאשר משתמשים שונים ליצור קבצי בנק JBA בו-זמנית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 25167 (AXSE)

2540269

פרטי רכוש קבוע לא נכללת זיכוי הזמנת רכש בעת יצירת זיכוי מהזמנת הרכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26799 (AXSE)

2540273

הדוח לצבור רכישות אינו כולל רכישה פיזי ordersBUG #: 26885 (AXSE)

2540286

תעריפי משלוח נכונים מוצבים כאשר החשבונית את תעודות המשלוח שנבחר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25608 (AXSE)

2541141

ערכי בשורת הצעת מחיר מוחלפים באופן שגוי באמצעות הערכים הישנים כאשר תעדכן את שורת הצעת מחיר עבור פריט בפורטל (EP הארגון) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26781 (AXSE)

2541308

בעת יצירת יומן חשבונית בהתבסס על תבנית פרוייקט, החשבונית לא עדכן פרוייקט כמות כראוי ו occurBUG שגיאות אימות #: 26875 (AXSE)

2541469

שדות מטבע מטבע וסכום תנועות רכוש קבוע לא מולאו לאחר הצבה של orderBUG רכישה חלקית #: 26823 (AXSE)

2541994

הודעת השגיאה "לא ניתן לשריין כמות המלאי תואמים עבור משלוח פריט תעודת [מספר תעודת] [מספר פריט]" בעת רישום חשבונית ספק חלקי שנייה עבור תעודת משלוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם GLS חפש installedBUG שכבה #: ( 26872 AXSE)

2542036

לאחר החלת התיקון החם 2530030, כמויות TDS מחושבות באופן שגוי בעת רישום של invoiceBUG הזמנת רכישה #: 27102 (AXSE)

2542043

בעת הדפסת חשבונית פרופורמה, קו נוספים יתווסף לחשבונית רישום formBUG #: 26763 (AXSE)

2542057

תבנית השעה ב הדוח CFD אלקטרוניים חשבונית חודשית אינה נכונה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 26887 (AXSE)

2542059

"שגיאה: שגיאה בעת ביצוע קוד: האובייקט אינו מאותחל" הודעת שגיאה בעת סגירת הטופס כתובת הפרטים הזדמנות ב- CRM ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של הסבה יפני #: 26952 (AXSE)

2542487

תנועות המקורי אינם מוצגים כאשר אתה מפעיל את הדוח 'רשימת תנועות ספר ראשי' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26914 (AXSE)

2543220

בעת רישום TDS מהזמנת רכש שורות מרובות, השורה הראשונה של TDS בלבד נלכד ב inquiryBUG TDS #: 26764 (AXSE)

2543258

הזמנת הרכש הפרוייקט עדיין מכיל את הפרוייקט השמור שהוזמנו התנועה ברשימה תנועת המלאי לאחר שהסרת את ההפניה projectBUG #: 24945 (AXSE)

2543574

פריסת הדוח המודפס שגויה בעת ציון תבנית קובץ ל- HTML עבור הדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26884 (AXSE)

2543581

החתמת שעון המוצע שגויה אם "Max. צוין פרמטר זמן עבודה"במודול ' בקרת רצפת ייצור ' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26769 (AXSE)

2543601

הפקד העברה בנקאית ספרדית דוחות אינם פועלים אם אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG את הפונקציונליות התנועה reorganizing או את הפונקציונליות של לוח זמנים לתשלום #: 27114 (AXSE)

2543606

באפשרותך למחוק דרישת רכש בעת דרישת הרכש נדחה למרות פריטים ממתינים עבודה קיימת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27118 (AXSE)

2543676

אין אפשרות לקרוא קבצי תשלום בבלגיה יחיד אירו תשלומים אזור (SEPA) על-ידי 6 ISABEL ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26989 (AXSE)

2543677

אין אפשרות ליצור הצעת חשבונית פרוייקט באמצעות הרוטינה תקופתי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם שכבת GLS מאוחדים מותקן ועם enabledBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 26993 (AXSE)

2543679

הקובץ NF-e נדחה אם תשתמש בתכונה אסמכתא כספית כדי ליצור קובץ NF-e ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 25753 (AXSE)

2543921

מחיר המכירה של הפריט ביומן פרוייקט שגויה בעת יצירת יומן פריט עבור פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 20369 (AXSE)

2544749

תיבת חיפוש באתר האינטרנט של הפורטל הארגוני אינו זמין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27031 (AXSE)

2544758

הערך בשדה 'שיריון' בכרטיסיה 'כיוונון' בתיבת הדו-שיח 'שם פריט' שגויה כאשר אתה מעביר הצעת מחיר לפרוייקט לפריט נדרש עבור פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27134 (AXSE)

2544766

הודעת השגיאה "שדה מיון לא חוקי" בעת הפעלת את התכונה 'מעבר אל ה ראשי טבלה טופס' בשדה 'מספר פעילות' בתיבת הדו-שיח "שורות יומן" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26859 (AXSE)

2545386

הדוח 347 הצהרה שגויה לאחר לרשום חשבונית באמצעות ספק במדינה האיחוד האירופי מהזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27016 (AXSE)

2545869

שער חליפין שגוי משמש בעת ייחוס תשלום מקדמה של חשבונית התואמת במטבע "עריכת תנועה פתוחה" בתיבת הדו-שיח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25770 (AXSE)

2545871

לא ניתן להשתמש בשיטה מואץ צרפתית במודול רכוש קבוע אם שנת הכספים שונה מזה של השנה הקלנדרית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26034 (AXSE)

2545873

סכומים מיותרים מוצגות בכותרת העליונה של הדוח בעת הפעלת הדוח הכספי של בינה עסקית-עמודה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 25816 (AXSE)

2545875

COD_PARTICIPANTE_REF והשדה MODELO_DOC_REF לא מאוחזרים כאשר תשתמש בתכונה שילוב ספרי חשבונאות לייצא חשבונית הפניות הכספים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות #: 26518 (AXSE)

2545878

תשלום SEPA המכיל תווים מיוחדים מסוימים אינו עונה על תיאור תבנית קובץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27023 (AXSE)

2545880

תיאור הכלי אינה מוצגת בשפה שתצורתה נקבעה בעת החזקת העכבר על שם שדה בטופס פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27165 (AXSE)

2545881

התכונה חיוב שונות תשתמש ערך קבוע במקום להשתמש בערך האחוז בעת רישום חשבונית עבור הזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 26517 (AXSE)

2545882

הנחת מזומן במקום סכום מע מ מוצג בשדה "סכום מע מ" כאשר אתה מפעיל את הפונקציה "פירוט שובר" כדי לרשום חשבונית המכילה את הנחת מזומן ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27043 (AXSE)

2546909

באפשרותך להגדיר קבוצת מע מ עבור קטגוריית הוצאות במודול הפרוייקט באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG פריט בלבד #: 25602 (AXSE)

2546914

אין באפשרותך להפוך תנועה סגורה אם תקופת המס סגורה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם usedBUG הסבה איטלקית #: 26965 (AXSE)

2546927

"יש לציין ממד [ממד] עבור חשבון [מספר חשבון]" שגיאה הודעה כאשר reevaluate העלות התקנית לאחר שתשנה את מחיר עלות רגיל באמצעות מידות קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27024 (AXSE)

2547206

"רשומה בקובץ [... \Documents\Test2\PCN874.txt] אינו חוקי" הודעת שגיאה בעת מיזוג מסוימים מס ערך מוסף (VAT) קבצים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של GLS ישראל #: 27014 (AXSE)

2547408

תאריך סגירה של שובר תשלום בתיבת הדו-שיח "סגור עריכת תנועה" שגויה לאחר ייחוס תנועות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26978 (AXSE)

2547416

המערכת יוצרת רשומות כפולות בעת ייצוא חשבונית הפניות כספים באמצעות התכונה שילוב ספרי חשבונאות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26552 (AXSE)

2547419

שער החליפין אינו נחשב כראוי עבור פיצוי כשמשתמשים הפעלה הפיצוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27083 (AXSE)

2547517

מתקבלת הודעה על שגיאת מעקב מחסנית כאשר תדפיס את הדוח משפט הממד מבלי לציין קריטריונים כלשהם בטופס בירור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27145 (AXSE)

2547726

חיוב שונות אינו מופיע הדוח סטטיסטיקה פנימית בעת הפעלת הדוח Instrastat ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25736 (AXSE)

2547901

השובר אינה מוצגת בתיבת הדו-שיח "עריכת תנועה פתוחה" בעת ייחוס של שטר חליפין endorsed ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 27098 (AXSE)

2548238

לא כל סכומי מס מותאמים אישית הם מחושבים ולרשום אם צוין של שער חליפין קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 27011 (AXSE)

2548374

הייחוס עבור הזמנת ההחזרה אינו זמין עקב סמל יד אדום בעת יצירת הזמנת החזרה עבור חשבונית לעדכן הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26992 (AXSE)

2548379

הקובץ המצורף לא מועברים מתוך הרכש להזמנת רכש בעת אישור דרישת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27041 (AXSE)

2548899

עלות WIP מוכפל לאחר לאחור האי כלילה עבור פרוייקט במחיר קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27077 (AXSE)

2548903

הפונקציה "שארית מסירה" יוצר תנועת מלאי נוסף עבור הזמנת הרכש בעת ביטול שארית לספק ב בין-חברתי הזמנת מכירה לחזור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27064 (AXSE)

2549076

השדה "מס רכיב" ואת השדה "PLA חשבון" בטבלה TaxTrans_IN אינם מתעדכנים לאחר הפעלת הפונקציה PLA עדכון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 27082 (AXSE)

2549077

"פריט [Item_Number] אין מס סוג ICMS" הודעת שגיאה בעת רישום חשבונית המשלימה IPI ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 27090 (AXSE)

2549185

רק הקוד IRRF וקוד PIS הם שנוכה במקור בעת עיבוד הזמנת רכש כולל מיסים שנוכה במקור באמצעות קוד בעל ערך "מגבלת מינימום" שונה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 27053 (AXSE)

2549646

פרופיל הפחת אינו נמחק כצפוי אם תלחץ כדי לנקות את תיבת הסימון פחת ולמחוק במודל הערך ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS תאריך הפעלת הפחת #: 27141 (AXSE)

2549662

אין אפשרות לפצל שורות על-ידי הפעלת הפונקציה "קווי פיצול" "הזמנת רכישה" בתיבת הדו-שיח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 27343 (AXSE)

2549756

הקצאה אוטומטית של זרימת העבודה לא תפעל כצפוי בעת הגדרת מספר הקצאות הזמינים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27119 (AXSE)

2550193

הדוח 'טופס דוח פחת' מוצג באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של GLS ישראל #: 27216 (AXSE)

2550194

באופן בלתי צפוי באפשרותך לבחור חשבון בנק לא פעיל עבור יומן חשבוניות חשבונות זכאים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27168 (AXSE)

2550198

באופן בלתי צפוי הסמן נעלם מן השדה 'מזהה עובד' לאחר לחיצה על Enter בתיבת הדו-שיח "שעון נוכחות" במודול ' בקרת רצפת ייצור ' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27395 (AXSE)

2550698

כתובת עדיין מוצג בטפסים מסוימים גם אם תגדיר את הכתובת לא ציבוריות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27408 (AXSE)

2550710

לא כל הפריטים BOM מחושבות בעת הפעלת החישובים בפריטים BOM במצב אצווה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27189 (AXSE)

2551308

"לא ניתן להפחית את הכמות שהוזמנה מכיוון שאין מספיק תנועות מלאי עם 'בהזמנה' מצב ' הודעת שגיאה בעת רישום יומן RAF עבור הזמנת הייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26551 (AXSE)

2551723

מיקומי בעיה ברירת המחדל שהוקצו שורות מכירה שגויים בעת ייבוא חלק מהשורות מכירות בהזמנת מכירה באמצעות AIF ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27244 (AXSE)

2551731

הודעת השגיאה "השדה עם מזהה '63' אינו קיים בטבלת 'משותף'" אם להוסיף התראה במחסן שהשתנה בשורת הזמנת המכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27042 (AXSE)

2552019

הודעת השגיאה "אין אפשרות לערוך רשומה בכותרת הזמנת מכירה - מעדכן טבלה (SalesParmSubTable)" בעת שינוי הפרמטר כמות מתוך "תעודת משלוח" ל- "כולם" בתיבת הדו-שיח 'רישום חשבונית' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27116 (AXSE )

2553514

דיירים פונקציונליות אינם פועלים כצפוי ב- 347 ספרדית מס הדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27310 (AXSE)

2553521

TDS אינו מטופל כראוי בתנועות תשלום בין-חברתיות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם הודו הסבה שכבה ותיקון חם עדכונים 5 installedBUG #: 25465 (AXSE)

2554794

כל התנועות מוצגים כאשר התאם את התנועות עבור החטיבה בתמחיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27303 (AXSE)

2554862

מחיר רכישה עודכן באופן שגוי במודל הערך בעת רישום זיכוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 27033 (AXSE)

2555002

הודעת השגיאה "שגיאה האובייקט אינו מאותחל" בעת בחירת פקד העץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27279 (AXSE)

2555440

קבצי XML NF-e נדחים עקב ייצוא שגוי של קודי CST IPI של Microsoft Dynamics AX 2009 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 26686 (AXSE)

2555943

שובר נגדי קשורים לא מוצג ו תאריך הסדרת החשבון הוא שגוי בעת ביטול תנועה הפוכה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27108 (AXSE)

2555949

קוד הכיוון של הולנד לא מאוכלס בקובץ סטטיסטיקה פנימית כצפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27748 (AXSE)

2556508

הטופס המקורי מוצג באופן שגוי או מפסיק להגיב לאחר העברת שדות בתיבת הדו-שיח "הגדרת המשתמש" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27400 (AXSE)

2556528

הודעת השגיאה "אובייקט CLR אין אפשרות לסדר כדי anytype Microsoft Dynamics" בעת עיבוד קבצי XML נכנסים תיקיה המכילה קובץ XML אשר הוא בעל גודל אפס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28274 (AXSE)

2557058

סכום פתוח שגוי מציג את תיבת הדו-שיח "תנועות פתוחות" כאשר לייחס חשבונית ותשלום בתיבת הדו-שיח "עריכת תנועה פתוחה" אם שערי חליפין שונים משמשים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם layerBUG GLS טורקיה #: 27960 (AXSE)

2557067

תנועות ספר ראשי יתיר נוצרים ואת חשבון מתאים מופק באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבת GLS מזרח אירופה #: 27462 (AXSE)

2557139

הודעת השגיאה "תצורת אינו קיים עבור מספר פריט [Item_Number]" בעת חישוב פריטים משלימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27684 (AXSE)

2557141

המצב של הפעולה אינו משתנה כדי "דיווח כ סיום" כאשר הדוח פעולות משניות גם, כדי הסתיים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27326 (AXSE)

2557175

זרימת העבודה אינו עובד עם טבלה משותף בחברה וירטואלית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27458 (AXSE)

2558031

מצב התנועה הוא שגוי לאחר החלת התיקון החם 2536684 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 27342 (AXSE)

2558051

המערכת מדלגת על מספר שובר בעת ביצוע העברה בנק CODA ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG הסבה בלגי #: 28304 (AXSE)

2558057

אין לך את אותו מספר רישום מס בין לקוח לבין ספק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 28309 (AXSE)

2558973

משתמש יכול לשלוח מחדש של הדוח הוצאות שבוטלו אף-על-פי תהליך זרימת עבודה שלא לפעול לאחר הדוח בוטל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27544 (AXSE)

2559416

סכום הנטו עבור שורת הזמנת רכש מקושר להזמנת ייצור אינו מעודכן כצפוי בעת פיצול הזמנת הייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28603 (AXSE)

2559972

קיים עדכון ספציפי למדינה זמינה עבור קבצי SPED PIS/COFINS בברזיל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 28705 (AXSE)

2560233

הדוח "דוח חשבון" מציג נתונים שגויים אם "תקופות ריקות" הגדרה זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28355 (AXSE)

2560772

הודעת השגיאה "התנועות בשובר [מספר שובר] לא מתאזנות לפי [תאריך]" מופיעה בעת ניסיון להפוך את תנועת לקוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 28028 (AXSE)

2560999

הכרטיס העסקי לא שמירת הרשומה בטבלה DirPartyTable בעת יצירת כרטיס איש קשר עסקי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28388 (AXSE)

2561048

CNPJ והשדה IE לא התמלאה בעת יצירת קובץ XML NF-e ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 27317 (AXSE)

2561146

הסכום בכל השדות מעוגל למספר שלם באופן בלתי צפוי כאשר אתה מפעיל את הדוח "יתרות רכוש קבוע" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27970 (AXSE)

2561147

המערכת לא לקבץ חשבוניות לפי מספר פטור ממס ועל מקש הפעולה בעת יצירת הקובץ 349 הצהרה ספרדית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28601 (AXSE)

2561566

המערכת יוצרת קווים כפולים בעת עיבוד פרוייקט מרובה שורות הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 27686 (AXSE)

2561576

"מעבר Paid"-זמן סוג נכלל בעת חישוב רישום היעדרות של יום הכולל ב'בקרת רצפת ייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28914 (AXSE)

2561577

"שיעורי מע מ, %" הערך הוא תמיד אפס באופן בלתי צפוי בעת הדפסת מסוימים דוחות רישום מע מ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 27048 (AXSE)

2561592

הודעת השגיאה "קוביה Bitte geben sie zuerst neben Kennzahlen 000,001,021,011,012,015,017,019,016 Beträge-ein 020 טל" בעת יצירת הצהרת מע מ שנתי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם 2525065 installedBUG #: 29241 (AXSE)

2562980

"ביצוע קוד שגיאה: סוגי ארגומנטים שגויים עבור חיסור" הודעת שגיאה בעת הפעלת פירעון התראה תאריך ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28569 (AXSE)

2563067

הודעת השגיאה "אין אפשרות לקבל כמות [כמות] מפני שתנועות מלאי עם הוזמן, הגיעה או רשום אינן מספיקות" מופיעה בעת ניסיון קבלת הזמנת העברה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28559 (AXSE)

2563068

כל התהליך בוטל כאשר מתרחשת שגיאה, אפילו אם לא תפעיל את ההגדרה "בטל הפעלה" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28662 (AXSE)

2563565

חשבון הבנק ביומן העברה בנקאית שגויה לאחר עריכה מחדש של שטר חוב על העבר את שטר חוב באמצעות חשבון בנק חדש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28602 (AXSE)

2563660

הרשומות הקשורות לחברה להישאר בטבלאות זרימת עבודה משותפת באופן בלתי צפוי לאחר מחיקת החברה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28876 (AXSE)

2564644

חשבונית עם הסכום הכולל מופיע מספר פעמים בעת הצגת בשובר הפקדה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28673 (AXSE)

2564668

תנועות חשבוניות ותשלום הצג כפול ההנחה ייחוס הצפוי בעת הדפסת הדוח תשלומים מתוך יומן התשלומים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28873 (AXSE)

2565244

כתובות כפולות לא נמצא ב- CRM של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28961 (AXSE)

2565481

מגבלת אשראי לא מחושבת כאשר תשנה את סוג ההזמנה מיומן להזמנת"מכירות" בסדר מכירות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25010 (AXSE)

2565717

חויב לקוח אחד בלבד עם הסכום המלא של פרוייקט בעת יצירת חשבוניות עבור פרוייקט המערב יותר מלקוח אחד ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 28981 (AXSE)

2565720

אין אפשרות לבטל את יומן רישום החשבונית הכולל מע מ שצוין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 28893 (AXSE)

2565929

השיטה inventCostHelp.calcAndPostVariances עלויות הרבה זמן על הפונקציה calcAndPostVariances ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25087 (AXSE)

2566008

הודעת שגיאה "אין די זכויות כדי להשתמש בטבלה 'Facture' (FactureJour_RU)" בעת הפעלת הפונקציה 'עבור לטופס הטבלה הראשית' בתיבת הדו-שיח "שובר תנועות" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם GLS חפש installedBUG שכבה #: 29508 (AXSE)

2567013

אין אפשרות למצוא את שובר משלוח בפעם השניה חלקית כשתקבל הזמנת העברה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28782 (AXSE)

2567046

המערכת יוצרת קו נוסף בעת ייבוא קובץ תשובה דחייה של Telepay ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29449 (AXSE)

2567048

תאריך היעד עבור חשבונית בתיבת הדו-שיח "חשבוניות ספק פתוחות" אינה נכונה בחשבונות זכאים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29468 (AXSE)

2567051

הכמות בהזמנת החזרה לפצל באופן בלתי צפוי לאחר שתשנה את הכמות על יומן של הגעת פריט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28900 (AXSE)

2567116

תווים של בית יחיד מודפסים באופן שגוי בעת הדפסת דוחות לקובצי PDF ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28612 (AXSE)

2567620

ערך בקרת תאריך המסירה אינו מועתק מההזמנה המקורית הצעת מחיר/מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 29233 (AXSE)

2567629

יתרה במטבע זר אינו מוצג הדוח דוח חשבון לקוח חיצוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 29574 (AXSE)

2567647

הפונקציה קבוצה מקבצת את הזמנת רכש מתוכננת שיש לו מצב מאושר באופן בלתי צפוי כאשר אתה מפעיל את הפונקציה קבוצה בהזמנות ייצור מתוכנן ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29480 (AXSE)

2567769

האימות עבור מס פורטוגזית מספרי פטור שלא לפעול כמצופה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29540 (AXSE)

2568377

התנועות עדיין נמצאים פתיחה לאחר שתכיר היטב את תנועות נוצרות ביומן התאמת חליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של טורקיה GLS #: 29276 (AXSE)

2568453

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת גישה לדף לאשר הוצאות באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29638 (AXSE)

2568477

הדוח "הצהרת מחזור ויתרות" אינו ניתן לקריאה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 28959 (AXSE)

2568739

ששירות האינטרנט מחזיר את קודי דחייה בעת שליחת קובץ NF-e הסמכות כספים בסביבת מחשב ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות #: 30318 (AXSE)

2568926

הודעת השגיאה "אין אפשרות ליצור רשומה בחשבונית הפרוייקט (ProjInvoiceJour)" בעת ניסיון צור חשבונית פרופורמה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29261 (AXSE)

2569064

שובר סינית מודפס באופן שגוי אם יומן מכיל סכום שלילי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של סין #: 29270 (AXSE)

2569066

פרטי אישור של היומן תשלום החשבונות החייבים לא נשמרת בתנועת התשלום כשמשתמשים תשלום JBA קובץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 29302 (AXSE)

2569070

לחצן ברירת המחדל ואת לחצן הבחירה בתיבת הדו-שיח "לעובד חסר לוח זמנים" אינם פועלים כצפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29498 (AXSE)

2569146

באופן בלתי צפוי מוצגת קידומת המדינה של הלקוח האיחוד האירופי רשימת מכירות של קובץ xml שנוצר עבור גרמניה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30230 (AXSE)

2569666

המערכת לא לקבץ את החשבוניות לפי שם משלוח כצפוי למרות שציינת לשימוש עדכון סיכום על-ידי מסירת מידע כאשר החשבונית של הזמנת המכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29240 (AXSE)

2569671

הערך "מדינה" תחת היעד בשורת הסטטיסטיקה הפנימית שגויה עבור תנועת החזרה של הזמנת מכירה בעת הפעלת הזמנת ההחזרה תהליך אל תהליך הזמנת החזרה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29049 (AXSE)

2569672

שגיאה בעת ניסיון שעון ביציאה עבור עובדים במצב אצווה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 29173 (AXSE)

2569693

אתה נתקל מיון שגוי בכרטיסיה גרפיקה בסטטיסטיקה דרישת קיבולת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 29607 (AXSE)

2569826

קוד סטטיסטיקה פנימית של המצב אינו מודפס בקובץ סטטיסטיקה פנימית בעת הפעלת הפונקציה "פלט תקליטון DE" בגירסה הגרמנית של Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 29583 (AXSE)

2570904

"הבקשה נדחתה" שגיאה כאשר אתה מנסה להציב על חשבונית פרוייקט עבור עבודה שהושלמו ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 29291 (AXSE)

2571557

רשומות 60 ל- 70 שגויים בניכוי המס במקור - 856 הדוח בפונקציונליות ישראלי של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30340 (AXSE)

2571577

התאריך עבור זיכוי ב החשבונות החייבים אינו מופיע כראוי בפונקציונליות פולנית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 29624 (AXSE)

2571618

השורה "ערך כולל של מכירות וכל פלט אחר ללא מע מ כלשהו" (שורה 6) של הדוח תשלום מע מ תציג את הערכים הנכונים בעת רישום הזמנות רכש או journalBUG של חשבונית #: 30224 (AXSE)

2572909

מידע "צד שלישי כתובת למשלוח" אובד מכותרת הזמנת מכירה בעת בחירת כתובת המשלוח החלופית עבור הזמנת מכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30209 (AXSE)

2572939

כאשר תשתמש מפתחות ההקצאה או תקופות, התקציב תיוצא באופן שגוי רגיל ייבוא ייצוא GroupBUG #: 30359 (AXSE)

2572943

ביצועים איטיים בעת סגירת מלאי בעת שימוש סימון רבים-לרבים עבור תנועות מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 1960 (AXSE)

2572944

הגירסה בכותרת התחתונה של הדוחות מוצג כ- "Microsoft Dynamics AX 5.0" באופן שגוי בפולנית הפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 18723 (AXSE)

2572946

איסוף רשימת וכרטיס נתיב יומנים באופן שגוי מוצבים פעולת subcontract ב- orderBUG ייצור #: 26846 (AXSE)

2572959

בעיות בעת שימוש בתבניות רשומות עבור פעילות recordsBUG #: 29495 (AXSE)

2574490

הסכום הכולל של החשבונית לא יש לרשום מיסי מע"מ נוסף בעת רישום הזמנת המכירה ממודול הפרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 29603 (AXSE)

2574536

הרשומה InventTrans מוסר בעת שליחה או להדפיס בקשה להצעת מחיר שני פעמים או יותר 1BUG של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack #: 29598 (AXSE)

2575134

מספר החשבונית מתקדם שונה ממספר שובר בעת רישום חשבונית מתקדם אף להגדיר את מספר שובר חשבונית מראש כדי לעקוב אחר את מקדמת חשבונית מספר סדרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם layerBUG GLS חפש #: ( 29254 AXSE)

2575184

הודעת השגיאה "אין אפשרות לשריין 1.00 של פריט [מספר פריט] עקב מחסור מניות" כאשר אתה מפעיל את "שיריון" WMS פונקציה משלוח לאחר החלת התיקון החם 2521306 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30208 (AXSE)

2575192

השדה "מיקוד" לא הוזן בעת יצירת כתובת חלופית עבור עובד באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29739 (AXSE)

2575868

הערך הגירסה בתג XML של קובץ XML בנוי שגויה בעת ייצוא קובץ ה-XML מעוצבים מתוך NF-e (הפדרלית) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 29732 (AXSE)

2577649

תאריך התחלה/סיום של פעילות הפרוייקט אינו מתעדכן בעת סינכרון הפרוייקט ל- Project Server ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 30676 (AXSE)

2577652

בסעיף "היעד" מביאה להצגת מידע כתובת שגויה עבור התנועות שנוצרו על-ידי החזיר הזמנות בתיבת הדו-שיח 'ל'סטטיסטיקה פנימית' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם GLS חפש installedBUG שכבה #: 30223 (AXSE)

2577654

סכומי תנועות המשתמשות שערי חליפין שונים שגויים בעת ביטול ייחוס עבור הזמנת רכש בחשבונות זכאים בפונקציונליות ברוסית של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 24540 (AXSE)

2577891

מידע אודות מצב המסירה חברת הובלה למשלוח לא מועברים באופן הזמנת חילוף בעת יצירת הזמנת חילוף ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 29604 (AXSE)

2577894

עץ חומרים (BOM) שורות הדוח אינו מתייחס תצורה ספציפית כדי להציג פריטים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 29728 (AXSE)

2578362

הספרה הראשונה של קוד הליך סטטיסטיקה ריקה בעת יצירת הקובץ סטטיסטיקה פנימית של ספרדית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26912 (AXSE)

2578364

"ביצוע קוד שגיאה: ReportControl האובייקט אינו מאותחל" הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל את הדוח 'דוח ניתוח סטייה' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 30281 (AXSE)

2578367

הדוח התאמת בנק מציג תנועות של חשבונות בנק כל בעת הפעלת הדוח עבור הבנק שצוין חשבונות ספר ראשי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29740 (AXSE)

2578370

הודעת השגיאה "לא קיים חשבון איחוד [PL1]" כאשר אתה מפעיל תהליך ההמרה למטבע לאיחוד מקוון אשר יש את ההגדרה "התאמת חליפין" זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 12371 (AXSE)

2578371

אין באפשרותך לבחור לחשבונית נפרדת עבור החשבונית איחוד חודשיים לאחר ביטול התשלום ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 30304 (AXSE)

2578398

אין אפשרות לייצא את הקובץ כספים "ייצור לבין תנועת מלאי" עבור פריט המכיל תווים 53 בשדה שם ב- Microsoft Dynamics AX 2009 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 30185 (AXSE)

2578809

הודעת השגיאה "537 - דחייה סה כ הנחה שונה מזה של סיכום הפריטים" בעת שליחת קובץ NF-e לאזור Suframa ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 30328 (AXSE)

2578812

מתרחשת שגיאת מעקב מחסנית בעת הפעלת תהליך שילוב ספרי חשבונאות המשתמשת טקסט מכירות עם יותר מ- 128 תווים ותיבת הסימון "הדפס על חשבונית" נבחר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 29238 (AXSE)

2578828

לא ניתן לייחס תשלום מקדמה עם חשבונית בעת שימוש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG את מטבע הטריאנגולציה #: 30387 (AXSE)

2578889

תיאור פריט מוצג בשפה שגוי בהזמנת רכש, אם הזמנת הרכש מופק מתוך זרימת עבודה של דרישת רכש עבור פריט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29668 (AXSE)

2578915

אתה נתקל בבעיות מסוימות לאחר ביטול תשלום לקוח הכולל של ניכוי מס במקור המשויכים installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 #: 30363 (AXSE)

2579390

הנחת מזומן לא נרשם בעת יצירת הצעת תשלום עבור תשלום לקוח אם הנחת המזומן מתקבלת לאחר תאריך הנחת מזומן ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30319 (AXSE)

2579435

אין הדוח הפעולה האחרונה כגמור אם אוטומטי הדוח כגמור פרמטר מוגדר כ- false ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26250 (AXSE)

2579487

מחיר עלות ב- MST נקבע לפי מחיר העלות במטבע החברה בעת ביצוע התאמה על פרוייקט עלות התנועה ב- Microsoft Dynamics Ax 2009 Service Pack 1BUG #: 30421 (AXSE)

2579988

אין אפשרות להדפיס את הטקסט בערבית יישור לימין בעת יצירת הדוח של קובץ PDF ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30423 (AXSE)

2580614

פקד המשתמש TrvCashAdvance תציג את כל הממדים כצפוי בשירותים לעובד לאחר שתיצור ממד בבאג ארגון פורטל של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) #: 30461 (AXSE)

2581600

לא ניתן לייחס קבוצות מרובות של רכיב כנגד תקופת הייחוס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 30474 (AXSE)

2581602

המצב של הזדמנויות המשויכות לא השתנה "ניצחון" בעת עדכון הצעות מחיר של CRM כדי "מאושר" ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30284 (AXSE)

2581698

קובץ ה-XML NF-e עבור ייצוא חשבוניות בפונקציונליות ברזילאית של Microsoft Dynamics AX 2009 נדחה על-ידי SEFAZBUG #: 30472 (AXSE)

2582365

רשומות ריקות נוצרים ב- PurchParmTable וב -PurchParmSubTable ב- 2009BUG חשבונות זכאים של Microsoft Dynamics AX #: 30899 (AXSE)

2583651

התבנית השניה מכילה את התוכן של התבנית הראשונה לאחר פתיחת פתח בשתי תבניות בו זמנית ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30207 (AXSE)

2583652

שדות שעה מיובאים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 מוצגים כ- "????" באג #: 30634 (AXSE)

2583691

סכומי המס שירות מותאם שאינם כלולים בטופס בירור תנועות TDS כשיש לך יומן חשבוניות של חשבונות זכאים שורות מרובות בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30561 (AXSE)

2583703

התאמת פחת רכוש קבוע מכירה או גרט נרשם באופן שגוי כהעברה אשראי בפונקציונליות פולנית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30546 (AXSE)

2583743

כמות שגויה נרשם לאחר רישום יומן כרטיס נתיב הכולל את תיבת הסימון 'אוטומטי הדוח כגמור' מסומנת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30506 (AXSE)

2584431

סכומי מס שירות שלא בוטלו כראוי בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30724 (AXSE)

2584438

"ייחוס מע מ מקורי כבר נוצר עבור התקופה" שגיאה בעת רישום תשלום מע מ בלגי בפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30511 (AXSE)

2584455

הודעת השגיאה "זמן סגורים לא צוין עבודה" בעת עבודה מתוזמנת מרכז עבודה סגורה בקבוצת עבודה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 28630 (AXSE)

2584586

השתמש במס נכללת באופן שגוי סכומי 1099 בעת הפעלת הפונקציה 1099 עדכון עבור ספק בפונקציונליות בארצות הברית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30678 (AXSE)

2584708

שדה INDCAN_DOC של הקובץ כספים "כותרות חשבונית ספק" המכיל NF-e שנמחקו שגויה בעת הפעלת התהליך לסניף בפונקציונליות ברזילאית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30518 (AXSE)

2584998

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת פתיחת תיבת הדו-שיח פרוייקטים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30795 (AXSE)

2585018

דחייה "564 â €": הסכום הכולל מוצרים/שירות שונה מזה של פריטים "שגיאה כאשר קובץ ה-XML NF-e עבור חשבוניות שירות נדחה על-ידי SEFAZ ברזילאית בפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30803 (AXSE)באג #: 35290 (AXSE)

2585040

הנתונים עבור קבוצת מחיר ספציפית לא מוצג ולתחזק האפשרות FilterbyGrid לא ערכים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30624 (AXSE)

2585044

קיים פער מספרי שובר לקבלת ההחזרים כשמפעילים את החזר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30856 (AXSE)

2585048

סכומי מע מ בהדוח רשימת תנועות ספר ראשי שגויים בעת בחירת האפשרות "פירוט מע מ" ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30636 (AXSE)

2585049

לחצן ' הדפס ' על הדוח מע מ בספרד 340 של הצהרת מס לא יפעלו כאשר סוג ספר מע מ מוגדר כ- "כל הספרים" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30737 (AXSE)

2585525

המערכת כפילות בשורות ייחוס וביומן דחיית בעת ארגון מחדש של תנועות ביומן תיקון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30670 (AXSE)

2585528

"אין אפשרות לערוך רשומה בדרישות נטו (ReqTrans)" עדכון התנגשות הודעת שגיאה בעת הפעלת המשימה פיצוץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31184 (AXSE)

2586111

Intervat הדוח באופן שגוי הצגות מס תנועות בתשלומי מע מ שנרשמו לאחר לייחוס תשלומים מכירות בספר ראשי בפונקציונליות בלגי של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30322 (AXSE)

2586115

טקסט מכירה מודפסים באופן בלתי צפוי בעמוד השני של הדוח DANFE ברזילאית הפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30681 (AXSE)

2586237

אין שורת תשלום נוצר בעת ייבוא קובץ של גירו אלקטרוני ליומן תשלום הלקוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30866 (AXSE)

2586704

התהליך הופך איטי יותר בעת עדכון הזמנות רכש במשימת אצווה חוזרת ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30697 (AXSE)

2586751

תנועת מע מ עבור התאמת חליפין כספית לא נוצרת אם שער החליפין תשלום שווה לקצב שערוך התאמת חליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 25661 (AXSE)

2586804

לא תנועה חוזרים מופיעה רשימת מכירות של האיחוד האירופי הצהרה כאשר אתה משתמש בפונקציונליות של החזיר הזמנות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30590 (AXSE)

2587227

סכום בסיס שגויה בספר כללי עבור ספק המשתמשת בסיס חשבונאות מזומנים בקבוצת המע"מ בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30730 (AXSE)באג #: 35289 (AXSE)

2587231

הטבת פחת אינה נחשבת בעת הפעלת הפונקציה "רכוש קבוע מפוצל" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30719 (AXSE)

2587246

לא ניתן לעבד תנועות עלות עבור תקופה מוגדרת עבור הפרשי עיגול של מטבע משני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30758 (AXSE)

2587394

כל התשלומים מתבצעים באותו תאריך בעת שליחת תשלומי ספק אלקטרוניים ב- Swift תבנית לבנק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30779 (AXSE)

2587764

המערכת לא בחר חשבוניות בהצעת התשלום אם תהפוך לזמינה את ההגדרה "Consolidated חשבונית עבור הספק" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 30475 (AXSE)

2588213

חשבוניות הקודם TThe לעבד הם להדפיסם בעת רישום הזמנות מכירות לחשבוניות באמצעות משימת אצווה עם "הדפס = לאחר" באפשרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30684 (AXSE)

2588226

חשבונית הזמנת מכירה וחשבונות המשויכים מתעדכנים באופן שגוי עם מס ערך מוסף בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30842 (AXSE)

2588227

תאריך התנועה האחרונה שגויה לאחר היפוך ייחוס עבור חשבונית תשלום בעל תנועות מרובות בפונקציונליות הודיות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30844 (AXSE)

2588227

€ סילוק â "כמות גרט/מכירה נספר באופן שגוי עבור מודל הערך הנגזר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח התצורה של פולין #: 35291 (AXSE)

2588234

השרת אצווה היא מוצפת מופעים של אצווה כל שתי דקות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30626 (AXSE)

2588727

הכותרת של סיבה מודפסת באנגלית באופן שגוי בעת הדפסת חשבונית מראש עבור חשבון לקוח המשתמשת פולנית כשפה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח של תצורת פולנית #: 31321 (AXSE)

2589577

הכותרת של סיבה מודפסת באנגלית באופן שגוי בעת הדפסת חשבונית מראש עבור חשבון לקוח המשתמשת פולנית כשפה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח של תצורת פולנית #: 31370 (AXSE)

2589715

בעת יצירת חשבונית עבור ייבוא ישיר, מבוצע חישוב ICMS שגוי בעת שימוש percentageBUG הפחתה ICMS #: 30933 (AXSE)

2589863

המערכת משתמשת כתובת שגויה בעת יצירת הזמנת מכירה מתוך פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30909 (AXSE)

2589909

שער החליפין אינו משתנה בעת שינוי תאריך התנועה על קו תנועה עבור הדוח הוצאות ' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30941 (AXSE)

2590118

בהמרת יחידות של חומר גלם הוא ההפרש כ עיגול סטיה בעת סיום הזמנת ייצור עבור כמות גדולה של פריט עלות תקנית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31567 (AXSE)

2590161

המערכת תמיד יצירה של מסמך Word אף שאתה משתמש טיפול במסמך Word 2007 או Word 2010 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG. doc #: 31383 (AXSE)

2590162

סוג הפעולה לרכוש הכותרת רכישה דרישת פריט חדש של משנה ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 31304 (AXSE)

2590164

תת פעילויות אינם מוצגים בכרטיסיה פעילויות כצפוי בעת עיון הפרוייקט הראשי המתאים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31418 (AXSE)

2590175

הסכום בתוצאת סטטיסטיקת פריט CRM שגויה בעת הפעלת התהליך סטטיסטיקה CRM ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31430 (AXSE)

2590181

באפשרותך להפעיל את תהליך ביטול עבור תהליך סגירת מלאי באופן בלתי צפוי בעת תהליך סגור עדיין פועל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28677 (AXSE)

2590182

התאריכים חומר גלם אינן משנות כצפוי כאשר תשתמש בתכונה גרור-ושחרר מתרשים גנט כדי לשנות את התאריך על פעולות נתיב של הזמנת ייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30978 (AXSE)

2590744

היעדרות אינה מוגדרת כראוי אם לעובד יש זמן עבודה גמיש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31371 (AXSE)

2590749

תהליך "Max דוח כסיום" אינם מצייתים דגל צריכת מרכז עבודה בעת הפעלת התהליך עבור BOM הכולל פריט דמה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30969 (AXSE)

2591213

נתונים לא עקביים נוצרת תנועות מלאי בעת שינוי המספר הסידורי בתיבת הדו-שיח "רישום רשימת האיסוף" של הזמנת העברה עם שיריון אוטומטי זמין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31544 (AXSE)

2591673

דחייה "225 â €": כשל סכימת ה-XML של NF-e "הודעת שגיאה בעת שליחת ה-XML NF-e בתבנית קובץ עבור ייצוא חשבוניות SEFAZ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 30628 (AXSE)

2591674

"אירעה שגיאה במהלך פעולת מחרוזת" מחסנית עקוב אחר שגיאה בעת ייצוא הקובץ כספים "חשבונית טקסטים של ספרי חשבונאות", השדה 'טקסט מכירות' עולה על 128 תווים בפונקציונליות ברזילאית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 31554 (AXSE)

2592306

באפשרותך להציב של תנועה בין-חברתית הנובע ערך נטו בספרים שלילי למרות הפרמטר "אפשר ערך נטו בספרים שלילי" אינה זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31660 (AXSE)

2592385

"שיעור מע מ %" מודפס באופן שגוי כאפס כאשר נבחרה האפשרות "הדפס סכום בלבד" בפונקציונליות פולנית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 30851 (AXSE)

2592795

תנועה "%2" אינו פועל בעת ביצוע תשלומים בין-חברתית באמצעות התכונה 'תנועה' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30519 (AXSE)

2595770

תכונת תשלום אלקטרוני מעדכן את השדה TransDate על-ידי שימוש את תאריך המערכת כאשר התהליך קובץ הטקסט המוחזר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 31459 (AXSE)

2595820

אין אפשרות לאשר חשבוניות של איחוד אם החשבונית איחוד מכילה תשלום מבוטל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 31636 (AXSE)

2597502

הודעת השגיאה "החשבונית שהזנת אינה זמינה עבור תשלום" מופיעה בעת ניסיון לבחור של חשבונית לקוח המשתמשת מטבע זר ביומן התשלומים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31022 (AXSE)

2598457

המערכת קובע את תאריך חומר גלם לתאריך הסיום בעת הוספת שורת BOM של הייצור הזמנת ייצור מתוזמנת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31288 (AXSE)

2598473

"התנועה סגורה כספית שלי לא ניתן לפצל" הודעת שגיאה בעת ניסיון לשנות את הכמות הזמנת מכירה המסומן מול הזמנת רכש בתרחיש מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32134 (AXSE)

2598492

המערכת יכולה לאגור כמות חלקי שניה לאחר המערכת שומרת את כמות חלקי הראשון באיסוף הזמנות מכירה מהדורה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31648 (AXSE)

2598494

עלות הזמנת רכש subcontract אינה כלולה בעלות הזמנת ייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32119 (AXSE)

2598690

חלק מהתנועות פתוחים עדיין בתיבת הדו-שיח "עריכת תנועות פתוחות" לאחר שתכיר היטב את התנועות בתרחיש מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של טורקיה GLS #: 31653 (AXSE)

2599691

החזרה מעובד באמצעות מספר אצווה שגוי בעת רישום של יומן רשימת איסוף של ייצור בעל ערך שלילי צריכה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 32017 (AXSE)

2600567

הודעת השגיאה "התנועות בשובר [Voucher_Number] לא מתאזנות לפי [תאריך]" מופיעה בעת ניסיון לבטל חשבונית ישירה הייבוא ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 32217 (AXSE)

2600937

אין תנועות תשלום מקדמה המצורפים עם TDS הטיפול ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 13622 (AXSE)

2600959

המערכת לא לשקול את המס על ערך assessable כראוי אם תהפוך לזמינה את ההגדרה 'מחיר כולל מס' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 31458 (AXSE)

2600976

המערכת לא לקבץ מיסי מע"מ ולנהל את הקוד ההדפסה כהלכה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26364 (AXSE)

2600983

באפשרותך לשלוח בקשה זרימת עבודה מספר פעמים בעת עיבוד אישור חשבונית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31082 (AXSE)

2601044

תכנון תהליך האב אינו מחשב דרישות רכיב עבור פריטים שאינם מכילים את תיבת הסימון "דווח אוטומטית כסיום" מסומנת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28970 (AXSE)

2601501

רק TDS הקבוצה הראשונה מעובד בעת הפעלת התהליך "ניכוי מס במקור תשלום" לסוגים רבים של קבוצות TDS ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) ועם שכבת התאמה לשפות אחרות הודו התקנת התיקון החם 2581600 appliedBUG #: 32443 (AXSE)

2601530

השדה CODPFJ_DOC מיוצא עם ערך שגוי בעת ייצוא הקובץ כספים "חשבונית טקסטים של ספרי חשבונאות" באמצעות לסניף ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 32084 (AXSE)

2601537

קו סדר RMA הקשור חויב "החזיר סדר" הזמנת מכירה סוג קו נשאר פתוח באופן בלתי צפוי לאחר מחיקת שורה נוספת בסדר RMA ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32035 (AXSE)

2603455

שער חליפין של מע מ לא נלקח מתוך חשבונית רכישה אם תשנה את התאריך ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 31968 (AXSE)

2604303

תמונה אינו מודפס בעת הדפסת הדוח באצווה לאחר התקנת התיקון החם ב- 2584721 קילו-בתים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27066 (AXSE)

2605150

אין אפשרות לבטל את יומן רישום החשבונית בעל מרובים מיסי מע"מ שצוין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 31938 (AXSE)

2605154

הודעת השגיאה "הפניה לא חוקי" בעת הניסיון לעדכן את תנועות ביומן העברה שהשתנו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31728 (AXSE)

2605181

הדוח "רשימה שחורה" הצגת תיאורים trunked אם אתה משתמש בשפה האיטלקית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32013 (AXSE)

2605204

לא הוזן בשדה NumberSequenceGroup בעת יצירת הזמנת רכש מתוך בקשה להצעת מחיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32542 (AXSE)

2605910

סכום התשלום שגוי מוצג בעת הפעלת הפונקציה "שובר התשלום" הכוללת תשלום שטר החליפין בוטל המעורבות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 31623 (AXSE)

2605911

לוח זמנים מספרים מודפסים לא הדוח "דוח כספי" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 32092 (AXSE)

2605964

דבר אינו מחובר מנהל משימות אם מתרחשת שגיאה במהלך הקובץ כספים "עץ מוצר" ייצוא תהליך לסניף ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 31620 (AXSE)

2606020

סכום ההפרש נרשם בחשבון רווח/הפסד של exchange באופן בלתי צפוי בעת ייחוס חשבוניות עם חיוב אשראי תנועות ההפוך ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 31559 (AXSE)באג #: 34910 (AXSE)

2606044

תמונות עובדים אינם מוצגים תחת שירותים לעובד באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32132 (AXSE)

2606051

תעודות המתפרסמות מתוך פרוייקט רכש משלוח הזמנות לא יהיו זמינות בתהליך חשבון לתשלום תקופתי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32156 (AXSE)

2606466

הערכים בשדה ChargeAccount בשדה OperatingAccount שגויים בעת רישום יומן בספר הראשי באמצעות סוג חשבון הפרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32043 (AXSE)

2606470

סכום חשבונית מוצגת בקובץ סטטיסטיקה פנימית בעת שימוש תקליטון DE פלט כדי לייצא את הקובץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32212 (AXSE)

2607246

תהליך השילוב ספר כספים מפסיק כאשר אתה מייצא את יחידות כספים קובץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 32085 (AXSE)

2607251

הודעת השגיאה "אם הפריטים הם יש לרשום ישירות על מיקום, עליו להיות במחסן הסגר" מופיעה בעת ניסיון לבצע את תהליך הרישום או תהליך יומן הגעת פריט לקבל פריט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 32123 (AXSE)

2607334

קבצי תשלום SEPA (DE) מכילים תווים מיוחדים מסוימים באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32155 (AXSE)

2607826

אין באפשרותך להדפיס חשבוניות ללקוחות אחרים אם לקוח אחד הופסק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32020 (AXSE)

2607840

"225 - דחייה: סכימת XML לא חוקי עבור NF-e" הודעת שגיאה כאשר אתה שולח קובץ XML NF-e ממשלת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 29753 (AXSE)

2607844

קובץ ה-XML NF-e נדחה בשעת ייצוא קובץ XML NF-e המעובדים על-ידי שימוש בפונקציה ייצוא XML ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 32419 (AXSE)

2607887

"עריכת תנועה פתוחה לא היתה אפשרות לעדכן" שגיאה הודעה בעת עדכון חשבונית או תעודת זיכוי של תיבת הדו-שיח 'עריכת תנועה פתוחה' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם enabledBUG מפתח של תצורת איטלקית #: 32133 (AXSE)

2607987

תמונות עובדים אינם מוצגים בהדוח רשימה של המחלקה באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32139 (AXSE)

2612377

סכום המס שורה בהזמנת מכירה שגויה כאשר המערכת מחשבת את הסכום באמצעות הערך "אחוז מסכום ברוטו" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32467 (AXSE)

2613385

אין באפשרותך לשלוח בקשת שינוי בזרימת דרישת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם RU7 installedBUG #: 32874 (AXSE)

2614538

חשבון ספר ראשי שגויה בעת הדפסה של הדוח היומן ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32383 (AXSE)

2614663

חסרה עמודה סכום כאשר אתה מפעיל את הדוח "מפורט רשימת תאריכי פירעון" בחשבונות זכאים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32613 (AXSE)

2615523

Consignee ב- facture שהכתובת נכונה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 32518 (AXSE)

2615657

לא ניתן להשוות היסטוריות גירסאות של האובייקט ב- AOT ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32456 (AXSE)

2615660

חישוב עלות שגויה עבור הזמנת ייצור תמחיר גיליון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32179 (AXSE)

2615762

תשלום אחד בלבד לייבא ו מיוחסים בעת ייבוא קובץ של גירו אלקטרוני בעל מספר תשלומים עם CID אותו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG תכונות נורווגית #: 31428 (AXSE)

2616246

מתרחשת שגיאת מעקב מחסנית בעת הפעלת הפונקציה מודל מחשב על מודל מוצר המכיל אילוץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32722 (AXSE)

2616671

תעריפי משלוח נכונים מוצבים שובר חשבונית כאשר חשבונית של תעודת המשלוח שנבחרה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32394 (AXSE)

2616677

ספר הפחת הנגזר של נכס בעל תיבת הסימון פחת אינה מסומנת מתעדכן באופן בלתי צפוי בעת רישום של התאמת פחת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32599 (AXSE)

2616693

מספר אסמכתא של הזמנת רכש שגויה לאחר הפעלת הפונקציה "יצירת תעודת זיכוי" לחשבונית שנוצרה מתוך הזמנת רכש אחת יותר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32507 (AXSE)

2616704

אין אפשרות להציב תנועה בין-חברתית הרכוש הקבוע הנובע חיובי ערך נטו בספרים באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם 2592306 appliedBUG #: 32803 (AXSE)

2617088

כל השדות עבור פרטי מס הן ריקות לאחר יצירת קו פריט משלים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 32844 (AXSE)

2617109

הצעות פחת שגוי נוצרות עבור רכוש קבוע בעל התאמות רכישה וכן התאמות פחת המעורבות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 enabledBUG מפתח של תצורת איטלקית #: 33153 (AXSE)

2617645

שדות הם לא יאכלס מראש בעת יצירת רשומה חדשה המבוססת על תבנית המבוסס על הטבלה עובדים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32422 (AXSE)

2617664

חישוב ICMS שגוי נוצר בעת יצירת חשבונית עבור ייבוא ישיר עם אחוז הפחתה ICMS ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 33098 (AXSE)

2617668

הודעת השגיאה "סכום ICMS חייבת להיות מוקלדת באופן ידני" כאשר אתה מנסה לקשר חשבון ספק או לקוח ומספר חשבונית המתאים רכוש קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם הסבה ברזיל שכבה ins... באג #: 32532 (AXSE)

2617683

מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון לטעון את הקובץ הדוח מע מ מס רשות לאתר האינטרנט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של GLS ישראל #: 32810 (AXSE)

2617966

קיים עדכון זמין כדי לשפר את תהליך ייחוסים וכדי לתמוך את ערכת תעשיית הבניה ב- Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 28063 (AXSE)

2618090

אין אפשרות להשלים של הוראת ההסגר עבור המשטח נשלט פריטים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32619 (AXSE)

2618098

הדוח גיול ספק מציג ערכים שגויים לאחר היפוך ייחוס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32733 (AXSE)

2618174

"חפיפה באופן שגוי מוגדר עבור הפעולה [No.10] מאחר הפעולה [No.20] מסתיים לפני סיום הפעולה [No.10]" הודעת שגיאה בכל פעם בעת הפעלת המשימה תזמון תהליך עבור הזמנת הייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Se... באג #: 33093 (AXSE)

2618317

הודעת השגיאה "לא אותחל אובייקט TradeInterCompanyConv" בעת יצירת של הזמנת המכירה הבין-חברתית בין חברה-ברזילאית חברה ברזילאית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל i... באג #: 31961 (AXSE)

2618430

קיים עדכון ספציפי למדינה זמין עבור תיעוד NT 2011.004 NF-e בברזיל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 32470 (AXSE)

2618549

הערך בשדה EMISPT_DOC שגויה לאחר ייצוא הזמנת החזרה ללקוח באמצעות שילוב ספר כספים ברזיל (לסניף) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 32527 (AXSE)

2618765

שינויים עבור שם הפרוייקט יוסרו לאחר שתעבור הבא ואחורה בתיבת הדו-שיח של אשף עותק הפרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33319 (AXSE)

2618948

כמות החפיפה מחושב באופן שגוי בעת הפעלת הפונקציה הערכה עבור הזמנת ייצור עבור פריט BOM ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 32770 (AXSE)

2619488

רשומות מרובות נוצרות בטבלה כתובת בעת עדכון בשדה כתובת ישירות בטבלה CustTable או בטבלה VendTable ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32837 (AXSE)

2619499

מיקום המחסן שצוין לא אומתה לצרף בתיבת הדו-שיח פיצוץ של התכונה kanban ב- 2009BUG למד הייצור של Microsoft Dynamics AX #: 33289 (AXSE)

2619500

"החשבוניות המקוריות" תויק עודכן באופן שגוי והוא הדוח חשבונית שגוי לאחר שתתקן את תעודת זיכוי הקודם על-ידי שינוי כמות פריט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם enabledBUG מפתח של תצורת פולנית #: 32767 (AXSE)

2619593

סכומי מע מ בטופס תנועות מע מ זמניות שגויים בעת רישום הזמנת מכירה בנפרד לחשבוניות מספר לפי הכמות של תעודת משלוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 32882 (AXSE)

2619756

המס IPI שגויה בעת הדפסת הדוח DANFE NF-e עבור חשבוניות מרובות מתוך הזמנת מכירה אותו ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 32859 (AXSE)

2619773

מתרחשת שגיאת מעקב מחסנית בשעת ייצוא קובץ כספים "שורות חשבונית שירות" המערב טקסט מכירות המכיל יותר מ- 128 תווים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 33309 (AXSE)

2620030

אין באפשרותך לבחור קביעת תצורה של לקוח להתקין יישום התיקון החם עבור העסק Connector.BUG #: 33345 (AXSE)

2620547

בעת ביטול תנועה הפוכה תנועת לקוח או ספק תנועות, הנתונים בהיסטוריה של תנועות הלקוח ההפוכה ושל תנועות הספק ההפוכה שגויה. באג #: 32768 (AXSE)

2620548

בסטטיסטיקה פנימית של זיכוי, חסר שדה עבור הסחורה אינם מוחזרים. צריך להיות שני שדות עבור תעודות זיכוי: אחד עבור סחורות המוחזרות ואחד עבור הסחורה אינם מוחזרים. לכן, בעת הפעלת הדוח סטטיסטיקה פנימית, dataBUG #: 32822 (AXSE)

2620552

כאשר תבצע את ההפעלה 'תכונות ספציפיות של מדינה/אזור' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם שכבת GLS מזרח אירופה מותקן, תקבל את הודעת השגיאה הבאה: "שגיאה בביצוע קוד: אובייקט DictConfigurationKey באגים לא #: 33366 (AXSE)

2621142

כאשר אתה מפעיל את הדוח משפט ממד ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם אוסף תיקונים חמים 7 מותקן, הדוח לא לסכם את הערכים. באג #: 32929 (AXSE)

2621230

בעת רישום יומן כללי הכוללת שגיאת אימות, קורס שרת אובייקטי היישומים (AOS). באג #: 31677 (AXSE)

2621271

בהנחה כתובת החברה הוא הסוג מקומי כתובת הנמען ואת כתובת החשבונית הם הסוג האיחוד האירופי (EU). בעת יצירת הזמנה מכירה של האיחוד האירופי, הקוד רשימת ברירת המחדל היא סחר משולש. אתה מצפה שקוד רשימה של ברירת המחדל הוא סחר של האיחוד האירופי. באג #: 32769 (AXSE)

2621511

בעת שתבצע דוח כפי יומן (RAF) הסתיימה עם מחסור האפשרות מופעלת, הפיצוץ דרך עץ של חומרים (BOM) לא תפעל כצפוי. באג #: 33156 (AXSE)

2621694

כאשר אתה משתמש בשיטת הקצאת תקופה, הדוח "– פרוייקט רווח הפסד &" מכפיל את הסכום התקופה הראשונה. באג #: 33400 (AXSE)

2621821

תנועות מלאי נוסף נוצרים מתוך אחד בקשה להצעת מחיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33360 (AXSE)

2622366

תיבת הסימון "מאושר" לא נבחרת באופן אוטומטי עבור תנועה שנרשמה בעת ייבוא קובץ של בנק JBA בגירסה היפנית של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 32961 (AXSE)

2622406

החזרת תשלום אלקטרוני קבצים לייחס ריבית או incorrectlyBUG כמויות עדין #: 32720 (AXSE)

2622459

מוקצות קטגוריות שגוי כאשר העובדים להיכנס לפרוייקט לאחר מעבר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 32015 (AXSE)

2622697

"שובר [Voucher_Number] כבר נמצא בשימוש החל מתאריך [תאריך]" שגיאה הודעה בעת ניסיון לבטל הזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של GLS טורקית #: 33329 (AXSE)

2622700

שגוי תמחיר סכומים הדוח "הערכות עלות ותמחירים" לאחר recalculationBUG #: 33511 (AXSE)

2622701

אין קובץ חשבונית אלקטרונית נוצר בעת הפעלת משימת אצווה להפקת חשבונית המכירה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG תכונה של חשבונית אלקטרונית אלקטרוניים #: 32819 (AXSE)

2622702

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת הפעלת הדוח "דוח חשבון לקוח" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32743 (AXSE)

2622939

שרת אובייקטי היישומים קורס בעת ביצוע החישוב של מחיר עלות עבור עץ חומר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33317 (AXSE)

2623291

"שובר [Voucher_Number] כבר נמצא בשימוש החל מתאריך [תאריך]" שגיאה הודעה בעת ניסיון להציב ספק/לקוח יומן תשלומים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 32994 (AXSE)

2623608

להפחתה ביצועים עבור בדיקת מידע פרוייקט יומן שעות או timesheetBUG של #: 33072 (AXSE)

2623630

(תג) על רכיב xPed חסר fileBUG ייצוא XML NF-e #: 33406 (AXSE)

2623878

הפחת תאריך ההתחלה עבור נכס משתנה באופן שגוי תאריך הרכישה הנכס נרשם בפונקציונליות פולנית של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 33331 (AXSE)

2624883

כמויות TDS מחושבות באופן שגוי כאשר לייחוס תשלומים בעלי לא TDS עם חשבוניות בעלי TDS הכלולה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 32753 (AXSE)

2625230

תווים אלפביתיים מוסרים מספר חשבון של ספק בשעת ייצוא קובץ תשלום זר שוודית בפונקציונליות של Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 33086 (AXSE)

2625455

"תנועות לקוח" קובץ כספים מופסק כאשר נתונים החורג מ- 50 תווים להכנסה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם הסבה ברזיל שכבה installedBUG #: 33292 (AXSE)

2625874

הודעת השגיאה "סכום הובלה הכולל שונה מזה של הסכום של סכום הובלה שורות פריט" בעת שליחת קובץ NF-e SEFAZ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 33409 (AXSE)

2625912

"ביצוע קוד שגיאה: SalesPurchSummaryFields האובייקט אינו מאותחל" הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להציב על רשומון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 33061 (AXSE)

2626225

הדוח "רישום מע מ של מכירות" מציג ייחוס חשבוניות באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח התצורה של פולין #: 33422 (AXSE)

2626244

חיובים שונים לא חושב בתנועות הכולל בעת רישום הזמנות רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 33301 (AXSE)

2626276

הודעת השגיאה "מספר לא חוקי" בעת לחיצה על סמל הטלפון בשדה Phone בתיבת הדו-שיח ' אנשי קשר ' ב- CRM ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 33298 (AXSE)

2627077

התאמת להוסיף את הערך הוא סכום עלות ממומשת פעמיים בהזמנת ייצור לאחר שדרוג ל- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33332 (AXSE)

2627334

ההנחה היא להפעיל את תהליך התאמת חליפין על חשבון. כאשר אתה מפעיל את הדוח "דוח חשבון", הדוח מציג איזון של שגוי. באג #: 33619 (AXSE)

2627707

אין חלקית שתחזור הזמנת רכש החזרה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33320 (AXSE)

2628929

UTC רוסית תאריך שעה אינו מסונכרן עם שעון המערכת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 33416 (AXSE)

2629516

"[Voucher_1] אין אפשרות לרשום את השובר בזמן שובר [Voucher_2] עדיין פעיל" שגיאה הודעה בעת רישום חשבוניות מיומנים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG מפתח של תצורת איטלקית #: 33424 (AXSE)

2629877

אין רשומה נוצרת רשימת מכירות של האיחוד האירופי אם כתובת המשלוח היא במדינה האיחוד האירופי, והיא כתובת החשבונית כתובת מקומית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם installedBUG אוסף עדכונים 7 #: 33415 (AXSE)

2630401

תנועות רכישה של שכבה מס אינם מוצגים כאשר מחפשים את התנועות מתוך המס רישום רשומה שכבה בתיבת הדו-שיח "Value דגמי" ברכוש קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה מאוחדת של GLS #: 33464 (AXSE)

2630402

איפוס מצב הרכוש של ספרי פחת ומודלים של הערך כדי "טרם נרכש" באופן בלתי צפוי בעת יצירת התאמה רכישה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33525 (AXSE)

2630403

BankPartyIdentification (BkPtyId) חסר ב- "pain.001.001.02/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/BkPtyId" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) עם enabledBUG תצורות פינית #: 34024 (AXSE)

2630405

אין אפשרות להציב חשבוניות עבור משלוחים לאחר הדפסה של חשבונית פרופורמה עבור המשלוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33632 (AXSE)

2632355

הודעת שגיאה "סוג מסמך כספי לא חוקי" בעת רישום הזמנת החזרה אם החשבונית המקורית NF-e הפדרלי חשבונית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 33307 (AXSE)

2632376

הודעת השגיאה "חשבון עבור סוג התנועה פחת, מודל ערך [מודל ערך], אינו קיים עבור הרכוש הקבוע" בעת רישום יומן פחת מס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: ( 33615 AXSE)

2633285

תהליך תזמון משימות מזין לתוך לולאה כאשר התהליך מקבל פעולת משני עם פחות מ- 51 אחוזים לטעון המעורבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33513 (AXSE)

2633995

הערך "ימי חסד" לא נחשב כאשר לרשום תשלום עבור חשבונית בתרחיש מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33729 (AXSE)

2634311

כמויות קטגוריית שירות מוצגים באופן שגוי בעת רישום זיכוי בתנועות שירות קטגוריית שירות המעורבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33697 (AXSE)

2635211

שורות בתיבת הדו-שיח "סקירה כללית של הספק" הצג זמני ביצוע שאינם מצייתים עם הסכמים מסחריים חוקי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33730 (AXSE)

2635302

גירסה מע מ של תנועה מע מ מוגדר באופן שגוי כאשר אתה מפעיל פונקציית תקופתי של התנועה רישום של מע מ על תנועת מע מ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 33915 (AXSE)

2635312

מע מ נמחקים לאחר שתשנה את מספר החשבונית ביומן פנקס חשבוניות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33999 (AXSE)

2635378

קיים עדכון ספציפי למדינה זמין עבור ההתאמה TDS ההודי בתנועות ישים TDS בחשבונות חייבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 30946 (AXSE)באג #: 36147 (AXSE)

2635395

אין באפשרותך להגדיר פרמטרים עבור אוגר מס העושה שימוש בסוג רישום 'חישוב ההפרשים הזמניים מס' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 34116 (AXSE)

2635472

באפשרותך להשלים את תהליך הרישום של איסוף גם כאשר יחידת המידה מוגדר עם אפס עשרוניים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33725 (AXSE)

2635484

המחיר ליחידה מתעדכן באופן שגוי בעת רישום חשבונית עבור הזמנת המכירה הבין-חברתית אם נבחרה תיבת הסימון "יחידת מחיר שווה למחיר עלות" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33647 (AXSE)

2635810

NF-e הקובץ נדחה מאחר תיאור CFOP חסר בהודעת XML בעת שליחת הקובץ NF-e עבור חשבונית רכישה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 33753 (AXSE)

2636023

הודעת השגיאה "יש להגדיר מזהה משתמש" בעת שליחה של הדוח הוצאות לאישור אם הוקצה תפקיד המפקח העובד לאישור פרוייקט הוצאות קו זרימת עבודה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33454 (AXSE)

2636502

אין באפשרותך להציג את התבנית רשומה פעילות במצב מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33840 (AXSE)

2636583

בדוק את מספר שורת יומן התשלום הראשון מתעדכן באופן שגוי בעת שימוש בתבנית השיק הצרפתי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 17967 (AXSE)

2636631

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת הפעלת תהליך בעל הזמנות ייצור סגורה רבים המעורבים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG סגירת המלאי #: 29491 (AXSE)

2637472

הכרטיסיה רצף לא מציגה את תהליכי ייצור שנבחרו בטופס ProdRouteJobSched ב- Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34049 (AXSE)

2637519

הדוח M-17 תציג את כל התנועות של תנועת מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 33371 (AXSE)

2637989

סכום נטו בהזמנת ההחזרה אינו מתעדכן לאחר שתשנה את הכמות הזמנת המכירה המקורית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34059 (AXSE)

2638046

הודעת השגיאה "התנועות בשובר [Voucher_Number] לא מתאזנות לפי [תאריך]" בעת ניסיון לבטל תשלומים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 33982 (AXSE)

2638174

הסכום 1099 שגויה בעת רישום חשבונית שנוצרת מהזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33978 (AXSE)

2638794

הכמות בהצעת התשלום שגויה בעת רישום הצעת תשלום עבור תעודות זיכוי של ספק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34000 (AXSE)

2638795

בנתוני הדוח "Act התאמה" שגויה לאחר לעבד התאמות חליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 33917 (AXSE)

2639851

מתרחשת שגיאה מחסנית בעת רישום של הצעת חשבונית עבור פרוייקט אם חשבונית אלקטרונית זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34396 (AXSE)

2640296

כל הרשומות נמחקות בעת מחיקת רשומה אילוץ בתיבת הדו-שיח נקודות הקצה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34609 (AXSE)

2641643

איזון נכון לפי ממד מוצג עבור חשבון בתרחיש מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34171 (AXSE)

2641712

הודעת השגיאה "התנועות בשובר [Voucher_Number] לא מתאזנות לפי [תאריך]" בעת התאמת תנועות יומן חשבונית במטבע זר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34017 (AXSE)

2642166

אין באפשרותך להפוך תנועה סגורה אם תקופת המס סגורה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם הסבה איטלקית המשמש למרות החלת התיקון החם 2546914BUG #: 34551 (AXSE)

2642177

"סכום הובלה הכולל שונה מזה של הסכום של סכום הובלה שורות פריט" בעת הפעלת תהליך הייבוא ישיר כדי לשלוח קובץ NF-e SEFAZ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 34329 (AXSE)

2642179

לא מתקבלת הודעת שגיאה בעת אשר את ההזמנה המתוכננת שבה פריט BOM יש גירסת BOM ללא זמין או אושר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34397 (AXSE)

2642181

הערכת עלויות אינם מחושבים על הזמנת ייצור צאצא אם הפריט הזמנת ייצור צאצא מוגדר כפריט סוג הקו בתצורת BOM הראשי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33631 (AXSE)

2642469

קובץ ה-XML NF-e מכילה ערכים שגויים בעת יצירת קובץ חשבונית המשלימה NF-e IPI ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות #: 34076 (AXSE)

2642477

מודלי ערכים נגזרים לחשב ערך גרט באופן שגוי אם מודל הערך הראשי יש כמות נטו אפס ב- Microsoft Dynamics AX 2009 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 34553 (AXSE)

2643194

הדוח ספרדית "תשלומים תאימות תאריך פירעון" אינו מתייחס ייחוס שטרי חוב ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34560 (AXSE)

2643332

המערכת יוצרת תנועות חישוב שגוי בהפצה עלות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34497 (AXSE)

2643714

הודעת השגיאה "שגיאה: הסוג 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Customer:AxdEnum_Timezone' לא הוצהר" בעת עיבוד סכימת XSD ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34322 (AXSE)

2644108

באפשרותך להפוך תנועות לחשבון סגורה באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34890 (AXSE)

2644109

הנתונים בהפעולה של התאמת איזון מחזור הקופה שגויה לאחר ביצוע התאמות חליפין ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 34392 (AXSE)

2644110

הכמות בהדוח "חשבונית מחזור" שגויה לאחר התקנת התיקון החם 2478185 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33962 (AXSE)

2644539

באפשרותך להציב את שובר יומן אף-על-פי מודל הערך הנגזר מס מובילה ערך פנקס שלילי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34721 (AXSE)

2645322

האפשרות "טען על מלאי" עבור מע מ של פריט הודו לא יפעלו כמצופה במצב מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 34196 (AXSE)

2645354

הפעלת תאריך סיום ושעת סיום הפעלת השדות מעודכנים לתאריך הנוכחי וספרי זמן באופן שגוי בהכספים סיום המשימה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 34884 (AXSE)

2645468

קובץ. txt נוצר באופן בלתי צפוי אפילו אם תהליך הפקת תשלום אלקטרוני נכשל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 34400 (AXSE)

2645868

נדחה רשומות עבור שוברים קבצים כספים אינם מוצגים בתיבת הדו-שיח קורא יומן הרישום ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 34188 (AXSE)

2646079

פרופיל רישום שגוי של משמש עבור התאמת חליפין ביטול בעת ביצוע תנועות שיוחסו בעל התאמת חליפין המעורבות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS לאחור #: 34657 (AXSE )

2646083

הודעת השגיאה "אם הפריטים הם יש לרשום ישירות על מיקום, עליו להיות במחסן הסגר" בעת רישום יומן של הגעת פריט עם פריט הנמצא הסגר מנוהל ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34646 (AXSE)

2646320

אין באפשרותך להפוך ייחוס עם תשלום מקדמה המעורבות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 34598 (AXSE)

2646421

אינך יכול לבחור מספר צומת בעץ היסטוריה בדף 'פרטי היסטוריית זרימת עבודה' בפורטל הארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34790 (AXSE)

2646426

הגירסה העלות המתוכננת חישוב BOM בפריט מחשבת שקפים בצורה שגויה כאשר שורת ה-BOM דמה נכלל ב- BOM של פריט האב ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34804 (AXSE)

2646695

השדות "סוג תנועה" תנועות לקוח וספק הם ריקים באופן שגוי כאשר התנועות מיובאים מהבנק לקוח-ב-Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 35038 (AXSE)

2647027

שערי חליפין מעודכנים באופן שגוי בעת לעקוף את שערי החליפין ביומן הבין-חברתית הכוללת שורות מרובות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 19058 (AXSE)

2647075

אין אפשרות להציג את הממד הפיננסי מקורות נתונים ב- Microsoft Office Excel כצפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2012 עם תוספת Office Excel installedBUG #: 34606 (AXSE)

2647463

פחת יוצא דופן אינם נחשבים בעת הפעלת הדוח "רכוש קבוע בלגית" עבור רכוש קבוע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG תצורות בלגי #: 34814 (AXSE)

2647492

תחזית פריט פרוייקט תנועות אינם מועברים בעת הפעלת הפונקציה עדכוני תקציב על פרוייקט ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34990 (AXSE)

2647563

השדה השארית העבר בשורת המכירה מתמלא באופן שגוי כאשר חשבונית לשורת המכירה חלקית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34223 (AXSE)

2647566

בעת הפעלת הפונקציה "מספקים תזכורת", אם הגדרת את רמת בטיחות של הזמנות מחויבות היא "נעול", ממתינים כמות לא בוטלה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34810 (AXSE)

2647619

תיבת הסימון עבור קו זמן אינה מסומנת באופן בלתי צפוי בעת לחיצה כדי לבחור את תיבת הסימון עבור קו זמן אחר בפרוייקט באתר פורטל ארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34187 (AXSE)

2648607

ערכים שליליים מוצגים בטופס הצהרת TDS 26Q ומהוות דוחות 16A באופן בלתי צפוי לאחר היפוך תנועה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 35050 (AXSE)

2648633

מטמון מטה-נתונים של AIF נבנה באמצעות ההרשאות של המשתמש הראשון רק באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34886 (AXSE)

2648967

סכום המקור שגויה בעת הפעלת הדוח חשבונית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 35169 (AXSE)

2649017

תיבת הדו-שיח "חשבוניות שולמו בשיק" מציגה חשבוניות שגויות לאחר היפוך תנועת תשלום ולהחיל את התשלום על חשבוניות אחרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34300 (AXSE)

2649130

סכום שגוי נרשם בחשבון ספר ראשי מלאי אשר לא מתהפך, בעת ביטול התאמה לאחר סגירת מלאי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם installedBUG עדכונים 7 #: 35304 (AXSE)

2649429

להשיג בעיות עיגול ומחיר היחידה שגוי בעת עדכון חשבונית הזמנת מכירה בין-חברתיות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם 2635484 appliedBUG #: 35559 (AXSE)

2649776

"משנה חשבונות חברה ל: [חשבון החברה]" הודעת שגיאה כאשר תשתמש במסנן באמצעות האפשרות רשת כדי למצוא רשומות בתיבת הדו-שיח תשלומים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG הלקוח Enter #: 34957 (AXSE)

2649783

השינויים מתוך שורת אב לא יסוכם מטה שורות צאצא כראוי אם שורת הוצאה פצל שורות צאצא מרובים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34878 (AXSE)

2650202

הקצאת עלות פנימית יוצר תנועות חישוב שגוי בעת הפעלת חישוב תקופתי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35242 (AXSE)

2650535

מתקבלת הודעת שגיאה אודות אימות הממד בעת ניסיון להעביר תנועה בכרטיס אשראי הדוח הוצאות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34983 (AXSE)

2650543

המערכת לא שקול השנה ברזילאית כאשר תאריך יעד מוגדר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 35217 (AXSE)

2651037

קובץ ה-XML מכילה ערכים שגויים מס בעת יצירת קובץ XML חשבונית NF-e ICMS המשלימה עבור תהליך הייבוא NF-e ישיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל הסבה #: 34318 (AXSE)

2651274

מספר פרוייקט חסר בעת יצירת הזמנת רכש מ לפריט נדרש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33921 (AXSE)

2651520

הדוח SRSS תציג את שם החברה כצפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35221 (AXSE)

2651538

מצב הזמנת הרכש מבוטלת בעת רישום הזמנת רכש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של ברזיל #: 35220 (AXSE)

2651800

אין אפשרות להעביר את הודעת תשלום לעמודים בארכיון ההדפסה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35163 (AXSE)

2651802

המערכת מפצלת את סכום הנחת מזומן ומאחזר ממדים שונים עבור כל שורה אם תגדיר ממד קבוע על הכיוונון חשבון ספר ראשי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35309 (AXSE)

2652204

אתה נתקל בביצועים איטיים בתיבת הדו-שיח "שחרר איסוף עבור הזמנת מכירה" אם תהפוך לזמינה את ההגדרה "כל ההזמנות שבהן ניתן לשלוח את ההזמנה כולה" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35274 (AXSE)

2652412

מחיר עלות הפריט שגויה בעת שימוש בסוג "מחיר חשבוניות המשלימה" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של ברזיל התאמה לשפות אחרות #: 35570 (AXSE)

2652991

המערכת יוצרת נתונים עקביות כאשר תשנה את המספר הסידורי תיבת הדו-שיח רישום של רשימת איסוף עם שתי הזמנות העברה לפתוח, למרות חם 2591213 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35427 (AXSE)

2653387

המידע אודות רמות משנה חסר בתיבת הדו-שיח 'היסטוריית זרימת עבודה' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35575 (AXSE)

2653934

סכום ששולם בעבר שגוי מוצג בחשבונית המאוחדים בתרחיש מסוימים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של יפן #: 34395 (AXSE)

2653939

אפס רשומות דולר נוספים בטבלה LedgerBalancesDimTrans בעת הפעלת הפונקציה איחוד מקוון בפעם השניה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35431 (AXSE)

2653965

הדוח מאזן בוחן SSRS אינו מיושר עם הדוח מאזן בוחן של Dynamics AX ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35439 (AXSE)

2653973

יתרת ספר ראשי עבור שובר ייחוס מס שגויה כאשר אתה מפעיל את הדוח 'התאמה מע מ/ספר ראשי' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35698 (AXSE)

2654007

הודעת השגיאה "אין אפשרות למחוק את הרשומה" בעת ניסיון למחוק קו פריט "רישום חשבונית" בתיבת הדו-שיח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 35455 (AXSE)

2654286

בעת ניסיון למחוק חשבון החברה, מתקבלת הודעת שגיאה אודות הרשאת גישה של מנהל מערכת. באג #: 35300 (AXSE)

2654711

הודעת השגיאה "אין אפשרות לבצע את הייחוס מאחר שאירעה שגיאת פקד ספר מכירה/רכישה" בעת רישום התשלום אשר מכיל שתי רשומות של חשבונית פיצול ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 35458 (AXSE)

2654816

ממדי מלאי אינם זמינים ברשימת איסוף של ייצור אם עליך לעקוף את האפשרות "איחוד איסוף" מחסן או פריט מחסן ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35453 (AXSE)

2654857

פער תרחישים במס שירות הודיות נקודת Taxation (רכיב) מתרחשת לאחר שתחיל את התכונה ' רכיב ' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 31619 (AXSE)

2655845

המערכת תשתמש מחיר עלות הנכון בעת יצירת שורת הזמנת מכירה עבור פריט המשתמשת מחיר עלות צירופי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35603 (AXSE)

2655859

חשבונית ספק מכיל ערך ללא מע מ בעת רישום יומן אישור חשבונית המכילה מידע מע מ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35449 (AXSE)

2656052

ההנחה היא להגדיר את תכונת דנית עבור חשבונית אלקטרונית של OIOUBL עבור לקוחות במגזר הציבורי. עם זאת, הקבצים שייווצרו תבנית OIOUBL יידחו. לפיכך, אין אפשרות לשלוח את חשבונית אלקטרונית ללקוח במגזר הציבורי. בעיה זו מתרחשת becausBUG #: 35696 (AXSE)

2656754

שרת אובייקטי היישומים (AOS) קורס בעת הפעלת הדוח CustDueReportDetail ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם התיקון החם installedBUG עדכונים 7 #: 35365 (AXSE)

2656800

מקור סכום מס ערך שאינו מחושב כהלכה אם החשבונית של הזמנת המכירה נמסרה באופן חלקי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 35472 (AXSE)

2657429

אין אפשרות להגדיר אמצעי ההדפסה כדי "בארכיון ההדפסה" בעת הדפסת הדוח "ערך מלאי" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35538 (AXSE)

2657458

מתקבלת הודעה על שגיאת מעקב מחסנית בעת ניסיון לקבוע את תצורת שורת הזמנת מכירה באמצעות בונה מוצר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35990 (AXSE)

2657562

המספרים הפעולה בסדר הייצור אינם נכונים כאשר הנוסחה BOM מתעדכן על סדר אצווה או הזמנות ייצור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35779 (AXSE)

2658405

הפחת שגויה כאשר תשתמש בתכונה ההשעיה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 35697 (AXSE)

2658773

פקדי סרגל הכלים אינן זמינות בעת שימוש בעורך ה-HTML כדי ליצור תיאורים של מוצרים ופריטים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35624 (AXSE)

2658831

רצף המספרים עבור צבירות בספר ראשי אינו נקי למעלה כראוי בעת למחוק או לבטל את צבירות בספר ראשי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35777 (AXSE)

2659606

הודעת השגיאה "קבוצת מודלי מלאי לא קיים" כאשר אתה מפעיל את הדוח "מלאי לפי מלאי ממד ההתיישנות" לאחר מחיקת קו מכירות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35444 (AXSE)

2659987

משלוח יתר השדה והשדה משלוח חסר בהזמנת רכש אינו מאותחל באמצעות הערכים של פריט המתאים כאשר אתה מקבל בקשה להצעת מחיר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36271 (AXSE)

2660056

הפונקציה "שובר קשור" אינו זמין בתרחיש מסוימים אם תשתמש מס מותנה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35812 (AXSE)

2660125

"ביצוע קוד שגיאה: ערך לא חוקי במערך" הודעת שגיאה בעת ייחוס תנועות לקוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבה של מזרח אירופה GLS #: 35462 (AXSE)

2660488

המערכת לא לחשב את עומס העבודה בצורה נכונה בעת חישוב תקציב גמיש ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35759 (AXSE)

2660500

הדוח תנועות מע מקומיות באיטליה לא עבר את האימות עבור הרשומה שאליה מתחיל עם ארבע ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36336 (AXSE)

2660924

אתה נתקל בבעיות מסוימות CFDI מקסיקו חשבונית אלקטרונית ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של מקסיקו #: 35644 (AXSE)

2661484

סכום TDS שגוי נרשם בעת רישום יומן התשלום הכולל סכומי מס השירות המעורבים ואת תיבת הסימון "סכום כולל מע מ" ניקה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 35813 (AXSE)

2661650

מחיר מכירה לא מתעדכן לפי הסכמים מסחריים בעת בחירת שילוב של הפריט עם תיבת הסימון "בחר שילוב מלא" נבחרה מממד רלוונטי שאינו מחיר בסדר מכירות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: ( 35927 AXSE)

2661886

שם הלקוח היפני מודפס בצורה שגויה בעת הדפסת שם הלקוח קובץ rtf או pdf שלם מתוך קובץ ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35608 (AXSE)

2661935

קובץ רשימת המכירות של האיחוד האירופי תבצע את תבנית הקובץ הנכון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם enabledBUG תצורות דנית #: 36114 (AXSE)

2661955

הודעת השגיאה "אין אפשרות לשנות נתיב מאושר" בעת ניסיון לסגור את תיבת הדו-שיח ' נתיב ' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36270 (AXSE)

2661960

הערך "תקופות מס שלא הוצהר עליהן" שגויה כאשר אתה מפעיל את הדוח "תשלום מע מ" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36129 (AXSE)

2663575

טופס פרטי תנועה של גל נושא מציג מספרי חשבון של חברת הובלה שגוי אם ההגדרה פיצול מסירת מידע עבור תעודת המשלוח מופעלת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36292 (AXSE)

2663651

נציגים אין לראות דוחות הוצאות אשר מצבן ממתין לאישור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35912 (AXSE)

2663962

שגוי של תנועות שתי החברות כאשר היומן המתאים פתוח בחברה מונה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36266 (AXSE)

2663968

באפשרותך להזין שילוב לא חוקי של מחסן ומיקום בתיבת הדו-שיח "דרישות רכש" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35895 (AXSE)

2663971

פקד מסנן הנפתחת של שדה לא תפעל כצפוי בתיבת הדו-שיח "שובר יומן" עבור תשלום ספק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 עם installedBUG שכבת התאמה לשפות אחרות של הודו #: 36137 (AXSE)

2664096

המכירה הבין-חברתית להחזיר משתמש מחיר רכישה באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 36403 (AXSE)

תיקונים חמים של ליבה

מספר מאמר KB

תיאור

976502

הרבה אירועים חסר משמעות נרשמים ביומן היישום בעת הדפסת דוחות מדור קודם במהלך משימת אצווה השרת ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28298 (AXSE)

979304

עדכון כרטיס האשראי עיבוד בהחשבונות החייבים זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 14511 (AXSE)

2518922

הלוגיקה גלישה Word הוא שונה בדוחות מדור קודם עבור בית בודד שפות הנכתבות כפולי-בתים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25385 (AXSE)

2518958

הלקוח קורס בעת הפעלת שלב "זיהוי התנגשויות של שדרוג קודים" מול Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 עם התיקון החם installedBUG סיכום 6 #: 25618 (AXSE)

2519035

אין אפשרות למצוא את הקשר עבור שעון החוף המזרחי מהסוג int64 באמצעות הפניות מקושרות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 25875 (AXSE)

2520806

הלקוח קורס בעת ייצוא נתונים לגליון עבודה של Excel ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 25340 (AXSE)

2521857

לקוח Microsoft Dynamics AX 2009 קורס עם הודעת שגיאה אם הוא להשתמש בביטוי בשאילתה כאשר הוא קיים עם FormDataSources backBUG הצירוף #: 26309 (AXSE)

2523771

דילוג הקיבוץ האחרון של רשומות בהדוח X + + אם קיים שדה קיבוץ לפי על הדוח פונקציית צבירה נעשה שימוש ברשימת השדות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 24538 (AXSE)

2531681

כלי השוואה אינו מזהה כראוי היישורים ב fileBUG XPO המיוצא #: 25677 (AXSE)

2533357

קווים אנכיים לא יוצגו בדף אם נתונים שדה מתפרסת על-פני שני עמודים בהדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26344 (AXSE)

2534776

היישור עבור טקסט ותוויות שגויה בעת הדפסת הדוח המכיל תווים בערבית לקובץ PDF ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26437 (AXSE)

2534945

אינך יכול לצאת לקוח Microsoft Dynamics AX בעת שיתוף קבצים הופכת ללא זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 9784 (AXSE)

2536765

ה-AOS קורס בעת הדפסה של הדוח באמצעות עיבוד אצווה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) במחשב שבו פועל Windows Server 2008 R2BUG #: 26638 (AXSE)

2538316

הדוח המותאם אישית הדפסת "#Error" במספר שדות של הכותרת העליונה של הדוח לאחר שתשנה את המדפסת בתיבת הדו-שיח מדפסת ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 26755 (AXSE)

2538457

השגיאה "אין אפשרות לקרוא את השורה הבאה של נתונים עבור ערכת הנתונים של WrkCenter_Lookup (rsErrorReadingNextDataRow)" כאשר לפרוס ולהפעיל של הדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG של הודעת #: 25584 (AXSE)

2543574

פריסת הדוח המודפס שגויה בעת ציון תבנית קובץ ל- HTML עבור הדוח ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 26884 (AXSE)

2544766

הודעת השגיאה "שדה מיון לא חוקי" בעת הפעלת את התכונה 'מעבר אל ה ראשי טבלה טופס' בשדה 'מספר פעילות' בתיבת הדו-שיח "שורות יומן" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 26859 (AXSE)

2547903

"המשתמש [User_Name] אינו מורשה לבחור רשומה בטבלה ' LEDGERTRANS '. הבקשה נדחתה"הודעת שגיאה בעת הצגת הטבלה LedgerTrans בדפדפן הטבלה לאחר החלת אוסף תיקונים חמים 6 ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27241 (AXSE)

2549083

הודעת השגיאה 'שרת אובייקטי היישום אינו זמין' כאשר אתה מנסה לפתוח את הגדרות טבלה תוספות מתוך עץ אובייקט יישום (AOT) ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27399 (AXSE)

2550389

ערכי שעה מוצגים של הדוח מדור קודם (X + + הדוח) בעת הדפסת הדוח לקובץ PDF למרות שדה UtcDateTime המתאים מוגדרת לא כדי להציג את השעה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27201 (AXSE)

2552021

גליון העבודה של Excel מכיל שורות מרובות עבור רשומת שדה תזכיר אחד בעת הפעלת הפונקציה 'ייצוא אל Excel' על-ידי לחיצה על לחצן סרגל הכלים 'ייצוא אל Excel' ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27262 (AXSE)

2556508

הטופס המקורי מוצג באופן שגוי או מפסיק להגיב לאחר העברת שדות בתיבת הדו-שיח "הגדרת המשתמש" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 27400 (AXSE)

2561632

המשפט "אפשרות (1 מהיר)" הוסר באופן בלתי צפוי כאשר מקור נתונים הוא חקר ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29214 (AXSE)

2563662

נניח שתתקין אוסף תיקונים חמים 6 עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1. בנוסף, אתה מגדיר את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) אוטומטיים. כאשר אתה מנסה להפעיל לקוח, הלקוח אינה מגיבה. באג #: 28910 (AXSE)

2563705

"אירעה שגיאה בעת עיבוד הפקד. הערך אינו יכול להיות null. שם פרמטר: צאצא "הודעת שגיאה בעת העברת פקד רשת הפורטל הארגוני של Microsoft Dynamics AX 2009 ב- Microsoft Visual Studio 2008BUG #: 30800 (AXSE)

2564110

השיטה Field.Text מחזירה ערך שגוי כאשר הערך הוא בשורות מרובות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 29443 (AXSE)

2569701

הדוח Microsoft SQL Server דיווח שירותים (SSRS) ממירה את התאריך בתיבה שדות תאריך ושעה לאזור הזמן משתמש גם אם תגדיר את המאפיין TimezonePreference "ללא המרה" ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 28924 (AXSE)

2577649

תאריך התחלה/סיום של פעילות הפרוייקט אינו מתעדכן בעת סינכרון הפרוייקט ל- Project Server ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) באג #: 30676 (AXSE)

2578033

שדות אינם נוצרים במסד הנתונים של Microsoft SQL כצפוי בעת יצירת טווחי תצוגה עבור ערכים enum ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30444 (AXSE)

2579988

אין אפשרות להדפיס את הטקסט בערבית יישור לימין בעת יצירת הדוח של קובץ PDF ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30423 (AXSE)

2582314

משימה מותאמת אישית שקוראת את שיטת Struct.add() יותר מפעם אחת קורס clientBUG Microsoft Dynamics AX 2009 #: 30493 (AXSE)

2585040

הנתונים עבור קבוצת מחיר ספציפית לא מוצג ולתחזק האפשרות FilterbyGrid לא ערכים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30624 (AXSE)

2587754

אתה נתקל בביצועים איטיים בעת הפעלת בקשה בפורטל הארגוני ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 30784 (AXSE)

2592309

Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 קורס בעת ניסיון ליצור פרוייקט חדש ב- boxBUG הדו-שיח של פרוייקטים #: 31377 (AXSE)

2592336

בעת שימוש בפונקציה RunAs תחת חשבון הניהול כדי ליצור שיטה בטבלה, השיטה נוצר ב- SYS layerBUG #: 31460 (AXSE)

2599720

טקסט נטוי מוצג בצורה לא נכונה הדוח Xpp ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 אם התכונה ClearType מופעלת ב- Windows systemBUG #: 32106 (AXSE)

2604303

תמונה אינו מודפס בעת הדפסת הדוח באצווה לאחר התקנת התיקון החם ב- 2584721 קילו-בתים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1BUG #: 27066 (AXSE)

2615657

לא ניתן להשוות היסטוריות גירסאות של האובייקט ב- AOT ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32456 (AXSE)

2620343

שרת אובייקטי היישומים (AOS) קורס בעת הפעלת השיטה פירוק ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32889 (AXSE)

2622643

השדה 'מנהל פרוייקט' אינו מתעדכן ב- project server ב- Microsoft Dynamics AX 2009BUG #: 33073 (AXSE)

2624126

שגיאה "שם עמודה לא חוקי" כאשר אתה מפעיל שאילתת SQL ב- Dynamics AX 2009BUG #: 33146 (AXSE)

2639861

הדוח שהוצא לא השתנו באופן בלתי צפוי בעת העברת רכיב מתוך הדוח הדוח קבצים שהוצאו מאחסון ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 33899 (AXSE)

2645906

שילוב טלפוניה API אינם פועלים כצפוי עם קוד סטנדרטי בניהול קשרי לקוחות ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 34859 (AXSE)

2653378

שרת אובייקטי היישומים (AOS) קורס עקב שגיאה שלא נלכד הידור ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35088 (AXSE)

2658156

שינויים בשדות אינם מאוחסנים בעת שינוי הנתונים בשדות ולאחר מכן השתמש בפס הגלילה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 35671 (AXSE)

2661128

מטמון הנתונים אינו מסונכרן בין באשכולות שרתים AOS לעיתים ב- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1BUG #: 32618 (AXSE)

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft:

אוסף תיקונים חמים 8 עבור Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

The "Resolution" section states whether this hotfix is available as a hotfix or in the latest service pack. For comparison and testing, the original hotfix is available on the http://hotfix website.

אם אתה לקוח, ואם אין לך הסכם תמיכה Premier עם Microsoft, עליך לפנות אל השותף שלך כדי לקבל את התיקון החם.

מידע על ההתקנה

התקנת אוסף עדכונים זה התיקון החם דומה את ההתקנה של Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:מדריך התקנה עבור Microsoft Dynamics AX 2009 הערות

 • כל התיקונים החמים שאינם כלולים באוסף תיקונים חמים זה אינם נשמרים לאחר שתתקין אוסף תיקונים חמים זה. לכן, אנו ממליצים להחיל תיקונים חמים אלה לאחר התקנת אוסף תיקונים חמים זה.

 • בעת תכנון הפריסה שבה ישתמש שכבת GLS עבור פונקציונליות אזוריות ספציפיות, אנו ממליצים להתקין את שכבת GLS לפני שתתקין אוסף תיקונים חמים זה. במקרה זה, השכבה עדכון התואם שכבת GLS מותקן מותקן או מעודכן על-ידי התקנת העדכונים של התיקון החם. אחרת, אם שכבת GLS מותקן לאחר התקנת אוסף עדכונים של התיקון החם, עליך להפעיל מחדש את התקנת התיקון החם סיכום כדי להתקין או לעדכן את השכבה GLP המתאימה.

 • חבילת אוסף מכיל של עדכון מצטבר ליבה ועדכון יישום מצטבר. למרות אין ללא תלות בין שני עדכונים אלה, אנו ממליצים להתקין את שני העדכונים יחד. הסיכום תותקן על השכבה SYP ושכבת GLP.

דרישות מוקדמות

עליך להיות בעל Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 מותקן כדי להחיל אוסף תיקונים חמים זה.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת אוסף תיקונים חמים זה.

פרטי הקובץ

הגירסה הגלובלית של אוסף תיקונים חמים זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.DynamicsAX2009-KB2677618-SP1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Axupdate.exe

Not applicable

61,288

15-Mar-2012

19:52

x86

Axsyp.aod.gz

Not applicable

40,578,908

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyp.version.gz

Not applicable

162

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypar.ald.gz

Not applicable

59,455

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypcs.ald.gz

Not applicable

55,388

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypda.ald.gz

Not applicable

51,201

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypde-at.ald.gz

Not applicable

56,827

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypde-ch.ald.gz

Not applicable

56,877

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypde.ald.gz

Not applicable

56,823

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-au.ald.gz

Not applicable

48,036

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-ca.ald.gz

Not applicable

48,022

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-gb.ald.gz

Not applicable

48,004

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-ie.ald.gz

Not applicable

48,008

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-in.ald.gz

Not applicable

47,974

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-my.ald.gz

Not applicable

47,977

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-nz.ald.gz

Not applicable

48,071

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-sg.ald.gz

Not applicable

48,053

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-us.add.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-us.ahd.gz

Not applicable

898

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-us.ald.gz

Not applicable

47,962

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-us.khd.gz

Not applicable

242

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypen-za.ald.gz

Not applicable

48,028

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypes-mx.ald.gz

Not applicable

52,988

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypes.ald.gz

Not applicable

52,891

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypet.ald.gz

Not applicable

50,430

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypfi.ald.gz

Not applicable

51,938

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypfr-be.ald.gz

Not applicable

54,548

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypfr-ca.ald.gz

Not applicable

54,723

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypfr-ch.ald.gz

Not applicable

54,541

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypfr.ald.gz

Not applicable

54,541

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyphe.ald.gz

Not applicable

56,319

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyphu.ald.gz

Not applicable

57,731

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypis.ald.gz

Not applicable

53,737

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypit-ch.ald.gz

Not applicable

51,027

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypit.ald.gz

Not applicable

51,027

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypja.ald.gz

Not applicable

60,752

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyplt.ald.gz

Not applicable

54,303

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyplv.ald.gz

Not applicable

54,189

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypnb-no.ald.gz

Not applicable

50,612

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypnl-be.ald.gz

Not applicable

53,125

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypnl.ald.gz

Not applicable

53,123

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyppl.ald.gz

Not applicable

56,296

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyppt-br.ald.gz

Not applicable

53,126

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypru.ald.gz

Not applicable

68,493

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypsv.ald.gz

Not applicable

51,699

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypth.ald.gz

Not applicable

70,919

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyptr.ald.gz

Not applicable

52,662

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsypzh-hans.ald.gz

Not applicable

54,495

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Axsyshe.ald.gz

Not applicable

1,362,685

15-Mar-2012

13:34

Not applicable

Components32.msp

Not applicable

32,677,888

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Components64.msp

Not applicable

39,226,880

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Objectserver32.msp

Not applicable

8,164,864

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Objectserver64.msp

Not applicable

9,239,040

15-Mar-2012

19:52

Not applicable

Coala2019.pem.cer

Not applicable

1,172

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Elsteranmeldung.xsl

Not applicable

20,088

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Elsterbasis.xsl

Not applicable

2,809

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Geldbetraege.xsl

Not applicable

1,911

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Kb975474_setup_instructions.doc

Not applicable

114,688

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Steuernummer.xsl

Not applicable

8,931

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Ustva.xsl

Not applicable

56,251

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Axglp.aod.gz

Not applicable

17,421,502

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglp.version.gz

Not applicable

175

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglpen-us.add.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglpen-us.ahd.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglpen-us.khd.gz

Not applicable

240

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglsen-in.ald.gz

Not applicable

121,295

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglsen-us.ald.gz

Not applicable

121,390

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglsja.ald.gz

Not applicable

144,905

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglspt-br.ald.gz

Not applicable

131,820

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglsth.ald.gz

Not applicable

177,745

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axglszh-hans.ald.gz

Not applicable

131,004

15-Mar-2012

17:14

Not applicable

Axfaven-us.ald.gz

Not applicable

18,894

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axfavru.ald.gz

Not applicable

25,797

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeecs.ald.gz

Not applicable

256,452

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeeen-us.ald.gz

Not applicable

228,780

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeeet.ald.gz

Not applicable

237,972

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeehu.ald.gz

Not applicable

264,690

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeelt.ald.gz

Not applicable

250,075

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeelv.ald.gz

Not applicable

249,419

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeepl.ald.gz

Not applicable

262,109

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axgeeru.ald.gz

Not applicable

315,317

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axglp.aod.gz

Not applicable

19,776,749

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axglp.version.gz

Not applicable

174

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axglpen-us.add.gz

Not applicable

242

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axglpen-us.ahd.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

Axglpen-us.khd.gz

Not applicable

240

15-Mar-2012

17:52

Not applicable

יישום עבור sell.dot

Not applicable

43,008

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inv מלאי של נכסים-1a.xlt

Not applicable

95,744

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Assetinventory.xlt

Not applicable

58,368

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Ee_eusaleslistcorrection_en-us.xlt

Not applicable

32,768

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Ee_eusaleslistcorrection_et.xlt

Not applicable

33,280

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Ee_eusaleslist_en-us.xlt

Not applicable

17,941

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Ee_eusaleslist_et.xlt

Not applicable

25,600

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Famb2.dot

Not applicable

75,776

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Famb4.xlt

Not applicable

66,048

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Famb7.dot

Not applicable

48,640

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Famb8.dot

Not applicable

92,160

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inv-5.xlt

Not applicable

76,800

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inv-6.xlt

Not applicable

78,336

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inventbaileedetailreport.xlt

Not applicable

36,352

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inventbaileeissuereport.xlt

Not applicable

59,392

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inventbaileereceiptreport.xlt

Not applicable

61,952

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inventbaileereport.xlt

Not applicable

36,352

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Inventbaileesummaryreport.xlt

Not applicable

25,600

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Purchreceipt-torg2.xlt

Not applicable

102,400

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Purchreceipt-torg3.xlt

Not applicable

75,264

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Ru_tradereport-torg29.xlt

Not applicable

47,616

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Vatdeclaration.xls

Not applicable

419,840

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Vatdeclaration2010.xls

Not applicable

306,176

13-Dec-2010

12:53

Not applicable

Axgilen-us.ald.gz

Not applicable

6,885

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axgilhe.ald.gz

Not applicable

8,120

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglp.aod.gz

Not applicable

1,361,804

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglp.version.gz

Not applicable

174

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglpen-us.add.gz

Not applicable

240

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglpen-us.ahd.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglpen-us.khd.gz

Not applicable

239

15-Mar-2012

15:30

Not applicable

Axglp.aod.gz

Not applicable

6,282,391

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axglp.version.gz

Not applicable

174

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axglpen-us.add.gz

Not applicable

241

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axglpen-us.ahd.gz

Not applicable

1,454

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axglpen-us.khd.gz

Not applicable

239

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axgls.aod.gz

Not applicable

4,733,708

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axgls.version.gz

Not applicable

170

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axgtren-us.ald.gz

Not applicable

21,577

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axgtrtr.ald.gz

Not applicable

23,627

15-Mar-2012

15:35

Not applicable

Axsetupsp.exe

5.0.1100.40

1,656,680

15-Mar-2012

19:53

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

18,800

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

542,584

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

546,680

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

558,968

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20,408

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

526,200

15-Mar-2012

19:50

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

13-Dec-2010

12:49

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

22,384

15-Mar-2012

19:54

x64

Eprojectinvoice_dk_oioubl.xsl

Not applicable

68,259

21-Feb-2012

07:17

Not applicable

Esalesinvoice_dk_oioubl.xsl

Not applicable

63,270

21-Feb-2012

07:17

Not applicable

Eprojectinvoice_no_oioubl.xsl

Not applicable

40,467

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

Esalesinvoice_no_oioubl.xsl

Not applicable

36,756

03-Sep-2011

08:33

Not applicable

DynamicsAX2009-KB2677618-SP1-BinaryOnly

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Axupdate.exe

Not applicable

61,288

15-Mar-2012

19:54

x86

Components32.msp

Not applicable

32,677,888

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Components64.msp

Not applicable

39,226,880

15-Mar-2012

19:52

Not applicable

Objectserver32.msp

Not applicable

8,164,864

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Objectserver64.msp

Not applicable

9,239,040

15-Mar-2012

19:54

Not applicable

Axsetupsp.exe

5.0.1100.40

1,656,680

15-Mar-2012

19:51

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

18,800

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

538,488

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:50

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

542,584

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:50

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:52

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

534,392

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

546,680

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

558,968

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20,408

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

530,296

15-Mar-2012

19:53

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

13-Dec-2010

12:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

526,200

15-Mar-2012

19:51

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

13-Dec-2010

12:49

x86

Cabextractor.dll

Not applicable

22,384

15-Mar-2012

19:54

x64

אימות של התקנת עדכונים

לשם אימות ההתקנה של הסיכום, לחץ על עזרהולאחר מכן לחץ על אודות Microsoft Dynamics AX. פעולה זו תציג את הגירסאות ליבה ויישום. גירסאות אלה צריכים להתאים את גירסת ה-build של הסיכום.

אימות של גירסת הקבצים ליבה

כדי לאמת את הגירסה של קבצי ליבה, לחץ על אודות Microsoft Dynamics AX בתפריט עזרה . בנוסף, באפשרותך לאמת את פרטי הגירסה של הקובץ על-ידי הצגת את מאפייני הקובץ של הקובץ Ax32.exe ואת הקובץ Ax32serv.exe. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את קבצי Ax32.exe ו- Ax32serv.exe בסייר Windows במחשבים שפועל בהם הלקוח Microsoft Dynamics AX ו במחשבים שבהם פועל שרת Microsoft Dynamics AX AOS.

 2. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ שברצונך לאמת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסייה גירסה .

כדי לאמת את הגירסה של קבצי dll מעודכן .NET הכללי הרכבה מטמון (GAC), כגון קובץ ה-Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את קובץ ה-dll. הערה כברירת מחדל, קבצי. dll ממוקמים בתיקיה הבאה:

  C:\Windows\assembly

 2. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ שברצונך לאמת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסייה גירסה .

הערה כל הקבצים של Microsoft Dynamics AX המתחילים המחרוזת "Microsoft.Dynamics".

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כמו שהוא כתגובה לבעיות המתעוררות. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.

Author: cgibson
Writer: v-brialu
Tech Reviewer: cgibson
Editor:

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×