סיכום

מאמר זה מתאר את העדכון עבור 2013 של שרת Lync ב- Microsoft, רכיבי אינטרנט מיום באוגוסט 2013.

מבוא

עדכון זה משפר את המהימנות, ביציבות ובביצועים של 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט.

מידע נוסף

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבא המכיל תיקון חם זה.

כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה במקרים מיוחדים, ניתן לבטל את החיובים שהצגת שיחות תמיכה אם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון זו, יש להתקין את העדכון במחשבים שפועל בהם אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

לעתים, כאשר תנסה להסיר את ההתקנה של עדכון זה, תתבקש לספק תקליטור המקור. אם אופן פעולה זה מתרחש, הכנס את תקליטור המקור, או ספק את הנתיב שבו ניתן למצוא את קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון זו, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון זו.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 • ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון זו, בשני הסעיפים להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • שני הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הסר את הערכים הכפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים שני בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

עדכון זה לא יכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא ל- build העדכני.

לאחר התקנת העדכון, הגירסה הגלובלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

01-Aug-2013

23:34

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

01-Aug-2013

23:34

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,374

01-Aug-2013

23:34

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

01-Aug-2013

23:34

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

01-Aug-2013

23:34

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,374

01-Aug-2013

23:34

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

01-Jun-2013

03:13

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,606

14-Mar-2013

00:13

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,605

14-Mar-2013

00:13

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,330,119

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

70,598

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,155

01-Jun-2013

03:11

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,077

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,079

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,579

01-Jun-2013

03:11

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

69,943

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,465

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,139

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

74,951

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

67,724

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

67,836

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.0

62,648

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.0

62,136

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.0

62,648

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.0

62,136

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.0

63,160

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.0

62,136

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.0

61,624

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.0

64,184

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.0

61,112

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.0

61,112

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.420

575,600

01-Jun-2013

03:10

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

08-Sep-2012

01:34

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.301

260,776

14-Mar-2013

02:33

x86

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

23:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

23:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,371

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

01-Jun-2013

01:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,284

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,016

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

01-Jun-2013

01:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,979

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,890

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,825

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,497

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,130

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

14-Mar-2013

00:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.301

217,192

14-Mar-2013

02:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.420

255,112

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.301

33,416

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.301

34,440

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.301

34,952

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.301

35,464

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.301

33,944

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.301

35,992

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.301

34,456

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

535,683

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,159

01-Jun-2013

02:07

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

14-Mar-2013

01:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,300,118

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

58,692

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

58,088

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,007

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

45,011

01-Jun-2013

01:04

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

01-Jun-2013

01:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,402

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

54,804

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.420

659,608

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.420

212,672

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.420

189,120

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.420

229,568

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.420

231,616

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.420

181,952

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.420

192,192

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.420

242,880

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.420

178,368

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.420

187,584

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.420

180,928

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.420

182,464

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.420

219,840

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.420

181,440

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.420

193,728

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.420

185,536

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.420

197,824

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.420

264,896

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.420

184,000

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.420

190,144

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.420

180,928

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.420

188,608

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.420

204,480

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.420

223,936

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.420

192,704

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.420

186,048

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.420

230,080

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.420

183,488

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.420

180,416

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.420

189,120

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.420

188,608

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.420

231,104

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.420

184,512

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.420

187,584

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

223,936

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.420

183,488

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.420

184,000

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.420

259,776

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.420

185,024

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.420

232,128

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.420

188,096

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.420

203,968

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.420

174,784

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.420

175,296

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.420

234,120

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,569,408

01-Jun-2013

00:21

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,622,656

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,622,080

01-Jun-2013

03:20

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,436,003

31-May-2013

23:06

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,956,160

01-Jun-2013

00:53

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

535,683

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,191,119

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,874

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,139

01-Jun-2013

02:09

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

14-Mar-2013

01:08

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,116

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,240,152

01-Jun-2013

02:09

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,270,665

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

578,984

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

154,497

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

154,556

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,007

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,099

01-Jun-2013

01:11

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,493

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.420

897,744

01-Jun-2013

03:09

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

14-Mar-2013

02:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

14-Mar-2013

02:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

14-Mar-2013

02:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

14-Mar-2013

02:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

22:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

22:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

31,960

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

34,008

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

30,936

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

35,544

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

30,936

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

31,448

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

38,104

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

31,448

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

33,488

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

34,008

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

32,984

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

38,104

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

31,960

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

01-Jun-2013

03:15

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

14-Mar-2013

02:29

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,085

13-Mar-2013

23:58

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,262

13-Mar-2013

23:58

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.429

1,203,880

02-Aug-2013

03:41

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

01-Jun-2013

03:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

14-Mar-2013

02:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

01-Jun-2013

03:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.420

2,733,272

01-Jun-2013

03:09

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

08-Sep-2012

01:34

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.301

260,776

14-Mar-2013

02:33

x86

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

23:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

23:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,371

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

01-Jun-2013

01:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,284

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,016

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

01-Jun-2013

01:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,979

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,890

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,825

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,497

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,130

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

14-Mar-2013

00:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.301

217,192

14-Mar-2013

02:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.420

255,112

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.301

33,416

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.301

34,440

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.301

34,952

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.301

35,464

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.301

33,944

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.301

32,408

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

33,928

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.301

35,992

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.301

31,896

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.301

34,456

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.301

31,880

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.301

32,392

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.301

31,368

14-Mar-2013

02:26

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

535,683

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,159

01-Jun-2013

02:07

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

14-Mar-2013

01:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,300,118

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

58,692

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

58,088

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,007

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

45,011

01-Jun-2013

01:04

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

01-Jun-2013

01:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,402

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

02-Aug-2013

03:48

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

54,804

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.420

659,608

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.420

212,672

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.420

189,120

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.420

229,568

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.420

231,616

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.420

181,952

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.420

192,192

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.420

242,880

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.420

178,368

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.420

187,584

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.420

180,928

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.420

182,464

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.420

219,840

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.420

181,440

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.420

193,728

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.420

185,536

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.420

197,824

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.420

264,896

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.420

184,000

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.420

190,144

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.420

180,928

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.420

188,608

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.420

204,480

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.420

223,936

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.420

192,704

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.420

186,048

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.420

230,080

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.420

183,488

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.420

180,416

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.420

189,120

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.420

186,560

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.420

188,608

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.420

231,104

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.420

187,072

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.420

184,512

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.420

187,584

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

223,936

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.420

183,488

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.420

184,000

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.420

259,776

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.420

185,024

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.420

232,128

01-Jun-2013

03:13

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.420

188,096

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.420

203,968

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.420

174,784

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.420

175,296

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.420

234,120

01-Jun-2013

03:12

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,478

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

22:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,569,408

01-Jun-2013

00:21

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,622,656

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,622,080

01-Jun-2013

03:20

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,436,003

31-May-2013

23:06

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,956,160

01-Jun-2013

00:53

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

535,683

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,191,119

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,874

01-Jun-2013

02:05

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,139

01-Jun-2013

02:09

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

14-Mar-2013

01:08

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,116

01-Jun-2013

02:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,240,152

01-Jun-2013

02:09

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,270,665

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

578,984

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

154,497

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

154,556

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

01-Jun-2013

02:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,007

01-Jun-2013

02:11

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,099

01-Jun-2013

01:11

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,493

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.420

897,744

01-Jun-2013

03:09

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

14-Mar-2013

02:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

23:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:50

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

02-Aug-2013

03:49

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

14-Mar-2013

02:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

14-Mar-2013

02:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

14-Mar-2013

02:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

14-Mar-2013

02:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

14-Mar-2013

02:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

01-Jun-2013

03:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

22:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

22:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

21:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

31,960

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

34,008

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

30,936

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

35,544

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

30,936

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

31,448

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

38,104

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

31,448

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

33,488

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

30,424

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

34,008

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

32,984

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:19

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

38,104

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

29,400

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

33,496

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

29,912

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

31,960

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

28,888

01-Jun-2013

03:18

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

01-Jun-2013

03:15

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

01-Jun-2013

03:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

14-Mar-2013

02:34

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

14-Mar-2013

02:29

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,085

13-Mar-2013

23:58

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

01-Aug-2013

23:29

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,234

13-Mar-2013

21:58

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,263

13-Mar-2013

23:58

לא ישים

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

01-Jun-2013

03:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

01-Jun-2013

03:13

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

01-Jun-2013

03:13

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

01-Jun-2013

03:11

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

01-Jun-2013

03:11

x86

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

01-Jun-2013

03:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

01-Aug-2013

23:34

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.301

380,048

14-Mar-2013

02:30

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.420

2,618,536

01-Jun-2013

03:12

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

01-Aug-2013

23:34

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.420

2,618,536

01-Jun-2013

03:12

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,065

01-Jun-2013

01:14

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,070

01-Jun-2013

01:14

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,170

13-Mar-2013

23:59

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,400

13-Mar-2013

23:59

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

02-Aug-2013

03:51

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,936

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,936

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

02-Aug-2013

03:52

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

02-Aug-2013

03:53

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

02-Aug-2013

03:53

לא ישים


הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעבור המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×