היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הודעה

עדכון זה כלול בעדכון האבטחה והאיכות שתאריך 9 באוקטובר, 2018. עדכון זה הופץ בעבר כחלק מהתצוגה המקדימה של אוסף האיכות ב-18 בספטמבר 2018.

מבוא

עדכון זה שפורסם בספטמבר 2018 עבור Windows Server 2008 SP2 כולל שיפורים מצטברים במהימנות ב- .Net Framework 2.0 Service PACK 2 (SP2) ו-3.0 SP2. אנו ממליצים להחיל עדכון זה כחלק משגרת התחזוקה הרגילה. לפני התקנת עדכון זה, עיין בסעיפים דרישות מוקדמותוהפעל מחדש את הדרישות .

חשוב אם תתקין ערכת שפה לאחר התקנת עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, מומלץ להתקין ערכות שפה הדרושות לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל-Windows.

שיפורי איכות ומהימנות

של CLR של1

 • תיקון בעיה הגורמת לעיצוב תאריך לא חוקי כאשר התקופה היפנית 4 משמשת עם תאריך עתידי.

 • תיקון שגיאה המתרחשת בעת ניתוח של תאריכים ביפנית הכוללים מספר שנה שחורג ממספר השנים בתקופה היפנית.

1 זמן ריצה של שפה נפוצה (CLR)

מידע נוסף אודות עדכון זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון זה כפי שהוא מתייחס ל-Windows Server 2008 SP2, עיין במאמרים הבאים במאגר הידע של Microsoft:

4459925 עדכוני אבטחה ועדכונים באיכות עבור .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 ו-4.6 עבור Windows Server 2008 SP2 (KB 4459925)

4458614 גירסת Preview של 2018 בספטמבר של אוספי האיכות עבור .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 ו-4.6 עבור Windows Server 2008 SP2 (KB 4458614)

כיצד לקבל עדכון זה

Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אלאתר האינטרנטשל הקטלוג של Microsoft update.

Windows Software Update Services (WSUS)

בשרת WSUS, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר התחל, בחר כלי ניהולולאחר מכן בחר Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. הרחב את ComputerNameולאחר מכן בחר פעולה.

 3. בחר יבא עדכונים.

 4. WSUS פותח חלון דפדפן שבו ייתכן שתתבקש להתקין פקד ActiveX. התקן את פקד ה-ActiveX כדי להמשיך.

 5. לאחר התקנת פקד ה-ActiveX, תראה את מסך הקטלוג של Microsoft Update . הקלד 4459925 בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר חיפוש.

 6. אתר את חבילות .NET framework התואמות למערכות ההפעלה, לשפות ולמעבדים בסביבה שלך. בחר הוסף כדי להוסיף אותם לסל.

 7. לאחר בחירת כל החבילות הדרושות לך, בחר באפשרות הצג סל.

 8. כדי לייבא את החבילות לשרת WSUS, בחר יבא.

 9. לאחר ייבוא החבילות, בחר סגור כדי לחזור ל-WSUS.

העדכונים זמינים כעת להתקנה באמצעות WSUS.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את .Net framework 2.0 sp2 או 3.0 sp2 .

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה אם נעשה שימוש בקבצים מושפעים. מומלץ לצאת מכל היישומים המבוססים על .NET Framework לפני החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף את העדכון שפורסם בעבר ב- KB 4346083.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:48

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

16-Nov-2017

03:47

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

16-Nov-2017

03:47

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8803

110,592

24-Jul-2018

15:10

smsvchost.exe

3.0.4506.8803

129,664

24-Jul-2018

15:10

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-Apr-2018

13:08

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.security.dll

2.0.50727.8784

274,432

28-Mar-2018

13:11

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8803

32,768

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98,304

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

system.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-Apr-2018

13:08

system.dll

2.0.50727.8791

3,207,168

12-Jul-2018

00:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

16-Nov-2017

03:47

big5.nlp

66,728

16-Nov-2017

03:47

bopomofo.nlp

82,172

16-Nov-2017

03:47

ksc.nlp

116,756

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.dll

2.0.50727.8798

4,558,848

16-Aug-2018

22:36

normidna.nlp

59,342

16-Nov-2017

03:47

normnfc.nlp

45,794

16-Nov-2017

03:47

normnfd.nlp

39,284

16-Nov-2017

03:47

normnfkc.nlp

66,384

16-Nov-2017

03:47

normnfkd.nlp

60,294

16-Nov-2017

03:47

prc.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

prcp.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

sortkey.nlp

262,148

16-Nov-2017

03:47

sorttbls.nlp

20,320

16-Nov-2017

03:47

xjis.nlp

28,288

16-Nov-2017

03:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

16-Nov-2017

03:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.8798

990,344

16-Aug-2018

22:36

mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24-Jul-2018

15:10

mscorwks.dll

2.0.50727.8798

5,947,008

16-Aug-2018

22:36

sos.dll

2.0.50727.8798

391,216

16-Aug-2018

22:36

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

16-Nov-2017

03:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

16-Nov-2017

03:47

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,222,976

16-Nov-2017

03:47

presentationfontcache.exe.config

161

16-Nov-2017

03:47

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

1,737,888

16-Nov-2017

03:47

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

16-Nov-2017

03:47

system.printing.dll

3.0.6920.8773

372,736

16-Nov-2017

03:47

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

16-Nov-2017

03:47

servicemodel.mof

85,113

21-Nov-2017

04:32

servicemodel.mof.uninstall

896

21-Nov-2017

04:32

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8803

18,096

24-Jul-2018

15:10

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

penimc.dll

3.0.6920.8773

68,752

16-Nov-2017

03:47

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

16-Nov-2017

03:47

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

131,248

16-Nov-2017

03:47

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

16-Nov-2017

03:47

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

16-Nov-2017

03:47

xpsviewer.exe

3.0.6920.8773

299,648

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

big5.nlp

66,728

16-Nov-2017

03:47

bopomofo.nlp

82,172

16-Nov-2017

03:47

ksc.nlp

116,756

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.dll

2.0.50727.8798

4,575,232

16-Aug-2018

22:37

normidna.nlp

59,342

16-Nov-2017

03:47

normnfc.nlp

45,794

16-Nov-2017

03:47

normnfd.nlp

39,284

16-Nov-2017

03:47

normnfkc.nlp

66,384

16-Nov-2017

03:47

normnfkd.nlp

60,294

16-Nov-2017

03:47

prc.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

prcp.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

sortkey.nlp

262,148

16-Nov-2017

03:47

sorttbls.nlp

20,320

16-Nov-2017

03:47

xjis.nlp

28,288

16-Nov-2017

03:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

43,160

16-Nov-2017

03:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.8798

1,758,784

16-Aug-2018

22:37

mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

24-Jul-2018

15:10

mscorwks.dll

2.0.50727.8798

10,008,632

16-Aug-2018

22:37

sos.dll

2.0.50727.8798

486,008

16-Aug-2018

22:37

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-Apr-2018

13:08

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

16-Nov-2017

03:47

system.security.dll

2.0.50727.8784

274,432

28-Mar-2018

18:26

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98,304

16-Nov-2017

03:47

system.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-Apr-2018

13:08

system.dll

2.0.50727.8791

3,207,168

12-Jul-2018

00:35

webengine.dll

2.0.50727.8762

746,648

16-Nov-2017

03:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

16-Nov-2017

03:47

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,006,400

16-Nov-2017

03:47

presentationfontcache.exe.config

161

16-Nov-2017

03:47

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

2,256,032

16-Nov-2017

03:47

system.data.dll

2.0.50727.8762

3,150,336

16-Nov-2017

03:47

system.printing.dll

3.0.6920.8773

358,400

16-Nov-2017

03:47

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,296,128

16-Nov-2017

03:47

servicemodel.mof

85,113

21-Nov-2017

04:32

servicemodel.mof.uninstall

896

21-Nov-2017

04:32

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8803

20,144

24-Jul-2018

15:10

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8803

94,208

24-Jul-2018

15:10

smsvchost.exe

3.0.4506.8803

117,376

24-Jul-2018

15:10

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

405,504

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

847,872

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

847,872

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,337,088

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8803

32,768

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,337,088

24-Jul-2018

15:10

penimc.dll

3.0.6920.8773

85,648

16-Nov-2017

03:47

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

4,640,768

16-Nov-2017

03:47

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

172,208

16-Nov-2017

03:47

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

16-Nov-2017

03:47

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,118,208

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,060,864

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,519,616

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

454,656

10-Aug-2018

13:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:48

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

16-Nov-2017

03:47

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

16-Nov-2017

03:47

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8803

110,592

24-Jul-2018

15:10

smsvchost.exe

3.0.4506.8803

129,664

24-Jul-2018

15:10

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-Apr-2018

13:08

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.security.dll

2.0.50727.8784

274,432

28-Mar-2018

13:11

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8803

32,768

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98,304

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

system.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-Apr-2018

13:08

system.dll

2.0.50727.8791

3,207,168

12-Jul-2018

00:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

16-Nov-2017

03:47

big5.nlp

66,728

16-Nov-2017

03:47

bopomofo.nlp

82,172

16-Nov-2017

03:47

ksc.nlp

116,756

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.dll

2.0.50727.8798

4,558,848

16-Aug-2018

22:36

normidna.nlp

59,342

16-Nov-2017

03:47

normnfc.nlp

45,794

16-Nov-2017

03:47

normnfd.nlp

39,284

16-Nov-2017

03:47

normnfkc.nlp

66,384

16-Nov-2017

03:47

normnfkd.nlp

60,294

16-Nov-2017

03:47

prc.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

prcp.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

sortkey.nlp

262,148

16-Nov-2017

03:47

sorttbls.nlp

20,320

16-Nov-2017

03:47

xjis.nlp

28,288

16-Nov-2017

03:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

16-Nov-2017

03:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.8798

990,344

16-Aug-2018

22:36

mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24-Jul-2018

15:10

mscorwks.dll

2.0.50727.8798

5,947,008

16-Aug-2018

22:36

sos.dll

2.0.50727.8798

391,216

16-Aug-2018

22:36

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

16-Nov-2017

03:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

16-Nov-2017

03:47

presentationcore.dll

3.0.6920.8773

4,222,976

16-Nov-2017

03:47

presentationfontcache.exe.config

161

16-Nov-2017

03:47

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8773

1,737,888

16-Nov-2017

03:47

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

16-Nov-2017

03:47

system.printing.dll

3.0.6920.8773

372,736

16-Nov-2017

03:47

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

16-Nov-2017

03:47

servicemodel.mof

85,113

21-Nov-2017

04:32

servicemodel.mof.uninstall

896

21-Nov-2017

04:32

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8803

18,096

24-Jul-2018

15:10

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

penimc.dll

3.0.6920.8773

68,752

16-Nov-2017

03:47

presentationframework.dll

3.0.6920.8773

5,283,840

16-Nov-2017

03:47

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8773

131,248

16-Nov-2017

03:47

reachframework.dll

3.0.6920.8773

532,480

16-Nov-2017

03:47

windowsbase.dll

3.0.6920.8773

1,257,472

16-Nov-2017

03:47

xpsviewer.exe

3.0.6920.8773

299,648

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

big5.nlp

66,728

16-Nov-2017

03:20

bopomofo.nlp

82,172

16-Nov-2017

03:20

ksc.nlp

116,756

16-Nov-2017

03:20

mscorlib.dll

2.0.50727.8798

4,018,176

16-Aug-2018

22:36

normidna.nlp

59,342

16-Nov-2017

03:20

normnfc.nlp

45,794

16-Nov-2017

03:20

normnfd.nlp

39,284

16-Nov-2017

03:20

normnfkc.nlp

66,384

16-Nov-2017

03:20

normnfkd.nlp

60,294

16-Nov-2017

03:20

prc.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:20

prcp.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:20

sortkey.nlp

262,148

16-Nov-2017

03:20

sorttbls.nlp

20,320

16-Nov-2017

03:20

xjis.nlp

28,288

16-Nov-2017

03:20

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

83,096

16-Nov-2017

03:20

mscordacwks.dll

2.0.50727.8798

3,084,864

16-Aug-2018

22:36

mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

602,752

24-Jul-2018

15:10

mscorwks.dll

2.0.50727.8798

20,406,328

16-Aug-2018

22:36

sos.dll

2.0.50727.8798

875,056

16-Aug-2018

22:36

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8781

745,472

31-Dec-2017

23:56

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

16-Nov-2017

03:20

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

16-Nov-2017

03:20

system.security.dll

2.0.50727.8784

274,432

28-Mar-2018

13:11

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98,304

16-Nov-2017

03:20

system.xml.dll

2.0.50727.8781

2,056,192

31-Dec-2017

23:56

system.dll

2.0.50727.8791

3,207,168

12-Jul-2018

00:35

webengine.dll

2.0.50727.8762

1,233,560

16-Nov-2017

03:20

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

290,976

16-Nov-2017

03:20

system.data.dll

2.0.50727.8762

3,310,592

16-Nov-2017

03:20

system.web.dll

2.0.50727.8762

4,816,896

16-Nov-2017

03:20

servicemodel.mof

85,113

21-Nov-2017

04:32

servicemodel.mof.uninstall

896

21-Nov-2017

04:32

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8803

34,480

24-Jul-2018

15:10

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8803

94,208

24-Jul-2018

15:10

smsvchost.exe

3.0.4506.8803

117,376

24-Jul-2018

15:10

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

405,504

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

847,872

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

847,872

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,337,088

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8803

32,768

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,337,088

24-Jul-2018

15:10

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,060,864

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,519,616

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

454,656

10-Aug-2018

13:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

16-Nov-2017

03:47

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8803

110,592

24-Jul-2018

15:10

smsvchost.exe

3.0.4506.8803

129,664

24-Jul-2018

15:10

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-Apr-2018

13:08

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

16-Nov-2017

03:47

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.security.dll

2.0.50727.8784

274,432

28-Mar-2018

13:11

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8803

32,768

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8762

98,304

16-Nov-2017

03:47

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

system.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-Apr-2018

13:08

system.dll

2.0.50727.8791

3,207,168

12-Jul-2018

00:35

big5.nlp

66,728

16-Nov-2017

03:47

bopomofo.nlp

82,172

16-Nov-2017

03:47

ksc.nlp

116,756

16-Nov-2017

03:47

mscorlib.dll

2.0.50727.8798

4,558,848

16-Aug-2018

22:36

normidna.nlp

59,342

16-Nov-2017

03:47

normnfc.nlp

45,794

16-Nov-2017

03:47

normnfd.nlp

39,284

16-Nov-2017

03:47

normnfkc.nlp

66,384

16-Nov-2017

03:47

normnfkd.nlp

60,294

16-Nov-2017

03:47

prc.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

prcp.nlp

83,748

16-Nov-2017

03:47

sortkey.nlp

262,148

16-Nov-2017

03:47

sorttbls.nlp

20,320

16-Nov-2017

03:47

xjis.nlp

28,288

16-Nov-2017

03:47

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8762

31,384

16-Nov-2017

03:47

mscordacwks.dll

2.0.50727.8798

990,344

16-Aug-2018

22:36

mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24-Jul-2018

15:10

mscorwks.dll

2.0.50727.8798

5,947,008

16-Aug-2018

22:36

sos.dll

2.0.50727.8798

391,216

16-Aug-2018

22:36

webengine.dll

2.0.50727.8762

437,400

16-Nov-2017

03:47

wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

16-Nov-2017

03:47

system.data.dll

2.0.50727.8762

2,975,744

16-Nov-2017

03:47

system.web.dll

2.0.50727.8762

5,287,936

16-Nov-2017

03:47

servicemodel.mof

85,113

21-Nov-2017

04:32

servicemodel.mof.uninstall

896

21-Nov-2017

04:32

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8803

18,096

24-Jul-2018

15:10

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8803

446,464

24-Jul-2018

15:10

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8803

970,752

24-Jul-2018

15:10

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8803

5,996,544

24-Jul-2018

15:10

system.workflow.activities.dll

3.0.4203.8811

1,142,784

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8811

1,630,208

10-Aug-2018

13:07

system.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8811

540,672

10-Aug-2018

13:07

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון זה

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×