דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

מאמר זה מתאר את הבעיה Microsoft Project Server 2010 נפתרת בחבילת התיקון החם של Project Server 2010 מתאריך 9 במרס, 2012.

מבוא

הבעיה שאותה מתקנת חבילת התיקון החם

בעת ניסיון לקבל גישה לדף מרכז הפרוייקטים ב- Project Web Apps (PWA), שהדף לא ייטען ומתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה לא ידועה". בנוסף, כשאתה עורך את מידע הפרוייקט על דף פרטי פרוייקט (PDP), יותר מערך אחד מוצג עבור שדה מותאם אישית של פרוייקט ארגוני .

פתרון

התיקון החם הבא זמין מ- Microsoft. סעיף זה מתאר את השלבים הדרושים כדי לזהות ולקבוע לנקות את רשומות כפולות שגורמים לבעיה זו. לאחר החלת תיקון חם זה, עליך להפעיל את ה-script ניקוי הבאים. עליך להפעיל את קבצי ה-script של ניקוי פעם אחת בלבד.

קבצי ה-script לבצע את הפעולות הבאות:

  • מזהה קובץ script 1 אם אתה נתקל בבעיה זו, ומציג את הפרוייקטים שהושפעו ושדות מותאמים אישית.

  • קובץ script 2 מגבה את הטבלה המושפעת.

  • קובץ script 3 מסיר רשומות כפולות.

  • קובץ script 4 מבטל את המחיקה על-ידי שחזור הרשומות מהטבלה הגיבוי.

  • Script 5 מסיר את הטבלה הגיבוי.

אנו ממליצים מאוד מחשב את קבצי ה-script של ניקוי בסביבת פיתוח כך שתוכל לאמת את התוצאות לפני שתיישם את קבצי ה-script בסביבת ייצור. בנוסף, עליך רק לבצע פעולה זו כאשר אין ללא פעילות המשתמש ברשת.

Script 1

שאילתת ה-SQL הבא מוודא כי בעיה זו קיימת במסד הנתונים שלך. אם אין שורות מוחזרות, לא נתקלת בבעיה זו. החלף את שם מסד הנתונים שפורסם של Project Server שלך בערך מציין המיקום בשורה הראשונה של השאילתה.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC


קובץ script 2

קובץ script 2 יוצר טבלה בשם MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup אשר מגבה את הרשומות בטבלה MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. ודא כי הפעלת קובץ script זה פעם אחת לפני הפעלת קובץ Script 3. אם ברצונך לבטל את פעולת ניקוי המתבצעת על-ידי script 3, באפשרותך להפעיל מחדש את ה-script 2.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESקובץ script 3

קובץ script 3 מאתר תחילה אם אתה נתקל בבעיה זו. אם לא נתקלת בבעיה זו, לא תתבצע כל פעולה. אם אתה נתקל בבעיה זו, קובץ ה-script מסיר רשומות כפולות.

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END


קובץ script 4

רק להפעיל script 4 אם ברצונך לבטל את פעולת ניקוי שבוצעה על-ידי script 3. ברוב המקרים, אין לך להשתמש בקובץ script זה. עם זאת, קובץ ה-script ניתנת במקרה הצורך. קובץ script 4 פועלת על-ידי שחזור את הרשומות script 2 מגובה.

הערה אין להפעיל script 4 לאחר העברת המערכת חזרה למצב הייצור. הגיבוי הוא תמונה בזמן ולאחר לשחזר גיבוי זה לאחר מתבצעות פעולות עריכה חדשה, שינויים אלה יאבדו.

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP


Script 5

כדי להסיר את הטבלה גיבוי, הפעל את קובץ ה-script הבא.

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP
מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמר זה. להחיל תיקון חם זה רק במערכות שהתעוררה בהן את הבעיות המתוארות במאמר זה. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון חם זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם בעיות נוספות מתרחשות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות וסוגיות תמיכה נוספות אשר אינן מצריכות את התיקון חם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא שהתיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

דרישות מוקדמות

כדי להתקין את חבילת התיקון החם, דרושה לך Project Server 2010 או ב- Project Server 2010 Service Pack 1 מותקן.

דרישת הפעלה מחדש

לא ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד התיקונים החמים בחבילה זו, אתה לא צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

פרטי קובץ

תיקון חם זה לא יכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא ל- build העדכני. התיקון כולל רק את הקבצים ההכרחיים כדי לפתור את הבעיות המפורטות במאמר זה.

הגירסה הגלובלית של חבילת התיקון החם משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את חבילת התיקון החם. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע אודות הורדות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6117.5002

11,110,576

7-Mar-12

9:15


פרטי קובץ ה-. msp של Microsoft Windows Installer

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pjsrvwfe-x-none.msp

לא ישים

11,213,312

7-Mar-12

16:12


לאחר התקנת התיקון החם, הגירסה הגלובלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה.

Pjsrvwfe-x-none.msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Addmodifyanalysis.aspx

14.0.6015

62,760

29-Aug-11

13:43

Addmodifycategory.aspx

14.0.6015

41,287

29-Aug-11

13:41

Addmodifydelegation.aspx

14.0.6015

18,675

29-Aug-11

13:43

Addmodifydependency.aspx

14.0.6015

19,737

29-Aug-11

13:43

Addmodifydriver.aspx

14.0.6015

16,976

29-Aug-11

13:43

Addmodifygroup.aspx

14.0.6015

35,866

29-Aug-11

13:41

Addmodifyprioritization.aspx

14.0.6015

25,462

29-Aug-11

13:43

Addmodifytemplate.aspx

14.0.6015

22,272

29-Aug-11

13:41

Addmodifyuser.aspx

14.0.6015

145,824

29-Aug-11

13:41

Addtask.aspx

14.0.6015

14,940

29-Aug-11

13:43

Adfindgroup.aspx

14.0.6015

4,036

29-Aug-11

13:41

Admin.aspx

14.0.6015

2,228

29-Aug-11

13:41

Admtime.aspx

14.0.6015

8,731

29-Aug-11

13:41

Adsyncerp.aspx

14.0.6015

12,770

29-Aug-11

13:41

Adsyncpsgroups.aspx

14.0.6015

3,352

29-Aug-11

13:41

Analyses.aspx

14.0.6015

8,801

29-Aug-11

13:43

Analysisprojectsdlg.aspx

14.0.6015

6,683

29-Aug-11

13:43

Approvalcommentdlg.aspx

14.0.6110

4,893

30-Aug-11

22:05

Approvals.aspx

14.0.6015

6,378

29-Aug-11

13:43

Approvaltask.aspx

14.0.6015

5,996

29-Aug-11

13:43

Backup.aspx

14.0.6015

6,383

29-Aug-11

13:41

Backupsched.aspx

14.0.6015

14,260

29-Aug-11

13:41

Buildresplanteam.aspx

14.0.6015

5,991

29-Aug-11

13:43

Buildteam.aspx

14.0.6015

7,972

29-Aug-11

13:43

Calendarsmain.aspx

14.0.6015

12,802

29-Aug-11

13:41

Changeskipworkflow.aspx

14.0.6015

18,614

29-Aug-11

13:41

Changeworkflow.aspx

14.0.6015

5,290

29-Aug-11

13:43

Closepdpdialog.aspx

14.0.6015

13,431

29-Aug-11

13:43

Commentdlg.aspx

14.0.6015

1,093

29-Aug-11

13:43

Comparedrivers.aspx

14.0.6015

19,873

29-Aug-11

13:43

Compareportfolioselectionscenarios.aspx

14.0.6015

4,520

29-Aug-11

13:43

Confirmpdpdeletion.aspx

14.0.6015

6,337

29-Aug-11

13:43

Copycalendardlg.aspx

14.0.6015

1,772

29-Aug-11

13:41

Costconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

74,397

29-Aug-11

13:43

Cpycfdlg.aspx

14.0.6015

1,521

29-Aug-11

13:41

Cpyltdlg.aspx

14.0.6015

1,509

29-Aug-11

13:41

Cpyvwdlg.aspx

14.0.6015

1,726

29-Aug-11

13:41

Createfy.aspx

14.0.6015

11,229

29-Aug-11

13:41

Createprojectworkspacedlg.aspx

14.0.6015

8,537

29-Aug-11

13:41

Createpwa.aspx

14.0.6015

18,938

29-Aug-11

13:41

Cubeanalysisadmin.aspx

14.0.6015

6,032

29-Aug-11

13:42

Cubefieldselect.aspx

14.0.6015

46,837

29-Aug-11

13:42

Cubegenadmin.aspx

14.0.6015

44,576

29-Aug-11

13:42

Cubestatusdlg.aspx

14.0.6015

6,196

29-Aug-11

13:42

Customfilterdlg.aspx

14.0.6015

1,433

29-Aug-11

13:42

Customizefields.aspx

14.0.6015

23,611

29-Aug-11

13:41

Dataanalysisdeprecated.aspx

14.0.6015

810

29-Aug-11

13:43

Dataedit.dll

14.0.6116.5000

445,232

18-Jan-12

4:02

Datepickerdlg.aspx

14.0.6015

11,033

29-Aug-11

13:42

Dbcleanup.aspx

14.0.6015

28,356

29-Aug-11

13:41

Default.aspx

14.0.6015

7,364

29-Aug-11

13:43

Delegate.aspx

14.0.6015

13,163

29-Aug-11

13:43

Details.aspx

14.0.6015

30,687

29-Aug-11

13:43

Driverpriorities.aspx

14.0.6015

20,372

29-Aug-11

13:43

Drivers.aspx

14.0.6015

6,463

29-Aug-11

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6015

3,096

29-Aug-11

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6105

127,463

29-Aug-11

13:41

Editglobal.aspx

14.0.6015

4,772

29-Aug-11

13:41

Editlookuptable.aspx

14.0.6015

64,666

29-Aug-11

13:41

Editprojectpermissions.aspx

14.0.6015

10,509

29-Aug-11

13:43

Editresplanassignmentcf.aspx

14.0.6015

19,127

29-Aug-11

13:43

Editsiteaddressdlg.aspx

14.0.6015

8,826

29-Aug-11

13:41

Edittaskcf.aspx

14.0.6015

4,122

29-Aug-11

13:42

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

14.0.6015

36,338

29-Aug-11

13:41

Enterpriseprojecttypes.aspx

14.0.6015

4,763

29-Aug-11

13:41

Events.aspx

14.0.6015

8,411

29-Aug-11

13:41

Eventsaddmod.aspx

14.0.6015

16,705

29-Aug-11

13:41

Exportgridexcel.aspx

14.0.6015

686

29-Aug-11

13:43

Exporthtmlword.aspx

14.0.6015

685

29-Aug-11

13:43

Fieldpickerdlg.aspx

14.0.6020

2,804

29-Aug-11

13:42

Fiscalperiod.aspx

14.0.6015

10,391

29-Aug-11

13:41

Forcecheckin.aspx

14.0.6015

3,826

29-Aug-11

13:41

Ganttsettings.aspx

14.0.6015

19,658

29-Aug-11

13:41

Groupbydlg.aspx

14.0.6015

3,878

29-Aug-11

13:42

Groupsettings.aspx

14.0.6015

19,043

29-Aug-11

13:41

Import.aspx

14.0.6015

6,953

29-Aug-11

13:43

Importwsslistdlg.aspx

14.0.6015

62,274

29-Aug-11

13:43

Issuesandrisks.aspx

14.0.6015

6,462

29-Aug-11

13:43

License.aspx

14.0.6015

3,567

29-Aug-11

13:41

Lineclass.aspx

14.0.6015

8,710

29-Aug-11

13:42

Linkitemsdlg.aspx

14.0.6015

3,770

29-Aug-11

13:44

Linkitemspage.aspx

14.0.6015

5,604

29-Aug-11

13:44

Loadnote.aspx

14.0.6015

352

29-Aug-11

13:43

Locktask.aspx

14.0.6015

8,536

29-Aug-11

13:43

Managecategories.aspx

14.0.6102

7,263

29-Aug-11

13:42

Managedelegations.aspx

14.0.6015

22,114

29-Aug-11

13:43

Managegroups.aspx

14.0.6102

7,063

29-Aug-11

13:42

Managepsiserviceapp.aspx

14.0.6015

5,033

29-Aug-11

13:41

Managepwa.aspx

14.0.6015

7,800

29-Aug-11

13:41

Managetemplates.aspx

14.0.6102

7,332

29-Aug-11

13:42

Manageusers.aspx

14.0.6102

11,565

29-Aug-11

13:42

Managewss.aspx

14.0.6015

12,697

29-Aug-11

13:42

Mgr_notification.aspx

14.0.6015

12,199

29-Aug-11

13:43

Microsoft.office.project.pi.dll

14.0.6015.1000

87,920

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.reporting.dll

14.0.6015.1000

42,864

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6015.1000

5,314,416

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

14.0.6015.1000

67,440

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.6022.1000

288,624

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

14.0.6015.1000

20,344

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6117.5000

285,488

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6117.5000

498,480

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6117.5002

7,256,880

29-Feb-12

2:35

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

14.0.6015.1000

17,816

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

14.0.6015.1000

132,976

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

14.0.6015.1000

59,248

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

2,148,208

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6015.1000

482,672

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

14.0.6015.1000

321,904

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6117.5000

1,047,392

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6117.5000

2,067,296

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

14.0.6015.1000

34,696

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll

14.0.6015.1000

38,768

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

14.0.6015.1000

169,840

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

14.0.6015.1000

59,256

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6117.5002

5,942,064

29-Feb-12

2:35

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6117.5000

494,384

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

14.0.6015.1000

79,728

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

14.0.6015.1000

333,680

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

14.0.6015.1000

42,872

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6015.1000

132,976

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

14.0.6015.1000

219,000

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6116.5000

789,296

17-Jan-12

19:11

Modifymetricsconstraintscolumns.aspx

14.0.6015

2,296

29-Aug-11

13:43

Myjobs.aspx

14.0.6015

6,290

29-Aug-11

13:43

Mytssummary.aspx

14.0.6015

12,381

29-Aug-11

13:43

Mywork.aspx

14.0.6015

4,828

29-Aug-11

13:43

Notification.aspx

14.0.6015

18,614

29-Aug-11

13:42

Orgpermissions.aspx

14.0.6015

5,856

29-Aug-11

13:42

Password.aspx

14.0.6015

6,753

29-Aug-11

13:42

Periodcloseconfirmation.aspx

14.0.6015

3,023

29-Aug-11

13:42

Personalsettings.aspx

14.0.6015

3,795

29-Aug-11

13:42

Personaltaskdlg.aspx

14.0.6015

3,169

29-Aug-11

13:43

Pjpromptdlg.aspx

14.0.6015

1,819

29-Aug-11

13:42

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6015.1000

11,704

29-Aug-11

13:41

Postimplementationreview.aspx

14.0.6015

3,708

29-Aug-11

13:43

Prioritizations.aspx

14.0.6015

10,917

29-Aug-11

13:43

Projectdependencies.aspx

14.0.6015

6,905

29-Aug-11

13:43

Projectdetails.aspx

14.0.6015

3,645

29-Aug-11

13:43

Projectdrilldown.aspx

14.0.6015

6,582

29-Aug-11

13:44

Projectinformation.aspx

14.0.6015

3,652

29-Aug-11

13:44

Projectpermissions.aspx

14.0.6015

6,032

29-Aug-11

13:43

Projectpriorities.aspx

14.0.6015

6,409

29-Aug-11

13:43

Projectpriorityusingcustomfields.aspx

14.0.6015

1,694

29-Aug-11

13:43

Projects.aspx

14.0.6015

6,361

29-Aug-11

13:44

Projectstrategicimpact.aspx

14.0.6015

20,218

29-Aug-11

13:43

Proposaldetails.aspx

14.0.6015

3,699

29-Aug-11

13:44

Proposalschedule.aspx

14.0.6015

3,700

29-Aug-11

13:44

Proposalstagestatus.aspx

14.0.6015

3,703

29-Aug-11

13:44

Proposalsummary.aspx

14.0.6015

3,699

29-Aug-11

13:44

Qstatuschecker.aspx

14.0.6015

10,629

29-Aug-11

13:42

Queue.aspx

14.0.6015

16,319

29-Aug-11

13:42

Queueerrortext.aspx

14.0.6015

1,531

29-Aug-11

13:42

Queuesettings.aspx

14.0.6015

27,248

29-Aug-11

13:42

Reportcenterhome.aspx

14.0.6015

1,247

29-Aug-11

13:43

Resavailability.aspx

14.0.6015

10,283

29-Aug-11

13:43

Resourceassignments.aspx

14.0.6015

4,991

29-Aug-11

13:44

Resourceconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

66,437

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreport.aspx

14.0.6015

31,194

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreportfilters.aspx

14.0.6015

7,231

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreqavail.aspx

14.0.6015

40,369

29-Aug-11

13:43

Resources.aspx

14.0.6015

6,334

29-Aug-11

13:44

Respicker.aspx

14.0.6020

4,602

29-Aug-11

13:42

Resplans.aspx

14.0.6015

27,953

29-Aug-11

13:43

Restore.aspx

14.0.6015

7,982

29-Aug-11

13:42

Reviewtsdetail.aspx

14.0.6015

6,267

29-Aug-11

13:44

Rules.aspx

14.0.6015

5,751

29-Aug-11

13:43

Rulesaddmod.aspx

14.0.6015

42,894

29-Aug-11

13:43

Savesolutiondlg.aspx

14.0.6015

1,854

29-Aug-11

13:43

Schedule.aspx

14.0.6015

3,794

29-Aug-11

13:44

Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx

14.0.6015

1,626

29-Aug-11

13:43

Selecttaskdlg.aspx

14.0.6015

8,762

29-Aug-11

13:43

Self_notification.aspx

14.0.6015

11,550

29-Aug-11

13:43

Serverconfig.aspx

14.0.6015

26,459

29-Aug-11

13:42

Sitemap.aspx

14.0.6015

11,738

29-Aug-11

13:42

Sitemapaddmod.aspx

14.0.6015

8,743

29-Aug-11

13:42

Srarchive.aspx

14.0.6015

4,985

29-Aug-11

13:43

Srhome.aspx

14.0.6015

10,276

29-Aug-11

13:43

Srmisc.aspx

14.0.6015

3,160

29-Aug-11

13:43

Srrequest.aspx

14.0.6015

33,639

29-Aug-11

13:43

Srresponseedit.aspx

14.0.6015

22,020

29-Aug-11

13:43

Srresponseview.aspx

14.0.6015

3,631

29-Aug-11

13:43

Srteam.aspx

14.0.6015

17,389

29-Aug-11

13:43

Statusapprovalshistory.aspx

14.0.6015

3,323

29-Aug-11

13:43

Statusapprovalspreview.aspx

14.0.6015

5,194

29-Aug-11

13:44

Statusing.aspx

14.0.6015

8,976

29-Aug-11

13:42

Strategicimpact.aspx

14.0.6015

3,652

29-Aug-11

13:44

Submittsdlg.aspx

14.0.6015

4,428

29-Aug-11

13:43

Taskdetailsdialog.aspx

14.0.6015

1,069

29-Aug-11

13:43

Tasks.aspx

14.0.6015

6,306

29-Aug-11

13:44

Teamassignments.aspx

14.0.6015

6,339

29-Aug-11

13:44

Timeoffdlg.aspx

14.0.6015

4,702

29-Aug-11

13:43

Timeperiod.aspx

14.0.6015

21,107

29-Aug-11

13:42

Timephasedgrid.aspx

14.0.6015

1,779

29-Aug-11

13:43

Timesheet.aspx

14.0.6015

6,324

29-Aug-11

13:44

Timesheethistory.aspx

14.0.6015

4,424

29-Aug-11

13:43

Treepicker.aspx

14.0.6015

2,657

29-Aug-11

13:42

Tssettings.aspx

14.0.6015

20,258

29-Aug-11

13:42

Updatesites.aspx

14.0.6015

12,462

29-Aug-11

13:42

Viewsaddmod.aspx

14.0.6015

54,315

29-Aug-11

13:42

Viewsmain.aspx

14.0.6015

6,689

29-Aug-11

13:42

Webprojsupport.dll

14.0.6015.1000

71,536

29-Aug-11

13:35

Workflowphasedetails.aspx

14.0.6015

13,550

29-Aug-11

13:42

Workflowphases.aspx

14.0.6015

7,696

29-Aug-11

13:42

Workflowsettings.aspx

14.0.6015

7,767

29-Aug-11

13:42

Workflowstagedetails.aspx

14.0.6015

36,910

29-Aug-11

13:42

Workflowstages.aspx

14.0.6015

7,221

29-Aug-11

13:42

Workspaceprovisioningsettings.aspx

14.0.6015

16,832

29-Aug-11

13:42

Wssnav.aspx

14.0.6015

3,053

29-Aug-11

13:42


הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×