You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

סיכום

מאמר זה מתאר את הבעיות המתוקנות בחבילת התיקון החם של Microsoft SharePoint Server 2010 מתאריך 12 בפברואר 2013.

מבוא

הבעיות שאותן מתקנת חבילת התיקון החם

 • נניח כי לדרג מסמך בספריית המסמכים SharePoint Server 2010. בעת הפעלת סריקה מצטברת על אוסף האתרים המכיל את ספריית המסמכים, הדירוג החדש עבור המסמך אינו מוצג.

 • נניח תלחץ על No במקטע תיבות דו-שיח בדף הגדרות ספריית בספריה. לאחר מכן, אתה מוסיף ערכת בספריית מסמכים. לאחר העלאת מסמכים מרובים ערכת המסמכים, באופן בלתי צפוי תופנה לאתר הבסיס של אוסף האתרים המכיל את הספריה.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • קביעת תצורה של יישום שירות של פרופיל משתמש בחווה (חוות A).

  • השתמש יישום שירות של פרופילי משתמשים כדי לקבוע תצורה של אתר ' האתר שלי ' כדי להצביע על יישום אינטרנט בחוות שונות (חוות B).

  • עדכן את ערך השדה מנהל באתר האתר שלי ולאחר מכן לשמור את השינוי.


  בתרחיש זה, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה בעת ניסיון לשמור את הפרופיל שלך.


  הערה למרות תקבל את הודעת השגיאה, לשמור את השינוי. כאשר תנסה לשמור את השינוי שוב, לא תקבל הודעת שגיאה.

 • נניח כי חיפוש עבור פרופיל משתמש באמצעות הפונקציה "חיפוש אנשים" באתר SharePoint של הצוות. אם המשתמש שאתה מחפש לא נכנס לאתר האתר שלי לפני שאתה מחפש פרופיל המשתמש, תמונת הפרופיל של פרופיל המשתמש אינו מוצג בתוצאות החיפוש.

פתרון

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לפתור רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל תיקון חם זה רק במערכות שהתעוררה בהן הבעיה המתוארת במאמר זה. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון חם זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם בעיות נוספות מתרחשות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות וסוגיות תמיכה נוספות אשר אינן מצריכות את התיקון חם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא שהתיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

דרישות מוקדמות

כדי להתקין תיקון חם זה, עליך SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) מותקן.

דרישת הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

מידע בנושא רישום

אין לבצע שינויים כלשהם ברישום לאחר שתתקין תיקון חם זה.

פרטי קובץ

חבילת תיקון חם זה לא תכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא לגרסה העדכנית. חבילת תיקון חם זה כולל רק את הקבצים ההכרחיים כדי לפתור את הבעיה המפורטות במאמר זה.

הגירסה הגלובלית של חבילת התיקון החם משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את חבילת התיקון החם. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.


מידע אודות הורדות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Coreserver2010-kb2767795-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6134.5000

106,891,464

11-Jan-13

17:16


פרטי קובץ ה-. msp של Microsoft Windows Installer

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Coreserver-x-none.msp

לא ישים

109,456,384

11-Jan-13

2:57


מידע coreserver-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-12

20:28

Activityinformation.sql

לא ישים

7,994

14-Aug-12

20:05

Addbestbet.aspx

לא ישים

13,538

5-Apr-11

18:19

Addcontentsource.aspx

לא ישים

11,219

5-Apr-11

18:19

Addcontentsourcecontrol.ascx

לא ישים

24,836

5-Apr-11

18:19

Addentity.aspx

לא ישים

8,933

5-Apr-11

18:19

Addfeaturedcontent.aspx

לא ישים

12,520

5-Apr-11

18:19

Addfederatedlocation.aspx

לא ישים

69,245

5-Apr-11

18:19

Addfiletype.aspx

לא ישים

12,429

5-Apr-11

18:19

Addkeyword.aspx

לא ישים

10,121

5-Apr-11

18:19

Addmanagedproperty.aspx

לא ישים

19,211

5-Apr-11

18:19

Addnavigationlinkdialog.aspx

לא ישים

8,762

18-Oct-12

23:43

Addrankpromotion.aspx

לא ישים

13,398

5-Apr-11

18:19

Addservernamemappings.aspx

לא ישים

12,736

5-Apr-11

18:19

Addsitehitrule.aspx

לא ישים

7,812

5-Apr-11

18:19

Addspellcheck.aspx

לא ישים

9,798

5-Apr-11

18:19

Addusercontext.aspx

לא ישים

7,723

5-Apr-11

18:19

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223,856

14-Aug-12

20:28

Adminlistcontrol.ascx

לא ישים

4,252

5-Apr-11

18:19

Advanced.aspx

לא ישים

16,244

5-Apr-11

18:19

Advanced.aspx

לא ישים

286

5-Apr-11

18:19

Advancedsearchbox.dwp

לא ישים

2,798

5-Apr-11

18:19

Advancedsearchlayout.aspx

לא ישים

17,270

5-Apr-11

18:19

Ajaxtoolkit.js

לא ישים

30,775

5-Apr-11

18:19

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33,808

14-Aug-12

20:03

Assemblyinfo.cs

לא ישים

2,713

6-Aug-12

16:20

Assemblyinfo.vb

לא ישים

1,323

6-Aug-12

16:20

Assemblyinfo.vb

לא ישים

1,451

6-Aug-12

16:20

Assetportalbrowser.aspx

לא ישים

14,339

29-Aug-11

6:57

Atl90.dll

9.0.21022.8

179,704

5-Nov-12

13:49

Autoredistribute.aspx

לא ישים

17,055

5-Apr-11

18:19

Bdcsearchprotocolhandler.dll

14.0.6108.5000

220,032

29-Aug-11

13:39

Bestbet.aspx

לא ישים

10,222

5-Apr-11

18:19

Bestbetorder.aspx

לא ישים

4,446

5-Apr-11

18:19

Category.aspx

לא ישים

15,532

5-Apr-11

18:19

Centraladminpopupselector.aspx

לא ישים

10,025

5-Apr-11

18:19

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74,752

14-Aug-12

20:05

Client.config

לא ישים

1,156

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,016

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,018

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,024

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,026

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,028

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,031

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,038

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,040

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,042

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,126

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,138

5-Apr-11

18:19

Client.config

לא ישים

2,407

5-Apr-11

18:19

Collapsibleformsection.ascx

לא ישים

3,948

5-Apr-11

18:19

Configdb.dll

4.0.2450.49

1,665,632

14-Aug-12

20:28

Confirmredistribute.aspx

לא ישים

12,081

5-Apr-11

18:19

Connectorph.dll

14.0.6107.5000

283,504

29-Aug-11

13:39

Constants.sql

לא ישים

1,716

14-Aug-12

20:05

Constantspecifiers.sql

לא ישים

33,080

14-Aug-12

20:05

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51,824

14-Aug-12

20:28

Contentaccessaccount.aspx

לא ישים

6,501

5-Apr-11

18:19

Contentsourcesstatus.dwp

לא ישים

671

5-Apr-11

18:19

Contextualkeywordmanagement.aspx

לא ישים

9,902

5-Apr-11

18:19

Copyfederatedlocation.aspx

לא ישים

69,431

5-Apr-11

18:19

Crawledcategories.aspx

לא ישים

7,785

5-Apr-11

18:19

Crawledproperties.aspx

לא ישים

7,354

5-Apr-11

18:19

Crawledproperty.aspx

לא ישים

16,009

5-Apr-11

18:19

Crawlprocessingperactivity.aspx

לא ישים

7,390

5-Apr-11

18:19

Crawlprocessingpercomponent.aspx

לא ישים

10,732

5-Apr-11

18:19

Crawlqueue.aspx

לא ישים

4,689

5-Apr-11

18:19

Crawlratepercontentsource.aspx

לא ישים

5,782

5-Apr-11

18:19

Crawlratepertype.aspx

לא ישים

8,895

5-Apr-11

18:19

Credentialfieldsettingssection.ascx

לא ישים

13,133

29-Aug-11

9:38

Csexport.exe

4.0.2450.49

43,616

14-Aug-12

20:28

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129,632

14-Aug-12

20:28

Databasesettings.sql

לא ישים

337

14-Aug-12

20:05

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244,336

14-Aug-12

20:28

Default.aspx

לא ישים

16,945

5-Apr-11

18:19

Default.aspx

לא ישים

286

5-Apr-11

18:19

Docxpageconverter.exe

14.0.6134.5000

1,221,720

8-Jan-13

0:50

Drop_procs.sql

לא ישים

785

29-Aug-11

13:49

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

לא ישים

1,241

14-Aug-12

20:05

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

לא ישים

661

14-Aug-12

20:05

Dualchinesesearch.dwp

לא ישים

1,501

5-Apr-11

18:19

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72,296

14-Aug-12

20:28

Editcategory.aspx

לא ישים

10,988

5-Apr-11

18:19

Editcontentsource.aspx

לא ישים

37,754

5-Apr-11

18:19

Editcrawledproperty.aspx

לא ישים

11,081

5-Apr-11

18:19

Editcrawlrule.aspx

לא ישים

11,317

5-Apr-11

18:19

Editcrawlrulecontrol.ascx

לא ישים

14,312

5-Apr-11

18:19

Editfederatedlocation.aspx

לא ישים

69,247

5-Apr-11

18:19

Edithostdistrule.aspx

לא ישים

14,003

5-Apr-11

18:19

Editrelevancesettings.aspx

לא ישים

15,244

5-Apr-11

18:19

Editschedule.aspx

לא ישים

3,890

5-Apr-11

18:19

Editschedulecontrol.ascx

לא ישים

36,488

5-Apr-11

18:19

Edituserpref.aspx

לא ישים

10,067

5-Apr-11

18:19

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

לא ישים

572

14-Aug-12

20:05

Enhancedsearch.aspx

לא ישים

8,266

15-May-12

13:57

Enhancedthemingpostoptions.ascx

לא ישים

17,208

12-Oct-11

8:13

Entityexcludelist.aspx

לא ישים

8,566

5-Apr-11

18:19

Entityincludelist.aspx

לא ישים

8,544

5-Apr-11

18:19

Entitymanagement.aspx

לא ישים

9,044

5-Apr-11

18:19

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15,472

14-Aug-12

20:28

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109,160

14-Aug-12

20:28

Explainrank.aspx

לא ישים

13,523

5-Apr-11

18:19

Exportfederatedlocation.aspx

לא ישים

208

5-Apr-11

18:19

Extendedsearchadministration.aspx

לא ישים

9,232

5-Apr-11

18:19

Farmsearchapplications.dwp

לא ישים

680

5-Apr-11

18:19

Farmsystemstatus.dwp

לא ישים

659

5-Apr-11

18:19

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182,904

14-Aug-12

20:28

Formsauthenticationproxypage.aspx

לא ישים

2,723

5-Apr-11

18:19

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-12

20:28

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-12

21:19

Galma.vb

לא ישים

47,174

6-Aug-12

16:20

Galmv.vb

לא ישים

15,890

6-Aug-12

16:20

Galsync.dll

4.0.2450.49

64,096

14-Aug-12

20:28

Galsync.sln

לא ישים

899

6-Aug-12

16:20

Galsync.vbproj

לא ישים

4,616

6-Aug-12

16:20

Galutil.vb

לא ישים

34,519

6-Aug-12

16:20

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281,192

14-Aug-12

20:28

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129,640

14-Aug-12

20:28

Hierarchychart.xap

לא ישים

35,346

27-Sep-12

11:59

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92,792

14-Aug-12

20:28

Importfederatedlocation.aspx

לא ישים

14,160

5-Apr-11

18:19

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125,568

14-Aug-12

20:28

Keyword.aspx

לא ישים

11,978

15-May-12

13:57

Keyworddetails.aspx

לא ישים

17,103

5-Apr-11

18:19

Listcategories.aspx

לא ישים

13,565

5-Apr-11

18:19

Listcontentsources.aspx

לא ישים

9,949

5-Apr-11

18:19

Listcontentsourcescontrol.ascx

לא ישים

10,770

5-Apr-11

18:19

Listcrawledproperties.aspx

לא ישים

14,776

5-Apr-11

18:19

Listdisplaygroups.aspx

לא ישים

21,655

15-May-12

13:57

Listkeywords.aspx

לא ישים

6,778

15-May-12

13:57

Listmanagedproperties.aspx

לא ישים

14,891

5-Apr-11

18:19

Listservernamemappings.aspx

לא ישים

12,101

5-Apr-11

18:19

Lnschema.dsml

לא ישים

26,113

14-Aug-12

19:15

Logcontentsources.aspx

לא ישים

14,665

5-Apr-11

18:19

Logcrawlhistory.aspx

לא ישים

15,628

5-Apr-11

18:19

Logerrorhistory.aspx

לא ישים

15,700

5-Apr-11

18:19

Logging.dll

4.0.2450.49

18,528

14-Aug-12

20:28

Logging.sln

לא ישים

899

6-Aug-12

16:20

Logging.vb

לא ישים

11,080

6-Aug-12

16:20

Logging.vbproj

לא ישים

3,997

6-Aug-12

16:20

Logsummary.aspx

לא ישים

16,828

5-Apr-11

18:19

Logviewer.aspx

לא ישים

25,612

5-Apr-11

18:19

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240,232

14-Aug-12

20:28

Maexport.exe

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-12

20:28

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326,752

14-Aug-12

20:28

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97,376

14-Aug-12

20:28

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57,856

14-Aug-12

20:05

Managecrawlrules.aspx

לא ישים

9,937

5-Apr-11

18:19

Managecrawlrulescontrol.ascx

לא ישים

7,556

5-Apr-11

18:19

Managedproperty.aspx

לא ישים

23,621

5-Apr-11

18:19

Managedpropertymanagement.aspx

לא ישים

7,206

5-Apr-11

18:19

Managefederatedlocations.aspx

לא ישים

15,986

5-Apr-11

18:19

Managefiletypes.aspx

לא ישים

12,233

5-Apr-11

18:19

Managehostdistrules.aspx

לא ישים

16,469

5-Apr-11

18:19

Manageitemscheduling.aspx

לא ישים

8,551

15-May-12

14:14

Managementpolicyrule.moss.sql

לא ישים

203,055

14-Aug-12

22:06

Managesitehitrules.aspx

לא ישים

6,352

5-Apr-11

18:19

Managesssvcapplication.aspx

לא ישים

5,221

29-Aug-11

9:38

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43,624

14-Aug-12

20:28

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350,832

14-Aug-12

20:28

Matchingrule.aspx

לא ישים

18,743

15-May-12

13:57

Matchingrule.aspx

לא ישים

24,240

5-Apr-11

18:19

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2,858,592

14-Aug-12

20:28

Membership.moss.sql

לא ישים

181,346

14-Aug-12

22:06

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16,040

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-12

20:28

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39,568

14-Aug-12

21:19

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14,480

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84,632

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-12

21:19

Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll

14.0.6108.5000

51,072

29-Aug-11

9:43

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6130.5000

375,392

21-Nov-12

7:24

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6130.5000

375,392

21-Nov-12

7:24

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.6124.5000

125,576

28-Aug-12

18:04

Microsoft.office.policy.adminpages.dll

14.0.6108.5000

38,784

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6128.5000

879,240

20-Sep-12

14:20

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6128.5000

879,240

20-Sep-12

14:20

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.6133.5000

211,544

17-Dec-12

20:22

Microsoft.office.securestoreservice.dll

14.0.6114.5000

297,800

28-Nov-11

8:32

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.6108.5000

608,128

29-Aug-11

9:46

Microsoft.office.server.dll

14.0.6128.5000

1,870,472

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.dll

14.0.6128.5000

1,870,472

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.6108.5000

165,768

29-Aug-11

10:04

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.6128.5000

236,208

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.6108.5000

667,520

29-Aug-11

10:04

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.6134.5000

1,251,416

8-Jan-13

0:42

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

25-Apr-12

1:44

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

25-Apr-12

1:44

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6133.5000

13,285,480

17-Dec-12

20:13

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6133.5000

13,285,480

17-Dec-12

20:13

Microsoft.office.server.search.resx

לא ישים

23,983

29-Aug-11

13:44

Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll

14.0.6111.5000

19,384

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6134.5000

2,759,264

8-Jan-13

0:42

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6134.5000

2,759,264

8-Jan-13

0:42

Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll

14.0.6111.5000

17,824

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.6130.5000

72,344

21-Nov-12

5:09

Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll

14.0.6111.5000

19,368

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.6129.5000

260,760

18-Oct-12

23:40

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

14.0.6117.5000

277,328

7-Feb-12

22:14

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.6131.5000

154,216

21-Nov-12

7:24

Microsoft.office.workflow.feature.dll

14.0.6105.5000

38,776

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.pages.dll

14.0.6113.5000

88,912

28-Nov-11

8:31

Microsoft.office.workflow.routing.dll

14.0.6108.5000

132,984

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.6128.5000

64,152

20-Sep-12

14:20

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

20:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-12

20:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config

לא ישים

3,043

6-Aug-12

17:20

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15,584

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51,912

14-Aug-12

21:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6128.5000

5,003,928

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6128.5000

5,003,928

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.6128.5000

1,198,752

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.6108.5000

165,768

29-Aug-11

13:52

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6133.5000

3,201,624

17-Dec-12

20:05

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6133.5000

3,201,624

17-Dec-12

20:05

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

28-Nov-11

8:29

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

28-Nov-11

8:29

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6132.5000

1,051,224

6-Dec-12

2:20

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6132.5000

1,051,224

6-Dec-12

2:20

Microsoft.vc90.atl.manifest

לא ישים

468

5-Nov-12

13:49

Microsoft.vc90.crt.manifest

לא ישים

526

5-Nov-12

13:49

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23,656

14-Aug-12

20:28

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830,056

14-Aug-12

20:28

Miisclient.exe.config

לא ישים

448

6-Aug-12

16:20

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2,902,112

14-Aug-12

20:28

Miiserver.exe.config

לא ישים

2,822

6-Dec-12

1:49

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375,392

14-Aug-12

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-12

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-12

21:19

Mms.chm

לא ישים

593,810

6-Aug-12

16:20

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300,128

14-Aug-12

20:28

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

8,800

14-Aug-12

20:28

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100,928

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

102,976

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

105,536

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

43,584

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46,656

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

53,824

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

59,968

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

72,768

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

78,912

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

79,424

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

84,544

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

85,568

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,096

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,592

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,616

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,640

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

90,176

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,200

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,712

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

92,736

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94,784

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

95,808

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,320

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,344

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,856

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,392

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,904

5-Nov-12

14:06

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583,776

14-Aug-12

20:28

Mmsmads.dll

4.0.2450.49

523,360

14-Aug-12

20:28

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495,712

14-Aug-12

20:28

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473,696

14-Aug-12

20:28

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84,576

14-Aug-12

20:28

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529,504

14-Aug-12

20:28

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427,616

14-Aug-12

20:28

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-12

20:28

Mmsperf.h

לא ישים

915

6-Aug-12

16:20

Mmsperf.ini

לא ישים

1,228

6-Aug-12

16:20

Mmsps.dll

4.0.2450.49

178,264

14-Aug-12

20:28

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3,052,128

14-Aug-12

20:28

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164,960

14-Aug-12

20:28

Mmsscrpt.exe.config

לא ישים

2,406

6-Dec-12

1:49

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39,528

14-Aug-12

20:28

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953,952

14-Aug-12

20:28

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-12

20:28

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231,008

14-Aug-12

20:28

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150,624

14-Aug-12

20:28

Mmswmi.mof

לא ישים

8,536

6-Aug-12

16:20

Mmswmi-x.mof

לא ישים

978

6-Aug-12

16:20

Mobileresults.aspx

לא ישים

3,008

5-Apr-11

18:19

Mobilesearch.aspx

לא ישים

3,006

5-Apr-11

18:19

Msscpi.dll

14.0.6119.5000

2,143,536

25-Apr-12

1:45

Mssdmn.exe

14.0.6119.5000

791,344

25-Apr-12

1:45

Mssearch.exe

14.0.6116.5000

525,104

17-Jan-12

19:26

Msslad.dll

14.0.6116.5000

432,432

17-Jan-12

19:26

Mssph.dll

14.0.6116.5000

1,674,544

17-Jan-12

19:26

Mssrch.dll

14.0.6131.5000

4,988,520

21-Nov-12

5:04

Msswelcome.aspx

לא ישים

8,700

5-Apr-11

18:19

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

5-Nov-12

13:49

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851,456

5-Nov-12

13:49

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627,200

5-Nov-12

13:49

Mv.dsml

לא ישים

42,567

6-Aug-12

16:20

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166,504

14-Aug-12

20:28

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100,960

14-Aug-12

20:28

Nlsdata0000.dll

14.0.6122.5000

2,030,760

16-May-12

22:22

Nlsdata0002.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0003.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0009.dll

14.0.6122.5000

22,957,224

16-May-12

22:22

Nlsdata000a.dll

14.0.6122.5000

11,378,856

16-May-12

22:22

Nlsdata000c.dll

14.0.6122.5000

3,407,528

16-May-12

22:22

Nlsdata000d.dll

14.0.6122.5000

2,977,448

16-May-12

22:22

Nlsdata000f.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0010.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0018.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001b.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001d.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0020.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0021.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0022.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0024.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0026.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0027.dll

14.0.6122.5000

2,371,240

16-May-12

22:22

Nlsdata002a.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0039.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata003e.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0045.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0046.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0047.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0049.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004a.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004b.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004c.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004e.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0414.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0416.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0816.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata081a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0c1a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121,464

14-Aug-12

20:28

Notesserviceinstancesettings.aspx

לא ישים

5,346

5-Apr-11

18:19

Noteswebservice.dll

14.0.6113.5000

973,104

28-Nov-11

8:29

Noteswebservice.svc

לא ישים

413

5-Apr-11

18:19

Ntma.dll

4.0.2450.49

55,896

14-Aug-12

20:28

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12,912

14-Aug-12

20:28

Objects_indexes.unfiltered.sql

לא ישים

1,055

14-Aug-12

20:05

Objects_storedprocedures.moss.sql

לא ישים

386,449

14-Aug-12

22:06

Objects_tables.sql

לא ישים

48,474

14-Aug-12

20:05

Objects_views.sql

לא ישים

21,219

14-Aug-12

20:05

Objectschema_storedprocedures.sql

לא ישים

77,710

14-Aug-12

20:05

Objectschemaconfigpopulate.sql

לא ישים

110,847

14-Aug-12

22:06

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207,464

14-Aug-12

20:28

Office.odf

14.0.6133.5000

4,298,304

17-Dec-12

19:22

Operations.dll

4.0.2450.49

76,392

14-Aug-12

20:28

Osafehtm.dll

14.0.6129.5000

156,264

18-Oct-12

22:58

Osssearchresults.aspx

לא ישים

9,873

5-Apr-11

18:19

People.aspx

לא ישים

16,945

5-Apr-11

18:19

People.aspx

לא ישים

286

5-Apr-11

18:19

Peoplerefinement.webpart

לא ישים

1,008

5-Apr-11

18:19

Peopleresults.aspx

לא ישים

23,276

5-Apr-11

18:19

Peopleresults.aspx

לא ישים

284

5-Apr-11

18:19

Peoplesearchcoreresults.webpart

לא ישים

1,156

5-Apr-11

18:19

Peoplesearchresults.aspx

לא ישים

27,958

5-Apr-11

18:19

Pickertreeview.aspx

לא ישים

5,146

25-Apr-12

1:40

Pkmexsph.dll

14.0.6116.5000

574,256

17-Jan-12

19:26

Policy.12.0.microsoft.office.server.search.config

לא ישים

600

5-Apr-11

18:16

Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll

14.0.6107.5000

11,176

29-Aug-11

13:39

Popupselector.aspx

לא ישים

9,606

5-Apr-11

18:19

Portal.js

לא ישים

23,152

28-Aug-12

18:23

Portaluiconfigurations.sql

לא ישים

24,857

14-Aug-12

20:05

Preview.dll

4.0.2450.49

318,048

14-Aug-12

20:28

Prm0001.bin

14.0.6122.5000

16,692,224

15-May-12

14:55

Prm0005.bin

14.0.6122.5000

6,469,120

15-May-12

14:55

Prm0006.bin

14.0.6122.5000

7,042,560

15-May-12

14:55

Prm0007.bin

14.0.6122.5000

11,598,848

15-May-12

14:55

Prm0008.bin

14.0.6122.5000

8,225,280

15-May-12

14:55

Prm0009.bin

14.0.6122.5000

5,697,536

15-May-12

14:55

Prm000b.bin

14.0.6122.5000

8,067,584

15-May-12

14:55

Prm000e.bin

14.0.6122.5000

10,399,232

15-May-12

14:55

Prm0013.bin

14.0.6122.5000

9,478,144

15-May-12

14:55

Prm0019.bin

14.0.6122.5000

8,624,640

15-May-12

14:55

Prm001f.bin

14.0.6122.5000

14,325,248

15-May-12

14:55

Profilesrp.sql

לא ישים

1,114,252

21-Nov-12

5:08

Profilup.sql

לא ישים

864,514

21-Nov-12

5:08

Progress.aspx

לא ישים

10,832

5-Apr-11

18:19

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416,368

14-Aug-12

20:28

Query.dll

14.0.6108.5000

371,568

29-Aug-11

13:41

Querylatency.aspx

לא ישים

5,500

5-Apr-11

18:19

Querylatencytrend.aspx

לא ישים

6,335

5-Apr-11

18:19

Querysuggestions.webpart

לא ישים

1,226

5-Apr-11

18:19

Rankpromotionmanagement.aspx

לא ישים

5,542

5-Apr-11

18:19

Ratings.js

לא ישים

18,375

21-Nov-12

5:08

Refinement.webpart

לא ישים

990

5-Apr-11

18:19

Results.aspx

לא ישים

23,270

5-Apr-11

18:19

Results.aspx

לא ישים

286

5-Apr-11

18:19

Rightrule.sql

לא ישים

1,332

14-Aug-12

20:05

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47,712

14-Aug-12

20:28

Schemacollections.sql

לא ישים

11,710

14-Aug-12

20:05

Scope.aspx

לא ישים

11,760

15-May-12

13:57

Scope.aspx

לא ישים

17,037

5-Apr-11

18:19

Scopedisplaygroup.aspx

לא ישים

11,044

15-May-12

13:57

Search.js

לא ישים

36,220

28-Aug-12

18:16

Searchactionlinks.webpart

לא ישים

1,212

5-Apr-11

18:19

Searchadmin.resx

לא ישים

23,983

29-Aug-11

13:44

Searchadmin.svc

לא ישים

428

5-Apr-11

18:19

Searchadministration.aspx

לא ישים

16,886

5-Apr-11

18:19

Searchappshortcutslist.dwp

לא ישים

699

5-Apr-11

18:19

Searchappsystemstatus.dwp

לא ישים

664

5-Apr-11

18:19

Searchbestbets.webpart

לא ישים

1,345

5-Apr-11

18:19

Searchbox.dwp

לא ישים

1,230

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardeditadmincomponent.aspx

לא ישים

8,003

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardeditdatabase.aspx

לא ישים

6,891

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardeditindexserver.aspx

לא ישים

12,324

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardeditqueryserver.aspx

לא ישים

11,967

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardfinish.aspx

לא ישים

4,115

5-Apr-11

18:19

Searchconfigwizardtopologyconfig.aspx

לא ישים

7,291

5-Apr-11

18:19

Searchcoreresults.webpart

לא ישים

1,564

5-Apr-11

18:19

Searchemail.aspx

לא ישים

6,256

5-Apr-11

18:19

Searchfarmdashboard.aspx

לא ישים

6,110

5-Apr-11

18:19

Searchhighconfidence.webpart

לא ישים

964

5-Apr-11

18:19

Searchmain.aspx

לא ישים

18,442

5-Apr-11

18:19

Searchpaging.dwp

לא ישים

767

5-Apr-11

18:19

Searchproxy.aspx

לא ישים

7,862

5-Apr-11

18:19

Searchreset.aspx

לא ישים

12,711

5-Apr-11

18:19

Searchresultremoval.aspx

לא ישים

11,975

5-Apr-11

18:19

Searchresults.aspx

לא ישים

27,443

5-Apr-11

18:19

Searchscopes.sql

לא ישים

58,967

14-Aug-12

20:05

Searchservice.svc

לא ישים

408

5-Apr-11

18:19

Searchssl.aspx

לא ישים

5,235

5-Apr-11

18:19

Searchstats.dwp

לא ישים

626

5-Apr-11

18:19

Searchsummary.dwp

לא ישים

632

5-Apr-11

18:19

Searchtimeout.aspx

לא ישים

6,625

5-Apr-11

18:19

Searchtopology.dwp

לא ישים

645

5-Apr-11

18:19

Selectcrawledproperty.aspx

לא ישים

8,876

5-Apr-11

18:19

Selectmanagedproperty.aspx

לא ישים

5,264

5-Apr-11

18:19

Sets_storedprocedures.sql

לא ישים

2,330

14-Aug-12

20:05

Setup.exe

14.0.6133.5000

1,377,880

17-Dec-12

21:12

Sharepointbackendquerylatency.aspx

לא ישים

7,595

5-Apr-11

18:19

Showfulltextindexmapping.aspx

לא ישים

5,635

5-Apr-11

18:19

Socialcomment.js

לא ישים

20,726

30-Aug-11

21:49

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

לא ישים

63,694

6-Dec-12

2:11

Sp.ui.rte.publishing.js

לא ישים

44,063

6-Dec-12

2:11

Spellcheckmanagement.aspx

לא ישים

7,910

5-Apr-11

18:19

Spenterprisesearch.format.ps1xml

לא ישים

55,557

29-Aug-11

13:42

Spenterprisesearch.types.ps1xml

לא ישים

12,091

29-Aug-11

13:42

Spsdisco.aspx

לא ישים

14,965

20-Sep-12

14:18

Sqlerrormessages.sql

לא ישים

30,252

14-Aug-12

20:05

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

לא ישים

6,744

14-Aug-12

20:05

Sqlpersistenceproviderschema.sql

לא ישים

1,097

14-Aug-12

20:05

Sqlpersistenceservice_logic.sql

לא ישים

11,904

14-Aug-12

20:05

Sqlpersistenceservice_schema.sql

לא ישים

2,120

14-Aug-12

20:05

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

לא ישים

5,643

14-Aug-12

20:05

Sqlworkitemschedulerschema.sql

לא ישים

463

14-Aug-12

20:05

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177,696

6-Aug-12

17:20

Srchconnectorgenerator.aspx

לא ישים

277

5-Apr-11

18:19

Srchrss.aspx

לא ישים

2,334

5-Apr-11

18:19

Storedprocedures.sql

לא ישים

118,557

14-Aug-12

20:05

Summaryresults.webpart

לא ישים

1,304

5-Apr-11

18:19

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35,424

14-Aug-12

20:28

Svrsetup.dll

14.0.6133.5000

7,318,600

17-Dec-12

21:12

Sync_storedprocedures.sql

לא ישים

15,045

14-Aug-12

20:05

Sync_synchronizationrules.sql

לא ישים

2,578

14-Aug-12

20:05

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233,064

14-Aug-12

20:28

Ta_managesssvcapplication.aspx

לא ישים

6,210

29-Aug-11

9:38

Tables.sql

לא ישים

15,363

14-Aug-12

20:05

Targetappgeneralsettingssection.ascx

לא ישים

10,855

29-Aug-11

9:38

Tcscsearchresults.aspx

לא ישים

34,495

5-Apr-11

18:19

Timezones.sql

לא ישים

15,854

14-Aug-12

20:05

Topanswer.webpart

לא ישים

1,062

5-Apr-11

18:19

Topologyappsettings.aspx

לא ישים

23,555

6-Jun-12

4:48

Topologyconfigfinish.aspx

לא ישים

3,877

5-Apr-11

18:19

Tquery.dll

14.0.6126.5000

5,646,960

28-Aug-12

18:15

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379,488

14-Aug-12

20:28

Uocconfigurations.sql

לא ישים

612,774

14-Aug-12

20:05

Updateschedule.aspx

לא ישים

5,844

5-Apr-11

18:19

Urlselector.aspx

לא ישים

6,039

5-Apr-11

18:19

Usercontextmanagement.aspx

לא ישים

5,981

5-Apr-11

18:19

Values.sql

לא ישים

240,048

14-Aug-12

20:05

Viewscopes.aspx

לא ישים

13,825

5-Apr-11

18:19

Viewscopes.aspx

לא ישים

22,951

15-May-12

13:57

Viewscopesettings.aspx

לא ישים

13,328

5-Apr-11

18:19

Viewscopesettings.aspx

לא ישים

8,050

15-May-12

13:57

Visualbestbet.dwp

לא ישים

654

5-Apr-11

18:19

Wacproxy.ashx

לא ישים

208

5-Apr-11

18:19

Web.config

לא ישים

1,839

5-Apr-11

18:19

Web.config

לא ישים

2,478

5-Apr-11

18:19

Web.config

לא ישים

3,492

5-Apr-11

18:19

Wizardlist.aspx

לא ישים

4,437

12-Oct-11

8:28

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383,608

14-Aug-12

20:28
הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×