Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות של ביצוע קוד מרוחק הקיימות אם Microsoft Office טוען באופן שגוי ספריות מסוג שרירותי, ואם תוכנת Microsoft Excel אינה מטפלת כראוי באובייקטים בזיכרון. לקבלת מידע נוסף אודות הפגיעויות, ראה הפגיעויות והחשיפות הנפוצות של MICROSOFT cve-2020-0760והפגיעויות הנפוצות של microsoft וחשיפות cve-2020-0906. הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להיות בעל גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft Office 2013 המותקנת במחשב.

שים לב שהעדכון במרכז ההורדות של Microsoft חל על מהדורת Microsoft Installer (. msi) המבוססת על Office 2013. הוא אינו חל על המהדורות Office 2013 ' לחץ והפעלת ', כגון Microsoft Office 365 Home (ראהבאיזו גירסה של Office אני משתמש?).

בעיות ידועות

ייתכן שסוגים מסוימים של הפניות של Visual Basic for Applications (VBA) יושפעו מעדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה שאלות נפוצות עבור פתרונות VBA המושפעים מעדכוני האבטחה של Office באפריל 2020.

שים לב ששינוי התנהגות זה נגרם עקב שינוי עיצוב ב-Office. האופן שבו ההתנהגות החדשה מתבצעת על-ידי עיצוב. לכן, אין צורך בתיקון והפחתת הסיכון לא תספק.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ-Microsoft Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות פריסה אודות עדכון זה, ראה מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 14 באפריל 2020.

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה 4484265שפורסם בעבר.

מידע אודות hash של קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

excel2013-kb4484283-fullfile-x64-glb.exe

EB7C343E1EA5A8B819026853C55B6450A45AD0C9

8C80D92122EA4AFAA6409104C7518A2C462217AED9539E99C87FCE3449D4AE80

excel2013-kb4484283-fullfile-x86-glb.exe

D987DDB26F582C23AE624679E3C670C9F9171308

7F20CFA7BEEA2935CE2440756D827AEBA12820AA6B9067FCAC4B14E8DF747B14

פרטי קובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

exptoows.dll.1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13424

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14528

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14504

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13928

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

25-Mar-20

04:14

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

25-Mar-20

05:02

exptoows.dll.1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

25-Mar-20

05:02

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4669600

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4890280

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4856000

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5015.1000

4562664

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5023.1000

4723432

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

5137056

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4657352

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4772032

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.4937.1000

4678888

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

5071040

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4622496

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4801696

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4624088

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4908728

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4543672

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.4569.1000

39616

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.4763.1000

4666056

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4246688

25-Mar-20

04:07

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4881064

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4244640

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4891328

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4721344

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4568256

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.4727.1000

4533952

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.4989.1000

4663528

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4964560

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4635840

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4708544

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4943552

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4834464

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4880064

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4847832

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4900056

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.4945.1000

4545792

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4555936

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4835512

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4809888

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4867232

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4041376

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.4709.1000

4058280

25-Mar-20

04:08

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1029

solver.xlam

387270

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1030

solver.xlam

393279

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1031

solver.xlam

389442

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1032

solver.xlam

385823

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_3082

solver.xlam

390466

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1035

solver.xlam

393370

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1036

solver.xlam

392486

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1050

solver.xlam

390879

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1038

solver.xlam

386469

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1040

solver.xlam

391320

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1041

solver.xlam

384524

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1042

solver.xlam

386074

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1044

solver.xlam

389011

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1043

solver.xlam

391407

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1045

solver.xlam

384352

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1046

solver.xlam

385274

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_2070

solver.xlam

387094

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1048

solver.xlam

384273

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1049

solver.xlam

384729

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1051

solver.xlam

388324

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1060

solver.xlam

385407

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1053

solver.xlam

390380

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1055

solver.xlam

385525

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1058

solver.xlam

386145

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_2052

solver.xlam

385563

25-Mar-20

04:08

solver.xlam_1028

solver.xlam

383814

25-Mar-20

04:08

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

23-Mar-20

03:57

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407712

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396448

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407720

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108232

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398496

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

23-Mar-20

03:57

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

404128

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407752

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386728

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97904

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101456

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

25-Mar-20

04:07

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403624

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

401984

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

25-Mar-20

04:07

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400544

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95344

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

379040

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98880

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97392

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407720

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100480

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408736

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99408

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393888

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99920

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100928

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97872

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101456

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407200

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

25-Mar-20

04:08

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97408

25-Mar-20

04:08

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

25-Mar-20

04:08

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

100864

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

100864

23-Mar-20

03:57

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

23-Mar-20

03:57

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.4703.1000

4421312

23-Mar-20

03:57

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

23-Mar-20

03:57

excel.exe

excel.exe

15.0.5233.1000

25744272

23-Mar-20

03:57

excel.man

excel.exe.manifest

1227

23-Mar-20

03:57

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5233.1000

21958264

23-Mar-20

03:57

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

46144

23-Mar-20

03:57

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10328

23-Mar-20

03:57

solver.xlam_1025

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1026

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1033

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1037

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1054

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1057

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1061

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1062

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1063

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1066

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1081

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1086

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_1087

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver.xlam_2074

solver.xlam

408981

25-Mar-20

04:07

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.4454.1000

173112

23-Mar-20

03:57

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

exptoows.dll.1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14464

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13440

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14512

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

25-Mar-20

05:55

exptoows.dll.1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13944

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

25-Mar-20

05:56

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

25-Mar-20

05:59

exptoows.dll.1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

25-Mar-20

05:59

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4767632

25-Mar-20

05:46

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4954512

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4920440

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4617824

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4778376

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

5201296

25-Mar-20

05:46

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4721272

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4836232

25-Mar-20

05:46

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4733832

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

5135456

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4721032

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4866144

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4688480

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4973176

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4607880

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.4569.1000

39616

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4730256

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4310928

25-Mar-20

05:46

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4945504

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4308880

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4955528

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4785552

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4632464

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4598152

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4718472

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

5028960

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4700040

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4772744

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

5007760

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4898704

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4944272

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4912224

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4964448

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4600712

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4620384

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4899936

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4874128

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4931680

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4105824

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5233.1000

4122208

25-Mar-20

05:47

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1029

solver.xlam

397214

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1030

solver.xlam

402502

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1031

solver.xlam

402241

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1032

solver.xlam

396750

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_3082

solver.xlam

402150

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1035

solver.xlam

404077

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1036

solver.xlam

404116

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1050

solver.xlam

396596

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1038

solver.xlam

396418

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1040

solver.xlam

403485

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1041

solver.xlam

395776

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1042

solver.xlam

395586

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1044

solver.xlam

403121

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1043

solver.xlam

402507

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1045

solver.xlam

395431

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1046

solver.xlam

395758

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_2070

solver.xlam

396687

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1048

solver.xlam

396270

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1049

solver.xlam

397693

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1051

solver.xlam

396458

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1060

solver.xlam

399998

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1053

solver.xlam

402794

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1055

solver.xlam

396389

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1058

solver.xlam

397706

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_2052

solver.xlam

395018

25-Mar-20

05:47

solver.xlam_1028

solver.xlam

394778

25-Mar-20

05:47

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

23-Mar-20

04:44

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

25-Mar-20

05:46

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407720

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396456

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407736

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108224

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99408

25-Mar-20

05:46

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398504

25-Mar-20

05:46

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

23-Mar-20

04:44

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

25-Mar-20

05:46

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

404136

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407744

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386720

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

400552

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

25-Mar-20

05:46

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400552

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95360

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

379040

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98896

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97408

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407728

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100464

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99392

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393896

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99904

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100944

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97856

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392360

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101440

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407208

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

25-Mar-20

05:47

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

25-Mar-20

05:47

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

25-Mar-20

05:47

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

114688

23-Mar-20

04:45

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

114688

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

114688

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

23-Mar-20

03:57

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.4703.1000

4483768

23-Mar-20

04:44

xlintl32.fallback.dll.1033

xlintl32.dll

15.0.4703.1000

4483768

23-Mar-20

04:44

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

23-Mar-20

04:44

excel.exe

excel.exe

15.0.5233.1000

33053584

23-Mar-20

04:44

excel.man

excel.exe.manifest

1227

23-Mar-20

04:44

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5233.1000

29516176

23-Mar-20

04:44

xlsrv.ecs.excelcnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5233.1000

29516176

23-Mar-20

04:44

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

48704

23-Mar-20

04:44

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10856

23-Mar-20

04:44

solver.xlam_1025

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1026

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1033

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1037

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1054

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1057

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1061

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1062

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1063

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1066

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1081

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1086

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_1087

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver.xlam_2074

solver.xlam

426707

25-Mar-20

05:46

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.4454.1000

216136

23-Mar-20

04:44

מידע אודות הגנה ואבטחה

הגן על עצמך באופן מקוון: תמיכה באבטחה של Windows

למד כיצד אנו שומרים מפני איומים קיברנטיים: Microsoft Security

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×