סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Office שעלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם המשתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף על פגיעויות אלה, ראה הפגיעויות והחשיפות הנפוצות של ADV180015.הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להיות בעל גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013 המותקנת במחשב.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ-Microsoft Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות פריסה אודות עדכון זה, ראה מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 12 ביוני 2018.

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר ב- KB 4018388.

מידע אודות hash של קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe

2FE65D213CDD4447E1ADB9F7D6C12A957641A770

AD67A1B0BE0131E5F1532E36512ADD3652DC503D495447D0488BD31DE6DA55AF

 

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-May-18

10:51

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-May-18

10:51

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-May-18

10:51

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1068712

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1068712

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1068712

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1097384

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1097384

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1097384

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1076904

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1076904

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1076904

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1019048

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1019048

16-May-18

11:24

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1019048

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045672

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045672

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045672

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1145000

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1145000

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1145000

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5041.1000

985256

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5041.1000

985256

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5041.1000

985256

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1073320

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1073320

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1073320

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1211560

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1211560

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1211560

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1020584

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1020584

16-May-18

11:24

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1020584

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1001640

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1001640

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1001640

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5041.1000

986792

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5041.1000

986792

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5041.1000

986792

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1004712

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1004712

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1004712

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1129128

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1129128

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1129128

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046696

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046696

16-May-18

11:24

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046696

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1023656

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1023656

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1023656

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1058984

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1058984

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1058984

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046184

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046184

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1046184

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1026728

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1026728

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1026728

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1165480

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1165480

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1165480

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5041.1000

946344

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5041.1000

946344

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5041.1000

946344

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1027240

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1084072

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1084072

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1084072

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1104552

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1104552

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1104552

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083560

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083560

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083560

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1085608

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1085608

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1085608

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1061544

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1061544

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1061544

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045160

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045160

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1045160

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5041.1000

949928

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5041.1000

949928

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5041.1000

949928

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5041.1000

994472

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5041.1000

994472

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5041.1000

994472

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1011880

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1011880

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1011880

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1123496

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1123496

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1123496

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1157800

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1157800

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1157800

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1029288

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1029288

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1029288

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1042600

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1042600

16-May-18

11:24

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1042600

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1164456

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1164456

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1164456

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1049768

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1049768

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1049768

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1162920

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1162920

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1162920

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1050280

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1050280

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1050280

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1091240

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1091240

16-May-18

11:24

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1091240

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083048

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083048

16-May-18

11:24

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1083048

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5041.1000

992424

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5041.1000

992424

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5041.1000

992424

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1012904

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1012904

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1012904

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1120424

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1120424

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1120424

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1056424

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1056424

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1056424

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1152680

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1152680

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5041.1000

1152680

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5041.1000

902824

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5041.1000

902824

16-May-18

11:24

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5041.1000

902824

16-May-18

11:24

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5041.1000

916648

16-May-18

11:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5041.1000

916648

16-May-18

11:24

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5041.1000

916648

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

16-May-18

11:24

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

16-May-18

11:24

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

16-May-18

11:24

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-May-18

10:51

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-May-18

10:52

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-May-18

10:52

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-May-18

10:52

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-May-18

10:52

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-May-18

10:52

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-May-18

10:52

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-May-18

10:52

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-May-18

10:52

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-May-18

10:51

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-May-18

10:51

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-May-18

10:51

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-May-18

10:51

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-May-18

10:51

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

15-May-18

10:52

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

15-May-18

10:52

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

15-May-18

10:52

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-May-18

10:52

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-May-18

10:52

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-May-18

10:52

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-May-18

10:52

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-May-18

10:52

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-May-18

10:52

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-May-18

10:52

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-May-18

10:52

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-May-18

10:52

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5041.1000

21672152

15-May-18

10:52

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5041.1000

21672152

15-May-18

10:52

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5041.1000

21672152

15-May-18

10:52

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5041.1000

21672152

15-May-18

10:52

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

office.odf.x64

office.odf

5249728

15-May-18

10:57

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

15-May-18

10:51

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5041.1000

2624240

15-May-18

10:52

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-May-18

10:52

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-May-18

10:52

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

15-May-18

10:52

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

15-May-18

10:52

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-May-18

10:51

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-May-18

10:51

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-May-18

10:51

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

15-May-18

10:52

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-May-18

09:48

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-May-18

09:48

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

15-May-18

10:51

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-May-18

10:51

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

15-May-18

10:51

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

15-May-18

10:51

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

15-May-18

10:51

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

15-May-18

10:51

alger.ttf

alger.ttf

76588

15-May-18

10:51

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

15-May-18

10:51

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

15-May-18

10:51

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

15-May-18

10:51

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

15-May-18

10:51

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

15-May-18

10:51

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

15-May-18

10:21

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

15-May-18

10:21

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

15-May-18

10:21

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

15-May-18

10:21

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

15-May-18

10:21

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

15-May-18

10:21

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

15-May-18

10:21

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

15-May-18

10:21

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

15-May-18

11:06

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

16-May-18

11:24

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

16-May-18

11:24

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-May-18

10:52

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-May-18

10:52

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-May-18

10:52

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-May-18

10:52

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-May-18

10:52

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-May-18

10:51

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-May-18

10:51

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-May-18

10:51

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-May-18

10:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-May-18

10:52

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-May-18

10:52

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5041.1000

8505544

15-May-18

10:52

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5041.1000

8505544

15-May-18

10:52

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

15-May-18

10:52

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-May-18

10:52

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-May-18

10:52

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

15-May-18

10:52

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

15-May-18

10:52

כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה עבור התקנת עדכונים: Windows Update: שאלות נפוצות

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה באבטחה של TechNet ופתרון בעיות

עזרה להגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: Microsoft Secure

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

הצע תכונה או ספק משוב ב-SharePoint: פורטל קולי של משתמשים ב-sharepoint

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×