סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Office שעלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם המשתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף על פגיעויות אלה, ראה הפגיעויות והחשיפות הנפוצות של MICROSOFT cve-2018-0919 ו- Microsoft פגיעויות וחשיפות של microsoft cve-2018-0922.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להיות בעל גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013 המותקנת במחשב.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות פריסה אודות עדכון זה, ראה מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 13 במרץ 2018.

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר ב- KB 4011579.

מידע אודות hash של קובץ

שם חבילה

חבילת hash SHA 1

חבילת hash SHA 2

wdsrvloc2013-kb4011688-fullfile-x64-glb.exe

F7183806EA5AF7344B5EE667B4823FA109E15DB5

608819A8CEA63C4FFFBCC0A41976AE4E73E198E5A0EE71B74FC20726076FEEEF

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המופיעות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של זמן שמירת האור (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Feb-18

08:53

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Feb-18

08:53

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1097384

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1097384

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1097384

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1019040

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1019040

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1019040

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045672

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045672

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045672

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027232

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027232

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027232

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5015.1000

986792

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5015.1000

986792

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5015.1000

986792

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046696

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046696

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046696

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1023656

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1023656

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1023656

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045168

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045168

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1045168

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1157800

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1157800

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1157800

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1091248

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1091248

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1091248

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

20-Feb-18

09:53

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

20-Feb-18

09:53

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

08:52

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

08:53

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

08:53

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

08:53

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

08:53

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

08:52

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

08:52

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

08:52

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

08:52

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

08:52

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

08:53

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

08:53

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

08:53

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

08:53

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

08:53

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

08:53

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

08:53

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

08:53

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

08:53

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

office.odf.x64

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:58

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

08:52

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5015.1000

2624232

15-Feb-18

08:53

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Feb-18

08:53

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Feb-18

08:53

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

15-Feb-18

08:53

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

15-Feb-18

08:53

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

08:53

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

08:53

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

08:53

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

15-Feb-18

08:53

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Feb-18

07:48

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Feb-18

07:48

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

08:52

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

08:52

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

15-Feb-18

08:53

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

15-Feb-18

08:53

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

15-Feb-18

08:53

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

15-Feb-18

08:53

alger.ttf

alger.ttf

76588

15-Feb-18

08:53

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

15-Feb-18

08:52

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

15-Feb-18

08:52

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

15-Feb-18

08:52

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

15-Feb-18

08:52

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

15-Feb-18

08:53

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

15-Feb-18

09:05

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

20-Feb-18

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

20-Feb-18

09:50

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

08:53

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

08:53

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

08:53

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Feb-18

08:53

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Feb-18

08:53

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5015.1000

8504512

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5015.1000

8504512

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

15-Feb-18

08:53

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-Feb-18

08:53

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-Feb-18

08:53

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

15-Feb-18

08:53

כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה עבור התקנת עדכונים: שאלות נפוצות אודות Windows Update פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה באבטחה ופתרון בעיות עזרה להגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: Microsoft Secure תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

הצע תכונה או ספק משוב ב-SharePoint: פורטל קולי של משתמשים ב-sharepoint

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×