היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Office שעלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם המשתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף על פגיעויות אלה, ראה הפגיעויות והחשיפות הנפוצות של MICROSOFT CVE-2019-0585. הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להיות בעל גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013 המותקנת במחשב.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת העדכון האוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות פריסה אודות עדכון זה, ראה מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 8 בינואר 2019.

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר ב- KB 4022234.

מידע אודות hash של קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

wdsrvloc2013-kb4461589-fullfile-x64-glb.exe

ED2F9234B57E4FF9330CCFEB40B78AA10852F8D2

8A42CAB840425D92A947EBCAAFF9B63346BA577ACC4E49FB2BB4CDDECD644285

פרטי קובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

19-Dec-18

01:19

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

19-Dec-18

01:19

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1068816

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1068816

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1068816

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1097488

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1097488

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1097488

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1077520

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1077520

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1077520

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1019672

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1019672

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1019672

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045584

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045584

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045584

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1145616

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1145616

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1145616

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027344

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027344

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027344

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5101.1001

985360

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5101.1001

985360

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5101.1001

985360

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1073424

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1073424

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1073424

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1211680

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1211680

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1211680

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1021216

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1021216

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1021216

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1002064

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1002064

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1002064

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5101.1001

987408

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5101.1001

987408

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5101.1001

987408

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1005136

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1005136

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1005136

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1129552

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1129552

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1129552

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1047336

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1047336

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1047336

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1023768

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1023768

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1023768

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1059600

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1059600

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1059600

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1046288

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1046288

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1046288

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1026640

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1026640

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1026640

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1166112

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1166112

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1166112

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5101.1001

946456

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5101.1001

946456

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5101.1001

946456

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027664

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027664

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1027664

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083984

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083984

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083984

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1105192

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1105192

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1105192

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1084184

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1084184

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1084184

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1086032

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1086032

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1086032

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1061648

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1061648

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1061648

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045272

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045272

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1045272

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5101.1001

950032

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5101.1001

950032

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5101.1001

950032

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5101.1001

994576

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5101.1001

994576

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5101.1001

994576

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1011984

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1011984

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1011984

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1124120

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1124120

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1124120

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1157904

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1157904

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1157904

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1029392

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1029392

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1029392

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1042712

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1042712

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1042712

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1164560

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1164560

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1164560

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1049880

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1049880

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1049880

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1163024

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1163024

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1163024

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1050392

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1050392

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1050392

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1091344

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1091344

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1091344

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083160

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083160

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1083160

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5101.1001

992528

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5101.1001

992528

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5101.1001

992528

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1013024

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1013024

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1013024

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1120536

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1120536

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1120536

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1056336

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1056336

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1056336

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1152792

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1152792

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5101.1001

1152792

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5101.1001

903448

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5101.1001

903448

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5101.1001

903448

21-Dec-18

10:56

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5101.1001

916752

21-Dec-18

10:56

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5101.1001

916752

21-Dec-18

10:56

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5101.1001

916752

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

21-Dec-18

10:56

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

21-Dec-18

10:56

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

19-Dec-18

01:18

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

19-Dec-18

01:19

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

19-Dec-18

01:19

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

86816

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

86816

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

86816

19-Dec-18

01:19

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

86816

19-Dec-18

01:19

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

19-Dec-18

01:18

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

19-Dec-18

01:18

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

19-Dec-18

01:18

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

19-Dec-18

01:18

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

19-Dec-18

01:18

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5101.1000

25830176

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5101.1000

25830176

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5101.1000

25830176

19-Dec-18

01:19

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5101.1000

25830176

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

19-Dec-18

01:19

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5101.1000

10438736

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5101.1000

10438736

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5101.1000

10438736

19-Dec-18

01:19

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5101.1000

10438736

19-Dec-18

01:19

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

19-Dec-18

01:19

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

19-Dec-18

01:19

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5101.1000

21672016

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5101.1000

21672016

19-Dec-18

01:19

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5101.1000

21672016

19-Dec-18

01:19

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5101.1000

21672016

19-Dec-18

01:19

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

office.odf.x64

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:38

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5250128

19-Dec-18

01:18

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5101.1000

2624288

19-Dec-18

01:19

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

19-Dec-18

01:19

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

19-Dec-18

01:19

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

19-Dec-18

01:19

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

19-Dec-18

01:19

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Dec-18

01:19

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Dec-18

01:19

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Dec-18

01:19

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

19-Dec-18

01:19

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

19-Dec-18

09:12

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

19-Dec-18

09:12

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

19-Dec-18

01:18

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

19-Dec-18

01:18

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

19-Dec-18

01:19

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

19-Dec-18

01:19

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

19-Dec-18

01:19

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

19-Dec-18

01:19

alger.ttf

alger.ttf

76588

19-Dec-18

01:19

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

19-Dec-18

01:19

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

19-Dec-18

01:19

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

19-Dec-18

01:19

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

19-Dec-18

01:19

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

19-Dec-18

01:19

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

18-Dec-18

04:37

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

18-Dec-18

04:37

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

18-Dec-18

04:37

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

18-Dec-18

04:37

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

18-Dec-18

04:37

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

18-Dec-18

04:37

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

18-Dec-18

04:37

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

18-Dec-18

04:37

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

19-Dec-18

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

21-Dec-18

10:56

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

21-Dec-18

10:56

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

19-Dec-18

01:19

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

19-Dec-18

01:19

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

19-Dec-18

01:19

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

19-Dec-18

01:19

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

19-Dec-18

01:19

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Dec-18

01:19

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Dec-18

01:19

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5101.1001

8505936

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5101.1001

8505936

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

19-Dec-18

01:19

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

19-Dec-18

01:19

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

19-Dec-18

01:19

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

19-Dec-18

01:19

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

19-Dec-18

01:19

כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה עבור התקנת עדכונים: הגנה על עצמך באופן מקוון עזרה להגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×