דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

מאמר זה מתאר את הבעיות המתוקנות באוסף עדכונים 5 עבור Microsoft מרכז 2012 R2 המחשב הווירטואלי של מנהל מערכת. אוסף עדכונים זה כולל עדכונים שני עבור מנהל המחשב הווירטואלי של מערכת מרכז 2012 R2. עדכון אחד הוא עבור שרתים, והוא העדכון עבור מסוף מנהל.

בנוסף, מאמר זה מכיל הוראות התקנה עבור עדכונים 5 עבור מנהל המחשב הווירטואלי של מערכת מרכז 2012 R2.

התכונות הנוספות באוסף עדכונים זה

 • דיסק מובדל כאפשרות בפריסה VMRole Pack של Windows תכלת הרקיע

  כאשר משתמש פורס VMRoles, למשתמש יש אפשרות לציין "מובדלים דיסק" או "דיסק ייעודי". כברירת מחדל, היישום מנהל המחשב הווירטואלי הנוכחי עבור VMRole היא להשתמש בדיסק מובדל.

  ברירת המחדל הנוכחית של "מובדלים דיסק" מספיקה עבור משתמשים הזקוקים פריסות מחשב וירטואלי מהירה למצבים בהם אורך החיים של מחשב וירטואלי קטן. עם זאת, משתמשים אשר אינך מוטרד זמן הפריסה, אך לדאוג ביצועים ותחזוקה עשוי למצוא "מובדל בדיסק זה" אינו האפשרות המתאימה ביותר. משתמשים כאלה ירוויחו מדיסקים ייעודי. לכן, מנהל המחשב הווירטואלי מציע אפשרות זו כדי לשלוט על אופן פעולה בהתאם לדרישות של המשתמש.

  פרטים אודות האפשרות "מובדלים דיסק":

  • כדי לפרוס את תפקידי מחשב וירטואלי עם דיסקים ייעודי, ליצור מאפיין מותאם אישית שאינו בשם DifferencingDiskOptimizationSupported, ויש להגדיר מאפיין זה כ- False.

  • יש להגדיר מאפיין מותאם אישית זה על ענן אשר קשור לתוכנית תפקיד המחשב הווירטואלי.

  • שינוי זה ישפיע רק על תפקידי מחשב וירטואלי שחוברו לאחר המאפיין המותאם אישית מוגדר כ- False.

  • פריסות עם תפקידי מחשב וירטואלי שערך לפני המאפיין המותאם אישית הוגדר כ- False תמשיך עם ההגדרות המקוריות של הדיסק. התנהגות זו משאירה את חוויית דומה אנו מציעים באפשרות תפקיד המחשב הווירטואלי של זמינות גבוהה.

 • תמיכה חדשה של מערכת ההפעלה

  עדכון סיכום 5 תומך מערכת ההפעלה Linux החדשה הבאה:

  • 12 השרת הארגוני של SUSE Linux (64 סיביות)

 • פרמטר ExplicitRevokeRequired חדש כדי בקרת ניהול של כתובת IP כאשר נעשה שימוש על-ידי הענקת-SCIPAddress

  כאשר הפרמטר ExplicitRevokeRequired מופעל עבור כתובת IP שמוקצה מתוך מאגר כתובות IP סטטי של מנהל מחשב וירטואלי, כתובת ה-IP לא יוחזרו למאגר באופן אוטומטי על-ידי מנהל המחשב הווירטואלי. כתובת ה-IP תוכל עדיין להעביר מישות אחת (כגון מחשב וירטואלי וירטואלי מתאם רשת) אחר, בכל מקום בו הדבר ישים. עם זאת, אם אין ישות טענות כתובת ה-IP, מנהל המחשב הווירטואלי ועדיין להשאיר אותו שהוקצו. כתובת ה-IP להיות החזיר למאגר והוא הפך לזמינים לשימוש חדשה על-ידי ישות אחרת. פעולה זו מתבצעת כאשר cmdlet Revoke SCIPAddress מופעל באופן מפורש על-ידי המשתמש.

  החשיבות של דגל זה הוא עבור אשכולות אורח בסביבות ונגיש מאוד. ללא הדגל, אם כתובת ה-IP אינו זמין בצומת מסוים (לדוגמה, כתובת ה-IP אינה מקוונת במשך זמן קצר או מעביר אל צומת אחר), מנהל מחשב וירטואלי להחזיר אותה אל המאגר ולאחר מכן להקצות כתובת ה-IP מאוחר יותר כאשר מדובר בחזרה למצב מקוון. בתקופת הביניים, אם הישות השניה מופיע ומבקש כתובת IP זו, היא תהיה אפשרות לתבוע אותה בהצלחה. וכאשר האשכול אורח צומת מעוניינת לתבוע את כתובת ה-IP לגבות אותו, והבקשה נכשלת. עם העזרה של דגל זה, כתובת ה-IP לא יוחזרו אל המאגר כך הישות החדשה תהיה אפשרות לבקש כתובת IP זו.

  תחביר פרמטר

  PS C:\> Get-Help Grant-SCIPAddressNAME

  לקבלת מידע נוסף אודות SCIPAddress הענק, ראה חומר עזר עבור Cmdlet עבור מערכת מרכז 2012 R2 כאן.

 • תמיכה עבור SQL Server 2014

  מנהל המחשב הווירטואלי תומך כעת 2014 של שרת SQL של Microsoft כמסד מנהל המחשב הווירטואלי. עם זאת, עם עדכונים 5, פריסת תבניות שירות באמצעות סוג פרופיל SQL עבור SQL Server 2014 כפי שעדיין לא לא צפויות 2014 שרת SQL פריסות אורח. לקבלת המידע העדכני ביותר אודות דרישות שרת SQL עבור מערכת מרכז 2012 R2, ראה חומר עזר כאן.

 • שחזור אתר תכלת הרקיע

  עדכון זה מוסיף תמיכה עבור הפעולות הבאות:

  • יצירה וניהול של קבוצות שכפול על תמיכה בהתקני רשת (SAN) אזור אחסון.

  • הפעלת ההגנה של אמצעי אחסון או קבוצה של אמצעי אחסון בקבוצה שכפול.

  • פריסה של מחשבים וירטואליים חדשים לתוך אחסון מוגן באמצעות מיקום.

  • בהעברה של מחשבים וירטואליים קיימים לתוך אחסון מוגן באמצעות מיקום.

  • ותיאום מתוכננת, לא מתוכנן, ומעבר לגיבוי בעת כשל מחשב של מחשבים וירטואליים ואמצעי אחסון אחסון בין אתרים באמצעות שחזור אתר תכלת הרקיע של Microsoft (ASR).

הבעיות המתוקנות באוסף עדכונים זה

הערה חלק מהבעיות הבאות קבוע לשיפור הפונקציונליות כאשר שירותי שחזור אתר תכלת הרקיע מיושם. לקבלת מידע נוסף אודות שחזור אתר תכלת הרקיע, עיין בנושא התיעוד שחזור אתר באתר האינטרנט של Microsoft תכלת הרקיע.

מנהל מחשב וירטואלי

 • כאשר אתה משתמש ממשק משתמש של מנהל מחשב וירטואלי להפעלת עותק משוכפל מחשב וירטואלי, הוא אינו להתריע על כל שגיאה. עם זאת, Windows PowerShell להתריע על שגיאה.

 • מנהל המחשב הווירטואלי של שירותי קריסה כאשר קיימת אי-התאמה בין Windows Server Update שירותי WSUS בסיסית מנהל המחשב הווירטואלי. אם העדכון ניקוי מ- WSUS, השירות מנהל המחשב הווירטואלי יקרוס כאשר הוא מנסה לאשר אותו עדכון. בנוסף, חריג ObjectNotFound אינה מטופלת כראוי.

 • הלוגיקה הנוכחי הוא כי אם מאגר אחסון תומך בסוג אחד בלבד של הקצאת המשאבים, מאגר אחסון ברירות מחדל להקליד "קבועה". הדבר אינו נכון. אם AreMultipleProvisioningTypesSupported מוגדר כ- false אנו לסמן דק כ- false ולאחר מכן לעבור קדימה עם סוג קבוע, יצירה (LUN) מספר יחידה לוגית נכשלת במקרים בהם מאגרי אחסון תומך בסוג אחסון דק.

 • כדי ליצור קישוריות מאתר לאתר בגירסאות הנוכחי, לקוחות צריכים להשתמש רכיבי tunnel של IPSec S2S. מנהרות S2S GRE זמינים כעת כדי להשתמש ביעילות רבה יותר רוחב פס.

 • כאשר מנהל מחשב וירטואלי פועל משימה, הוא מחזיק את הנעילה ולאחר, לא ניתן לבטל. אם תנסה לבטל את עבודת ההדפסה, המשימה עדיין מוצג כמו "פועלת." בכל רענון נוספת של המחשב המארח או האשכול evoke הודעה כשל המציינת הנעילה שהפרמטר פועלת המשימה מנהל המחשב הווירטואלי.

 • נתוני הביצועים של יומיים או חודשיים חיסכון בצריכת החשמל לא נצברת כראוי. כתוצאה מכך, חיסכון בצריכת חשמל עבור החודש שנראה כמו אפס (0) עבור מסוף מנהל. נתוני הביצועים לשעה דיווח כראוי על-ידי ה-cmdlet.

 • התקנת שרת מנהל המחשב הווירטואלי מתעדכנת כדי להתקין את DacFx האחרונים (2014 שרת SQL) עבור המחשב המארח של יישום שרת SQL.

 • ממשק משתמש של מנהל מחשב וירטואלי מסוף קורס לסירוגין עם החריגה הבאה:

  System.ServiceModel.CommunicationException ב- OptimizeHostsAction

 • כל "מנהל שחזור Hyper-V"-הקשורים מחרוזות עודכנו כדי "שחזור אתר תכלת הרקיע". זהו שם מוצר חדש.

 • בהעברה של מחשבים וירטואליים מוגן למחשב וירטואלי מוגן באותו מחשב מארח כעת מציג את ההעברה כסוג SAN. הדבר אינו נכון. מנהל מחשב וירטואלי יש להציג ברשת רק כאשר מחשב וירטואלי מבוטל, ומציג מחשב וירטואלי והעברה של אחסון (VSM) כאשר המחשב הווירטואלי פועלת, בין אם מדובר באותו מחשב מארח או במחשב מארח אחר.

 • לקוחות המשתמשים להפעיל את מנהל המחשב הווירטואלי בקנה המידה להיתקל לזמן ארוך השלמה טוען את ההיסטוריה של משימות.

 • שגרה מאוחסנת dbo.prc_WLC_GetVmInstanceIdByObjectId נכשלת אם ריקה בכל השורות של הטבלה tbl_WLC_VMInstance עמודה VMId. הלקוחות המושפעים יהיו לא היתה אפשרות להגדיר מאסון עבור מחשבים וירטואליים שלהם. פעולה זו מתרחשת בדרך כלל כאשר הלקוח יש מחשב וירטואלי שנוצר ולאחר מכן לשדרג ל- SP1 מנהל המחשב הווירטואלי של 2012 מרכז המערכת. במקרה זה, אפשר הגנה היא חסומה עבור מחשבים וירטואליים כל לא רק עבור מחשבים וירטואליים ספציפיים.

 • LUN החדש שנוצר על מאגר מערך EMC מנסה להשתמש SMLunId הישן שנוצר קודם לכן. לכן, יצירת RG עם רכיבי Lun מרובים להיכשל ולאחר מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  26587: SMLunId הוא שימוש חוזר עבור LUN החדש שנוצר

 • מערך אחסון נעול ללא צורך כאשר נתונים שנאספו במהלך סריקה חוזרת ספק. נעל מוחלת רק בעת רענון הנתונים.

 • הפעולה EnableRG עבור NetApp נכשלת כאשר שני ספקי נעשה שימוש במודל לגילוי באופן מלא.

 • יצירה של מחשב וירטואלי כדי ענן השחזור לאחר מעבר לגיבוי בעת כשל אירעה באתר השחזור נכשלת ולאחר יורו הענן תומכות הגנה. העברת מחשב וירטואלי כדי RG חסומה בתרחיש זה.

 • אם מחשב וירטואלי רענון, מסוף מנהל חוסם כיבוי של מחשב וירטואלי.

 • לאחר השלמת מעבר לגיבוי בעת כשל מחשב (TFO), פריטי Lun של בזק מוסרים העורפי (NetApp). עם זאת, מנהל המחשב הווירטואלי עדיין מציג אותם. רק ספק סריקה חוזרת (לא רענון) מסירה את פריטי Lun וגם את המאגר.

 • כעת, מנהל מחשב וירטואלי יש רק את האפשרות "NETAPP LUN" נוסף לתוך ההתקנים MPIO המארח כאשר נוסיף המארח לתוך מנהל המחשב הווירטואלי. עם עדכון זה, "NETAPP LUN C-מצב" נוספת לתוך ההתקנים MPIO מארח כאפשרות אחרת.

 • המאפיין אובייקט מנהל מערכת של פעולות מרכז IsClustered עבור HostVolume מוצג בממשק המשתמש ללא ערך.

 • כאשר המערכת נמצאת תחת עומס, פעולות התאמה אישית של המחשב הווירטואלי של הדוח השגיאה הבאה:

  609: מנהל המחשב הווירטואלי אין אפשרות לזהות פעימה מתוך מחשב וירטואלי שצוין  היצירה של מחשב וירטואלי (עם התאמות אישיות) למעשה מצליחה. עם זאת, מנהל המחשב הווירטואלי גורם מחשב וירטואלי במצב נכשלה עקב כשל משימה זו. המשתמש יכול להתעלם ללא חשש הכשל כדי להחזיר את המחשב הווירטואלי. עם זאת, המשתמש עשוי לחשוב משהו השתבש וצור מחדש את המחשב הווירטואלי.

 • כעת, למשתמשים יש לעדכן באופן ידני את הסיומת DHCP לאחר התקנת אוסף העדכונים העדכון על כל המחשבים המארחים. פעולה זו כעת אוטומטי. לאחר הרחבת DHCP מוחלף בתיקיית ההתקנה של השרת מנהל המחשב הווירטואלי לגירסה העדכנית ביותר, מנהל המחשב הווירטואלי בודק באופן אוטומטי את הסיומת DHCP מול כל המחשבים המארחים. אם המחשב המארח יש גירסה ישנה יותר של הרחבות DHCP, מצב הגירסה של סוכן יוצג כפי "סיומת DHCP זקוק לעדכון במאפייני מארח בדף ' מצב '." המשתמש קורא update agent ומעדכן את הסיומת DHCP במחשב המארח Hyper-V באופן זהה המשתמש זה עבור הסוכן מנהל המחשב הווירטואלי. כמו כן, אם VSwitch הוא מתג לוגי, המצב יוצגו ב- "תאימות מתג לוגי". המשתמש יכול תיקון הבורר לוגי. הדבר גם יעדכן את הסיומת DHCP במחשב המארח.

 • לעתים היצירה של קובץ unattend. xml ייכשלו כאשר המותאמות מחשבים וירטואליים מרובים בו-זמנית. (קובץ זה משמש כחלק התאמה אישית של מחשב וירטואלי).

 • מנהל המחשב הווירטואלי המארח לבין אשכול מרענן בודק את ההרשאות (Acl) של שיתופי קבצים הרשומים מארח או אשכול. כאשר הרשאות לא יימצאו, מרענן דוחות שגיאה, וממוקם לחצן בעמוד המאפיינים של המחשב המארח או של אשכול "לתקן" המשותף כדי להגדיר את ההרשאות המתאימות. אם הרשאות מסוימות נוספות, מרענן בטעות הדוח שגיאה גם אם ההרשאות הדרושות קיים. פעולת "תיקון", אם הופעלה, הדוח שנכשלה לתקן את המיקום המשותף.

 • Host.GetInstance נמשך נעילה של HostVolumes, HostDisks ו- HostHbas. עם זאת, היא מפרסמת נעילות רק על HostVolumes ועל HostDisks וממשיך להכלת נעילות HostHbas. לכן, אם פעילות הצאצא ב ControlledChildScheduler מקבלת נעילה במחשב המארח, תת פעילויות עוקבות צאצא אין הנעילה של המחשב המארח.

 • יחידה לוגית מקור כעת מוגדר כחלק יצירת תצלום בזק TFO כך DRA היא היכולת לחפש תמונה LUN המתאים עותק משוכפל LUN.

 • תיקונים עדכון מנהל המחשב הווירטואלי מציג תיבות הסימון בלבד. מצב זה מתרחש מכיוון תיבת הדו-שיח ואינו מחייב את הטעינה של כל האובייקטים עדכון מהשרת ולכן אופן הפעולה של איגוד נתונים. פעולה זו משאירה את השמות ריק במקום לגרום לקריסה או התרעה טקסט השגיאה.

 • הפעלת הגנה עם קבוצות שכפול עם ישות קבוצת היעד null ב- paramset בעת הפיכת הפרוטוקול WCF גורם חריג קריטי להתרחש.

 • לעתים, הגנה קבוצת השכפול בקנה המידה נכשלת עקב בעיות של מסד הנתונים.

 • במקום העברה של מחשב וירטואלי כדי RG עלולה להוביל לאף אחת מהבעיות הבאות:

  • יעדים לא יהיו גלויים עבור ההעברה.

  • מסיים את אשף ההעברה, אך לא משימת ההעברה מופעלת.

  • העברת נתונים בפועל במקום, מתבצעת העברת המטה-נתונים בלבד.

 • VNic מחשב וירטואלי הוא לשנות את השם "לא מחוברים" אם vNic אינו מחובר לרשת. עם זאת, השם לא מאופסת על שמו המקורי כאשר הקישוריות משתנה. מצב זה עלול לגרום לבלבול רב בממשק המשתמש מאחר vNics כל מופיעים כ- "לא מחוברים" גם אם קיימת קישוריות אמיתי.

 • המשימה UnregisterStorageLun בקבוצה השכפול נכשלת עקב חסימת SQL לסירוגין.

 • שירות הפריסה נכשלת אם משאב הספריה מוגדרת לקריאה בלבד ואין מועתק ישירות ולאחר לא מהרשת. כאשר קובץ משאב מותאם אישית בשרת ספריית לקריאה בלבד (תכונה), הפריסה ייכשלו כאשר אינך משתמש עותק הרשת. עם זאת, היא תצליח כאשר תשתמש עותק הרשת.

 • ביצועים איטיים מאוד מתרחש בעת קריאה חדשה scvmconfig . חדש scvmconfig נדרש עבור תרחישי מחשב וירטואלי חדש מרובים. יצירת מחשב וירטואלי כל אורכת זמן רב ארוכות יותר לפעול באמצעות מיקום שם מחשב וירטואלי נוצר.

 • משימת מרענן מחשב וירטואלי נתקעת ללא הגבלה לאחר שתפעיל את מצב תחזוקה בצומת אחר של האשכול. פעולה זו תגרום תנאי מבוי סתום במשרות רענון של מחשב וירטואלי מבוסס-אירוע. הדבר עשוי להתרחש כאשר משהו קורה במהלך יצירת מנוי או UnsubscribeForEvents. כעת התנאי של מבוי סתום מוסר. אם קיימת שגיאה, הוא יחזור כדי VMLightRefresher עבור מחשב מארח זה.

 • לא היתה אפשרות לרשום את LUN בעל אין תמונות עם אוגר-LUN.

 • כאשר הקופה מקבילים-רכיבי Lun פועלים עבור NetApp, כי ניתן ליצור SPCs מרובים עבור הצומת זהה אך עבור LUN שונים. מצב זה עשוי להתרחש עקב שתי סיבות:

  • תצורת OOB לא בוצע ולאחר הת נוצר עבור כל צומת באשכול עבור רכיבי Lun שונים. למרות שפעולה זו אפשרית ב- Netapp, זהו תצורה שגויה, והוא מנהל המחשב הווירטואלי להתריע על שגיאה.

  • בעיה במנהל מחשב וירטואלי עלול לגרום מצב ליצור פעולות מקבילות IGs שונים באותו צומת ואת רכיבי Lun שונים.

 • עבור ReplicationGroup שהתגלו, קשר הגומלין של LUN כדי RG לא נוצר.

 • לאחר שלקוח מאתחל מיקום אחד או לכל החברים תצורת שירות המשתמשת מאזן עומס, הלקוח יכול עוד ייעד מחדש את תצורות מחשב וירטואלי בודדים של תצורת השירות. במקום זאת, כאשר המשתמש מנסה לעשות זאת, המשתמש מקבל הודעה המציינת כי פעולות קביעת התצורה של שירות אינם חוקיים. פעולה זו מונעת מהתוכנה הלקוח היכולת להתפשט מחשבים וירטואליים בין קבוצות אירוח.

 • מרענן ברמת ביניים מסיר את כל המידע הסינכרון של הקבוצה.

 • Get-SCReplicationGroup אינה מחזירה קבוצה שכפול לאחר ספק הוסר ו נוסף מחדש או אם הספק שבו מומש לעולם במערך.

 • מתוכנן מעבר לגיבוי בעת כשל עבור קבוצת השכפול נכשלת ב- "PreValidateFailover".

 • בחירת המשתמש ברשת ממשק משתמש של מנהל מחשב וירטואלי אובד מכיוון מנהל המחשב הווירטואלי שומר מרענן את האובייקט. הדבר משפיע על היכולת לבצע בחירה מרובה ובצע פעולות על סביבות קנה מידה באופן חמור. כאשר המאפיין IsSynchronizedWithCurrentItem מוגדר כ- True על רשת נתונים, איפוס בחירה מרובה לבודדת במהלך הרענון.

 • ממשק משתמש של מנהל מחשב וירטואלי האתחול עבור משתמש בשירות עצמי נמשכת זמן רב. התחל UI נמשך יותר מ- 4 עד 10 דקות.

 • שכפול מחשב וירטואלי עם נקודת הביקורת נכשלת עם "פריט עם מפתח זהה נוסף כבר" בעת מחשב וירטואלי משוכפלת ממוקמת בדיסק דינאמי. הדבר חוסם את שכפול של מחשבים וירטואליים שהושפעו.

 • נתוני ביצועים (שטח דיסק) אינו זמין במנהל פעולות עבור מחשבים מארחים של VMWare. איסוף נתוני ביצועים (למעט שטח הדיסק של המחשב המארח) עבור מחשבים מארחים שאינם HyperV נאספו דרך cmdlet Windows PowerShell Get-SCPerfData. עם זאת, עבור שטח הדיסק של המחשב המארח, מנהל המחשב הווירטואלי עדיין השתמשה המודול מנוהל. כעת הכל משתמשת cmdlet Windows PowerShell.

 • במסוף מנהל מנהל המחשב הווירטואלי של קורס כאשר המשתמש מנסה לפתוח את אשף "מארח Hyper-v הוסף ואשכולות". הסביבה הלקוח יוצר אובייקטים PRO עם guid = = guid. empty. אובייקטים אלה מאוחסנים במטמון בצד הלקוח ב- ClientCache.

 • מרענן ספריית אורכת זמן רב מאוד להפעיל אם מספר קבצים במיקומים משותפים של הספריה הוא עצום ואם במהלך פרק זמן זה נעילת קריאה מוחזק על תפקיד המשתמש. לכן, פעולות נוספות על UserRole להיכשל במהלך פרק זמן זה. רענון ספריה פועל בכל שעה, וכל כעת עשוי להימשך עד 50 דקות בסביבת הלקוח להפעיל עבור מחזור שלם אחד. במהלך זמן זה, חלק פעולות UserRole עלולה להיכשל.

 • בעת ביצוע פריסות מרובות בו-זמנית, תפקיד הצג התקדמות (הזמן שנותר) העותק של הקובץ נכשל עקב חריגה גלישה וגורם השירות לקרוס.

 • אם משתמש של מנהל מערכת או משתמש בשירות עצמי מעניק הרשאה למשתמש חדש בשירות עצמי לתבנית שירות, המשתמש בשירות עצמי חדש שנוסף לא יראה את תבנית שירות בהפעלה שלו. לפיכך, המשתמש בשירות עצמי שהעניק את הגישה לא יראה את המשאבים בהפעלה שלו אפילו לאחר מתן הרשאות מוענקות.

 • כאשר משתמש נמחק מ- Active Directory, המשתמש מתחיל להופיע כ- SID לא חוקית במנהל מחשב וירטואלי. אם קיים ב- Acl של מחשב וירטואלי SID לא חוקי, כל העוקבים שינויים (הוספה או הסרה של משתמשים) ל- ACL כשל שקט.

 • רענון ספק אחסון גורם לחריג להתרחש.

 • העברה של מחשב וירטואלי פועל מוגן משתמשת ברשת במקום LiveVSM אם מחשב וירטואלי מועברים לאמצעי אחסון שאינו מוגן.

 • מזהה גורם מכיל עבור אובייקט תצורה של הרמה מאותחל גם כאשר המחשבים המארחים המתאימים עבור התצורה ברמה זו לא יהיו בטווח של הניסיון מיקום.

 • משימות מרובות ליצור VM להיכשל עם חריגה נעילה בעת הפעלת פעולות יצירה של מחשב וירטואלי אצווה במקביל.

 • בעת הפעלת אצווה של תרחישים יצירת מחשב וירטואלי של 100 או יותר במקביל, כל פעילות יצירת מחשב וירטואלי תציג כל התקדמות במשך 15 עד 20 דקות לאחר שתשלח את המשימה.

 • אם פרופיל המחשב הפיזי נוצר על-ידי שימוש vNic (ובאמצעות רשת מחשב וירטואלי) ואם קיימים hostgroup יותר מערך אחד עבור רשת לוגית שכולל גם רשת מחשב וירטואלי זה בעת הוספת משאב מארח בדף "אפשרויות הקצאת משאבים", יוצג הפרופיל מארח עבור קבוצה אחת בלבד של המחשב המארח. הפרופיל לא יוצגו עבור שאר הקבוצות המארח.

 • משימת ביטול קבוצת השכפול נכשלת עקב מצב של מבוי סתום מסד נתונים.

 • HP מחזירה את SMLUNId זהה עבור העותק המשוכפל פריטי Lun והמקור. לכן, השיוך hostdisk LUN שלא נוצרה ב- hostrefresher.

 • בטל ערכות תחזוקה עקב התראות מנהל פעולות כגון הבאות:

  שימוש מרבי בזיכרון ענן יחס קיבולת זיכרון אריג הגיע או חריגה מסף.

 • ManagerStorageToComputeClusterOnRack מחשב וירטואלי הוספה נכשל, ואין מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  לא היתה אפשרות למצוא דיירים שיתוף רשום 43J05R1CC.43J05.nttest.microsoft.com האשכול.

 • מנהל המחשב הווירטואלי נתקלת חריגים קריטיים במהלך סריקה חוזרת של ספק.

 • קבוצת השכפול אינו מופיע במאפייני ענן אם מאגרי ואת רכיבי Lun מצורפים hostgroup צאצא.

 • אם שכפול מנותק, חריגה קריטית מתרחשת אם קבוצת השכפול משמש לביצוע פעולת (דוקטור) של שחזור לאחר אסון.

 • בהעברה חיה של מחשב וירטואלי מתוך 2012 שרת של Windows ל- Windows Server 2012 R2, הסף נכשל עם חריגה קריטי. כתוצאה מכך, ההעברה חי מתוך 2012 שרת של Windows ל- Windows Server 2012 R2 לא תהיה מתאמי רשת וירטואלית קבועה. הדבר עלול לגרום את מסד הנתונים של מנהל מחשב וירטואלי להיות עקבי עם מארח Hyper-V וגם להיכשל במהלך ההעברה.

 • יצירת LUN לעתים נכשל עם השגיאה מטפל לא חוקי.

 • לאחר מעבר לגיבוי בעת כשל, מחשבים וירטואליים מדווחות כדי יש שגיאות הגנה בממשק המשתמש של מנהל מחשב וירטואלי, אם כי אין למעשה שגיאות.

 • מצב race פוטנציאליים ב- המרענן גילוי אמא גורמת כשלים לסירוגין מנהל פעולות המחשב הווירטואלי של מנהל החיבורים. הדבר יכול לגרום לכשלים חיבור מנהל פעולות.

 • צומת האשכול עובר למצב השהיה לסירוגין לאחר רענון האשכול המארח. כחלק לשיפור המהימנות, הלוגיקה חישוב HA השתנה כדי לתמוך צמתים שנכשלו שיש להתעלם ממנה. הלוגיקה חישוב שוכתב ולאחר בלוגיקת חדש, רשתות לוגיות שנכפו על הבורר. אם הבורר אין כל רשתות לוגיות מסומן, הבורר מסומן כ- "אי-HA," ותבצע מנהל המחשב הווירטואלי של צומת האשכול.

 • מאפיינים מותאמים אישית מוחזרים כ- Null לאחר נקראת ערכת-SCVMTemplate . כאשר התכונה אובייקט מנהל מחשב וירטואלי (כגון תיאור) מעודכן באמצעות Windows PowerShell ($t | ערכת-scvmtemplate - ארגומנטים), צצה בעיה באחזור את נתוני הפרמטרים CustomProperty (באמצעות Windows PowerShell cmdlets כגון $t, $t.custompropertyו- $t.customproperties) והן יוחזרו כ- Null. מצב זה מתרחש מכיוון CustomPropertyIDs של האובייקט כעת ינוקו בצד מנוע במהלך עדכונים.

 • העברה חיה נכשל עם לא תואם להחליף הגדרות יציאה. אם הבורר וירטואלי היעד Hyper-V אין VLAN נקבעה במהלך ההעברה, ואם המחשב הווירטואלי המהווה מקור יש מתאם רשת וירטואלית, מנהל המחשב הווירטואלי מנסה ליצור הגדרות VLAN עבור אותו וכדי להקצות מזהה VLAN 0 (כלומר, "VLAN זמין"). אך על מתג וירטואלי כאשר VLAN לא נקבעה, הוספת סיבות הגדרת VLAN שגיאה אי-תאימות מ- Hyper-V וההעברה נכשלת.

 • חריגה קריטית מתרחשת ב- StrgArray.addPoolInternal מרענן אחסון - ArgumentException. בתנאים מסוימים שגויים, הוא שירות אחסון Windows הדוח מאגרי אחסון מרובים שיתוף ObjectId זהה (מצב זה שגוי). ספק אחסון שלא ניתן לרענן אותו ולאחר ולכן אין אפשרות לנהל. אפילו אין אפשרות להסיר את הספק ממנהל מחשב וירטואלי כדי להתחיל שוב.

 • פעולות כגון העברה, חנות או מחק על מחשבים וירטואליים משוכפלת להשאיר את קובץ התצורה של מחשב וירטואלי במחשב המארח. במנהל המחשב הווירטואלי ההתקנה המשתמשת לשכפול בכל מחשב וירטואלי משוכפלת במידה רבה, להשאיר מאחורי ערכה של תצורות מחשב וירטואלי ולשמור קובצי מצב לאחר שהוא נמחק או הועבר. פעולה זו צורכת שטח דיסק משמעותי. בנוסף, המחיקה ובאפשרויות כל להצליח עם הודעת אזהרה המציינת כי הם לא היתה אפשרות לנקות את התיקיה.

 • שיתוף קבצים מאבד סיווג ערכת המשתמש כאשר המשותף עובר ממצב מנוהל מנוהל ל. בשל בעיית ספק NetApp, אם הספק מאבד קישוריות רשת למערך, הספק עשוי לא הדוח בחזרה כל מאגרי למרות שקיימות מאגרי. אם זה קורה במהלך רענון, מנהל המחשב הווירטואלי בהנחה מאגרי קיימים עוד תגרום להסרת כל מאגר הרשומות ממסד הנתונים.

 • GroupMasking במנהל מחשב וירטואלי מצליח לקבל MaskingSet מתוך המשימה. עבור קבוצה המסיכה, אם createmaskingset נקראת עם משימה, מנהל מחשב וירטואלי אינו לקבל מסיכה ערכת השלמת המשימה אך החוזרים גם על הצלחה. זה מדווח להתרחש רק כאשר unmasking מאתחל iSCSI. מאתחלי FC לפעול באופן תקין.

 • תבנית המבוססת על "SAN Copy יכולת" VHDX מסומן כקובץ תבנית "Non-SAN Copy יכולת". המשתמש לא תוכל במהירות מחשבים וירטואליים של הקצאת משאבים באמצעות מנהל המחשב הווירטואלי באחסון Nimble.

 • prc_WLC_GetUniqueComputerName אינו מגדיר את FoundUniqueName כ- true גם כאשר נמצא שם ייחודי.

 • לאחר אחסון מחשב וירטואלי בספריה, רענן שיתוף הספריה כניסות כשלים קריטיים.

 • משאב LibraryShare אינה מעדכנת את מרחב השמות לאחר עדכון של נתיב הנתונים SSU כמיקום משותף ספריה. השמות עבור ספריית משאבים לא יעודכנו גם לאחר רענון.

 • מחשב וירטואלי מוצג כמחשב וירטואלי משוכפל לאחר פעולות מעבר לגיבוי בעת כשל. עבור ASR SAN שכפול תרחישים, כאשר מחשב וירטואלי נכשל מעל, המחשב הווירטואלי המהווה מוצג כמחשב וירטואלי משוכפל ולבצע המשתמש אין הרבה שימוש במחשב הווירטואלי נכשלה-over. למשתמש יש להפעיל תפקיד לאחור כדי לתקן את מצב השכפול.

 • פריסת מחשב וירטואלי מאוחסנת נכשלת במיקום עם חריגה קריטי. חריגה קריטי יחסום פריסת שאוחסנו בעבר HA Hyper-V מחשב וירטואלי מתוך ספריית מחשב מארח HA.

 • עדכון אבטחה קיימת פגיעות במנהל מחשב וירטואלי כאשר זה מאמת באופן שגוי תפקידי משתמשים. הפגיעות עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות אם תוקף נכנס למערכת מושפעת. לתוקף דרושים אישורי כניסה חוקיים של Active Directory ויכולת להיות מסוגל להיכנס למערכת עם אישורים אלה כדי לנצל את הפגיעות. לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  3035898 MS15-017: פגיעות במנהל מחשב וירטואלי עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 10 בפברואר, 2015

בעיות מוכרות בעדכון זה

 • בעיות תיקון חם זמינה עבורו

  • כאשר אתה מנסה לפרוס או להעביר זמינות גבוהה (HA) virtual machine חדשה (VM) לאשכול, מיקום משותף בלוק (SMB) הודעת שרת רשומים לא מוצג כאפשרות נתיב היעד.

  • החריגה הבאה קריטית מתרחשת במרענן אחסון במהלך גילוי של שירות שכפול:

   ArgumentNullException - SetCustomOptions

  • מנהל המחשב הווירטואלי אין אפשרות לרענן את העותק המשוכפל או VM ראשי ללא שחזור מערכת אוטומטי (ASR). בנוסף, העברה של השחזור VM במצב המתנה של IR אינו מבצע העברה חיה. סוגי משוכפל מוצגים סוגי רגילה.  כדי להחיל את התיקון החם עבור בעיות אלה, התקנת עדכון 3039296.

 • בעיה עבורו יש לעדכן פרוצדורה מאוחסנת

  • במהלך הוצאה קנה מידה, נוצרים מחשבים וירטואליים בעלי שם כפול.  כדי לפתור בעיה זו, החל את השגרה המאוחסנת הבאה (SPROC).

  הפרוצדורה המאוחסנת prc_WLC_GetUniqueComputerName

  <SPROC>ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetUniqueComputerName]
  (
  @NamePattern [nvarchar](255),
  @OutputName [nvarchar](255) output,
  @FoundUniqueName BIT output
  )
  AS
  DECLARE @error int
  SET @error = 0
  SET NOCOUNT ON
  DECLARE @RNextIndex int -- Index for the reversed string
  DECLARE @NextIndex int -- Index for the direct string
  DECLARE @VObjectName [nvarchar](255) -- the top name used from the vobject table
  DECLARE @RegexPattern [nvarchar](255) -- the name pattern in reg ex format for 'like' queries
  SET @RegexPattern = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '[0-9]'))
  SET @FoundUniqueName = 0
  SET @RegexPattern = @RegexPattern + '%'
  --Retrieve the latest used name in the pattern
  SELECT TOP 1 @VObjectName = Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern ORDER BY Name DESC
  SELECT TOP 1 @OutputName = ComputerName FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern ORDER BY ComputerName DESC
  -- Look at both existing VMs and inflight creations from the vm config, find the last name.
  IF ( @OutputName IS NULL OR (@VObjectName IS NOT NULL AND @VObjectName > @OutputName) )
  BEGIN
  SET @OutputName = @VObjectName
  END
  IF ( @OutputName IS NULL ) -- If the name wasn't found in either the VObject or the Deployment config then start from 0
  BEGIN
  SET @OutputName = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '0'))
  END
  IF ( @OutputName = REPLACE(@NamePattern ,'#', '9') ) -- Check if the name is the final one in the series
  BEGIN
  -- Final number is used, look for gaps.
  DECLARE @usedPatternNumbers TABLE
  (
  Number int
  )
  DECLARE @NextNumber int
  -- Gather all the used numbers, this is currently somewhat expensive. Need to think of a better way.
  INSERT INTO @usedPatternNumbers
  SELECT dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, Name) FROM
  (SELECT Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern
  UNION
  SELECT ComputerName AS Name FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern) AS MergedNames

  -- Find the first gap and increment it to get the next number
  SELECT @NextNumber =
  CASE WHEN MAX(Number) = COUNT(Number)
  THEN CAST(NULL AS INTEGER)
  WHEN MIN(Number) > 1
  THEN 1
  WHEN MAX(Number) <> COUNT(Number)
  THEN (
  SELECT MIN(Number) + 1
  FROM @usedPatternNumbers
  WHERE (Number + 1) NOT IN (SELECT Number FROM @usedPatternNumbers))
  ELSE NULL
  END
  FROM @usedPatternNumbers;
  IF ( @NextNumber IS NOT NULL )
  BEGIN
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber] ( @NamePattern, @NextNumber )
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  END
  ELSE
  BEGIN
  DECLARE @LastUsedSequenceNumber int
  SET @LastUsedSequenceNumber = dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, @OutputName)
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber](@NamePattern, @LastUsedSequenceNumber + 1)
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  SELECT @error = @@ERROR
  SET NOCOUNT OFF
  RETURN @error
  </SPROC>


  כיצד להחיל זה SPROC

  השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להחיל SPROC זו:

  • הפעל את השגרה המאוחסנת ב- Studio ניהול השרת של SQL (SSMS). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

   1. להיכנס ל SSMS ולאחר מכן להתחבר לשרת שבו נמצא מסד הנתונים VMM.

   2. לחץ לחיצה ימנית על מסד נתונים ולאחר מכן בחר את השאילתה החדשה, כמו בצילום המסך הבא:   3. העתק את הקוד עבור הפרוצדורה המאוחסנת prc_WLC_GetUniqueComputerName לתוך חלון השאילתה ולאחר מכן הפעל את הקוד ב SSMS VMM במסד הנתונים.

  • לשמור את השגרה המאוחסנת כקובץ ולאחר מכן להפעיל אותו משורת פקודה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

   1. העתק את הקוד עבור הפרוצדורה המאוחסנת prc_WLC_GetUniqueComputerName ולאחר מכן שמור אותו כקובץ .sql עם שם זהה לזה של הפרוצדורה המאוחסנת. לדוגמה, שמור את הקובץ באמצעות שם קובץ של "prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql".

   2. בשורת הפקודה, הפעל את השגרה המאוחסנת באמצעות הפקודה הבאה:

    sqlcmd -S "sqlservername"-d "שמתייחס" -i "נתיב אל file"\prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql

  כיצד להסיר קיימים שמות כפולים של VM

  אם אתה נתקל בבעיה זו לפני החלת עדכון זה, עליך באופן ידני להיכנס ל- VM ולשנות את השם. קובץ script זה אינו משפיע על סוגי שסופקו כבר.

  הוראות להסרת התקנה

  אין לך להסיר את ההתקנה של עדכון זה SPROC לפני שתחיל אוסף עדכונים.

  הבעיות תטופל בתוך אוספי עדכונים עתידיים

  • האם משפט מתריע על חריג קריטי: DBCorruptionException

  • לאחר התקנת אוסף העדכונים 5 עבור מנהל מחשב וירטואלי, אתה נתקל באחת מהבעיות הבאות:

   • בעת ניסיון לייבא תוספת למסוף VMM, הייבוא אינה מצליחה. בנוסף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:

    אירעה שגיאה בעת ניסיון ליצור את התיקיה התוספת עבור החשבון שלך:

    Access לנתיב: "Manager\bin\AddInPipeline\AddIns מחשב 2012\Virtual System Center אותו C:\Program" נדחתה.

   • בעת פתיחת מסוף VMM, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

    לא היתה אפשרות לעדכן את קוד מנוהל תוספת צינור עקב השגיאה הבאה:

    הנדרש "Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters מחשב 2012\Virtual System Center אותו C:\Program" אינה קיימת.

  כדי לפתור בעיות אלה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. אתר את התיקייה הבאה:

   C:\Program אותו מרכז המערכת 2012\Virtual מחשב Manager\bin

  2. לחץ לחיצה ימנית על התיקיה AddInPipeline ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  3. בכרטיסיה אבטחה , לחץ על מתקדםולאחר מכן לחץ על המשך.

  4. בחר את הקבוצה מוכלת ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  5. לחץ על בחירת קישור ראשי, הקלד משתמשים מאומתיםולאחר מכן לחץ על אישור.

  6. לחץ על אישור כדי לסגור את כל תיבות הדו-שיח המשויך המאפיינים.

כיצד להשיג ולהתקין את אוסף העדכונים 5 עבור מנהל המחשב הווירטואלי של מערכת מרכז 2012 R2

מידע אודות הורדות

חבילות העדכון עבור מנהל המחשב הווירטואלי זמינים מ- Microsoft Update או על-ידי הורדה ידנית.

חשוב אוסף עדכונים 5 עבור מנהל המחשב הווירטואלי של מערכת מרכז 2012 R2 נכלל בעדכון אבטחה. לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו. עם זאת, עדיין ניתן להסיר עדכונים 5 באמצעות התכונה תוכניות ועדכונים בלוח הבקרה. כאשר תעשה זאת, קבצים בינאריים של מנהל מחשב וירטואלי תחזור למצבם הקודם. עם זאת, מסד הנתונים לא תחזור. מומלץ לגבות את מסד הנתונים של מנהל מחשב וירטואלי לפני שתחיל אוסף עדכונים זה.

Microsoft Update

כדי לקבל ולהתקין את חבילת עדכונים מ- Microsoft Update, בצע את הפעולות הבאות במחשב שבו מותקן רכיב מנהל מחשב וירטואלי:

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על Windows Update.

 3. בחלון Windows Update, לחץ על בדוק מקוון עבור עדכונים מ- Microsoft Update.

 4. לחץ על שעדכונים חשובים זמינים.

 5. בחר את חבילת אוסף העדכונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על התקן עדכונים כדי להתקין את חבילת העדכון.

הורדה ידנית של חבילות עדכון

מעבר אל אתרי האינטרנט הבאים כדי להוריד באופן ידני את חבילות עדכון מקטלוג Microsoft Update:

Download הורד כעת את חבילת העדכון של השרת.

Download הורד כעת את חבילת העדכון מסוף מנהל.

כדי להתקין באופן ידני את חבילות העדכון, הפעל את הפקודה הבאה משורת פקודה עם הרשאות מלאות:

msiexec.exe /update שם החבילה

לדוגמה, כדי להתקין את חבילת אוסף העדכונים 5 עבור שרת מערכת מרכז 2012 מחשב וירטואלי מנהל SP1 (KB3023195), הפעל את הפקודה הבאה:

msiexec.exe /update kb3023195_vmmserver_amd64.msp
הערות

 • אם באופן ידני לך להוריד חבילות העדכון מקטלוג Microsoft Update ולהתקין אותם על-ידי לחיצה כפולה על החבילות, עליך להתקין את חבילת שרת מנהל המחשב הווירטואלי כמשתמש בעל הרשאות מלאות. באפשרותך להתקין את החבילה מסוף מנהל מנהל המחשב הווירטואלי על-ידי לחיצה כפולה על החבילה כמשתמש שאינו עבודה בהרשאות מוגברות.

 • אם יש לך גם את מסוף מנהל המערכת המותקנת בשרת VMM, התקן את העדכונים בסדר הבא:

  • אוסף עדכונים 5 עבור שרת מנהל מחשב וירטואלי

  • אוסף עדכונים 5 עבור מסוף מנהל

  בין שתי התקנות אלה, שרת מנהל המחשב הווירטואלי עלול ליצור יומן רישום של שגיאה קריטית תחת הספריה VMMLogs. בעיה זו מתרחשת מכיוון מסוף מנהל משתף קבצי Dll מסוימים עם שרת מנהל מחשב וירטואלי, התנגשות גירסאות עלולה להוביל הרישום של כשל קריטית. כדי לפתור בעיה זו, להתקין את שני העדכונים בשרת מנהל מחשב וירטואלי שבו תשתמש כדי להפעיל את שירות מנהל המחשב הווירטואלי.

 • לפני עדכון סיכום 5, היה עליך לעדכן באופן ידני את הרכיב שרת DHCP מנהל המחשב הווירטואלי של מרכז המערכת (x64). החל מעדכונים 5, הדבר אינו נדרש עוד.


ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת אוסף עדכונים 5.


KB3023914 מסוף מנהל

הקבצים שישתנו

גודל קובץ

גירסה

מזהה שפה

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31560

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

LDAPQueryDialog.dll

144712

3.2.7895.0

1033

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55624

3.2.7895.0

2052

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1036

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1031

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56128

3.2.7895.0

1040

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1041

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1049

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1042

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1045

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1053

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1055

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonConsole.dll

50512

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonLayout.dll

491336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2044752

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1036

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1031

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1040

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28488

3.2.7895.0

1041

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29512

3.2.7895.0

1049

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1042

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1029

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1043

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1038

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1045

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27984

3.2.7895.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27464

3.2.7895.0

1053

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27472

3.2.7895.0

1055

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.ContextTypes.dll

82760

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll

23888

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1785160

3.2.7895.0

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientAxHost.dll

155464

3.2.7895.0

1033

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientInterop.dll

134984

3.2.7895.0

1033

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.AddInAdapters.dll

23376

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Contracts.dll

21832

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.HostAdapters.dll

24400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

102216

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

33616

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30032

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32064

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31056

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675136

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

687432

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

693064

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679248

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677696

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677192

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677184

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677704

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683336

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683344

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.dll

98640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38720

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.dll

171336

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65352

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67912

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67408

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68944

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

73024

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68424

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66376

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Data.dll

67400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88896

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3214152

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1029448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1064264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058128

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1054024

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1076552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055056

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1127240

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058120

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056576

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1063752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1057096

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050440

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

155976

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

638792

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

297800

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295744

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305480

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295248

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

294728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.dll

7765320

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

41296

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

44880

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39760

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

333640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231240

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231232

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231752

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

237896

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232784

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

229704

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

819536

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573760

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556368

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563024

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

286024

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202576

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

207688

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200520

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200000

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201024

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205128

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3468616

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281864

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1317704

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1305416

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1330000

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1306440

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1380168

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284936

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284928

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1302352

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1315144

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1309512

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1299272

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1303376

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

164688

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69440

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

70992

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69456

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69960

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.dll

347464

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127816

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

128336

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126784

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

132424

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126288

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87888

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85840

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359240

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158528

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140104

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140616

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140112

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371016

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119632

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117584

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119120

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ViewModel.Core.dll

49488

3.2.7895.0

ManagerControls.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

897352

3.2.7895.0

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

282440

3.2.7895.0

2052

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

289608

3.2.7895.0

1036

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287568

3.2.7895.0

1031

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287048

3.2.7895.0

1040

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

291144

3.2.7895.0

1041

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287560

3.2.7895.0

1046

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

303432

3.2.7895.0

1049

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

288072

3.2.7895.0

1028

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

282952

3.2.7895.0

1028

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

286544

3.2.7895.0

1042

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

282952

3.2.7895.0

3076

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287560

3.2.7895.0

1029

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

286536

3.2.7895.0

1043

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

289104

3.2.7895.0

1038

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287048

3.2.7895.0

1045

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

287048

3.2.7895.0

2070

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

285512

3.2.7895.0

1053

ManagerControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

286544

3.2.7895.0

1055

ManagerSharedControls.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

95056

3.2.7895.0

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

2052

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1036

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1031

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24384

3.2.7895.0

1040

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24400

3.2.7895.0

1041

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1046

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24400

3.2.7895.0

1049

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24384

3.2.7895.0

1028

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1042

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24384

3.2.7895.0

3076

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1029

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1043

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1038

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1045

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

2070

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1053

ManagerSharedControls.resources.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

24392

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

403784

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

115536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122176

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128840

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116040

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118096

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.dll

143176

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49992

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

50504

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

175936

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

343368

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163144

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1055

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

System.IO.Compression.PreRelease.dll

66368

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

UI.NetDiagramControl.dll

62280

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ManagerAdminUI.exe מחשב וירטואלי

139072

3.2.7895.0

ManagerctlAxErrors.dll מחשב וירטואלי

30024

3.2.7895.0

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

21840

3.2.7895.0

2052

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22864

3.2.7895.0

1036

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

1031

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22864

3.2.7895.0

1040

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

23376

3.2.7895.0

1041

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22864

3.2.7895.0

1046

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

23872

3.2.7895.0

1049

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

1028

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22344

3.2.7895.0

1028

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

1042

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22344

3.2.7895.0

3076

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

1029

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22848

3.2.7895.0

1043

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22864

3.2.7895.0

1038

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

1045

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22856

3.2.7895.0

2070

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22352

3.2.7895.0

1053

MANAGERCtlAxErrors.resources.dll מחשב וירטואלי

22352

3.2.7895.0

1055

ManagerEtwEvents.man מחשב וירטואלי

186820

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VirtualMachineViewer.exe

125768

3.2.7895.0

VMConsoleLib.dll

54600

3.2.7895.0

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

2052

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1041

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1053

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1042

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

3076

VMConsoleLib.resources.dll

21824

3.2.7895.0

1038

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1036

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1031

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1040

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1046

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1029

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

2070

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1055

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1049

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1043

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1045

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48968

5.1.0.0

127

VMwareViewer.exe

26952

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenViewer.exe

29000

3.2.7895.0KB3023195 שרת מנהל מחשב וירטואלי

הקבצים שישתנו

גודל קובץ

גירסה

מזהה שפה

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

DBUpdate.dll

519496

3.2.7895.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1366344

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51528

3.2.7895.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7895.0

Engine.Backup.resources.dll

19776

3.2.7895.0

1041

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

2052

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1042

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1053

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

1028

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

3076

Engine.Backup.resources.dll

20288

3.2.7895.0

1029

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1036

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1031

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1040

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1046

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

3082

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1038

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1045

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1055

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1049

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1043

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.dll

269136

3.2.7895.0

Engine.BitBos.resources.dll

21320

3.2.7895.0

3076

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

2052

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1028

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1041

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1053

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1042

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1055

Engine.BitBos.resources.dll

22336

3.2.7895.0

1043

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1036

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1031

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1040

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1046

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3082

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1038

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1045

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1029

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1049

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.CustomPropertyTasks.dll

26960

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548680

3.2.7895.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

522064

3.2.7895.0

Engine.MomDal.dll

649544

3.2.7895.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360776

3.2.7895.0

Engine.Placement.dll

292680

3.2.7895.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

332112

3.2.7895.0

Engine.Scheduler.dll

26440

3.2.7895.0

Engine.ServiceOperations.dll

298320

3.2.7895.0

Engine.TaskRepository.dll

131400

3.2.7895.0

Engine.Tasks.dll

47952

3.2.7895.0

Engine.UpdateManagement.dll

142672

3.2.7895.0

Engine.VmOperations.dll

1277256

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

3082

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

GoalState.dll

62288

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69456

3.2.7895.0

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

IPAMPlugin.dll

221000

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445168

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

715504

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014512

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

ManagerSharedControls.dll מחשב Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual

95056

3.2.7895.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

1033

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

1033

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

NetworkServiceInterfaces.dll

54600

3.2.7895.0

PTStorageWrapper.dll

139584

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

3082

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

SCPerfProvider.dll

272208

3.2.7895.0

1033

scVirtual Managerguestagent.1.0.2.1063.x64.tar מחשב

4014080

scVirtual Managerguestagent.1.0.2.1063.x86.tar מחשב

3522560

MANAGERRecover.exe מחשב SCVIRTUAL

41288

3.2.7895.0

SCXStorageWrapper.dll

141128

3.2.7895.0

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

SysPrepInfUtil.dll

64840

3.2.7895.0

TORPlugin.dll

48456

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

3082

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ValHyperVImplementation.dll

455496

3.2.7895.0

ViridianImplementation.dll

229192

3.2.7895.0

ViridianImplementationV2.dll

411976

3.2.7895.0

ManagerAgent.exe מחשב וירטואלי

6328144

3.2.7895.0

1033

MANAGERAgent.mof מחשב וירטואלי

75684

ManagerAgent.msi מחשב וירטואלי

7155712

ManagerAgent.msi מחשב וירטואלי

8146944

ManagerEtwEvents.man מחשב וירטואלי

186820

ManagerGuestAgent.msi מחשב וירטואלי

2875392

ManagerGuestAgent.msi מחשב וירטואלי

2945024

Managerservice.exe מחשב וירטואלי

57672

3.2.7895.0

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VMGuestAgent.iso

136904704

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

326984

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManMIWrappers.dll

311624

3.2.7895.0

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenImplementation.dll

179016

3.2.7895.0
זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×