Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

אוסף עדכונים זה הוא עדכון אבטחה המספק עלון יידוע בנושא אבטחה ב-Microsoft Exchange. לקבלת מידע נוסף על פגיעויות אלה, עיין בנקודות התורפה והחשיפות הנפוצות הבאות (CVE):

בעיות ידועות בעדכון אבטחה זה

 • כאשר אתה מנסה להתקין באופן ידני עדכון אבטחה זה על-ידי לחיצה כפולה על קובץ העדכון (. msp) כדי להפעיל אותו במצב "רגיל" (כלומר, לא כמנהל מערכת), קבצים מסוימים אינם מתעדכנים כראוי.

  כאשר בעיה זו מתרחשת, אינך מקבל הודעת שגיאה או כל אינדיקציה לכך שעדכון האבטחה לא הותקן כראוי. עם זאת, Outlook Web Access (OWA) ולאחר מכן לוח הבקרה של Exchange (ECP) עשויים להפסיק לפעול. בעיה זו מתרחשת בשרתים המשתמשים בבקרת חשבון משתמש (UAC). הבעיה מתרחשת מאחר שעדכון האבטחה אינו מפסיק באופן תקין שירותים מסוימים הקשורים ל-Exchange.

  כדי למנוע בעיה זו, בצע שלבים אלה כדי להתקין באופן ידני עדכון אבטחה זה:

  1. בחר התחלוהקלד cmd.

  2. בתוצאות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודהולאחר מכן בחר הפעיל כמנהל.

  3. אם מופיעה תיבת הדו בקרת חשבון משתמש , ודא שפעולת ברירת המחדל היא הפעולה הרצויה ולאחר מכן בחר המשך.

  4. הקלד את הנתיב המלא של קובץ ה-. msp ולאחר מכן הקש Enter.

  בעיה זו אינה מתרחשת בעת התקנת העדכון באמצעות Microsoft Update.

 • שירותי Exchange עשויים להישאר במצב לא זמין לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. תנאי זה אינו מציין שהעדכון אינו מותקן כהלכה. מצב זה עשוי להתרחש אם קבצי ה-script של פקד השירות חווים בעיה כאשר הם מנסים להחזיר את Exchange services למצבו הרגיל. כדי לפתור בעיה זו, השתמש ב-Services Manager כדי לשחזר את סוג ההפעלה לאוטומטיולאחר מכן להפעיל את שירותי Exchange המושפעים באופן ידני. כדי למנוע בעיה זו, העבר את עדכון האבטחה בשורת פקודה מוגבהת. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתוח חלון שורת פקודה מוגבה, ראה הפעלת שורת פקודה כמנהל מערכת.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ-Microsoft Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft.

עדכן מידע אודות פרטים עבור Exchange Server 2010 SP3

הוראות התקנה עבור Exchange Server 2010 SP3

קבל מידע נוסף על התקנת אוסף העדכונים העדכני ביותר עבור Exchange Server 2010.

בנוסף, למד אודות תרחישי התקנת העדכונים הבאים.

דרישה להפעלה מחדש

השירותים הדרושים מופעלים מחדש באופן אוטומטי לאחר החלת אוסף עדכונים זה.

מידע להסרת

כדי להסיר את אוסף העדכונים 29 עבור Exchange Server 2010 SP3, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר את עדכון KB4509410.

בעת התקנת אוסף עדכונים זה במחשב שאינו מחובר לאינטרנט, ייתכן שתיתקל בזמן התקנה ארוך. בנוסף, ייתכן שתקבל את ההודעה הבאה:

יצירת תמונות מקוריות עבור הרכבות .Net.

אופן פעולה זה נגרם על-ידי בקשות רשת להתחברות לאתר האינטרנט הבא:  

http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl בקשות רשת אלה מייצגות ניסיונות לגשת לרשימת ביטול האישורים עבור כל הרכבה שאליה מתבצעת הקומפילציה של יצירת תמונות מקוריות (NGen) לקוד מקורי. עם זאת, מאחר שהשרת שבו פועל Exchange Server אינו מחובר לאינטרנט, כל בקשה צריכה להמתין עד לזמן הקצוב לפני שהתהליך ממשיך. כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:  

 1. ב-Internet Explorer, בחר אפשרויות אינטרנט בתפריט כלים ולאחר מכן בחר מתקדם.

 2. במקטע Security , נקה את תיבת הסימון בדוק אם אישור המפרסם נפסל ולאחר מכן בחר אישור. הערה נקה אפשרות אבטחה זו ב-Internet Explorer רק אם המחשב נמצא בסביבה מבוקרת הדוקה.  

 3. לאחר השלמת תהליך ההגדרה, בחר את תיבת הסימון בדוק אם יש לבטל אישור של publisher .

חשובלפני החלת אוסף עדכונים זה, צור עותק גיבוי של קבצי Outlook Web App מותאמים אישית . בעת החלת חבילת אוסף עדכונים, תהליך העדכון מעדכן את קבצי Outlook Web App, אם יש צורך בכך. לכן, כל ההתאמות האישיות לקובץ Logon. aspx או לקבצי Outlook Web App אחרים מוחלפים ועליך ליצור מחדש את ההתאמות האישיות של Outlook Web App ב-Logon. aspx.

אם התרחיש שלך מתאים לשני המצבים הבאים, החל את אוסף העדכונים בשרתים הפונים לאינטרנט (CA) לפני שתחיל את אוסף העדכונים ברשויות האישורים שאינם – הפונים לאינטרנט:

הערהעבור תצורות אחרות של Exchange Server 2010, אין צורך להחיל את אוסף העדכונים בשרתים שלך בסדר מסוים כלשהו.

אין באפשרותך להתקין או להסיר את ההתקנה של אוסף עדכונים 29 עבור Exchange Server 2010 SP3 בגירסת ערכת תווים של שני בתים (DBCS) של Windows Server 2012 אם העדפת השפה עבור תוכניות שאינן Unicode מוגדרת לשפת ברירת המחדל. כדי לעקוף בעיה זו, תחילה עליך לשנות הגדרה זו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

 1. בלוח הבקרה, בחר באפשרות שעון, אזור ושפה, בחר אזורולאחר מכן בחר ניהול.

 2. באזור השפה עבור תוכניות שאינן Unicode , בחר שינוי אזור מערכת.

 3. ברשימת האזורים הנוכחית של המערכת , בחר אנגלית (ארצות הברית)ולאחר מכן בחר אישור.

לאחר התקנה או הסרה של אוסף עדכונים 29 בהצלחה, החזר הגדרה זו לשפה, בהתאם לצורך.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות פריסה אודות עדכון זה, ראה מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 9 ביולי 2019

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את העדכון הבא שפורסם בעבר:

פרטי הקובץ

מידע אודות hash של קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

Exchange2010-KB4509410-x64-en.msp

F85A3667F6CEB1CA1502F671B84455CC03C94BE8

3FA0AF58A4EDE3C3A286B10CB966A2FAF9528B89BE127F49E37BE30DA6A80000

מידע אודות קובץ Exchange Server

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של זמן שמירת האור (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

A33e7066a3f143ef8386e08c4458051d_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Abv_dg.dll

14.3.442.0

898,632

26-Jun-2019

04:40

x64

Addreplicatopfrecursive.ps1

Not applicable

13,829

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Addressbook.aspx

Not applicable

3,830

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Adduserstopfrecursive.ps1

Not applicable

13,465

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Af46d2bd14db43e0b49619bd0eeb07ec_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Aggregatepfdata.ps1

Not applicable

17,393

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Airfilter.dll

14.3.399.0

49,328

26-Jun-2019

04:42

x64

Airsynctistateparser.dll

14.3.399.0

83,160

26-Jun-2019

04:42

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

14.3.399.0

110,296

26-Jun-2019

04:42

x86

Attachfiledialog.aspx

Not applicable

5,346

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Autodisc_web.config

Not applicable

89,637

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicaddressbook.aspx

Not applicable

4,217

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicattachmentmanager.aspx

Not applicable

3,826

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicautosaveinfo.aspx

Not applicable

4,255

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiccalendaritemschedulingtab.aspx

Not applicable

6,908

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiccalendarview.aspx

Not applicable

3,259

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiccontactview.aspx

Not applicable

3,586

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiccontactviewwebpart.aspx

Not applicable

2,485

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiceditcalendaritem.aspx

Not applicable

17,517

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiceditcontact.aspx

Not applicable

6,356

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiceditmeetingresponse.aspx

Not applicable

11,664

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiceditmessage.aspx

Not applicable

8,801

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basiceditrecurrence.aspx

Not applicable

14,645

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicfoldermanagement.aspx

Not applicable

3,630

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicmeetingpage.aspx

Not applicable

12,659

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicmessageview.aspx

Not applicable

4,084

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicmessageviewwebpart.aspx

Not applicable

2,625

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicmoveitem.aspx

Not applicable

4,112

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicoptions.aspx

Not applicable

3,506

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicreadaddistributionlist.aspx

Not applicable

4,364

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicreadadorgperson.aspx

Not applicable

4,434

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicreadcontact.aspx

Not applicable

4,406

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicreaddistributionlist.aspx

Not applicable

4,864

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Basicreadmessage.aspx

Not applicable

7,071

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Bpa.common.dll

14.3.399.0

233,144

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.configcollector.dll

14.3.399.0

126,680

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.networkcollector.dll

14.3.399.0

69,344

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.userinterface.dll

14.3.399.0

536,272

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.wizardengine.dll

14.3.399.0

134,864

26-Jun-2019

04:43

x86

Bsres.dll

14.3.399.0

92,320

26-Jun-2019

04:41

x64

C3197ef34a9e495cb17370b20389036a_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

C4f748eeabe04db79b17bab56b1285a4_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Calcalculation.ps1

Not applicable

29,796

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Captedt.js

Not applicable

11,208

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Casredirect.aspx

Not applicable

4,842

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Cb8b92743d7f42a7b8e53fe033206469_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Checkdatabaseredundancy.ps1

Not applicable

79,079

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Checkinvalidrecipients.ps1

Not applicable

20,913

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Chksgfiles.dll

14.3.399.0

64,696

26-Jun-2019

04:40

x64

Citsconstants.ps1

Not applicable

17,211

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Citslibrary.ps1

Not applicable

169,399

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Citstypes.ps1

Not applicable

14,496

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Cmmap000.bin

Not applicable

381,737

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Cmn.js

Not applicable

7,356

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Cobrandingdiagnostics.aspx

Not applicable

1,649

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Collectovermetrics.ps1

Not applicable

76,425

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Collectreplicationmetrics.ps1

Not applicable

38,714

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Commonconnectfunctions.ps1

Not applicable

27,535

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Configureadam.ps1

Not applicable

21,175

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Not applicable

16,878

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Configuresmbipsec.ps1

Not applicable

37,693

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Connectfunctions.ps1

Not applicable

32,900

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Connect_exchangeserver_help.xml

Not applicable

28,838

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Consoleinitialize.ps1

Not applicable

24,213

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Convertoabvdir.ps1

Not applicable

17,921

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Converttomessagelatency.ps1

Not applicable

12,400

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Ctsvw.js

Not applicable

1,982

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Cts_exsmime.dll

14.3.399.0

319,656

26-Jun-2019

04:40

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.399.0

1,548,032

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Not applicable

493

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20,296

26-Jun-2019

04:40

x86

Daddrbk.js

Not applicable

5,533

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Dagcommonlibrary.ps1

Not applicable

46,526

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Dattach.js

Not applicable

2,597

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Dess.dll

8.5.3.76

202,080

26-Jun-2019

04:43

x64

Devect.dll

8.5.3.76

1,883,488

26-Jun-2019

04:43

x64

Dewp.dll

8.5.3.76

294,240

26-Jun-2019

04:43

x64

Df9d06af701642c98d336e7d2e95781c_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Diagnosticcmdletcontroller.dll

14.3.442.0

47,256

26-Jun-2019

04:40

x64

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Not applicable

12,700

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Disableinmemorytracing.ps1

Not applicable

11,230

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Disable_shouldmarkandskipoccupiedcatalog.reg

Not applicable

288

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Dsaccess.dll

14.3.399.0

841,904

26-Jun-2019

04:40

x64

Dsaccessperf.dll

14.3.399.0

53,440

26-Jun-2019

04:40

x64

Dscperf.dll

14.3.399.0

31,400

26-Jun-2019

04:40

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.399.0

1,548,032

26-Jun-2019

04:40

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.399.0

335,640

26-Jun-2019

04:40

x86

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Edgetransport.exe

14.3.468.0

35,984

26-Jun-2019

04:42

x86

Editorstandalone.js

Not applicable

298,514

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Edittask.aspx

Not applicable

11,565

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Not applicable

496

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Ef306e728a08437e80fe5a896ded4b48_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Enableinmemorytracing.ps1

Not applicable

11,232

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Enable_crossforestconnector.ps1

Not applicable

16,466

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Not applicable

26,777

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Enable_shouldmarkandskipoccupiedcatalog.reg

Not applicable

288

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Escprint.dll

14.3.399.0

27,824

26-Jun-2019

04:43

x64

Ese.dll

14.3.399.0

3,225,752

26-Jun-2019

04:40

x64

Eseback2.dll

14.3.399.0

170,672

26-Jun-2019

04:42

x64

Esebcli2.dll

14.3.399.0

118,448

26-Jun-2019

04:42

x64

Eseperf.dll

14.3.399.0

63,144

26-Jun-2019

04:42

x64

Eseutil.exe

14.3.399.0

328,360

26-Jun-2019

04:42

x64

Esevss.dll

14.3.399.0

56,480

26-Jun-2019

04:42

x64

Exabp.dll

14.3.442.0

266,312

26-Jun-2019

04:42

x64

Exbpa.esecollector.dll

14.3.399.0

102,104

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.exchangecollector.dll

14.3.399.0

29,416

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.exe

14.3.399.0

77,472

26-Jun-2019

04:40

x86

Exbpa.shared.dll

14.3.399.0

130,752

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.stayinginformed.config.xml

Not applicable

43,427

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exbpacmd.exe

14.3.399.0

28,848

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpamdb.dll

14.3.442.0

24,656

26-Jun-2019

04:43

x64

Exchange.format.ps1xml

Not applicable

263,258

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exchange.partial.types.ps1xml

Not applicable

19,215

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exchange.ps1

Not applicable

19,308

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Exchange.support.format.ps1xml

Not applicable

23,081

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Exchange.types.ps1xml

Not applicable

361,204

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exchangeblog.xml

Not applicable

118,904

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exchmem.dll

14.3.399.0

71,336

26-Jun-2019

04:40

x64

Exchsetupmsg.dll

14.3.399.0

19,648

26-Jun-2019

04:42

x64

Exchucutil.ps1

Not applicable

21,523

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Exdbfailureitemapi.dll

14.3.399.0

65,232

26-Jun-2019

04:42

x64

Exdbmsg.dll

14.3.399.0

155,304

26-Jun-2019

04:43

x64

Exfba.exe

14.3.442.0

110,664

26-Jun-2019

04:43

x64

Exgdsf.dll

8.5.3.76

16,224

26-Jun-2019

04:43

x64

Exhtml.dll

8.5.3.76

640,352

26-Jun-2019

04:43

x64

Exmime.dll

14.3.399.0

339,624

26-Jun-2019

04:40

x64

Expiredpassword.aspx

Not applicable

7,226

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Exportedgeconfig.ps1

Not applicable

25,258

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Export_retentiontags.ps1

Not applicable

14,912

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Exppw.dll

14.3.175.0

73,392

26-Jun-2019

04:43

x64

Exprfdll.dll

14.3.399.0

32,944

26-Jun-2019

04:40

x64

Exrpc32.dll

14.3.442.0

1,665,616

26-Jun-2019

04:42

x64

Exrw.dll

14.3.399.0

34,976

26-Jun-2019

04:42

x64

Exsetdata.dll

14.3.442.0

1,811,544

26-Jun-2019

04:40

x64

Exsetup.exe

14.3.468.0

48,784

26-Jun-2019

04:41

x86

Exsetupui.exe

14.3.468.0

261,776

26-Jun-2019

04:41

x86

Extra.exe

14.3.399.0

130,720

26-Jun-2019

04:43

x86

Extrace.dll

14.3.399.0

170,152

26-Jun-2019

04:42

x64

Extraceman.dll

14.3.399.0

69,304

26-Jun-2019

04:43

x86

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.399.0

335,640

26-Jun-2019

04:40

x86

Exwriter.dll

14.3.442.0

544,848

26-Jun-2019

04:43

x64

Fadcnt.js

Not applicable

5,192

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Fedtcali.js

Not applicable

110,582

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Fedtrul.js

Not applicable

30,339

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Fixed.skin

Not applicable

12,879

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Flogon.js

Not applicable

4,296

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Freadmsg.js

Not applicable

13,127

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Galgrammargenerator.exe

14.3.468.0

27,792

26-Jun-2019

04:43

x86

Getdatabaseforsearchindex.ps1

Not applicable

13,449

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Getsearchindexfordatabase.ps1

Not applicable

13,373

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Getucpool.ps1

Not applicable

17,620

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Get_setuplog.ps1

Not applicable

14,102

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Get_setuplog_help.xml

Not applicable

20,176

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Google.protocolbuffers.dll

2.4.1.521

325,504

26-Jun-2019

04:43

x86

Gradienth.png

Not applicable

118

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Huffman_xpress.dll

14.3.399.0

40,136

26-Jun-2019

04:42

x64

Ibfpx2.dll

8.5.3.76

145,760

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibgp42.dll

8.5.3.76

41,312

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibjpg2.dll

8.5.3.76

77,664

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibpcd2.dll

8.5.3.76

171,872

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibpsd2.dll

8.5.3.76

42,336

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxbm2.dll

8.5.3.76

35,680

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxpm2.dll

8.5.3.76

67,936

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxwd2.dll

8.5.3.76

37,728

26-Jun-2019

04:43

x64

Im.js

Not applicable

54,992

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Imcd32.dll

8.5.3.76

123,744

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd42.dll

8.5.3.76

142,688

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd52.dll

8.5.3.76

144,736

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd62.dll

8.5.3.76

159,072

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd72.dll

8.5.3.76

279,392

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd82.dll

8.5.3.76

279,392

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcdr2.dll

8.5.3.76

73,056

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcm52.dll

8.5.3.76

63,840

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcm72.dll

8.5.3.76

117,088

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcmx2.dll

8.5.3.76

32,096

26-Jun-2019

04:43

x64

Imdsf2.dll

8.5.3.76

168,288

26-Jun-2019

04:43

x64

Imfmv2.dll

8.5.3.76

67,424

26-Jun-2019

04:43

x64

Imgdf2.dll

8.5.3.76

77,664

26-Jun-2019

04:43

x64

Imgem2.dll

8.5.3.76

56,672

26-Jun-2019

04:43

x64

Imigs2.dll

8.5.3.76

117,088

26-Jun-2019

04:43

x64

Immet2.dll

8.5.3.76

167,264

26-Jun-2019

04:43

x64

Impif2.dll

8.5.3.76

71,008

26-Jun-2019

04:43

x64

Importedgeconfig.ps1

Not applicable

77,612

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Import_retentiontags.ps1

Not applicable

26,803

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Impsi2.dll

8.5.3.76

2,031,968

26-Jun-2019

04:43

x64

Impsz2.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:43

x64

Imps_2.dll

8.5.3.76

124,256

26-Jun-2019

04:43

x64

Imrnd2.dll

8.5.3.76

38,752

26-Jun-2019

04:43

x64

Info.aspx

Not applicable

3,447

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Inproxy.dll

14.3.399.0

95,400

26-Jun-2019

04:40

x64

Installwindowscomponent.ps1

Not applicable

23,961

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

126,672

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

27,336

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Interop.certenroll.dll

14.3.399.0

155,352

26-Jun-2019

04:43

x64

Interop.migbase.dll

14.3.442.0

56,944

26-Jun-2019

04:40

x86

Interop.netfw.dll

14.3.399.0

48,832

26-Jun-2019

04:40

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

32,968

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Interop.wuapilib.dll

14.3.399.0

77,512

26-Jun-2019

04:44

x86

Interop.xenroll.dll

14.3.399.0

57,032

26-Jun-2019

04:40

x64

Iphgw2.dll

8.5.3.76

222,048

26-Jun-2019

04:43

x64

Isgdi32.dll

8.5.3.76

1,406,312

26-Jun-2019

04:43

x64

Isinteg.exe

14.3.442.0

456,272

26-Jun-2019

04:43

x64

Languageselection.aspx

Not applicable

5,421

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Largetoken_iis_ews.ps1

Not applicable

19,623

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Largetoken_kerberos.ps1

Not applicable

13,874

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Logoff.aspx

Not applicable

6,067

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Logon.aspx

Not applicable

13,479

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Lpsetupui.exe

14.3.399.0

241,328

26-Jun-2019

04:41

x86

Mad.exe

14.3.442.0

1,371,200

26-Jun-2019

04:40

x64

Madmsg.dll

14.3.399.0

108,192

26-Jun-2019

04:40

x64

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Not applicable

37,765

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Managescheduledtask.ps1

Not applicable

33,301

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Mapiprotocolhandlerstub.dll

14.3.399.0

81,640

26-Jun-2019

04:42

x64

Mdbevent.dll

14.3.442.0

499,792

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbmsg.dll

14.3.399.0

231,592

26-Jun-2019

04:40

x64

Mdbperf.dll

14.3.442.0

475,216

26-Jun-2019

04:44

x64

Mdbperf.ini

Not applicable

724,818

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Mdbperfx.dll

14.3.442.0

475,728

26-Jun-2019

04:44

x64

Mdbrest.dll

14.3.442.0

704,592

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbsz.dll

14.3.442.0

56,392

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbtask.dll

14.3.442.0

455,248

26-Jun-2019

04:43

x64

Meetingpage.aspx

Not applicable

12,927

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Messages.xsd

Not applicable

21,147

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Microsoft.dkm.proxy.dll

14.3.399.0

44,760

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.abproviders.ad.dll

14.3.468.0

48,784

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.exe

14.3.468.0

155,280

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

14.3.468.0

1,183,376

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

14.3.468.0

69,264

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

14.3.399.0

44,832

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

14.3.468.0

69,264

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

14.3.468.0

233,104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

14.3.468.0

65,168

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.authorizationplugin.dll

14.3.468.0

78,480

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

14.3.399.0

22,848

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

14.3.468.0

282,256

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

14.3.231.0

27,440

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.cabutility.dll

14.3.399.0

264,448

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

14.3.468.0

40,592

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

14.3.399.0

61,208

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

14.3.468.0

3,321,488

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

14.3.468.0

89,744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

14.3.399.0

966,424

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

14.3.468.0

1,969,808

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

14.3.399.0

101,176

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

14.3.468.0

184,464

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.common.dll

14.3.399.0

110,320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

14.3.399.0

20,224

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

14.3.399.0

28,920

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

14.3.399.0

57,088

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

14.3.468.0

56,976

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

14.3.468.0

61,072

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

14.3.468.0

1,052,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

14.3.468.0

89,744

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

14.3.399.0

182,072

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.core.strings.dll

14.3.439.0

163,696

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

14.3.468.0

429,712

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

14.3.468.0

3,468,944

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

14.3.399.0

83,768

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.data.dll

14.3.439.0

921,416

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

14.3.468.0

220,816

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

14.3.468.0

183,952

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

14.3.399.0

98,120

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

14.3.468.0

5,287,568

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

14.3.468.0

52,880

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

14.3.439.0

81,792

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

14.3.399.0

827,144

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

14.3.468.0

28,304

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

14.3.468.0

167,568

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

14.3.468.0

233,104

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

14.3.468.0

114,320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

14.3.468.0

52,880

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.extensibility.eventlog.dll

14.3.157.0

20,208

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

14.3.439.0

446,360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.groupmetricsservicelet.dll

14.3.468.0

28,304

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

14.3.399.0

61,248

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

14.3.468.0

52,880

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe

14.3.468.0

224,912

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe

14.3.468.0

28,816

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

14.3.399.0

53,104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

14.3.468.0

1,470,096

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.mailtips.groupmetricsreaderinterop.dll

14.3.468.0

23,696

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

14.3.162.0

58,600

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

14.3.468.0

130,704

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

14.3.399.0

69,408

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

14.3.399.0

159,008

26-Jun-2019

04:44

x64

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

14.3.399.0

95,504

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.isam.interop.dll

14.3.399.0

363,280

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.live.domainservices.dll

14.3.399.0

134,952

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

14.3.468.0

577,168

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

14.3.468.0

364,176

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.provider.dll

14.3.468.0

179,856

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

14.3.468.0

126,608

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

14.3.468.0

122,512

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

14.3.468.0

3,657,360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

14.3.468.0

89,744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.dll

14.3.468.0

12,291,728

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

14.3.468.0

77,456

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

14.3.468.0

110,224

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.management.publicfolders.dll

14.3.468.0

151,184

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

14.3.468.0

2,563,728

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

14.3.468.0

1,281,680

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

14.3.468.0

5,418,640

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

14.3.468.0

93,840

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

14.3.468.0

81,552

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

14.3.468.0

114,320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

14.3.468.0

31,888

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

14.3.468.0

138,896

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

14.3.468.0

179,856

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

14.3.468.0

32,912

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

14.3.468.0

155,280

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.monitoring.exe

14.3.468.0

73,360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.net.dll

14.3.442.0

2,186,888

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

14.3.399.0

25,872

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.oabmaintenanceservicelet.dll

14.3.468.0

56,976

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe

14.3.468.0

97,936

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe

14.3.468.0

28,816

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

14.3.468.0

159,376

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

14.3.468.0

200,336

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

14.3.468.0

81,552

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

14.3.468.0

32,400

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

14.3.468.0

192,144

26-Jun-2019

04:41

x64

Microsoft.exchange.pst.dll

14.3.399.0

179,944

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.routingtablelogparser.dll

14.3.399.0

110,384

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

14.3.442.0

873,608

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.coexistence.dll

14.3.399.0

24,392

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

14.3.468.0

126,608

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

14.3.468.0

73,360

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

14.3.468.0

437,904

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

14.3.399.0

601,912

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

14.3.468.0

110,224

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

14.3.468.0

89,744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

14.3.468.0

65,168

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

14.3.468.0

26,768

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.search.exsearch.exe

14.3.468.0

417,424

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.search.native.dll

14.3.442.0

138,424

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.security.dll

14.3.468.0

192,144

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.servicehost.exe

14.3.468.0

35,472

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.services.dll

14.3.468.0

3,145,360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

14.3.399.0

53,064

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

14.3.468.0

454,288

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.exsetupuihelper.dll

14.3.468.0

216,720

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

14.3.399.0

74,552

26-Jun-2019

04:41

x64

Microsoft.exchange.sqm.dll

14.3.399.0

65,248

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.storedriver.dll

14.3.468.0

556,688

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

14.3.399.0

859,920

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

14.3.399.0

160,024

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

14.3.468.0

77,456

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

14.3.399.0

29,568

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.headerconversion.dll

14.3.468.0

26,256

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

14.3.468.0

233,104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

14.3.399.0

23,880

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

14.3.468.0

44,688

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

14.3.468.0

65,168

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

14.3.399.0

73,552

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

14.3.468.0

56,976

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

14.3.468.0

1,916,560

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

14.3.274.0

104,248

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

14.3.468.0

102,032

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

14.3.468.0

442,000

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

14.3.468.0

1,072,784

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.clientstrings.dll

14.3.399.0

77,600

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.lad.dll

14.3.399.0

123,632

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.um.prompts.dll

14.3.399.0

212,736

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

14.3.399.0

102,232

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.ucmaplatform.dll

14.3.468.0

188,048

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

14.3.468.0

765,584

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

14.3.468.0

1,384,080

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.managementgui.dll

14.3.399.0

155,368

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

14.3.399.0

89,872

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

14.3.399.0

89,872

26-Jun-2019

04:40

x86

Migbase.dll

14.3.442.0

783,440

26-Jun-2019

04:42

x64

Migmsg.dll

14.3.399.0

91,304

26-Jun-2019

04:40

x64

Migrateumcustomprompts.ps1

Not applicable

16,978

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Moveallreplicas.ps1

Not applicable

13,043

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Movemailbox.ps1

Not applicable

56,852

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Movetransportdatabase.ps1

Not applicable

28,458

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Msallog.dll

14.3.399.0

46,248

26-Jun-2019

04:40

x64

Msexchangeadtopologyservice.exe

14.3.442.0

113,824

26-Jun-2019

04:44

x64

Msexchangefds.exe

14.3.468.0

110,224

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangelesearchworker.exe

14.3.468.0

89,744

26-Jun-2019

04:41

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

14.3.468.0

802,448

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

14.3.468.0

27,280

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangemailsubmission.exe

14.3.468.0

118,416

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangerepl.exe

14.3.468.0

69,264

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangethrottling.exe

14.3.468.0

48,784

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangetransport.exe

14.3.468.0

81,552

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

14.3.468.0

212,624

26-Jun-2019

04:42

x86

Msfte1.dll

14.0.7177.5001

3,228,440

26-Jun-2019

04:42

x64

Msgedt.js

Not applicable

4,778

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Msglst.js

Not applicable

3,295

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Not applicable

20,120

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Not applicable

22,435

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Ntspxgen.dll

14.3.399.0

87,216

26-Jun-2019

04:40

x64

Oabgen.dll

14.3.442.0

356,424

26-Jun-2019

04:42

x64

Ocemul.dll

8.5.3.76

54,112

26-Jun-2019

04:43

x64

Oilink.dll

8.5.3.76

464,736

26-Jun-2019

04:44

x86

Oilink.exe

8.5.3.76

317,280

26-Jun-2019

04:44

x64

Oilink.jar

Not applicable

1,425,202

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Oitnsf.id

Not applicable

4,688

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Oit_font_metrics.db

Not applicable

375,808

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Oleconverter.exe

14.3.456.0

162,400

26-Jun-2019

04:40

x64

Oswin64.dll

8.5.3.76

103,272

26-Jun-2019

04:44

x64

Outsidein.dll

8.5.3.76

296,296

26-Jun-2019

04:44

x86

Owaauth.dll

14.3.442.0

104,528

26-Jun-2019

04:40

x64

Perfnm.h

Not applicable

47,627

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Perf_common_extrace.dll

14.3.399.0

170,152

26-Jun-2019

04:42

x64

Perf_exchmem.dll

14.3.399.0

71,336

26-Jun-2019

04:42

x64

Perf_mdbsz.dll

14.3.442.0

56,392

26-Jun-2019

04:44

x64

Policytest.exe

14.3.399.0

51,384

26-Jun-2019

04:42

x64

Premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Preparemoverequesthosting.ps1

Not applicable

68,851

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Prepare_moverequest.ps1

Not applicable

69,046

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Publishedstartpage.js

Not applicable

15,353

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Readpost.aspx

Not applicable

6,516

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Readsharingmessage.ascx

Not applicable

5,235

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Readvoicemailmessage.aspx

Not applicable

9,320

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Redir.aspx

Not applicable

1,714

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Redistributeactivedatabases.ps1

Not applicable

113,307

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Reenable_auditloggingagent.ps1

Not applicable

12,395

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Not applicable

20,394

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Remoteexchange.ps1

Not applicable

19,439

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Removereplicafrompfrecursive.ps1

Not applicable

13,879

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Not applicable

13,183

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Replacereplicaonpfrecursive.ps1

Not applicable

14,284

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Not applicable

13,543

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Not applicable

13,547

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Replaycrimsonevents.man

Not applicable

247,121

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Replaycrimsonmsg.dll

14.3.399.0

266,440

26-Jun-2019

04:43

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Not applicable

13,332

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Resetcasservice.ps1

Not applicable

19,563

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Resetsearchindex.ps1

Not applicable

14,645

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Not applicable

14,042

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Rightsmanagementwrapper.dll

14.3.399.0

86,248

26-Jun-2019

04:43

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Not applicable

53,288

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Routingview.exe

14.3.399.0

167,608

26-Jun-2019

04:42

x86

Sccanno.dll

8.5.3.76

136,552

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccca.dll

8.5.3.76

46,944

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccch.dll

8.5.3.76

201,056

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccda.dll

8.5.3.76

151,904

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccdu.dll

8.5.3.76

617,824

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccex.dll

8.5.3.76

94,560

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfa.dll

8.5.3.76

86,880

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfi.dll

8.5.3.76

143,712

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfmt.dll

8.5.3.76

75,616

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfnt.dll

8.5.3.76

504,160

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfut.dll

8.5.3.76

862,560

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccimg.dll

8.5.3.76

426,848

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccind.dll

8.5.3.76

68,960

26-Jun-2019

04:44

x64

Scclo.dll

8.5.3.76

162,656

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccole2.dll

8.5.3.76

30,568

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccsd.dll

8.5.3.76

43,360

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccut.dll

8.5.3.76

2,001,248

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccxt.dll

8.5.3.76

54,624

26-Jun-2019

04:44

x64

Servicecontrol.ps1

Not applicable

44,605

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Setup.com

14.3.399.0

444,928

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Setup.exe

14.3.399.0

603,296

26-Jun-2019

04:41

x64

Smimeoptions.aspx

Not applicable

10,805

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Smimeparameterstandalone.js

Not applicable

10,566

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Smtpreceiveperfcounters.h

Not applicable

1,014

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Smtpreceiveperfcounters.ini

Not applicable

11,910

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Smtpreceiveperfcounters.xml

Not applicable

3,439

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Smtpsendperfcounters.h

Not applicable

739

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Smtpsendperfcounters.ini

Not applicable

8,488

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Smtpsendperfcounters.xml

Not applicable

2,527

26-Jun-2019

04:44

Not applicable

Startdagservermaintenance.ps1

Not applicable

21,482

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Startpage.aspx

Not applicable

10,891

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Startpage.js

Not applicable

177,388

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Stopdagservermaintenance.ps1

Not applicable

14,749

26-Jun-2019

04:42

Not applicable

Store.exe

14.3.442.0

6,941,256

26-Jun-2019

04:43

x64

Storetsconstants.ps1

Not applicable

13,424

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Storetslibrary.ps1

Not applicable

23,192

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

14.3.399.0

37,040

26-Jun-2019

04:40

x64

Tokenm.dll

14.3.399.0

66,728

26-Jun-2019

04:40

x64

Transcodingservice.exe

14.3.440.0

130,680

26-Jun-2019

04:40

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Not applicable

22,225

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Not applicable

21,507

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Troubleshoot_databasespace.ps1

Not applicable

26,858

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Uglobal.js

Not applicable

984,109

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Umservice.exe

14.3.468.0

147,088

26-Jun-2019

04:40

x86

Umworkerprocess.exe

14.3.468.0

56,976

26-Jun-2019

04:43

x86

Updatecas.ps1

Not applicable

15,534

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Updateconfigfiles.ps1

Not applicable

23,798

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Uview.js

Not applicable

178,233

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Vlv.js

Not applicable

140,614

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

Vsacad.dll

8.5.3.76

14,228,832

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsacs.dll

8.5.3.76

41,824

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsami.dll

8.5.3.76

74,592

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsarc.dll

8.5.3.76

24,928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsasf.dll

8.5.3.76

34,144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsbdr.dll

8.5.3.76

27,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsbmp.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vscdrx.dll

8.5.3.76

22,880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vscgm.dll

8.5.3.76

53,600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdbs.dll

8.5.3.76

26,464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdez.dll

8.5.3.76

31,072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdif.dll

8.5.3.76

25,952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdrw.dll

8.5.3.76

36,192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdx.dll

8.5.3.76

30,560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdxla.dll

8.5.3.76

32,096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdxlm.dll

8.5.3.76

80,224

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsemf.dll

8.5.3.76

64,864

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsen4.dll

8.5.3.76

32,096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsens.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsenw.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vseps.dll

8.5.3.76

23,904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vseshr.dll

8.5.3.76

188,768

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsexe2.dll

8.5.3.76

53,088

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfax.dll

8.5.3.76

26,464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfcd.dll

8.5.3.76

27,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfcs.dll

8.5.3.76

31,072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfft.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsflw.dll

8.5.3.76

154,464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfwk.dll

8.5.3.76

45,920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgdsf.dll

8.5.3.76

89,440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgif.dll

8.5.3.76

31,584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgzip.dll

8.5.3.76

37,216

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshgs.dll

8.5.3.76

50,016

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshtml.dll

8.5.3.76

517,984

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshwp.dll

8.5.3.76

91,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshwp2.dll

8.5.3.76

111,968

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsich.dll

8.5.3.76

136,032

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsich6.dll

8.5.3.76

62,816

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsid3.dll

8.5.3.76

53,088

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsimg.dll

8.5.3.76

24,928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsindd.dll

8.5.3.76

23,904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsinx.dll

8.5.3.76

21,344

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwok.dll

8.5.3.76

36,704

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwok13.dll

8.5.3.76

1,409,384

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwon.dll

8.5.3.76

70,496

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwop.dll

8.5.3.76

40,288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwp.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjbg2.dll

8.5.3.76

31,584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjp2.dll

8.5.3.76

249,184

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjw.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsleg.dll

8.5.3.76

41,312

26-Jun-2019

04:44

x64

Vslwp7.dll

8.5.3.76

360,288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vslzh.dll

8.5.3.76

41,824

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsm11.dll

8.5.3.76

28,512

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmanu.dll

8.5.3.76

40,288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmbox.dll

8.5.3.76

40,288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmcw.dll

8.5.3.76

44,384

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmdb.dll

8.5.3.76

45,920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmif.dll

8.5.3.76

217,952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmime.dll

8.5.3.76

135,008

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmm.dll

8.5.3.76

34,144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmm4.dll

8.5.3.76

36,192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmmfn.dll

8.5.3.76

31,072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmp.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmpp.dll

8.5.3.76

249,696

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmsg.dll

8.5.3.76

96,096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmsw.dll

8.5.3.76

46,432

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwkd.dll

8.5.3.76

26,464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwks.dll

8.5.3.76

25,440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwp2.dll

8.5.3.76

49,504

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwpf.dll

8.5.3.76

34,656

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwrk.dll

8.5.3.76

27,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsnsf.dll

8.5.3.76

38,240

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsolm.dll

8.5.3.76

153,952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsone.dll

8.5.3.76

81,760

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsow.dll

8.5.3.76

24,928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspbm.dll

8.5.3.76

24,928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspcl.dll

8.5.3.76

23,392

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspcx.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdf.dll

8.5.3.76

260,448

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdfi.dll

8.5.3.76

278,368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdx.dll

8.5.3.76

31,584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspfs.dll

8.5.3.76

41,312

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspgl.dll

8.5.3.76

59,744

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspic.dll

8.5.3.76

25,440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspict.dll

8.5.3.76

55,136

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspng.dll

8.5.3.76

53,600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspntg.dll

8.5.3.76

22,880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp12.dll

8.5.3.76

131,936

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp2.dll

8.5.3.76

72,032

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp7.dll

8.5.3.76

77,664

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp97.dll

8.5.3.76

227,680

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsppl.dll

8.5.3.76

39,264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspsd.dll

8.5.3.76

23,904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspsp6.dll

8.5.3.76

189,792

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspst.dll

8.5.3.76

82,272

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspstf.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqa.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqad.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqp6.dll

8.5.3.76

53,600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqp9.dll

8.5.3.76

76,128

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqt.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrar.dll

8.5.3.76

141,152

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsras.dll

8.5.3.76

24,416

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrbs.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrft.dll

8.5.3.76

36,192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrfx.dll

8.5.3.76

31,584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsriff.dll

8.5.3.76

28,000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrtf.dll

8.5.3.76

171,872

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssam.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssc5.dll

8.5.3.76

32,608

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssdw.dll

8.5.3.76

29,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsshw3.dll

8.5.3.76

40,288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssmd.dll

8.5.3.76

27,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssms.dll

8.5.3.76

28,000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssmt.dll

8.5.3.76

33,632

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssnap.dll

8.5.3.76

31,072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsso6.dll

8.5.3.76

306,016

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoc.dll

8.5.3.76

43,360

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoc6.dll

8.5.3.76

285,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoi.dll

8.5.3.76

40,800

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoi6.dll

8.5.3.76

304,992

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssow.dll

8.5.3.76

34,144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsspt.dll

8.5.3.76

28,000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsssml.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsswf.dll

8.5.3.76

34,144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstaz.dll

8.5.3.76

36,192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstext.dll

8.5.3.76

35,168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstga.dll

8.5.3.76

26,976

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstif6.dll

8.5.3.76

103,776

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstw.dll

8.5.3.76

34,144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstxt.dll

8.5.3.76

38,752

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvcrd.dll

8.5.3.76

82,272

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsviso.dll

8.5.3.76

205,664

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvsdx.dll

8.5.3.76

47,456

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvw3.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw12.dll

8.5.3.76

221,536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw6.dll

8.5.3.76

138,080

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw97.dll

8.5.3.76

236,896

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswbmp.dll

8.5.3.76

22,368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswg2.dll

8.5.3.76

47,968

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswk4.dll

8.5.3.76

103,264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswk6.dll

8.5.3.76

154,464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswks.dll

8.5.3.76

48,480

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswm.dll

8.5.3.76

30,048

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswmf.dll

8.5.3.76

45,920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswml.dll

8.5.3.76

68,960

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsword.dll

8.5.3.76

86,880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswork.dll

8.5.3.76

36,192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswp5.dll

8.5.3.76

75,616

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswp6.dll

8.5.3.76

107,360

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpf.dll

8.5.3.76

30,560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpg.dll

8.5.3.76

48,480

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpg2.dll

8.5.3.76

57,184

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpl.dll

8.5.3.76

39,264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpml.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpw.dll

8.5.3.76

68,448

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsws.dll

8.5.3.76

37,728

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsws2.dll

8.5.3.76

29,024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxl12.dll

8.5.3.76

261,472

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxl5.dll

8.5.3.76

289,632

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxlsb.dll

8.5.3.76

244,064

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxml.dll

8.5.3.76

31,584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxmp.dll

8.5.3.76

22,368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxps.dll

8.5.3.76

51,552

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxy.dll

8.5.3.76

35,680

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsyim.dll

8.5.3.76

30,560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vszip.dll

8.5.3.76

27,488

26-Jun-2019

04:44

x64

Web.config_cb9a6ac9d1164e879b0b2887c9452d4f

Not applicable

137,151

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Webreadyview.aspx

Not applicable

1,061

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Webreadyviewbody.aspx

Not applicable

1,292

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Webreadyviewhead.aspx

Not applicable

7,406

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

Wizardproperties.js

Not applicable

189,547

26-Jun-2019

04:40

Not applicable

Wizcmd.exe

14.3.399.0

29,864

26-Jun-2019

04:43

x86

Wsbexchange.exe

14.3.442.0

131,168

26-Jun-2019

04:40

x64

Wvcore.dll

8.5.3.76

3,251,040

26-Jun-2019

04:44

x64

X400prox.dll

14.3.399.0

105,136

26-Jun-2019

04:40

x64

_02bdcebd3d694db585f8e38f74a7767e_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_083c0d59e0a749f2b10174c00cb6727e_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_24d2e35f00d7423c902e58d04c126642_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_3184a6f4759943848cf58593791ac971_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_3539f8afe1684c36847f808f0c76d024_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_486632cb7cbe412b8a2954012f7e9c7f_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_50ca03193abf48aca295b3ec864fcd68_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_545db0f907844150956a0c069a3a0556_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_5e224a55a0fa465e817e18cec8854723_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_64f60ad194cd4344bca49df649ac7b36_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_68e440eb9ffa4b54b3d7490524f7f878_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_6b0d5c59049a498aa09173d08300a443_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_71a730c62e764989bd2b2d205dd874b4_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_756c11efe6574dba874273443609eb8b_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_791aef9789df465da46941ee38757a31_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_7b9793f8_5acd_4ef8_83a6_46e957c909a0_error.aspx

Not applicable

8,363

26-Jun-2019

04:43

Not applicable

_7e3dc44156954eacac20b5767cd0ebd7_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_81ebbb77ed854ee784951876098c52e9_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_9495e7eba02649c6a26bea7209a2f1e1_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

_9e665be76e144ac89a7d8b37611b752e_premium.css

Not applicable

202,304

26-Jun-2019

04:41

Not applicable

כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה עבור התקנת עדכונים: הגנה על עצמך באופן מקוון

עזרה להגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: Microsoft Security

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×