הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

מבוא

עדכון זה הוא עבור Microsoft .NET Framework להשבית RC4 אבטחת שכבת התעבורה (TLS) באמצעות השינוי של מערכת הרישום. השימוש RC4 ב- TLS עלולה לאפשר לתוקף לבצע התקפות מסוג man-ב--middle ולשחזר רגיל מהפעלות מוצפנים.

סיכום

Microsoft הוציאה לשוק של עלון היידוע אודות בעיה זו עבור מומחי IT. עלון יידוע בנושא אבטחה מכיל תוספת מידע הקשור לאבטחה. כדי להציג את עלון היידוע, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2960358

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע אודות הורדות

עדכון זה זמין להורדה דרך מרכז ההורדות של Microsoft.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, דרושה לך עדכון עבור ביטול RC4 התקנת עלון יידוע בנושא האבטחה של Microsoft.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למד אודות שונים של בוררי שורת הפקודה הנתמכים על-ידי זה Microsoft .NET Framework עדכון.

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת אותו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף כל עדכון שפורסם בעבר.

מידע על הסרת העדכון

הערה לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 של מערכות תמיכהענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

06-Dec-2013

23:27

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

06-Dec-2013

23:28

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

06-Dec-2013

23:27

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

06-Dec-2013

23:27

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:03

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

06-Dec-2013

23:28

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:03

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

13-Sep-2012

22:03

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:37

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:37

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:37

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

06-Jul-2012

19:37

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:48

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:47

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:03

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:03

system.dll

2.0.50727.6417

3,198,976

06-Mar-2014

23:13

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

06-Jul-2012

20:00

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:58

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

19:57

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:02

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:01

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:03

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

06-Jul-2012

20:02

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:06

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:05

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:04

system.dll

2.0.50727.7058

3,198,976

06-Mar-2014

23:12

עבור כל גירסאות מבוססות x64 של מערכות תמיכהענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.dll

2.0.50727.6417

3,198,976

06-Mar-2014

23:13

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

06-Jul-2012

20:22

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

19:45

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:44

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

28-Sep-2012

21:41

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:42

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

28-Sep-2012

21:41

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:44

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

28-Sep-2012

21:41

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

19:41

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

19:46

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

28-Sep-2012

21:41

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

19:46

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

13-Sep-2012

22:03

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:47

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:46

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

19:47

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

06-Jul-2012

19:46

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

07-Oct-2013

22:56

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

07-Oct-2013

22:56

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

07-Oct-2013

22:56

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

07-Oct-2013

22:56

system.dll

2.0.50727.6417

3,198,976

06-Mar-2014

23:13

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.dll

2.0.50727.7058

3,198,976

06-Mar-2014

23:12

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

22-Jul-2013

22:16

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

22-Jul-2013

22:20

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:03

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

22-Jul-2013

22:17

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

22-Jul-2013

22:17

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

22-Jul-2013

22:16

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

08-Jan-2014

21:50

system.dll

2.0.50727.7058

3,198,976

06-Mar-2014

23:12חל עלמאמר זה חל על הבאות:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 בשימוש עם:

    • Windows 8

    • Windows Server 2012

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×