היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

9 בספטמבר 2014 עדכון אבטחה זה פורסם מחדש ומכיל את הקבצים המעודכנים. אנו ממליצים להחיל עדכון אבטחה מעודכן זה.


הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

מבוא

עדכון אבטחה זה פותר פגיעות ב- Microsoft .NET Framework 4 שעלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות במערכת השרת אם משתמש מציג דף אינטרנט שנוצר במיוחד באמצעות דפדפן אינטרנט שיכול להריץ יישומי ASP.NET.

עדכון אבטחה זה חל על Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 ו- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.

סיכום

מיקרוסופט פירסמה עלון יידוע בנושא אבטחה 2905247 עבור Microsoft .NET Framework.

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה של Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה ופתרון בעיות האבטחה של TechNet

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע אודות הורדות

כדי להתקין עדכון זה, להתקין אותו מ- Microsoft Windows Update.

בנוסף, באפשרותך להתקין עדכון זה ממרכז ההורדות של Microsoft.

מידע על ההתקנה

לפני החלת עדכון זה, ודא לפתור את מצב התצוגה הודעת אימות קוד (MAC) שגיאות כלשהן שייתכן שיש. לקבלת מידע אודות אופן ביצוע פעולה זו, ראה פתרון הצג מצב הודעת אימות קוד (MAC) שגיאות ב- Microsoft Knowledge Base.

דרישות מוקדמות

כדי להתקין עדכון זה, יש לך Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר מותקנים במחשב.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

ראה שונים של בוררי שורת הפקודה הנתמכים על-ידי עדכון זה של Microsoft .NET Framework.

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת אותו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או נמצאים בשימוש.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף את העדכונים 2901110 ו- 2656351.

מידע על הסרת העדכון

הערה לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33,432

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

15,000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33,432

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

15,000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56

עבור כל גירסאות מבוססות x64 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

261,792

28-May-2014

15:20

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

41,624

28-May-2014

15:06

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33,432

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,227,672

28-May-2014

15:06

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

16,536

28-May-2014

15:06

webengine.dll

4.0.30319.1025

15,000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

721,560

28-May-2014

15:06

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

261,792

28-May-2014

15:45

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

41,624

28-May-2014

15:32

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33,432

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,232,792

28-May-2014

15:32

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

16,536

28-May-2014

15:32

webengine.dll

4.0.30319.2042

15,000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

722,072

28-May-2014

15:32

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של מערכות הנתמכות

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

545,440

28-May-2014

15:53

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

81,048

28-May-2014

15:38

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33,432

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

4,847,256

28-May-2014

15:38

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

26,264

28-May-2014

15:38

webengine.dll

4.0.30319.1025

15,000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

1,342,104

28-May-2014

15:38

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

545,440

28-May-2014

16:21

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

81,048

28-May-2014

16:07

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33,432

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

4,851,864

28-May-2014

16:07

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

26,264

28-May-2014

16:07

webengine.dll

4.0.30319.2042

15,000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

1,343,128

28-May-2014

16:07

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56חל עלמאמר זה חל על הבאות:

 • Microsoft .NET Framework 4 בעת שימוש עם:

  • Windows 7 Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2008 ה-Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×