היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעות SharePoint Microsoft Server. כדי ללמוד עוד אודות הפגיעות, עיין פגיעויות נפוצות של Microsoft וחשיפה CVE-2021-36940.

הערה: כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין במחשב את גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ- Microsoft Update. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה עדכון Windows: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה הבודדת עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון הבודדת דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכון אבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה בפריסה, ראה פרטי פריסת עדכון אבטחה: 10 באוגוסט 2021.

מידע חלופי של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון 3178638.

פרטי Hash של קובץ

שם קובץ

HASH SHA256

vsrvloc2013-kb4011600-fullfile-x64-glb.exe

73BC56CFA62C22E605D3FB72E458DB2EF4A9C2DDF8893ADCB07F4732D8246AFB

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים עם התכונות המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים וההזמנים עבור קבצים אלה מפורטים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים וההזמנים עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם ההסטת שעון הקיץ (DST) הנוכחית שלך. בנוסף, התאריכים וההזמנים עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

bpmn_m.vstx_1029

bpmn_m.vstx

52087

14-Jul-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1029

bpmn_m.vstx

52087

14-Jul-21

09:26

bpmn_m.vstx_1030

bpmn_m.vstx

51778

14-Jul-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1030

bpmn_m.vstx

51778

14-Jul-21

09:26

bpmn_m.vstx_1032

bpmn_m.vstx

55341

14-Jul-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1032

bpmn_m.vstx

55341

14-Jul-21

09:26

bpmn_m.vstx_1038

bpmn_m.vstx

52312

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1038

bpmn_m.vstx

52312

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1044

bpmn_m.vstx

51711

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1044

bpmn_m.vstx

51711

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1045

bpmn_m.vstx

52087

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1045

bpmn_m.vstx

52087

14-Jul-21

09:27

basflo_m.vstx_2070

basflo_m.vstx

20724

14-Jul-21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.2070

basflo_m.vstx

20724

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_2070

bpmn_m.vstx

51614

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.2070

bpmn_m.vstx

51614

14-Jul-21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.2070

xfunc_m.vstx

21318

14-Jul-21

09:27

xfunc_m.vstx_2070

xfunc_m.vstx

21318

14-Jul-21

09:27

basflo_m.vstx_1048

basflo_m.vstx

20764

14-Jul-21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.1048

basflo_m.vstx

20764

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1048

bpmn_m.vstx

51757

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1048

bpmn_m.vstx

51757

14-Jul-21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.1048

xfunc_m.vstx

21347

14-Jul-21

09:27

xfunc_m.vstx_1048

xfunc_m.vstx

21347

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1051

bpmn_m.vstx

52741

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1051

bpmn_m.vstx

52741

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1060

bpmn_m.vstx

52013

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1060

bpmn_m.vstx

52013

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1053

bpmn_m.vstx

51759

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1053

bpmn_m.vstx

51759

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1055

bpmn_m.vstx

52337

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1055

bpmn_m.vstx

52337

14-Jul-21

09:27

bpmn_m.vstx_1058

bpmn_m.vstx

55061

14-Jul-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1058

bpmn_m.vstx

55061

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1025

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

118432

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1068

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

106664

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1068

webtempvispr.xml

784

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1026

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

136304

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1026

webtempvispr.xml

919

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.5146

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102600

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.5146

webtempvispr.xml

767

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1027

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

106096

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1027

webtempvispr.xml

767

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1029

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

105576

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1029

webtempvispr.xml

790

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1106

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102592

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1106

webtempvispr.xml

748

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1030

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

101000

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1030

webtempvispr.xml

778

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1061

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

99424

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1061

webtempvispr.xml

768

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1069

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

101992

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1069

webtempvispr.xml

779

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1035

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102016

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1035

webtempvispr.xml

787

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1036

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

107712

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.2108

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

107720

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.2108

webtempvispr.xml

799

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1110

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

103584

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1110

webtempvispr.xml

761

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1081

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

154736

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1081

webtempvispr.xml

1123

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1050

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102032

14-Jul-21

09:26

core.vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

14-Jul-21

09:26

vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

14-Jul-21

09:26

visprintl.xml.1050

webtempvispr.xml

775

14-Jul-21

09:26

vsrvintlr.dll.1038

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

106176

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1038

webtempvispr.xml

817

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1057

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4469.1000

99440

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1057

webtempvispr.xml

759

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1040

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

105680

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1087

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

130624

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1087

webtempvispr.xml

999

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1063

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104592

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1063

webtempvispr.xml

792

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1062

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104600

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1062

webtempvispr.xml

739

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1071

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

135840

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1071

webtempvispr.xml

988

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1086

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4457.1000

101992

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1086

webtempvispr.xml

749

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1044

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

100464

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1044

webtempvispr.xml

750

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1045

webtempvispr.xml

854

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1164

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

122536

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1164

webtempvispr.xml

886

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.2070

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104616

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.2070

webtempvispr.xml

758

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1048

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

105152

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1048

webtempvispr.xml

780

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1051

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

106616

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1051

webtempvispr.xml

797

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1060

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

102504

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1060

webtempvispr.xml

771

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.3098

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

132160

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.3098

webtempvispr.xml

929

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.2074

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

101984

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.2074

webtempvispr.xml

755

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1053

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

101568

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1053

webtempvispr.xml

767

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1054

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4649.1000

153248

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1054

webtempvispr.xml

1024

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1055

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102536

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1058

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

134208

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1058

webtempvispr.xml

922

14-Jul-21

09:27

vsrvintlr.dll.1066

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

112296

14-Jul-21

09:27

core.vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

14-Jul-21

09:27

vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

14-Jul-21

09:27

visprintl.xml.1066

webtempvispr.xml

797

14-Jul-21

09:27

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Jul-21

08:17

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Jul-21

08:18

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Jul-21

08:18

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Jul-21

08:18

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Jul-21

08:18

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Jul-21

08:17

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Jul-21

08:17

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Jul-21

08:17

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Jul-21

08:17

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Jul-21

08:17

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Jul-21

08:18

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Jul-21

08:18

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Jul-21

08:18

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Jul-21

08:18

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Jul-21

08:18

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Jul-21

08:18

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Jul-21

08:18

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Jul-21

08:18

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Jul-21

08:18

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Jul-21

08:18

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

office.odf.x64

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:19

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

14-Jul-21

08:17

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5371.1000

2617224

14-Jul-21

08:18

osrcore.dll

osrcore.dll

15.0.4454.1000

850528

14-Jul-21

08:20

osrctrl.dll

osrctrl.dll

15.0.4454.1000

502896

14-Jul-21

08:20

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Jul-21

08:18

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Jul-21

08:18

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

14-Jul-21

08:18

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

14-Jul-21

08:18

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Jul-21

08:17

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Jul-21

08:17

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Jul-21

08:17

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

14-Jul-21

08:18

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Jul-21

07:14

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Jul-21

07:14

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Jul-21

08:17

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Jul-21

08:17

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.5337.1000

3969944

14-Jul-21

08:20

core.vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

14-Jul-21

08:18

vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

14-Jul-21

08:18

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

15.0.5371.1000

1914776

14-Jul-21

08:20

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4903.1000

1281800

14-Jul-21

08:20

vispreditdlg.htm

editdlg.htm

4975

14-Jul-21

08:20

vispreditdlgus.htm

editdlg.htm

4975

14-Jul-21

08:20

visprfiledlg.htm

filedlg.htm

3448

14-Jul-21

08:20

visprfiledlgus.htm

filedlg.htm

3448

14-Jul-21

08:20

visprschema.xml

schema.xml

84035

14-Jul-21

08:20

visprschemaus.xml

schema.xml

89093

14-Jul-21

08:20

visprupload.aspx

upload.aspx

6881

14-Jul-21

08:20

vispruploadus.aspx

upload.aspx

6881

14-Jul-21

08:20

workflowstatus.js

workflowstatus.js

55200

14-Jul-21

08:20

visiodataproviders.aspx

visiodataproviders.aspx

4185

14-Jul-21

08:20

defaultcore.vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

14-Jul-21

08:20

vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

14-Jul-21

08:20

visioserver.microsoft.office.visio.utility.dll

microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

63680

14-Jul-21

08:20

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

15.0.5337.1000

2415512

14-Jul-21

08:20

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Jul-21

10:09

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Jul-21

10:09

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Jul-21

10:09

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Jul-21

10:09

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Jul-21

10:09

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Jul-21

10:09

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Jul-21

10:09

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Jul-21

10:09

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1031

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108863

14-Jul-21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.3082

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108093

14-Jul-21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1036

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109600

14-Jul-21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1040

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107983

14-Jul-21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1041

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

115675

14-Jul-21

08:23

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1042

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109187

14-Jul-21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1046

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107475

14-Jul-21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1049

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

122868

14-Jul-21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.2052

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

100911

14-Jul-21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1028

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

101631

14-Jul-21

09:27

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Jul-21

08:17

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Jul-21

08:17

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Jul-21

08:18

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Jul-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Jul-21

08:18

visprintl.xml_14.1164

webtempvispr.xml

932

14-Jul-21

09:27

מידע אודות הגנה ואבטחה

הגן על עצמך באינטרנט: אבטחת Windows תמיכה

למד כיצד אנו שומרים מפני איומי סייבר: Microsoft Security

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×