דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

מאמר זה מתאר 2013 של שרת Lync ב- Microsoft, רכיבי אינטרנט בעיה שתוקנה בעדכון המצטבר מיום בינואר 2014.

מאמר זה כולל את המידע הבא אודות העדכון המצטבר:

 • הבעיות שמתקן עדכון מצטבר.

 • תנאים מוקדמים להחלת עדכון מצטבר.

 • אם עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שתחיל את העדכון המצטבר.

 • אם העדכון המצטבר מוחלף על-ידי עדכון מצטבר אחרים.

 • אם עליך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

 • הקבצים המכילים העדכון המצטבר.

מספר הגירסה של עדכון זה היא 5.0.8308.577.

מבוא

הבעיות שאותן מתקנת חבילת עדכון זו

עדכון מצטבר פותר את הבעיה הבאה:

2912339 משתמש יכול להיכנס אל לקוח Lync הנייד כאשר הפרמטר "MaxEndPointsPerUser" הוא "1" בסביבה 2013 שרת Lync
עדכון זה מתקן גם את הבעיות המפורטות בעבר במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

 • תיאור 2881688 של 5.0.8308.556 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: אוקטובר 2013

 • תיאור 2835435 של 5.0.8308.420 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: יולי 2013

 • תיאור 2781564 של 5.0.8308.291 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: פברואר 2013

מידע נוסף

מרכז ההורדות של Microsoft

כדי להתקין את העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

מתקין העדכון המצטבר שרת בשיטה 1

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

 1. הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת. לשם כך, עבור אתר האינטרנט של מרכז ההורדות של מיקרוסופט הבאים:
  Download הורד כעת את חבילת העדכון.

 2. הפעל מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש או באמצעות שורת הפקודה.

  הערה ה-UI מספק ציון ברור של אילו עדכונים מותקנים כאשר תלחץ על התקנת עדכונים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:

  LyncServerUpdateInstaller.exe הערות הטקסט הבא מתאר את הפרמטרים שבהם באפשרותך להשתמש יחד עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • הבורר /silentmode חל כל העדכונים הישימים ברקע.

  • הבורר /silentmode /forcereboot חל כל העדכונים הישימים ברקע ולאחר מכן מופעל מחדש באופן אוטומטי את השרת בסוף תהליך ההתקנה אם הדבר נחוץ.

  • הבורר /extractall מחלץ את העדכונים של תוכנית ההתקנה ושומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקיה שבה הפעלת הפקודה.

לאחר הפעלת המתקין עדכון של שרת Lync, עליך לעדכן את כל שרתי עורפי ישים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

עדכונים 2809243 עבור 2013 שרת Lync

שיטה 2 Microsoft Update

העדכון זמין גם באתר האינטרנט של Microsoft Update .

הערה לאחר שתתקין עדכון זה באמצעות Microsoft Update, עליך לעדכן את מסדי הנתונים בשרתי עורפי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

עדכונים 2809243 עבור 2013 שרת Lync

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את העדכון המצטבר הבא:

תיאור 2881688 של 5.0.8308.556 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: אוקטובר 2013

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון זו, להתקין את חבילת WebComponents.msp במחשבים שפועל בהם אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

לעתים, כאשר תנסה להסיר את ההתקנה של עדכון מצטבר זה, תתבקש לספק תקליטור המקור. אם אופן פעולה זה מתרחש, הכנס את תקליטור המקור, או ספק את הנתיב בו ניתן למצוא את קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון זו, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון זו.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 1. ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון זו, בשני הסעיפים להיראות כך: < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 2. שני הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הסר את הערכים הכפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים להיראות כך: < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים שני בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

עדכון מצטבר זה לא יכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא ל- build העדכני. עדכון מצטבר זה כולל רק את הקבצים הנחוצים לתיקון הבעיות המפורטות במאמר זה.

לאחר התקנת העדכון המצטבר, הגירסה הגלובלית של עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

03-Dec-2013

3:11

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

03-Dec-2013

3:11

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

31-May-2013

11:13

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,606

13-Mar-2013

8:13

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,605

13-Mar-2013

8:13

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,354,091

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

70,873

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,285

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,269

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,347

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,751

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

70,203

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,666

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,371

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

75,209

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

67,943

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

68,020

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,736

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,224

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,712

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,272

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,200

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,200

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

לא ישים

File_ext_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.556

263,360

15-Sep-2013

19:27

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference_web.config

לא ישים

1,275

15-Sep-2013

17:17

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

8:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.577

222,952

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,159

31-May-2013

10:07

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,302,688

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,044

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,442

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,007

31-May-2013

10:11

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

46,816

03-Dec-2013

14:38

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

56,499

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.577

660,720

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.577

213,776

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.577

190,224

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.577

230,672

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.577

232,720

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.577

187,152

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.577

182,544

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.577

193,296

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.577

244,504

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.577

179,472

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.577

181,528

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.577

183,568

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.577

220,944

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.577

194,832

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.577

198,928

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.577

266,512

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.577

191,248

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.577

189,200

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.577

205,584

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.577

193,808

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.577

231,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.577

181,520

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.577

232,208

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.577

188,176

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.577

185,624

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.577

261,400

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.577

185,616

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.577

233,232

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

189,208

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.577

205,072

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

03-Dec-2013

13:47

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

03-Dec-2013

17:06

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,740,864

03-Dec-2013

17:09

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,436,003

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,968,448

03-Dec-2013

14:23

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,193,984

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,856

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,131

03-Dec-2013

15:53

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,352

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,241,746

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,274,291

03-Dec-2013

15:55

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

588,430

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

150,009

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

150,071

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,007

31-May-2013

10:11

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,184

03-Dec-2013

14:44

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,493

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.577

897,824

03-Dec-2013

16:58

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_ext_reachclient.css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

31-May-2013

11:15

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,085

13-Mar-2013

7:58

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,262

13-Mar-2013

7:58

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.556

3,338,968

15-Sep-2013

19:26

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

לא ישים

File_int_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.556

263,360

15-Sep-2013

19:27

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference_web.config

לא ישים

1,276

15-Sep-2013

17:17

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

8:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.577

222,952

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,159

31-May-2013

10:07

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,302,688

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,044

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,442

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,007

31-May-2013

10:11

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

46,816

03-Dec-2013

14:38

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

56,499

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.577

660,720

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.577

213,776

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.577

190,224

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.577

230,672

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.577

232,720

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.577

187,152

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.577

182,544

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.577

193,296

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.577

244,504

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.577

179,472

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.577

181,528

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.577

183,568

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.577

220,944

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.577

194,832

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.577

198,928

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.577

266,512

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.577

191,248

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.577

182,032

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.577

189,200

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.577

205,584

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.577

193,808

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.577

186,640

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.577

231,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.577

181,520

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.577

187,664

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.577

188,184

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.577

189,712

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.577

232,208

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.577

188,176

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.577

185,624

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.577

188,688

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

225,552

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.577

184,592

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.577

261,400

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.577

185,616

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.577

233,232

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

189,208

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.577

205,072

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.577

175,888

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,478

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

03-Dec-2013

13:47

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

03-Dec-2013

17:06

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,740,864

03-Dec-2013

17:09

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,436,003

03-Dec-2013

3:10

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,968,448

03-Dec-2013

14:23

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,193,984

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,856

03-Dec-2013

15:49

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,131

03-Dec-2013

15:53

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,352

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,241,746

03-Dec-2013

15:54

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,274,291

03-Dec-2013

15:55

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

588,430

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

150,009

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

150,071

03-Dec-2013

15:56

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,461

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,007

31-May-2013

10:11

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,184

03-Dec-2013

14:44

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,493

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.577

897,824

03-Dec-2013

16:58

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

16:57

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

03-Dec-2013

16:58

לא ישים

File_int_reachclient.css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.420

300,240

31-May-2013

11:15

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,085

13-Mar-2013

7:58

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

03-Dec-2013

3:06

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,513

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,263

13-Mar-2013

7:58

לא ישים

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.420

307,920

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.556

383,168

15-Sep-2013

19:25

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.577

2,624,256

03-Dec-2013

17:02

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Dec-2013

3:11

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.577

2,624,256

03-Dec-2013

17:02

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,065

31-May-2013

9:14

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,070

31-May-2013

9:14

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,170

13-Mar-2013

7:59

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,400

13-Mar-2013

7:59

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

03-Dec-2013

16:59

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

03-Dec-2013

17:04

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

03-Dec-2013

17:05

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

03-Dec-2013

17:04

לא ישים


הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופטלקבלת מידע נוסף אודות העדכונים האחרונים עבור 2013 שרת Lync, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

עדכונים 2809243 עבור 2013 שרת Lync

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×