דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תסמינים

כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט או מפעיל יישום שטען מסמכי XHTML באמצעות שירותי ליבה של Microsoft XML (MSXML), MSXML ישלח בקשות ל- World Wide Web Consortium (W3C) כדי להביא קבצי הגדרת סוג מסמך (DTD) ידועים בכל פעם. אופן פעולה זה עשוי להביא תעבורה רבה לשרת W3C. לעתים, ייתכן שתימצא שקובצי ה- XHTML לא נטענו בהצלחה מכיוון שבקשות DTD נחסמות על-ידי שרת W3C.


לדוגמה, יש לך קובץ JavaScript (.js) המכיל את הקוד הבא:

function pullXHtml() {
 var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.6.0");
 xml.async = false;
 xml.resolveExternals = true;
 xml.validateOnParse = false;
 xml.setProperty("ProhibitDTD", false);
 xml.loadXML(
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +
  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +
  "<body><p>a simple paragraph</p></body></html>");
 if (xml.parseError.errorCode != 0) {
  var myErr = xml.parseError;
  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason);
 } else {
  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully.");
 }
}

pullXHtml();

בעת הפעלת קובץ ה- JavaScript, הקובץ טוען מסמך XHTML באמצעות MSXML. אם עדכון זה אינו מותקן במחשב שלך, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה בעת הפעלת קובץ ה- JavaScript אם בקשות DTD נחסמות על-ידי שרת W3C:

שגיאה: השרת לא הבין את הבקשה, או שהבקשה היתה לא חוקית.
שגיאה בעיבוד משאב
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'.

לאחר התקנת עדכון זה, קובץ ה- JavaScript יפעל בהצלחה ותקבל את ההודעה הבאה:

מסמך XHTML נטען בהצלחה. הערה

 • לאחר החלת עדכון זה, MSXML מטמון את קבצי DTD באופן מקומי כדי להפחית את מספר הבקשות הנשלחות לשרת W3C.

 • לאחר התקנת עדכון זה, ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב.

 • אם אתה מתקין את העדכון ב- Windows Vista, Windows Server 2008 או ב- Windows 7, עליך להפעיל את קובץ ההתקנה כמנהל מערכת.

 • לקבלת מידע נוסף אודות XHTML והגדרות סוג המסמך (DTD), עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

פתרון

עדכון מידע

כיצד לקבוע את גירסת MSXML

כדי לקבוע איזו גירסת MSXML מותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את Msxml6.dll הבא בספריה הבאה:
  C:\Windows\System32

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני Msxml6.dll הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה גירסה כדי לראות את פרטי הגירסה.
  הערה ב- Windows Vista, Windows 7 או Windows Server 2008, לחץ במקום זאת על הכרטיסיה פרטים.

כיצד להשיג עדכון זה

עדכון זה יותקן באופן אוטומטי על-ידי Windows Update. עם זאת, באפשרותך גם להתקין עדכון זה באופן ידני על-ידי הורדת החבילה המתאימה. קיימות כמה חבילות המכילות תיקון זה. חבילות אלה פורסמו עבור תרחישי ההתקנה השונים הבאים:

מאמרי KB

תרחישי התקנה

עדכון חבילות

גירסאות MSXML

מערכות הפעלה נתמכות

973686 תיאור של עדכון עבור Microsoft MSXML Core Services 6.0 Service Pack 2
 

MSXML 6.0 הותקן על-ידי יישום או הותקן באופן ידני על-ידי עצמך. כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להתקין את MSXML 6.0 SP2.

הורד הורד את חבילת העדכון כעת.

MSXML 6.0 SP2

Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2

973685 עדכון עבור שירותי ליבה של Microsoft XML 4.0 Service Pack 3
 

MSXML 4.0 הותקן על-ידי יישום או הותקן באופן ידני על-ידי עצמך. כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להתקין את MSXML 4.0 SP3.

הורד הורד את חבילת העדכון כעת.

MSXML 4.0 SP3

Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

973688 תיאור של עדכון עבור שירותי ליבה של Microsoft XML Service Pack 2 4.0
 

MSXML 4.0 הותקן על-ידי יישום או הותקן באופן ידני על-ידי עצמך. כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להתקין את MSXML 4.0 SP2.

הורד הורד את חבילת העדכון כעת.

MSXML 4.0 SP2

Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack


לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד להשיג קבצי תמיכה של Microsoft מ- שירותים מקוונים Microsoft סרוקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנה העדכנית ביותר לזיהוי וירוסים, הזמינה בתאריך הפרסום של הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים עם יכולות אבטחה משופרות, שמסייעים במניעת שינויים לא מורשים בקובץ.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לזמן מקומי. כדי למצוא את ההבדל בין זמן UTC וזמן מקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט תאריך ושעה בלוח הבקרה.

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows XP ו- Windows Server 2003

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

Msxml6.dll

6.20.2003.0

1,415,000

19 באוגוסט 2009

09:07

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows XP ו- Windows Server 2003

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

Msxml6.dll

6.20.2003.0

2,018,648

20.08.2009-אוג׳ 2009

03:21

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows XP ו- Windows Server 2003

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

Msxml6.dll

6.20.2003.0

4,251,464

20.08.2009-אוג׳ 2009

02:23

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות סוג מסמך, בקר באתר האינטרנט הבא:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.htmlלקבלת מידע נוסף אודות XHTML, בקר באתר האינטרנט הבא:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/לקבלת מידע נוסף אודות MSXML, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742(VS.85).aspx לקבלת מידע נוסף אודות רשימת הגירסאות של מנתח MICROSOFT XML (MSXML), לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

269238 רשימה של גירסאות מנתח XML של Microsoft (MSXML)

 

ספרי עזר

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

954459 MS08-069: תיאור של עדכון האבטחה עבור XML Core Services 6.0: 11 בנובמבר, 2008


לקבלת מידע נוסף אודות מינוח עדכוני תוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824684 ברירת 824684
תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×