היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאפייני הבעיה

נניח כי אתה משתמש RegisterXamlObjectלרשום את פקד Activex יישום Silverlight עבור Windows מוטבע (SWE) בהתקן מבוסס Windows 7 קומפקטי מוטבע. כאשר הנפש מותאמת אישית של DependencyPropertyבהתכנון עבור פקד ה-Activex, בציר הזמן של ההנפשה לא יפעל. בנוסף, צירי הזמן אחרים בלוח התכנון אותו לא יפעלו אלא אם מוסר מותאם אישית DependencyProperty .

מידע נוסף

מידע על עדכון תוכנהמידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (במאי 2014) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור אל באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7
סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל עדכוני האבטחה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הותקנו אף הם.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

קבצים הנכללים בחבילת התיקון החם הזו

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Xamlruntime.dll

1,380,352

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,833,474

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,768,303

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,688,192

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.map

4,648,608

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,052,945

03-Apr-2014

22:53

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

2,248,704

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.map

2,484,397

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,323,914

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,186,752

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.map

5,198,312

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,072,491

03-Apr-2014

22:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

987,136

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

1,264,562

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,581,659

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,665,920

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.map

1,620,241

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,009,670

03-Apr-2014

22:50

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

1,368,064

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,832,920

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,762,648

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,614,464

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.map

4,655,453

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,253

03-Apr-2014

23:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

2,240,512

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

2,484,638

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,316,229

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,133,504

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.map

5,204,817

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,050,161

03-Apr-2014

23:05

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

974,848

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

1,264,118

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,576,961

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,575,808

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.map

1,626,284

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,487

03-Apr-2014

23:04

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

1,363,968

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,832,920

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,762,648

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,553,024

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

4,654,031

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,456

03-Apr-2014

23:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

2,236,416

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

2,484,638

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,316,200

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,059,776

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.map

5,204,817

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,049,697

03-Apr-2014

23:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

970,752

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

1,264,019

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,576,932

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,567,616

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

1,625,085

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,487

03-Apr-2014

23:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

1,720,320

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,840,071

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,847,509

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,130,560

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.map

4,696,867

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,508,360

03-Apr-2014

23:35

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

2,531,328

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

2,462,093

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,905,690

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,838,016

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.map

5,201,089

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,294,680

03-Apr-2014

23:33

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

1,241,088

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

1,435,632

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,321,391

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,247,552

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.map

1,640,129

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,482,232

03-Apr-2014

23:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

1,712,128

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,838,464

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,819,002

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,093,696

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.map

4,701,336

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,383,805

03-Apr-2014

23:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

2,527,232

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

2,460,170

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,879,126

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,825,728

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.map

5,205,678

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,220,788

03-Apr-2014

23:46

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

1,241,088

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

1,434,175

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,300,453

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,202,496

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.map

1,644,072

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,358,460

03-Apr-2014

23:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

1,273,856

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,803,033

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,185,294

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,459,392

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.map

4,652,845

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,747,002

04-Apr-2014

00:00

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.dll

2,027,520

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

2,461,262

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,927,694

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,364,032

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.map

5,196,803

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,410,609

03-Apr-2014

23:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

929,792

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

1,425,480

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,954,222

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,223,552

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.map

1,632,944

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,367,414

03-Apr-2014

23:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

1,069,056

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,787,344

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,730,197

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

5,414,912

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

4,849,540

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,022,901

04-Apr-2014

00:11

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,609,728

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,282,062

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,139,532

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,290,880

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

5,208,343

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,018,384

04-Apr-2014

00:10

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

782,336

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,803

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,625,159

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,850,816

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

1,794,999

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,877,169

04-Apr-2014

00:09

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime_dt.dll

1,069,056

04-Apr-2014

01:21

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore_dt.dll

2,433,024

04-Apr-2014

01:21

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime_dt.dll

1,069,056

04-Apr-2014

01:21

תוכנית אותו visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttools

Xamlruntimecore_dt.dll

2,433,024

04-Apr-2014

01:21

תוכנית אותו visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttoolsמצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×