מאמר זה מתאר בעיה המתרחשת כאשר תשתמש לקוח בלוק הודעת שרת (SMB), כגון לקוח מערכת ההפעלה Ubuntu, כדי ליצור, לכתוב או ספירת קבצים לשרת מבוסס Windows 7 קומפקטי מוטבע SMB.
תיקון חם זמין לפתור בעיה זו. התיקון החם בקשות שהונפקו בעבר כל העדכונים עבור מוצר זה הותקנו אף הם.

מידע נוסף

מידע על עדכון תוכנהמידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (ביוני 2014) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור אל באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7
סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

קבצים הנכללים בחבילת התיקון החם הזו

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Smb_connectionmanager.lib

397,550

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_cracker.lib

200,886

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_filefactory.lib

38,042

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_fileserver.lib

498,470

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_filestub.lib

35,366

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_netbiostransport.lib

425,616

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_pcnetprog.lib

266,590

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_printqueue.lib

233,150

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_serveradmin.lib

50,462

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_shareinfo.lib

250,444

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_utils.lib

345,860

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:08

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smbserver.lib

412,986

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_encrypt.lib

15,060

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Smb_connectionmanager.lib

449,512

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_cracker.lib

257,978

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_filefactory.lib

40,504

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_fileserver.lib

735,022

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_filestub.lib

38,226

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_netbiostransport.lib

578,858

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_pcnetprog.lib

505,816

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_printqueue.lib

307,582

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_serveradmin.lib

52,960

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_shareinfo.lib

308,090

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_utils.lib

424,950

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:08

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smbserver.lib

565,456

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_encrypt.lib

17,424

24-Jun-2014

02:09

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked

Smb_connectionmanager.lib

464,028

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_cracker.lib

266,344

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_filefactory.lib

40,334

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_fileserver.lib

782,992

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_filestub.lib

38,236

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_netbiostransport.lib

604,654

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_pcnetprog.lib

570,728

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_printqueue.lib

320,436

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_serveradmin.lib

54,944

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_shareinfo.lib

315,926

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_utils.lib

440,932

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:58

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smbserver.lib

587,150

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_encrypt.lib

17,432

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Smb_connectionmanager.lib

487,822

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_cracker.lib

245,598

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_filefactory.lib

41,518

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_fileserver.lib

625,340

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_filestub.lib

38,084

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_netbiostransport.lib

516,624

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_pcnetprog.lib

332,932

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_printqueue.lib

289,480

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_serveradmin.lib

55,862

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_shareinfo.lib

307,794

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_utils.lib

417,062

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smbserver.lib

499,602

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_encrypt.lib

15,204

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail

Smb_connectionmanager.lib

548,500

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_cracker.lib

310,754

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_filefactory.lib

44,198

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_fileserver.lib

880,474

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_filestub.lib

41,176

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_netbiostransport.lib

688,060

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_pcnetprog.lib

589,192

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_printqueue.lib

370,842

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_serveradmin.lib

57,968

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_shareinfo.lib

369,844

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_utils.lib

508,154

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:22

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smbserver.lib

661,288

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_encrypt.lib

17,846

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked

Smb_connectionmanager.lib

587,396

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_cracker.lib

335,654

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_filefactory.lib

45,112

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_fileserver.lib

993,922

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_filestub.lib

41,596

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_netbiostransport.lib

746,096

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_pcnetprog.lib

701,696

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_printqueue.lib

402,224

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_serveradmin.lib

64,310

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_shareinfo.lib

394,632

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_utils.lib

547,592

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:03

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smbserver.lib

705,316

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_encrypt.lib

18,022

24-Jun-2014

04:04

Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug

Smb_connectionmanager.lib

487,830

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_cracker.lib

245,606

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_filefactory.lib

41,526

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_fileserver.lib

625,256

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_filestub.lib

38,092

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_netbiostransport.lib

516,652

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_pcnetprog.lib

332,772

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_printqueue.lib

289,448

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_serveradmin.lib

55,862

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_shareinfo.lib

307,802

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_utils.lib

417,090

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smbserver.lib

499,614

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_encrypt.lib

15,212

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail

Smb_connectionmanager.lib

548,504

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_cracker.lib

310,792

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_filefactory.lib

44,206

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_fileserver.lib

880,390

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_filestub.lib

41,178

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_netbiostransport.lib

687,068

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_pcnetprog.lib

589,026

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_printqueue.lib

370,814

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_serveradmin.lib

57,968

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_shareinfo.lib

369,852

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_utils.lib

508,176

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:22

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smbserver.lib

661,306

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_encrypt.lib

17,854

24-Jun-2014

02:23

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked

Smb_connectionmanager.lib

587,386

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_cracker.lib

335,672

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_filefactory.lib

45,120

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_fileserver.lib

993,110

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_filestub.lib

41,598

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_netbiostransport.lib

745,064

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_pcnetprog.lib

700,762

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_printqueue.lib

402,026

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_serveradmin.lib

64,286

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_shareinfo.lib

394,640

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_utils.lib

547,502

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:05

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smbserver.lib

705,310

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_encrypt.lib

18,030

24-Jun-2014

04:06

Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug

Smb_connectionmanager.lib

487,756

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_cracker.lib

245,534

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_filefactory.lib

41,526

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_fileserver.lib

624,278

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_filestub.lib

38,092

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_netbiostransport.lib

516,148

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_pcnetprog.lib

331,936

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_printqueue.lib

289,226

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_serveradmin.lib

55,758

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_shareinfo.lib

307,562

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_utils.lib

416,380

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:10

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smbserver.lib

499,268

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_encrypt.lib

15,212

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail

Smb_connectionmanager.lib

548,326

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_cracker.lib

310,504

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_filefactory.lib

44,206

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_fileserver.lib

878,894

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_filestub.lib

41,184

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_netbiostransport.lib

686,342

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_pcnetprog.lib

587,776

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_printqueue.lib

370,422

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_serveradmin.lib

57,864

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_shareinfo.lib

369,546

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_utils.lib

507,290

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smbserver.lib

660,768

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_encrypt.lib

17,854

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked

Smb_connectionmanager.lib

587,220

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_cracker.lib

335,428

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_filefactory.lib

45,120

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_fileserver.lib

991,090

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_filestub.lib

41,604

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_netbiostransport.lib

744,486

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_pcnetprog.lib

698,458

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_printqueue.lib

401,642

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_serveradmin.lib

64,182

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_shareinfo.lib

394,270

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_utils.lib

546,454

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:05

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smbserver.lib

704,778

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_encrypt.lib

18,030

24-Jun-2014

04:07

Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug

Smb_connectionmanager.lib

467,854

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_cracker.lib

239,436

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_filefactory.lib

42,116

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_fileserver.lib

590,262

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_filestub.lib

38,178

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_netbiostransport.lib

495,492

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_pcnetprog.lib

311,212

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_printqueue.lib

277,648

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_serveradmin.lib

55,852

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_shareinfo.lib

302,076

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_utils.lib

406,372

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:10

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smbserver.lib

477,804

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_encrypt.lib

15,284

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Smb_connectionmanager.lib

525,876

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_cracker.lib

303,200

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_filefactory.lib

44,576

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_fileserver.lib

847,780

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_filestub.lib

41,414

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_netbiostransport.lib

657,150

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_pcnetprog.lib

563,264

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_printqueue.lib

359,472

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_serveradmin.lib

57,934

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_shareinfo.lib

362,360

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_utils.lib

493,812

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smbserver.lib

638,846

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_encrypt.lib

17,770

24-Jun-2014

02:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Smb_connectionmanager.lib

591,366

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_cracker.lib

336,076

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_filefactory.lib

45,234

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_fileserver.lib

962,980

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_filestub.lib

41,848

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_netbiostransport.lib

739,732

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_pcnetprog.lib

662,488

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_printqueue.lib

397,442

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_serveradmin.lib

62,238

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_shareinfo.lib

394,162

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_utils.lib

544,404

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smbserver.lib

702,178

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_encrypt.lib

17,840

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Smb_connectionmanager.lib

467,908

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_cracker.lib

239,492

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_filefactory.lib

42,168

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_fileserver.lib

590,318

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_filestub.lib

38,230

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_netbiostransport.lib

495,696

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_pcnetprog.lib

311,268

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_printqueue.lib

277,698

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_serveradmin.lib

55,906

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_shareinfo.lib

302,130

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_utils.lib

406,592

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:10

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smbserver.lib

477,910

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_encrypt.lib

15,334

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Smb_connectionmanager.lib

525,934

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_cracker.lib

303,650

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_filefactory.lib

44,626

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_fileserver.lib

847,840

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_filestub.lib

41,468

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_netbiostransport.lib

657,442

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_pcnetprog.lib

563,314

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_printqueue.lib

359,532

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_serveradmin.lib

57,986

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_shareinfo.lib

362,418

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_utils.lib

494,044

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smbserver.lib

638,952

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_encrypt.lib

17,822

24-Jun-2014

02:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Smb_connectionmanager.lib

591,412

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_cracker.lib

336,484

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_filefactory.lib

45,288

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_fileserver.lib

963,028

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_filestub.lib

41,902

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_netbiostransport.lib

740,258

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_pcnetprog.lib

662,532

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_printqueue.lib

397,492

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_serveradmin.lib

62,294

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_shareinfo.lib

394,208

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_utils.lib

544,596

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:12

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smbserver.lib

702,270

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_encrypt.lib

17,896

24-Jun-2014

04:13

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Smb_connectionmanager.lib

440,768

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_cracker.lib

223,126

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_filefactory.lib

40,804

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_fileserver.lib

554,192

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_filestub.lib

37,214

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_netbiostransport.lib

462,676

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_pcnetprog.lib

292,692

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_printqueue.lib

259,878

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_serveradmin.lib

53,170

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_shareinfo.lib

283,170

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_utils.lib

382,760

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:10

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smbserver.lib

449,040

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_encrypt.lib

15,114

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Smb_connectionmanager.lib

491,486

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_cracker.lib

280,644

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_filefactory.lib

43,098

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_fileserver.lib

782,308

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_filestub.lib

40,326

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_netbiostransport.lib

609,504

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_pcnetprog.lib

526,330

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_printqueue.lib

332,158

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_serveradmin.lib

54,914

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_shareinfo.lib

337,342

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_utils.lib

458,688

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

02:10

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smbserver.lib

602,144

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_encrypt.lib

17,496

24-Jun-2014

02:11

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked

Smb_connectionmanager.lib

550,670

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_cracker.lib

306,702

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_filefactory.lib

43,438

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_fileserver.lib

887,290

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_filestub.lib

40,528

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_netbiostransport.lib

677,230

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_pcnetprog.lib

614,528

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_printqueue.lib

368,356

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_serveradmin.lib

58,500

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_shareinfo.lib

366,746

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_utils.lib

501,142

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smbserver.def

957

24-Jun-2014

04:58

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smbserver.lib

660,828

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Smb_encrypt.lib

17,542

24-Jun-2014

04:59

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debugמצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×