מאפייני הבעיה

כאשר אתה מפעיל תוכנית המשתמשת ב- Windows Sockets במצב nonblocking בהתקן מבוסס Windows 7 קומפקטי מוטבע, ליבת Windows CE דליפת מטפל באירועים.

מידע נוסף

מידע על עדכון תוכנה


מידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (מרץ 2014) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור אל באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7
סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל עדכוני האבטחה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הותקנו אף הם.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

קבצים הנכללים בחבילת התיקון החם הזו

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Afd.dll

262,144

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.map

210,514

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.rel

95,351

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.dll

401,408

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.map

219,036

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.rel

101,354

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.dll

159,744

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.map

97,674

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.rel

50,111

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.dll

262,144

17-Mar-2014

17:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.map

210,514

17-Mar-2014

17:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.rel

95,351

17-Mar-2014

17:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.dll

401,408

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.map

219,036

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.rel

101,354

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.dll

159,744

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.map

97,674

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.rel

50,111

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.dll

258,048

17-Mar-2014

17:46

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.map

210,514

17-Mar-2014

17:46

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.rel

95,351

17-Mar-2014

17:46

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.dll

397,312

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.map

219,036

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.rel

101,354

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.dll

159,744

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.map

97,547

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.rel

50,082

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.dll

331,776

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.map

208,007

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.rel

338,661

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.dll

454,656

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.map

216,497

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.rel

445,613

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.dll

200,704

17-Mar-2014

17:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.map

95,305

17-Mar-2014

17:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.rel

186,498

17-Mar-2014

17:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.dll

331,776

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.map

208,007

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.rel

338,661

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.dll

454,656

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.map

216,497

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.rel

445,613

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.dll

200,704

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.map

95,305

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.rel

186,498

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.dll

241,664

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.map

210,515

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.rel

162,080

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.dll

323,584

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.map

219,412

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.rel

180,263

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.dll

147,456

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.map

98,097

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.rel

107,270

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.dll

212,992

17-Mar-2014

17:54

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.map

210,141

17-Mar-2014

17:54

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.rel

105,269

17-Mar-2014

17:54

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.dll

303,104

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.map

216,210

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.rel

134,994

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.dll

118,784

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.map

99,532

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.rel

39,816

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:46

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.lib

2,026

17-Mar-2014

17:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.lib

2,032

17-Mar-2014

17:53

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retailמצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×