נושאים קשורים
×
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תאריך הפצה:

16/07/2019

גירסה:

Windows Server

מפרסם: MicrosoftWindowsServer

מציע:  WindowsServer

תמונות מחשב וירטואלי של Microsoft Windows Server

Windows Server הוא מערכת ההפעלה שמגשרת בין סביבות מקומיות לשירותי Azure ומאפשרת תרחישים היברידיים ומקסום ההשקעות הקיימות, כולל:

  • יכולות היברידיות ייחודיות עם Azure, כדי להרחיב את מרכז הנתונים ולמקסם את ההשקעות

  • אבטחה רבת שכבות מתקדמת, כדי לעזור לך לשפר את רמת האבטחה שלך

  • חדשנות מהירה יותר עבור אפליקציות שמאפשרת למפתחים ולמומחי IT ליצור אפליקציות חדשות ולחדש קיימות וכן

  • תשתית אחודה במיוחד שמאפשרת לפתח את תשתית מרכז הנתונים שלך

לקבלת מידע נוסף על התוכניות ורמות המחירים של Microsoft Windows Server, ראה ‎Azure Marketplace.

הערה בקר בכתובת @WindowsUpdate כדי לקבל מידע כשתוכן חדש מפורסם בלוח המחוונים של פרטי המהדורה.

 

 עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

[smalldisk]גרסה 1903 של Windows Server עם גורמים מכילים

18362.239.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

‎30 GB

גורמים מכילים של Windows

 עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

[‏smalldisk]‏Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[smalldisk]‏Windows Server 2019 Datacenter עם גורמים מכילים

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

גורמים מכילים של Windows

‏Windows Server 2019 Datacenter עם גורמים מכילים

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

גורמים מכילים של Windows

Windows Server 2019 Datacenter (‏zh-cn)

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

ZH-CN

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]ליבת ‏Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

ליבת ‏Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]ליבת ‏Windows Server 2019 Datacenter עם גורמים מכילים

17763.615.1907121548

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

גורמים מכילים של Windows

ליבת ‏Windows Server 2019 Datacenter עם גורמים מכילים

17763.615.1907121548

 

KB 4507453 מצטבר

KB 4506991 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4504360 בנושא SetupDU

KB 4509096 בנושא SSU

KB 4506472 בנושא SafeOS

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

גורמים מכילים של Windows

 עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

[smalldisk]גרסה 1809 של Windows Server עם גורמים מכילים

17763.615.1907121548

KB 4507469 מצטבר

KB 4506998 בנושא ‎.NET

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4501370 בנושא SetupDU

KB 4509095 בנושא SSU

KB 4506578 בנושא SafeOS

x64

he-IL

4.7.2

30 GB

גורמים מכילים של Windows

 

 עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

[‏smalldisk]גרסה 1803 של Windows Server עם גורמים מכילים

17134.885.1907121548

KB 4507435 מצטבר

KB 4503308 הנושא Flash

KB 4230204 בנושא SafeOS

KB 4503357 בנושא SetupDU

KB 4509094 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

גורמים מכילים של Windows

עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

Windows Server 2016 Datacenter


14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

‏Windows Server 2016 Datacenter – עם גורמים מכילים

14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

 

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

גורמים מכילים של Windows

[‏smalldisk]‏Windows Server 2016 Datacenter

14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

 

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

Windows Server 2016 Datacenter (‏zh-cn)

14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

 

x64

ZH-CN

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]‏Windows Server 2016 Datacenter – ליבת שרת

14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

 

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

‏Windows Server 2016 Datacenter – ליבת שרת

14393.3085.1907121547

KB 4507460 מצטבר

KB 4054590 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4013419 בנושא SafeOS

KB 4503355 בנושא SetupDU

KB 41322164509091 בנושא SSU

 

x64

he-IL

ליבת מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19401.1907121547

KB 4507448 מצטבר

KB 40545664506996 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]‏Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19401.1907121547

KB 4507448 מצטבר

KB 40545664506996 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

Windows Server 2012 R2 Datacenter (‏zh-cn)

9600.19401.1907121547

KB 4507448 מצטבר

KB 40545664506996 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

ZH-CN

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא

עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

Windows Server 2012 Datacenter

9200.22801.1907121547

KB 4507462 מצטבר

KB 40545424506995 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]‏Windows Server 2012 Datacenter

9200.22801.1907121547

KB 4507462 מצטבר

KB 40545424506995 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

Windows Server 2012 Datacenter (‏zh-cn)

9200.22801.1907121547

KB 4507462 מצטבר

KB 40545424506995 בנושא ‎.NET

KB 4503308 בנושא Adobe Flash

KB 4504418 בנושא SSU

x64

ZH-CN

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

עבור בעיות מוכרות, בקר בלוח המחוונים של תקינות Windows.

שם

גרסה

KB

ארכיטקטורה

שפה

מהדורה

גרסת ‎.Net‎‎ 

גודל

מותאמת אישית

Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24494.1907121547

KB 4507449 מצטבר

KB 4490628 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

[‏smalldisk]‏Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24494.1907121547

KB 4507449 מצטבר

KB 4490628 בנושא SSU

x64

he-IL

מרכז נתונים

4.7.2

30 GB

לא ישים

Windows Server 2008 R2 SP1‎ ‏(zh-cn)

7601.24494.1907121547

KB 4507449 מצטבר

KB 4490628 בנושא SSU

 

x64

ZH-CN

מרכז נתונים

4.7.2

127 GB

לא ישים

 

 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×