היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft .NET Compact Framework 3.5 זמין כעת עבור Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R2.

מידע נוסף

מידע על עדכון תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מ- Microsoft Windows CE 6.0 פלטפורמה בונה חודשי עדכון (ינואר 2007). באפשרותך לאשר זאת על-ידי גלילה בסעיף "פרטי הקובץ" במאמר זה. שם קובץ החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר מאמר Knowledge Base וסוג המעבד. תבנית שם הקובץ של החבילה היא:

סוג הגירסה-yymmdd-kbnnnnnn-מעבד של המוצרלדוגמה: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi הוא התיקון ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder אשר מתועד במאמר KB 917590 ואשר נכלל העדכון החודשי במאי 2006. כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, לחץ על מספר המאמר הבא לקבלת מידע אודות השגת Windows CE Platform Builder ו המרכזיים של עדכוני תוכנה של מערכת ההפעלה:

כיצד לאתר את מערכת ההפעלה המרכזית 837392 מתקן עבור מוצרי Microsoft Windows CE Platform Builder

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל עדכוני האבטחה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הותקנו אף הם.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתחיל את עדכון התוכנה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. כדי לנקות את הפלטפורמה, לחץ על נקה בתפריט לבנות . כדי לבנות את הפלטפורמה, לחץ על פלטפורמה לבנות בתפריט לבנות . אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ או תכונות קובץ מתקדמות יותר המפורטות בטבלה הבאה.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Wincepb60-080115-kb947561-armv4i.msi

4,350,976

17-Jan-2008

01:41

Wincepb60-080115-kb947561-mipsii.msi

4,570,624

17-Jan-2008

01:42

Wincepb60-080115-kb947561-mipsii_fp.msi

4,568,576

17-Jan-2008

01:41

Wincepb60-080115-kb947561-mipsiv.msi

4,620,288

17-Jan-2008

01:42

Wincepb60-080115-kb947561-mipsiv_fp.msi

4,613,632

17-Jan-2008

01:42

Wincepb60-080115-kb947561-sh4.msi

4,407,808

17-Jan-2008

01:41

Wincepb60-080115-kb947561-x86.msi

4,270,592

17-Jan-2008

01:41

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Netcfv35.bat

8,885

09-Jan-2008

21:23

public\cebase\oak\misc

Wince.bat

20,767

09-Jan-2008

21:23

public\common\oak\misc

Netcfv35.pbcxml

11,579

10-Jan-2008

00:27

public\netcfv35\catalog

Netcfv35strings.pbcxml

10,830

21-Dec-2007

22:29

public\netcfv35\catalog\1033

Netcfv35strings.pbcxml

11,570

21-Dec-2007

22:29

public\netcfv35\catalog\1041

קובץ הגדרות קומפילציה

10,204

09-Jan-2008

21:23

public\netcfv35\cesysgen

מקורות

608

03-Jan-2008

17:37

public\netcfv35\cesysgen

Netcfv35.bib

10,310

09-Jan-2008

21:45

public\netcfv35\oak\files

Netcfv35.reg

29,988

09-Jan-2008

21:45

public\netcfv35\oak\files

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Cgacutil.exe

22,904

11-Oct-2007

01:56

others\dotnetv35\armv4i

Mscoree.dll

67,088

11-Oct-2007

01:58

others\dotnetv35\armv4i

Mscoree.rel

16,993

11-Oct-2007

01:58

others\dotnetv35\armv4i

Mscoree3_5.dll

945,176

11-Oct-2007

02:01

others\dotnetv35\armv4i

Mscoree3_5.rel

404,230

11-Oct-2007

02:01

others\dotnetv35\armv4i

Netcfagl3_5.dll

256,536

11-Oct-2007

02:02

others\dotnetv35\armv4i

Netcfagl3_5.rel

75,979

11-Oct-2007

02:02

others\dotnetv35\armv4i

Netcfd3dm3_5.dll

168,480

11-Oct-2007

02:02

others\dotnetv35\armv4i

Netcfd3dm3_5.rel

37,467

11-Oct-2007

02:02

others\dotnetv35\armv4i

Custommarshalers.dll

16,936

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.dll

349,744

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.dll

63,032

11-Oct-2007

01:47

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.de.dll

63,056

11-Oct-2007

01:47

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.es.dll

63,056

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.fr.dll

63,056

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.it.dll

58,960

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.ja.dll

67,152

11-Oct-2007

01:47

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.ko.dll

63,056

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.zh-chs.dll

54,872

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.visualbasic.sr.resources.zh-cht.dll

54,872

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

Microsoft.windowsce.forms.dll

34,360

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

Microsoft.windowsmobile.directx.dll

185,920

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

Mscorlib.dll

941,592

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.core.dll

88,088

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.data.datasetextensions.dll

35,904

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.data.dll

709,656

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.dll

529,936

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.drawing.dll

60,960

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.messaging.dll

77,352

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.net.irda.dll

20,000

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.runtime.serialization.dll

42,048

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.servicemodel.dll

474,152

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.sr.dll

345,112

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.de.dll

390,704

11-Oct-2007

01:47

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.es.dll

382,512

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.fr.dll

390,704

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.it.dll

378,416

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.ja.dll

427,568

11-Oct-2007

01:47

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.ko.dll

398,896

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.zh-chs.dll

337,464

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.sr.resources.zh-cht.dll

341,560

11-Oct-2007

01:48

others\dotnetv35\managed

System.web.services.dll

67,112

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.windows.forms.dll

280,112

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

System.xml.dll

1,038,360

11-Oct-2007

01:45

others\dotnetv35\managed

System.xml.linq.dll

92,704

11-Oct-2007

01:46

others\dotnetv35\managed

Cgacutil.exe

25,464

11-Oct-2007

02:03

others\dotnetv35\mipsii

Mscoree.dll

74,256

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\mipsii

Mscoree.rel

42,078

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\mipsii

Mscoree3_5.dll

1,183,768

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsii

Mscoree3_5.rel

1,155,156

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsii

Netcfagl3_5.dll

328,216

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\mipsii

Netcfagl3_5.rel

327,380

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\mipsii

Netcfd3dm3_5.dll

186,912

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsii

Netcfd3dm3_5.rel

114,114

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsii

Cgacutil.exe

25,464

11-Oct-2007

02:04

others\dotnetv35\mipsii_fp

Mscoree.dll

74,256

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\mipsii_fp

Mscoree.rel

42,078

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\mipsii_fp

Mscoree3_5.dll

1,184,280

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsii_fp

Mscoree3_5.rel

1,150,342

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsii_fp

Netcfagl3_5.dll

328,216

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsii_fp

Netcfagl3_5.rel

327,264

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\mipsii_fp

Netcfd3dm3_5.dll

172,576

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsii_fp

Netcfd3dm3_5.rel

78,415

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsii_fp

Cgacutil.exe

26,488

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\mipsiv

Mscoree.dll

76,304

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsiv

Mscoree.rel

47,066

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\mipsiv

Mscoree3_5.dll

1,182,744

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsiv

Mscoree3_5.rel

1,274,694

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsiv

Netcfagl3_5.dll

325,144

11-Oct-2007

02:10

others\dotnetv35\mipsiv

Netcfagl3_5.rel

368,444

11-Oct-2007

02:10

others\dotnetv35\mipsiv

Netcfd3dm3_5.dll

189,472

11-Oct-2007

02:11

others\dotnetv35\mipsiv

Netcfd3dm3_5.rel

140,446

11-Oct-2007

02:11

others\dotnetv35\mipsiv

Cgacutil.exe

26,488

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Mscoree.dll

76,304

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Mscoree.rel

47,066

11-Oct-2007

02:09

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Mscoree3_5.dll

1,181,208

11-Oct-2007

02:11

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Mscoree3_5.rel

1,265,936

11-Oct-2007

02:11

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Netcfagl3_5.dll

325,144

11-Oct-2007

02:12

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Netcfagl3_5.rel

368,328

11-Oct-2007

02:12

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Netcfd3dm3_5.dll

173,600

11-Oct-2007

02:13

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Netcfd3dm3_5.rel

97,062

11-Oct-2007

02:13

others\dotnetv35\mipsiv_fp

Cgacutil.exe

21,880

11-Oct-2007

02:03

others\dotnetv35\sh4

Mscoree.dll

63,504

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\sh4

Mscoree.rel

24,910

11-Oct-2007

02:05

others\dotnetv35\sh4

Mscoree3_5.dll

865,816

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\sh4

Mscoree3_5.rel

703,510

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\sh4

Netcfagl3_5.dll

231,960

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\sh4

Netcfagl3_5.rel

194,937

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\sh4

Netcfd3dm3_5.dll

120,864

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\sh4

Netcfd3dm3_5.rel

43,818

11-Oct-2007

02:08

others\dotnetv35\sh4

Cgacutil.exe

20,856

11-Oct-2007

02:02

others\dotnetv35\x86

Mscoree.dll

60,944

11-Oct-2007

02:04

others\dotnetv35\x86

Mscoree.rel

19,139

11-Oct-2007

02:04

others\dotnetv35\x86

Mscoree3_5.dll

711,704

11-Oct-2007

02:06

others\dotnetv35\x86

Mscoree3_5.rel

326,829

11-Oct-2007

02:06

others\dotnetv35\x86

Netcfagl3_5.dll

196,120

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\x86

Netcfagl3_5.rel

63,857

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\x86

Netcfd3dm3_5.dll

107,040

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\x86

Netcfd3dm3_5.rel

19,922

11-Oct-2007

02:07

others\dotnetv35\x86

לקבלת מידע נוסף אודות מה שהתחדש ב- .NET Compact Framework 3.5, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft מפתח רשת (MSDN):

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb397835.aspxלקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×