היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון 4018352 עבור 2013 שרת פרוייקט Microsoft שפורסמו ב- 10 באפריל, 2018. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מתקן את הבעיה הבאה:

כאשר העבודה בפועל הקצאות חסר במסד נתונים שפורסם, הדף גליונות הזמנים לא תטעין במצב כניסה יחידה. בנוסף, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

טעינת התצוגה נכשלה. לחץ על אישור כדי לטעון מחדש תצוגה זו עם הגדרות ברירת המחדל. לחץ על ' ביטול ' כדי לבחור תצוגה אחרת.

מידע תמיכה פנימית של Microsoft

Adithyap #Office15:3636421; asavescu; glennr; adrianje;

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB4018352 עבור 2013 שרת הפרוייקט

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

מידע על הקובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

14-Mar-2018

07:20

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

14-Mar-2018

07:20

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

לא ישים

322,866

13-Mar-2018

17:20

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

לא ישים

780,551

13-Mar-2018

17:20

מידע projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

לא ישים

16,726

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

לא ישים

139,242

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

120,095

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

לא ישים

4,709

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

לא ישים

1,635

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

לא ישים

4,199

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

לא ישים

45,596

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

לא ישים

4,160

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

לא ישים

6,845

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

לא ישים

19,297

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

לא ישים

18,906

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

לא ישים

80,843

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

לא ישים

35,448

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

לא ישים

14,761

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

לא ישים

35,143

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

לא ישים

36,666

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

לא ישים

34,807

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

לא ישים

9,093

13-Mar-2018

17:20

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5023.1000

2,624,232

13-Mar-2018

17:20

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5015.1000

10,438,816

13-Mar-2018

17:20

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

לא ישים

9,808

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

לא ישים

8,056

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

לא ישים

42,187

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

13-Mar-2018

17:20

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1,097,424

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5021.1000

8,300,240

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

13-Mar-2018

17:19

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5015.1000

1,019,192

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5015.1000

3,170,096

13-Mar-2018

17:20

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Mar-2018

17:20

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Mar-2018

17:20

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Mar-2018

17:19

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

13-Mar-2018

17:20

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Mar-2018

16:34

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

לא ישים

933,579

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

13-Mar-2018

17:19

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5023.1000

25,818,856

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5023.1000

1,532,136

13-Mar-2018

17:19

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

12-Mar-2018

20:30

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

12-Mar-2018

20:30

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

לא ישים

14,538

13-Mar-2018

17:20

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3,840,720

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5023.1000

21,671,128

13-Mar-2018

17:20

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

13-Mar-2018

17:19

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

לא ישים

89,067

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

לא ישים

79,311

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

לא ישים

61,446

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

לא ישים

53,413

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

לא ישים

16,249

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

לא ישים

11,499

13-Mar-2018

17:20

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

לא ישים

92,996

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

לא ישים

6,503

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

לא ישים

3,421

13-Mar-2018

17:20

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

לא ישים

10,605,415

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

לא ישים

147,547

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

לא ישים

96,457

13-Mar-2018

17:20

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

לא ישים

371,174

13-Mar-2018

17:20

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

לא ישים

6,733

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

לא ישים

165,284

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

לא ישים

87,190

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

לא ישים

414,861

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

לא ישים

308,959

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

לא ישים

235,013

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

לא ישים

361,749

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

לא ישים

220,677

13-Mar-2018

17:20

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

לא ישים

892,897

13-Mar-2018

17:20

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

לא ישים

545,886

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

לא ישים

269,661

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

לא ישים

169,411

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

לא ישים

81,176

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

לא ישים

51,364

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

לא ישים

344,316

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

לא ישים

219,234

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

לא ישים

81,064

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

לא ישים

81,064

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

2,255

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,287

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resx

Pwa.resx

לא ישים

780,551

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

לא ישים

20,472

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

לא ישים

19,504

13-Mar-2018

17:20

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

לא ישים

10,259

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

לא ישים

66,465

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

לא ישים

67,148

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

לא ישים

30,442

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

לא ישים

30,117

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

לא ישים

19,492

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

לא ישים

78,160

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2,239,672

13-Mar-2018

17:19

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

לא ישים

41,097

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-Mar-2018

17:19

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5023.1000

16,816,416

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

לא ישים

94,070

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

לא ישים

32,944

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

לא ישים

87,110

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.shell.js

Shell.js

לא ישים

42,452

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

לא ישים

21,215

13-Mar-2018

17:20

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

לא ישים

140,997

13-Mar-2018

17:20

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

לא ישים

140,991

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

לא ישים

31,932

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

לא ישים

19,682

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

לא ישים

205,154

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

לא ישים

24,786

13-Mar-2018

17:20

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

לא ישים

4,742

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

לא ישים

56,379

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

לא ישים

88,535

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

לא ישים

40,239

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

לא ישים

84,415

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

לא ישים

36,323

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

לא ישים

73,662

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

לא ישים

40,524

13-Mar-2018

17:20

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×