דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון 4022245 עבור 2013 שרת פרוייקט Microsoft שפורסמו ב- 10 ביולי, 2018. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:

 • שדות מסוג תאריך מותאם אישית מקומי שנוסחה אשר יש אפשרות חישוב עבור שורות ערסל לפעילות וקבוצה הגדר המינימום או המקסימום לא מסוכמות כראוי פעילויות ערסל בעת עדכון הפרוייקט ב- Project Web App.

 • אתReadStatusTimephasedData ה-API של אינה זמינה עבור משתמשים בעלי הרשאת מתווך מצב. לכן, לא ניתן לקבל את גליון הזמנים מחולקת ליחידות זמן עבודה נתונים קשורים.

 • בעת הקצאת משאב לפעילות שלא הוקצו ולפרסם את המשימה ב- 2013 פרוייקט, ההקצאה החדש שנוצר אינו מתעדכן כראוי את השדות של הטבלה MSP_EpmAssignment ב- AssignmentResourceType, AssignmentType, ResourceUID ו- ResourceOwnerUID מסד הנתונים של הדיווח. בנוסף, לא נמצאו נתונים מחולקת ליחידות זמן עבודה הצפוי עבור ההקצאה בטבלה MSP_EpmAssignmentByDay. בעיה זו מתרחשת לאחר התקנת עדכון 6 במרץ, 2018, עבור 2013 פרוייקט (KB4018292).

 • מקלט אירוע מותאם אישית המשויך גליונות זמנים מפיק הודעת שגיאה ב- Project Server ב- Windows Server 2012 R2. בעת יצירת גליון זמנים, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  גליון זמנים

  לא היתה אפשרות לטעון את Web Part זה.

  מידע שעשוי להיות שימושי לפתרון בעיה זו נכתב ביומן אחידה שירות רישום (ULS) ב- Project Web App עם המזהה הבא: IDNumber

  לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם מנהל Project Web App.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB4022245 עבור 2013 שרת הפרוייקט

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

x64

מידע על הקובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

22-Jun-2018

13:50

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

21-Jun-2018

06:36

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

22-Jun-2018

13:50

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

322,866

21-Jun-2018

06:36

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

780,551

21-Jun-2018

06:36

מידע projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Not applicable

16,726

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

139,242

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

120,095

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

4,709

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

1,635

21-Jun-2018

06:37

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Not applicable

4,199

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

45,596

21-Jun-2018

06:37

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

4,160

21-Jun-2018

06:37

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

6,845

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

19,297

21-Jun-2018

06:37

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

18,906

21-Jun-2018

06:37

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

80,843

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Not applicable

35,448

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Not applicable

14,761

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

35,143

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

36,666

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

34,807

21-Jun-2018

06:37

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

21-Jun-2018

06:36

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

21-Jun-2018

06:36

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

9,093

21-Jun-2018

06:37

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5049.1000

2,624,240

21-Jun-2018

06:36

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5015.1000

10,438,816

21-Jun-2018

06:36

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Not applicable

9,808

21-Jun-2018

06:37

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

8,056

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

42,187

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

21-Jun-2018

06:37

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5045.1000

1,097,424

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5049.1001

8,301,664

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

21-Jun-2018

06:36

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5035.1000

1,019,184

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5045.1000

3,170,608

21-Jun-2018

06:37

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

21-Jun-2018

06:37

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

21-Jun-2018

06:37

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

21-Jun-2018

06:37

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

21-Jun-2018

06:37

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

21-Jun-2018

06:36

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

21-Jun-2018

06:37

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

21-Jun-2018

06:36

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

21-Jun-2018

06:37

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

21-Jun-2018

03:35

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

21-Jun-2018

03:35

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933,579

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

21-Jun-2018

06:36

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

21-Jun-2018

06:36

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5049.1000

25,819,368

21-Jun-2018

06:36

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1,532,136

21-Jun-2018

06:36

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

20-Jun-2018

14:33

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

20-Jun-2018

14:33

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

14,538

21-Jun-2018

06:37

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3,840,720

21-Jun-2018

06:36

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5041.1000

21,672,152

21-Jun-2018

06:36

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

21-Jun-2018

06:36

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

21-Jun-2018

06:36

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

89,067

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

79,311

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

61,446

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

53,413

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

16,249

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

11,499

21-Jun-2018

06:37

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

92,996

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

6,503

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

3,421

21-Jun-2018

06:37

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

10,605,415

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

147,547

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

96,457

21-Jun-2018

06:37

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

371,174

21-Jun-2018

06:37

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

6,733

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

165,284

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

87,190

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

235,013

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

362,100

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

220,759

21-Jun-2018

06:37

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

892,897

21-Jun-2018

06:37

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

545,886

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

269,661

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

169,411

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Not applicable

81,176

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Not applicable

51,364

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

344,316

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

219,234

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

81,064

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

81,064

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

2,255

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3,287

21-Jun-2018

06:37

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

780,551

21-Jun-2018

06:37

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

20,472

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

21-Jun-2018

06:37

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

10,259

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

66,465

21-Jun-2018

06:37

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

67,148

21-Jun-2018

06:37

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

30,442

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

30,117

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

19,492

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

78,160

21-Jun-2018

06:37

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2,239,672

21-Jun-2018

06:36

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

41,097

21-Jun-2018

06:37

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

21-Jun-2018

06:36

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5031.1000

16,842,008

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

94,070

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

32,944

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

87,110

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

42,452

21-Jun-2018

06:37

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

21,215

21-Jun-2018

06:37

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140,997

21-Jun-2018

06:36

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140,991

21-Jun-2018

06:36

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

31,932

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,682

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

205,154

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

24,786

21-Jun-2018

06:37

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

4,742

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

88,535

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

40,239

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

84,415

21-Jun-2018

06:37

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

36,323

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Not applicable

73,662

21-Jun-2018

06:37

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Not applicable

40,524

21-Jun-2018

06:37

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×