היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון KB3114952 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013, אשר פורסם ב- 10 במאי 2016. עדכון זה כולל את תנאי מוקדם.

שיפורים ותיקונים

מתרגם את הודעת השגיאה הבאה בנורווגית כדי לוודא המשמעות היא מדויקת:

מצטערים, אתר זה לא עבר שיתוף איתך.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

תנאי מוקדםכדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדשאין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.


פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

wss-x-none. msp מידע

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4823.1000

1,081,080

12-Apr-2016

19:08

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4823.1000

10,387,664

12-Apr-2016

19:09

מידע על הקובץ wssmui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

12-Apr-2016

19:12

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

12-Apr-2016

19:12

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

12-Apr-2016

19:12

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

12-Apr-2016

19:12

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Apr-2016

19:12

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

12-Apr-2016

19:12

Applcns.css_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

12-Apr-2016

19:12

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

12-Apr-2016

19:12

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

12-Apr-2016

19:12

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

לא ישים

381,732

12-Apr-2016

19:12

Bform.js_14_1033

Bform.js

לא ישים

248,919

12-Apr-2016

19:12

Blog.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

12-Apr-2016

19:12

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

12-Apr-2016

19:12

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,287

12-Apr-2016

19:12

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,648

12-Apr-2016

19:12

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

12-Apr-2016

19:12

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

12-Apr-2016

19:12

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

12-Apr-2016

19:12

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

12-Apr-2016

19:12

Core.css_14_1033

Core.css

לא ישים

136,027

12-Apr-2016

19:12

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

לא ישים

367,486

12-Apr-2016

19:12

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

לא ישים

490,005

12-Apr-2016

19:12

Core.js_0001_14_1033

Core.js

לא ישים

239,173

12-Apr-2016

19:12

Corev15.csst_1033

Corev15.css

לא ישים

322,570

12-Apr-2016

19:12

Corev15.css_1033

Corev15.css

לא ישים

322,570

12-Apr-2016

19:12

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,664

12-Apr-2016

19:12

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,664

12-Apr-2016

19:12

Corev4.css_1033

Corev4.css

לא ישים

208,035

12-Apr-2016

19:12

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

12-Apr-2016

19:12

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

12-Apr-2016

19:12

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

12-Apr-2016

19:12

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

12-Apr-2016

19:12

Cui.css_1033

Cui.css

לא ישים

37,867

13-Apr-2016

16:34

Cui.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

12-Apr-2016

19:12

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

12-Apr-2016

19:12

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

לא ישים

33,435

12-Apr-2016

19:12

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

12-Apr-2016

19:12

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

12-Apr-2016

19:12

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

לא ישים

7,484

12-Apr-2016

19:12

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

12-Apr-2016

19:12

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

12-Apr-2016

19:12

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

לא ישים

1,620

12-Apr-2016

19:12

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

12-Apr-2016

19:12

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

12-Apr-2016

19:12

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

לא ישים

4,415

12-Apr-2016

19:12

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

לא ישים

4,218

12-Apr-2016

19:12

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

12-Apr-2016

19:12

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

12-Apr-2016

19:12

Error.css_1033

Error.css

לא ישים

496

12-Apr-2016

19:12

Form.js_14_1033

Form.js

לא ישים

126,715

12-Apr-2016

19:12

Forms.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

12-Apr-2016

19:12

Forms.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

12-Apr-2016

19:12

Formst.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

12-Apr-2016

19:12

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

12-Apr-2016

19:12

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

לא ישים

170,871

13-Apr-2016

16:33

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

12-Apr-2016

19:12

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

12-Apr-2016

19:12

Help.css_1033

Help.css

לא ישים

12,122

12-Apr-2016

19:12

Help.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

12-Apr-2016

19:12

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

12-Apr-2016

19:12

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

לא ישים

172,081

12-Apr-2016

19:12

Init.js_0001_14_1033

Init.js

לא ישים

117,563

12-Apr-2016

19:12

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

לא ישים

1,456

12-Apr-2016

19:12

Layouts.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

12-Apr-2016

19:12

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

12-Apr-2016

19:12

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

12-Apr-2016

19:12

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

12-Apr-2016

19:12

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

12-Apr-2016

19:12

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

12-Apr-2016

19:12

Menu.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

12-Apr-2016

19:12

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

12-Apr-2016

19:12

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

לא ישים

2,350

12-Apr-2016

19:12

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Apr-2016

19:12

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Apr-2016

19:12

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Apr-2016

19:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Apr-2016

19:12

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

12-Apr-2016

19:12

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

12-Apr-2016

19:12

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Apr-2016

16:34

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Apr-2016

16:34

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Apr-2016

16:34

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

לא ישים

29,133

12-Apr-2016

19:12

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

12-Apr-2016

19:12

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

12-Apr-2016

19:12

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

לא ישים

3,527

13-Apr-2016

16:34

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4755.1000

194,656

12-Apr-2016

19:12

Mws.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

12-Apr-2016

19:12

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

12-Apr-2016

19:12

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

לא ישים

45,025

13-Apr-2016

16:34

Oslo.csst_1033

Oslo.css

לא ישים

326,126

12-Apr-2016

19:12

Oslo.css_1033

Oslo.css

לא ישים

326,126

12-Apr-2016

19:12

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,664

12-Apr-2016

19:12

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,664

12-Apr-2016

19:12

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

לא ישים

336,201

12-Apr-2016

19:12

Ows.js_14_1033

Ows.js

לא ישים

219,083

12-Apr-2016

19:12

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

12-Apr-2016

19:12

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

12-Apr-2016

19:12

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

לא ישים

9,081

12-Apr-2016

19:12

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

לא ישים

30,033

12-Apr-2016

19:12

Picktree.css_1033

Pickertree.css

לא ישים

26,520

12-Apr-2016

19:12

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

לא ישים

27,588

12-Apr-2016

19:12

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

לא ישים

2,072

12-Apr-2016

19:12

Search.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

12-Apr-2016

19:12

Searchthemable.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

12-Apr-2016

19:12

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

12-Apr-2016

19:12

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

12-Apr-2016

19:12

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

לא ישים

867

12-Apr-2016

19:12

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

לא ישים

5,825

12-Apr-2016

19:12

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

לא ישים

16,415

12-Apr-2016

19:12

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

לא ישים

73,515

12-Apr-2016

19:12

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

לא ישים

6,397

12-Apr-2016

19:12

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

לא ישים

6,097

12-Apr-2016

19:12

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

לא ישים

359,493

12-Apr-2016

19:12

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

2,889

12-Apr-2016

19:12

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

3,870

12-Apr-2016

19:12

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

3,744

12-Apr-2016

19:12

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

4,725

12-Apr-2016

19:12

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

3,317

12-Apr-2016

19:12

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

4,298

12-Apr-2016

19:12

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

3,319

12-Apr-2016

19:12

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

4,300

12-Apr-2016

19:12

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

4,476

12-Apr-2016

19:12

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

5,457

12-Apr-2016

19:12

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

4,385

12-Apr-2016

19:12

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

5,366

12-Apr-2016

19:12

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

4,394

12-Apr-2016

19:12

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

5,375

12-Apr-2016

19:12

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

4,346

12-Apr-2016

19:12

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

5,327

12-Apr-2016

19:12

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

12-Apr-2016

19:12

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

12-Apr-2016

19:12

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

לא ישים

16,998

12-Apr-2016

19:12

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

לא ישים

16,387

12-Apr-2016

19:12

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

לא ישים

116,423

12-Apr-2016

19:12

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

לא ישים

112,951

12-Apr-2016

19:12

Survey.csst_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

12-Apr-2016

19:12

Survey.css_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

12-Apr-2016

19:12

Survey.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

12-Apr-2016

19:12

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

12-Apr-2016

19:12

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

לא ישים

3,024

12-Apr-2016

19:12

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

לא ישים

742

12-Apr-2016

19:12

Themev4.css_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

12-Apr-2016

19:12

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

12-Apr-2016

19:12

Timeline.csst_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

12-Apr-2016

19:12

Timeline.css_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

12-Apr-2016

19:12

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

לא ישים

11,107

12-Apr-2016

19:12

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

12-Apr-2016

19:12

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

12-Apr-2016

19:12

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

לא ישים

18,949

12-Apr-2016

19:12

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

12-Apr-2016

19:12

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

12-Apr-2016

19:12

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

12-Apr-2016

19:12

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

12-Apr-2016

19:12

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Apr-2016

19:12

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

לא ישים

16,384

12-Apr-2016

19:12

Wss.actions_1033

Wss.actions

לא ישים

94,857

12-Apr-2016

19:12

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

לא ישים

723,625

12-Apr-2016

19:12

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

לא ישים

676,101

12-Apr-2016

19:12


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×