הודעה

עדכון זה אינו זמין עוד. כדי לפתור את הבעיות המתוארות במאמר זה, התקן את העדכון האחרון של Microsoft Office מתוך מאמר Microsoft Docs הבא:

העדכונים האחרונים עבור גירסאות Office המשתמשות ב-Windows Installer (MSI)

מאמר זה מתאר את עדכון KB3101502 עבור Microsoft Project Server 2013, שהופץ ב-10 בנובמבר 2015. עדכון זה כולל דרישהמוקדמת.

שיפורים ותיקונים

מתקן את הבעיות הבאות:

 • הנח שמנהל פרוייקט מפרסם פרוייקט ומעניק לך גישה באמצעות התכונה הרשאות פרוייקט. ניתנות לך הרשאות מספיקות כדי לערוך שדות ברמת הפרוייקט. כאשר אתה עורך ושומר את הפרוייקט מדף פרטי פרוייקט, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  עליך להיות בעל הרשאות ליצירת פרוייקט חדש. פנה למנהל המערכת של Project Web App לקבלת הרשאות.

 • בעת פרסום פרוייקט, תהליך הפרסום נכשל ב-66%. ואתה מקבל הודעת כשל תורים שנראית כגון:

  GeneralQueueJobFailed (26000)-ProjectPublish. UpdateSRAMessage

 • שקול את התרחיש הבא:

  • כחבר צוות, עבור אל גליון הזמנים שלך.

  • אתה מזין שעות עבודה בפועל על פעילות.

  • אתה שולח את גליון הזמנים שלך.

  • אתה זוכר את גליון הזמנים שלך.

  • אתה מוחק את שעות העבודה בפועל שהזנת בעבר.

  • שליחה מחדש של גליון הזמנים שלך

  בתרחיש זה, משימת פרסום הדיווח נכשלת ויומן הרישום של ULS מכיל פרטים דומים לאלה:

  System. InvalidOperationException: פרסום הדיווח נכשל. היישות 'מזהה' גדולה מדי.

 • נניח שאתה משנה את השדה ' בעלי פרוייקט ' מתוך דף פרטי פרוייקט ולאחר מכן שומר אותו. כאשר אתה מתרחק מהעמוד ולאחר מכן חוזר לדף, הבעלים של הפרוייקט אינו משתנה.

 • במקרים מסוימים, כאשר אתה מבצע הסתעפות לפעילות מדף הפעילות, אתה מקבל הודעה המציינת שאין אפשרות לטעון את ה-web part. ביומני הרישום של ULS, תראה הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  חריגה אירעה בפעולת השירות ' מצב מצבי. ReadStatusForStatusingViews '. ConstraintException: נכשלה הפיכת אילוצים לזמינים. שורה אחת או יותר מכילה ערכים המפרים אילוצים שאינם מסוג null, unique או מפתח זר.

 • לאחר דחיית גליון זמנים שנשלח ומתבצעת התאחזרות, לא ניתן לשמור שינויים בגליון הזמנים עוד יותר אם יש לך הרשאת התאמת גליון זמנים.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • עליך להוסיף קוד Visual Basic Applications (VBA) לפרוייקט ב-Project Professional 2013.

  • עליך לשמור ולפרסם את הפרוייקט ב-Project Server ולאחר מכן להכניס את הפרוייקט.

  • עריכת הפרוייקט בדף ' לוח זמנים של פרוייקט ' ב-Project Server.

  • אתה משנה ושומר את הפרוייקט.

  • אתה פותח שוב את הפרוייקט ב-Project Professional 2013.

  במצב זה, קוד ה-VBA חסר.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה מגדיר שדה תאריך ברמת פרוייקט ארגוני.

  • השדה date נמצא בדף פרטי פרוייקט (PDP).

  • אתה עורך פרוייקט ומשנה את שדה התאריך המותאם אישית באמצעות הפקד בורר התאריכים ב-PDP.

  • באפשרותך לבחור את לחצן ' שמור '.

  במצב זה, התאריך שתגדיר בשדה לא יישמר כמצופה.

מידע אודות עדכון

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

הפניות

עיין במידע אודות המינוח הסטנדרטי המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה הכללית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המופיעות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לשעה מקומית. כדי למצוא את ההפרש בין זמן UTC לשעה מקומית, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

פרטי קובץ projectservermui-en-us. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

14-Oct-2015

20:05

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

13-Oct-2015

23:09

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

14-Oct-2015

20:05

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

322,866

13-Oct-2015

23:09

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

779,664

13-Oct-2015

23:09

פרטי קובץ projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

139,242

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

120,095

13-Oct-2015

23:10

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

4,709

13-Oct-2015

23:10

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

1,635

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

45,596

13-Oct-2015

23:10

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

4,160

13-Oct-2015

23:10

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

6,845

13-Oct-2015

23:10

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

19,297

13-Oct-2015

23:10

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

18,906

13-Oct-2015

23:10

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

80,843

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

35,143

13-Oct-2015

23:10

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

36,666

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

34,807

13-Oct-2015

23:10

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4753.1000

142,424

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77,496

13-Oct-2015

23:09

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

9,093

13-Oct-2015

23:10

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4771.1000

2,614,464

13-Oct-2015

23:09

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4763.1000

10,431,040

13-Oct-2015

23:09

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

8,056

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

42,187

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4769.1000

6,376,632

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4661.1000

1,404,592

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

13-Oct-2015

23:10

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4683.1000

301,240

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4683.1000

1,058,480

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4753.1000

11,028,048

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4771.1000

8,238,776

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4683.1000

753,840

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4719.1000

1,767,096

13-Oct-2015

23:09

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4719.1000

1,767,096

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4763.1000

435,792

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4717.1000

1,008,864

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4771.1000

3,136,744

13-Oct-2015

23:10

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

13-Oct-2015

23:10

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

13-Oct-2015

23:10

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4753.1000

10,493,112

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4683.1000

465,584

13-Oct-2015

23:10

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4683.1000

465,584

13-Oct-2015

23:10

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4466.1000

47,184

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4673.1000

961,712

13-Oct-2015

23:09

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4673.1000

961,712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4771.1000

814,264

13-Oct-2015

23:10

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376,488

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4745.1000

615,648

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4745.1000

615,648

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Oct-2015

21:55

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933,579

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112,326,848

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4771.1000

25,757,376

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

13-Oct-2015

23:09

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

13-Oct-2015

13:16

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

13-Oct-2015

13:16

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

14,538

13-Oct-2015

23:10

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4763.1000

3,832,912

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4771.1000

21,656,760

13-Oct-2015

23:09

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4767.1000

5,241,000

13-Oct-2015

23:09

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4763.1000

514,656

13-Oct-2015

23:09

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

89,067

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

79,311

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

61,446

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

53,413

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

16,249

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

11,499

13-Oct-2015

23:10

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4751.1000

4,385,480

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

92,996

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

6,503

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

3,421

13-Oct-2015

23:10

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

10,571,871

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

146,495

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

95,755

13-Oct-2015

23:10

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

371,114

13-Oct-2015

23:10

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

6,733

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

164,954

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

86,984

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

234,715

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

357,205

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

219,002

13-Oct-2015

23:10

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

892,897

13-Oct-2015

23:10

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

545,886

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

266,617

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

167,976

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

344,060

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

219,052

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

80,921

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

80,921

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

2,255

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3,287

13-Oct-2015

23:10

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

779,664

13-Oct-2015

23:10

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

20,281

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

13-Oct-2015

23:10

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

10,259

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

66,465

13-Oct-2015

23:10

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

67,148

13-Oct-2015

23:10

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

30,442

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

30,106

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

19,487

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

78,160

13-Oct-2015

23:10

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2,227,368

13-Oct-2015

23:09

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

41,097

13-Oct-2015

23:10

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-Oct-2015

23:09

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.4771.1000

16,522,976

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

94,070

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

32,944

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

86,157

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

42,157

13-Oct-2015

23:10

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

21,215

13-Oct-2015

23:10

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140,997

13-Oct-2015

23:09

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140,991

13-Oct-2015

23:09

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

31,932

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,682

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

205,034

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

24,786

13-Oct-2015

23:10

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

4,742

13-Oct-2015

23:10

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

88,248

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

40,239

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

84,415

13-Oct-2015

23:10

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

36,323

13-Oct-2015

23:10

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×