Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

מאמר זה מתאר את עדכון KB2880996 עבור Microsoft Project Server 2013 שפורסם ב-10 בפברואר 2015. עדכון זה כולל דרישהמוקדמת.

שיפורים ותיקונים

מתקן את הבעיות הבאות:

 • בעת יצירת משימה חדשה ישירות בדף גליון הזמנים , ללא קשר לתאריך הסיום שהוזן עבור הפעילות, הפעילות תיווצר תמיד בתאריך ההתחלה הנכון, אך במשך יום אחד.

 • כאשר אתה מוסיף משימות של סיווג שורה לא תקני לגליון זמנים או מטפל במשימות בגליון זמנים שנשלח באמצעות הודעה שלא נשלחה, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה "_error טעינה".

 • ההרשאות עבור כל המשתמשים שאמורות להיות ברשותם גישה לאתר פרוייקט עשויות להיות מסונכרנות באופן שגוי בעת פרסום פרוייקט.

 • נניח שאתה מוסיף את ה-web part של דיווח SQL Server לדף Project Server 2013 המכיל רכיבי web part אחרים של Project Server. בעת לחיצה על לחצן ' רענן ' ב-web Part של דיווח ב-SQL server, רכיבי ה-web Part של Project server הנתון ישוכפלו.

 • נניח שאתה מוסיף את רשימת הפעילויות של Project Server כ-web part לדף SharePoint ולאחר מכן אתה מגדיר מסנן עבור ה-web part של רשימת הפעילויות. כאשר אתה מדפדף לדף, המסנן אינו פועל כהלכה.

 • הנח שאתה יוצר תצוגה של Project Web App (PWA) עבור ה-Web part של לוח הזמנים, והתצוגה מכילה מסנן הכולל יותר מ-12 משפטים. בעת החלת התצוגה על העמוד לוח זמנים בעת עריכת פרוייקט, התצוגה נטענת באופן שגוי. בנוסף, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  Project Web App פגע בשגיאה בעת עיבוד הבקשה שלך ושינויים שלא נשמרו אבדו. לחץ על אישור כדי לטעון מחדש את ההפעלה. הקש על ביטול כדי לסגור את ההפעלה. אם פעולה זו מתבצעת שוב, פנה למנהל המערכת.

 • נניח שאתה יוצר תבנית אתר ב-Project Server 2010. לאחר מכן, אתה מעביר את Project Server 2010 ל-Project Server 2013. בעת עריכת סוג פרוייקט ארגוני, אין באפשרותך לבחור את תבנית האתר הנתונה מהתפריט הנפתח ' תבנית אתר פרוייקט '.

 • אם תבטל את הבחירה של האפשרות ' אפשר סינכרון אתר פרוייקט ' בדף ' הגדרות סינכרון הרשאות פרוייקט ', לא תוכל לסנכרן את המשתמשים על-ידי לחיצה על סנכרן בדף אתרי SharePoint מחוברים .

 • בעת לחיצה על סגור בדף בניית צוות , ייתכן שתקבל אחת מההודעות הבאות:

  עבודה על ביצוע הכניסה

  לא ניתן לכתוב את הפרוייקט בשרת

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה פותח תוכנית פרוייקט ב-Project 2013 משרת המבוסס על Project Server 2013.

  • אתה מוחק את הערך של שדה מותאם אישית המשתמש בטבלת בדיקת מידע בשרת.

  • אתה מפרסם ומכניס את תוכנית הפרוייקט. לאחר מכן, אתה פותח את תוכנית הפרוייקט ב-Project Web App.

  בתרחיש זה, בעת לחיצה על ערוך בדף פרטי פרוייקט , ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  ל-Web Part זה לא היתה אפשרות לטעון. מידע שעשוי להועיל בפתרון בעיה זו נכתב ביומן הרישום של שירות הרישום המאוחד (ULS) ב-Project Web App עם המזהה הבא: <ID> לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת של Project Web App.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה מתחבר לאתר של Project Web App (PWA) באמצעות Project Professional.

  • אתה יוצר פרוייקט ולאחר מכן מוסיף לו משאבים.

  • אתה שומר ומפרסם את הפרוייקט; בתיבת הדו פרסום פרוייקט , אתה מחליט להקצות את האתר כאתר משנה של פרוייקט אחר.

  בתרחיש זה, ההרשאות באתר החדש שנוצר עשויות להיות שגויות. בנוסף, בפרטי השגיאה של משימת התור של Project Server, היא מציגה מידע בדומה להודעה הבאה:

  GeneralQueueJobFailed (26000)-PreparePSProjectPermissionSynchronization. PreparePSProjectPermissionSynchronizationMessage. פרטים: id = ' 26000 ' name = ' GeneralQueueJobFailed ' GroupType = ' PreparePSProjectPermissionSynchronization ' MessageType = ' PreparePSProjectPermissionSynchronizationMessage '

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Windows Update

השתמש ב- Windows Update כדי להוריד ולהתקין את העדכון באופן אוטומטי.

קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

Microsoft סרקה קובץ זה עבור וירוסים באמצעות תוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך שבו הקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

מידע אודות עדכון

הפעלה מחדש של מידעייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאיכדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את העדכון ב-12 במרץ, 2013 update עבור Project Server 2013 (KB2768001) או Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

מידע נוסף

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות. פרטי קובץ Projectserverwfe-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Addmodifyuser.aspx

Not Applicable

139,189

21-Jan-2015

07:01

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

120,095

21-Jan-2015

07:01

Adsyncerp.aspx

Not Applicable

4,709

21-Jan-2015

07:01

Adsyncpsgroups.aspx

Not Applicable

1,635

21-Jan-2015

07:01

Archivewsdl.aspx

Not Applicable

45,596

21-Jan-2015

07:01

Buildresplanteam.aspx

Not Applicable

4,160

21-Jan-2015

07:02

Buildteam.aspx

Not Applicable

6,845

21-Jan-2015

07:02

Changeskipworkflow.aspx

Not Applicable

19,297

21-Jan-2015

07:01

Comparedrivers.aspx

Not Applicable

18,906

21-Jan-2015

07:02

Costconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

80,843

21-Jan-2015

07:02

Driverwsdl.aspx

Not Applicable

35,143

21-Jan-2015

07:01

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not Applicable

36,666

21-Jan-2015

07:01

Eventswsdl.aspx

Not Applicable

34,807

21-Jan-2015

07:01

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140,984

21-Jan-2015

07:01

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77,496

21-Jan-2015

07:01

Fiscalperiod.aspx

Not Applicable

9,093

21-Jan-2015

07:01

Htmlutil.dll

15.0.4693.1000

2,614,456

21-Jan-2015

07:01

Igxserver.dll

15.0.4691.1000

10,429,600

21-Jan-2015

07:01

Locktask.aspx

Not Applicable

8,056

21-Jan-2015

07:02

Lookuptablewsdl.aspx

Not Applicable

42,187

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4667.1000

6,376,624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4661.1000

1,404,592

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4683.1000

301,240

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4683.1000

1,058,480

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4693.1000

11,009,712

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4693.1000

8,220,856

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4683.1000

753,840

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4647.1000

1,767,096

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4691.1000

434,360

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4663.1000

1,008,352

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4693.1000

3,135,720

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4693.1000

10,466,992

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4683.1000

465,584

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4466.1000

47,184

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4673.1000

961,712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4641.1000

813,752

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4691.1000

786,624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375,896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4663.1000

340,712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4663.1000

341,176

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4663.1000

341,176

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4663.1000

613,600

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4663.1000

963,296

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145,104

21-Jan-2015

05:42

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

21-Jan-2015

07:01

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933,579

21-Jan-2015

07:01

Mshy7bg.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ct.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7cz.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7da.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7el.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7en.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7es.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7et.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7eu.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7fi.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7fr.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ge.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7gl.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7hr.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7it.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7lt.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7lv.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7nb.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7nl.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7no.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pb.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pl.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pt.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ro.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ru.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sk.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sl.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7srm.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sro.dll

15.0.4691.1000

225,488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sw.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7tr.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7uk.dll

15.0.4691.1000

225,480

21-Jan-2015

07:01

Msores.dll

15.0.4687.1000

81,238,200

21-Jan-2015

07:01

Msoserver.dll

15.0.4693.1000

25,337,536

21-Jan-2015

07:01

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1,522,880

21-Jan-2015

07:01

Notificationswsdl.aspx

Not Applicable

14,538

21-Jan-2015

07:01

Oartodfserver.dll

15.0.4691.1000

3,831,472

21-Jan-2015

07:01

Oartserver.dll

15.0.4693.1000

21,636,784

21-Jan-2015

07:01

Office.odf

15.0.4627.1000

5,241,000

21-Jan-2015

07:01

Onetnative.dll

15.0.4691.1000

510,656

21-Jan-2015

07:01

Pdplib.debug.js

Not Applicable

79,311

21-Jan-2015

07:02

Pdplib.debug.js

Not Applicable

88,861

21-Jan-2015

07:02

Pdplib.js

Not Applicable

53,413

21-Jan-2015

07:02

Pdplib.js

Not Applicable

61,286

21-Jan-2015

07:02

Pjintl.dll

15.0.4609.1000

4,385,480

21-Jan-2015

07:02

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not Applicable

92,996

21-Jan-2015

07:01

Portfolioanalysis.debug.js

Not Applicable

6,503

21-Jan-2015

07:02

Portfolioanalysis.js

Not Applicable

3,421

21-Jan-2015

07:02

Projectdatabasecreate.sql

Not Applicable

10,563,779

21-Jan-2015

07:02

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not Applicable

146,458

21-Jan-2015

07:02

Projectdrilldownsatellite.js

Not Applicable

95,723

21-Jan-2015

07:02

Projectpostupgrade.sql

Not Applicable

371,114

21-Jan-2015

07:02

Projectpreupgrade.sql

Not Applicable

6,733

21-Jan-2015

07:02

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not Applicable

164,954

21-Jan-2015

07:02

Projectserverapishim.generated.js

Not Applicable

86,984

21-Jan-2015

07:02

Projectserverscripts.debug.js

Not Applicable

414,861

21-Jan-2015

07:02

Projectserverscripts.js

Not Applicable

308,959

21-Jan-2015

07:02

Projectwsdl.aspx

Not Applicable

234,715

21-Jan-2015

07:01

Ps.core.debug.js

Not Applicable

355,552

21-Jan-2015

07:02

Ps.core.js

Not Applicable

218,438

21-Jan-2015

07:02

Ps.debug.js

Not Applicable

892,854

21-Jan-2015

07:01

Ps.js

Not Applicable

545,851

21-Jan-2015

07:01

Ps.projectmanagers.debug.js

Not Applicable

266,514

21-Jan-2015

07:02

Ps.projectmanagers.js

Not Applicable

167,961

21-Jan-2015

07:02

Ps.teammembers.debug.js

Not Applicable

342,667

21-Jan-2015

07:02

Ps.teammembers.js

Not Applicable

218,274

21-Jan-2015

07:02

Ps.timeline.debug.js

Not Applicable

77,107

21-Jan-2015

07:02

Ps.timeline.js

Not Applicable

77,107

21-Jan-2015

07:02

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not Applicable

2,255

21-Jan-2015

07:02

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3,287

21-Jan-2015

07:02

Pwa.resx

Not Applicable

779,664

21-Jan-2015

07:02

Pwaparts.ascx

Not Applicable

19,504

21-Jan-2015

07:02

Pwastyle.css

Not Applicable

10,259

21-Jan-2015

07:02

Queuesystemwsdl.aspx

Not Applicable

66,397

21-Jan-2015

07:01

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

67,148

21-Jan-2015

07:02

Resourceconstraintreport.aspx

Not Applicable

30,442

21-Jan-2015

07:02

Resourceplans.debug.js

Not Applicable

30,106

21-Jan-2015

07:02

Resourceplans.js

Not Applicable

19,487

21-Jan-2015

07:02

Resourcewsdl.aspx

Not Applicable

78,160

21-Jan-2015

07:01

Riched20.dll

15.0.4693.1000

2,226,848

21-Jan-2015

07:01

Rulesaddmod.aspx

Not Applicable

41,097

21-Jan-2015

07:02

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

21-Jan-2015

07:01

Schedengine.exe

15.0.4693.1000

16,459,992

21-Jan-2015

07:02

Securitywsdl.aspx

Not Applicable

94,070

21-Jan-2015

07:01

Sharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

32,944

21-Jan-2015

07:02

Shell.debug.js

Not Applicable

86,157

21-Jan-2015

07:02

Shell.js

Not Applicable

42,157

21-Jan-2015

07:02

Sitemap.aspx

Not Applicable

21,215

21-Jan-2015

07:01

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140,581

21-Jan-2015

07:01

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140,575

21-Jan-2015

07:01

Srrequest.aspx

Not Applicable

31,932

21-Jan-2015

07:02

Statusapprovalssatellite.js

Not Applicable

19,682

21-Jan-2015

07:02

Statusingwsdl.aspx

Not Applicable

205,008

21-Jan-2015

07:01

Taskdetails.ascx

Not Applicable

24,786

21-Jan-2015

07:02

Timesheethistory.aspx

Not Applicable

4,742

21-Jan-2015

07:02

Timesheetsatellite.js

Not Applicable

56,379

21-Jan-2015

07:02

Timesheetwsdl.aspx

Not Applicable

88,248

21-Jan-2015

07:01

Viewwsdl.aspx

Not Applicable

40,239

21-Jan-2015

07:01

Workflowwsdl.aspx

Not Applicable

84,415

21-Jan-2015

07:01

Wssinteropwsdl.aspx

Not Applicable

36,323

21-Jan-2015

07:01

פרטי קובץ Projectservermui-en-us. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

22-Jan-2015

09:56

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

22-Jan-2015

09:56

Projectservermanifest.man

Not Applicable

322,866

21-Jan-2015

07:01

Pwa.en-us.resx

Not Applicable

779,664

21-Jan-2015

07:01

הפניות

עיין במידע אודות המינוח הסטנדרטי המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×