דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את 5002190 עדכון Microsoft Project Server 2013 שפורסם ב- 11 באוקטובר 2022.

שיפורים ותיקונים בעדכון זה

עדכון זה מספק שיפורי אבטחה עבור Project Server 2013.

הערה: כדי לקבל את השיפורים, עליך להתקין את KB 5002284, KB 5002260 ו- KB 4486686 יחד עם עדכון זה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft. 


דרישת סריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים באמצעות התוכנה העדכנית ביותר לזיהוי וירוסים, שהיה זמין בתאריך הפרסום של הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים עם יכולות אבטחה משופרות, שמסייעים במניעת שינויים בלתי מורשים שבוצעו בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון מצטבר זה, עליך להתקין Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 (SP1).

מידע אודות הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים שכוללים את המאפיינים המפורטים בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיית שעון הקיץ (DST) הנוכחית שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

x64

פרטי קובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

Deliverables.xlsx.1033

Deliverables.xlsx

לא ישים

11,359

14-ספטמבר-2022

18:24

Issuesandrisks.xlsx.1033

Issuesandrisks.xlsx

לא ישים

15,663

14-ספטמבר-2022

18:24

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.5455.1000

1,161,136

14-ספטמבר-2022

18:24

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.5455.1000

163,760

13-ספטמבר-2022

22:06

Prjmsgp.dll_1033

Microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.5455.1000

23,992

13-ספטמבר-2022

22:06

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.5455.1000

138,672

14-ספטמבר-2022

18:24

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.5455.1000

78,776

14-ספטמבר-2022

18:24

Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.5455.1000

1,106,848

14-ספטמבר-2022

18:24

Milestonesduethismonth.xlsx.1033

Milestonesduethismonth.xlsx

לא ישים

18,199

14-ספטמבר-2022

18:24

Pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1033

Prjadmin.en-us.resx

לא ישים

30,007

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1033

Prjadmin.en-us.resx

לא ישים

30,007

13-ספטמבר-2022

22:06

Project.actions4.1033

Project.actions4

לא ישים

6,160

14-ספטמבר-2022

18:24

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

לא ישים

322,866

13-ספטמבר-2022

22:06

Projectslist.xlsx.1033

Projectslist.xlsx

לא ישים

11,404

14-ספטמבר-2022

18:24

Projectsoverview.xlsx.1033

Projectsoverview.xlsx

לא ישים

505,882

14-ספטמבר-2022

18:24

Projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1033

Projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

לא ישים

516,374

14-ספטמבר-2022

18:24

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

לא ישים

780,551

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.resources.pwafeatures.resx.1033

Pwafeatures.en-us.resx

לא ישים

138,104

13-ספטמבר-2022

22:06

Pws.resources.pws.resx.1033

Pws.en-us.resx

לא ישים

32,007

13-ספטמבר-2022

22:06

Rejectedprojectslist.xlsx.1033

Rejectedprojectslist.xlsx

לא ישים

11,297

14-ספטמבר-2022

18:24

Resourcecapacity.xlsx.1033

Resourcecapacity.xlsx

לא ישים

14,955

14-ספטמבר-2022

18:24

Resourcesoverview.xlsx.1033

Resourcesoverview.xlsx

לא ישים

338,723

14-ספטמבר-2022

18:24

Timesheetactuals.xlsx.1033

Timesheetactuals.xlsx

לא ישים

27,329

14-ספטמבר-2022

18:24

Topprojects.xlsx.1033

Topprojects.xlsx

לא ישים

12,505

14-ספטמבר-2022

18:24

Workflowchart.xlsx.1033

Workflowchart.xlsx

לא ישים

12,995

14-ספטמבר-2022

18:24

Workflowdrilldown.xlsx.1033

Workflowdrilldown.xlsx

לא ישים

11,813

14-ספטמבר-2022

18:24

פרטי קובץ projectserverwfe-x-none.msp

מזהה קובץ

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

Pwa.images.16doc.gif

16doc.gif

לא ישים

123

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.16fold.gif

16fold.gif

לא ישים

126

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.acceptts.gif

Accepttimesheet.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.accformpivotchart.gif

Accformpivotchart.gif

לא ישים

1,006

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.activextasklauncher.debug.js

Activextasklauncher.debug.js

לא ישים

2,453

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.activextasklauncher.js

Activextasklauncher.js

לא ישים

1,280

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.actualwithplanned.gif

Actualwithplanned.gif

לא ישים

987

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.optimizercreateanalysis.aspx

Addmodifyanalysis.aspx

לא ישים

60,104

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.addmodifycategory.aspx

Addmodifycategory.aspx

לא ישים

40,723

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

לא ישים

16,726

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.addeditdependency.aspx

Addmodifydependency.aspx

לא ישים

18,806

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.driverdetails.aspx

Addmodifydriver.aspx

לא ישים

13,500

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.addmodifygroup.aspx

Addmodifygroup.aspx

לא ישים

35,318

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.prioritizationproperties.aspx

AddmodifyPrioritization.aspx

לא ישים

22,933

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.addmodifytemplate.aspx

Addmodifytemplate.aspx

לא ישים

22,304

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

לא ישים

139,242

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.addproject.gif

Addproject.gif

לא ישים

1,041

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.addtask.aspx

Addtask.aspx

לא ישים

12,530

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.adduser.gif

Adduser.gif

לא ישים

542

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.admin.aspx

מרכז הניהול.aspx

לא ישים

601

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.admin.svc

מרכז הניהול.svc

לא ישים

421

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.admindisco.aspx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,293

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

120,095

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.admtime.aspx

Admtime.aspx

לא ישים

8,238

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

לא ישים

4,709

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

לא ישים

1,635

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.alertcondition.gif

Alertcondition.gif

לא ישים

1,024

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.allusr.gif

Allusr.gif

לא ישים

589

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.optimizeropendialog.aspx

analyses.aspx

לא ישים

7,100

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.analysisprojectsdlg.aspx

Analysisprojectsdlg.aspx

לא ישים

6,166

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.analyze.gif

Analyze.gif

לא ישים

979

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.applyclientdata.gif

Applyclientdata.gif

לא ישים

1,042

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

לא ישים

4,199

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.approvals.aspx

Approvals.aspx

לא ישים

525

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.workflow.approvaltask.aspx

Approvaltask.aspx

לא ישים

5,119

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.appstatus.gif

Appstatus.gif

לא ישים

1,106

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.archive.svc

Archive.svc

לא ישים

423

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.archivedisco.aspx

Archivedisco.aspx

לא ישים

1,301

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

לא ישים

45,596

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.arrowdown.gif

Arrowdown.gif

לא ישים

851

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.arrowup.gif

Arrowup.gif

לא ישים

851

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.attach.gif

Attach.gif

לא ישים

1,078

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.authentication.svc

Authentication.svc

לא ישים

430

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.backup.aspx

Backup.aspx

לא ישים

3,597

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.backupsched.aspx

Backupsched.aspx

לא ישים

8,702

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.blank.gif

Blank.gif

לא ישים

807

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.branding.gif

Branding.gif

לא ישים

3,302

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.btncancel.gif

Btncancel.gif

לא ישים

929

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

לא ישים

4,160

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

גירסת Buildteam.aspx

לא ישים

6,845

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.buildteam.gif

Buildteam.gif

לא ישים

1,011

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.bulletedlist.gif

Bulletedlist.gif

לא ישים

869

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.calc.gif

Calc.gif

לא ישים

1,045

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.calcopy.gif

Calcopy.gif

לא ישים

970

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.caldelete.gif

Caldelete.gif

לא ישים

1,043

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.caledit.gif

Caledit.gif

לא ישים

1,030

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.calendar.gif

Calendar.gif

לא ישים

1,036

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.calendar.svc

Calendar.svc

לא ישים

424

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.calendardisco.aspx

Calendardisco.aspx

לא ישים

1,305

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.calendarsmain.aspx

Calendarsmain.aspx

לא ישים

12,757

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.calendarwsdl.aspx

Calendarwsdl.aspx

לא ישים

20,325

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.calnew.gif

Calnew.gif

לא ישים

1,029

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

לא ישים

19,297

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.workflow.changeworkflow.aspx

Changeworkflow.aspx

לא ישים

4,669

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.chart.gif

Chart.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.chkmrk.gif

Chkmrk.gif

לא ישים

313

13-ספטמבר-2022

22:05

Psiclient.config

Client.config

לא ישים

15,774

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.clientfilterfromserverfilter.xslt

Clientfilterfromserverfilter.xslt

לא ישים

18,158

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.closebox.gif

Closebox.gif

לא ישים

987

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.project.closepdpdialog.aspx

Closepdpdialog.aspx

לא ישים

10,425

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.closex.gif

Closex.gif

לא ישים

870

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.cm_checked.gif

Cm_checked.gif

לא ישים

870

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.cm_unchecked.gif

Cm_unchecked.gif

לא ישים

855

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.cmfields.debug.js

Cmfields.debug.js

לא ישים

7,720

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.cmfields.js

Cmfields.js

לא ישים

5,105

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.collapsesidepane.gif

Collapsesidepane.gif

לא ישים

854

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_aqua.gif

Coloricon_aqua.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_black.gif

Coloricon_black.gif

לא ישים

61

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_blue.gif

Coloricon_blue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_cyan.gif

Coloricon_cyan.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_darkblue.gif

Coloricon_darkblue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_darkgray.gif

Coloricon_darkgray.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_gray.gif

Coloricon_gray.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_green.gif

Coloricon_green.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_aqua.gif

Coloricon_group_aqua.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_black.gif

Coloricon_group_black.gif

לא ישים

61

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_blue.gif

Coloricon_group_blue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_green.gif

Coloricon_group_green.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_grey.gif

Coloricon_group_grey.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_lavender.gif

Coloricon_group_lavender.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_lightgreen.gif

Coloricon_group_lightgreen.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_lightgrey.gif

Coloricon_group_lightgrey.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_lightyellow.gif

Coloricon_group_lightyellow.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_orange.gif

Coloricon_group_orange.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_peach.gif

Coloricon_group_peach.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_purple.gif

Coloricon_group_purple.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_skyblue.gif

Coloricon_group_skyblue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_turquoise.gif

Coloricon_group_turquoise.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_violet.gif

Coloricon_group_violet.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_group_yellow.gif

Coloricon_group_yellow.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_lightblue.gif

Coloricon_lightblue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_lightbrown.gif

Coloricon_lightbrown.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_lightgray.gif

Coloricon_lightgray.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_maroon.gif

Coloricon_maroon.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_purple.gif

Coloricon_purple.gif

לא ישים

851

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_red.gif

Coloricon_red.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_salmon.gif

Coloricon_salmon.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_seablue.gif

Coloricon_seablue.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_teal.gif

Coloricon_teal.gif

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_white.gif

Coloricon_white.gif

לא ישים

851

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.coloricon_yellow.gif

Coloricon_yellow.gif

לא ישים

851

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.comment.gif

Comment.gif

לא ישים

926

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.commentdlg.aspx

Commentdlg.aspx

לא ישים

943

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

לא ישים

18,906

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.comparesolutions.aspx

Compareportfolioselectionscenarios.aspx

לא ישים

3,809

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.confirmpdpdeletion.aspx

Confirmpdpdeletion.aspx

לא ישים

502

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.contacts.gif

Contacts.gif

לא ישים

1,167

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.copy.gif

Copy.gif

לא ישים

971

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.copycalendardlg.aspx

Copycalendardlg.aspx

לא ישים

2,151

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

לא ישים

80,843

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.cpycfdlg.aspx

Cpycfdlg.aspx

לא ישים

1,404

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.cpyltdlg.aspx

Cpyltdlg.aspx

לא ישים

1,393

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.cpyvwdlg.aspx

Cpyvwdlg.aspx

לא ישים

1,631

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.createfy.aspx

Createfy.aspx

לא ישים

9,276

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.createprojectworkspacedlg.aspx

Createprojectworkspacedlg.aspx

לא ישים

8,402

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin.createpsiapp.apx

Createpsiserviceapp.aspx

לא ישים

6,165

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin.createpwa.aspx

Createpwa.aspx

לא ישים

13,086

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.cubeadmin.svc

Cubeadmin.svc

לא ישים

425

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.cubeadmindisco.aspx

Cubeadmindisco.aspx

לא ישים

1,309

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.cubeadminwsdl.aspx

Cubeadminwsdl.aspx

לא ישים

61,247

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.cubeadmin.cubeanalysisadmin.aspx

Cubeanalysisadmin.aspx

לא ישים

5,796

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.cubeadmin.cubefieldselect.aspx

Cubefieldselect.aspx

לא ישים

47,452

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.cubeadmin.cubegenadmin.aspx

Cubegenadmin.aspx

לא ישים

44,631

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.cubeadmin.cubestatusdlg.aspx

Cubestatusdlg.aspx

לא ישים

4,948

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.curvell.gif

Curvell.gif

לא ישים

845

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.curvelr.gif

Curvelr.gif

לא ישים

840

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.curveul.gif

Curveul.gif

לא ישים

850

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.curveur.gif

Curveur.gif

לא ישים

846

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.customfields.svc

Customfields.svc

לא ישים

428

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.customfieldsdisco.aspx

Customfieldsdisco.aspx

לא ישים

1,321

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.customfieldswsdl.aspx

Customfieldswsdl.aspx

לא ישים

34,339

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.customfieldwidget.debug.js

Customfieldwidget.debug.js

לא ישים

11,893

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.customfieldwidget.js

Customfieldwidget.js

לא ישים

5,918

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.common.customfilterdlg.aspx

Customfilterdlg.aspx

לא ישים

1,560

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

לא ישים

35,448

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

לא ישים

14,761

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.customizefields.aspx

Customizefields.aspx

לא ישים

22,192

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.datepickerdlg.aspx

Datepickerdlg.aspx

לא ישים

10,927

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.dbcleanup.aspx

Dbcleanup.aspx

לא ישים

25,449

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.deactivateuser.gif

Deactivateuser.gif

לא ישים

562

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.debugbtn.gif

Debugbtn.gif

לא ישים

922

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.default.aspx

Default.aspx

לא ישים

1,254

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.delegate.aspx

Delegate.aspx

לא ישים

11,205

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.delegated.gif

Delegated.gif

לא ישים

1,015

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.delete.gif

Delete.gif

לא ישים

886

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.deletecalc.gif

Deletecalc.gif

לא ישים

1,007

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.deleterow.gif

Deleterow.gif

לא ישים

886

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.deletets.gif

Deletetimesheet.gif

לא ישים

578

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.divider.gif

Divider.gif

לא ישים

810

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.downarrow.gif

Downarrow.gif

לא ישים

837

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.driver.svc

Driver.svc

לא ישים

422

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.driverdisco.aspx

Driverdisco.aspx

לא ישים

1,297

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.driverpriorities.aspx

Driverpriorities.aspx

לא ישים

23,580

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.drivers.aspx

Drivers.aspx

לא ישים

4,936

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

לא ישים

35,143

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.editcustomfield.aspx

ערוךcustomfield.aspx

לא ישים

152,063

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.editdet.gif

Editdet.gif

לא ישים

979

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.edititem.gif

Edititem.gif

לא ישים

615

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.editlookuptable.aspx

Editlookuptable.aspx

לא ישים

70,857

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.editproject.gif

Editproject.gif

לא ישים

966

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.views.editprojectpermissions.aspx

Editprojectpermissions.aspx

לא ישים

8,833

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.editresourcebulk.gif

Editresourcebulk.gif

לא ישים

1,036

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.editresourcedetails.gif

Editresourcedetails.gif

לא ישים

1,033

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.editsiteaddressdlg.aspx

Editsiteaddressdlg.aspx

לא ישים

8,495

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.effectiverights.aspx

Effectiverights.aspx

לא ישים

8,163

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

לא ישים

36,666

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.enterpriseprojecttypes.aspx

Enterpriseprojecttypes.aspx

לא ישים

2,981

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.events.aspx

Events.aspx

לא ישים

5,666

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.events.svc

Events.svc

לא ישים

422

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.eventsaddmod.aspx

Eventsaddmod.aspx

לא ישים

14,957

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.eventsdisco.aspx

Eventsdisco.aspx

לא ישים

1,297

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

לא ישים

34,807

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.exchangesync.svc

Exchangesync.svc

לא ישים

435

13-ספטמבר-2022

22:06

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143,752

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79,752

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.expandall.gif

Expandall.gif

לא ישים

865

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.pjexport.exportgridexcel.aspx

Exportgridexcel.aspx

לא ישים

88

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.pjexport.exporthtmlword.aspx

ייצואhtmlword.aspx

לא ישים

89

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.fieldlist.gif

Fieldlist.gif

לא ישים

1,022

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.fieldpickerdlg.aspx

Fieldpickerdlg.aspx

לא ישים

2,371

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.filterops.gif

Filterops.gif

לא ישים

1,049

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

לא ישים

9,093

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.forcecheckin.aspx

Forcecheckin.aspx

לא ישים

3,149

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.ganttsettings.aspx

Ganttsettings.aspx

לא ישים

11,381

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.ganttview.gif

Ganttview.gif

לא ישים

979

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.gendetails.gif

Gendetails.gif

לא ישים

1,070

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.genericgoback.gif

Genericgoback.gif

לא ישים

1,026

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.genericgobackrtl.gif

Genericgoback_rtl.gif

לא ישים

627

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.gosearch.gif

Gosearch.gif

לא ישים

1,172

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.gototask.gif

Gototask.gif

לא ישים

1,044

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.gototaskbtn.gif

Gototaskbtn.gif

לא ישים

971

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.graph.gif

Graph.gif

לא ישים

1,025

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.greencheck.gif

Greencheck.gif

לא ישים

871

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.greennote.gif

Greennote.gif

לא ישים

933

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.greynote.gif

Greynote.gif

לא ישים

900

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.groupbydlg.aspx

Groupbydlg.aspx

לא ישים

4,006

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.groupsettings.aspx

Groupsettings.aspx

לא ישים

9,958

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.hide.gif

Hide.gif

לא ישים

882

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.homepage.gif

Homepage.gif

לא ישים

14,200

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5493.1000

2,618,304

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.icnhome.gif

Icnhome.gif

לא ישים

1,048

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.icongo.gif

Icongo.gif

לא ישים

1,046

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5399.1000

10,432,416

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.imnhdr.gif

Imnhdr.gif

לא ישים

530

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.import.aspx

Import.aspx

לא ישים

4,462

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.importactual.gif

Importactual.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.importhoursts.gif

Importhourstimesheet.gif

לא ישים

1,022

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

לא ישים

9,808

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.indent.gif

Indent.gif

לא ישים

928

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.inserta.gif

Inserta.gif

לא ישים

934

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.insertb.gif

Insertb.gif

לא ישים

973

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.insertcalc.gif

Insertcalc.gif

לא ישים

985

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.insertrow.gif

Insertrow.gif

לא ישים

70

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.inserttsline.gif

Inserttimesheetline.gif

לא ישים

586

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.issuesandrisks.aspx

Issuesandrisks.aspx

לא ישים

569

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.issuespart.dwp

Issuespart.webpart

לא ישים

883

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.itemswapper.debug.js

Itemswapper.debug.js

לא ישים

36,343

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.itemswapper.js

Itemswapper.js

לא ישים

26,263

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.itpwscom.gif

Itpwscom.gif

לא ישים

1,040

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.itpwsiss.gif

Itpwsiss.gif

לא ישים

1,051

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.itpwsris.gif

Itpwsris.gif

לא ישים

1,041

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.larrow.gif

Larrow.gif

לא ישים

103

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.latets.gif

Latetimesheet.gif

לא ישים

597

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.leftindent.gif

Leftindent.gif

לא ישים

899

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.lineclass.aspx

Lineclass.aspx

לא ישים

7,016

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.link_docs.gif

Link_docs.gif

לא ישים

1,014

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.lnkdef.gif

Lnkdef.gif

לא ישים

1,533

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.lnkissue.gif

Lnkissue.gif

לא ישים

1,044

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.lnkrisk.gif

Lnkrisk.gif

לא ישים

1,010

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.loadnote.aspx

Loadnote.aspx

לא ישים

116

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

לא ישים

8,056

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.loginforms.asmx

Loginforms.asmx

לא ישים

77

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.loginformsdisco.aspx

Loginformsdisco.aspx

לא ישים

1,313

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.loginformswsdl.aspx

Loginformswsdl.aspx

לא ישים

5,281

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.loginwindows.asmx

Loginwindows.asmx

לא ישים

79

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.loginwindowsdisco.aspx

Loginwindowsdisco.aspx

לא ישים

1,321

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.loginwindowindowindsdl.aspx

Loginwindowindowindowindsdl.aspx

לא ישים

5,068

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.logo.gif

Logo.gif

לא ישים

2,471

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.lookuptable.svc

Lookuptable.svc

לא ישים

427

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.lookuptabledisco.aspx

Lookuptabledisco.aspx

לא ישים

1,317

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

לא ישים

42,187

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wsstemplate.ltpwscom.gif

Ltpwscom.gif

לא ישים

1,475

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.ltpwsiss.gif

Ltpwsiss.gif

לא ישים

1,446

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.ltpwsris.gif

Ltpwsris.gif

לא ישים

1,458

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.lwpproposal.gif

Lwpproposal.gif

לא ישים

1,011

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.magnify.gif

Magnify.gif

לא ישים

569

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.managecategories.aspx

ניהול קטגוריות.aspx

לא ישים

5,784

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.userdelegation.managedelegations.aspx

Managedelegations.aspx

לא ישים

20,540

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.managegroups.aspx

Managegroups.aspx

לא ישים

5,392

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin.managepsiapp.aspx

Managepsiserviceapp.aspx

לא ישים

5,066

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin.managepwa.aspx

Managepwa.aspx

לא ישים

8,475

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin.managequeuesettings.aspx

Managequeuesettings.aspx

לא ישים

26,750

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.managetemplates.aspx

Managetemplates.aspx

לא ישים

6,110

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.manageusers.aspx

Manageusers.aspx

לא ישים

11,265

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.managewss.aspx

Managewss.aspx

לא ישים

15,404

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.marr.gif

Marr.gif

לא ישים

70

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.marrrtl.gif

Marrrtl.gif

לא ישים

70

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menu1.gif

Menu1.gif

לא ישים

846

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menu2.gif

Menu2.gif

לא ישים

76

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menuaddlink.gif

Menuaddlink.gif

לא ישים

206

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menudark.gif

Menudark.gif

לא ישים

837

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menudeletelink.gif

Menudeletelink.gif

לא ישים

300

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menuligt.gif

Menuligt.gif

לא ישים

834

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menumovedown.gif

Menumovedown.gif

לא ישים

312

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.menumoveup.gif

Menumoveup.gif

לא ישים

307

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.mergeaccounts.gif

Mergeaccounts.gif

לא ישים

1,019

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.notification.mgr_notification.aspx

Mgr_notification.aspx

לא ישים

15,621

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.mgrad.gif

Mgrad.gif

לא ישים

151

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.mgradrtl.gif

Mgradrtl.gif

לא ישים

825

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.mgrth.gif

Mgrth.gif

לא ישים

824

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.mgrthrtl.gif

Mgrthrtl.gif

לא ישים

824

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.pi.dll

Microsoft.office.project.pi.dll

15.0.5455.1000

82,872

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.reporting.dll

Microsoft.office.project.reporting.dll

15.0.5455.1000

33,696

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.5455.1000

6,382,000

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

65,976

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.5455.1000

1,405,360

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.5455.1000

388,536

13-ספטמבר-2022

22:05

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.5455.1000

22,448

13-ספטמבר-2022

22:06

Mspjcalcservice.exe.config

Microsoft.office.project.server.calculation.exe.config

לא ישים

447

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.5455.1000

305,088

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5455.1000

1,091,512

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5455.1000

11,102,624

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5485.1000

8,303,024

13-ספטמבר-2022

22:05

Pjevtsvc.exe

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

15.0.5455.1000

27,576

13-ספטמבר-2022

22:06

Pjevtsvc.exe.config

Microsoft.office.project.server.eventing.exe.config

לא ישים

1,029

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

15.0.5485.1000

228,784

13-ספטמבר-2022

22:06

Sdk.microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

15.0.5485.1000

228,784

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.5455.1000

60,344

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.5455.1000

95,680

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.5455.1000

759,216

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.5455.1000

1,770,912

13-ספטמבר-2022

22:05

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.5455.1000

1,770,912

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.5455.1000

437,680

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

15.0.5455.1000

286,648

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

1,013,176

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5455.1000

3,164,592

13-ספטמבר-2022

22:05

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.5455.1000

47,544

13-ספטמבר-2022

22:06

Mspsqservice.exe.config

Microsoft.office.project.server.queuing.exe.config

לא ישים

447

13-ספטמבר-2022

22:06

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.5455.1000

284,088

13-ספטמבר-2022

22:06

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.5455.1000

64,432

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5455.1000

10,546,592

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.5455.1000

99,776

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

15.0.5455.1000

72,120

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.5455.1000

469,944

13-ספטמבר-2022

22:05

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.5455.1000

469,944

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

15.0.5455.1000

35,768

13-ספטמבר-2022

22:05

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.5455.1000

52,152

13-ספטמבר-2022

22:06

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5455.1000

977,824

13-ספטמבר-2022

22:05

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5455.1000

977,824

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

15.0.5455.1000

343,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.5455.1000

817,576

13-ספטמבר-2022

22:06

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.5485.1000

793,016

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.5455.1000

344,000

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.5455.1000

344,000

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.5455.1000

344,504

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.5455.1000

344,480

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.5455.1000

623,032

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.5455.1000

623,032

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.5455.1000

967,600

13-ספטמבר-2022

22:05

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-ספטמבר-2022

21:25

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-ספטמבר-2022

21:25

Pwa.images.modify.gif

Modify.gif

לא ישים

882

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.modifymetricsconstraintscolumns.aspx

Modifymetricsconstraintscolumns.aspx

לא ישים

2,413

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.modifyuser.gif

Modifyuser.gif

לא ישים

152

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

לא ישים

933,579

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.5241.1000

135,069,792

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5493.1000

25,846,208

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5455.1000

1,526,208

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

12-ספטמבר-2022

20:48

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

12-ספטמבר-2022

20:48

Pwa.images.myissues.gif

Myissues.gif

לא ישים

1,754

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.myjobs.aspx

Myjobs.aspx

לא ישים

464

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.myrisks.gif

Myrisks.gif

לא ישים

969

13-ספטמבר-2022

22:05

ת.ב.ד.ו.ד.ו.ב. myschedule.dwp

Myschedule.webpart

לא ישים

893

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.timesheet.mytssummary.aspx

Mytssummary.aspx

לא ישים

9,041

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.mywork.aspx

Mywork.aspx

לא ישים

483

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.newitem.gif

Newitem.gif

לא ישים

594

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newmodel.gif

Newmodel.gif

לא ישים

876

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newnote.gif

Newnote.gif

לא ישים

997

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.project.newprojectdialog.aspx

Newprojectdialog.aspx

לא ישים

3,125

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.newprojectdialog.debug.js

Newprojectdialog.debug.js

לא ישים

13,085

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.newprojectdialog.js

Newprojectdialog.js

לא ישים

9,760

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.newresource.gif

Newresource.gif

לא ישים

562

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newrisk.gif

Newrisk.gif

לא ישים

1,757

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newsite.gif

Newsite.gif

לא ישים

963

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newstatusreportsreceived.gif

Newstatusreportsreceived.gif

לא ישים

1,075

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newstatusreportstosubmit.gif

Newstatusreportstosubmit.gif

לא ישים

938

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newsurrogatets.gif

Newsurrogatetimesheet.gif

לא ישים

1,039

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newtask.gif

Newtask.gif

לא ישים

1,043

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newtaskassigned.gif

Newtaskassigned.gif

לא ישים

1,033

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.newts.gif

Newtimesheet.gif

לא ישים

583

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.nextarrow.gif

Nextarrow.gif

לא ישים

928

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.nexttimeperiod.gif

Nexttimeperiod.gif

לא ישים

617

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.note.gif

Note.gif

לא ישים

146

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.notes.gif

Notes.gif

לא ישים

984

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.notification.aspx

Notification.aspx

לא ישים

9,002

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.notifications.svc

Notifications.svc

לא ישים

429

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.notificationsdisco.aspx

Notificationsdisco.aspx

לא ישים

1,325

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

לא ישים

14,538

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.numberedlist.gif

Numberedlist.gif

לא ישים

877

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3,833,768

13-ספטמבר-2022

22:05

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5399.1000

21,669,280

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.objectlinkprovider.svc

Objectlinkprovider.svc

לא ישים

434

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.objectlinkproviderdisco.aspx

Objectlinkproviderdisco.aspx

לא ישים

1,345

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.objectlinkproviderwsdl.aspx

Objectlinkproviderwsdl.aspx

לא ישים

42,041

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.odata.svc

Odata.svc

לא ישים

421

13-ספטמבר-2022

22:06

Odatatemplate.xltx

Odatatemplate.xltx

לא ישים

959,211

13-ספטמבר-2022

22:06

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5241.1000

5,243,488

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.officewm.gif

Officewm.gif

לא ישים

13,762

13-ספטמבר-2022

22:05

Olaptemplate.xltx

Olaptemplate.xltx

לא ישים

11,157

13-ספטמבר-2022

22:06

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5485.1000

518,584

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.open.gif

Open.gif

לא ישים

970

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.openresponses.gif

Openresponses.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.opt_insol.gif

Opt_insol.gif

לא ישים

978

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.opt_outofsol.gif

Opt_outofsol.gif

לא ישים

962

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.orgpermissions.aspx

Orgpermissions.aspx

לא ישים

3,742

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.outdent.gif

Outdent.gif

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.overduestatusreport.gif

Overduestatusreport.gif

לא ישים

969

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.overduetasks.gif

Overduetasks.gif

לא ישים

96

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.p12upgrade.svc

P12upgrade.svc

לא ישים

426

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

לא ישים

89,067

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

לא ישים

79,311

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

לא ישים

61,446

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

לא ישים

53,413

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

לא ישים

16,249

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

לא ישים

11,499

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.periodcloseconfirmation.aspx

Periodcloseconfirmation.aspx

לא ישים

1,118

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.personalactiv.gif

Personalactivities.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.timesheet.personaltaskdlg.aspx

Personaltaskdlg.aspx

לא ישים

3,666

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.perusr.gif

Perusr.gif

לא ישים

530

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgadmin.gif

Pgadmin.gif

לא ישים

1,845

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgdef.gif

Pgdef.gif

לא ישים

1,757

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgdoc.gif

Pgdoc.gif

לא ישים

1,749

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pghome.gif

Pghome.gif

לא ישים

1,778

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgproj.gif

Pgproj.gif

לא ישים

1,829

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgres.gif

Pgres.gif

לא ישים

1,944

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgsrpt.gif

Pgsrpt.gif

לא ישים

1,879

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgtask.gif

Pgtask.gif

לא ישים

1,883

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pgupdate.gif

Pgupdate.gif

לא ישים

1,894

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pivotcollapse.gif

Pivotcollapse.gif

לא ישים

879

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pivotexpand.gif

Pivotexpand.gif

לא ישים

895

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pivottable.gif

Pivottable.gif

לא ישים

983

13-ספטמבר-2022

22:05

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.5455.1000

4,388,776

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.common.pjpromptdlg.aspx

Pjpromptdlg.aspx

לא ישים

1,724

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.plannedvacation.gif

Plannedvacation.gif

לא ישים

1,002

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12evt.config

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.events.receivers.config

לא ישים

618

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12evt.dll

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

15.0.5455.1000

16,312

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12lib.config

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

לא ישים

609

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12lib.dll

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.5455.1000

16,312

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12plc.config

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.config

לא ישים

605

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5455.1000

15,808

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14sca.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.schema.config

לא ישים

601

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14sca.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.schema.dll

15.0.5455.1000

15,800

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14adm.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.administration.config

לא ישים

616

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14adm.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.5455.1000

16,304

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14evt.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.events.receivers.config

לא ישים

618

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14evt.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

15.0.5455.1000

16,304

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14lib.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.library.config

לא ישים

609

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14lib.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.5455.1000

16,312

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14plc.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.pwa.config

לא ישים

605

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5455.1000

15,808

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14wrk.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.workflow.config

לא ישים

610

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14dwrk.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.config

לא ישים

626

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14dwrk.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

15.0.5455.1000

16,320

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps14wrk.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.5455.1000

16,320

13-ספטמבר-2022

22:05

Ph12plc.config

Policy.14.0.microsoft.office.project.shared.config

לא ישים

601

13-ספטמבר-2022

22:06

Ph12plc.dll

Policy.14.0.microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5455.1000

15,776

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.portfolioanalyses.svc

Portfolioanalyses.svc

לא ישים

433

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.portfolioanalysesdisco.aspx

Portfolioanalysesdisco.aspx

לא ישים

1,341

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

לא ישים

92,996

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

לא ישים

6,503

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

לא ישים

3,421

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.postimplementationreview.aspx

Postimplementationreview.aspx

לא ישים

2,137

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.prevarrow.gif

Prevarrow.gif

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.previewaccept.gif

Previewaccept.gif

לא ישים

992

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.prevtimeperiod.gif

Previoustimeperiod.gif

לא ישים

619

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.driverprioritizationlist.aspx

סדרי עדיפויות.aspx

לא ישים

9,678

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wssadmin.prjadmin.resx

Prjadmin.resx

לא ישים

30,007

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.wssadmin2.prjadmin.resx

Prjadmin.resx

לא ישים

30,007

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.progress.gif

Progress.gif

לא ישים

16,025

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.project.svc

Project.svc

לא ישים

423

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.projectcenterpart.dwp

Projectcenterpart.webpart

לא ישים

904

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.projectcustomfieldspart.dwp

Projectcustomfieldspart.webpart

לא ישים

1,005

13-ספטמבר-2022

22:06

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

לא ישים

10,605,415

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.dependencylist.aspx

Projectdependencies.aspx

לא ישים

5,173

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.workflowstatus.aspx

Projectdetails.aspx

לא ישים

2,004

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.projectdisco.aspx

Projectdisco.aspx

לא ישים

1,301

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.projectdrilldown.aspx

Projectdrilldown.aspx

לא ישים

744

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.projectdrilldownpart.dwp

Projectdrilldownpart.webpart

לא ישים

913

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

לא ישים

147,547

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

לא ישים

96,457

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.projectfieldpart.dwp

Projectfieldpart.webpart

לא ישים

986

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.projectinformation.aspx

Projectinformation.aspx

לא ישים

2,081

13-ספטמבר-2022

22:06

Projectmui.sql

Projectmui.sql

לא ישים

178,424

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.views.projectpermissions.aspx

Projectpermissions.aspx

לא ישים

4,023

13-ספטמבר-2022

22:06

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

לא ישים

371,174

13-ספטמבר-2022

22:06

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

לא ישים

6,733

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.projectpriorities.aspx

Projectpriorities.aspx

לא ישים

5,317

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.loadprioritiesfromcf.aspx

Projectpriorityusingcustomfields.aspx

לא ישים

1,423

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.projects.aspx

Projects.aspx

לא ישים

462

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.projectserver.ico

Projectserver.ico

לא ישים

34,526

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.projectserver.svc

Projectserver.svc

לא ישים

307

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

לא ישים

165,284

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

לא ישים

87,190

13-ספטמבר-2022

22:06

Pjsrawxd.js

Projectserverawiopextension.debug.js

לא ישים

12,711

13-ספטמבר-2022

22:06

Pjsrawx.js

Projectserverawiopextension.js

לא ישים

7,802

13-ספטמבר-2022

22:06

Prjsvr.pscmdletformat.xml

Projectserverpowershell.format.ps1xml

לא ישים

3,274

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

לא ישים

414,861

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

לא ישים

308,959

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

Projectservertreepicker.debug.js

לא ישים

77,956

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectservertreepicker.js

Projectservertreepicker.js

לא ישים

40,474

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.importancematrix.aspx

Projectstrategicimpact.aspx

לא ישים

20,505

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.projectwebservice.vsdisco

Projectwebservice.vsdisco

לא ישים

319

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.projectworkspacespart.dwp

Projectworkspacespart.webpart

לא ישים

914

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

לא ישים

235,013

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.projicon.gif

Projicon.gif

לא ישים

984

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.proposaldetails.aspx

Proposaldetails.aspx

לא ישים

2,128

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.proposalschedule.aspx

Proposalschedule.aspx

לא ישים

2,129

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.proposalstagestatus.aspx

Proposalstagestatus.aspx

לא ישים

2,132

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.proposalsummary.aspx

Proposalsummary.aspx

לא ישים

2,128

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.admin.debug.js

Ps.admin.debug.js

לא ישים

38,327

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.admin.js

Ps.admin.js

לא ישים

22,842

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

לא ישים

362,513

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

לא ישים

220,829

13-ספטמבר-2022

22:06

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

לא ישים

892,897

13-ספטמבר-2022

22:05

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

לא ישים

545,886

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.projectserverscripts.portfolio.debug.js

Ps.portfoliomanagers.debug.js

לא ישים

136,593

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.portfolio.js

Ps.portfoliomanagers.js

לא ישים

88,188

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

לא ישים

269,661

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

לא ישים

169,411

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

לא ישים

81,176

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

לא ישים

51,364

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

לא ישים

344,316

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

לא ישים

219,234

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

לא ישים

81,064

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

לא ישים

81,064

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.psiserviceapp.svc

Psiserviceapp.svc

לא ישים

424

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.psiwsdlhelpgenerator.aspx

Psiwsdlhelpgenerator.aspx

לא ישים

70,511

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

2,255

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,287

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pswebprt.gif

Pswebprt.gif

לא ישים

1,027

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.publishall.gif

Publishall.gif

לא ישים

1,005

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.pwa.master

Pwa.master

לא ישים

1,294

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.resx

Pwa.resx

לא ישים

780,551

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

לא ישים

20,472

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.pwa.sitemap

Pwa.sitemap

לא ישים

114

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.pwa.svc

Pwa.svc

לא ישים

419

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwacopy.gif

Pwacopy.gif

לא ישים

893

13-ספטמבר-2022

22:05

Defaultpwa.spc

Pwadefault.spcolor

לא ישים

5,243

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.pwadlg.master

Pwadlg.master

לא ישים

3,269

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwadocs.gif

Pwadocuments.gif

לא ישים

617

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pwaexcel.gif

Pwaexcel.gif

לא ישים

1,038

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.resources.pwafeatures.resx

Pwafeatures.resx

לא ישים

138,104

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.pwagettingstarted.aspx

Pwagettingstarted.aspx

לא ישים

469

13-ספטמבר-2022

22:06

2016.44.2016

Pwagettingstartedpart.webpart

לא ישים

1,066

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwaissue.gif

Pwaissue.gif

לא ישים

1,026

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pwalogo.gif

Pwalogo.gif

לא ישים

2,847

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.pwaparts.ascx

Pwaparts.ascx

לא ישים

25,971

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

לא ישים

19,504

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwaprint.gif

Pwaprint.gif

לא ישים

1,005

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pwarefmt.gif

Pwarefmt.gif

לא ישים

992

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pwarisks.gif

Pwarisks.gif

לא ישים

581

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.project.pwasettings.aspx

Pwasettings.aspx

לא ישים

4,619

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.project.pwasettingsdlg.aspx

Pwasettingsdlg.aspx

לא ישים

7,431

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

לא ישים

10,259

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwatabcellselected.gif

Pwatabcellselected.gif

לא ישים

816

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.pwatabstrip.gif

Pwatabstrip.gif

לא ישים

101

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.styles.pwathemedforegroundimages.css

Pwathemedforegroundimages.css

לא ישים

178

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.pwatoo39.gif

Pwatoo39.gif

לא ישים

1,044

13-ספטמבר-2022

22:05

Pws.resources.pws.resx

Pws.resx

לא ישים

32,007

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wsstemplate.pwscollab.gif

Pwscollab.gif

לא ישים

1,372

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.queue.aspx

Queue.aspx

לא ישים

14,450

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.queueerrortext.aspx

Queueerrortext.aspx

לא ישים

1,423

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.queueerrortext.debug.js

Queueerrortext.debug.js

לא ישים

593

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.queueerrortext.js

Queueerrortext.js

לא ישים

354

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.queuestatuspart.dwp

Queuestatuspart.webpart

לא ישים

898

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.queuesystem.svc

Queuesystem.svc

לא ישים

427

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.queuesystemdisco.aspx

Queuesystemdisco.aspx

לא ישים

1,317

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

לא ישים

66,465

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.rarrow.gif

Rarrow.gif

לא ישים

101

13-ספטמבר-2022

22:05

Rdbtemplate.xltx

Rdbtemplate.xltx

לא ישים

10,571

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.readonly.gif

Readonly.gif

לא ישים

1,025

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.recallts.gif

Recalltimesheet.gif

לא ישים

565

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.recalltsrtl.gif

Recalltimesheet_rtl.gif

לא ישים

353

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.redx.gif

Redx.gif

לא ישים

885

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.refresh.gif

Refresh.gif

לא ישים

949

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.rej_tsk.gif

Rej_tsk.gif

לא ישים

915

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.rejectts.gif

Rejecttimesheet.gif

לא ישים

1,021

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.reltasks.gif

Reltasks.gif

לא ישים

1,053

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.dwp.reminderspart.dwp

Reminderspart.webpart

לא ישים

890

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.reportcenter.reportcenterhome.aspx

Reportcenterhome.aspx

לא ישים

558

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.resmgr.resavailability.aspx

Resavailability.aspx

לא ישים

10,156

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.resource.svc

Resource.svc

לא ישים

424

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.resourceassn.gif

Resourceassign.gif

לא ישים

1,022

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.resourceassignments.aspx

Resourceassignments.aspx

לא ישים

479

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.resourceassignmentspart.dwp

Resourceassignmentspart.webpart

לא ישים

922

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.resourcecenterpart.dwp

Resourcecenterpart.webpart

לא ישים

907

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

לא ישים

67,148

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

לא ישים

30,442

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreportfilters.aspx

Resourceconstraintreportfilters.aspx

לא ישים

6,980

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreqavail.aspx

Resourceconstraintreqavail.aspx

לא ישים

40,364

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.resourcedisco.aspx

Resourcedisco.aspx

לא ישים

1,305

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.resourceplan.svc

Resourceplan.svc

לא ישים

428

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.resourceplandisco.aspx

Resourceplandisco.aspx

לא ישים

1,321

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.resourceplans.aspx

Resourceplans.aspx

לא ישים

578

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

לא ישים

30,117

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

לא ישים

19,492

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.resourceplanwsdl.aspx

Resourceplanwsdl.aspx

לא ישים

27,844

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.resources.aspx

Resources.aspx

לא ישים

459

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.resourcesheet.gif

Resourcesheet.gif

לא ישים

1,032

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

לא ישים

78,160

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.respicker.aspx

בורר מחדש.aspx

לא ישים

3,581

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.restore.aspx

Restore.aspx

לא ישים

5,426

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.returnrescenter.gif

Returnresourcecenter.gif

לא ישים

1,058

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.returnrescenterrtl.gif

Returnresourcecenter_rtl.gif

לא ישים

1,061

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.reviewtsdetail.aspx

סקירהtsdetail.aspx

לא ישים

460

13-ספטמבר-2022

22:06

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5455.1000

2,231,216

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.richitemswapper.ascx

Richitemswapper.ascx

לא ישים

4,618

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.richitemswapper.debug.js

Richitemswapper.debug.js

לא ישים

16,355

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.richitemswapper.js

Richitemswapper.js

לא ישים

6,426

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.rightindent.gif

Rightindent.gif

לא ישים

896

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.dwp.riskspart.dwp

Riskspart.webpart

לא ישים

880

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.rules.rules.aspx

Rules.aspx

לא ישים

3,883

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

לא ישים

41,097

13-ספטמבר-2022

22:06

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.savesolutiondlg.aspx

Savesolutiondlg.aspx

לא ישים

1,609

13-ספטמבר-2022

22:06

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5455.1000

16,846,752

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.schedule.aspx

Schedule.aspx

לא ישים

1,893

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.scrolllistmanager.debug.js

Scrolllistmanager.debug.js

לא ישים

14,805

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.scrolllistmanager.js

Scrolllistmanager.js

לא ישים

6,523

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.secutiry.svc

Security.svc

לא ישים

424

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.securitydisco.aspx

Securitydisco.aspx

לא ישים

1,305

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

לא ישים

94,070

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.portfoliooptimizer.selectcfforprojectpriorities.aspx

Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx

לא ישים

1,535

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.wssadmin.selectpwainstance.aspx

Selectpwainstance.aspx

לא ישים

6,097

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.timesheet.selecttaskdlg.aspx

Selecttaskdlg.aspx

לא ישים

4,559

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.project.selecttasksfortl.aspx

Selecttasksfortl.aspx

לא ישים

1,148

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.notification.self_notification.aspx

Self_notification.aspx

לא ישים

13,967

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.serverconfig.aspx

Serverconfig.aspx

לא ישים

18,028

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.serverfilterfromclientfilter.xslt

Serverfilterfromclientfilter.xslt

לא ישים

6,481

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

לא ישים

32,944

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

לא ישים

87,110

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.shell.js

Shell.js

לא ישים

42,452

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.showhidelist.gif

Showhidelist.gif

לא ישים

976

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sidenavsel.gif

Sidenavsel.gif

לא ישים

822

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sidenavupperborder.gif

Sidenavupperborder.gif

לא ישים

882

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sidenavupperborderrtl.gif

Sidenavupperborderrtl.gif

לא ישים

884

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

לא ישים

21,215

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.sitemapadddlg.aspx

Sitemapadddlg.aspx

לא ישים

6,752

13-ספטמבר-2022

22:05

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

לא ישים

140,997

13-ספטמבר-2022

22:05

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

לא ישים

140,991

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_addsection.gif

Sr_addsection.gif

לא ישים

605

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_delete.gif

Sr_delete.gif

לא ישים

621

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_deletesection.gif

Sr_deletesection.gif

לא ישים

617

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_edit.gif

Sr_edit.gif

לא ישים

612

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_exportword.gif

Sr_exportword.gif

לא ישים

1,037

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_forward.gif

Sr_forward.gif

לא ישים

612

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_matchresponse.gif

Sr_matchresponse.gif

לא ישים

1,013

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_new.gif

Sr_new.gif

לא ישים

1,023

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_newsr.gif

Sr_newsr.gif

לא ישים

623

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_overdue.gif

Sr_overdue.gif

לא ישים

585

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_received.gif

Sr_received.gif

לא ישים

619

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_resp_mergedreports_read.gif

Sr_resp_mergedreports_read.gif

לא ישים

612

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_resp_mergedreports_unread.gif

Sr_resp_mergedreports_unread.gif

לא ישים

363

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_resp_noreports.gif

Sr_resp_noreports.gif

לא ישים

603

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_resp_updatedreports_read.gif

Sr_resp_updatedreports_read.gif

לא ישים

1,034

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_resp_updatedreports_unread.gif

Sr_resp_updatedreports_unread.gif

לא ישים

612

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_saved.gif

Sr_saved.gif

לא ישים

1,040

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_sent.gif

Sr_sent.gif

לא ישים

1,011

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_sentupdated.gif

Sr_sentupdated.gif

לא ישים

142

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_team.gif

Sr_team.gif

לא ישים

1,046

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_unrequested.gif

Sr_unrequested.gif

לא ישים

1,024

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.sr_updated.gif

Sr_updated.gif

לא ישים

1,007

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.srarchive.aspx

Srarchive.aspx

לא ישים

3,186

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.srchcrnr.gif

Srchcrnr.gif

לא ישים

849

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.statusing.srhome.aspx

Srhome.aspx

לא ישים

7,742

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.srmisc.aspx

Srmisc.aspx

לא ישים

1,432

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.srreportsection.debug.js

Srreportsection.debug.js

לא ישים

7,243

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.srreportsection.js

Srreportsection.js

לא ישים

4,376

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

לא ישים

31,932

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.srresponseedit.aspx

Srresponseedit.aspx

לא ישים

19,878

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.srresponseview.aspx

Srresponseview.aspx

לא ישים

1,629

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.srteam.aspx

Srteam.aspx

לא ישים

17,323

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.statusapprovalshistory.aspx

Statusapprovalshistory.aspx

לא ישים

1,374

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.statusapprovalspart.dwp

Statusapprovalspart.webpart

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.statusapprovalspreview.aspx

Statusapprovalspreview.aspx

לא ישים

705

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

לא ישים

19,682

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.statusing.aspx

Statusing.aspx

לא ישים

6,741

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.statusing.svc

Statusing.svc

לא ישים

425

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.statusingdisco.aspx

Statusingdisco.aspx

לא ישים

1,309

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

לא ישים

205,154

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.statusupdaterequested.gif

Statusupdaterequested.gif

לא ישים

125

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.strategicimpact.aspx

Strategicimpact.aspx

לא ישים

2,081

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.strategicimpactpart.dwp

Strategicimpactpart.webpart

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.timesheet.submittsdlg.aspx

Submittsdlg.aspx

לא ישים

4,563

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.synctooutlook.gif

Synctooutlook.gif

לא ישים

1,012

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.syncuser.gif

Syncuser.gif

לא ישים

977

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.tabstrip.debug.js

Tabstrip.debug.js

לא ישים

2,676

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.tabstrip.js

Tabstrip.js

לא ישים

1,394

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

לא ישים

24,786

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.taskdetails.aspx

Taskdetails.aspx

לא ישים

623

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.statusing.taskdetailsdialog.aspx

Taskdetailsdialog.aspx

לא ישים

889

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.taskdethead.gif

Taskdethead.gif

לא ישים

1,280

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.dwp.taskpart.dwp

Taskpart.webpart

לא ישים

881

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.tasks.aspx

Tasks.aspx

לא ישים

472

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.teamassignments.aspx

Teamassignments.aspx

לא ישים

473

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.teamassignmentspart.dwp

Teamassignmentspart.webpart

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.timesheet.timeoffdlg.aspx

Timeoffdlg.aspx

לא ישים

5,040

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.timeperiod.aspx

Timeperiod.aspx

לא ישים

19,336

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.timesheet.aspx

Timesheet.aspx

לא ישים

452

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.timesheet.svc

גליון זמנים.svc

לא ישים

425

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.timesheetdeletelines.gif

Timesheetdeletelines.gif

לא ישים

562

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.timesheetdisco.aspx

Timesheetdisco.aspx

לא ישים

1,309

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

לא ישים

4,742

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tslist.gif

Timesheetlist.gif

לא ישים

1,907

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.timesheetmanagers.aspx

Timesheetmanagers.aspx

לא ישים

641

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.dwp.timesheetpart.dwp

Timesheetpart.webpart

לא ישים

892

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

לא ישים

56,379

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

לא ישים

88,535

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.toolbar.debug.js

Toolbar.debug.js

לא ישים

3,066

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.toolbar.js

Toolbar.js

לא ישים

1,834

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.toolbar_collapse.gif

Toolbar_collapse.gif

לא ישים

948

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.toolbar_expand.gif

Toolbar_expand.gif

לא ישים

948

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.topnavbg.gif

Topnavbg.gif

לא ישים

820

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.topnavsel.gif

Topnavsel.gif

לא ישים

817

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_check.gif

Tp_check.gif

לא ישים

912

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_check_rtl.gif

Tp_check_rtl.gif

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_childless.gif

Tp_childless.gif

לא ישים

846

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_childless_rtl.gif

Tp_childless_rtl.gif

לא ישים

847

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_gcheck.gif

Tp_gcheck.gif

לא ישים

908

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_gcheck_rtl.gif

Tp_gcheck_rtl.gif

לא ישים

913

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_lastsib.gif

Tp_lastsib.gif

לא ישים

843

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_lastsib_rtl.gif

Tp_lastsib_rtl.gif

לא ישים

844

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_minus.gif

Tp_minus.gif

לא ישים

867

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_minus_rtl.gif

Tp_minus_rtl.gif

לא ישים

863

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_plus.gif

Tp_plus.gif

לא ישים

873

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_plus_rtl.gif

Tp_plus_rtl.gif

לא ישים

876

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_x.gif

Tp_x.gif

לא ישים

918

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tp_x_rtl.gif

Tp_x_rtl.gif

לא ישים

922

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tpmax2.gif

Tpmax2.gif

לא ישים

63

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.tpmin2.gif

Tpmin2.gif

לא ישים

61

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.treepick_checked.gif

Treepick_checked.gif

לא ישים

138

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.treepick_unchecked.gif

Treepick_unchecked.gif

לא ישים

127

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.ts_accepted.gif

Ts_accepted.gif

לא ישים

910

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.ts_adminpending.gif

Ts_adminpending.gif

לא ישים

838

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.ts_rejected.gif

Ts_rejected.gif

לא ישים

822

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.ts_summary.gif

Ts_summary.gif

לא ישים

628

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.ts_taskpending.gif

Ts_taskpending.gif

לא ישים

1,048

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.tssettings.aspx

Tssettings.aspx

לא ישים

18,013

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.uparrow.gif

Uparrow.gif

לא ישים

836

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.updates.gif

Updates.gif

לא ישים

985

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.updatesites.aspx

Updatesites.aspx

לא ישים

8,854

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.updatetasks.gif

Updatetasks.gif

לא ישים

843

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.usersyncsettings.aspx

Usersyncsettings.aspx

לא ישים

2,936

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.vbalert.debug.js

Vbalert.debug.js

לא ישים

586

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.vbalert.js

Vbalert.js

לא ישים

443

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.view.svc

View.svc

לא ישים

420

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.viewdisco.aspx

Viewdisco.aspx

לא ישים

1,289

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.viewoptions.gif

Viewoptions.gif

לא ישים

1,001

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.viewresavail.gif

Viewresourceavailability.gif

לא ישים

1,076

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.admin.viewsaddmod.aspx

Viewsaddmod.aspx

לא ישים

55,080

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.viewsmain.aspx

Viewsmain.aspx

לא ישים

6,249

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

לא ישים

40,239

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.images.vo_filter.gif

Vo_filter.gif

לא ישים

984

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.vo_group.gif

Vo_group.gif

לא ישים

895

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.vo_search.gif

Vo_search.gif

לא ישים

569

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.vo_viewoptions.gif

Vo_viewoptions.gif

לא ישים

952

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.web.config

Web.config

לא ישים

1,621

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.web.config

Web.config

לא ישים

31,780

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.root.web.config

Web.config

לא ישים

3,987

13-ספטמבר-2022

22:05

Pws.root.web.config

Web.config

לא ישים

3,987

13-ספטמבר-2022

22:05

Unsec.pwa.root.web.config

Web.config

לא ישים

3,987

13-ספטמבר-2022

22:05

Webprojsupport.dll

Webprojsupport.dll

15.0.5455.1000

64,952

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.whiteminus.gif

Whiteminus.gif

לא ישים

906

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.whiteplus.gif

Whiteplus.gif

לא ישים

911

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.winproj.svc

Winproj.svc

לא ישים

423

13-ספטמבר-2022

22:06

Wcf.workflow.svc

Workflow.svc

לא ישים

424

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.workflowdisco.aspx

Workflowdisco.aspx

לא ישים

1,305

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workflowphasedetails.aspx

Workflowphasedetails.aspx

לא ישים

11,596

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workflowphases.aspx

Workflowphases.aspx

לא ישים

5,848

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workflowsettings.aspx

Workflowsettings.aspx

לא ישים

7,033

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workflowstagedetails.aspx

Workflowstagedetails.aspx

לא ישים

35,383

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workflowstages.aspx

Workflowstages.aspx

לא ישים

5,400

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.root.workflowstagestatus.aspx

Workflowstagestatus.aspx

לא ישים

2,421

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.workflowstatus.debug.js

Workflowstatus.debug.js

לא ישים

3,209

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.workflowstatus.js

Workflowstatus.js

לא ישים

1,801

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.dwp.workflowstatuspart.dwp

Workflowstatuspart.webpart

לא ישים

1,384

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

לא ישים

84,415

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.admin.workspaceprovisioningsettings.aspx

Workspaceprovisioningsettings.aspx

לא ישים

11,955

13-ספטמבר-2022

22:05

Wcf.wssinterop.svc

Wssinterop.svc

לא ישים

426

13-ספטמבר-2022

22:06

Psi.isapi.wssinteropdisco.aspx

Wssinteropdisco.aspx

לא ישים

1,313

13-ספטמבר-2022

22:05

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

לא ישים

36,323

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.common.wssnav.aspx

Wssnav.aspx

לא ישים

4,411

13-ספטמבר-2022

22:05

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

לא ישים

73,662

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

לא ישים

40,524

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.library.xmlgridprint.xslt

Xmlgridprint.xslt

לא ישים

4,856

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.yellownote.gif

Yellownote.gif

לא ישים

927

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.zoominbtn.gif

Zoominbtn.gif

לא ישים

962

13-ספטמבר-2022

22:06

Pwa.images.zoomoutbtn.gif

Zoomoutbtn.gif

לא ישים

963

13-ספטמבר-2022

22:06

ספרי עזר

למד על המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים עבור כל הגירסאות של Office. 

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×