מאמר זה מתאר עדכון 3213578 עבור Microsoft SharePoint Server 2013 שפורסמו בתאריך 11 ביולי, 2017. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מתקן את הבעיה הבאה:

כאשר אתה מקיש Alt + F7 באמצעות ל- JAWS כדי לפתוח את רשימת הקישורים כדי לראות את כל הקישורים בספריית מסמכים, כל מסמך בספריית יש קישור 'פתח את תפריט' כדי לפתוח את תפריט עריכה בלוק בקרת (ECB) וכן אין אפשרות לקבוע אילו מסמכים שייך כל קישור.

מידע תמיכה פנימית של Microsoft

3632666

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB3213578 עבור 2013 שרת SharePoint

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

wss-x-none. msp מידע

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

13-Jun-2017

02:13

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

13-Jun-2017

02:14

מידע על הקובץ wssmui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

לא ישים

9,468

13-Jun-2017

02:16

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

לא ישים

9,468

13-Jun-2017

02:16

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

13-Jun-2017

02:16

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

13-Jun-2017

02:16

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

13-Jun-2017

02:16

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

13-Jun-2017

02:16

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

13-Jun-2017

02:16

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

13-Jun-2017

02:16

Applcns.css_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

13-Jun-2017

02:16

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

13-Jun-2017

02:16

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

13-Jun-2017

02:16

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

לא ישים

381,732

13-Jun-2017

02:16

Bform.js_14_1033

Bform.js

לא ישים

248,919

13-Jun-2017

02:16

Blog.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

13-Jun-2017

02:16

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

13-Jun-2017

02:16

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,287

13-Jun-2017

02:16

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,648

13-Jun-2017

02:16

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

13-Jun-2017

02:16

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

13-Jun-2017

02:16

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

13-Jun-2017

02:16

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

13-Jun-2017

02:16

Core.css_14_1033

Core.css

לא ישים

136,027

13-Jun-2017

02:16

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

לא ישים

367,486

13-Jun-2017

02:16

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

לא ישים

490,005

13-Jun-2017

02:16

Core.js_0001_14_1033

Core.js

לא ישים

239,173

13-Jun-2017

02:16

Corev15.csst_1033

Corev15.css

לא ישים

322,856

13-Jun-2017

02:16

Corev15.css_1033

Corev15.css

לא ישים

322,856

13-Jun-2017

02:16

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,950

13-Jun-2017

02:16

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,950

13-Jun-2017

02:16

Corev4.css_1033

Corev4.css

לא ישים

208,035

13-Jun-2017

02:16

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

13-Jun-2017

02:16

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

13-Jun-2017

02:16

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

13-Jun-2017

02:16

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

13-Jun-2017

02:16

Cui.css_1033

Cui.css

לא ישים

37,867

13-Jun-2017

23:46

Cui.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

13-Jun-2017

02:16

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

13-Jun-2017

02:16

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

לא ישים

33,435

13-Jun-2017

02:16

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

13-Jun-2017

02:16

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

13-Jun-2017

02:16

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

לא ישים

7,484

13-Jun-2017

02:16

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

13-Jun-2017

02:16

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

13-Jun-2017

02:16

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

לא ישים

1,620

13-Jun-2017

02:16

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

13-Jun-2017

02:16

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

13-Jun-2017

02:16

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

לא ישים

4,415

13-Jun-2017

02:16

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

לא ישים

4,218

13-Jun-2017

02:16

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

13-Jun-2017

02:16

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

13-Jun-2017

02:16

Error.css_1033

Error.css

לא ישים

496

13-Jun-2017

02:16

Form.js_14_1033

Form.js

לא ישים

126,715

13-Jun-2017

02:16

Forms.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

13-Jun-2017

02:16

Forms.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

13-Jun-2017

02:16

Formst.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

13-Jun-2017

02:16

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

13-Jun-2017

02:16

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

לא ישים

170,871

13-Jun-2017

23:46

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

13-Jun-2017

02:16

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

13-Jun-2017

02:16

Help.css_1033

Help.css

לא ישים

12,122

13-Jun-2017

02:16

Help.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

13-Jun-2017

02:16

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

13-Jun-2017

02:16

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

לא ישים

172,081

13-Jun-2017

02:16

Init.js_0001_14_1033

Init.js

לא ישים

117,563

13-Jun-2017

02:16

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

לא ישים

1,456

13-Jun-2017

02:16

Layouts.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

13-Jun-2017

02:16

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

13-Jun-2017

02:16

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

13-Jun-2017

02:16

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

13-Jun-2017

02:16

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

13-Jun-2017

02:16

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

13-Jun-2017

02:16

Menu.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

13-Jun-2017

02:16

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

13-Jun-2017

02:16

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

לא ישים

2,350

13-Jun-2017

02:16

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

13-Jun-2017

02:16

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

13-Jun-2017

02:16

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

13-Jun-2017

02:16

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

13-Jun-2017

02:16

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

13-Jun-2017

02:16

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

13-Jun-2017

02:16

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Jun-2017

23:46

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Jun-2017

23:46

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Jun-2017

23:46

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

לא ישים

29,133

13-Jun-2017

02:16

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

13-Jun-2017

02:16

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

13-Jun-2017

02:16

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

לא ישים

3,527

13-Jun-2017

23:46

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

13-Jun-2017

02:16

Mws.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

13-Jun-2017

02:16

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

13-Jun-2017

02:16

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

לא ישים

45,025

13-Jun-2017

23:46

Oslo.csst_1033

Oslo.css

לא ישים

326,412

13-Jun-2017

02:16

Oslo.css_1033

Oslo.css

לא ישים

326,412

13-Jun-2017

02:16

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,950

13-Jun-2017

02:16

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,950

13-Jun-2017

02:16

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

לא ישים

336,201

13-Jun-2017

02:16

Ows.js_14_1033

Ows.js

לא ישים

219,083

13-Jun-2017

02:16

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

13-Jun-2017

02:16

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

13-Jun-2017

02:16

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

לא ישים

9,081

13-Jun-2017

02:16

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

לא ישים

30,033

13-Jun-2017

02:16

Picktree.css_1033

Pickertree.css

לא ישים

26,520

13-Jun-2017

02:16

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

לא ישים

27,588

13-Jun-2017

02:16

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

לא ישים

2,072

13-Jun-2017

02:16

Search.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

13-Jun-2017

02:16

Searchthemable.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

13-Jun-2017

02:16

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

13-Jun-2017

02:16

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

13-Jun-2017

02:16

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

לא ישים

867

13-Jun-2017

02:16

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

לא ישים

5,825

13-Jun-2017

02:16

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

לא ישים

16,415

13-Jun-2017

02:16

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

לא ישים

73,515

13-Jun-2017

02:16

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

לא ישים

6,397

13-Jun-2017

02:16

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

לא ישים

6,097

13-Jun-2017

02:16

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

לא ישים

359,721

13-Jun-2017

02:16

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

2,889

13-Jun-2017

02:16

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

3,870

13-Jun-2017

02:16

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

3,744

13-Jun-2017

02:16

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

4,725

13-Jun-2017

02:16

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

3,317

13-Jun-2017

02:16

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

4,298

13-Jun-2017

02:16

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

3,319

13-Jun-2017

02:16

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

4,300

13-Jun-2017

02:16

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

4,476

13-Jun-2017

02:16

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

5,457

13-Jun-2017

02:16

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

4,385

13-Jun-2017

02:16

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

5,366

13-Jun-2017

02:16

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

4,394

13-Jun-2017

02:16

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

5,375

13-Jun-2017

02:16

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

4,346

13-Jun-2017

02:16

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

5,327

13-Jun-2017

02:16

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

13-Jun-2017

02:16

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

13-Jun-2017

02:16

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

לא ישים

17,093

13-Jun-2017

02:16

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

לא ישים

16,478

13-Jun-2017

02:16

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

לא ישים

116,712

13-Jun-2017

02:16

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

לא ישים

113,228

13-Jun-2017

02:16

Survey.csst_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

13-Jun-2017

02:16

Survey.css_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

13-Jun-2017

02:16

Survey.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

13-Jun-2017

02:16

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

13-Jun-2017

02:16

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

לא ישים

3,024

13-Jun-2017

02:16

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

לא ישים

742

13-Jun-2017

02:16

Themev4.css_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

13-Jun-2017

02:16

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

13-Jun-2017

02:16

Timeline.csst_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

13-Jun-2017

02:16

Timeline.css_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

13-Jun-2017

02:16

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

לא ישים

11,107

13-Jun-2017

02:16

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

13-Jun-2017

02:16

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

13-Jun-2017

02:16

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

לא ישים

18,949

13-Jun-2017

02:16

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

13-Jun-2017

02:16

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

13-Jun-2017

02:16

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

13-Jun-2017

02:16

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

13-Jun-2017

02:16

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

13-Jun-2017

02:16

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

לא ישים

17,408

13-Jun-2017

02:16

Wss.actions_1033

Wss.actions

לא ישים

94,857

13-Jun-2017

02:16

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

לא ישים

723,698

13-Jun-2017

02:16

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

לא ישים

676,101

13-Jun-2017

02:16

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×