מאמר זה מתאר עדכון 3213577 עבור 2013 שרת פרוייקט Microsoft שפורסמו בתאריך 11 ביולי, 2017. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:

  • Sporadically, פרוייקט אב או משנה הופכים פרוייקטים הרגיל.

  • למשתמש אין אפשרות לערוך שדה נעל פעילויות ערסל במרכז הפרוייקטים בעת שימוש ב- Project Web App.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB3213577 עבור 2013 שרת הפרוייקט

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

מידע על הקובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

13-Jun-2017

23:44

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

13-Jun-2017

23:44

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

לא ישים

322,866

13-Jun-2017

02:14

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

לא ישים

780,551

13-Jun-2017

02:14

מידע projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

לא ישים

16,726

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

לא ישים

139,242

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

120,095

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

לא ישים

4,709

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

לא ישים

1,635

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

לא ישים

45,596

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

לא ישים

4,160

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

לא ישים

6,845

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

לא ישים

19,297

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

לא ישים

18,906

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

לא ישים

80,843

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

לא ישים

35,448

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

לא ישים

14,761

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

לא ישים

35,143

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

לא ישים

36,666

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

לא ישים

34,807

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

לא ישים

9,093

13-Jun-2017

02:14

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4945.1000

2,624,256

13-Jun-2017

02:14

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4869.1000

10,438,840

13-Jun-2017

02:14

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

לא ישים

8,056

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

לא ישים

42,187

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4883.1000

6,387,424

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

13-Jun-2017

02:14

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4911.1000

1,070,824

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4937.1000

11,065,568

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4945.1000

8,291,048

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

13-Jun-2017

02:13

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4919.1000

1,018,184

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4933.1000

3,154,248

13-Jun-2017

02:14

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4937.1000

10,543,336

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Jun-2017

02:14

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Jun-2017

02:14

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Jun-2017

02:13

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

13-Jun-2017

02:14

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628,032

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628,032

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Jun-2017

01:29

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

לא ישים

933,579

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4913.1000

133,647,104

13-Jun-2017

02:13

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4937.1000

25,813,248

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

13-Jun-2017

02:13

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

12-Jun-2017

18:56

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

12-Jun-2017

18:56

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

לא ישים

14,538

13-Jun-2017

02:14

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3,840,736

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4937.1000

21,669,616

13-Jun-2017

02:14

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

13-Jun-2017

02:13

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

לא ישים

89,067

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

לא ישים

79,311

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

לא ישים

61,446

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

לא ישים

53,413

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

לא ישים

16,249

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

לא ישים

11,499

13-Jun-2017

02:14

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

לא ישים

92,996

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

לא ישים

6,503

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

לא ישים

3,421

13-Jun-2017

02:14

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

לא ישים

10,585,359

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

לא ישים

147,547

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

לא ישים

96,457

13-Jun-2017

02:14

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

לא ישים

371,150

13-Jun-2017

02:14

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

לא ישים

6,733

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

לא ישים

164,954

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

לא ישים

86,984

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

לא ישים

414,861

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

לא ישים

308,959

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

לא ישים

234,928

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

לא ישים

359,968

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

לא ישים

219,629

13-Jun-2017

02:14

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

לא ישים

892,897

13-Jun-2017

02:14

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

לא ישים

545,886

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

לא ישים

269,661

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

לא ישים

169,411

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

לא ישים

81,176

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

לא ישים

51,364

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

לא ישים

344,282

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

לא ישים

219,218

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

לא ישים

80,993

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

לא ישים

80,993

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

2,255

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,287

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resx

Pwa.resx

לא ישים

780,551

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

לא ישים

20,472

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

לא ישים

19,504

13-Jun-2017

02:14

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

לא ישים

10,259

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

לא ישים

66,465

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

לא ישים

67,148

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

לא ישים

30,442

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

לא ישים

30,117

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

לא ישים

19,492

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

לא ישים

78,160

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4927.1000

2,237,136

13-Jun-2017

02:13

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

לא ישים

41,097

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-Jun-2017

02:13

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.4945.1000

16,645,944

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

לא ישים

94,070

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

לא ישים

32,944

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

לא ישים

87,110

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.shell.js

Shell.js

לא ישים

42,452

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

לא ישים

21,215

13-Jun-2017

02:14

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

לא ישים

140,997

13-Jun-2017

02:14

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

לא ישים

140,991

13-Jun-2017

02:14

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

לא ישים

31,932

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

לא ישים

19,682

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

לא ישים

205,154

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

לא ישים

24,786

13-Jun-2017

02:14

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

לא ישים

4,742

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

לא ישים

56,379

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

לא ישים

88,442

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

לא ישים

40,239

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

לא ישים

84,415

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

לא ישים

36,323

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

לא ישים

73,662

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

לא ישים

40,524

13-Jun-2017

02:14

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×