היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון 3213575 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013, אשר פורסם ב- 11 ביולי, 2017. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:

  • כאשר הכרטיסיה באמצעות טופס יצירה או עריכה של לוח השנה רשימות, אין המתמקדת תיבת טקסט למילוי בקטגוריה מותאמת אישית לאחר הכרטיסיה להתרחק ממנו.

  • אם אתה מוחק קובץ מצורף של פריט רשימה ולאחר נסה להעלות קובץ בעל שם זהה, תקבל את הודעת השגיאה "עם השם כבר קיים קובץ".

  • כאשר אתה מקיש Alt + F7 באמצעות ל- JAWS כדי לפתוח את רשימת הקישורים כדי לראות את כל הקישורים בספריית מסמכים, כל מסמך בספריית יש קישור 'פתח את תפריט' כדי לפתוח את תפריט עריכה בלוק בקרת (ECB) וכן אין אפשרות לקבוע אילו מסמכים שייך כל קישור.

  • כאשר אתה מנסה להדביק שורות מרובות של טקסט מ- Excel לשדה טקסט מרובת שורות על-ידי שימוש בתצוגת גליון הנתונים ב- Internet Explorer, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

    התבנית של נתוני הלוח אינו מזוהה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB3213575 עבור SharePoint Foundation 2013

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

מידע sts-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

לא ישים

395

13-Jun-2017

23:48

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

לא ישים

546

13-Jun-2017

23:48

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

לא ישים

478

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

לא ישים

1,712

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

לא ישים

366

13-Jun-2017

02:14

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

לא ישים

577

13-Jun-2017

02:15

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

לא ישים

540

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13-Jun-2017

02:14

O365configuration.xml

O365configuration.xml

לא ישים

405

13-Jun-2017

02:14

Shellicons.eot

Shellicons.eot

לא ישים

47,960

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.svg

Shellicons.svg

לא ישים

57,730

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

לא ישים

47,768

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.woff

Shellicons.woff

לא ישים

26,452

13-Jun-2017

02:15

Suitenav.js

Suitenav.js

לא ישים

34,319

13-Jun-2017

02:14

Web.config_sts

Web.config_sts

לא ישים

4,845

13-Jun-2017

02:14

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

לא ישים

57,288

13-Jun-2017

02:15

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

לא ישים

2,154

13-Jun-2017

02:14

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

לא ישים

1,078

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

לא ישים

18,815

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

לא ישים

10,651

13-Jun-2017

02:14

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

לא ישים

3,059

13-Jun-2017

02:14

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

לא ישים

1,145

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

לא ישים

28,650

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

לא ישים

11,376

13-Jun-2017

02:14

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

לא ישים

2,347

13-Jun-2017

02:14

Acledito.asc

Acleditor.ascx

לא ישים

9,596

13-Jun-2017

02:14

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

לא ישים

26,945

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

13-Jun-2017

02:15

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

לא ישים

3,861

13-Jun-2017

02:14

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

לא ישים

3,652

13-Jun-2017

02:14

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

לא ישים

13,019

13-Jun-2017

02:14

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,266

13-Jun-2017

02:14

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

לא ישים

7,512

13-Jun-2017

02:14

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

לא ישים

9,800

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

לא ישים

11,755

13-Jun-2017

02:14

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

לא ישים

367,086

13-Jun-2017

02:14

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

לא ישים

4,473

13-Jun-2017

02:14

Addrbook.gif

Addressbook.gif

לא ישים

908

12-Jun-2017

18:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

לא ישים

68,566

13-Jun-2017

02:14

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

לא ישים

61,362

13-Jun-2017

02:14

Admin.amx

Admin.asmx

לא ישים

86

13-Jun-2017

02:14

Admin.mas

Admin.master

לא ישים

29,828

13-Jun-2017

02:15

Admin.smp

Admin.sitemap

לא ישים

15,577

13-Jun-2017

02:14

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

לא ישים

7,764

13-Jun-2017

02:14

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

לא ישים

8,689

13-Jun-2017

02:14

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

לא ישים

5,038

13-Jun-2017

02:14

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

לא ישים

9,937

13-Jun-2017

02:14

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

לא ישים

4,998

13-Jun-2017

02:14

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,283

13-Jun-2017

02:14

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

לא ישים

21,099

13-Jun-2017

02:14

Adminweb.cfg

Adminweb.config

לא ישים

899

13-Jun-2017

02:14

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

9,474

13-Jun-2017

02:14

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13-Jun-2017

02:14

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

לא ישים

13,046

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,162

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,163

13-Jun-2017

02:15

Sub.amx

Alerts.asmx

לא ישים

88

13-Jun-2017

02:14

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

לא ישים

1,313

13-Jun-2017

02:14

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

לא ישים

8,824

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,143

13-Jun-2017

02:14

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

לא ישים

6,808

13-Jun-2017

02:14

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

לא ישים

3,916

13-Jun-2017

02:14

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

לא ישים

2,731

13-Jun-2017

02:14

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

לא ישים

253

13-Jun-2017

02:14

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

לא ישים

7,122

13-Jun-2017

02:14

App.mas_mplib

App.master

לא ישים

19,062

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

לא ישים

9,040

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

לא ישים

3,342

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

לא ישים

213

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

לא ישים

22,542

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

לא ישים

11,197

13-Jun-2017

02:14

Appicon.asx

Appicons.ashx

לא ישים

205

13-Jun-2017

02:14

Appinv.asx

Appinv.aspx

לא ישים

11,660

13-Jun-2017

02:14

App.mas

Application.master

לא ישים

13,756

13-Jun-2017

02:15

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

לא ישים

5,259

13-Jun-2017

02:14

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

לא ישים

3,519

13-Jun-2017

02:14

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

לא ישים

4,379

13-Jun-2017

02:15

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

לא ישים

4,106

13-Jun-2017

02:14

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,668

13-Jun-2017

02:15

Appv4.mas

Applicationv4.master

לא ישים

20,553

13-Jun-2017

02:15

Appmng.sql

Appmng.sql

לא ישים

289,219

13-Jun-2017

02:14

Appmng.svc

Appmng.svc

לא ישים

375

13-Jun-2017

02:14

Appmngup.sql

Appmngup.sql

לא ישים

282,966

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

לא ישים

5,678

13-Jun-2017

02:14

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

לא ישים

5,250

13-Jun-2017

02:14

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

לא ישים

11,198

13-Jun-2017

02:14

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

לא ישים

6,876

13-Jun-2017

02:14

Approve.asx

Approve.aspx

לא ישים

8,991

13-Jun-2017

02:14

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

לא ישים

3,061

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

לא ישים

452

13-Jun-2017

02:14

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

לא ישים

2,059

13-Jun-2017

02:14

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

לא ישים

1,210

13-Jun-2017

02:14

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

לא ישים

5,396

13-Jun-2017

02:14

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

לא ישים

4,795

13-Jun-2017

02:14

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

לא ישים

4,655

13-Jun-2017

02:14

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

לא ישים

6,541

13-Jun-2017

02:14

Authentc.asx

Authenticate.aspx

לא ישים

1,068

13-Jun-2017

02:14

Auth.amx

Authentication.asmx

לא ישים

96

13-Jun-2017

02:14

Authen.asx

Authentication.aspx

לא ישים

13,828

13-Jun-2017

02:14

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

לא ישים

1,301

13-Jun-2017

02:14

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

לא ישים

4,939

13-Jun-2017

02:14

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

לא ישים

5,968

13-Jun-2017

02:14

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

לא ישים

18,404

13-Jun-2017

02:14

Autofill.js

Autofill.js

לא ישים

10,322

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

לא ישים

20,576

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

לא ישים

8,623

13-Jun-2017

02:14

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

לא ישים

9,653

13-Jun-2017

02:14

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

לא ישים

7,966

13-Jun-2017

02:14

Avreport.asx

Avreport.aspx

לא ישים

11,898

13-Jun-2017

02:14

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

לא ישים

4,069

13-Jun-2017

02:14

Backup.asx

Backup.aspx

לא ישים

15,389

13-Jun-2017

02:14

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

לא ישים

20,577

13-Jun-2017

02:14

Backset.asx

Backupsettings.aspx

לא ישים

8,689

13-Jun-2017

02:14

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

לא ישים

10,643

13-Jun-2017

02:14

Bdc.sql

Bdc.sql

לא ישים

558,446

13-Jun-2017

02:14

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

לא ישים

332

13-Jun-2017

02:14

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

לא ישים

14,415

13-Jun-2017

02:14

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

לא ישים

3,309

13-Jun-2017

02:14

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,037

13-Jun-2017

02:14

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

לא ישים

197

13-Jun-2017

02:14

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

לא ישים

402

13-Jun-2017

02:14

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

לא ישים

383

13-Jun-2017

02:14

Bform.debug.js

Bform.debug.js

לא ישים

459,758

13-Jun-2017

02:14

Bform.js

Bform.js

לא ישים

258,656

13-Jun-2017

02:14

Blank.debug.js

Blank.debug.js

לא ישים

164

13-Jun-2017

02:14

Blank.js

Blank.js

לא ישים

119

13-Jun-2017

02:14

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

לא ישים

4,045

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

לא ישים

468

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

לא ישים

462

13-Jun-2017

02:14

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

לא ישים

3,210

13-Jun-2017

02:14

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

לא ישים

883

13-Jun-2017

02:14

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

לא ישים

24,734

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

לא ישים

105,256

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

לא ישים

49,468

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

לא ישים

31,724

12-Jun-2017

18:57

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

לא ישים

14,883

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

לא ישים

7,637

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.js

Bpstd.js

לא ישים

4,356

13-Jun-2017

02:14

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

לא ישים

2,776

13-Jun-2017

02:15

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

לא ישים

4,216

13-Jun-2017

02:14

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

לא ישים

3,836

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,267

13-Jun-2017

02:14

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,344

13-Jun-2017

02:14

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

לא ישים

205

13-Jun-2017

02:14

Calibri.eot

Calibri.eot

לא ישים

167,788

12-Jun-2017

18:57

Calibri.svg

Calibri.svg

לא ישים

365,292

12-Jun-2017

18:57

Calibri.ttf

Calibri.ttf

לא ישים

350,124

12-Jun-2017

18:57

Calibri.woff

Calibri.woff

לא ישים

184,156

12-Jun-2017

18:57

Callout.debug.js

Callout.debug.js

לא ישים

84,762

13-Jun-2017

02:14

Callout.js

Callout.js

לא ישים

26,526

13-Jun-2017

02:14

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

13-Jun-2017

02:15

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

13-Jun-2017

02:15

Calview.gif

Calview.gif

לא ישים

1,615

12-Jun-2017

18:57

Category.asp_blogcon

Category.aspx

לא ישים

2,649

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

לא ישים

205

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

לא ישים

200

13-Jun-2017

02:14

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

לא ישים

60,600

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

לא ישים

165,961

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

לא ישים

124,584

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

לא ישים

79,732

12-Jun-2017

18:57

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

לא ישים

10,758

13-Jun-2017

02:15

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

לא ישים

8,550

13-Jun-2017

02:15

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

לא ישים

7,816

13-Jun-2017

02:15

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

לא ישים

7,536

13-Jun-2017

02:15

Checkin.asx

Checkin.aspx

לא ישים

16,116

13-Jun-2017

02:15

Checknames.gif

Checknames.gif

לא ישים

908

12-Jun-2017

18:57

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

לא ישים

10,498

13-Jun-2017

02:15

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

לא ישים

5,782

13-Jun-2017

02:14

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

לא ישים

2,388

13-Jun-2017

02:14

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:15

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:15

Appmngclient.config

Client.config

לא ישים

2,159

13-Jun-2017

02:14

Bdcwebclient.config

Client.config

לא ישים

2,125

13-Jun-2017

02:14

Becwebserviceclientconfig

Client.config

לא ישים

1,437

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenclientconfig

Client.config

לא ישים

3,448

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

לא ישים

2,369

13-Jun-2017

02:14

Topologyclientconfig

Client.config

לא ישים

982

13-Jun-2017

02:14

Client.svc

Client.svc

לא ישים

402

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

לא ישים

153,155

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.js

Clientforms.js

לא ישים

77,384

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

לא ישים

77,410

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

לא ישים

41,113

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

לא ישים

23,510

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

לא ישים

9,805

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

לא ישים

293,570

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

לא ישים

150,163

13-Jun-2017

02:14

Close.asx

Closeconnection.aspx

לא ישים

1,866

13-Jun-2017

02:15

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

לא ישים

63,069

13-Jun-2017

02:14

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

לא ישים

6,042

13-Jun-2017

02:14

Cmdui.asx

Commandui.ashx

לא ישים

203

13-Jun-2017

02:15

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

לא ישים

5,376

13-Jun-2017

02:14

Comval.js

Commonvalidation.js

לא ישים

3,369

13-Jun-2017

02:14

Compat.bro

Compat.browser

לא ישים

14,781

13-Jun-2017

02:14

Configdb.sql

Configdb.sql

לא ישים

187,580

13-Jun-2017

02:14

Confgssc.asx

Configssc.aspx

לא ישים

22,074

13-Jun-2017

02:14

Configup.sql

Configup.sql

לא ישים

48,486

13-Jun-2017

02:14

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

לא ישים

131

13-Jun-2017

02:14

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

לא ישים

7,246

13-Jun-2017

02:14

Confirm.asx

Confirmation.aspx

לא ישים

1,211

13-Jun-2017

02:15

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,715

13-Jun-2017

02:14

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,712

13-Jun-2017

02:15

Conngps.asx

Conngps.aspx

לא ישים

8,490

13-Jun-2017

02:15

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

לא ישים

443

13-Jun-2017

02:15

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

לא ישים

7,964

13-Jun-2017

02:15

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

לא ישים

32,178

13-Jun-2017

02:14

Copy.amx

Copy.asmx

לא ישים

86

13-Jun-2017

02:14

Copy.asx

Copy.aspx

לא ישים

15,509

13-Jun-2017

02:15

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

לא ישים

1,281

13-Jun-2017

02:14

Copyres.asx

Copyresults.aspx

לא ישים

10,337

13-Jun-2017

02:15

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

לא ישים

68,509

13-Jun-2017

02:15

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

לא ישים

2,333

13-Jun-2017

02:15

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

לא ישים

11,267

13-Jun-2017

02:14

Corbel.eot

Corbel.eot

לא ישים

96,453

12-Jun-2017

18:57

Corbel.svg

Corbel.svg

לא ישים

185,947

12-Jun-2017

18:57

Corbel.ttf

Corbel.ttf

לא ישים

200,316

12-Jun-2017

18:57

Corbel.woff

Corbel.woff

לא ישים

106,184

12-Jun-2017

18:57

Core.debug.js

Core.debug.js

לא ישים

636,178

13-Jun-2017

02:14

Core_0.rsx

Core.resx

לא ישים

490,005

13-Jun-2017

02:15

Corefxup.css

Corefixup.css

לא ישים

469

13-Jun-2017

02:15

Create.asx

Create.aspx

לא ישים

33,731

13-Jun-2017

02:15

Create.asx_14

Create.aspx

לא ישים

33,257

13-Jun-2017

02:15

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

לא ישים

7,233

13-Jun-2017

02:15

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

18,146

13-Jun-2017

02:14

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

לא ישים

2,731

13-Jun-2017

02:14

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

לא ישים

4,182

13-Jun-2017

02:14

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

לא ישים

4,809

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

13-Jun-2017

02:15

Creatsit.asx

Createsite.aspx

לא ישים

17,036

13-Jun-2017

02:14

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

לא ישים

3,584

13-Jun-2017

02:14

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

לא ישים

10,792

13-Jun-2017

02:14

Createws.asx

Createws.aspx

לא ישים

5,078

13-Jun-2017

02:15

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

13-Jun-2017

02:14

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

13-Jun-2017

02:14

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

לא ישים

7,406

13-Jun-2017

02:14

Ctp.js

Ctp.js

לא ישים

3,934

13-Jun-2017

02:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

לא ישים

10,808

13-Jun-2017

02:15

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

לא ישים

11,913

13-Jun-2017

02:15

Cui.debug.js

Cui.debug.js

לא ישים

646,903

13-Jun-2017

02:14

Cui.js

Cui.js

לא ישים

362,624

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

לא ישים

4,529

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.js

Cvtp.js

לא ישים

2,412

13-Jun-2017

02:14

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

לא ישים

5,023

13-Jun-2017

02:14

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

לא ישים

2,643

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

לא ישים

48,715

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

לא ישים

30,848

13-Jun-2017

02:15

Datepick.js

Datepicker.js

לא ישים

27,099

13-Jun-2017

02:14

Datepick.js_14

Datepicker.js

לא ישים

20,413

13-Jun-2017

02:15

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

3,184

13-Jun-2017

02:14

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,424

13-Jun-2017

02:15

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,240

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_app

Default.aspx

לא ישים

1,168

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

לא ישים

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_gbw

Default.aspx

לא ישים

3,458

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_mps

Default.aspx

לא ישים

4,102

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_sts

Default.aspx

לא ישים

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

לא ישים

3,882

13-Jun-2017

02:14

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

לא ישים

2,682

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_forms

Default.aspx

לא ישים

2,788

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile

Default.aspx

לא ישים

1,513

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

לא ישים

1,513

13-Jun-2017

02:15

Default.asx_multilogin

Default.aspx

לא ישים

2,284

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_trust

Default.aspx

לא ישים

530

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_windows

Default.aspx

לא ישים

522

13-Jun-2017

02:14

Mriddflt.xml

Default.aspx

לא ישים

1,270

13-Jun-2017

02:14

Default.mas

Default.master

לא ישים

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.mas_mplib

Default.master

לא ישים

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.spc

Default.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Default.spf

Default.spfont

לא ישים

13,976

13-Jun-2017

02:14

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

לא ישים

6,455

13-Jun-2017

02:14

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

לא ישים

193

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

לא ישים

4,376

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

176,948

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

170,271

13-Jun-2017

02:15

Defloc.asx

Definelocation.aspx

לא ישים

4,002

13-Jun-2017

02:15

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

לא ישים

2,298

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

לא ישים

2,731

13-Jun-2017

02:14

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

לא ישים

188

13-Jun-2017

02:15

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

לא ישים

188

13-Jun-2017

02:15

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

לא ישים

12,279

13-Jun-2017

02:14

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

לא ישים

8,062

13-Jun-2017

02:15

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

לא ישים

6,619

13-Jun-2017

02:14

Delsite.asx

Delsite.aspx

לא ישים

7,267

13-Jun-2017

02:14

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

לא ישים

10,122

13-Jun-2017

02:14

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

לא ישים

15,800

13-Jun-2017

02:15

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

לא ישים

6,683

13-Jun-2017

02:15

Desndat.asx

Designdata.ashx

לא ישים

208

13-Jun-2017

02:15

Desngal.asx

Designgallery.aspx

לא ישים

3,475

13-Jun-2017

02:15

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

לא ישים

46,223

13-Jun-2017

02:14

Designgallery.js

Designgallery.js

לא ישים

28,550

13-Jun-2017

02:14

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

לא ישים

2,329

13-Jun-2017

02:14

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

לא ישים

5,615

13-Jun-2017

02:15

Devdash.asx

Devdash.aspx

לא ישים

2,357

13-Jun-2017

02:15

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

לא ישים

86,004

13-Jun-2017

02:14

Devdash.js

Devdash.js

לא ישים

36,366

13-Jun-2017

02:14

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

לא ישים

103

13-Jun-2017

02:14

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

לא ישים

19,977

13-Jun-2017

02:14

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

לא ישים

391

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

לא ישים

1,329

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

לא ישים

4,677

13-Jun-2017

02:14

Dialog.mas

Dialog.master

לא ישים

12,646

13-Jun-2017

02:15

Discbar.asx

Discbar.aspx

לא ישים

2,448

13-Jun-2017

02:15

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

לא ישים

4,735

13-Jun-2017

02:14

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

לא ישים

14,311

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

לא ישים

2,428

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

לא ישים

4,190

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

לא ישים

5,491

13-Jun-2017

02:14

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

לא ישים

3,234

13-Jun-2017

02:14

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

לא ישים

2,702

13-Jun-2017

02:14

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

לא ישים

19,446

13-Jun-2017

02:15

Dlgframe.css

Dlgframe.css

לא ישים

2,528

13-Jun-2017

02:15

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

לא ישים

5,593

13-Jun-2017

02:14

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

לא ישים

7,789

13-Jun-2017

02:14

Doctran.asx

Doctrans.aspx

לא ישים

11,465

13-Jun-2017

02:15

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

לא ישים

7,797

13-Jun-2017

02:14

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

לא ישים

331

13-Jun-2017

02:14

Download.asx

Download.aspx

לא ישים

155

13-Jun-2017

02:15

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

לא ישים

870

13-Jun-2017

02:15

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

לא ישים

160,299

13-Jun-2017

02:14

Dragdrop.js

Dragdrop.js

לא ישים

85,346

13-Jun-2017

02:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

לא ישים

14,863

13-Jun-2017

02:14

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

לא ישים

179

13-Jun-2017

02:15

Dws.amx

Dws.asmx

לא ישים

85

13-Jun-2017

02:14

Dws.asx

Dws.aspx

לא ישים

4,368

13-Jun-2017

02:15

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

לא ישים

1,287

13-Jun-2017

02:14

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

לא ישים

20,223

13-Jun-2017

02:14

Editacct.asx

Editaccount.aspx

לא ישים

18,305

13-Jun-2017

02:14

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

לא ישים

12,661

13-Jun-2017

02:14

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

לא ישים

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

לא ישים

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

לא ישים

12,731

13-Jun-2017

02:15

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

לא ישים

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

לא ישים

4,393

13-Jun-2017

02:14

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

לא ישים

4,798

13-Jun-2017

02:14

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

לא ישים

19,005

13-Jun-2017

02:15

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

לא ישים

4,683

13-Jun-2017

02:14

Editidx.asx

Editindex.aspx

לא ישים

7,133

13-Jun-2017

02:15

Editnav.asx

Editnav.aspx

לא ישים

6,298

13-Jun-2017

02:15

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

לא ישים

7,201

13-Jun-2017

02:14

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

לא ישים

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editprev.asc

Editpreview.ascx

לא ישים

6,219

13-Jun-2017

02:14

Editprms.asx

Editprms.aspx

לא ישים

5,371

13-Jun-2017

02:15

Editrole.asx

Editrole.aspx

לא ישים

69,296

13-Jun-2017

02:15

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

לא ישים

2,574

13-Jun-2017

02:14

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

לא ישים

5,368

13-Jun-2017

02:15

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

לא ישים

25,980

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

לא ישים

73,212

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

לא ישים

59,260

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.js

Entityeditor.js

לא ישים

38,537

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

לא ישים

38,002

13-Jun-2017

02:15

Error.asx

Error.aspx

לא ישים

5,011

13-Jun-2017

02:15

Errv15.mas

Errorv15.master

לא ישים

3,482

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,395

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,386

13-Jun-2017

02:15

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

לא ישים

202

13-Jun-2017

02:14

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

לא ישים

8,043

13-Jun-2017

02:14

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

לא ישים

7,907

13-Jun-2017

02:15

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

לא ישים

498

13-Jun-2017

02:14

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

לא ישים

243

13-Jun-2017

02:14

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

לא ישים

7,113

13-Jun-2017

02:14

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

לא ישים

5,077

13-Jun-2017

02:14

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

לא ישים

5,418

13-Jun-2017

02:14

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

לא ישים

8,354

13-Jun-2017

02:14

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

לא ישים

7,541

13-Jun-2017

02:14

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

לא ישים

4,910

13-Jun-2017

02:14

Favicon.ico

Favicon.ico

לא ישים

7,886

13-Jun-2017

23:48

Featact.asc

Featureactivator.ascx

לא ישים

2,403

13-Jun-2017

02:14

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

לא ישים

2,209

13-Jun-2017

02:14

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

לא ישים

2,172

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

לא ישים

18,731

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.js

Filepreview.js

לא ישים

10,123

13-Jun-2017

02:14

Filter.asx

Filter.aspx

לא ישים

1,679

13-Jun-2017

02:15

Filter.asx_14

Filter.aspx

לא ישים

1,793

13-Jun-2017

02:15

Filter_refinement.js

Filter_default.js

לא ישים

21,014

13-Jun-2017

02:14

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

לא ישים

6,263

13-Jun-2017

02:14

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

לא ישים

208,271

13-Jun-2017

02:15

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

לא ישים

24,858

13-Jun-2017

02:15

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

לא ישים

203,182

13-Jun-2017

02:15

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

לא ישים

25,047

13-Jun-2017

02:15

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

לא ישים

9,869

13-Jun-2017

02:15

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

לא ישים

1,034

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

לא ישים

3,360

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

לא ישים

1,544

13-Jun-2017

02:14

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

לא ישים

15,354

13-Jun-2017

02:14

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

לא ישים

13,545

13-Jun-2017

02:14

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

לא ישים

15,461

13-Jun-2017

02:14

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

לא ישים

15,884

13-Jun-2017

02:14

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

לא ישים

16,065

13-Jun-2017

02:14

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

לא ישים

14,209

13-Jun-2017

02:14

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

לא ישים

15,880

13-Jun-2017

02:14

Form.asp_pages_form

Form.aspx

לא ישים

4,065

13-Jun-2017

02:14

Form.debug.js

Form.debug.js

לא ישים

240,967

13-Jun-2017

02:14

Form.js

Form.js

לא ישים

128,992

13-Jun-2017

02:14

Formedt.asx

Formedt.aspx

לא ישים

21,543

13-Jun-2017

02:15

Forms.amx

Forms.asmx

לא ישים

87

13-Jun-2017

02:14

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

לא ישים

1,283

13-Jun-2017

02:14

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

לא ישים

5,644

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

לא ישים

6,812

13-Jun-2017

02:14

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

לא ישים

8,826

13-Jun-2017

02:14

Ganttscr.js

Ganttscript.js

לא ישים

4,787

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

לא ישים

4,617

13-Jun-2017

02:14

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

לא ישים

1,625

12-Jun-2017

18:57

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

לא ישים

57,071

13-Jun-2017

02:14

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

13,722

13-Jun-2017

02:14

Gear.asx

Gear.aspx

לא ישים

3,255

13-Jun-2017

02:15

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

לא ישים

40,199

13-Jun-2017

02:14

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

לא ישים

14,900

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

לא ישים

2,904

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

לא ישים

834

13-Jun-2017

02:14

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

לא ישים

915

13-Jun-2017

02:14

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

לא ישים

8,560

13-Jun-2017

02:14

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

לא ישים

8,407

13-Jun-2017

02:14

Grid.gif

Grid.gif

לא ישים

1,610

12-Jun-2017

18:57

Group_content.js

Group_content.js

לא ישים

2,159

13-Jun-2017

02:14

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

לא ישים

6,616

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

לא ישים

15,630

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.js

Groupboard.js

לא ישים

9,088

13-Jun-2017

02:14

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:15

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:15

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

לא ישים

20,302

13-Jun-2017

02:14

Gip.js

Groupeditempicker.js

לא ישים

11,630

13-Jun-2017

02:14

Groups.asx

Groups.aspx

לא ישים

9,600

13-Jun-2017

02:15

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

לא ישים

158

13-Jun-2017

02:15

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

לא ישים

6,265

13-Jun-2017

02:14

Help.asx

Help.aspx

לא ישים

6,803

13-Jun-2017

02:15

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

לא ישים

690

13-Jun-2017

02:15

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

לא ישים

12,286

13-Jun-2017

02:14

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

לא ישים

1,473

13-Jun-2017

02:15

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

לא ישים

6,298

13-Jun-2017

02:15

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

לא ישים

58,414

13-Jun-2017

02:14

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

לא ישים

19,160

13-Jun-2017

02:14

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

לא ישים

211

13-Jun-2017

02:15

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

לא ישים

878

13-Jun-2017

23:48

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

לא ישים

13,128

13-Jun-2017

02:15

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

לא ישים

12,545

13-Jun-2017

02:15

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

לא ישים

10,141

13-Jun-2017

02:14

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

לא ישים

862

13-Jun-2017

02:15

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

לא ישים

6,388

13-Jun-2017

02:15

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

לא ישים

6,674

13-Jun-2017

02:15

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:56

Icaccde.gif

Icaccde.gif

לא ישים

222

12-Jun-2017

18:57

Icbmp.gif

Icbmp.gif

לא ישים

355

12-Jun-2017

18:56

Icdoc.gif

Icdoc.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:56

Icdocm.gif

Icdocm.gif

לא ישים

236

12-Jun-2017

18:57

Icdocset.gif

Icdocset.gif

לא ישים

221

12-Jun-2017

18:56

Icdocx.gif

Icdocx.gif

לא ישים

224

12-Jun-2017

18:57

Icdot.gif

Icdot.gif

לא ישים

223

12-Jun-2017

18:56

Icdotm.gif

Icdotm.gif

לא ישים

235

12-Jun-2017

18:57

Icdotx.gif

Icdotx.gif

לא ישים

221

12-Jun-2017

18:57

Icgen.gif

Icgen.gif

לא ישים

90

13-Jun-2017

23:48

Icgif.gif

Icgif.gif

לא ישים

220

12-Jun-2017

18:57

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

לא ישים

229

12-Jun-2017

18:57

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

לא ישים

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

לא ישים

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

לא ישים

239

12-Jun-2017

18:57

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

לא ישים

216

12-Jun-2017

18:57

Icjfif.gif

Icjfif.gif

לא ישים

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpe.gif

Icjpe.gif

לא ישים

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

לא ישים

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpg.gif

Icjpg.gif

לא ישים

214

12-Jun-2017

18:57

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

לא ישים

225

12-Jun-2017

18:57

Icmpd.gif

Icmpd.gif

לא ישים

218

12-Jun-2017

18:57

Icmpp.gif

Icmpp.gif

לא ישים

222

12-Jun-2017

18:57

Icmpt.gif

Icmpt.gif

לא ישים

221

12-Jun-2017

18:57

Icodp.gif

Icodp.gif

לא ישים

354

12-Jun-2017

18:57

Icods.gif

Icods.gif

לא ישים

369

12-Jun-2017

18:57

Icodt.gif

Icodt.gif

לא ישים

358

12-Jun-2017

18:57

Icone.gif

Icone.gif

לא ישים

215

12-Jun-2017

18:57

Iconp.gif

Iconp.gif

לא ישים

223

12-Jun-2017

18:57

Icont.gif

Icont.gif

לא ישים

216

12-Jun-2017

18:57

Icpng.gif

Icpng.gif

לא ישים

349

12-Jun-2017

18:57

Icpot.gif

Icpot.gif

לא ישים

164

12-Jun-2017

18:57

Icpotm.gif

Icpotm.gif

לא ישים

233

12-Jun-2017

18:57

Icpotx.gif

Icpotx.gif

לא ישים

220

12-Jun-2017

18:57

Icppt.gif

Icppt.gif

לא ישים

168

12-Jun-2017

18:57

Icpptm.gif

Icpptm.gif

לא ישים

236

12-Jun-2017

18:57

Icpptx.gif

Icpptx.gif

לא ישים

222

12-Jun-2017

18:57

Icpub.gif

Icpub.gif

לא ישים

221

12-Jun-2017

18:57

Ictif.gif

Ictif.gif

לא ישים

355

12-Jun-2017

18:57

Ictiff.gif

Ictiff.gif

לא ישים

355

12-Jun-2017

18:57

Icvdw.gif

Icvdw.gif

לא ישים

219

12-Jun-2017

18:57

Icvdx.gif

Icvdx.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icvidset.gif

Icvidset.gif

לא ישים

92

12-Jun-2017

18:57

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsd.gif

Icvsd.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

לא ישים

1,290

13-Jun-2017

02:15

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

לא ישים

1,288

13-Jun-2017

02:15

Icvsl.gif

Icvsl.gif

לא ישים

211

12-Jun-2017

18:57

Icvss.gif

Icvss.gif

לא ישים

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssm.gif

Icvssm.gif

לא ישים

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssx.gif

Icvssx.gif

לא ישים

163

12-Jun-2017

18:57

Icvst.gif

Icvst.gif

לא ישים

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstm.gif

Icvstm.gif

לא ישים

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstx.gif

Icvstx.gif

לא ישים

228

12-Jun-2017

18:57

Icvsx.gif

Icvsx.gif

לא ישים

163

12-Jun-2017

18:57

Icvtx.gif

Icvtx.gif

לא ישים

228

12-Jun-2017

18:57

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

לא ישים

220

12-Jun-2017

18:57

Icxls.gif

Icxls.gif

לא ישים

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

לא ישים

237

12-Jun-2017

18:57

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

לא ישים

352

12-Jun-2017

18:57

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

לא ישים

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlt.gif

Icxlt.gif

לא ישים

229

12-Jun-2017

18:57

Icxltm.gif

Icxltm.gif

לא ישים

352

12-Jun-2017

18:57

Icxltx.gif

Icxltx.gif

לא ישים

231

12-Jun-2017

18:57

Icxsn.gif

Icxsn.gif

לא ישים

214

12-Jun-2017

18:57

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

לא ישים

16,007

13-Jun-2017

02:15

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

לא ישים

152,255

13-Jun-2017

02:14

Ie50up.js

Ie50up.js

לא ישים

80,551

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

לא ישים

151,449

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.js

Ie55up.js

לא ישים

80,012

13-Jun-2017

02:14

Iframe.asx

Iframe.aspx

לא ישים

2,029

13-Jun-2017

02:15

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

לא ישים

1,494

13-Jun-2017

02:15

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,772

13-Jun-2017

02:15

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

לא ישים

14,964

13-Jun-2017

02:15

Imaging.amx

Imaging.asmx

לא ישים

89

13-Jun-2017

02:14

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

לא ישים

1,295

13-Jun-2017

02:14

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

לא ישים

24,227

13-Jun-2017

02:14

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

לא ישים

85,024

13-Jun-2017

02:14

Imglib.js

Imglib.js

לא ישים

50,445

13-Jun-2017

02:14

Impact.eot

Impact.eot

לא ישים

56,550

12-Jun-2017

18:57

Impact.svg

Impact.svg

לא ישים

162,607

12-Jun-2017

18:57

Impact.ttf

Impact.ttf

לא ישים

129,012

12-Jun-2017

18:57

Impact.woff

Impact.woff

לא ישים

76,992

12-Jun-2017

18:57

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

לא ישים

5,800

13-Jun-2017

02:15

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

לא ישים

22,300

13-Jun-2017

02:14

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

לא ישים

5,424

13-Jun-2017

02:15

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

לא ישים

10,385

13-Jun-2017

02:15

Infopage.asx

Infopage.aspx

לא ישים

3,782

13-Jun-2017

02:15

Init.debug.js

Init.debug.js

לא ישים

301,604

13-Jun-2017

02:14

Inplview.asx

Inplview.aspx

לא ישים

2,378

13-Jun-2017

02:15

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

לא ישים

136,956

13-Jun-2017

02:14

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

לא ישים

57,512

13-Jun-2017

02:15

Inplview.js

Inplview.js

לא ישים

69,235

13-Jun-2017

02:14

Inplview.js_14

Inplview.js

לא ישים

39,415

13-Jun-2017

02:15

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

לא ישים

5,946

13-Jun-2017

02:15

Irm.asx

Irm.aspx

לא ישים

23,151

13-Jun-2017

02:15

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

לא ישים

8,837

13-Jun-2017

02:14

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

לא ישים

8,437

13-Jun-2017

02:15

Itcat.gif

Itcat.gif

לא ישים

115

13-Jun-2017

23:48

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

לא ישים

189

13-Jun-2017

23:48

Itcontct.gif

Itcontct.gif

לא ישים

208

13-Jun-2017

23:48

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

לא ישים

12,766

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

לא ישים

7,771

13-Jun-2017

02:14

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

לא ישים

8,742

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

לא ישים

11,080

13-Jun-2017

02:14

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

לא ישים

9,225

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

לא ישים

4,222

13-Jun-2017

02:14

Item_microblog.js

Item_microblog.js

לא ישים

17,108

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

לא ישים

17,457

13-Jun-2017

02:14

Item_pdf.js

Item_pdf.js

לא ישים

4,102

13-Jun-2017

02:14

Item_people.js

Item_person.js

לא ישים

24,413

13-Jun-2017

02:14

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

לא ישים

27,705

13-Jun-2017

02:14

Item_site.js

Item_site.js

לא ישים

4,544

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

לא ישים

7,582

13-Jun-2017

02:14

Item_webpage.js

Item_webpage.js

לא ישים

3,827

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

לא ישים

6,608

13-Jun-2017

02:14

Item_word.js

Item_word.js

לא ישים

4,157

13-Jun-2017

02:14

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

לא ישים

52,428

13-Jun-2017

02:15

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

לא ישים

308

13-Jun-2017

23:48

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

לא ישים

127

13-Jun-2017

23:48

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

לא ישים

222

13-Jun-2017

23:48

Itp.debug.js

Itp.debug.js

לא ישים

12,586

13-Jun-2017

02:14

Itp.js

Itp.js

לא ישים

9,525

13-Jun-2017

02:14

Itposts.gif

Itposts.gif

לא ישים

81

13-Jun-2017

23:48

Ituser.gif

Ituser.gif

לא ישים

1,595

13-Jun-2017

02:14

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

לא ישים

8,303

13-Jun-2017

02:14

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

לא ישים

20,163

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.css

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

לא ישים

1,164,558

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

לא ישים

785,068

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

לא ישים

109,470

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

לא ישים

41,962

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js

Jsgrid.js

לא ישים

436,839

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

לא ישים

400,019

13-Jun-2017

02:15

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

לא ישים

203

13-Jun-2017

02:15

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

לא ישים

5,536

13-Jun-2017

02:14

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

לא ישים

11,175

13-Jun-2017

02:14

Layouts.mas

Layouts.master

לא ישים

13,244

13-Jun-2017

02:15

Layouts.smp

Layouts.sitemap

לא ישים

24,335

13-Jun-2017

02:15

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

לא ישים

5,004

13-Jun-2017

02:15

Lv3.mas

Layoutsv3.master

לא ישים

13,587

13-Jun-2017

02:15

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

לא ישים

2,064

13-Jun-2017

02:14

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

לא ישים

895

13-Jun-2017

02:14

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

לא ישים

471

12-Jun-2017

18:57

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

לא ישים

479

12-Jun-2017

18:57

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

לא ישים

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

לא ישים

171

13-Jun-2017

23:48

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

לא ישים

501

12-Jun-2017

18:57

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

לא ישים

510

12-Jun-2017

18:57

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

לא ישים

484

12-Jun-2017

18:57

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

לא ישים

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

לא ישים

504

12-Jun-2017

18:57

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

לא ישים

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

לא ישים

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

לא ישים

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

לא ישים

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

לא ישים

355

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

לא ישים

363

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

לא ישים

356

12-Jun-2017

18:57

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

לא ישים

600

12-Jun-2017

18:57

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

לא ישים

462

12-Jun-2017

18:57

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

לא ישים

481

12-Jun-2017

18:57

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

לא ישים

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

לא ישים

604

12-Jun-2017

18:57

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

לא ישים

464

13-Jun-2017

23:48

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

לא ישים

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

לא ישים

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

לא ישים

577

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

לא ישים

540

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

לא ישים

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

לא ישים

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

לא ישים

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

לא ישים

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

לא ישים

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

לא ישים

502

13-Jun-2017

23:48

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

לא ישים

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

לא ישים

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

לא ישים

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

לא ישים

337

12-Jun-2017

18:57

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

לא ישים

377

13-Jun-2017

23:48

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

לא ישים

323

12-Jun-2017

18:57

Link.gif

Link.gif

לא ישים

359

13-Jun-2017

23:48

Listdata.svc

Listdata.svc

לא ישים

392

13-Jun-2017

02:14

Listedit.asx

Listedit.aspx

לא ישים

47,609

13-Jun-2017

02:15

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

לא ישים

46,078

13-Jun-2017

02:15

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

לא ישים

155

13-Jun-2017

02:15

Listform.asx

Listform.aspx

לא ישים

871

13-Jun-2017

02:15

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

לא ישים

11,979

13-Jun-2017

02:15

Lists.amx

Lists.asmx

לא ישים

87

13-Jun-2017

02:14

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

לא ישים

1,283

13-Jun-2017

02:14

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

לא ישים

73,094

13-Jun-2017

02:14

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

לא ישים

25,282

13-Jun-2017

02:15

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

לא ישים

420

13-Jun-2017

23:48

Login.asx

Login.aspx

לא ישים

2,598

13-Jun-2017

02:14

Logusage.asx

Logusage.aspx

לא ישים

14,424

13-Jun-2017

02:14

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

לא ישים

4,915

13-Jun-2017

02:14

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

לא ישים

62,369

13-Jun-2017

02:15

Ltcat.gif

Ltcat.gif

לא ישים

402

13-Jun-2017

23:48

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

לא ישים

375

13-Jun-2017

23:48

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

לא ישים

409

13-Jun-2017

23:48

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

לא ישים

396

13-Jun-2017

23:48

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

לא ישים

390

13-Jun-2017

23:48

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

לא ישים

422

13-Jun-2017

23:48

Ltposts.gif

Ltposts.gif

לא ישים

385

13-Jun-2017

23:48

Managea.asx

Managea.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

לא ישים

5,485

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

לא ישים

6,684

13-Jun-2017

02:14

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

לא ישים

4,613

13-Jun-2017

02:14

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

לא ישים

11,768

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

לא ישים

9,523

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

לא ישים

10,409

13-Jun-2017

02:15

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

לא ישים

9,277

13-Jun-2017

02:15

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

לא ישים

13,582

13-Jun-2017

02:15

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

9,289

13-Jun-2017

02:14

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

לא ישים

5,952

13-Jun-2017

02:14

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

לא ישים

3,273

13-Jun-2017

02:14

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,571

13-Jun-2017

02:15

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,911

13-Jun-2017

02:15

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

7,972

13-Jun-2017

02:14

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

לא ישים

18,002

13-Jun-2017

02:14

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

לא ישים

4,743

13-Jun-2017

02:14

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

לא ישים

6,911

13-Jun-2017

02:14

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

לא ישים

4,334

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

לא ישים

37,816

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

לא ישים

15,210

13-Jun-2017

02:14

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

לא ישים

1,619

13-Jun-2017

02:14

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

לא ישים

2,172

13-Jun-2017

02:14

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

לא ישים

2,645

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,361

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,337

13-Jun-2017

02:15

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

לא ישים

5,003

13-Jun-2017

02:14

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

לא ישים

4,957

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

13-Jun-2017

02:15

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

13-Jun-2017

02:14

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

13-Jun-2017

02:15

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

לא ישים

2,567

13-Jun-2017

02:14

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

לא ישים

4,742

13-Jun-2017

02:15

Meetings.amx

Meetings.asmx

לא ישים

90

13-Jun-2017

02:14

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

לא ישים

1,307

13-Jun-2017

02:14

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

לא ישים

26,921

13-Jun-2017

02:14

Menu.debug.js

Menu.debug.js

לא ישים

101,574

13-Jun-2017

02:14

Menu.htc

Menu.htc

לא ישים

21,872

13-Jun-2017

02:14

Menubar.htc

Menubar.htc

לא ישים

13,961

13-Jun-2017

02:14

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

לא ישים

172

13-Jun-2017

02:15

Metrics.asx

Metrics.aspx

לא ישים

15,273

13-Jun-2017

02:14

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4893.1000

1,211,136

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

13-Jun-2017

02:13

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

13-Jun-2017

02:14

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

13-Jun-2017

02:14

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4929.1000

659,200

13-Jun-2017

02:14

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4937.1000

1,487,184

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4945.1000

506,088

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4945.1000

441,592

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4945.1000

440,592

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Jun-2017

02:15

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

לא ישים

227,980

13-Jun-2017

02:14

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13-Jun-2017

02:15

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4945.1000

26,820,304

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

13-Jun-2017

02:14

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4921.1000

1,266,432

13-Jun-2017

02:14

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13-Jun-2017

02:14

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13-Jun-2017

02:14

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13-Jun-2017

02:14

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

13-Jun-2017

02:14

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4939.1000

187,168

13-Jun-2017

02:14

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

לא ישים

90,792

13-Jun-2017

02:15

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

13-Jun-2017

02:15

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4897.1000

479,520

13-Jun-2017

02:15

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13-Jun-2017

02:15

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4945.1000

1,427,792

13-Jun-2017

02:14

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

13-Jun-2017

02:14

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13-Jun-2017

02:14

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13-Jun-2017

02:15

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

13-Jun-2017

02:15

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

13-Jun-2017

02:14

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas

Minimal.master

לא ישים

8,825

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

לא ישים

8,825

13-Jun-2017

02:14

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

לא ישים

5,738

13-Jun-2017

02:15

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

לא ישים

5,836

13-Jun-2017

02:15

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

לא ישים

5,456

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

11,725

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

12,291

13-Jun-2017

02:15

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

לא ישים

1,315

13-Jun-2017

02:14

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

67,472

13-Jun-2017

02:14

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

לא ישים

2,731

13-Jun-2017

02:14

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

לא ישים

2,737

13-Jun-2017

02:14

Morecols.asx

Morecolors.aspx

לא ישים

4,163

13-Jun-2017

02:15

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

לא ישים

2,163

13-Jun-2017

02:14

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

לא ישים

3,075

13-Jun-2017

02:14

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

לא ישים

59,856

13-Jun-2017

02:14

Mquery.js

Mquery.js

לא ישים

22,239

13-Jun-2017

02:14

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

לא ישים

506

13-Jun-2017

02:14

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

לא ישים

483

13-Jun-2017

02:14

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

לא ישים

487

13-Jun-2017

02:14

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13-Jun-2017

02:13

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13-Jun-2017

02:14

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:13

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:14

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

לא ישים

498

13-Jun-2017

02:14

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

לא ישים

733

13-Jun-2017

02:14

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

לא ישים

739

13-Jun-2017

02:14

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

לא ישים

799

13-Jun-2017

02:14

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

לא ישים

492

13-Jun-2017

02:14

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

לא ישים

495

13-Jun-2017

02:14

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

לא ישים

475

13-Jun-2017

02:14

Mtcat.gif

Mtcat.gif

לא ישים

197

13-Jun-2017

23:48

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

לא ישים

193

13-Jun-2017

23:48

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

לא ישים

137

13-Jun-2017

23:48

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

לא ישים

396

13-Jun-2017

23:48

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

לא ישים

377

13-Jun-2017

23:48

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

לא ישים

390

13-Jun-2017

23:48

Mtposts.gif

Mtposts.gif

לא ישים

197

13-Jun-2017

23:48

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

לא ישים

1,050

13-Jun-2017

02:14

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

לא ישים

3,521

13-Jun-2017

02:15

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

לא ישים

4,724

13-Jun-2017

02:14

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

לא ישים

14,042

13-Jun-2017

02:15

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

לא ישים

26,950

13-Jun-2017

02:14

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

לא ישים

30,580

13-Jun-2017

02:14

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

לא ישים

27,509

13-Jun-2017

02:14

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

לא ישים

5,239

13-Jun-2017

02:15

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

לא ישים

13,142

13-Jun-2017

02:15

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

לא ישים

6,818

13-Jun-2017

02:14

Navitem.asc

Navitem.ascx

לא ישים

99

13-Jun-2017

02:14

Navopt.asx

Navoptions.aspx

לא ישים

7,337

13-Jun-2017

02:15

New.asx

New.aspx

לא ישים

61,372

13-Jun-2017

02:15

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

לא ישים

6,664

13-Jun-2017

02:14

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

לא ישים

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

לא ישים

7,208

13-Jun-2017

02:14

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

לא ישים

2,762

13-Jun-2017

02:14

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

לא ישים

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

לא ישים

6,557

13-Jun-2017

02:15

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

לא ישים

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

לא ישים

4,796

13-Jun-2017

02:14

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

לא ישים

19,741

13-Jun-2017

02:15

Newlink.asx

Newlink.aspx

לא ישים

9,284

13-Jun-2017

02:15

Newmws.asx

Newmws.aspx

לא ישים

18,858

13-Jun-2017

02:14

Newnav.asx

Newnav.aspx

לא ישים

6,130

13-Jun-2017

02:15

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

לא ישים

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

לא ישים

2,777

13-Jun-2017

02:14

Newprev.asc

Newpreview.ascx

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

לא ישים

18,686

13-Jun-2017

02:15

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

לא ישים

10,513

13-Jun-2017

02:15

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

לא ישים

2,570

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

לא ישים

101,533

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.js

Non_ie.js

לא ישים

59,623

13-Jun-2017

02:14

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

לא ישים

11,676

13-Jun-2017

02:15

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

לא ישים

2,196

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

לא ישים

13,569

13-Jun-2017

02:14

Offline.debug.js

Offline.debug.js

לא ישים

7,585

13-Jun-2017

02:14

Offline.js

Offline.js

לא ישים

3,595

13-Jun-2017

02:14

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4919.1000

1,492,296

13-Jun-2017

02:14

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

13-Jun-2017

02:14

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

לא ישים

13,658

13-Jun-2017

02:14

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13-Jun-2017

02:14

Onenote.ashx

Onenote.ashx

לא ישים

89

13-Jun-2017

02:14

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Jun-2017

02:14

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4945.1000

2,625,280

13-Jun-2017

02:14

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

13-Jun-2017

02:14

Openfold.gif

Openfold.gif

לא ישים

142

12-Jun-2017

18:57

Osfserver.resx

Osfserver.resx

לא ישים

45,025

13-Jun-2017

02:14

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

לא ישים

29,416

13-Jun-2017

02:14

Oslo.prev

Oslo.preview

לא ישים

10,159

13-Jun-2017

02:14

Owners.asx

Owners.aspx

לא ישים

5,602

13-Jun-2017

02:14

Ows.debug.js

Ows.debug.js

לא ישים

510,574

13-Jun-2017

02:14

Ows.js

Ows.js

לא ישים

265,076

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

לא ישים

9,579

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.js

Owsbrows.js

לא ישים

6,113

13-Jun-2017

02:14

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

לא ישים

481

13-Jun-2017

02:14

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

לא ישים

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

לא ישים

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

לא ישים

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

לא ישים

5,249

13-Jun-2017

02:14

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

לא ישים

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

לא ישים

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

לא ישים

5,248

13-Jun-2017

02:14

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

לא ישים

5,250

13-Jun-2017

02:14

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

לא ישים

5,248

13-Jun-2017

02:14

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

לא ישים

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

לא ישים

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

לא ישים

5,245

13-Jun-2017

02:14

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

לא ישים

3,110

13-Jun-2017

02:14

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

לא ישים

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

לא ישים

3,122

13-Jun-2017

02:14

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

לא ישים

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

לא ישים

3,116

13-Jun-2017

02:14

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

לא ישים

3,118

13-Jun-2017

02:14

Password.asx

Password.aspx

לא ישים

8,483

13-Jun-2017

02:15

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

לא ישים

8,443

13-Jun-2017

02:14

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

לא ישים

7,284

13-Jun-2017

02:14

People.amx

People.asmx

לא ישים

88

13-Jun-2017

02:14

People.asx

People.aspx

לא ישים

22,688

13-Jun-2017

02:15

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

לא ישים

1,285

13-Jun-2017

02:14

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

לא ישים

9,093

13-Jun-2017

02:14

Perms.amx

Permissions.asmx

לא ישים

94

13-Jun-2017

02:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

לא ישים

1,315

13-Jun-2017

02:14

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

לא ישים

13,698

13-Jun-2017

02:14

Permstup.asx

Permsetup.aspx

לא ישים

18,411

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx

Picker.aspx

לא ישים

7,885

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx_14

Picker.aspx

לא ישים

8,613

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

לא ישים

8,912

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

לא ישים

8,739

13-Jun-2017

02:15

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

85,910

13-Jun-2017

02:14

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

126,114

13-Jun-2017

02:15

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

לא ישים

3

13-Jun-2017

02:15

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

לא ישים

16,089

13-Jun-2017

02:14

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

לא ישים

8,700

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

לא ישים

592

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

לא ישים

597

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

לא ישים

605

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

לא ישים

611

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

לא ישים

595

13-Jun-2017

02:14

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

לא ישים

601

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

לא ישים

593

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Polc.asx

Policy.aspx

לא ישים

14,387

13-Jun-2017

02:14

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

לא ישים

7,109

13-Jun-2017

02:14

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

לא ישים

116,092

13-Jun-2017

02:14

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

לא ישים

116,100

13-Jun-2017

02:14

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

לא ישים

10,688

13-Jun-2017

02:14

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

לא ישים

10,142

13-Jun-2017

02:14

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

לא ישים

12,411

13-Jun-2017

02:14

Popup.mas

Popup.master

לא ישים

3,088

13-Jun-2017

02:15

Portal.asx

Portal.aspx

לא ישים

9,896

13-Jun-2017

02:15

Post.asp_blogcon

Post.aspx

לא ישים

3,153

13-Jun-2017

02:14

Privacy.asx

Privacy.aspx

לא ישים

8,269

13-Jun-2017

02:14

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,270

13-Jun-2017

02:15

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,037

13-Jun-2017

02:15

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

לא ישים

1,605

13-Jun-2017

02:15

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

לא ישים

878

13-Jun-2017

23:48

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

לא ישים

5,393

13-Jun-2017

02:15

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

13-Jun-2017

02:14

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

לא ישים

273

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

לא ישים

273

13-Jun-2017

02:14

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

לא ישים

181

13-Jun-2017

02:14

Pubback.asx

Publishback.aspx

לא ישים

4,934

13-Jun-2017

02:15

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

לא ישים

10,886

13-Jun-2017

02:15

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

לא ישים

217,711

13-Jun-2017

02:15

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

לא ישים

199,982

13-Jun-2017

02:15

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

לא ישים

130,124

13-Jun-2017

02:14

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

לא ישים

69,543

13-Jun-2017

02:14

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

לא ישים

8,030

13-Jun-2017

02:15

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

לא ישים

3,208

13-Jun-2017

02:14

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

לא ישים

6,023

13-Jun-2017

02:15

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

לא ישים

3,790

13-Jun-2017

02:14

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

לא ישים

16,593

13-Jun-2017

02:15

Reghost.asx

Reghost.aspx

לא ישים

7,879

13-Jun-2017

02:15

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

לא ישים

21,661

13-Jun-2017

02:15

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

לא ישים

4,058

13-Jun-2017

02:14

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

לא ישים

10,073

13-Jun-2017

02:15

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

לא ישים

1,762

13-Jun-2017

02:15

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

לא ישים

1,771

13-Jun-2017

02:15

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

לא ישים

8,676

13-Jun-2017

02:14

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

לא ישים

16,619

13-Jun-2017

02:14

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

לא ישים

3,946

13-Jun-2017

02:15

Reorder.asx

Reorder.aspx

לא ישים

11,743

13-Jun-2017

02:15

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

לא ישים

3,259

13-Jun-2017

02:14

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

לא ישים

3,272

13-Jun-2017

02:14

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

לא ישים

4,357

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,860

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,750

13-Jun-2017

02:15

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

2,625

13-Jun-2017

02:14

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

לא ישים

6,562

13-Jun-2017

02:15

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

לא ישים

6,425

13-Jun-2017

02:15

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

לא ישים

7,673

13-Jun-2017

02:15

Isswfresources.resx

Resources.resx

לא ישים

2,072

13-Jun-2017

02:15

Restore.asx

Restore.aspx

לא ישים

16,105

13-Jun-2017

02:14

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

לא ישים

22,878

13-Jun-2017

02:14

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

לא ישים

7,381

13-Jun-2017

02:14

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

לא ישים

6,160

13-Jun-2017

02:15

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

לא ישים

6,497

13-Jun-2017

02:15

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

לא ישים

4,614

13-Jun-2017

02:15

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

לא ישים

46,291

13-Jun-2017

02:14

Roamingapps.js

Roamingapps.js

לא ישים

19,190

13-Jun-2017

02:14

Role.asx

Role.aspx

לא ישים

11,001

13-Jun-2017

02:15

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

לא ישים

3,480

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

לא ישים

10,212

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

לא ישים

3,199

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

לא ישים

3,153

13-Jun-2017

02:15

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

לא ישים

8,044

13-Jun-2017

02:15

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

לא ישים

4,696

13-Jun-2017

02:15

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

לא ישים

8,570

13-Jun-2017

02:14

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

לא ישים

5,198

13-Jun-2017

02:15

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

לא ישים

17,496

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

לא ישים

3,583

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

לא ישים

7,063

13-Jun-2017

02:14

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

לא ישים

28,102

13-Jun-2017

02:14

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

לא ישים

200

13-Jun-2017

02:15

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

לא ישים

11,428

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

לא ישים

5,674

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

לא ישים

6,013

13-Jun-2017

02:15

Seattle.mas

Seattle.master

לא ישים

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

לא ישים

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.prev

Seattle.preview

לא ישים

10,725

13-Jun-2017

02:14

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

לא ישים

443

13-Jun-2017

02:14

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

לא ישים

5,141

13-Jun-2017

02:14

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

לא ישים

6,801

13-Jun-2017

02:14

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

לא ישים

5,398

13-Jun-2017

02:14

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

לא ישים

3,916

13-Jun-2017

02:14

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

לא ישים

5,358

13-Jun-2017

02:14

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

לא ישים

8,606

13-Jun-2017

02:14

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

לא ישים

4,908

13-Jun-2017

02:14

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

לא ישים

4,982

13-Jun-2017

02:14

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

לא ישים

9,385

13-Jun-2017

02:14

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

לא ישים

8,459

13-Jun-2017

02:14

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

לא ישים

5,356

13-Jun-2017

02:14

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

לא ישים

12,745

13-Jun-2017

02:15

Server.asx

Server.aspx

לא ישים

9,131

13-Jun-2017

02:14

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

לא ישים

4,890

13-Jun-2017

02:14

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

לא ישים

4,334

13-Jun-2017

02:14

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

לא ישים

2,991

13-Jun-2017

02:14

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

לא ישים

4,443

13-Jun-2017

02:14

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

לא ישים

4,034

13-Jun-2017

02:14

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

לא ישים

10,169

13-Jun-2017

02:14

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

לא ישים

4,101

13-Jun-2017

02:14

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

לא ישים

8,692

13-Jun-2017

02:14

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

לא ישים

7,059

13-Jun-2017

02:14

Setanon.asx

Setanon.aspx

לא ישים

12,399

13-Jun-2017

02:15

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

לא ישים

7,631

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx

Settings.aspx

לא ישים

3,673

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx_14

Settings.aspx

לא ישים

9,565

13-Jun-2017

02:15

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

13-Jun-2017

02:13

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

13-Jun-2017

02:15

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

13-Jun-2017

02:15

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

לא ישים

94

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

לא ישים

1,297

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

לא ישים

4,036

13-Jun-2017

02:14

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

לא ישים

5,297

13-Jun-2017

02:15

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

לא ישים

9,838

13-Jun-2017

02:14

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

לא ישים

6,974

13-Jun-2017

02:14

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

לא ישים

6,769

13-Jun-2017

02:15

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

לא ישים

98

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

לא ישים

1,349

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

לא ישים

25,799

13-Jun-2017

02:14

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

לא ישים

13,976

13-Jun-2017

02:14

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

לא ישים

61,362

13-Jun-2017

02:14

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

לא ישים

18,000

13-Jun-2017

02:14

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

לא ישים

71,639

13-Jun-2017

02:14

Sharing.js

Sharing.js

לא ישים

27,124

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

לא ישים

689

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

לא ישים

8,832

13-Jun-2017

02:14

Signout.asx

Signout.aspx

לא ישים

1,509

13-Jun-2017

02:15

Sigstore.cer

Sigstore.cer

לא ישים

689

13-Jun-2017

02:14

Sigstore.dll

Sigstore.dll

לא ישים

8,816

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.js_script

Silverlight.js

לא ישים

7,950

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

לא ישים

669

13-Jun-2017

02:14

Simple.mas

Simple.master

לא ישים

10,243

13-Jun-2017

02:15

Simpv4.mas

Simplev4.master

לא ישים

6,530

13-Jun-2017

02:15

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

לא ישים

12,299

13-Jun-2017

02:14

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

לא ישים

10,242

13-Jun-2017

02:14

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

לא ישים

10,522

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

לא ישים

9,189

13-Jun-2017

02:14

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

לא ישים

3,632

13-Jun-2017

02:14

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

לא ישים

90

13-Jun-2017

02:14

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

לא ישים

1,289

13-Jun-2017

02:14

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

לא ישים

36,711

13-Jun-2017

02:14

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,918

13-Jun-2017

02:15

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,915

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

13-Jun-2017

02:15

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

לא ישים

24,323

13-Jun-2017

02:14

Siterss.asx

Siterss.aspx

לא ישים

10,595

13-Jun-2017

02:15

Sites.amx

Sites.asmx

לא ישים

87

13-Jun-2017

02:14

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

לא ישים

1,283

13-Jun-2017

02:14

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

לא ישים

13,639

13-Jun-2017

02:15

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

לא ישים

22,976

13-Jun-2017

02:14

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,373

13-Jun-2017

02:15

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,416

13-Jun-2017

02:15

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

לא ישים

808

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

לא ישים

808

13-Jun-2017

02:14

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

13-Jun-2017

02:15

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

13-Jun-2017

02:15

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

לא ישים

4,133

13-Jun-2017

02:14

Solns.asx

Solutions.aspx

לא ישים

4,786

13-Jun-2017

02:14

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

לא ישים

10,835

13-Jun-2017

02:14

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

לא ישים

10,912

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

לא ישים

73,924

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.js

Sp.core.js

לא ישים

40,446

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

לא ישים

114,154

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

לא ישים

67,895

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

לא ישים

5,825

13-Jun-2017

02:15

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

לא ישים

255

13-Jun-2017

02:15

Sp.debug.js

Sp.debug.js

לא ישים

1,003,664

13-Jun-2017

02:14

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

לא ישים

575,930

13-Jun-2017

02:15

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

לא ישים

40,770

13-Jun-2017

02:14

Sp.exp.js

Sp.exp.js

לא ישים

24,528

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

לא ישים

55,563

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.js

Sp.init.js

לא ישים

32,205

13-Jun-2017

02:14

Sp.js

Sp.js

לא ישים

625,904

13-Jun-2017

02:14

Sp.js_14

Sp.js

לא ישים

390,757

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

לא ישים

16,415

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

לא ישים

249

13-Jun-2017

02:15

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

לא ישים

15,227

13-Jun-2017

02:14

Spmap.js

Sp.map.js

לא ישים

8,235

13-Jun-2017

02:14

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

לא ישים

34,379

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

לא ישים

81,201

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

לא ישים

51,540

13-Jun-2017

02:14

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

לא ישים

73,515

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

363,159

13-Jun-2017

02:14

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

325,227

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

לא ישים

224,039

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

185,617

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

110,347

13-Jun-2017

02:15

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

לא ישים

111,493

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

לא ישים

68,791

13-Jun-2017

02:15

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

לא ישים

422,096

13-Jun-2017

02:14

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

לא ישים

293,843

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

לא ישים

18,342

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

לא ישים

11,378

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

לא ישים

42,395

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

לא ישים

26,257

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

לא ישים

277,389

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

לא ישים

144,873

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

לא ישים

10,163

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

לא ישים

6,953

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

לא ישים

16,063

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

לא ישים

11,315

13-Jun-2017

02:14

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

לא ישים

50,644

13-Jun-2017

02:14

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

לא ישים

31,017

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

לא ישים

99,428

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

לא ישים

52,107

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

לא ישים

55,987

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

לא ישים

38,359

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

לא ישים

69,292

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

לא ישים

40,375

13-Jun-2017

02:14

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

לא ישים

136,871

13-Jun-2017

02:14

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

לא ישים

82,361

13-Jun-2017

02:14

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

לא ישים

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

לא ישים

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

לא ישים

27,858

13-Jun-2017

02:14

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

לא ישים

17,478

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

1,011,380

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

594,574

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

לא ישים

584,098

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

לא ישים

365,926

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

לא ישים

65,203

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

לא ישים

40,240

13-Jun-2017

02:14

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

לא ישים

433,941

13-Jun-2017

02:14

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

לא ישים

239,788

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

לא ישים

58,451

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

לא ישים

34,083

13-Jun-2017

02:14

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

לא ישים

359,721

13-Jun-2017

02:15

Spcf.asx

Spcf.aspx

לא ישים

19,428

13-Jun-2017

02:15

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

לא ישים

115

13-Jun-2017

02:14

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

לא ישים

110

13-Jun-2017

02:14

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

לא ישים

12,854

13-Jun-2017

02:15

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

לא ישים

11,428

13-Jun-2017

02:14

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,238

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

לא ישים

182,686

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

לא ישים

39,173

13-Jun-2017

02:15

Spgantt.js

Spgantt.js

לא ישים

65,737

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.js_14

Spgantt.js

לא ישים

19,338

13-Jun-2017

02:15

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

לא ישים

7,321

13-Jun-2017

02:14

Spgridvw.js

Spgridview.js

לא ישים

4,593

13-Jun-2017

02:14

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13-Jun-2017

02:14

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

לא ישים

42,064

13-Jun-2017

02:14

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

לא ישים

1,319

13-Jun-2017

02:14

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

לא ישים

8,629

13-Jun-2017

02:14

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

לא ישים

476

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

לא ישים

644

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

לא ישים

654

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

לא ישים

644

13-Jun-2017

02:14

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

לא ישים

10,067

13-Jun-2017

02:15

Start.asx

Start.aspx

לא ישים

1,048

13-Jun-2017

02:15

Start.debug.js

Start.debug.js

לא ישים

174,744

13-Jun-2017

02:14

Start.js

Start.js

לא ישים

95,780

13-Jun-2017

02:14

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

לא ישים

14,510

13-Jun-2017

02:14

Store.sql

Store.sql

לא ישים

6,502,682

13-Jun-2017

02:14

Storefront.asx

Storefront.aspx

לא ישים

4,349

13-Jun-2017

02:15

Storeup.sql

Storeup.sql

לא ישים

512,275

13-Jun-2017

02:14

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

לא ישים

131

13-Jun-2017

02:14

Storman.asx

Storman.aspx

לא ישים

10,595

13-Jun-2017

02:15

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13-Jun-2017

02:14

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

לא ישים

272

13-Jun-2017

02:14

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13-Jun-2017

02:14

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4911.1000

553,728

13-Jun-2017

02:14

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4945.1000

3,918,080

13-Jun-2017

02:14

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

לא ישים

10,435

13-Jun-2017

02:15

Subedit.asx

Subedit.aspx

לא ישים

14,784

13-Jun-2017

02:15

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

לא ישים

156

13-Jun-2017

02:14

Subnew.asx

Subnew.aspx

לא ישים

15,223

13-Jun-2017

02:15

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

לא ישים

33,788

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

לא ישים

367

13-Jun-2017

02:14

Success.asx

Success.aspx

לא ישים

3,172

13-Jun-2017

02:15

Successp.asx

Successpopup.aspx

לא ישים

3,735

13-Jun-2017

02:14

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

לא ישים

32,558

13-Jun-2017

02:14

Suitelnk.js

Suitelinks.js

לא ישים

13,795

13-Jun-2017

02:14

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

לא ישים

3,200

13-Jun-2017

02:14

Survedit.asx

Survedit.aspx

לא ישים

37,673

13-Jun-2017

02:15

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

לא ישים

36,103

13-Jun-2017

02:15

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

לא ישים

11,735

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

לא ישים

12,621

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

לא ישים

8,942

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,178

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

לא ישים

6,769

13-Jun-2017

02:14

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

לא ישים

4,633

13-Jun-2017

02:14

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

לא ישים

13,499

13-Jun-2017

02:14

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

לא ישים

6,798

13-Jun-2017

02:14

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

12,183

13-Jun-2017

02:14

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

לא ישים

11,081

13-Jun-2017

02:14

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

לא ישים

3,028

13-Jun-2017

02:14

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

לא ישים

3,562

13-Jun-2017

02:14

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

לא ישים

12,268

13-Jun-2017

02:14

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

לא ישים

7,749

13-Jun-2017

02:14

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

לא ישים

3,645

13-Jun-2017

02:14

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

לא ישים

8,491

13-Jun-2017

02:14

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

לא ישים

4,495

13-Jun-2017

02:14

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

לא ישים

4,069

13-Jun-2017

02:14

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

6,403

13-Jun-2017

02:14

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

6,296

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

לא ישים

11,323

13-Jun-2017

02:14

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

לא ישים

10,735

13-Jun-2017

02:14

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

לא ישים

5,705

13-Jun-2017

02:14

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

לא ישים

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

לא ישים

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

לא ישים

9,478

13-Jun-2017

02:14

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

27,508

13-Jun-2017

02:14

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

לא ישים

8,814

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

לא ישים

16,234

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

לא ישים

16,454

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,289

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

13,386

13-Jun-2017

02:14

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

לא ישים

6,189

13-Jun-2017

02:14

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

לא ישים

5,272

13-Jun-2017

02:15

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

לא ישים

207

13-Jun-2017

02:15

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

לא ישים

28,675

13-Jun-2017

02:15

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

לא ישים

1,339

13-Jun-2017

02:15

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

לא ישים

36,906

13-Jun-2017

02:14

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

לא ישים

442

13-Jun-2017

02:14

Timecard.js

Timecard.js

לא ישים

20,888

13-Jun-2017

02:14

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

לא ישים

15,814

13-Jun-2017

02:15

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

לא ישים

831

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

1,842

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,420

13-Jun-2017

02:14

Timer.asx

Timer.aspx

לא ישים

8,984

13-Jun-2017

02:14

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

לא ישים

5,114

13-Jun-2017

02:15

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

לא ישים

8,860

13-Jun-2017

02:14

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

לא ישים

8,361

13-Jun-2017

02:15

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

לא ישים

2,370

13-Jun-2017

02:15

Topnav.asx

Topnav.aspx

לא ישים

7,717

13-Jun-2017

02:15

Topologyservicesvc

Topology.svc

לא ישים

347

13-Jun-2017

02:14

Topology.asc

Topologyview.ascx

לא ישים

4,091

13-Jun-2017

02:15

Topology.dwp

Topologyview.dwp

לא ישים

495

13-Jun-2017

02:14

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

לא ישים

3,656

13-Jun-2017

02:15

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

לא ישים

27,328

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

לא ישים

77,944

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

לא ישים

51,708

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

לא ישים

30,976

12-Jun-2017

18:57

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

לא ישים

6,276

13-Jun-2017

02:14

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

לא ישים

6,082

13-Jun-2017

02:14

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

לא ישים

5,541

13-Jun-2017

02:14

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

לא ישים

9,818

13-Jun-2017

02:15

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

לא ישים

12,032

13-Jun-2017

02:15

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

לא ישים

11,239

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

לא ישים

6,294

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

לא ישים

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx

Upload.aspx

לא ישים

13,234

13-Jun-2017

02:15

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

לא ישים

3,491

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

13-Jun-2017

02:14

Usage.asx

Usage.aspx

לא ישים

7,871

13-Jun-2017

02:15

Usagedb.sql

Usagedb.sql

לא ישים

81,583

13-Jun-2017

02:14

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

לא ישים

6,089

13-Jun-2017

02:15

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

לא ישים

3,520

13-Jun-2017

02:15

User.asx

User.aspx

לא ישים

27,691

13-Jun-2017

02:15

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

לא ישים

4,299

13-Jun-2017

02:15

Useredit.asx

Useredit.aspx

לא ישים

4,175

13-Jun-2017

02:15

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

לא ישים

92

13-Jun-2017

02:14

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

לא ישים

1,311

13-Jun-2017

02:14

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

לא ישים

82,880

13-Jun-2017

02:14

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

לא ישים

1,848

13-Jun-2017

02:15

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

לא ישים

9,435

13-Jun-2017

02:14

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

לא ישים

81,392

13-Jun-2017

02:14

V4.mas

V4.master

לא ישים

26,916

13-Jun-2017

02:14

V4.mas_mplib

V4.master

לא ישים

26,916

13-Jun-2017

02:14

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

לא ישים

5,692

13-Jun-2017

02:14

Versions.amx

Versions.asmx

לא ישים

90

13-Jun-2017

02:14

Versions.asx

Versions.aspx

לא ישים

35,361

13-Jun-2017

02:15

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

לא ישים

1,289

13-Jun-2017

02:14

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

לא ישים

9,474

13-Jun-2017

02:14

View.asx_mobile

View.aspx

לא ישים

2,424

13-Jun-2017

02:14

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

לא ישים

17,212

13-Jun-2017

02:14

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

לא ישים

17,275

13-Jun-2017

02:14

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,960

13-Jun-2017

02:14

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

14,303

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

לא ישים

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

לא ישים

3,223

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

לא ישים

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

לא ישים

4,994

13-Jun-2017

02:14

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

לא ישים

220,325

13-Jun-2017

02:15

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

לא ישים

3,747

13-Jun-2017

02:14

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,199

13-Jun-2017

02:15

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,046

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

לא ישים

33,824

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

לא ישים

16,520

13-Jun-2017

02:15

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

לא ישים

218,013

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

לא ישים

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

לא ישים

13,786

13-Jun-2017

02:15

Views.amx

Views.asmx

לא ישים

87

13-Jun-2017

02:14

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

לא ישים

1,283

13-Jun-2017

02:14

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

לא ישים

25,520

13-Jun-2017

02:14

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

לא ישים

26,314

13-Jun-2017

02:15

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

לא ישים

8,912

13-Jun-2017

02:15

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

לא ישים

8,991

13-Jun-2017

02:14

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

לא ישים

52,139

13-Jun-2017

02:14

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

לא ישים

65,273

13-Jun-2017

02:14

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

לא ישים

2,059

13-Jun-2017

02:15

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

לא ישים

6,028

13-Jun-2017

02:15

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

לא ישים

8,803

13-Jun-2017

02:14

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

לא ישים

2,986

13-Jun-2017

02:14

Appmngweb.config

Web.config

לא ישים

2,641

13-Jun-2017

02:14

Bdcserviceweb.config

Web.config

לא ישים

3,156

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenconfig

Web.config

לא ישים

6,235

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

לא ישים

2,647

13-Jun-2017

02:14

Topologyserviceconfig

Web.config

לא ישים

1,604

13-Jun-2017

02:14

Usercodeweb.cfg

Web.config

לא ישים

1,002

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg

Web.config

לא ישים

63,069

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_forms

Web.config

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_mobile

Web.config

לא ישים

10,909

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_multilogin

Web.config

לא ישים

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_trust

Web.config

לא ישים

2,190

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_windows

Web.config

לא ישים

214

13-Jun-2017

02:14

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

לא ישים

5,468

13-Jun-2017

02:14

Webapps.asx

Webapplications.aspx

לא ישים

5,350

13-Jun-2017

02:14

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

לא ישים

1,500

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

13-Jun-2017

02:14

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

13-Jun-2017

02:14

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

לא ישים

7,202

13-Jun-2017

02:15

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

לא ישים

186

13-Jun-2017

02:14

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

לא ישים

1,315

13-Jun-2017

02:14

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

לא ישים

56,408

13-Jun-2017

02:14

Webs.amx

Webs.asmx

לא ישים

86

13-Jun-2017

02:14

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

לא ישים

1,281

13-Jun-2017

02:14

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

לא ישים

41,302

13-Jun-2017

02:14

Wfform.js

Wfformtemplates.js

לא ישים

5,024

13-Jun-2017

02:14

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

לא ישים

202

13-Jun-2017

02:14

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

לא ישים

448

13-Jun-2017

02:14

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

לא ישים

445

13-Jun-2017

02:14

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

לא ישים

1,123

13-Jun-2017

02:14

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

לא ישים

395

13-Jun-2017

02:14

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

לא ישים

3,356

13-Jun-2017

02:14

Wopi.ashx

Wopi.ashx

לא ישים

86

13-Jun-2017

02:14

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

13-Jun-2017

02:15

Workflow.asx

Workflow.aspx

לא ישים

25,914

13-Jun-2017

02:14

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

לא ישים

6,741

13-Jun-2017

02:14

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

לא ישים

1,180

13-Jun-2017

02:14

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

לא ישים

5,101

13-Jun-2017

02:14

Workspce.asx

Workspce.aspx

לא ישים

8,290

13-Jun-2017

02:15

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

לא ישים

47,522

13-Jun-2017

02:14

Wpadder.js

Wpadder.js

לא ישים

29,670

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

לא ישים

6,894

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.js

Wpcm.js

לא ישים

3,509

13-Jun-2017

02:14

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

לא ישים

5,740

13-Jun-2017

02:15

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

לא ישים

4,943

13-Jun-2017

02:15

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

לא ישים

761

13-Jun-2017

02:15

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

לא ישים

15,843

13-Jun-2017

02:14

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

לא ישים

27,940

13-Jun-2017

02:14

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

לא ישים

198

13-Jun-2017

02:15

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

לא ישים

1,806

13-Jun-2017

02:14

Wss.rsx

Wss.resx

לא ישים

723,698

13-Jun-2017

02:15

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

לא ישים

13,782

13-Jun-2017

02:14

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

לא ישים

9,149

13-Jun-2017

02:14

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

לא ישים

5,855

13-Jun-2017

02:14

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

לא ישים

1,448

13-Jun-2017

02:15

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

לא ישים

10,901

13-Jun-2017

02:15

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

13-Jun-2017

02:14

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

13-Jun-2017

02:14

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

לא ישים

1,904

13-Jun-2017

02:14

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

לא ישים

2,979

13-Jun-2017

02:14

Xtp.js

Xtp.js

לא ישים

1,491

13-Jun-2017

02:14

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

לא ישים

12,801

13-Jun-2017

02:15

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×