Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

מאמר זה מתאר את עדכון 4484257 עבור Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 שפורסם ב-11 בפברואר 2020.

שיפורים ותיקונים

SharePoint ביקורת היברידית (תצוגה מקדימה) אינה זמינה. הקישור ' תיעוד ביקורת היברידית ' מוסר כעת מדף הניהול המרכזי של SharePoint.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק להורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.

תביעה בסריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה עבור וירוסים באמצעות תוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך שבו הקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

מידע אודות עדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016.

הפעלה מחדש של מידע

אין עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

x64

פרטי קובץ wss-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

16.0.4945.1000

796,920

15-Jan-2020

19:46

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

16.0.4966.1000

13,291,320

16-Jan-2020

20:42

פרטי קובץ wssmui-en-us. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

6.0.0.0

107,104

16-Jan-2020

20:31

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Not applicable

342,181

15-Jan-2020

19:57

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Not applicable

342,181

15-Jan-2020

19:57

Mergejsstrings_js_1033

Mergejsstrings_js_1033

Not applicable

180,230

15-Jan-2020

19:57

Mergejsstringsd_js_1033

Mergejsstringsd_js_1033

Not applicable

185,840

15-Jan-2020

19:57

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

16.0.4666.1000

305,392

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

16.0.4936.1000

657,232

16-Jan-2020

20:31

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Not applicable

342,181

15-Jan-2020

19:57

Sp.jsgrid.res.js_1033

Sp.jsgrid.res.js_1033

Not applicable

5,111

15-Jan-2020

19:57

Spcommon.css_1033

Spcommon.css_1033

Not applicable

336,119

15-Jan-2020

19:57

Spcore.csst_1033

Spcore.csst_1033

Not applicable

336,119

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Not applicable

1,478

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Not applicable

39,017

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Not applicable

1,469

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Not applicable

12,782

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Not applicable

1,035

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Not applicable

438

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Not applicable

2,459

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Not applicable

411

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Not applicable

2,079

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Not applicable

1,088

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Not applicable

37,468

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Not applicable

392

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Not applicable

14,571

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Not applicable

312

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Not applicable

641

15-Jan-2020

19:57

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Not applicable

248

15-Jan-2020

19:57

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Not applicable

342,181

15-Jan-2020

19:57

Tpnfdocx_1033

Tpnfdocx_1033

Not applicable

21,913

15-Jan-2020

19:48

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

Not applicable

19,632

15-Jan-2020

19:42

Wefgallery_strings.js.1033

Wefgallery_strings.js.1033

Not applicable

5,405

15-Jan-2020

19:42

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Not applicable

75,636

16-Jan-2020

20:31

Adodb.dll.deploy.1033

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

107,104

16-Jan-2020

20:31

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Not applicable

6,235

15-Jan-2020

19:57

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Not applicable

4,831

15-Jan-2020

19:57

Artright.htm_1033

Articleright.html

Not applicable

5,314

15-Jan-2020

19:57

Berinc.css_1033

Berlin.css

Not applicable

341,901

15-Jan-2020

19:57

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Not applicable

8,222

15-Jan-2020

19:57

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Not applicable

8,375

15-Jan-2020

19:57

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

500,780

15-Jan-2020

19:57

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

337,985

15-Jan-2020

19:57

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

337,985

15-Jan-2020

19:57

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

338,079

15-Jan-2020

19:57

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

338,079

15-Jan-2020

19:57

Dashboarddesigner.exe.deploy.1033

Dashboarddesigner.exe.deploy

16.0.4966.1000

972,192

16-Jan-2020

20:31

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

426,960

16-Jan-2020

20:31

Ddmanager.exe.deploy.1033

Ddmanager.exe.deploy

16.0.4951.1000

305,424

16-Jan-2020

20:31

Ddmanager.intl.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.dll.deploy

16.0.4666.1000

36,584

16-Jan-2020

20:31

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

16.0.4666.1000

66,280

16-Jan-2020

20:31

Designer.application.1033

Designer.application

Not applicable

15,683

16-Jan-2020

20:31

Designer.exe.manifest.1033

Designer.exe.manifest

Not applicable

30,471

16-Jan-2020

19:56

Discoverydownloadmanager.application.1033

Discoverydownloadmanager.application

Not applicable

15,685

16-Jan-2020

20:31

Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not applicable

24,403

16-Jan-2020

19:56

Dlccore_llcc.resx_1033

Dlccore.en-us.resx

Not applicable

137,677

16-Jan-2020

08:17

Dsigres.cab.x64.1033

Dsigres.cab

Not applicable

235,607

16-Jan-2020

20:31

Dsigres.cab.x86.1033

Dsigres.cab

Not applicable

197,823

16-Jan-2020

20:31

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Not applicable

6,223

15-Jan-2020

19:57

Interop.cdosys.dll.deploy.1033

Interop.cdosys.dll.deploy

16.0.4666.1000

66,792

16-Jan-2020

20:31

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Not applicable

343,338

15-Jan-2020

19:57

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy.1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

16.0.4666.1000

29,912

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy.1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

16.0.4666.1000

35,024

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

16.0.4936.1000

1,115,184

16-Jan-2020

08:17

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

16.0.4966.1000

117,656

16-Jan-2020

20:31

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

32,152

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

16.0.4966.1000

2,229,200

16-Jan-2020

20:31

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

1,372,624

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

16.0.4966.1000

71,128

16-Jan-2020

20:31

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

24,536

16-Jan-2020

20:31

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

16.0.4966.1000

947,136

16-Jan-2020

20:31

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

377,280

16-Jan-2020

20:31

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

16.0.4966.1000

6,168,000

16-Jan-2020

20:31

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

3,916,728

16-Jan-2020

20:31

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

16.0.4966.1000

394,136

16-Jan-2020

20:31

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

23,456

16-Jan-2020

20:31

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

16.0.4966.1000

125,376

16-Jan-2020

20:31

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

16.0.4966.1000

56,768

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

16.0.4936.1000

657,232

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

16.0.4666.1000

305,392

16-Jan-2020

20:31

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

16.0.4666.1000

83,688

16-Jan-2020

20:31

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

2011.110.9166.190

1,133,168

15-Jan-2020

19:42

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

16.0.4927.1000

1,354,528

15-Jan-2020

19:40

Mssmsg.dll.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201,472

15-Jan-2020

19:57

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201,472

15-Jan-2020

19:57

Notesstp.exe.oss.1033

Notessetup.exe

16.0.4939.1000

573,792

15-Jan-2020

19:57

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

341,541

15-Jan-2020

19:57

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

341,541

15-Jan-2020

19:57

Btmast.htm_1033

Oslo.html

Not applicable

25,419

15-Jan-2020

19:57

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

338,079

15-Jan-2020

19:57

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

338,079

15-Jan-2020

19:57

Osrvcore.rsx_1033

Osrvcore.en-us.resx

Not applicable

36,441

15-Jan-2020

19:57

Ppt.conversion.ppintl.dll_1033

Ppintl.dll

16.0.4954.1000

1,216,312

15-Jan-2020

19:41

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

806,067

15-Jan-2020

19:57

V15mast.htm_1033

Seattle.html

Not applicable

29,762

15-Jan-2020

19:57

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

15-Jan-2020

19:57

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

364,472

15-Jan-2020

19:57

Spscore.rsx_1033

Spscore.en-us.resx

Not applicable

164,420

15-Jan-2020

19:57

Sshellui.mst_1033

Sshellui.mst

Not applicable

12,800

16-Jan-2020

20:31

Starmstr.htm_1033

Startermaster.html

Not applicable

7,307

15-Jan-2020

19:57

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

152,822

15-Jan-2020

19:57

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

148,257

15-Jan-2020

19:57

Tokyo.css_1033

Tokyo.css

Not applicable

342,420

15-Jan-2020

19:57

Welsplas.htm_1033

Welcomesplash.html

Not applicable

5,567

15-Jan-2020

19:57

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

12,800

16-Jan-2020

20:31

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

738,541

15-Jan-2020

19:57

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

16.0.4936.1000

780,488

15-Jan-2020

19:41

Conversion.excel.xlsrvintl.dll_1033

Xlsrvintl.dll

16.0.4666.1000

204,008

16-Jan-2020

08:17

הפניות

קבלת מידע אודות התקן מינוחהמשמשת לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. ה Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×