דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הודעה

עדכון זה אינו זמין עוד. כדי לפתור את הבעיות המתוארות במאמר זה, התקן את העדכון האחרון של Microsoft Office מתוך מאמר Microsoft Docs הבא:

העדכונים האחרונים עבור גירסאות Office המשתמשות ב-Windows Installer (MSI)

מאמר זה מתאר את עדכון KB2880998 עבור Microsoft SharePoint Server 2013 שפורסם ב-12 באוגוסט 2014. עדכון זה כולל שיפורים ביציבות ובביצועים.

מידע נוסף

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות.מידע אודותקובץ Wssmui-en-us. msp של64

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2,747

27-Jul-2014

03:45

Aclinv.css

Not Applicable

449

27-Jul-2014

03:45

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

27-Jul-2014

03:45

Applicensing.css

Not Applicable

2,710

27-Jul-2014

03:45

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1,023

27-Jul-2014

03:45

Bform.debug.js

Not Applicable

381,732

27-Jul-2014

03:45

Bform.js

Not Applicable

248,919

27-Jul-2014

03:45

Blog.css

Not Applicable

9,350

27-Jul-2014

03:45

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,287

27-Jul-2014

03:45

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,648

27-Jul-2014

03:45

Calendar.css

Not Applicable

29,814

27-Jul-2014

03:45

Calendarv4.css

Not Applicable

17,037

27-Jul-2014

03:45

Core.css

Not Applicable

136,027

27-Jul-2014

03:45

Core.debug.js

Not Applicable

367,486

27-Jul-2014

03:45

Core.en-us.resx

Not Applicable

490,005

27-Jul-2014

03:45

Core.js

Not Applicable

239,173

27-Jul-2014

03:45

Corev15.css

Not Applicable

322,354

27-Jul-2014

03:45

Corev15app.css

Not Applicable

322,448

27-Jul-2014

03:45

Corev4.css

Not Applicable

191,931

27-Jul-2014

03:45

Corev4.css

Not Applicable

208,035

27-Jul-2014

03:45

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

27-Jul-2014

03:45

Cui.css

Not Applicable

37,474

27-Jul-2014

03:45

Cui.css

Not Applicable

37,867

28-Jul-2014

04:33

Cuidark.css

Not Applicable

33,435

27-Jul-2014

03:45

Cuidark.css

Not Applicable

40,263

27-Jul-2014

03:45

Datepicker.css

Not Applicable

7,484

27-Jul-2014

03:45

Datepickerv4.css

Not Applicable

7,457

27-Jul-2014

03:45

Designpreview.css

Not Applicable

1,620

27-Jul-2014

03:45

Devdash.css

Not Applicable

3,912

27-Jul-2014

03:45

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4,415

27-Jul-2014

03:45

Devdash_strings.js

Not Applicable

4,218

27-Jul-2014

03:45

Discthread.css

Not Applicable

1,929

27-Jul-2014

03:45

Error.css

Not Applicable

496

27-Jul-2014

03:45

Form.js

Not Applicable

126,715

27-Jul-2014

03:45

Forms.css

Not Applicable

6,694

27-Jul-2014

03:45

Forms.css

Not Applicable

7,550

27-Jul-2014

03:45

Fpext.msg

Not Applicable

170,871

28-Jul-2014

04:33

Groupboard.css

Not Applicable

1,329

27-Jul-2014

03:45

Help.css

Not Applicable

12,122

27-Jul-2014

03:45

Help.css

Not Applicable

8,203

27-Jul-2014

03:45

Init.debug.js

Not Applicable

172,081

27-Jul-2014

03:45

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1,456

27-Jul-2014

03:45

Layouts.css

Not Applicable

21,623

27-Jul-2014

03:45

Layouts.css

Not Applicable

25,350

27-Jul-2014

03:45

Mblrte.css

Not Applicable

40,117

27-Jul-2014

03:45

Menu.css

Not Applicable

3,040

27-Jul-2014

03:45

Menu-21.css

Not Applicable

2,350

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226,024

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93,376

27-Jul-2014

03:45

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

28-Jul-2014

04:33

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

28-Jul-2014

04:33

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

28-Jul-2014

04:33

Minimalv4.css

Not Applicable

28,798

27-Jul-2014

03:45

Minimalv4.css

Not Applicable

29,133

27-Jul-2014

03:45

Moeerrorux.css

Not Applicable

3,527

28-Jul-2014

04:33

Mws.css

Not Applicable

3,261

27-Jul-2014

03:45

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45,025

28-Jul-2014

04:33

Oslo.css

Not Applicable

325,910

27-Jul-2014

03:45

Osloapp.css

Not Applicable

322,448

27-Jul-2014

03:45

Ows.debug.js

Not Applicable

336,201

27-Jul-2014

03:45

Ows.js

Not Applicable

219,083

27-Jul-2014

03:45

Owsnocr.css

Not Applicable

9,919

27-Jul-2014

03:45

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9,081

27-Jul-2014

03:45

Pickertree.css

Not Applicable

26,520

27-Jul-2014

03:45

Pickertree.css

Not Applicable

30,033

27-Jul-2014

03:45

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27,588

27-Jul-2014

03:45

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2,072

27-Jul-2014

03:45

Search.css

Not Applicable

45,443

27-Jul-2014

03:45

Searchv15.css

Not Applicable

57,657

27-Jul-2014

03:45

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

27-Jul-2014

03:45

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5,825

27-Jul-2014

03:45

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16,259

27-Jul-2014

03:45

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73,515

27-Jul-2014

03:45

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6,397

27-Jul-2014

03:45

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6,097

27-Jul-2014

03:45

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359,493

27-Jul-2014

03:45

Spstd1.aspx

Not Applicable

2,889

27-Jul-2014

03:45

Spstd1.aspx

Not Applicable

3,870

27-Jul-2014

03:45

Spstd2.aspx

Not Applicable

3,744

27-Jul-2014

03:45

Spstd2.aspx

Not Applicable

4,725

27-Jul-2014

03:45

Spstd3.aspx

Not Applicable

3,317

27-Jul-2014

03:45

Spstd3.aspx

Not Applicable

4,298

27-Jul-2014

03:45

Spstd4.aspx

Not Applicable

3,319

27-Jul-2014

03:45

Spstd4.aspx

Not Applicable

4,300

27-Jul-2014

03:45

Spstd5.aspx

Not Applicable

4,476

27-Jul-2014

03:45

Spstd5.aspx

Not Applicable

5,457

27-Jul-2014

03:45

Spstd6.aspx

Not Applicable

4,385

27-Jul-2014

03:45

Spstd6.aspx

Not Applicable

5,366

27-Jul-2014

03:45

Spstd7.aspx

Not Applicable

4,394

27-Jul-2014

03:45

Spstd7.aspx

Not Applicable

5,375

27-Jul-2014

03:45

Spstd8.aspx

Not Applicable

4,346

27-Jul-2014

03:45

Spstd8.aspx

Not Applicable

5,327

27-Jul-2014

03:45

Storefront.css

Not Applicable

13,204

27-Jul-2014

03:45

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16,362

27-Jul-2014

03:45

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15,775

27-Jul-2014

03:45

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115,787

27-Jul-2014

03:45

Sts_strings.js

Not Applicable

112,339

27-Jul-2014

03:45

Survey.css

Not Applicable

1,827

27-Jul-2014

03:45

Survey.css

Not Applicable

2,477

27-Jul-2014

03:45

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3,024

27-Jul-2014

03:45

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

27-Jul-2014

03:45

Themev4.css

Not Applicable

2,407

27-Jul-2014

03:45

Timeline.css

Not Applicable

30,413

27-Jul-2014

03:45

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11,107

27-Jul-2014

03:45

Wiki.css

Not Applicable

1,159

27-Jul-2014

03:45

Wpeditmode.css

Not Applicable

18,949

27-Jul-2014

03:45

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11,171

27-Jul-2014

03:45

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17,596

27-Jul-2014

03:45

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

27-Jul-2014

03:45

Wshellui.mst

Not Applicable

14,848

27-Jul-2014

03:45

Wss.actions

Not Applicable

94,857

27-Jul-2014

03:45

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722,778

27-Jul-2014

03:45

Wssmanifest.man

Not Applicable

662,771

27-Jul-2014

03:45

פרטי קובץ Wss-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Setup.exe

15.0.4641.1000

1,068,728

27-Jul-2014

03:41

Wsssetup.dll

15.0.4641.1000

10,064,552

27-Jul-2014

03:43

Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף אודות TechCenter System של Office, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

תמיכה ומשאבים עבור Microsoft Office

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×