היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון 4022192 עבור 2013 שרת פרוייקט Microsoft שפורסמו ב- 12 ביוני, 2018. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מתקן את הבעיה הבאה:

גם אם משתמש לעולם לא נוגע או כבעלים של הקצאה, הדף מצב עדכון היסטוריה מציג שההקצאה מעודכן על-ידי המשתמש. לדוגמה, היסטוריית מצב במרכז אישור מציג מנהל מצב מאושר הקצאה גם אם מנהל המצב לא אישר.

מידע פנימי לתמיכה של Microsoft

Office15:3636959

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB4022192 עבור 2013 שרת הפרוייקט

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

x64

מידע על הקובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

16-May-2018

08:21

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

15-May-2018

07:52

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

16-May-2018

08:21

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

322,866

15-May-2018

07:52

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

780,551

15-May-2018

07:52

מידע projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Not applicable

16,726

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

139,242

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

120,095

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

4,709

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

1,635

15-May-2018

07:52

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Not applicable

4,199

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

45,596

15-May-2018

07:52

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

4,160

15-May-2018

07:52

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

6,845

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

19,297

15-May-2018

07:52

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

18,906

15-May-2018

07:52

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

80,843

15-May-2018

07:52

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Not applicable

35,448

15-May-2018

07:52

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Not applicable

14,761

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

35,143

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

36,666

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

34,807

15-May-2018

07:52

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

15-May-2018

07:52

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

9,093

15-May-2018

07:52

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5041.1000

2,624,240

15-May-2018

07:52

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5015.1000

10,438,816

15-May-2018

07:52

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Not applicable

9,808

15-May-2018

07:52

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

8,056

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

42,187

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

15-May-2018

07:51

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

15-May-2018

07:52

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

15-May-2018

07:51

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1,097,424

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5037.1000

8,300,240

15-May-2018

07:51

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

15-May-2018

07:51

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

15-May-2018

07:51

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5035.1000

1,019,184

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5037.1000

3,170,608

15-May-2018

07:52

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

15-May-2018

07:53

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

15-May-2018

07:53

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

15-May-2018

07:53

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

15-May-2018

07:52

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

15-May-2018

07:52

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

15-May-2018

07:52

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

15-May-2018

07:51

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

15-May-2018

07:51

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

15-May-2018

07:52

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

15-May-2018

07:51

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

15-May-2018

07:52

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

15-May-2018

07:52

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

15-May-2018

07:51

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

15-May-2018

07:52

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

15-May-2018

07:52

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

15-May-2018

07:52

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

15-May-2018

07:52

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

15-May-2018

06:48

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

15-May-2018

06:48

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933,579

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-May-2018

07:52

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

15-May-2018

07:51

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5031.1000

25,819,368

15-May-2018

07:52

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5023.1000

1,532,136

15-May-2018

07:51

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

14-May-2018

19:21

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

14-May-2018

19:21

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

14,538

15-May-2018

07:52

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3,840,720

15-May-2018

07:52

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5041.1000

21,672,152

15-May-2018

07:52

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

15-May-2018

07:51

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

89,067

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

79,311

15-May-2018

07:53

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

61,446

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

53,413

15-May-2018

07:53

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

16,249

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

11,499

15-May-2018

07:52

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

92,996

15-May-2018

07:52

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

6,503

15-May-2018

07:52

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

3,421

15-May-2018

07:52

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

10,605,415

15-May-2018

07:53

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

147,547

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

96,457

15-May-2018

07:52

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

371,174

15-May-2018

07:53

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

6,733

15-May-2018

07:53

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

165,284

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

87,190

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

15-May-2018

07:53

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

235,013

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

362,100

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

220,759

15-May-2018

07:52

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

892,897

15-May-2018

07:52

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

545,886

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

269,661

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

169,411

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Not applicable

81,176

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Not applicable

51,364

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

344,316

15-May-2018

07:52

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

219,234

15-May-2018

07:52

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

81,064

15-May-2018

07:52

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

81,064

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

2,255

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3,287

15-May-2018

07:52

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

780,551

15-May-2018

07:52

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

20,472

15-May-2018

07:52

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

15-May-2018

07:53

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

10,259

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

66,465

15-May-2018

07:52

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

67,148

15-May-2018

07:52

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

30,442

15-May-2018

07:52

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

30,117

15-May-2018

07:52

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

19,492

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

78,160

15-May-2018

07:52

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2,239,672

15-May-2018

07:51

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

41,097

15-May-2018

07:52

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

15-May-2018

07:51

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5031.1000

16,842,008

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

94,070

15-May-2018

07:52

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

32,944

15-May-2018

07:52

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

87,110

15-May-2018

07:52

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

42,452

15-May-2018

07:52

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

21,215

15-May-2018

07:52

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140,997

15-May-2018

07:52

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140,991

15-May-2018

07:52

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

31,932

15-May-2018

07:52

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,682

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

205,154

15-May-2018

07:52

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

24,786

15-May-2018

07:52

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

4,742

15-May-2018

07:52

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

15-May-2018

07:53

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

88,535

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

40,239

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

84,415

15-May-2018

07:52

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

36,323

15-May-2018

07:52

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Not applicable

73,662

15-May-2018

07:52

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Not applicable

40,524

15-May-2018

07:52

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×