היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הודעה

עדכון זה אינו זמין עוד. כדי לפתור את הבעיות המתוארות במאמר זה, התקן את העדכון האחרון של Microsoft Office מתוך מאמר Microsoft Docs הבא:

העדכונים האחרונים עבור גירסאות Office המשתמשות ב-Windows Installer (MSI)

מאמר זה מתאר את עדכון KB3085610 עבור Microsoft Project Server 2010, שהופץ ב-12 בינואר 2016. עדכון זה כולל דרישהמוקדמת.

שיפורים ותיקונים

תיקון הבעיה הבאה:

כאשר אתה משנה את תיאור הפרוייקט בדף פרטי פרוייקט ולאחר מכן שומר אותו, התיאור אינו נשמר כמצופה. בעיה זו מתרחשת לאחר התקנת 11 באוגוסט 2015, עדכון עבור Project Server 2010 (KB3055046).

מידע אודות עדכון

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2 .

הפניות

קבל מידע על המינוח הסטנדרטי שבו Microsoft משתמשת כדי לתאר עדכוני תוכנה. Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה הכללית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המופיעות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לשעה מקומית. כדי למצוא את ההפרש בין זמן UTC לשעה מקומית, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

פרטי קובץ pjsrvmui-en-us. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1033

Localizedupgrade.xml

Not applicable

324,189

13-May-2015

09:16

פרטי קובץ pjsrvwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Dataedit.dll

Dataedit.dll

14.0.7156.5000

453,304

29-Jul-2015

08:34

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5,323,344

31-Oct-2012

20:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289,464

12-Feb-2014

08:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289,464

04-Dec-2014

00:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502,448

04-Dec-2014

00:10

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7165.5000

7,293,624

11-Dec-2015

08:09

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2,149,048

03-Dec-2014

23:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483,488

06-Mar-2013

16:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

1,051,368

31-Mar-2015

13:44

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7152.5000

2,075,368

27-May-2015

15:34

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7156.5000

5,999,288

29-Jul-2015

08:34

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494,264

04-Dec-2014

00:10

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133,816

22-Apr-2013

17:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789,168

13-Jan-2015

14:36

Microsoft.office.project.webprojserver.dll

Microsoft.office.project.webprojserver.dll

14.0.7143.5000

789,168

13-Jan-2015

14:36

Prjsvr.sql.addpublishsps12.sql

Addpublishsps12.sql

Not applicable

380,695

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addpubsps12.sql

Addpubsps12.sql

Not applicable

1,271,536

29-Jul-2015

08:15

Prjsvr.sql.addpubtab12.sql

Addpubtab12.sql

Not applicable

241,370

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addqueue1projectsps12.sql

Addqueue1projectsps12.sql

Not applicable

91,521

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addqueue1timesheetsps12.sql

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not applicable

92,760

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addreptab12.sql

Addreptab12.sql

Not applicable

58,857

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addsps12.sql

Addsps12.sql

Not applicable

565,585

13-May-2015

09:17

Prjsvr.sql.addversionsps12.sql

Addversionsps12.sql

Not applicable

166,071

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addverstab12.sql

Addverstab12.sql

Not applicable

124,479

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addworkingsps12.sql

Addworkingsps12.sql

Not applicable

120,660

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addworksps12.sql

Addworksps12.sql

Not applicable

125,239

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.addworktab12.sql

Addworktab12.sql

Not applicable

132,911

15-Oct-2014

05:20

Prjsvr.sql.autogen.sql

Autogen.sql

Not applicable

22,802

13-May-2015

09:17

Prjsvr.sql.initrep12.sql

Addreportingsps12.sql

Not applicable

1,477,577

15-Oct-2014

05:20

Ps12lib.config

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not applicable

609

17-Nov-2010

09:34

Ps12lib.dll

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11,712

21-Dec-2010

09:37

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

146,282

12-Feb-2014

08:23

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

35,968

08-Nov-2013

06:48

Pwa.library.dom.debug.js

Pwa.library.dom.debug.js

Not applicable

24,814

26-Sep-2010

08:22

Pwa.library.dom.js

Pwa.library.dom.js

Not applicable

15,550

26-Sep-2010

08:22

Pwa.library.gridsatellite.debug.js

Gridsatellite.debug.js

Not applicable

53,996

27-May-2015

15:24

Pwa.library.gridsatellite.js

Gridsatellite.js

Not applicable

36,543

27-May-2015

15:24

Pwa.library.myworksatellite.js

Mytaskssatellite.js

Not applicable

39,919

10-Feb-2015

16:26

Pwa.library.projectcentersatellite.debug.js

Projectcentersatellite.debug.js

Not applicable

14,092

05-Nov-2014

15:00

Pwa.library.projectcentersatellite.js

Projectcentersatellite.js

Not applicable

10,580

05-Nov-2014

15:00

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

111,851

27-May-2015

15:24

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

72,107

27-May-2015

15:24

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

27-Oct-2012

05:15

Pwa.library.projectserverscripts.js

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

27-Oct-2012

05:15

Pwa.library.pwaparts.ascx

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

17-Oct-2012

11:46

Pwa.library.remotetextconv.debug.js

Remotetextconv.debug.js

Not applicable

15,948

10-Feb-2015

16:26

Pwa.library.remotetextconv.js

Remotetextconv.js

Not applicable

7,710

10-Feb-2015

16:26

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

80,098

02-Jul-2011

09:58

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

51,126

02-Jul-2011

09:58

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,995

23-May-2013

10:52

Pwa.library.timesheetsatellite.js

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

27-Oct-2012

05:15

Pwa.library.treepicker.debug.js

Pwa.library.treepicker.debug.js

Not applicable

13,558

26-Sep-2010

08:22

Pwa.library.treepicker.js

Pwa.library.treepicker.js

Not applicable

5,956

26-Sep-2010

08:22

Pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

Pwaribbon.xml

Not applicable

641,121

31-Oct-2012

13:57

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

43,598

19-Dec-2013

12:09

Pwa.statusing.addtask.aspx

Addtask.aspx

Not applicable

15,343

19-Dec-2013

12:09

Pwa.wssadmin.createpsiapp.apx

Createpsiserviceapp.aspx

Not applicable

6,132

21-Nov-2012

06:43

Pwa.wssadmin.createpwa.aspx

Createpwa.aspx

Not applicable

18,938

21-Nov-2012

07:06

Pwa.wssadmin.managepsiapp.aspx

Managepsiserviceapp.aspx

Not applicable

5,033

21-Nov-2012

06:43

Pwa.wssadmin.managepwa.aspx

Managepwa.aspx

Not applicable

7,800

21-Nov-2012

06:43

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2,149,048

03-Dec-2014

23:50

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133,816

22-Apr-2013

17:49

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×