דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון KB3203398 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013, אשר פורסם ב- 13 ביוני, 2017. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:

  • נניח כי אתה בוחר מספר מסמכים בתיקיה בספריית מסמכים ולאחר מכן בחר לחצן אשר/דחה ברצועת הכלים. במצב זה, תיבת הדו-שיח תקוע במצב טעינה. בעיה זו מתרחשת אם יש לך הרשאות מוגבל (לדוגמה, הצגת בלבד), התיקה המשתמש האינטרנט SharePoint קלאסי UI יש הרשאות ברמת המאשר.

  • ניווט במטה-נתונים אינה פועלת עבור רשימות משימות.

  • בעת הוספת פעילויות חדשות בפרוייקט בעת עריכת פרוייקט ב- PWA, נוסחאות המשתמשות בפונקציה now () או CurrentDate() אינם פועלים או לחשב את התוצאה הנכונה.

  • אין באפשרותך לערוך פריטים במצב עריכה מהירה בספריית מסמכים עם פריטים מסוימים (יותר משני עמודים של קבצים) הכוללים את הפונקציה עריכה (הקישור לעריכת פריטים) זמין. בעיה זו מתרחשת לאחר מעבר לעמוד אחר של הפריטים.

  • מוחזרות תוצאות ריק בעת ביצוע שיחה restful (GetSubwebsFilteredForCurrentUser) כדי לאחזר את כל המידע האינטרנט משנה.

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB3203398 עבור SharePoint Foundation 2013

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

מידע sts-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

לא ישים

395

17-May-2017

03:17

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

לא ישים

546

17-May-2017

03:17

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

לא ישים

478

16-May-2017

04:37

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

לא ישים

1,712

16-May-2017

04:37

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

לא ישים

366

16-May-2017

04:37

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

לא ישים

577

16-May-2017

04:38

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

לא ישים

540

16-May-2017

04:38

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

16-May-2017

04:38

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

16-May-2017

04:38

O365configuration.xml

O365configuration.xml

לא ישים

405

16-May-2017

04:37

Shellicons.eot

Shellicons.eot

לא ישים

47,960

16-May-2017

04:38

Shellicons.svg

Shellicons.svg

לא ישים

57,730

16-May-2017

04:38

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

לא ישים

47,768

16-May-2017

04:38

Shellicons.woff

Shellicons.woff

לא ישים

26,452

16-May-2017

04:38

Suitenav.js

Suitenav.js

לא ישים

34,319

16-May-2017

04:37

Web.config_sts

Web.config_sts

לא ישים

4,845

16-May-2017

04:37

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

לא ישים

57,288

16-May-2017

04:38

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

לא ישים

2,154

16-May-2017

04:38

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

לא ישים

1,078

16-May-2017

04:38

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

לא ישים

18,815

16-May-2017

04:37

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

לא ישים

10,651

16-May-2017

04:37

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

לא ישים

3,059

16-May-2017

04:37

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

לא ישים

1,145

16-May-2017

04:37

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

לא ישים

28,650

16-May-2017

04:37

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

לא ישים

11,376

16-May-2017

04:37

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

לא ישים

2,347

16-May-2017

04:37

Acledito.asc

Acleditor.ascx

לא ישים

9,596

16-May-2017

04:37

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

לא ישים

26,945

16-May-2017

04:38

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

16-May-2017

04:38

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

16-May-2017

04:38

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

לא ישים

3,861

16-May-2017

04:38

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

לא ישים

3,652

16-May-2017

04:38

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

לא ישים

13,019

16-May-2017

04:38

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,266

16-May-2017

04:38

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

לא ישים

7,512

16-May-2017

04:38

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

לא ישים

9,800

16-May-2017

04:38

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

לא ישים

11,755

16-May-2017

04:38

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

16-May-2017

04:37

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

לא ישים

367,086

16-May-2017

04:38

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

לא ישים

4,473

16-May-2017

04:38

Addrbook.gif

Addressbook.gif

לא ישים

908

15-May-2017

19:06

Addrole.asx

Addrole.aspx

לא ישים

68,566

16-May-2017

04:38

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

לא ישים

61,362

16-May-2017

04:37

Admin.amx

Admin.asmx

לא ישים

86

16-May-2017

04:37

Admin.mas

Admin.master

לא ישים

29,828

16-May-2017

04:38

Admin.smp

Admin.sitemap

לא ישים

15,577

16-May-2017

04:38

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

לא ישים

7,764

16-May-2017

04:38

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

לא ישים

8,689

16-May-2017

04:38

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

לא ישים

5,038

16-May-2017

04:38

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

לא ישים

9,937

16-May-2017

04:38

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

לא ישים

4,998

16-May-2017

04:38

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,283

16-May-2017

04:37

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

לא ישים

21,099

16-May-2017

04:38

Adminweb.cfg

Adminweb.config

לא ישים

899

16-May-2017

04:37

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

9,474

16-May-2017

04:37

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

16-May-2017

04:38

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

לא ישים

13,046

16-May-2017

04:38

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,162

16-May-2017

04:38

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,163

16-May-2017

04:38

Sub.amx

Alerts.asmx

לא ישים

88

16-May-2017

04:37

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

לא ישים

1,313

16-May-2017

04:37

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

לא ישים

8,824

16-May-2017

04:37

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,143

16-May-2017

04:38

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

לא ישים

6,808

16-May-2017

04:38

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

לא ישים

3,916

16-May-2017

04:37

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

לא ישים

2,731

16-May-2017

04:37

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

לא ישים

253

16-May-2017

04:38

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

לא ישים

7,122

16-May-2017

04:38

App.mas_mplib

App.master

לא ישים

19,062

16-May-2017

04:37

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

לא ישים

9,040

16-May-2017

04:37

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

לא ישים

3,342

16-May-2017

04:37

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

לא ישים

213

16-May-2017

04:38

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

לא ישים

22,542

16-May-2017

04:37

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

לא ישים

11,197

16-May-2017

04:37

Appicon.asx

Appicons.ashx

לא ישים

205

16-May-2017

04:38

Appinv.asx

Appinv.aspx

לא ישים

11,660

16-May-2017

04:38

App.mas

Application.master

לא ישים

13,756

16-May-2017

04:38

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

לא ישים

5,259

16-May-2017

04:38

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

לא ישים

3,519

16-May-2017

04:38

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

לא ישים

4,379

16-May-2017

04:38

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

לא ישים

4,106

16-May-2017

04:38

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,668

16-May-2017

04:38

Appv4.mas

Applicationv4.master

לא ישים

20,553

16-May-2017

04:38

Appmng.sql

Appmng.sql

לא ישים

289,219

16-May-2017

04:37

Appmng.svc

Appmng.svc

לא ישים

375

16-May-2017

04:37

Appmngup.sql

Appmngup.sql

לא ישים

282,966

16-May-2017

04:37

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

לא ישים

5,678

16-May-2017

04:38

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

לא ישים

5,250

16-May-2017

04:38

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

לא ישים

11,198

16-May-2017

04:38

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

לא ישים

6,876

16-May-2017

04:38

Approve.asx

Approve.aspx

לא ישים

8,991

16-May-2017

04:38

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

לא ישים

3,061

16-May-2017

04:38

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

לא ישים

452

16-May-2017

04:37

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

לא ישים

2,059

16-May-2017

04:38

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

לא ישים

1,210

16-May-2017

04:37

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

לא ישים

5,396

16-May-2017

04:38

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

לא ישים

4,795

16-May-2017

04:38

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

לא ישים

4,655

16-May-2017

04:37

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

לא ישים

6,541

16-May-2017

04:38

Authentc.asx

Authenticate.aspx

לא ישים

1,068

16-May-2017

04:38

Auth.amx

Authentication.asmx

לא ישים

96

16-May-2017

04:37

Authen.asx

Authentication.aspx

לא ישים

13,828

16-May-2017

04:38

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

לא ישים

1,301

16-May-2017

04:37

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

לא ישים

4,939

16-May-2017

04:38

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

לא ישים

5,968

16-May-2017

04:37

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

לא ישים

18,404

16-May-2017

04:37

Autofill.js

Autofill.js

לא ישים

10,322

16-May-2017

04:37

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

לא ישים

20,576

16-May-2017

04:37

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

לא ישים

8,623

16-May-2017

04:37

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

לא ישים

9,653

16-May-2017

04:38

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

לא ישים

7,966

16-May-2017

04:37

Avreport.asx

Avreport.aspx

לא ישים

11,898

16-May-2017

04:38

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

לא ישים

4,069

16-May-2017

04:38

Backup.asx

Backup.aspx

לא ישים

15,389

16-May-2017

04:38

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

לא ישים

20,577

16-May-2017

04:38

Backset.asx

Backupsettings.aspx

לא ישים

8,689

16-May-2017

04:38

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

לא ישים

10,643

16-May-2017

04:38

Bdc.sql

Bdc.sql

לא ישים

558,446

16-May-2017

04:37

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

לא ישים

332

16-May-2017

04:37

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

לא ישים

14,415

16-May-2017

04:38

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

לא ישים

3,309

16-May-2017

04:37

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,037

16-May-2017

04:38

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

לא ישים

197

16-May-2017

04:37

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

לא ישים

402

16-May-2017

04:37

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

לא ישים

383

16-May-2017

04:37

Bform.debug.js

Bform.debug.js

לא ישים

459,758

16-May-2017

04:37

Bform.js

Bform.js

לא ישים

258,656

16-May-2017

04:37

Blank.debug.js

Blank.debug.js

לא ישים

164

16-May-2017

04:37

Blank.js

Blank.js

לא ישים

119

16-May-2017

04:37

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

לא ישים

4,045

16-May-2017

04:38

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

לא ישים

468

16-May-2017

04:37

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

לא ישים

462

16-May-2017

04:37

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

לא ישים

3,210

16-May-2017

04:38

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

לא ישים

883

16-May-2017

04:37

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

לא ישים

24,734

15-May-2017

19:06

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

לא ישים

105,256

15-May-2017

19:06

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

לא ישים

49,468

15-May-2017

19:06

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

לא ישים

31,724

15-May-2017

19:06

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

לא ישים

14,883

16-May-2017

04:38

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

לא ישים

7,637

16-May-2017

04:37

Bpstd.js

Bpstd.js

לא ישים

4,356

16-May-2017

04:37

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

לא ישים

2,776

16-May-2017

04:38

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

לא ישים

4,216

16-May-2017

04:37

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

לא ישים

3,836

16-May-2017

04:38

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,267

16-May-2017

04:38

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,344

16-May-2017

04:38

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

לא ישים

205

16-May-2017

04:38

Calibri.eot

Calibri.eot

לא ישים

167,788

15-May-2017

19:06

Calibri.svg

Calibri.svg

לא ישים

365,292

15-May-2017

19:06

Calibri.ttf

Calibri.ttf

לא ישים

350,124

15-May-2017

19:06

Calibri.woff

Calibri.woff

לא ישים

184,156

15-May-2017

19:06

Callout.debug.js

Callout.debug.js

לא ישים

84,762

16-May-2017

04:37

Callout.js

Callout.js

לא ישים

26,526

16-May-2017

04:37

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

16-May-2017

04:38

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

16-May-2017

04:38

Calview.gif

Calview.gif

לא ישים

1,615

15-May-2017

19:06

Category.asp_blogcon

Category.aspx

לא ישים

2,649

16-May-2017

04:37

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

לא ישים

205

16-May-2017

04:37

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

לא ישים

200

16-May-2017

04:37

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

לא ישים

60,600

15-May-2017

19:06

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

לא ישים

165,961

15-May-2017

19:06

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

לא ישים

124,584

15-May-2017

19:06

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

לא ישים

79,732

15-May-2017

19:06

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

לא ישים

10,758

16-May-2017

04:38

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

לא ישים

8,550

16-May-2017

04:38

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

לא ישים

7,816

16-May-2017

04:38

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

לא ישים

7,536

16-May-2017

04:38

Checkin.asx

Checkin.aspx

לא ישים

16,116

16-May-2017

04:38

Checknames.gif

Checknames.gif

לא ישים

908

15-May-2017

19:06

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

לא ישים

10,498

16-May-2017

04:38

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

לא ישים

5,782

16-May-2017

04:37

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

לא ישים

2,388

16-May-2017

04:37

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

16-May-2017

04:38

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

16-May-2017

04:38

Appmngclient.config

Client.config

לא ישים

2,159

16-May-2017

04:37

Bdcwebclient.config

Client.config

לא ישים

2,125

16-May-2017

04:37

Becwebserviceclientconfig

Client.config

לא ישים

1,437

16-May-2017

04:37

Securitytokenclientconfig

Client.config

לא ישים

3,448

16-May-2017

04:37

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

לא ישים

2,369

16-May-2017

04:37

Topologyclientconfig

Client.config

לא ישים

982

16-May-2017

04:38

Client.svc

Client.svc

לא ישים

402

16-May-2017

04:37

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

לא ישים

153,155

16-May-2017

04:37

Clientforms.js

Clientforms.js

לא ישים

77,384

16-May-2017

04:37

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

לא ישים

77,410

16-May-2017

04:37

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

לא ישים

41,113

16-May-2017

04:37

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

לא ישים

23,510

16-May-2017

04:37

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

לא ישים

9,805

16-May-2017

04:37

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

לא ישים

293,345

16-May-2017

04:37

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

לא ישים

150,074

16-May-2017

04:37

Close.asx

Closeconnection.aspx

לא ישים

1,866

16-May-2017

04:38

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

לא ישים

63,069

16-May-2017

04:37

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

לא ישים

6,042

16-May-2017

04:38

Cmdui.asx

Commandui.ashx

לא ישים

203

16-May-2017

04:38

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

לא ישים

5,376

16-May-2017

04:37

Comval.js

Commonvalidation.js

לא ישים

3,369

16-May-2017

04:37

Compat.bro

Compat.browser

לא ישים

14,781

16-May-2017

04:37

Configdb.sql

Configdb.sql

לא ישים

187,580

16-May-2017

04:37

Confgssc.asx

Configssc.aspx

לא ישים

22,074

16-May-2017

04:38

Configup.sql

Configup.sql

לא ישים

48,486

16-May-2017

04:37

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

לא ישים

131

16-May-2017

04:37

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

לא ישים

7,246

16-May-2017

04:38

Confirm.asx

Confirmation.aspx

לא ישים

1,211

16-May-2017

04:38

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,715

16-May-2017

04:38

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,712

16-May-2017

04:38

Conngps.asx

Conngps.aspx

לא ישים

8,490

16-May-2017

04:38

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

לא ישים

443

16-May-2017

04:38

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

לא ישים

7,964

16-May-2017

04:38

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

לא ישים

32,178

16-May-2017

04:37

Copy.amx

Copy.asmx

לא ישים

86

16-May-2017

04:37

Copy.asx

Copy.aspx

לא ישים

15,509

16-May-2017

04:38

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

לא ישים

1,281

16-May-2017

04:37

Copyres.asx

Copyresults.aspx

לא ישים

10,337

16-May-2017

04:38

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

לא ישים

68,509

16-May-2017

04:38

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

לא ישים

2,333

16-May-2017

04:38

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

לא ישים

11,267

16-May-2017

04:37

Corbel.eot

Corbel.eot

לא ישים

96,453

15-May-2017

19:06

Corbel.svg

Corbel.svg

לא ישים

185,947

15-May-2017

19:06

Corbel.ttf

Corbel.ttf

לא ישים

200,316

15-May-2017

19:06

Corbel.woff

Corbel.woff

לא ישים

106,184

15-May-2017

19:06

Core.debug.js

Core.debug.js

לא ישים

636,178

16-May-2017

04:37

Core_0.rsx

Core.resx

לא ישים

490,005

16-May-2017

04:38

Corefxup.css

Corefixup.css

לא ישים

469

16-May-2017

04:38

Create.asx

Create.aspx

לא ישים

33,731

16-May-2017

04:38

Create.asx_14

Create.aspx

לא ישים

33,257

16-May-2017

04:38

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

לא ישים

7,233

16-May-2017

04:38

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

18,146

16-May-2017

04:38

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

לא ישים

2,731

16-May-2017

04:37

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

לא ישים

4,182

16-May-2017

04:38

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

לא ישים

4,809

16-May-2017

04:38

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

16-May-2017

04:38

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

16-May-2017

04:38

Creatsit.asx

Createsite.aspx

לא ישים

17,036

16-May-2017

04:38

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

לא ישים

3,584

16-May-2017

04:38

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

לא ישים

10,792

16-May-2017

04:38

Createws.asx

Createws.aspx

לא ישים

5,078

16-May-2017

04:38

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

16-May-2017

04:37

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

16-May-2017

04:37

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

לא ישים

7,406

16-May-2017

04:37

Ctp.js

Ctp.js

לא ישים

3,934

16-May-2017

04:37

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

לא ישים

10,808

16-May-2017

04:38

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

לא ישים

11,913

16-May-2017

04:38

Cui.debug.js

Cui.debug.js

לא ישים

646,903

16-May-2017

04:37

Cui.js

Cui.js

לא ישים

362,624

16-May-2017

04:37

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

לא ישים

4,529

16-May-2017

04:37

Cvtp.js

Cvtp.js

לא ישים

2,412

16-May-2017

04:37

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

לא ישים

5,023

16-May-2017

04:38

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

לא ישים

2,643

16-May-2017

04:37

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

לא ישים

48,715

16-May-2017

04:37

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

לא ישים

30,848

16-May-2017

04:38

Datepick.js

Datepicker.js

לא ישים

27,099

16-May-2017

04:37

Datepick.js_14

Datepicker.js

לא ישים

20,413

16-May-2017

04:38

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

3,184

16-May-2017

04:38

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,424

16-May-2017

04:38

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,240

16-May-2017

04:38

Default.aspx_app

Default.aspx

לא ישים

1,168

16-May-2017

04:37

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

לא ישים

4,026

16-May-2017

04:37

Default.aspx_gbw

Default.aspx

לא ישים

3,458

16-May-2017

04:37

Default.aspx_mps

Default.aspx

לא ישים

4,102

16-May-2017

04:38

Default.aspx_sts

Default.aspx

לא ישים

4,026

16-May-2017

04:36

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

לא ישים

3,882

16-May-2017

04:38

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

לא ישים

2,682

16-May-2017

04:37

Default.asx_forms

Default.aspx

לא ישים

2,788

16-May-2017

04:37

Default.asx_mobile

Default.aspx

לא ישים

1,513

16-May-2017

04:38

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

לא ישים

1,513

16-May-2017

04:38

Default.asx_multilogin

Default.aspx

לא ישים

2,284

16-May-2017

04:37

Default.asx_trust

Default.aspx

לא ישים

530

16-May-2017

04:37

Default.asx_windows

Default.aspx

לא ישים

522

16-May-2017

04:37

Mriddflt.xml

Default.aspx

לא ישים

1,270

16-May-2017

04:37

Default.mas

Default.master

לא ישים

26,292

16-May-2017

04:37

Default.mas_mplib

Default.master

לא ישים

26,292

16-May-2017

04:37

Default.spc

Default.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Default.spf

Default.spfont

לא ישים

13,976

16-May-2017

04:38

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

לא ישים

6,455

16-May-2017

04:38

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

לא ישים

193

16-May-2017

04:38

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

לא ישים

4,376

16-May-2017

04:38

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

176,948

16-May-2017

04:37

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

170,271

16-May-2017

04:38

Defloc.asx

Definelocation.aspx

לא ישים

4,002

16-May-2017

04:38

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

לא ישים

2,298

16-May-2017

04:38

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

לא ישים

2,731

16-May-2017

04:37

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

לא ישים

188

16-May-2017

04:38

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

לא ישים

188

16-May-2017

04:38

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

לא ישים

12,279

16-May-2017

04:38

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

לא ישים

8,062

16-May-2017

04:38

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

לא ישים

6,619

16-May-2017

04:38

Delsite.asx

Delsite.aspx

לא ישים

7,267

16-May-2017

04:38

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

לא ישים

10,122

16-May-2017

04:38

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

לא ישים

15,800

16-May-2017

04:38

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

לא ישים

6,683

16-May-2017

04:38

Desndat.asx

Designdata.ashx

לא ישים

208

16-May-2017

04:38

Desngal.asx

Designgallery.aspx

לא ישים

3,475

16-May-2017

04:38

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

לא ישים

46,223

16-May-2017

04:37

Designgallery.js

Designgallery.js

לא ישים

28,550

16-May-2017

04:37

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

לא ישים

2,329

16-May-2017

04:37

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

לא ישים

5,615

16-May-2017

04:38

Devdash.asx

Devdash.aspx

לא ישים

2,357

16-May-2017

04:38

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

לא ישים

86,004

16-May-2017

04:37

Devdash.js

Devdash.js

לא ישים

36,366

16-May-2017

04:37

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

לא ישים

103

16-May-2017

04:37

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

לא ישים

19,977

16-May-2017

04:37

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

לא ישים

391

16-May-2017

04:37

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

לא ישים

1,329

16-May-2017

04:37

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

לא ישים

4,677

16-May-2017

04:37

Dialog.mas

Dialog.master

לא ישים

12,646

16-May-2017

04:38

Discbar.asx

Discbar.aspx

לא ישים

2,448

16-May-2017

04:38

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

לא ישים

4,735

16-May-2017

04:37

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

לא ישים

14,311

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

לא ישים

2,428

16-May-2017

04:38

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

לא ישים

4,190

16-May-2017

04:37

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

לא ישים

5,491

16-May-2017

04:37

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

לא ישים

3,234

16-May-2017

04:38

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

לא ישים

2,702

16-May-2017

04:38

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

לא ישים

19,446

16-May-2017

04:38

Dlgframe.css

Dlgframe.css

לא ישים

2,528

16-May-2017

04:38

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

לא ישים

5,593

16-May-2017

04:38

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

לא ישים

7,789

16-May-2017

04:38

Doctran.asx

Doctrans.aspx

לא ישים

11,465

16-May-2017

04:38

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

לא ישים

7,797

16-May-2017

04:38

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

לא ישים

331

16-May-2017

04:37

Download.asx

Download.aspx

לא ישים

155

16-May-2017

04:38

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

לא ישים

870

16-May-2017

04:38

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

לא ישים

160,299

16-May-2017

04:37

Dragdrop.js

Dragdrop.js

לא ישים

85,346

16-May-2017

04:37

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

לא ישים

14,863

16-May-2017

04:38

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

לא ישים

179

16-May-2017

04:38

Dws.amx

Dws.asmx

לא ישים

85

16-May-2017

04:37

Dws.asx

Dws.aspx

לא ישים

4,368

16-May-2017

04:38

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

לא ישים

1,287

16-May-2017

04:37

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

לא ישים

20,223

16-May-2017

04:37

Editacct.asx

Editaccount.aspx

לא ישים

18,305

16-May-2017

04:38

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

לא ישים

12,661

16-May-2017

04:38

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

לא ישים

4,167

16-May-2017

04:37

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

לא ישים

4,167

16-May-2017

04:37

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

לא ישים

12,731

16-May-2017

04:38

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

לא ישים

4,167

16-May-2017

04:37

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

לא ישים

4,393

16-May-2017

04:37

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

לא ישים

4,798

16-May-2017

04:38

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

לא ישים

19,005

16-May-2017

04:38

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

לא ישים

4,683

16-May-2017

04:38

Editidx.asx

Editindex.aspx

לא ישים

7,133

16-May-2017

04:38

Editnav.asx

Editnav.aspx

לא ישים

6,298

16-May-2017

04:38

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

לא ישים

7,201

16-May-2017

04:38

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

לא ישים

4,167

16-May-2017

04:37

Editprev.asc

Editpreview.ascx

לא ישים

6,219

16-May-2017

04:37

Editprms.asx

Editprms.aspx

לא ישים

5,371

16-May-2017

04:38

Editrole.asx

Editrole.aspx

לא ישים

69,296

16-May-2017

04:38

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

לא ישים

2,574

16-May-2017

04:38

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

לא ישים

5,368

16-May-2017

04:38

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

לא ישים

25,980

16-May-2017

04:38

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

לא ישים

73,212

16-May-2017

04:37

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

לא ישים

59,260

16-May-2017

04:38

Entityeditor.js

Entityeditor.js

לא ישים

38,537

16-May-2017

04:37

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

לא ישים

38,002

16-May-2017

04:38

Error.asx

Error.aspx

לא ישים

5,011

16-May-2017

04:38

Errv15.mas

Errorv15.master

לא ישים

3,482

16-May-2017

04:38

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,395

16-May-2017

04:38

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,386

16-May-2017

04:38

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

לא ישים

202

16-May-2017

04:37

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

לא ישים

8,043

16-May-2017

04:38

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

לא ישים

7,907

16-May-2017

04:38

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

לא ישים

498

16-May-2017

04:38

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

לא ישים

243

16-May-2017

04:38

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

לא ישים

7,113

16-May-2017

04:38

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

לא ישים

5,077

16-May-2017

04:38

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

לא ישים

5,418

16-May-2017

04:38

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

לא ישים

8,354

16-May-2017

04:38

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

לא ישים

7,541

16-May-2017

04:38

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

לא ישים

4,910

16-May-2017

04:38

Favicon.ico

Favicon.ico

לא ישים

7,886

17-May-2017

03:17

Featact.asc

Featureactivator.ascx

לא ישים

2,403

16-May-2017

04:37

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

לא ישים

2,209

16-May-2017

04:37

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

לא ישים

2,172

16-May-2017

04:37

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

לא ישים

18,731

16-May-2017

04:37

Filepreview.js

Filepreview.js

לא ישים

10,123

16-May-2017

04:37

Filter.asx

Filter.aspx

לא ישים

1,679

16-May-2017

04:38

Filter.asx_14

Filter.aspx

לא ישים

1,793

16-May-2017

04:38

Filter_refinement.js

Filter_default.js

לא ישים

21,014

16-May-2017

04:37

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

לא ישים

6,263

16-May-2017

04:37

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

לא ישים

208,271

16-May-2017

04:38

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

לא ישים

24,858

16-May-2017

04:38

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

לא ישים

203,182

16-May-2017

04:38

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

לא ישים

25,047

16-May-2017

04:38

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

לא ישים

9,869

16-May-2017

04:38

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

לא ישים

1,034

16-May-2017

04:37

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

לא ישים

3,360

16-May-2017

04:37

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

לא ישים

1,544

16-May-2017

04:37

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

לא ישים

15,354

16-May-2017

04:38

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

לא ישים

13,545

16-May-2017

04:38

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

לא ישים

15,461

16-May-2017

04:38

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

לא ישים

15,884

16-May-2017

04:38

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

לא ישים

16,065

16-May-2017

04:38

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

לא ישים

14,209

16-May-2017

04:38

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

לא ישים

15,880

16-May-2017

04:38

Form.asp_pages_form

Form.aspx

לא ישים

4,065

16-May-2017

04:38

Form.debug.js

Form.debug.js

לא ישים

240,967

16-May-2017

04:37

Form.js

Form.js

לא ישים

128,992

16-May-2017

04:37

Formedt.asx

Formedt.aspx

לא ישים

21,543

16-May-2017

04:38

Forms.amx

Forms.asmx

לא ישים

87

16-May-2017

04:37

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

לא ישים

1,283

16-May-2017

04:37

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

לא ישים

5,644

16-May-2017

04:37

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

לא ישים

6,812

16-May-2017

04:37

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

לא ישים

8,826

16-May-2017

04:37

Ganttscr.js

Ganttscript.js

לא ישים

4,787

16-May-2017

04:37

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

לא ישים

4,617

16-May-2017

04:37

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

לא ישים

1,625

15-May-2017

19:06

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

לא ישים

57,071

16-May-2017

04:37

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

13,722

16-May-2017

04:37

Gear.asx

Gear.aspx

לא ישים

3,255

16-May-2017

04:38

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

לא ישים

40,199

16-May-2017

04:37

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

לא ישים

14,900

16-May-2017

04:37

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

לא ישים

2,904

16-May-2017

04:37

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

לא ישים

834

16-May-2017

04:37

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

לא ישים

915

16-May-2017

04:37

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

לא ישים

8,560

16-May-2017

04:38

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

לא ישים

8,407

16-May-2017

04:38

Grid.gif

Grid.gif

לא ישים

1,610

15-May-2017

19:06

Group_content.js

Group_content.js

לא ישים

2,159

16-May-2017

04:37

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

לא ישים

6,616

16-May-2017

04:37

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

לא ישים

15,630

16-May-2017

04:37

Groupboard.js

Groupboard.js

לא ישים

9,088

16-May-2017

04:37

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

16-May-2017

04:38

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

16-May-2017

04:38

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

לא ישים

20,302

16-May-2017

04:37

Gip.js

Groupeditempicker.js

לא ישים

11,630

16-May-2017

04:37

Groups.asx

Groups.aspx

לא ישים

9,600

16-May-2017

04:38

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

לא ישים

158

16-May-2017

04:38

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

לא ישים

6,265

16-May-2017

04:38

Help.asx

Help.aspx

לא ישים

6,803

16-May-2017

04:38

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

לא ישים

690

16-May-2017

04:38

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

לא ישים

12,286

16-May-2017

04:37

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

לא ישים

1,473

16-May-2017

04:38

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

לא ישים

6,298

16-May-2017

04:38

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

לא ישים

58,414

16-May-2017

04:37

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

לא ישים

19,160

16-May-2017

04:37

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

לא ישים

211

16-May-2017

04:38

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

לא ישים

878

17-May-2017

03:17

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

לא ישים

13,128

16-May-2017

04:38

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

לא ישים

12,545

16-May-2017

04:38

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

לא ישים

10,141

16-May-2017

04:38

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

לא ישים

862

16-May-2017

04:38

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

לא ישים

6,388

16-May-2017

04:38

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

לא ישים

6,674

16-May-2017

04:38

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icaccde.gif

Icaccde.gif

לא ישים

222

15-May-2017

19:06

Icbmp.gif

Icbmp.gif

לא ישים

355

15-May-2017

19:04

Icdoc.gif

Icdoc.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icdocm.gif

Icdocm.gif

לא ישים

236

15-May-2017

19:06

Icdocset.gif

Icdocset.gif

לא ישים

221

15-May-2017

19:04

Icdocx.gif

Icdocx.gif

לא ישים

224

15-May-2017

19:06

Icdot.gif

Icdot.gif

לא ישים

223

15-May-2017

19:04

Icdotm.gif

Icdotm.gif

לא ישים

235

15-May-2017

19:06

Icdotx.gif

Icdotx.gif

לא ישים

221

15-May-2017

19:06

Icgen.gif

Icgen.gif

לא ישים

90

17-May-2017

03:17

Icgif.gif

Icgif.gif

לא ישים

220

15-May-2017

19:04

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

לא ישים

229

15-May-2017

19:04

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

לא ישים

227

15-May-2017

19:04

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

לא ישים

227

15-May-2017

19:04

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

לא ישים

239

15-May-2017

19:04

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

לא ישים

216

15-May-2017

19:06

Icjfif.gif

Icjfif.gif

לא ישים

214

15-May-2017

19:04

Icjpe.gif

Icjpe.gif

לא ישים

214

15-May-2017

19:04

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

לא ישים

214

15-May-2017

19:04

Icjpg.gif

Icjpg.gif

לא ישים

214

15-May-2017

19:04

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

לא ישים

225

15-May-2017

19:06

Icmpd.gif

Icmpd.gif

לא ישים

218

15-May-2017

19:04

Icmpp.gif

Icmpp.gif

לא ישים

222

15-May-2017

19:04

Icmpt.gif

Icmpt.gif

לא ישים

221

15-May-2017

19:04

Icodp.gif

Icodp.gif

לא ישים

354

15-May-2017

19:06

Icods.gif

Icods.gif

לא ישים

369

15-May-2017

19:06

Icodt.gif

Icodt.gif

לא ישים

358

15-May-2017

19:06

Icone.gif

Icone.gif

לא ישים

215

15-May-2017

19:04

Iconp.gif

Iconp.gif

לא ישים

223

15-May-2017

19:06

Icont.gif

Icont.gif

לא ישים

216

15-May-2017

19:06

Icpng.gif

Icpng.gif

לא ישים

349

15-May-2017

19:04

Icpot.gif

Icpot.gif

לא ישים

164

15-May-2017

19:04

Icpotm.gif

Icpotm.gif

לא ישים

233

15-May-2017

19:06

Icpotx.gif

Icpotx.gif

לא ישים

220

15-May-2017

19:06

Icppt.gif

Icppt.gif

לא ישים

168

15-May-2017

19:04

Icpptm.gif

Icpptm.gif

לא ישים

236

15-May-2017

19:06

Icpptx.gif

Icpptx.gif

לא ישים

222

15-May-2017

19:06

Icpub.gif

Icpub.gif

לא ישים

221

15-May-2017

19:04

Ictif.gif

Ictif.gif

לא ישים

355

15-May-2017

19:04

Ictiff.gif

Ictiff.gif

לא ישים

355

15-May-2017

19:04

Icvdw.gif

Icvdw.gif

לא ישים

219

15-May-2017

19:04

Icvdx.gif

Icvdx.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icvidset.gif

Icvidset.gif

לא ישים

92

15-May-2017

19:04

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:06

Icvsd.gif

Icvsd.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

לא ישים

1,290

16-May-2017

04:38

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:04

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

לא ישים

1,288

16-May-2017

04:38

Icvsl.gif

Icvsl.gif

לא ישים

211

15-May-2017

19:04

Icvss.gif

Icvss.gif

לא ישים

163

15-May-2017

19:04

Icvssm.gif

Icvssm.gif

לא ישים

163

15-May-2017

19:04

Icvssx.gif

Icvssx.gif

לא ישים

163

15-May-2017

19:04

Icvst.gif

Icvst.gif

לא ישים

228

15-May-2017

19:04

Icvstm.gif

Icvstm.gif

לא ישים

228

15-May-2017

19:04

Icvstx.gif

Icvstx.gif

לא ישים

228

15-May-2017

19:04

Icvsx.gif

Icvsx.gif

לא ישים

163

15-May-2017

19:04

Icvtx.gif

Icvtx.gif

לא ישים

228

15-May-2017

19:04

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

לא ישים

220

15-May-2017

19:04

Icxls.gif

Icxls.gif

לא ישים

236

15-May-2017

19:04

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

לא ישים

237

15-May-2017

19:06

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

לא ישים

352

15-May-2017

19:06

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

לא ישים

236

15-May-2017

19:06

Icxlt.gif

Icxlt.gif

לא ישים

229

15-May-2017

19:04

Icxltm.gif

Icxltm.gif

לא ישים

352

15-May-2017

19:06

Icxltx.gif

Icxltx.gif

לא ישים

231

15-May-2017

19:06

Icxsn.gif

Icxsn.gif

לא ישים

214

15-May-2017

19:06

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

לא ישים

16,007

16-May-2017

04:38

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

לא ישים

152,255

16-May-2017

04:37

Ie50up.js

Ie50up.js

לא ישים

80,551

16-May-2017

04:37

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

לא ישים

151,449

16-May-2017

04:37

Ie55up.js

Ie55up.js

לא ישים

80,012

16-May-2017

04:37

Iframe.asx

Iframe.aspx

לא ישים

2,029

16-May-2017

04:38

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

לא ישים

1,494

16-May-2017

04:38

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,772

16-May-2017

04:38

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

לא ישים

14,964

16-May-2017

04:38

Imaging.amx

Imaging.asmx

לא ישים

89

16-May-2017

04:37

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

לא ישים

1,295

16-May-2017

04:37

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

לא ישים

24,227

16-May-2017

04:37

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

לא ישים

85,024

16-May-2017

04:37

Imglib.js

Imglib.js

לא ישים

50,445

16-May-2017

04:37

Impact.eot

Impact.eot

לא ישים

56,550

15-May-2017

19:06

Impact.svg

Impact.svg

לא ישים

162,607

15-May-2017

19:06

Impact.ttf

Impact.ttf

לא ישים

129,012

15-May-2017

19:06

Impact.woff

Impact.woff

לא ישים

76,992

15-May-2017

19:06

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

לא ישים

5,800

16-May-2017

04:38

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

לא ישים

22,300

16-May-2017

04:38

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

לא ישים

5,424

16-May-2017

04:38

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

לא ישים

10,385

16-May-2017

04:38

Infopage.asx

Infopage.aspx

לא ישים

3,782

16-May-2017

04:38

Init.debug.js

Init.debug.js

לא ישים

301,604

16-May-2017

04:37

Inplview.asx

Inplview.aspx

לא ישים

2,378

16-May-2017

04:38

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

לא ישים

136,956

16-May-2017

04:37

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

לא ישים

57,512

16-May-2017

04:38

Inplview.js

Inplview.js

לא ישים

69,235

16-May-2017

04:37

Inplview.js_14

Inplview.js

לא ישים

39,415

16-May-2017

04:38

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

לא ישים

5,946

16-May-2017

04:38

Irm.asx

Irm.aspx

לא ישים

23,151

16-May-2017

04:38

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

לא ישים

8,837

16-May-2017

04:38

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

לא ישים

8,437

16-May-2017

04:38

Itcat.gif

Itcat.gif

לא ישים

115

17-May-2017

03:17

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

לא ישים

189

17-May-2017

03:17

Itcontct.gif

Itcontct.gif

לא ישים

208

17-May-2017

03:17

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

לא ישים

12,766

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

לא ישים

7,771

16-May-2017

04:37

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

לא ישים

8,742

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

לא ישים

11,080

16-May-2017

04:37

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

לא ישים

9,225

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

לא ישים

4,222

16-May-2017

04:37

Item_microblog.js

Item_microblog.js

לא ישים

17,108

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

לא ישים

17,457

16-May-2017

04:37

Item_pdf.js

Item_pdf.js

לא ישים

4,102

16-May-2017

04:37

Item_people.js

Item_person.js

לא ישים

24,413

16-May-2017

04:37

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

לא ישים

27,705

16-May-2017

04:37

Item_site.js

Item_site.js

לא ישים

4,544

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

לא ישים

7,582

16-May-2017

04:37

Item_webpage.js

Item_webpage.js

לא ישים

3,827

16-May-2017

04:37

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

לא ישים

6,608

16-May-2017

04:37

Item_word.js

Item_word.js

לא ישים

4,157

16-May-2017

04:37

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

לא ישים

52,428

16-May-2017

04:38

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

לא ישים

308

17-May-2017

03:17

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

לא ישים

127

17-May-2017

03:17

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

לא ישים

222

17-May-2017

03:17

Itp.debug.js

Itp.debug.js

לא ישים

12,586

16-May-2017

04:37

Itp.js

Itp.js

לא ישים

9,525

16-May-2017

04:37

Itposts.gif

Itposts.gif

לא ישים

81

17-May-2017

03:17

Ituser.gif

Ituser.gif

לא ישים

1,595

16-May-2017

04:38

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

לא ישים

8,303

16-May-2017

04:38

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

לא ישים

20,163

16-May-2017

04:37

Jsgrid.css

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

16-May-2017

04:38

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

16-May-2017

04:38

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

לא ישים

1,163,969

16-May-2017

04:37

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

לא ישים

785,068

16-May-2017

04:38

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

לא ישים

109,470

16-May-2017

04:37

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

לא ישים

41,962

16-May-2017

04:37

Jsgrid.js

Jsgrid.js

לא ישים

436,630

16-May-2017

04:37

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

לא ישים

400,019

16-May-2017

04:38

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

לא ישים

203

16-May-2017

04:38

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

לא ישים

5,536

16-May-2017

04:37

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

לא ישים

11,175

16-May-2017

04:37

Layouts.mas

Layouts.master

לא ישים

13,244

16-May-2017

04:38

Layouts.smp

Layouts.sitemap

לא ישים

24,335

16-May-2017

04:38

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

לא ישים

5,004

16-May-2017

04:38

Lv3.mas

Layoutsv3.master

לא ישים

13,587

16-May-2017

04:38

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

לא ישים

2,064

16-May-2017

04:37

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

לא ישים

895

16-May-2017

04:37

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

לא ישים

471

15-May-2017

19:06

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

לא ישים

479

15-May-2017

19:06

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

לא ישים

604

15-May-2017

19:06

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

לא ישים

171

17-May-2017

03:17

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

לא ישים

501

15-May-2017

19:06

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

לא ישים

510

15-May-2017

19:06

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

לא ישים

484

15-May-2017

19:06

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

לא ישים

482

15-May-2017

19:06

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

לא ישים

504

15-May-2017

19:06

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

לא ישים

433

15-May-2017

19:06

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

לא ישים

433

15-May-2017

19:06

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

לא ישים

433

15-May-2017

19:06

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

לא ישים

433

15-May-2017

19:06

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

לא ישים

355

15-May-2017

19:06

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

לא ישים

363

15-May-2017

19:06

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

לא ישים

356

15-May-2017

19:06

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

לא ישים

600

15-May-2017

19:06

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

לא ישים

462

15-May-2017

19:06

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

לא ישים

481

15-May-2017

19:06

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

לא ישים

604

15-May-2017

19:06

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

לא ישים

604

15-May-2017

19:06

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

לא ישים

464

17-May-2017

03:17

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

לא ישים

540

15-May-2017

19:06

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

לא ישים

540

15-May-2017

19:06

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

לא ישים

577

17-May-2017

03:17

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

לא ישים

540

17-May-2017

03:17

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

לא ישים

482

15-May-2017

19:06

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

לא ישים

468

15-May-2017

19:06

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

לא ישים

468

17-May-2017

03:17

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

לא ישים

468

17-May-2017

03:17

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

לא ישים

502

15-May-2017

19:06

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

לא ישים

502

17-May-2017

03:17

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

לא ישים

502

15-May-2017

19:06

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

לא ישים

468

15-May-2017

19:06

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

לא ישים

502

15-May-2017

19:06

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

לא ישים

337

15-May-2017

19:06

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

לא ישים

377

17-May-2017

03:17

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

לא ישים

323

15-May-2017

19:06

Link.gif

Link.gif

לא ישים

359

17-May-2017

03:17

Listdata.svc

Listdata.svc

לא ישים

392

16-May-2017

04:37

Listedit.asx

Listedit.aspx

לא ישים

47,609

16-May-2017

04:38

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

לא ישים

46,078

16-May-2017

04:38

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

לא ישים

155

16-May-2017

04:38

Listform.asx

Listform.aspx

לא ישים

871

16-May-2017

04:38

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

לא ישים

11,979

16-May-2017

04:38

Lists.amx

Lists.asmx

לא ישים

87

16-May-2017

04:37

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

לא ישים

1,283

16-May-2017

04:37

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

לא ישים

73,094

16-May-2017

04:37

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

לא ישים

25,282

16-May-2017

04:38

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

לא ישים

420

17-May-2017

03:17

Login.asx

Login.aspx

לא ישים

2,598

16-May-2017

04:38

Logusage.asx

Logusage.aspx

לא ישים

14,424

16-May-2017

04:38

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

לא ישים

4,915

16-May-2017

04:38

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

לא ישים

62,369

16-May-2017

04:38

Ltcat.gif

Ltcat.gif

לא ישים

402

17-May-2017

03:17

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

לא ישים

375

17-May-2017

03:17

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

לא ישים

409

17-May-2017

03:17

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

לא ישים

396

17-May-2017

03:17

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

לא ישים

390

17-May-2017

03:17

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

לא ישים

422

17-May-2017

03:17

Ltposts.gif

Ltposts.gif

לא ישים

385

17-May-2017

03:17

Managea.asx

Managea.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:38

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

לא ישים

5,485

16-May-2017

04:38

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

לא ישים

6,684

16-May-2017

04:38

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

לא ישים

4,613

16-May-2017

04:38

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

לא ישים

11,768

16-May-2017

04:38

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

לא ישים

9,523

16-May-2017

04:38

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

לא ישים

10,409

16-May-2017

04:38

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

לא ישים

9,277

16-May-2017

04:38

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

לא ישים

13,582

16-May-2017

04:38

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

9,289

16-May-2017

04:38

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

לא ישים

5,952

16-May-2017

04:38

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

לא ישים

3,273

16-May-2017

04:38

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,571

16-May-2017

04:38

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,911

16-May-2017

04:38

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

7,972

16-May-2017

04:38

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

לא ישים

18,002

16-May-2017

04:38

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

לא ישים

4,743

16-May-2017

04:38

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

לא ישים

6,911

16-May-2017

04:38

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

לא ישים

4,334

16-May-2017

04:38

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

לא ישים

37,816

16-May-2017

04:37

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

לא ישים

15,210

16-May-2017

04:37

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

לא ישים

1,619

16-May-2017

04:38

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

לא ישים

2,172

16-May-2017

04:38

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

לא ישים

2,645

16-May-2017

04:38

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,361

16-May-2017

04:38

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,337

16-May-2017

04:38

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

לא ישים

5,003

16-May-2017

04:38

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

לא ישים

4,957

16-May-2017

04:38

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

16-May-2017

04:38

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

16-May-2017

04:38

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

16-May-2017

04:38

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

16-May-2017

04:38

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

לא ישים

2,567

16-May-2017

04:38

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

לא ישים

4,742

16-May-2017

04:38

Meetings.amx

Meetings.asmx

לא ישים

90

16-May-2017

04:37

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

לא ישים

1,307

16-May-2017

04:37

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

לא ישים

26,921

16-May-2017

04:37

Menu.debug.js

Menu.debug.js

לא ישים

101,574

16-May-2017

04:37

Menu.htc

Menu.htc

לא ישים

21,872

16-May-2017

04:37

Menubar.htc

Menubar.htc

לא ישים

13,961

16-May-2017

04:37

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

לא ישים

172

16-May-2017

04:38

Metrics.asx

Metrics.aspx

לא ישים

15,273

16-May-2017

04:38

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

16-May-2017

04:36

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4893.1000

1,211,136

16-May-2017

04:36

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

16-May-2017

04:36

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

16-May-2017

04:37

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

16-May-2017

04:37

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4929.1000

659,200

16-May-2017

04:37

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4937.1000

1,487,184

16-May-2017

04:38

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4935.1000

506,088

16-May-2017

03:29

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4935.1000

441,592

16-May-2017

04:36

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

16-May-2017

04:36

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

16-May-2017

03:29

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

16-May-2017

04:37

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4935.1000

440,592

16-May-2017

03:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

16-May-2017

04:38

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

16-May-2017

03:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

16-May-2017

04:38

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

16-May-2017

04:37

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

16-May-2017

04:37

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

לא ישים

227,979

16-May-2017

04:37

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

16-May-2017

04:38

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4935.1000

26,819,792

17-May-2017

03:17

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

16-May-2017

04:38

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

16-May-2017

04:38

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

16-May-2017

04:38

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

16-May-2017

04:38

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

16-May-2017

04:38

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

16-May-2017

04:37

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

16-May-2017

04:37

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4921.1000

1,266,432

16-May-2017

04:37

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

16-May-2017

04:37

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

16-May-2017

04:37

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

16-May-2017

04:37

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

16-May-2017

04:37

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

16-May-2017

04:37

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

16-May-2017

04:37

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

16-May-2017

04:37

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4921.1000

187,168

16-May-2017

04:37

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

לא ישים

90,792

16-May-2017

04:38

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

16-May-2017

04:38

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4897.1000

479,520

16-May-2017

04:38

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

16-May-2017

04:38

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

16-May-2017

03:29

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4907.1000

1,427,792

16-May-2017

04:37

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

16-May-2017

04:37

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

16-May-2017

04:37

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

16-May-2017

04:37

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

16-May-2017

04:37

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

16-May-2017

04:38

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

16-May-2017

04:38

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

16-May-2017

04:37

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

16-May-2017

04:37

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

16-May-2017

04:37

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-May-2017

04:37

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

17-May-2017

03:17

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

16-May-2017

04:37

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

16-May-2017

04:37

Minimal.mas

Minimal.master

לא ישים

8,825

16-May-2017

04:37

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

לא ישים

8,825

16-May-2017

04:37

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

לא ישים

5,738

16-May-2017

04:38

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

לא ישים

5,836

16-May-2017

04:38

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

לא ישים

5,456

16-May-2017

04:38

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

11,725

16-May-2017

04:38

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

12,291

16-May-2017

04:38

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

לא ישים

1,315

16-May-2017

04:37

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

67,472

16-May-2017

04:37

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

לא ישים

2,731

16-May-2017

04:37

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

לא ישים

2,737

16-May-2017

04:37

Morecols.asx

Morecolors.aspx

לא ישים

4,163

16-May-2017

04:38

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

לא ישים

2,163

16-May-2017

04:37

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

לא ישים

3,075

16-May-2017

04:38

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

לא ישים

59,856

16-May-2017

04:37

Mquery.js

Mquery.js

לא ישים

22,239

16-May-2017

04:37

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

לא ישים

506

16-May-2017

04:37

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

לא ישים

483

16-May-2017

04:37

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

לא ישים

487

16-May-2017

04:37

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

16-May-2017

04:36

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

16-May-2017

04:37

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

16-May-2017

04:36

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

16-May-2017

04:37

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

לא ישים

498

16-May-2017

04:37

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

לא ישים

733

16-May-2017

04:37

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

לא ישים

739

16-May-2017

04:37

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

לא ישים

799

16-May-2017

04:37

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

לא ישים

492

16-May-2017

04:37

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

לא ישים

495

16-May-2017

04:37

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

לא ישים

475

16-May-2017

04:37

Mtcat.gif

Mtcat.gif

לא ישים

197

17-May-2017

03:17

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

לא ישים

193

17-May-2017

03:17

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

לא ישים

137

17-May-2017

03:17

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

לא ישים

396

17-May-2017

03:17

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

לא ישים

377

17-May-2017

03:17

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

לא ישים

390

17-May-2017

03:17

Mtposts.gif

Mtposts.gif

לא ישים

197

17-May-2017

03:17

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

לא ישים

1,050

16-May-2017

04:37

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

לא ישים

3,521

16-May-2017

04:38

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

לא ישים

4,724

16-May-2017

04:37

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

לא ישים

14,042

16-May-2017

04:38

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

לא ישים

26,950

16-May-2017

04:37

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

לא ישים

30,580

16-May-2017

04:37

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

לא ישים

27,509

16-May-2017

04:37

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

לא ישים

5,239

16-May-2017

04:38

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:37

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

לא ישים

13,142

16-May-2017

04:38

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

לא ישים

6,818

16-May-2017

04:37

Navitem.asc

Navitem.ascx

לא ישים

99

16-May-2017

04:37

Navopt.asx

Navoptions.aspx

לא ישים

7,337

16-May-2017

04:38

New.asx

New.aspx

לא ישים

61,372

16-May-2017

04:38

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

לא ישים

6,664

16-May-2017

04:38

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

לא ישים

4,197

16-May-2017

04:37

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

לא ישים

7,208

16-May-2017

04:38

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

לא ישים

2,762

16-May-2017

04:38

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

לא ישים

4,197

16-May-2017

04:37

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

לא ישים

6,557

16-May-2017

04:38

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

לא ישים

4,197

16-May-2017

04:37

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

לא ישים

4,796

16-May-2017

04:38

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

לא ישים

19,741

16-May-2017

04:38

Newlink.asx

Newlink.aspx

לא ישים

9,284

16-May-2017

04:38

Newmws.asx

Newmws.aspx

לא ישים

18,858

16-May-2017

04:38

Newnav.asx

Newnav.aspx

לא ישים

6,130

16-May-2017

04:38

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

לא ישים

4,197

16-May-2017

04:37

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

לא ישים

2,777

16-May-2017

04:38

Newprev.asc

Newpreview.ascx

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:37

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

לא ישים

18,686

16-May-2017

04:38

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

לא ישים

10,513

16-May-2017

04:38

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

לא ישים

2,570

16-May-2017

04:38

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

לא ישים

101,533

16-May-2017

04:37

Non_ie.js

Non_ie.js

לא ישים

59,623

16-May-2017

04:37

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

לא ישים

11,676

16-May-2017

04:38

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

לא ישים

2,196

16-May-2017

04:37

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

לא ישים

13,569

16-May-2017

04:38

Offline.debug.js

Offline.debug.js

לא ישים

7,585

16-May-2017

04:37

Offline.js

Offline.js

לא ישים

3,595

16-May-2017

04:37

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4919.1000

1,492,296

16-May-2017

04:37

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

16-May-2017

04:37

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

לא ישים

13,658

16-May-2017

04:38

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

16-May-2017

04:37

Onenote.ashx

Onenote.ashx

לא ישים

89

16-May-2017

04:37

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

16-May-2017

04:36

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4937.1000

2,625,280

16-May-2017

04:37

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

16-May-2017

04:37

Openfold.gif

Openfold.gif

לא ישים

142

15-May-2017

19:06

Osfserver.resx

Osfserver.resx

לא ישים

45,025

16-May-2017

04:37

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

לא ישים

29,416

16-May-2017

04:37

Oslo.prev

Oslo.preview

לא ישים

10,159

16-May-2017

04:37

Owners.asx

Owners.aspx

לא ישים

5,602

16-May-2017

04:38

Ows.debug.js

Ows.debug.js

לא ישים

510,574

16-May-2017

04:37

Ows.js

Ows.js

לא ישים

265,076

16-May-2017

04:37

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

לא ישים

9,579

16-May-2017

04:37

Owsbrows.js

Owsbrows.js

לא ישים

6,113

16-May-2017

04:37

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

לא ישים

481

16-May-2017

04:37

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

לא ישים

5,251

16-May-2017

04:38

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

לא ישים

5,247

16-May-2017

04:38

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

לא ישים

5,247

16-May-2017

04:38

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

לא ישים

5,249

16-May-2017

04:38

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

לא ישים

5,251

16-May-2017

04:38

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

לא ישים

5,251

16-May-2017

04:38

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

לא ישים

5,248

16-May-2017

04:38

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

לא ישים

5,250

16-May-2017

04:38

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

לא ישים

5,248

16-May-2017

04:38

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

לא ישים

5,243

16-May-2017

04:38

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

לא ישים

5,246

16-May-2017

04:38

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

לא ישים

5,245

16-May-2017

04:38

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

לא ישים

3,110

16-May-2017

04:38

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

לא ישים

3,121

16-May-2017

04:38

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

לא ישים

3,122

16-May-2017

04:38

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

לא ישים

3,121

16-May-2017

04:38

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

לא ישים

3,116

16-May-2017

04:38

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

לא ישים

3,118

16-May-2017

04:38

Password.asx

Password.aspx

לא ישים

8,483

16-May-2017

04:38

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

לא ישים

8,443

16-May-2017

04:38

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

לא ישים

7,284

16-May-2017

04:38

People.amx

People.asmx

לא ישים

88

16-May-2017

04:37

People.asx

People.aspx

לא ישים

22,688

16-May-2017

04:38

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

לא ישים

1,285

16-May-2017

04:37

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

לא ישים

9,093

16-May-2017

04:37

Perms.amx

Permissions.asmx

לא ישים

94

16-May-2017

04:37

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

לא ישים

1,315

16-May-2017

04:37

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

לא ישים

13,698

16-May-2017

04:37

Permstup.asx

Permsetup.aspx

לא ישים

18,411

16-May-2017

04:38

Picker.asx

Picker.aspx

לא ישים

7,885

16-May-2017

04:38

Picker.asx_14

Picker.aspx

לא ישים

8,613

16-May-2017

04:38

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

לא ישים

8,912

16-May-2017

04:38

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

לא ישים

8,739

16-May-2017

04:38

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

85,910

16-May-2017

04:37

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

126,114

16-May-2017

04:38

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

לא ישים

3

16-May-2017

04:38

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

לא ישים

16,089

16-May-2017

04:37

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

לא ישים

8,700

16-May-2017

04:37

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

16-May-2017

04:37

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-May-2017

04:37

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

16-May-2017

04:37

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-May-2017

04:37

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

16-May-2017

04:37

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-May-2017

04:37

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

16-May-2017

04:37

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-May-2017

04:37

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

16-May-2017

04:37

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-May-2017

04:37

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

16-May-2017

04:37

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-May-2017

04:37

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

לא ישים

592

16-May-2017

04:37

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-May-2017

04:37

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

לא ישים

597

16-May-2017

04:37

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

16-May-2017

04:37

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

לא ישים

605

16-May-2017

04:37

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-May-2017

04:37

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

לא ישים

611

16-May-2017

04:37

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-May-2017

04:37

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

16-May-2017

04:37

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

16-May-2017

04:37

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

לא ישים

595

16-May-2017

04:37

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-May-2017

04:37

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

לא ישים

601

16-May-2017

04:37

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

16-May-2017

04:37

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

16-May-2017

04:37

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-May-2017

04:37

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

16-May-2017

04:37

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-May-2017

04:37

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

16-May-2017

04:37

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-May-2017

04:37

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

לא ישים

593

16-May-2017

04:37

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-May-2017

04:37

Polc.asx

Policy.aspx

לא ישים

14,387

16-May-2017

04:38

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

לא ישים

7,109

16-May-2017

04:38

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

לא ישים

116,092

16-May-2017

04:38

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

לא ישים

116,100

16-May-2017

04:38

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

לא ישים

10,688

16-May-2017

04:38

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

לא ישים

10,142

16-May-2017

04:38

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

לא ישים

12,411

16-May-2017

04:38

Popup.mas

Popup.master

לא ישים

3,088

16-May-2017

04:38

Portal.asx

Portal.aspx

לא ישים

9,896

16-May-2017

04:38

Post.asp_blogcon

Post.aspx

לא ישים

3,153

16-May-2017

04:37

Privacy.asx

Privacy.aspx

לא ישים

8,269

16-May-2017

04:38

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,270

16-May-2017

04:38

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,037

16-May-2017

04:38

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

לא ישים

1,605

16-May-2017

04:38

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

לא ישים

878

17-May-2017

03:17

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

לא ישים

5,393

16-May-2017

04:38

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4881.1000

564,552

16-May-2017

04:37

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

לא ישים

273

16-May-2017

04:37

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4881.1000

825,664

16-May-2017

04:37

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

לא ישים

273

16-May-2017

04:37

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

לא ישים

181

16-May-2017

04:37

Pubback.asx

Publishback.aspx

לא ישים

4,934

16-May-2017

04:38

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

לא ישים

10,886

16-May-2017

04:38

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

לא ישים

217,711

16-May-2017

04:38

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

לא ישים

199,982

16-May-2017

04:38

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

לא ישים

130,124

16-May-2017

04:37

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

לא ישים

69,543

16-May-2017

04:37

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

לא ישים

8,030

16-May-2017

04:38

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

לא ישים

3,208

16-May-2017

04:37

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

לא ישים

6,023

16-May-2017

04:38

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

לא ישים

3,790

16-May-2017

04:38

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

לא ישים

16,593

16-May-2017

04:38

Reghost.asx

Reghost.aspx

לא ישים

7,879

16-May-2017

04:38

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

לא ישים

21,661

16-May-2017

04:38

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

לא ישים

4,058

16-May-2017

04:38

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

לא ישים

10,073

16-May-2017

04:38

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

לא ישים

1,762

16-May-2017

04:38

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

לא ישים

1,771

16-May-2017

04:38

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

לא ישים

8,676

16-May-2017

04:38

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

לא ישים

16,619

16-May-2017

04:37

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

לא ישים

3,946

16-May-2017

04:38

Reorder.asx

Reorder.aspx

לא ישים

11,743

16-May-2017

04:38

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

לא ישים

3,259

16-May-2017

04:37

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

לא ישים

3,272

16-May-2017

04:37

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

לא ישים

4,357

16-May-2017

04:38

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,860

16-May-2017

04:38

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,750

16-May-2017

04:38

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

2,625

16-May-2017

04:38

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

לא ישים

6,562

16-May-2017

04:38

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

לא ישים

6,425

16-May-2017

04:38

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

לא ישים

7,673

16-May-2017

04:38

Isswfresources.resx

Resources.resx

לא ישים

2,072

16-May-2017

04:38

Restore.asx

Restore.aspx

לא ישים

16,105

16-May-2017

04:38

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

לא ישים

22,878

16-May-2017

04:38

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

לא ישים

7,381

16-May-2017

04:38

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

לא ישים

6,160

16-May-2017

04:38

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

לא ישים

6,497

16-May-2017

04:38

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

לא ישים

4,614

16-May-2017

04:38

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

לא ישים

46,291

16-May-2017

04:37

Roamingapps.js

Roamingapps.js

לא ישים

19,190

16-May-2017

04:37

Role.asx

Role.aspx

לא ישים

11,001

16-May-2017

04:38

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

לא ישים

3,480

16-May-2017

04:38

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

לא ישים

10,212

16-May-2017

04:38

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

לא ישים

3,199

16-May-2017

04:38

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

לא ישים

3,153

16-May-2017

04:38

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

לא ישים

8,044

16-May-2017

04:38

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

לא ישים

4,696

16-May-2017

04:38

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

לא ישים

8,570

16-May-2017

04:37

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

לא ישים

5,198

16-May-2017

04:38

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

לא ישים

17,496

16-May-2017

04:38

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

לא ישים

3,583

16-May-2017

04:38

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

לא ישים

7,063

16-May-2017

04:38

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

לא ישים

28,102

16-May-2017

04:37

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

לא ישים

200

16-May-2017

04:38

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

לא ישים

11,428

16-May-2017

04:38

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

לא ישים

5,674

16-May-2017

04:38

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

לא ישים

6,013

16-May-2017

04:38

Seattle.mas

Seattle.master

לא ישים

29,925

16-May-2017

04:37

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

לא ישים

29,925

16-May-2017

04:37

Seattle.prev

Seattle.preview

לא ישים

10,725

16-May-2017

04:37

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

לא ישים

443

16-May-2017

04:37

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

לא ישים

5,141

16-May-2017

04:38

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

לא ישים

6,801

16-May-2017

04:38

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

לא ישים

5,398

16-May-2017

04:38

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

לא ישים

3,916

16-May-2017

04:37

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

לא ישים

5,358

16-May-2017

04:38

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

לא ישים

8,606

16-May-2017

04:38

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

לא ישים

4,908

16-May-2017

04:38

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

לא ישים

4,982

16-May-2017

04:38

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

לא ישים

9,385

16-May-2017

04:38

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

לא ישים

8,459

16-May-2017

04:38

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

לא ישים

5,356

16-May-2017

04:38

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

לא ישים

12,745

16-May-2017

04:38

Server.asx

Server.aspx

לא ישים

9,131

16-May-2017

04:38

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

לא ישים

4,890

16-May-2017

04:38

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

לא ישים

4,334

16-May-2017

04:38

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

לא ישים

2,991

16-May-2017

04:38

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

לא ישים

4,443

16-May-2017

04:38

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

לא ישים

4,034

16-May-2017

04:38

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

לא ישים

10,169

16-May-2017

04:38

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

לא ישים

4,101

16-May-2017

04:38

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

לא ישים

8,692

16-May-2017

04:38

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

לא ישים

7,059

16-May-2017

04:38

Setanon.asx

Setanon.aspx

לא ישים

12,399

16-May-2017

04:38

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

לא ישים

7,631

16-May-2017

04:38

Settings.asx

Settings.aspx

לא ישים

3,673

16-May-2017

04:38

Settings.asx_14

Settings.aspx

לא ישים

9,565

16-May-2017

04:38

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

16-May-2017

04:36

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

16-May-2017

04:38

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

16-May-2017

04:38

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

לא ישים

94

16-May-2017

04:37

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

לא ישים

1,297

16-May-2017

04:37

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

לא ישים

4,036

16-May-2017

04:37

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

לא ישים

5,297

16-May-2017

04:38

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

לא ישים

9,838

16-May-2017

04:37

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

לא ישים

6,974

16-May-2017

04:38

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

לא ישים

6,769

16-May-2017

04:38

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

לא ישים

98

16-May-2017

04:37

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

לא ישים

1,349

16-May-2017

04:37

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

לא ישים

25,799

16-May-2017

04:37

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

לא ישים

13,976

16-May-2017

04:38

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

לא ישים

61,362

16-May-2017

04:37

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

לא ישים

18,000

16-May-2017

04:37

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

לא ישים

71,639

16-May-2017

04:37

Sharing.js

Sharing.js

לא ישים

27,124

16-May-2017

04:37

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

לא ישים

689

16-May-2017

04:37

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

לא ישים

8,832

16-May-2017

04:37

Signout.asx

Signout.aspx

לא ישים

1,509

16-May-2017

04:38

Sigstore.cer

Sigstore.cer

לא ישים

689

16-May-2017

04:37

Sigstore.dll

Sigstore.dll

לא ישים

8,816

16-May-2017

04:37

Silverlight.js_script

Silverlight.js

לא ישים

7,950

16-May-2017

04:38

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

לא ישים

669

16-May-2017

04:37

Simple.mas

Simple.master

לא ישים

10,243

16-May-2017

04:38

Simpv4.mas

Simplev4.master

לא ישים

6,530

16-May-2017

04:38

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

לא ישים

12,299

16-May-2017

04:38

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

לא ישים

10,242

16-May-2017

04:38

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

לא ישים

10,522

16-May-2017

04:38

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

לא ישים

9,189

16-May-2017

04:38

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

לא ישים

3,632

16-May-2017

04:38

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

לא ישים

90

16-May-2017

04:37

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

לא ישים

1,289

16-May-2017

04:37

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

לא ישים

36,711

16-May-2017

04:37

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,918

16-May-2017

04:38

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,915

16-May-2017

04:38

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

16-May-2017

04:38

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

16-May-2017

04:38

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

לא ישים

24,323

16-May-2017

04:38

Siterss.asx

Siterss.aspx

לא ישים

10,595

16-May-2017

04:38

Sites.amx

Sites.asmx

לא ישים

87

16-May-2017

04:37

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

לא ישים

1,283

16-May-2017

04:37

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

לא ישים

13,639

16-May-2017

04:38

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

לא ישים

22,976

16-May-2017

04:37

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,373

16-May-2017

04:38

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,416

16-May-2017

04:38

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

16-May-2017

04:37

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

16-May-2017

04:37

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

לא ישים

808

16-May-2017

04:37

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

לא ישים

808

16-May-2017

04:37

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

16-May-2017

04:38

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

16-May-2017

04:38

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

לא ישים

4,133

16-May-2017

04:37

Solns.asx

Solutions.aspx

לא ישים

4,786

16-May-2017

04:38

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

לא ישים

10,835

16-May-2017

04:38

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

לא ישים

10,912

16-May-2017

04:38

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

לא ישים

73,924

16-May-2017

04:37

Sp.core.js

Sp.core.js

לא ישים

40,446

16-May-2017

04:37

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

לא ישים

114,154

16-May-2017

04:37

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

לא ישים

67,895

16-May-2017

04:37

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

לא ישים

5,825

16-May-2017

04:38

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

לא ישים

255

16-May-2017

04:38

Sp.debug.js

Sp.debug.js

לא ישים

1,003,664

16-May-2017

04:37

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

לא ישים

575,930

16-May-2017

04:38

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

לא ישים

40,770

16-May-2017

04:37

Sp.exp.js

Sp.exp.js

לא ישים

24,528

16-May-2017

04:37

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

לא ישים

55,563

16-May-2017

04:37

Sp.init.js

Sp.init.js

לא ישים

32,205

16-May-2017

04:37

Sp.js

Sp.js

לא ישים

625,904

16-May-2017

04:37

Sp.js_14

Sp.js

לא ישים

390,757

16-May-2017

04:38

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

לא ישים

16,415

16-May-2017

04:38

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

לא ישים

249

16-May-2017

04:38

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

לא ישים

15,227

16-May-2017

04:37

Spmap.js

Sp.map.js

לא ישים

8,235

16-May-2017

04:37

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

לא ישים

34,379

16-May-2017

04:37

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

לא ישים

81,201

16-May-2017

04:37

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

לא ישים

51,540

16-May-2017

04:37

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

לא ישים

73,515

16-May-2017

04:38

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

363,159

16-May-2017

04:37

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

325,227

16-May-2017

04:38

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

לא ישים

224,039

16-May-2017

04:37

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

185,617

16-May-2017

04:37

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

110,347

16-May-2017

04:38

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

לא ישים

111,493

16-May-2017

04:37

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

לא ישים

68,791

16-May-2017

04:38

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

לא ישים

422,096

16-May-2017

04:37

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

לא ישים

293,843

16-May-2017

04:37

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

לא ישים

18,342

16-May-2017

04:37

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

לא ישים

11,378

16-May-2017

04:37

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

לא ישים

42,395

16-May-2017

04:37

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

לא ישים

26,257

16-May-2017

04:37

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

לא ישים

277,389

16-May-2017

04:37

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

לא ישים

144,873

16-May-2017

04:37

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

לא ישים

10,163

16-May-2017

04:37

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

לא ישים

6,953

16-May-2017

04:37

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

לא ישים

16,063

16-May-2017

04:37

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

לא ישים

11,315

16-May-2017

04:37

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

לא ישים

50,644

16-May-2017

04:37

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

לא ישים

31,017

16-May-2017

04:37

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

לא ישים

99,428

16-May-2017

04:37

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

לא ישים

52,107

16-May-2017

04:37

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

לא ישים

55,987

16-May-2017

04:37

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

לא ישים

38,359

16-May-2017

04:37

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

לא ישים

69,292

16-May-2017

04:37

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

לא ישים

40,375

16-May-2017

04:37

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

לא ישים

136,871

16-May-2017

04:37

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

לא ישים

82,361

16-May-2017

04:37

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

לא ישים

27,973

16-May-2017

04:37

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

לא ישים

27,973

16-May-2017

04:37

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

לא ישים

27,858

16-May-2017

04:37

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

לא ישים

17,478

16-May-2017

04:37

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

1,011,380

16-May-2017

04:37

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

594,574

16-May-2017

04:38

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

לא ישים

584,098

16-May-2017

04:37

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

לא ישים

365,926

16-May-2017

04:38

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

לא ישים

65,203

16-May-2017

04:37

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

לא ישים

40,240

16-May-2017

04:37

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

לא ישים

433,941

16-May-2017

04:37

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

לא ישים

239,788

16-May-2017

04:37

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

לא ישים

58,451

16-May-2017

04:37

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

לא ישים

34,083

16-May-2017

04:37

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

לא ישים

359,721

16-May-2017

04:38

Spcf.asx

Spcf.aspx

לא ישים

19,428

16-May-2017

04:38

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

לא ישים

115

16-May-2017

04:37

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

לא ישים

110

16-May-2017

04:37

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

לא ישים

12,854

16-May-2017

04:38

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

לא ישים

11,428

16-May-2017

04:37

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,238

16-May-2017

04:38

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

לא ישים

182,686

16-May-2017

04:37

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

לא ישים

39,173

16-May-2017

04:38

Spgantt.js

Spgantt.js

לא ישים

65,737

16-May-2017

04:37

Spgantt.js_14

Spgantt.js

לא ישים

19,338

16-May-2017

04:38

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

לא ישים

7,321

16-May-2017

04:37

Spgridvw.js

Spgridview.js

לא ישים

4,593

16-May-2017

04:37

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

16-May-2017

04:37

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

לא ישים

42,064

16-May-2017

04:37

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

לא ישים

1,319

16-May-2017

04:37

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

לא ישים

8,629

16-May-2017

04:37

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

לא ישים

476

16-May-2017

04:37

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

16-May-2017

04:37

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

לא ישים

644

16-May-2017

04:37

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

16-May-2017

04:37

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

לא ישים

654

16-May-2017

04:37

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

16-May-2017

04:37

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

לא ישים

644

16-May-2017

04:37

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

לא ישים

10,067

16-May-2017

04:38

Start.asx

Start.aspx

לא ישים

1,048

16-May-2017

04:38

Start.debug.js

Start.debug.js

לא ישים

174,744

16-May-2017

04:37

Start.js

Start.js

לא ישים

95,780

16-May-2017

04:37

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

לא ישים

14,510

16-May-2017

04:38

Store.sql

Store.sql

לא ישים

6,502,682

16-May-2017

04:37

Storefront.asx

Storefront.aspx

לא ישים

4,349

16-May-2017

04:38

Storeup.sql

Storeup.sql

לא ישים

512,275

16-May-2017

04:37

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

לא ישים

131

16-May-2017

04:37

Storman.asx

Storman.aspx

לא ישים

10,595

16-May-2017

04:38

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

16-May-2017

04:37

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

לא ישים

272

16-May-2017

04:37

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

16-May-2017

04:37

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4911.1000

553,728

16-May-2017

04:37

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4937.1000

3,918,080

16-May-2017

04:37

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

לא ישים

10,435

16-May-2017

04:38

Subedit.asx

Subedit.aspx

לא ישים

14,784

16-May-2017

04:38

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

לא ישים

156

16-May-2017

04:38

Subnew.asx

Subnew.aspx

לא ישים

15,223

16-May-2017

04:38

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

לא ישים

33,788

16-May-2017

04:37

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

לא ישים

367

16-May-2017

04:37

Success.asx

Success.aspx

לא ישים

3,172

16-May-2017

04:38

Successp.asx

Successpopup.aspx

לא ישים

3,735

16-May-2017

04:38

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

לא ישים

32,558

16-May-2017

04:37

Suitelnk.js

Suitelinks.js

לא ישים

13,795

16-May-2017

04:37

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

לא ישים

3,200

16-May-2017

04:37

Survedit.asx

Survedit.aspx

לא ישים

37,673

16-May-2017

04:38

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

לא ישים

36,103

16-May-2017

04:38

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

לא ישים

11,735

16-May-2017

04:38

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

לא ישים

12,621

16-May-2017

04:38

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

לא ישים

8,942

16-May-2017

04:38

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,178

16-May-2017

04:38

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

לא ישים

6,769

16-May-2017

04:38

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

לא ישים

4,633

16-May-2017

04:38

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

לא ישים

13,499

16-May-2017

04:38

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

לא ישים

6,798

16-May-2017

04:38

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

12,183

16-May-2017

04:38

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

לא ישים

11,081

16-May-2017

04:38

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

לא ישים

3,028

16-May-2017

04:38

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

לא ישים

3,562

16-May-2017

04:38

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

לא ישים

12,268

16-May-2017

04:38

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

לא ישים

7,749

16-May-2017

04:38

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

לא ישים

3,645

16-May-2017

04:38

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

לא ישים

8,491

16-May-2017

04:38

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

לא ישים

4,495

16-May-2017

04:38

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

לא ישים

4,069

16-May-2017

04:38

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

6,403

16-May-2017

04:38

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

6,296

16-May-2017

04:38

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

לא ישים

11,323

16-May-2017

04:38

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

לא ישים

10,735

16-May-2017

04:38

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

לא ישים

5,705

16-May-2017

04:38

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

לא ישים

2,637

16-May-2017

04:38

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

לא ישים

2,637

16-May-2017

04:38

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

לא ישים

9,478

16-May-2017

04:38

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

27,508

16-May-2017

04:38

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

לא ישים

8,814

16-May-2017

04:38

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

לא ישים

16,234

16-May-2017

04:38

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

לא ישים

16,454

16-May-2017

04:38

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,289

16-May-2017

04:38

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

13,386

16-May-2017

04:38

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

לא ישים

6,189

16-May-2017

04:38

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

לא ישים

5,272

16-May-2017

04:38

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

לא ישים

207

16-May-2017

04:38

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

לא ישים

28,675

16-May-2017

04:38

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

לא ישים

1,339

16-May-2017

04:38

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

לא ישים

36,906

16-May-2017

04:37

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

לא ישים

442

16-May-2017

04:37

Timecard.js

Timecard.js

לא ישים

20,888

16-May-2017

04:37

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

לא ישים

15,814

16-May-2017

04:38

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

לא ישים

831

16-May-2017

04:37

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

1,842

16-May-2017

04:37

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,420

16-May-2017

04:37

Timer.asx

Timer.aspx

לא ישים

8,984

16-May-2017

04:38

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

לא ישים

5,114

16-May-2017

04:38

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

לא ישים

8,860

16-May-2017

04:38

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

לא ישים

8,361

16-May-2017

04:38

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

לא ישים

2,370

16-May-2017

04:38

Topnav.asx

Topnav.aspx

לא ישים

7,717

16-May-2017

04:38

Topologyservicesvc

Topology.svc

לא ישים

347

16-May-2017

04:38

Topology.asc

Topologyview.ascx

לא ישים

4,091

16-May-2017

04:38

Topology.dwp

Topologyview.dwp

לא ישים

495

16-May-2017

04:37

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

לא ישים

3,656

16-May-2017

04:38

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

לא ישים

27,328

15-May-2017

19:06

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

לא ישים

77,944

15-May-2017

19:06

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

לא ישים

51,708

15-May-2017

19:06

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

לא ישים

30,976

15-May-2017

19:06

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

לא ישים

6,276

16-May-2017

04:38

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

לא ישים

6,082

16-May-2017

04:38

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

לא ישים

5,541

16-May-2017

04:38

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

לא ישים

9,818

16-May-2017

04:38

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

לא ישים

12,032

16-May-2017

04:38

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

לא ישים

11,239

16-May-2017

04:38

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

16-May-2017

04:37

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

לא ישים

6,294

16-May-2017

04:37

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

16-May-2017

04:37

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

לא ישים

5,911

16-May-2017

04:37

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

16-May-2017

04:37

Upload.asx

Upload.aspx

לא ישים

13,234

16-May-2017

04:38

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

16-May-2017

04:37

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

לא ישים

3,491

16-May-2017

04:38

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

16-May-2017

04:38

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

16-May-2017

04:37

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

16-May-2017

04:38

Usage.asx

Usage.aspx

לא ישים

7,871

16-May-2017

04:38

Usagedb.sql

Usagedb.sql

לא ישים

81,583

16-May-2017

04:37

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

לא ישים

6,089

16-May-2017

04:38

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

לא ישים

3,520

16-May-2017

04:38

User.asx

User.aspx

לא ישים

27,691

16-May-2017

04:38

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

לא ישים

4,299

16-May-2017

04:38

Useredit.asx

Useredit.aspx

לא ישים

4,175

16-May-2017

04:38

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

לא ישים

92

16-May-2017

04:37

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

לא ישים

1,311

16-May-2017

04:37

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

לא ישים

82,880

16-May-2017

04:37

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

לא ישים

1,848

16-May-2017

04:38

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

לא ישים

9,435

16-May-2017

04:38

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

לא ישים

81,392

16-May-2017

04:37

V4.mas

V4.master

לא ישים

26,916

16-May-2017

04:37

V4.mas_mplib

V4.master

לא ישים

26,916

16-May-2017

04:37

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

לא ישים

5,692

16-May-2017

04:38

Versions.amx

Versions.asmx

לא ישים

90

16-May-2017

04:37

Versions.asx

Versions.aspx

לא ישים

35,361

16-May-2017

04:38

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

לא ישים

1,289

16-May-2017

04:37

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

לא ישים

9,474

16-May-2017

04:37

View.asx_mobile

View.aspx

לא ישים

2,424

16-May-2017

04:38

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

לא ישים

17,212

16-May-2017

04:38

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

לא ישים

17,275

16-May-2017

04:38

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,960

16-May-2017

04:38

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

14,303

16-May-2017

04:38

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

לא ישים

4,190

16-May-2017

04:37

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

לא ישים

3,223

16-May-2017

04:38

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

לא ישים

4,190

16-May-2017

04:37

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

לא ישים

4,994

16-May-2017

04:38

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

לא ישים

220,325

16-May-2017

04:38

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

לא ישים

3,747

16-May-2017

04:38

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,199

16-May-2017

04:38

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,046

16-May-2017

04:38

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

לא ישים

33,824

16-May-2017

04:38

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

לא ישים

16,520

16-May-2017

04:38

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

לא ישים

218,013

16-May-2017

04:38

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:38

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

16-May-2017

04:38

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

לא ישים

4,190

16-May-2017

04:37

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

לא ישים

13,786

16-May-2017

04:38

Views.amx

Views.asmx

לא ישים

87

16-May-2017

04:37

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

לא ישים

1,283

16-May-2017

04:37

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

לא ישים

25,520

16-May-2017

04:37

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

לא ישים

26,314

16-May-2017

04:38

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

לא ישים

8,912

16-May-2017

04:38

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

לא ישים

8,991

16-May-2017

04:38

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

לא ישים

52,139

16-May-2017

04:38

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

לא ישים

65,273

16-May-2017

04:38

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

לא ישים

2,059

16-May-2017

04:38

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

לא ישים

6,028

16-May-2017

04:38

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

לא ישים

8,803

16-May-2017

04:38

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

לא ישים

2,986

16-May-2017

04:38

Appmngweb.config

Web.config

לא ישים

2,641

16-May-2017

04:37

Bdcserviceweb.config

Web.config

לא ישים

3,156

16-May-2017

04:37

Securitytokenconfig

Web.config

לא ישים

6,235

16-May-2017

04:37

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

לא ישים

2,647

16-May-2017

04:37

Topologyserviceconfig

Web.config

לא ישים

1,604

16-May-2017

04:38

Usercodeweb.cfg

Web.config

לא ישים

1,002

16-May-2017

04:38

Web.cfg

Web.config

לא ישים

63,069

16-May-2017

04:37

Web.cfg_forms

Web.config

לא ישים

216

16-May-2017

04:37

Web.cfg_mobile

Web.config

לא ישים

10,909

16-May-2017

04:38

Web.cfg_multilogin

Web.config

לא ישים

216

16-May-2017

04:37

Web.cfg_trust

Web.config

לא ישים

2,190

16-May-2017

04:37

Web.cfg_windows

Web.config

לא ישים

214

16-May-2017

04:37

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

לא ישים

5,468

16-May-2017

04:38

Webapps.asx

Webapplications.aspx

לא ישים

5,350

16-May-2017

04:38

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

לא ישים

1,500

16-May-2017

04:38

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

16-May-2017

04:38

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

16-May-2017

04:37

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

לא ישים

7,202

16-May-2017

04:38

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

לא ישים

186

16-May-2017

04:37

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

לא ישים

1,315

16-May-2017

04:37

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

לא ישים

56,408

16-May-2017

04:37

Webs.amx

Webs.asmx

לא ישים

86

16-May-2017

04:37

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

לא ישים

1,281

16-May-2017

04:37

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

לא ישים

41,302

16-May-2017

04:37

Wfform.js

Wfformtemplates.js

לא ישים

5,024

16-May-2017

04:37

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

לא ישים

202

16-May-2017

04:37

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

לא ישים

448

16-May-2017

04:37

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

לא ישים

445

16-May-2017

04:37

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

לא ישים

1,123

16-May-2017

04:38

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

לא ישים

395

16-May-2017

04:37

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

לא ישים

3,356

16-May-2017

04:37

Wopi.ashx

Wopi.ashx

לא ישים

86

16-May-2017

04:37

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

16-May-2017

04:38

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

16-May-2017

04:38

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

16-May-2017

04:38

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

16-May-2017

04:38

Workflow.asx

Workflow.aspx

לא ישים

25,914

16-May-2017

04:37

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

לא ישים

6,741

16-May-2017

04:38

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

לא ישים

1,180

16-May-2017

04:37

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

לא ישים

5,101

16-May-2017

04:38

Workspce.asx

Workspce.aspx

לא ישים

8,290

16-May-2017

04:38

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

לא ישים

47,522

16-May-2017

04:37

Wpadder.js

Wpadder.js

לא ישים

29,670

16-May-2017

04:37

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

לא ישים

6,894

16-May-2017

04:37

Wpcm.js

Wpcm.js

לא ישים

3,509

16-May-2017

04:37

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

לא ישים

5,740

16-May-2017

04:38

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

לא ישים

4,943

16-May-2017

04:38

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

לא ישים

761

16-May-2017

04:38

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

לא ישים

15,843

16-May-2017

04:37

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

לא ישים

27,940

16-May-2017

04:37

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

לא ישים

198

16-May-2017

04:38

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

לא ישים

1,806

16-May-2017

04:37

Wss.rsx

Wss.resx

לא ישים

723,698

16-May-2017

04:38

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

לא ישים

13,782

16-May-2017

04:37

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

לא ישים

9,149

16-May-2017

04:37

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

לא ישים

5,855

16-May-2017

04:37

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

לא ישים

1,448

16-May-2017

04:38

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

לא ישים

10,901

16-May-2017

04:38

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

16-May-2017

04:37

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

16-May-2017

04:36

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

לא ישים

1,904

16-May-2017

04:37

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

לא ישים

2,979

16-May-2017

04:37

Xtp.js

Xtp.js

לא ישים

1,491

16-May-2017

04:37

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

לא ישים

12,801

16-May-2017

04:38

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×