היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הודעה

עדכון זה אינו זמין עוד. כדי לפתור את הבעיות המתוארות במאמר זה, התקן את העדכון האחרון של Microsoft Office מתוך מאמר Microsoft Docs הבא:

העדכונים האחרונים עבור גירסאות Office המשתמשות ב-Windows Installer (MSI)

מאמר זה מתאר את עדכון KB3054953 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013 שפורסם ב-14 ביולי 2015. עדכון זה כולל דרישהמוקדמת.

שיפורים ותיקונים

משפרת את שמות התכונות ' שתף & ' בגירסה הגרמנית של SharePoint Server 2013.

מידע אודות עדכון

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להיות מותקן ב- Microsoft SharePoint קרן 2013 Service Pack 1 .

מידע נוסף

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות. פרטי קובץ Wssmui-en-us. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2,747

16-Jun-2015

08:33

Aclinv.css

Not Applicable

449

16-Jun-2015

08:33

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

16-Jun-2015

08:33

Applicensing.css

Not Applicable

2,710

16-Jun-2015

08:33

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1,023

16-Jun-2015

08:33

Bform.debug.js

Not Applicable

381,732

16-Jun-2015

08:33

Bform.js

Not Applicable

248,919

16-Jun-2015

08:33

Blog.css

Not Applicable

9,350

16-Jun-2015

08:33

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,287

16-Jun-2015

08:33

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,648

16-Jun-2015

08:33

Calendar.css

Not Applicable

29,814

16-Jun-2015

08:33

Calendarv4.css

Not Applicable

17,037

16-Jun-2015

08:33

Core.css

Not Applicable

136,027

16-Jun-2015

08:33

Core.debug.js

Not Applicable

367,486

16-Jun-2015

08:33

Core.en-us.resx

Not Applicable

490,005

16-Jun-2015

08:33

Core.js

Not Applicable

239,173

16-Jun-2015

08:33

Corev15.css

Not Applicable

322,558

16-Jun-2015

08:33

Corev15app.css

Not Applicable

322,652

16-Jun-2015

08:33

Corev4.css

Not Applicable

191,931

16-Jun-2015

08:33

Corev4.css

Not Applicable

208,035

16-Jun-2015

08:33

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

16-Jun-2015

08:33

Cui.css

Not Applicable

37,474

16-Jun-2015

08:33

Cui.css

Not Applicable

37,867

16-Jun-2015

22:09

Cuidark.css

Not Applicable

33,435

16-Jun-2015

08:33

Cuidark.css

Not Applicable

40,263

16-Jun-2015

08:33

Datepicker.css

Not Applicable

7,484

16-Jun-2015

08:33

Datepickerv4.css

Not Applicable

7,457

16-Jun-2015

08:33

Designpreview.css

Not Applicable

1,620

16-Jun-2015

08:33

Devdash.css

Not Applicable

3,912

16-Jun-2015

08:33

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4,415

16-Jun-2015

08:33

Devdash_strings.js

Not Applicable

4,218

16-Jun-2015

08:33

Discthread.css

Not Applicable

1,929

16-Jun-2015

08:33

Error.css

Not Applicable

496

16-Jun-2015

08:33

Form.js

Not Applicable

126,715

16-Jun-2015

08:33

Forms.css

Not Applicable

6,694

16-Jun-2015

08:33

Forms.css

Not Applicable

7,550

16-Jun-2015

08:33

Fpext.msg

Not Applicable

170,871

16-Jun-2015

22:09

Groupboard.css

Not Applicable

1,329

16-Jun-2015

08:33

Help.css

Not Applicable

12,122

16-Jun-2015

08:33

Help.css

Not Applicable

8,203

16-Jun-2015

08:33

Init.debug.js

Not Applicable

172,081

16-Jun-2015

08:33

Init.js

Not Applicable

117,563

16-Jun-2015

08:33

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1,456

16-Jun-2015

08:33

Layouts.css

Not Applicable

21,623

16-Jun-2015

08:33

Layouts.css

Not Applicable

25,350

16-Jun-2015

08:33

Mblrte.css

Not Applicable

40,117

16-Jun-2015

08:33

Menu.css

Not Applicable

3,040

16-Jun-2015

08:33

Menu-21.css

Not Applicable

2,350

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226,024

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93,376

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

16-Jun-2015

22:09

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

16-Jun-2015

22:09

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

16-Jun-2015

22:09

Minimalv4.css

Not Applicable

28,798

16-Jun-2015

08:33

Minimalv4.css

Not Applicable

29,133

16-Jun-2015

08:33

Moeerrorux.css

Not Applicable

3,527

16-Jun-2015

22:09

Mws.css

Not Applicable

3,261

16-Jun-2015

08:33

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45,025

16-Jun-2015

22:09

Oslo.css

Not Applicable

326,114

16-Jun-2015

08:33

Osloapp.css

Not Applicable

322,652

16-Jun-2015

08:33

Ows.debug.js

Not Applicable

336,201

16-Jun-2015

08:33

Ows.js

Not Applicable

219,083

16-Jun-2015

08:33

Owsnocr.css

Not Applicable

9,919

16-Jun-2015

08:33

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9,081

16-Jun-2015

08:33

Pickertree.css

Not Applicable

26,520

16-Jun-2015

08:33

Pickertree.css

Not Applicable

30,033

16-Jun-2015

08:33

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27,588

16-Jun-2015

08:33

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2,072

16-Jun-2015

08:33

Search.css

Not Applicable

45,443

16-Jun-2015

08:33

Searchv15.css

Not Applicable

57,657

16-Jun-2015

08:33

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

16-Jun-2015

08:33

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5,825

16-Jun-2015

08:33

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16,259

16-Jun-2015

08:33

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73,515

16-Jun-2015

08:33

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6,397

16-Jun-2015

08:33

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6,097

16-Jun-2015

08:33

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359,493

16-Jun-2015

08:33

Spstd1.aspx

Not Applicable

2,889

16-Jun-2015

08:33

Spstd1.aspx

Not Applicable

3,870

16-Jun-2015

08:33

Spstd2.aspx

Not Applicable

3,744

16-Jun-2015

08:33

Spstd2.aspx

Not Applicable

4,725

16-Jun-2015

08:33

Spstd3.aspx

Not Applicable

3,317

16-Jun-2015

08:33

Spstd3.aspx

Not Applicable

4,298

16-Jun-2015

08:33

Spstd4.aspx

Not Applicable

3,319

16-Jun-2015

08:33

Spstd4.aspx

Not Applicable

4,300

16-Jun-2015

08:33

Spstd5.aspx

Not Applicable

4,476

16-Jun-2015

08:33

Spstd5.aspx

Not Applicable

5,457

16-Jun-2015

08:33

Spstd6.aspx

Not Applicable

4,385

16-Jun-2015

08:33

Spstd6.aspx

Not Applicable

5,366

16-Jun-2015

08:33

Spstd7.aspx

Not Applicable

4,394

16-Jun-2015

08:33

Spstd7.aspx

Not Applicable

5,375

16-Jun-2015

08:33

Spstd8.aspx

Not Applicable

4,346

16-Jun-2015

08:33

Spstd8.aspx

Not Applicable

5,327

16-Jun-2015

08:33

Storefront.css

Not Applicable

13,204

16-Jun-2015

08:33

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16,414

16-Jun-2015

08:33

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15,825

16-Jun-2015

08:33

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115,839

16-Jun-2015

08:33

Sts_strings.js

Not Applicable

112,389

16-Jun-2015

08:33

Survey.css

Not Applicable

1,827

16-Jun-2015

08:33

Survey.css

Not Applicable

2,477

16-Jun-2015

08:33

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3,024

16-Jun-2015

08:33

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

16-Jun-2015

08:33

Themev4.css

Not Applicable

2,407

16-Jun-2015

08:33

Timeline.css

Not Applicable

30,413

16-Jun-2015

08:33

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11,107

16-Jun-2015

08:33

Wiki.css

Not Applicable

1,159

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmode.css

Not Applicable

18,949

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11,171

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17,596

16-Jun-2015

08:33

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

16-Jun-2015

08:33

Wshellui.mst

Not Applicable

14,848

16-Jun-2015

08:33

Wss.actions

Not Applicable

94,857

16-Jun-2015

08:33

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722,778

16-Jun-2015

08:33

Wssmanifest.man

Not Applicable

662,771

16-Jun-2015

08:33

פרטי קובץ Wss-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Setup.exe

15.0.4735.1000

1,071,808

16-Jun-2015

08:31

Wsssetup.dll

15.0.4735.1000

10,376,872

16-Jun-2015

08:31

הפניות

עיין במידע אודות המינוח הסטנדרטי המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×