מאמר זה מתאר עדכון 5002019 עבור Microsoft SharePoint Server 2019 שפה שהופצה ב- 14 בספטמבר 2021.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מכיל את התיקונים הבאים:

  • מתקן בעיית נגישות שבה גבול המוקד של לוח המקשים אינו מוצג לחלוטין עבור הפקדים סוג ,שם ,השתנה והשתנה על-ידי עמודה כאשר האפשרות תצוגת כל המסמכים מוגדרת לאריחים.

  • פותר בעיה שבה מופיעה בקשה לא צפויה לאימות כאשר משתמש בעל הרשאת קריאה בלבד מנסה להוסיף דף לניווט בממשק המשתמש המודרני (UI).

  • פותר בעיה שבה לחצן הסר המשמש להסרת הרשאות משתמש גלוי למשתמש שאין לו הרשאה מתאימה.

הערה: כדי לפתור בעיות אלה לחלוטין, עליך להתקין את KB 5002018 יחד עם עדכון זה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית והתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft. 

דרישה לסריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים באמצעות תוכנת זיהוי הווירוסים העדכנית ביותר, הזמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין SharePoint Server 2019 Microsoft.

מידע אודות הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

הגירסה הכללית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

x64

wssmui-en-us.msp פרטי קובץ

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Adodb.dll.deploy.forceupdate_1033

Adodb.dll.deploy.forceupdate_1033

6.0.0.0

98,704

17-Aug-2021

05:23

Adodb.dll.deploy_1033

Adodb.dll.deploy_1033

6.0.0.0

98,704

17-Aug-2021

05:23

As_msolui_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

As_msolui_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

2018.150.19.24

22,824

02-Aug-2021

13:30

As_msolui_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

As_msolui_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

2018.150.19.24

23,336

02-Aug-2021

13:34

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Not applicable

344,380

02-Aug-2021

13:23

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy_1033

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

6,170,592

17-Aug-2021

05:23

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy_1033

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

116,720

17-Aug-2021

05:23

Dashboarddesigner.exe.deploy_1033

Dashboarddesigner.exe.deploy_1033

Not applicable

962,456

17-Aug-2021

05:23

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy_1033

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

418,296

17-Aug-2021

05:23

Ddmanager.exe.deploy_1033

Ddmanager.exe.deploy_1033

16.0.10378.20002

305,544

17-Aug-2021

05:23

Ddmanager.intl.dll.deploy_1033

Ddmanager.intl.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

33,680

17-Aug-2021

05:23

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy_1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

69,512

17-Aug-2021

05:23

Designer.application_1033

Designer.application_1033

Not applicable

16,357

17-Aug-2021

05:36

Designer.exe.manifest_1033

Designer.exe.manifest_1033

Not applicable

31,119

17-Aug-2021

05:23

Discoverydownloadmanager.application_1033

Discoverydownloadmanager.application_1033

Not applicable

16,403

17-Aug-2021

05:36

Discoverydownloadmanager.exe.manifest_1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest_1033

Not applicable

25,266

17-Aug-2021

05:23

Downloadsnapshot32.png_1033

Downloadsnapshot32.png_1033

Not applicable

905

06-Aug-2019

02:22

Dsigres.cab.x64_1033

Dsigres.cab.x64_1033

Not applicable

231,455

17-Aug-2021

05:23

Dsigres.cab.x86_1033

Dsigres.cab.x86_1033

Not applicable

193,121

17-Aug-2021

05:25

Emailattestationtemplate.htm_1033

Emailattestationtemplate.htm_1033

Not applicable

4,177

16-Aug-2021

12:13

Ewacommon.png_1033

Ewacommon.png_1033

Not applicable

18,344

06-Aug-2019

02:21

Ewaedit.png_1033

Ewaedit.png_1033

Not applicable

40,861

06-Aug-2019

02:21

Ewais.png_1033

Ewais.png_1033

Not applicable

30,958

06-Aug-2019

02:21

Ewamenu.png_1033

Ewamenu.png_1033

Not applicable

20,696

06-Aug-2019

02:21

Ewaother.png_1033

Ewaother.png_1033

Not applicable

24,490

06-Aug-2019

02:21

Ewr010.png_1033

Ewr010.png_1033

Not applicable

911

06-Aug-2019

02:22

Ewr010rtl.png_1033

Ewr010rtl.png_1033

Not applicable

911

06-Aug-2019

02:22

Ewr034.gif_1033

Ewr034.gif_1033

Not applicable

43

06-Aug-2019

02:22

Ewr051.png_1033

Ewr051.png_1033

Not applicable

720

06-Aug-2019

02:22

Ewr074.png_1033

Ewr074.png_1033

Not applicable

929

06-Aug-2019

02:22

Ewr075.png_1033

Ewr075.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

Ewr076.png_1033

Ewr076.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

Ewr077.png_1033

Ewr077.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

Ewr080.png_1033

Ewr080.png_1033

Not applicable

949

06-Aug-2019

02:22

Ewr095.png_1033

Ewr095.png_1033

Not applicable

931

06-Aug-2019

02:22

Ewr096.png_1033

Ewr096.png_1033

Not applicable

934

06-Aug-2019

02:22

Ewr097.png_1033

Ewr097.png_1033

Not applicable

956

06-Aug-2019

02:22

Ewr098.png_1033

Ewr098.png_1033

Not applicable

954

06-Aug-2019

02:22

Ewr099.png_1033

Ewr099.png_1033

Not applicable

951

06-Aug-2019

02:22

Ewr117.png_1033

Ewr117.png_1033

Not applicable

1,440

06-Aug-2019

02:22

Ewr136.png_1033

Ewr136.png_1033

Not applicable

31,709

06-Aug-2019

02:22

Extshareitemtemplate.htm_1033

Extshareitemtemplate.htm_1033

Not applicable

4,427

16-Aug-2021

12:13

Extsharesitetemplate.htm_1033

Extsharesitetemplate.htm_1033

Not applicable

3,828

16-Aug-2021

12:13

Interop.cdosys.dll.deploy_1033

Interop.cdosys.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

59,792

17-Aug-2021

05:23

Ipfsimages.png_1033

Ipfsimages.png_1033

Not applicable

5,617

06-Aug-2019

02:21

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Not applicable

344,380

02-Aug-2021

13:23

Mergejsinitstrings_js_1033

Mergejsinitstrings_js_1033

Not applicable

23,648

02-Aug-2021

13:28

Mergejsinitstringsd_js_1033

Mergejsinitstringsd_js_1033

Not applicable

24,545

02-Aug-2021

13:28

Mergejsstrings_js_1033

Mergejsstrings_js_1033

Not applicable

185,399

02-Aug-2021

13:28

Mergejsstringsd_js_1033

Mergejsstringsd_js_1033

Not applicable

191,145

02-Aug-2021

13:28

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy_1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

22,920

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy_1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

28,040

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy_1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

2,233,824

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy_1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

62,456

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

852,384

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

302,032

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

302,032

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

97,208

17-Aug-2021

05:23

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy_1033

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

852,384

17-Aug-2021

05:23

Notesstp.exe.oss_1033

Notesstp.exe.oss_1033

16.0.10378.20002

327,616

16-Aug-2021

21:43

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Not applicable

344,380

02-Aug-2021

13:23

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy_1033

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

385,472

17-Aug-2021

05:23

Osrxlpri.dll_1033

Osrxlpri.dll_1033

16.0.10378.20002

29,776

16-Aug-2021

21:43

Ownernotificationemail.htm_1033

Ownernotificationemail.htm_1033

Not applicable

20,604

16-Aug-2021

12:13

Ps16x16.png_1033

Ps16x16.png_1033

Not applicable

33,078

06-Aug-2019

02:21

Ps32x32.png_1033

Ps32x32.png_1033

Not applicable

63,209

06-Aug-2019

02:21

Pwa.lcid.resx_1033

Pwa.lcid.resx_1033

Not applicable

824,177

16-Aug-2021

21:43

Pwagettingstarted.png_1033

Pwagettingstarted.png_1033

Not applicable

11,170

06-Aug-2019

02:21

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy_1033

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

3,908,080

17-Aug-2021

05:23

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy_1033

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

48,096

17-Aug-2021

05:23

Risks16.png_1033

Risks16.png_1033

Not applicable

332

06-Aug-2019

02:24

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy_1033

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

368,600

17-Aug-2021

05:23

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy_1033

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

14,816

17-Aug-2021

05:23

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

23,504

17-Aug-2021

05:23

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

1,363,952

17-Aug-2021

05:23

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy_1033

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

15,840

17-Aug-2021

05:23

Saveas32.png_1033

Saveas32.png_1033

Not applicable

524

06-Aug-2019

02:24

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy_1033

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

109,000

17-Aug-2021

05:23

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy_1033

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy_1033

16.0.10378.20002

938,488

17-Aug-2021

05:23

Sp.res.js_1033

Sp.res.js_1033

Not applicable

37,221

02-Aug-2021

13:38

Spcommon.css_1033

Spcommon.css_1033

Not applicable

338,319

02-Aug-2021

13:23

Spcore.csst_1033

Spcore.csst_1033

Not applicable

338,319

02-Aug-2021

13:23

Spewr117.png_1033

Spewr117.png_1033

Not applicable

1,440

06-Aug-2019

02:22

Spewr136.png_1033

Spewr136.png_1033

Not applicable

31,709

06-Aug-2019

02:22

Spo_shareby_email.htm_1033

Spo_shareby_email.htm_1033

Not applicable

8,585

16-Aug-2021

12:13

Srch.resources.js_1033

Srch.resources.js_1033

Not applicable

31,431

02-Aug-2021

13:36

Srchresources.rsx_1033

Srchresources.rsx_1033

Not applicable

83,170

16-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux069df491499d884516adc7526e3e8fff_1033

Sts_odspnextnewux069df491499d884516adc7526e3e8fff_1033

Not applicable

33,733

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux154c8d36f18bd4a1543ffc323767ff16_1033

Sts_odspnextnewux154c8d36f18bd4a1543ffc323767ff16_1033

Not applicable

17,896

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux227289fa3c8cf22f508c111a99556280_1033

Sts_odspnextnewux227289fa3c8cf22f508c111a99556280_1033

Not applicable

20,092

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux3dc002f25ac03bbaecd682c771cd911a_1033

Sts_odspnextnewux3dc002f25ac03bbaecd682c771cd911a_1033

Not applicable

42,810

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux44631b1e895e7780568dda39b6edb167_1033

Sts_odspnextnewux44631b1e895e7780568dda39b6edb167_1033

Not applicable

3,249

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux5a507bbdbf02e580f02f930ba9ef3488_1033

Sts_odspnextnewux5a507bbdbf02e580f02f930ba9ef3488_1033

Not applicable

28,789

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux62dffd1bdc31b43c3da44a099d7eed38_1033

Sts_odspnextnewux62dffd1bdc31b43c3da44a099d7eed38_1033

Not applicable

78,089

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux699cf26f8ffd1f7a4536eb87010e0e8c_1033

Sts_odspnextnewux699cf26f8ffd1f7a4536eb87010e0e8c_1033

Not applicable

94,206

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux7bac38b3b3072299cf92534c741a1239_1033

Sts_odspnextnewux7bac38b3b3072299cf92534c741a1239_1033

Not applicable

1,016

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux8abcf6b9725481129b559bea962aef28_1033

Sts_odspnextnewux8abcf6b9725481129b559bea962aef28_1033

Not applicable

84,130

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewux8be8441609055efe37fe754e9e0aead6_1033

Sts_odspnextnewux8be8441609055efe37fe754e9e0aead6_1033

Not applicable

33,925

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxa37259d6af4232029ae67da266532890_1033

Sts_odspnextnewuxa37259d6af4232029ae67da266532890_1033

Not applicable

46,946

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxb2368007487a6c008af928e8ab93c01e_1033

Sts_odspnextnewuxb2368007487a6c008af928e8ab93c01e_1033

Not applicable

67,548

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxc47d6289246e00f37cc48e1b0993dc45_1033

Sts_odspnextnewuxc47d6289246e00f37cc48e1b0993dc45_1033

Not applicable

407

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxc7cee898aa63ad643aa9800cb1fa8b45_1033

Sts_odspnextnewuxc7cee898aa63ad643aa9800cb1fa8b45_1033

Not applicable

15,131

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxd90010528b8c733990de6a4598c8d3f0_1033

Sts_odspnextnewuxd90010528b8c733990de6a4598c8d3f0_1033

Not applicable

13,028

03-Aug-2021

21:41

Sts_odspnextnewuxfe5e71e0f1e7995d5c9766ff10e240af_1033

Sts_odspnextnewuxfe5e71e0f1e7995d5c9766ff10e240af_1033

Not applicable

22,209

03-Aug-2021

21:41

Sts_spclientnewux07e384039628ca88b120829a7f9c8768_1033

Sts_spclientnewux07e384039628ca88b120829a7f9c8768_1033

Not applicable

151,554

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux0a0d0ff540ad5e03aa0718151e017f4d_1033

Sts_spclientnewux0a0d0ff540ad5e03aa0718151e017f4d_1033

Not applicable

52,618

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux11409bc7bc363f6eb639fb10d4b9a843_1033

Sts_spclientnewux11409bc7bc363f6eb639fb10d4b9a843_1033

Not applicable

97,262

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux147cd156a81186ef878f5bb6af741927_1033

Sts_spclientnewux147cd156a81186ef878f5bb6af741927_1033

Not applicable

1,558,849

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux15774a7397458ceb3a84158862dc89de_1033

Sts_spclientnewux15774a7397458ceb3a84158862dc89de_1033

Not applicable

109,187

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux1801a2e36d85624d80402a5bff90f4de_1033

Sts_spclientnewux1801a2e36d85624d80402a5bff90f4de_1033

Not applicable

24,272

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux1ee0ff070ea48df086fa644dbcc56238_1033

Sts_spclientnewux1ee0ff070ea48df086fa644dbcc56238_1033

Not applicable

105,532

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux23ab5052dedd46a68a95582ef12cd3b0_1033

Sts_spclientnewux23ab5052dedd46a68a95582ef12cd3b0_1033

Not applicable

2,601,352

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux252e97aeb2d98c09f827ad0510d4232f_1033

Sts_spclientnewux252e97aeb2d98c09f827ad0510d4232f_1033

Not applicable

193,247

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux30f765cd477be4061fd77a32f9da2d57_1033

Sts_spclientnewux30f765cd477be4061fd77a32f9da2d57_1033

Not applicable

38,321

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux318dd02297d6be3e2515e954f8cb7f9b_1033

Sts_spclientnewux318dd02297d6be3e2515e954f8cb7f9b_1033

Not applicable

70,152

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux4568ec1dcc0b9535b44b136e8415d146_1033

Sts_spclientnewux4568ec1dcc0b9535b44b136e8415d146_1033

Not applicable

95,583

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux499cb28230c190eee58ce46218c37332_1033

Sts_spclientnewux499cb28230c190eee58ce46218c37332_1033

Not applicable

49,748

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux52bfae587f6c209c286dd836b4d3bd03_1033

Sts_spclientnewux52bfae587f6c209c286dd836b4d3bd03_1033

Not applicable

77,989

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux55312f6144fd7b72a69bd4e271c25eae_1033

Sts_spclientnewux55312f6144fd7b72a69bd4e271c25eae_1033

Not applicable

255,174

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux5b243eaf249e2258e4f4215328fd302c_1033

Sts_spclientnewux5b243eaf249e2258e4f4215328fd302c_1033

Not applicable

84,943

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux63db836dac9f4639098b1a9ed000b74a_1033

Sts_spclientnewux63db836dac9f4639098b1a9ed000b74a_1033

Not applicable

41,965

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux6c40c4a53e0257e0ed3d2da0a4556de8_1033

Sts_spclientnewux6c40c4a53e0257e0ed3d2da0a4556de8_1033

Not applicable

48,070

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux72a40910ead91aa8aa47485a01da1041_1033

Sts_spclientnewux72a40910ead91aa8aa47485a01da1041_1033

Not applicable

26,249

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux730beddf6328203c2ee480db3855c60a_1033

Sts_spclientnewux730beddf6328203c2ee480db3855c60a_1033

Not applicable

164,715

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux758efc74759f136d38cedd42ec0fbdf7_1033

Sts_spclientnewux758efc74759f136d38cedd42ec0fbdf7_1033

Not applicable

197,215

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux77b3e88b6ba4c929907ddc62b2464bb9_1033

Sts_spclientnewux77b3e88b6ba4c929907ddc62b2464bb9_1033

Not applicable

3,143,076

03-Aug-2021

21:42

Sts_spclientnewux7d20923cbad7e12ae1463fad17e38b71_1033

Sts_spclientnewux7d20923cbad7e12ae1463fad17e38b71_1033

Not applicable

59,527

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux7dcda71be284d0cedf8e76e8559a88c2_1033

Sts_spclientnewux7dcda71be284d0cedf8e76e8559a88c2_1033

Not applicable

65,467

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux7e2b6a54a6da4ad48c1828a9034807a4_1033

Sts_spclientnewux7e2b6a54a6da4ad48c1828a9034807a4_1033

Not applicable

74,881

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux81e38ace78afb4aa01a6c93d91a03f49_1033

Sts_spclientnewux81e38ace78afb4aa01a6c93d91a03f49_1033

Not applicable

588,282

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux84bfd6840f6f6d7ec761a42f71e2e765_1033

Sts_spclientnewux84bfd6840f6f6d7ec761a42f71e2e765_1033

Not applicable

136,699

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux84e198db9bbd5216de1701de9b61de65_1033

Sts_spclientnewux84e198db9bbd5216de1701de9b61de65_1033

Not applicable

35,961

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux8720f7792569e79dad4d1b1db1c1010e_1033

Sts_spclientnewux8720f7792569e79dad4d1b1db1c1010e_1033

Not applicable

100,932

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux879bf09f665e74e383bbac914dac2fa4_1033

Sts_spclientnewux879bf09f665e74e383bbac914dac2fa4_1033

Not applicable

107,991

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux8ab8c0b915b9d4e30a97c630a920998d_1033

Sts_spclientnewux8ab8c0b915b9d4e30a97c630a920998d_1033

Not applicable

230,182

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux8c12d5c2a3e4dd30665fed2ff36a623a_1033

Sts_spclientnewux8c12d5c2a3e4dd30665fed2ff36a623a_1033

Not applicable

136,885

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux8e7cae288d1580bc97c1dc0be20d4759_1033

Sts_spclientnewux8e7cae288d1580bc97c1dc0be20d4759_1033

Not applicable

146,216

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux90337bf71514a89d80f4d2cff6ac8728_1033

Sts_spclientnewux90337bf71514a89d80f4d2cff6ac8728_1033

Not applicable

1,553,664

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewux99a9ead18c91dbd8892fddd4e6d96109_1033

Sts_spclientnewux99a9ead18c91dbd8892fddd4e6d96109_1033

Not applicable

150,495

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxa8a2cd5fd80264cb33a305070d189c79_1033

Sts_spclientnewuxa8a2cd5fd80264cb33a305070d189c79_1033

Not applicable

44,837

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxa902ffaa3a9adfd59e50700fd07f2926_1033

Sts_spclientnewuxa902ffaa3a9adfd59e50700fd07f2926_1033

Not applicable

141,488

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxaac1f7471900c57603904b4ff92b520e_1033

Sts_spclientnewuxaac1f7471900c57603904b4ff92b520e_1033

Not applicable

136,877

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxb3d94b1ad78f19293bfa568312564429_1033

Sts_spclientnewuxb3d94b1ad78f19293bfa568312564429_1033

Not applicable

75,035

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxba9f5e1287b8b119812201973b9d715c_1033

Sts_spclientnewuxba9f5e1287b8b119812201973b9d715c_1033

Not applicable

31,137

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxc22db708226eeed6ff132597cb84b66b_1033

Sts_spclientnewuxc22db708226eeed6ff132597cb84b66b_1033

Not applicable

754,416

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxc84a7d454f3d99fa313fa633297ade03_1033

Sts_spclientnewuxc84a7d454f3d99fa313fa633297ade03_1033

Not applicable

45,835

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxd4ecf9ca101130c900f5c663124ab67a_1033

Sts_spclientnewuxd4ecf9ca101130c900f5c663124ab67a_1033

Not applicable

732,276

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxd98207f6a20540023861a11b48cd6874_1033

Sts_spclientnewuxd98207f6a20540023861a11b48cd6874_1033

Not applicable

139,008

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxdaa32e73875552fc94cab500c6f78082_1033

Sts_spclientnewuxdaa32e73875552fc94cab500c6f78082_1033

Not applicable

106,839

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxdc010f4b39dc9fa146d9d22d6f91f1ca_1033

Sts_spclientnewuxdc010f4b39dc9fa146d9d22d6f91f1ca_1033

Not applicable

114,688

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxe61053246ed53e51ed9f22c9aaf2f151_1033

Sts_spclientnewuxe61053246ed53e51ed9f22c9aaf2f151_1033

Not applicable

304,479

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxe95871a8a8e5ccfda056f26b968c23e9_1033

Sts_spclientnewuxe95871a8a8e5ccfda056f26b968c23e9_1033

Not applicable

138,619

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxe95f99f5379c6a346874b99f142898c3_1033

Sts_spclientnewuxe95f99f5379c6a346874b99f142898c3_1033

Not applicable

137,261

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxe9dead68bb0cd7ab3542cbe9ea27c8b5_1033

Sts_spclientnewuxe9dead68bb0cd7ab3542cbe9ea27c8b5_1033

Not applicable

1,036,502

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxed3821953168cb6f635ba992ad1f12e5_1033

Sts_spclientnewuxed3821953168cb6f635ba992ad1f12e5_1033

Not applicable

503,340

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxee8eba4ff3ee39ea6d04e01b55ccb47e_1033

Sts_spclientnewuxee8eba4ff3ee39ea6d04e01b55ccb47e_1033

Not applicable

48,130

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxefb283a0408d5e404464d29036b5fbd7_1033

Sts_spclientnewuxefb283a0408d5e404464d29036b5fbd7_1033

Not applicable

1,951,307

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxf880fdfe6f85b165a4e2db24139f743b_1033

Sts_spclientnewuxf880fdfe6f85b165a4e2db24139f743b_1033

Not applicable

131,987

15-Aug-2021

20:41

Sts_spclientnewuxfcee1419337195a71afcc5265895f4e3_1033

Sts_spclientnewuxfcee1419337195a71afcc5265895f4e3_1033

Not applicable

132,780

15-Aug-2021

20:41

Sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1033

Sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1033

Not applicable

23,972

03-Aug-2021

21:43

Tchapp.png_1033

Tchapp.png_1033

Not applicable

2,818

06-Aug-2019

02:21

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Not applicable

344,380

02-Aug-2021

13:23

V14_downloadsnapshot32.png_1033

V14_downloadsnapshot32.png_1033

Not applicable

905

06-Aug-2019

02:22

V14_ewacommon.png_1033

V14_ewacommon.png_1033

Not applicable

18,344

06-Aug-2019

02:21

V14_ewaedit.png_1033

V14_ewaedit.png_1033

Not applicable

40,861

06-Aug-2019

02:21

V14_ewais.png_1033

V14_ewais.png_1033

Not applicable

30,958

06-Aug-2019

02:21

V14_ewamenu.png_1033

V14_ewamenu.png_1033

Not applicable

20,696

06-Aug-2019

02:21

V14_ewaother.png_1033

V14_ewaother.png_1033

Not applicable

24,490

06-Aug-2019

02:21

V14_ewr010.png_1033

V14_ewr010.png_1033

Not applicable

911

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr010rtl.png_1033

V14_ewr010rtl.png_1033

Not applicable

911

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr034.gif_1033

V14_ewr034.gif_1033

Not applicable

43

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr051.png_1033

V14_ewr051.png_1033

Not applicable

720

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr074.png_1033

V14_ewr074.png_1033

Not applicable

929

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr075.png_1033

V14_ewr075.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr076.png_1033

V14_ewr076.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr077.png_1033

V14_ewr077.png_1033

Not applicable

964

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr080.png_1033

V14_ewr080.png_1033

Not applicable

949

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr095.png_1033

V14_ewr095.png_1033

Not applicable

931

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr096.png_1033

V14_ewr096.png_1033

Not applicable

934

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr097.png_1033

V14_ewr097.png_1033

Not applicable

956

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr098.png_1033

V14_ewr098.png_1033

Not applicable

954

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr099.png_1033

V14_ewr099.png_1033

Not applicable

951

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr117.png_1033

V14_ewr117.png_1033

Not applicable

1,440

06-Aug-2019

02:22

V14_ewr136.png_1033

V14_ewr136.png_1033

Not applicable

31,709

06-Aug-2019

02:22

V14_risks16.png_1033

V14_risks16.png_1033

Not applicable

332

06-Aug-2019

02:24

V14_saveas32.png_1033

V14_saveas32.png_1033

Not applicable

524

06-Aug-2019

02:24

V14_spewr117.png_1033

V14_spewr117.png_1033

Not applicable

1,440

06-Aug-2019

02:22

V14_spewr136.png_1033

V14_spewr136.png_1033

Not applicable

31,709

06-Aug-2019

02:22

V14_xlsrv.progress.gif_1033

V14_xlsrv.progress.gif_1033

Not applicable

695

06-Aug-2019

02:23

V14_xlsrv.progress16.gif_1033

V14_xlsrv.progress16.gif_1033

Not applicable

668

06-Aug-2019

02:23

Wefgallery.htm_1033

Wefgallery.htm_1033

Not applicable

8,431

16-Aug-2021

21:43

Xlsrv.progress.gif_1033

Xlsrv.progress.gif_1033

Not applicable

695

06-Aug-2019

02:23

Xlsrv.progress16.gif_1033

Xlsrv.progress16.gif_1033

Not applicable

668

06-Aug-2019

02:23

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Not applicable

75,766

17-Aug-2021

05:23

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Not applicable

6,236

16-Aug-2021

12:07

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Not applicable

4,832

16-Aug-2021

12:08

Artright.htm_1033

Articleright.html

Not applicable

5,315

16-Aug-2021

12:08

Assetpicker_css_1033

Assetpicker.css

Not applicable

2,257

02-Aug-2021

13:25

Assetpicker_css_themable_1033

Assetpicker.css

Not applicable

2,257

02-Aug-2021

13:25

Berinc.css_1033

Berlin.css

Not applicable

344,100

02-Aug-2021

13:24

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Not applicable

8,223

16-Aug-2021

12:07

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Not applicable

8,376

16-Aug-2021

12:07

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

526,140

16-Aug-2021

21:40

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

340,183

02-Aug-2021

13:36

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

340,183

02-Aug-2021

13:36

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

340,276

02-Aug-2021

13:36

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

340,276

02-Aug-2021

13:36

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Not applicable

6,224

16-Aug-2021

12:07

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

171,653

02-Aug-2021

13:29

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Not applicable

345,537

02-Aug-2021

13:24

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.10378.20002

252,888

16-Aug-2021

21:41

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

2018.150.19.24

1,432,864

02-Aug-2021

13:31

As_clientmsmdsrv_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

2018.150.19.24

1,433,168

02-Aug-2021

13:34

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

2018.150.19.24

1,429,584

02-Aug-2021

13:30

As_clientmsmdsrvi_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

2018.150.19.24

1,430,096

02-Aug-2021

13:34

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

16.0.10378.20002

1,537,968

16-Aug-2021

21:40

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

343,740

02-Aug-2021

13:36

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

343,740

02-Aug-2021

13:36

Btmast.htm_1033

Oslo.html

Not applicable

25,420

16-Aug-2021

12:07

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

340,276

02-Aug-2021

13:36

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

340,276

02-Aug-2021

13:36

Ppt.conversion.ppintl.dll_1033

Ppintl.dll

16.0.10378.20002

1,453,984

16-Aug-2021

21:41

Scriptresources.rsx_1033

Scriptresources.en-us.resx

Not applicable

18,203

16-Aug-2021

21:43

V15mast.htm_1033

Seattle.html

Not applicable

29,759

16-Aug-2021

12:08

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

78,081

16-Aug-2021

21:41

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesspxpub.css_1033

Spxpub.css

Not applicable

20,006

06-Aug-2019

02:21

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesspxpubribbon.css_1033

Spxpubribbon.css

Not applicable

12,752

06-Aug-2019

02:21

Sshellui.mst_1033

Sshellui.mst

Not applicable

12,800

17-Aug-2021

05:23

Starmstr.htm_1033

Startermaster.html

Not applicable

7,308

16-Aug-2021

12:08

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

24,238

02-Aug-2021

13:37

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

23,403

02-Aug-2021

13:37

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

158,126

02-Aug-2021

13:37

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

153,425

02-Aug-2021

13:37

Tokyo.css_1033

Tokyo.css

Not applicable

344,619

02-Aug-2021

13:23

Welsplas.htm_1033

Welcomesplash.html

Not applicable

5,568

16-Aug-2021

12:08

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

12,800

17-Aug-2021

05:23

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

762,444

16-Aug-2021

21:40

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

931,148

02-Aug-2021

13:37

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

16.0.10378.20002

795,528

16-Aug-2021

21:43

הפניות

למד אודות המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. מרכז Office System TechCenterמכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים עבור כל הגירסאות של Office. 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×