תוכן עניינים
×

תאריך הפצה:

19/03/2019

גירסה:

גרסת Build ‏17134.677 של מערכת ההפעלה

תזכורת: ב- 12 במרץ וב- 9 באפריל יתבצעו שני עדכוני הדלתא האחרונים עבור גרסה 1803 של Windows 10. עדכוני אבטחה ואיכות ימשיכו להיות זמינים דרך חבילות העדכון המפורשת, המלאות והמצטברות. לקבלת מידע נוסף אודות שינויים אלה, בקר בבלוג שלנו.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה כולל שיפורי איכות. ‏‫‬‏‫השינויים העיקריים כוללים:‬‏‫‬

 • טיפול בבעיה עם מסד נתונים של Microsoft Access 97 שמפסיק את פעולה מבוקשת כשטבלה או עמודה כוללת מאפיינים מותאמים אישית.

 • טיפול בבעיה שמונעת את הורדה של עדכוני Microsoft Office מ- Microsoft Store.

 • עדכון פרטי אזור זמן עבור בואנוס איירס, ארגנטינה.

 • טיפול בבעיית אי יכולת להשתמש בהגדרות רישום של תקופה יפנית עבור תאריכים בתבנית יפנית ב- Microsoft Office Visual Basic for Applications. לקבלת מידע נוסף ראה KB4469068.

 • עדכון פרטי אזור זמן עבור קזחסטן.

 • עדכון פרטי אזור זמן עבור סאו טומה ופרינסיפה.

 • טיפול בבעיה שמונעת ממשתמשים להפעיל תמיכת gan-nen עבור התקופה היפנית. לקבלת מידע נוסף ראה KB4469068.

 • טיפול בבעיה שגורמת למכשיר להפסיק להגיב מדי פעם שימוש באזור מזרח אסייתי.

 • טיפול בבעיית מהימנות שעשויה לגרום למסך המחשב הנישא להישאר שחור לאחר יציאה ממצב שינה, אם אתה סוגר את המכסה בעת ניתוקו מתחנת העגינה.

 • טיפול בבעיה עם המדיניות הקבוצתית, 'כבה הודעות אפליקציה במסך הנעילה'.

 • טיפול בבעיה שעשויה למנוע ממשתמשים להתחבר וגורמת לנעילת חשבונות בעת שימוש בלקוח App-V כדי להפעיל אפליקציות. הבעיה מתרחשת בשל כשל של אימות Kerberos בעת ניסיון לקבל מידע משתמש משרת שם התחום (DNS). שנה את מפתח הרישום הבא:

  • הגדרה: UseDcForGetUserInfo

  • נתיב: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\‎

  • סוג: REG_DWORD

  • ערך: הגדרת ה- DWORD הבא לערך שאינו אפס תפעיל את הפתרון.

 • טיפול בבעיה עם מסך הנעילה של Windows שמונעת ממשתמשים לבטל נעילה של מכשיר לאחר שמשתמשי כרטיס חכם רבים השתמשו באותו מכשיר. בעיה זו מתרחשת בעת ניסיון להשתמש בתחנת עבודה שננעלה על ידי משתמש אחר.

 • טיפול בבעיה שמונעת את הצגת תיבת הדו-שיח של אישורי האימות כששרת אינטרנט ארגוני מנסה להתחבר לאינטרנט.

 • טיפול בבעיה שגורמת לקוח או לשרת לבצע הפעלה מחדש בעת שימוש בכרטיס חכם כדי להתחבר עם רמזים של שם משתמש למחשב שמחובר ל- Azure Active Directory ‏(AAD) באמצעות שירותי שולחן עבודה מרוחק.

 • טיפול בבעיה שגורמת לקיום של כניסות מרובות עבור מחשב בודד מחובר, עם תחום היברידי.

 • טיפול בבעיה שמסירה את מדיניות ALLOWCLSIDS מקובץ ה- XML של המדיניות בעת הפעלת Add-SignerRule עבור בקרת האפליקציות של Windows Defender.

 • טיפול בבעיה שמונעת מכרטיסים חכמים וירטואליים לפעול בשילוב עם תוכנת Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.

 • טיפול בבעיה שמונעת ממשתמש לבצע אימות וגורמת לכשל של מנהל החשבון של Windows (‏WAM) בעת שימוש ב- Trusted Platform Module ‏(TPM).

 • טיפול בבעיה שגורמת לכשל של חידוש אישור בעת שימוש ב- CERT_RENEWAL_PROP_ID עם ממשק ICertPropertyRenewal.

 • הוספת הגדרת מדיניות קבוצתית חדשה ששמה 'אפשר ל- Windows לבצע ניתוק רך של מחשב מרשת'. המדיניות קובעת כיצד תבצע Windows ניתוק של מחשב מרשת כשהיא קובעת שיש לנתק מחשב מרשת.

  • אם אפשרות זו זמינה, Windows תבצע ניתוק רך (ניתוק שאינו מיידי או פתאומי) של מחשב ברשת.

  • אם אפשרות אינה זמינה, Windows מנתקת מחשב מרשת באופן מיידי.

  • אם תצורתה אינה נקבעת, התנהגות ברירת המחדל היא ניתוק רך. לקבלת מידע נוסף על ניתוק רך, ראה הכרת וקביעת תצורת מנהל החיבורים של Windows.

נתיב: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager

 • טיפול בבעיה שעשויה לגרום לשגיאה 'Stop 0x133' ב- NTFS. sys.

 • טיפול בבעיה שעשויה לגרום ל- Windows לעשות שימוש חוזר בהסכם חכירה פג תוקף של פרוטוקול Dynamic Host Configuration Protocol ‏(DHCP), אם תוקפו של הסכם החכירה פג בעת שמערכת ההפעלה הייתה כבויה.

 • טיפול בבעיה שעשויה לגרום לשירות ניהול המחשבים הווירטואליים (VMMS) להפסיק לפעול. בעיה זו מתרחשת בעת שהעברה בזמן אמת עושה שימוש ב- cmdlet של Measure-VM או בכל שאילתה של מדדי Windows Management Instrumentation ‏(WMI).

 • טיפול בבעיה שעשויה להוביל לעצירת פעולת קריאה על-ידי DeleteObject()‎ של ממשק ההתקן הגרפי (GDI) כששני התנאים הבאים מתקיימים:

  • תהליך הקריאה הוא מסוג WOW64 שמטפל בכתובות זיכרון גדולות מ- ‎2 GB.

  • DeleteObject()‎ נקרא בהקשר התקן שתואם להקשר התקן של מדפסת.

 • אספקת אינטגרציה חלקה עם Microsoft Cloud App Security‏ (MCAS) כדי לחשוף שימוש של לקוחות Windows Defender Advanced Threat Protection ‏(ATP) באפליקציית ענן, במסגרת הרשת הארגונית ומחוצה לה.

 • שיפור בדיקה ותיקון אוטומטיים, כולל רכיבים פורנזיים בזיכרון, עבור לקוחות Windows Defender ATP.

 • טיפול בבעיה שמונעת את ההפעלה של המדיניות 'כיבוי הודעות אפליקציה במסך הנעילה'. הנתיב הוא "Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logo".

 • טיפול בבעיות זניחות עם אפשרויות לא ידועות (unknown OPT) במנגנוני ההרחבה של DNS ‏(EDNS) עבור תפקיד שרת DNS של Windows.

 • טיפול בבעיה שמונעת עמידה בדרישות אישור GB18030.

 • טיפול בבעיה שמונעת ממנתחי תאריך להמיר תאריכים עתידיים וקודמים (גרגוריאניים ויפנים) במסמכים מורכבים (לשעבר OLE) לתאריך רלוונטי של תקופה יפנית. לקבלת מידע נוסף, ראה‏KB4469068.

 • טיפול בבעיה שגורמת לקצב רענון איטי של המסך כשאפליקציה יוצרת והורסת חלונות צאצאים רבים.

 • טיפול בבעיה שגורמת ל- Wdiwifi.SYS להפסיק לפעול עם קוד השגיאה '7E ‏(0xc0000005)'. בעיה זו מתרחשת כשמכשיר לקוח מבצע נדידה בין נקודת גישה אלחוטית (WAP) שכוללת את אותם מזהי BSSID בתדר ‎2.4 Ghz‎ ו- ‎5 Ghz.

אם התקנת עדכונים קודמים, רק התיקונים החדשים הכלולים בחבילה זו יורדו ויותקנו במכשיר שלך.

בעיות ידועות בעדכון זה

הסימפטום

הפתרון

לאחר התקנת עדכון זה, MSXML6 גורם לאפליקציות להפסיק להגיב אם אירעה חריגה במהלך פעולות צומת, כגון appendChild()‎, insertBefore()‎, ו- moveNode()‎.

עורך המדיניות הקבוצתית עשוי להפסיק להגיב בעת עריכת אובייקט של מדיניות קבוצתית (GPO) שמכיל העדפות מדיניות קבוצתית (GPP) עבור הגדרות של Internet Explorer 10.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493464.

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שערכות URI מותאמות אישית עבור מטפלים של פרוטוקולי אפליקציות לא יפעילו את האפליקציה המתאימה עבור אינטרא-נט מקומי ואתרים מהימנים ב- Internet Explorer.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493437.

לאחר החלת העדכון, מתרחשת שגיאת עצירה בעת ניסיון להפעיל את תוכנית מעטפת האבטחה (SSH) של הלקוח מתוך מערכת המשנה של Windows עבור Linux ‏(WSL) עם העברת סוכן שהופעלה באמצעות בורר שורת פקודה (ssh –A) או הגדרת תצורה.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493464.

לאחר התקנת עדכון זה, ייתכנו בעיות בעת שימוש בסביבת הביצוע של קדם-אתחול (PXE) לצורך הפעלת מכשיר מתוך שרת שירותי הפריסה של Windows ‏(WDS) שהוגדר להשתמש ב- Variable Window Extension. הדבר עשוי לגרום לסגירת החיבור של שרת WDS לפני הזמן במהלך הורדה של תמונה. בעיה זו אינה משפיעה על לקוחות או מכשירים שאינם משתמשים ב- Variable Window Extension.

בעיה זו נפתרה ב- KB4503286.

אם תפעיל 'תווים לפי גופן שהוגדר על ידי משתמש קצה' (EUDC), המערכת תפסיק לפעול ובעת האתחול יוצג מסך כחול. זו אינה הגדה נפוצה עבור משתמשים מחוץ ליבשת אסיה.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493464.

כל אפליקציית שרת מסמך מורכב (OLE) שמציבה אובייקטים מוטבעים ב- Windows Metafile ‏(WMF) תוך שימוש בממשק API של PatBlt עשויה להציג אובייקטים מוטבעים באופן שגוי.

לדוגמה, אם אתה מדביק אובייקט גיליון עבודה של Microsoft Excel במסמך של Microsoft Word, התאים עשויים להיות מוצגים עם צבע רקע שונה.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493464.

פעולות מסוימות, כגון שינוי שם, שאתה מבצע בקבצים או בתיקיות שנכללים שנמצאים באמצעי אחסון משותף של אשכולות (CSV) עשויות להיכשל עם השגיאה, 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)‎'. הדבר קורה כשאתה מבצע את הפעולה בצומת CSV של בעלים מתוך תהליך שאינו כולל הרשאות מנהל מערכת.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בצע את הפעולה מתוך תהליך שכולל הרשאות מנהל מערכת.

 • בצע את הפעולה מתוך צומת שאינה כוללת בעלות CSV.

Microsoft פועלת למציאת פתרון ותספק עדכון במהדורה הקרובה.

 

אופן קבלת העדכון

לפני התקנת עדכון זה

Microsoft ממליצה להתקין את עדכוני מערום השירות (SSU) האחרונים עבור מערכת ההפעלה שלך לפני התקנת העדכון המצטבר האחרון (LCU). מערומי SSU משפרים את המהימנות של תהליך העדכון כדי לצמצם בעיות אפשריות בעת התקנת ה- LCU והחלת תיקונים של האבטחה של Microsoft. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכוני מערום השירות.

אם אתה משתמש ב- Windows Update, ה- SSU העדכני ביותר (KB4485449) יוצע לך באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור ה- SSU העדכני ביותר, עבור אל Microsoft Update Catalog

התקנת עדכון זה

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > Windows Update ובחר בדוק אם קיימים עדכונים.

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור העדכון, עבור אל אתר האינטרנט Microsoft Update Catalog.

פרטי קובץ

לקבלת רשימה של קבצים שסופקו בעדכון זה, הורד את המידע על הקבצים עבור העדכון המצטבר 4489894

מידע קשור

תודה על ביקורך היום בדף ההיסטוריה של Windows 10, גרסה 1803. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על האופן שבו תוכל להשתמש בדפים אלה ולהפיק מהם את המרב, בקר בפרסומי הבלוג שלנו.

כדי לשפר המידע המוצג בדפי ההיסטוריה ובמאמרי בסיס הידע הקשורים ועל מנת להפוך אותם לשימושיים יותר עבור לקוחותינו, יצרנו סקר אנונימי שבמסגרתו תוכל לשתף את ההערות והמשוב שלך. 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×