דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עדכון מצטבר זה מתקן את רשימת הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע במקטע "שיפורים ובעיות המכיל העדכון המצטבר". הוא גם משפר את המהימנות, היציבות והביצועים של שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync. מספר הגירסה של עדכון זה הוא 5.0.8308. 974.

שיפורים ובעיות המכיל העדכון המצטבר

המצטבר עדכון מוסיף תמיכה עבור Skype עבור העסק עבור Mac ומתקן את הבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:


עדכון מצטבר זה פותר גם את הבעיות שפורטו בעבר במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין את העדכון המצטבר עבור שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync, השתמש באחת מהשיטות הבאות.שיטה 1: מתקין העדכון המצטבר שרת

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

 1. הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת.

 2. הפעל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש או שורת פקודה.

  הערה כאשר תלחץ על התקנת עדכונים, ממשק המשתמש מציין אילו עדכונים מותקנים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:

  LyncServerUpdateInstaller.exe הערה נקודות תבליט הבאים מתארים את הפרמטרים שבהם תוכל להשתמש עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • האפשרות /silentmode מחילה את כל העדכונים הישימים ברקע.

  • האפשרויות /silentmode /forcereboot יחד חלות על כל העדכונים הישימים ברקע. בנוסף, בוררים אלה באופן אוטומטי להפעיל מחדש את השרת בסוף תהליך ההתקנה, אם יש צורך בכך.

  • האפשרות /extractall מחלץ את העדכונים של תוכנית ההתקנה, ולאחר מכן שומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקייה שממנה הפעלת הפקודה.

לאחר שתפעיל את Lync המצטבר עדכון המתקין של שרת, עליך לעדכן את כל שרתי הקצה העורפי ישים. ראה כיצד לעדכן את השרתים עורפי.שיטה 2: Microsoft Update

העדכון זמין גם באתר האינטרנט של Microsoft Update .

הערה לאחר שתתקין עדכון זה באמצעות Microsoft Update, עליך לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים. ראה כיצד לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים.דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את עדכון מצטבר בינואר 2016 5.0.8308.945 עבור שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync.דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון מצטבר זה, התקן את החבילה WebComponents.msp במחשבים בעלי אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

אם אתה מתבקש עבור קבצי המקור בעת התקנת העדכון, הכנס את תקליטור המקור או ספק את הנתיב למיקום של קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. מצב זה מתרחש מכיוון שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון מצטבר זה.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 • ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, שני מקטעים אלה להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. למחוק ערכים כפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים אמור להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

הגירסה העולמית של עדכון מצטבר זה משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את העדכון המצטבר. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

לאחר התקנת העדכון המצטבר, הגירסה הגלובלית של עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Directory_persistentchatextrm_web.config

לא ישים

793

25-Nov-14

20:19

לא ישים

Directory_persistentchatintrm_web.config

לא ישים

794

25-Nov-14

20:19

לא ישים

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

10-Oct-16

11:47

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-13

6:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

10-Oct-16

11:47

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,686

3-Dec-13

19:34

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

10-Oct-16

11:47

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-13

6:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

10-Oct-16

11:47

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,686

3-Dec-13

19:34

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

6-Jun-14

6:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,845

25-Nov-14

20:19

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,844

25-Nov-14

20:19

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,355,846

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

71,064

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,847

9-Feb-15

16:27

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,453

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,512

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,919

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

70,366

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,833

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,538

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

75,403

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

68,127

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

68,199

9-Feb-15

16:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,240

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,248

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,752

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,248

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,264

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,240

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,728

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,288

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,216

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,216

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-13

20:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-13

20:28

x86

File_bigfin_web_config

לא ישים

3,689

21-Nov-14

15:10

לא ישים

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-16

17:35

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-16

17:35

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

3-Jun-16

15:14

לא ישים

File_ext_conference.aspx

לא ישים

14,959

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

6-Jun-14

6:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_ext_conference_web.config

לא ישים

1,555

25-Nov-14

20:08

לא ישים

File_ext_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,753

25-Nov-14

20:18

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-13

8:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-13

8:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-13

10:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-13

10:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_ext_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,543

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-13

9:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-14

5:58

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-15

19:19

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

6-Jun-14

5:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,930

23-Sep-15

19:23

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

6-Jun-14

5:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

6-Jun-14

5:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

49,409

17-Dec-15

11:54

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-13

18:19

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,735

25-Nov-14

20:11

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

63,001

1-Nov-16

3:26

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-15

20:26

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-15

20:26

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

3-Dec-13

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

3-Dec-13

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,823,360

18-Aug-16

15:35

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,876,608

18-Aug-16

17:40

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,802,304

18-Aug-16

17:40

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,957,995

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,853,760

18-Aug-16

15:59

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-15

19:19

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

23-Sep-15

19:22

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

80,326

18-Aug-16

16:36

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,880

23-Sep-15

19:23

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,852

23-Sep-15

19:22

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,558

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,208

23-Sep-15

18:47

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_web_config

לא ישים

4,124

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906,016

1-Nov-16

6:08

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-13

11:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-13

8:05

לא ישים

File_ext_passiveauth_web.config

לא ישים

3,744

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-13

6:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_ext_reachclient.css

לא ישים

13,531

29-Apr-15

8:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-13

11:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-13

11:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-13

11:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-13

12:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-13

7:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-13

7:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

29-Apr-15

8:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_ext_reachweb_web.config

לא ישים

5,490

25-Nov-14

20:11

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_ext_uploadform_html

לא ישים

3,510

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_ext_web.config

לא ישים

3,239

25-Nov-14

20:10

לא ישים

File_ext_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-15

20:27

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-15

20:23

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

29-Apr-15

5:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-15

20:30

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,722

25-Nov-14

20:10

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,704

6-Jun-15

2:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

לא ישים

249,899

20-Jul-15

17:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,538

25-Nov-14

20:04

לא ישים

File_ext_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-13

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-13

12:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-13

11:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-13

12:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.974

3,363,616

1-Nov-16

6:08

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

לא ישים

5,124

6-Jun-14

4:06

לא ישים

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,354

6-Jun-14

4:06

לא ישים

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

3-Jun-16

15:14

לא ישים

File_int_conference.aspx

לא ישים

14,959

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

6-Jun-14

6:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_int_conference_web.config

לא ישים

1,556

25-Nov-14

20:08

לא ישים

File_int_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,752

25-Nov-14

20:18

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-13

8:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-13

8:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

4-Sep-13

15:54

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-13

10:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-13

10:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_int_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,545

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-13

9:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-14

5:58

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

3-Dec-13

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

3-Dec-13

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

3-Dec-13

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-15

19:19

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

6-Jun-14

5:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,930

23-Sep-15

19:23

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

6-Jun-14

5:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

6-Jun-14

5:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

49,409

17-Dec-15

11:54

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-13

18:19

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,734

25-Nov-14

20:11

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

63,001

1-Nov-16

3:26

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-15

20:26

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-15

20:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-15

20:26

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

3-Dec-13

19:35

לא ישים

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

3-Dec-13

19:35

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-13

7:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,823,360

18-Aug-16

15:35

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,876,608

18-Aug-16

17:40

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,802,304

18-Aug-16

17:40

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,957,995

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,853,760

18-Aug-16

15:59

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-15

19:19

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

23-Sep-15

19:22

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

80,326

18-Aug-16

16:36

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-15

19:21

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,880

23-Sep-15

19:23

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,852

23-Sep-15

19:22

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,558

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

23-Sep-15

19:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

6-Jun-14

5:12

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,208

23-Sep-15

18:47

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_lwa_web_config

לא ישים

2,453

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906,016

1-Nov-16

6:08

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-13

11:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-13

8:05

לא ישים

File_int_passiveauth_web.config

לא ישים

3,743

25-Nov-14

20:15

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-13

6:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

1-Nov-16

6:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

1-Nov-16

6:07

לא ישים

File_int_reachclient.css

לא ישים

13,531

29-Apr-15

8:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-13

11:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-13

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-13

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-13

11:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-13

11:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-13

12:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-13

7:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-13

7:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

29-Apr-15

8:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_int_reachweb_web.config

לא ישים

5,691

25-Nov-14

20:11

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-13

6:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-13

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-13

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-13

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-13

20:32

לא ישים

File_int_uploadform_html

לא ישים

3,510

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_int_web.config

לא ישים

3,238

25-Nov-14

20:10

לא ישים

File_int_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

4-Jun-14

2:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-15

20:27

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-15

20:23

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-15

20:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-13

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

29-Apr-15

5:50

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-15

20:30

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,721

25-Nov-14

20:10

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,704

6-Jun-15

2:30

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

לא ישים

249,899

20-Jul-15

17:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

10-Oct-16

11:40

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,858

6-Jun-15

1:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,539

25-Nov-14

20:04

לא ישים

File_int_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישים

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

5.0.8308.974

356,640

1-Nov-16

6:08

x86

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-13

12:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

6-Jun-14

6:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-13

12:13

x86

File_noauth_web.config

לא ישים

163

3-Apr-15

10:48

לא ישים

File_persistentchatextrm_handler_web_config

לא ישים

1,657

25-Nov-14

20:18

לא ישים

File_persistentchatintrm_handler_web_config

לא ישים

1,656

25-Nov-14

20:19

לא ישים

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-15

20:25

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

לא ישים

5,123

25-Nov-14

20:14

לא ישים

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-15

20:25

x86

File_rgs_clients_int_web.config

לא ישים

5,353

25-Nov-14

20:14

לא ישים

File_rgs_config_web.config

לא ישים

2,284

25-Nov-14

20:12

לא ישים

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-13

12:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

10-Oct-16

11:47

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

6-Jun-14

6:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.974

2,701,600

1-Nov-16

6:10

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

10-Oct-16

11:47

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.974

2,701,600

1-Nov-16

6:10

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,392

1-Nov-16

4:42

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,397

1-Nov-16

4:42

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,409

25-Nov-14

20:05

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,639

25-Nov-14

20:05

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

1-Nov-16

6:08

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

1-Nov-16

6:09

לא ישים

Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-14

15:11

לא ישיםהפניות

למד אודות המינוח הרגיל Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

קבל את העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור 2013 שרת Lync.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×