22 בינואר, 2019 — KB4476976 (גירסת Build של מערכת ההפעלה 17763.292)

תאריך הפצה:

גירסה:

22/01/2019

גירסת Build של מערכת ההפעלה 17763.292

שיפורים ותיקונים

עדכון זה כולל שיפורי איכות. בעדכון זה ‏‫לא הוצגו תכונות חדשות של מערכת ההפעלה. ‏‫‬‏‫השינויים העיקריים כוללים:‬‏‫‬

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום ל- Microsoft Edge להפסיק לעבוד עם מנהלי התקנים מסוימים של התצוגה.‬

 • טופלה בעיה שעשויה לגרום לכך שאפליקציות של צד שלישי יתקשו בזיהוי ‏‫נקודות חמות.

 • טופלה בעיה שגורמת לכך שתחומים ללא בסיס יכשלו עם השגיאה, "פעולת השכפול נתקלה בשגיאת מסד נתונים". הבעיה מתרחשת כאשר ליערות של Active Directory יש תכונות אופציונליותכגון מחזור Active Directory מופעל.

 • טופלה בעיה שקשורה לתבנית התאריך בלוח שנה יפני. לקבלת מידע נוסף ראה KB4469068.

 • טופלה בעיית תאימות עם שבבי התצוגה של AMD R600 ו- R700.

 • טופלה בעיית תאימות עם השמע שמתרחשת בעת הפעלת משחקים חדשים כאשר שמע מרחבי‬ תלת-ממדי מופעל באמצעות התקני שמע מרובי ערוצים או Windows Sonic לאוזניות.

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום להפעלת השמע להפסיק להגיב בעת הפעלת תוכן שמע של Free Lossless Audio Codec ‏(FLAC) לאחר שימוש בפעולת Seek, כגון הרצה לאחור.

 • טופלה בעיה שמאפשרת למשתמשים להסיר אפליקציות מתפריט ההתחלה כאשר מוגדרת המדיניות "מנע ממשתמשים להסיר אפליקציות מתפריט ההתחלה".

 • טופלה בעיה שגורמת לסייר הקבצים להפסיק לעבוד בעת לחיצה על הלחצן הפעלה של התכונה 'ציר הזמן'. בעיה זו מתרחשת כאשר המדיניות הקבוצתית "אפשר העלאה של פעילויות משתמשים" מושבתת.

 • טופלה בעיה שמונעת ממשתמשים להתקין את ערכת החוויה המקומית מ- Microsoft Store כאשר אותה השפה כבר מוגדרת בתור השפה הפעילה של תצוגת Windows.

 • טופלה בעיה שגורמת לסמלים מסוימים להופיע בתוך קופסה מרובעת ב‏‫פקד הטקסט.

 • טופלה בעיה עם השמע הדו-כיווני שמתרחשת במהלך שיחות טלפון באוזניות Bluetooth מסוימות.

 • טופלה בעיה שעלולה לכבות את TCP Fast Open כברירת מחדל במערכות מסוימות.

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום לאפליקציות לאבד את הקישוריות של IPv4 כאשר IPv6 אינו מאוגד.

 • טופלה בעיה ב- Windows Server 2019 שעלולה לנתק את הקישוריות במחשבים וירטואליים (VM) של אורח כאשר אפליקציות מכניסות את הדגל בעל כמות המשאבים הנמוכה‬ במנות.

 • טופלה בעיה מתרחשת בעת יצירת קובץ דף בכונן עם המאפיינים FILE_PORTABLE_DEVICE. מופיעה ההודעה "Windows יצר אזהרה זמנית".

 • טופלה בעיה שגורמת לשירותי שולחן עבודה מרוחק להפסיק לאשר חיבורים לאחר אישור של מספר חיבורים.

 • טופלה בעיה ב- Windows Server 2019 שגורמת ל- VM של Hyper-V להישאר במסך Bootloader לבחירת מערכת הפעלה בעת הפעלה מחדש של המכונה. הבעיה מתרחשת כאשר Virtual Machine Connection‏ (VMConnect) מחובר.

 • טופלה בעיה בעיבוד התווים המוגדרים על-ידי משתמש הקצה (EUDC) ב- Microsoft Edge.

 • מעדכן את מנהל ההתקן של Ltotape.sys כדי להוסיף תמיכה מקורית עבור כונני קלטות מסוג Linear Tape-Open 8 ‏(LTO-8).

 • מטפל בבעיה שגורמת לכשל של SYSPREP עם השגיאה, 'ל-Sysprep לא הייתה אפשרות לאמת את ההתקנה של Windows...' ('‏Sysprep was not able to validate your Windows installation...'). הבעיה מתרחשת אם אתה מפעיל את SYSPREP לאחר שאתה מבצע שדרוג ל-Windows 10, גרסה 1809 ולאחר מכן מסיר את התיקייה Windows.old באמצעות שימוש בתכונה 'ניקוי דיסק' (cleanmgr.exe) או 'חישת אחסון'.

 • מטפל בבעיה שגורמת לכשל ביצירת מחשב וירטואלי (VM) בעת הפעלת 'שילוב צמתים' (Node Interleaving).

 • מטפל בבעיה שמונעת ממשתמשים להפעיל 'מצב תחזוקה של אחסון' בזמן קצוב, אם האחסון תחת עומס.

 • מטפל בבעיה שמונעת מקורא המסך לקרוא כהלכה טקסט מהמסך.

 • מטפל בבעיה שגורמת לתפריט הנשלף בשעון ולוח השנה להתעלם מהגדרות המשתמש עבור תבניות Japanese Era של תאריך ושעה. לקבלת מידע נוסף, ראה KB4469068.

 • מטפל בבעיה שיכולה להחליף את אופן הפעולה של תמיכה מסוג gan-nen עבור Japanese Era בעדכון חדש יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה KB4469068.

 • מטפל בבעיית אי זיהוי של התו הראשון כקיצור עבור שם של Japanese Era. לקבלת מידע נוסף, ראה KB4469068.

 • מטפל בבעיית אי הצגת שם התקופה היפנית נכון ב- Microsoft Office Visual Basic for Applications. לקבלת מידע נוסף, ראה KB4469068.

 • מטפל בבעיה שמתרחשת בעת הפעלת חוויית השימוש במחשב של Windows Server 2019 ללא יכולת להתקין ערכות שפה באמצעות הדף שפה באפליקציה 'הגדרות'. לקבלת מידע נוסף, ראה KB4466511‎.

 • טיפול בבעיה שעלולה למנוע הצגה של הודעות מוקפצות או הצגה באופן אמין במרכז הפעולות

אם התקנת עדכונים קודמים, רק התיקונים החדשים הכלולים בחבילה זו יורדו ויותקנו במכשיר שלך.

בעיות ידועות בעדכון זה

הסימפטום

הפתרון

פתיחת אפליקציות שמשתמשות במסד הנתונים של Microsoft JET עם תבנית קובץ Microsoft Access 97 עלולה להיכשל אם במסד הנתונים יש שמות עמודה בעלי יותר מ- 32 תווים. פתיחת מסד הנתונים תיכשל עם השגיאה: 'תבנית מסד נתונים לא מזוהה'.

בעיה זו נפתרה ב- KB4487044.

לאחר התקנת KB4480116, חלק ממשתמשי Microsoft Edge מדווחים:

 • שאינם יכולים לטעון דפי אינטרנט באמצעות כתובת IP מקומית.

 • אינם יכולים לטעון דפי אינטרנט בעת שימוש בחיבור VPN.

שהגלישה נכשלת או דף האינטרנט מפסיק להגיב.

בעיה זו נפתרה ב- KB4487044.

לאחר שתתקין עדכון זה, התו הראשון של שם התקופה היפנית אינו מזוהה כקיצור ועלול לגרום לבעיות ניתוח תאריך.

בעיה זו נפתרה ב- KB4482887.

לאחר התקנת עדכון זה, Internet Explorer 11 ואפליקציות אחרות שמשתמשות ב- WININET. DLL עשויים לכלול בעיות אימות. הדבר קורה כששניים או יותר אנשים משתמשים באותו חשבון משתמש עבור פעילויות כניסה רבות שחוזרות על עצמן באותו מחשב ב-Windows Server, כולל כניסות פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק (RDP) ושרת מסוף. תסמינים שדווחו על ידי לקוחות, כולל, אך יתכן שלא מוגבלים ל:

 • גודל מטמון ומיקום מציגים אפס או ריק.

 • יתכן שקיצורי המקלדת אינם פועלים כהלכה.

 • יתכן שדפי אינטרנט לא נטענים או מעובדים כהלכה.

 • בעיות בבקשות לאישורים.

 • בעיות בעת הורדת קבצים.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493509.

לאחר התקנת עדכון זה, MSXML6 גורם לאפליקציות להפסיק להגיב אם אירעה חריגה במהלך פעולות צומת, כגון appendChild()‎, insertBefore()‎, ו- moveNode()‎.

עורך המדיניות הקבוצתית עשוי להפסיק להגיב בעת עריכת אובייקט של מדיניות קבוצתית (GPO) שמכיל העדפות מדיניות קבוצתית (GPP) עבור הגדרות של Internet Explorer 10.

בעיה זו נפתרה ב- KB4493509.

פעולות מסוימות, כגון שינוי שם, שאתה מבצע בקבצים או בתיקיות שנכללים שנמצאים באמצעי אחסון משותף של אשכולות (CSV) עשויות להיכשל עם השגיאה, 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)‎'. הדבר קורה כשאתה מבצע את הפעולה בצומת CSV של בעלים מתוך תהליך שאינו כולל הרשאות מנהל מערכת.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בצע את הפעולה מתוך תהליך שכולל הרשאות מנהל מערכת.

 • בצע את הפעולה מתוך צומת שאינה כוללת בעלות CSV.

Microsoft פועלת למציאת פתרון ותספק עדכון במהדורה הקרובה.

 

אופן קבלת העדכון

לפני התקנת עדכון זה

Microsoft ממליצה להתקין את עדכוני מערום השירות (SSU) האחרונים עבור מערכת ההפעלה שלך לפני התקנת העדכון המצטבר האחרון (LCU). מערומי SSU משפרים את המהימנות של תהליך העדכון כדי לצמצם בעיות אפשריות בעת התקנת ה- LCU. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכוני מערום השירות.

‏‫אם אתה משתמש ב- Windows Update, ה- SSU העדכני ביותר (KB4470788) יוצע לך באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור ה- SSU העדכני ביותר, עבור אל Microsoft Update Catalog.

התקנת עדכון זה

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > Windows Update ובחר בדוק אם קיימים עדכונים.

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור העדכון, עבור אל אתר האינטרנט Microsoft Update Catalog.

פרטי קובץ

לקבלת רשימה של קבצים שסופקו בעדכון זה, הורד את המידע על הקבצים עבור העדכון המצטבר 4476976

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×