26 בספטמבר 2018 - ‏KB4457128 (‏גירסת Build של מערכת ההפעלה 17134.320)

תאריך הפצה:

גירסה:

26/09/2018

גירסת Build של מערכת ההפעלה 17134.320

הערה ‎עדכון זה פורסם מחדש עקב פתרון חסר. אם התקנת את גירסת build מס' 17134.319, התקן גירסה חדשה יותר זו של גירסת build מס' 17134.320 של מערכת ההפעלה.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה כולל שיפורי איכות. ‏‫לא הוצגו תכונות חדשות של מערכת ההפעלה בעדכון זה. ‏‫‬‏‫השינויים העיקריים כוללים:‬‏‫‬

 • טופלה בעיה שגורמת להופעת ההנחיה 'תזדקק אפליקציה חדשה כדי לפתוח את'. מצב זה מתרחש בעת טעינה מחדש של אתר אינטרנט ביציאה לא סטנדרטית על-ידי הקשה על Enter.

 • טופלה בעיה שגורמת להורדות להיכשל מכיוון ש- Mark of the Web ‏(MOTW) לא נתמך במיקום ההורדה.

 • טופלה בעיה שמונעת ממדיניות DefaultSearchProvider לפעול כאשר מדיניות FirstRunPage נמצאת בשימוש.

 • טופלה בעיה שגורמת לשורת הכתובת לאבד את המוקד בעת פתיחת כרטיסיה חדשה כשהמדיניות אפשר תוכן אינטרנט בעמוד כרטיסיה חדש כבויה.

 • טופלה בעיה שמונעת ממדיניות הגדרת מנהל סיסמאות של Microsoft Edge לבטל את ההנחיה שמור סיסמה הודעה כאשר המדיניות אינה זמינה.

 • טופלה בעיה שגורמת להורדות למיקומי WebDAV להיכשל.

 • טופלה בעיה בכלי התצוגה המקדימה של קבצים עבור קבצים מצורפים מסוג ‎.html, ‏‎.mht ודואר אלקטרוני (MIME) ב- Microsoft Outlook.

 • טופלה בעיה שגורמת לאבטחת Internet Explorer ולתיבות הדו-שיח של האישור להציג הנחיות ברקע במקום בקדמה, בנסיבות מסוימות.

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום למערכת להפסיק להגיב כאשר אפליקציות קוראות ל- API של EnableEUDC.

 • טופלה בעיה בתרחישים של ריבוי צגים שגורמת לתפריט של בודק האיות להופיע בצג שגוי. בעיה זו מתרחשת כאשר הלקוח לוחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מילה שהאיות שלה שגוי ב- Internet Explorer.

 • טופלה בעיה שמתרחשת בעת הזנת תווים יפניים בהפעלת שולחן עבודה מרוחק (mstsc.exe).

 • טופלה בעיה שמתרחשת בעת שימוש ברכיבי hook של עכבר ברמה נמוכה עם תהליכים ברמת תקינות גבוהה.

 • טופלה בעיה שמונעת את הפעולה התקינה של פריסות מקלדת מותאמות אישית.

 • ניראות המדיניות עבור דף ההגדרות הפכה לזמינה תחת 'תצורת המשתמש'. אובייקט המדיניות הקבוצתית נמצא בנתיב הבא:‬ תצורת המשתמש/תבנית מנהלית/לוח הבקרה/ניראות דף ההגדרות

 • טופלה בעיה שמונעת את השיוך של התקני Bluetooth מסוימים עם Windows.

 • טופלה בעיה ב-CRT האוניברסלי, שמחזירה את הפלט הצפוי או תו null בעת קריאה ל- getch()‎.

 • טופלה בעיה ב- CRT אוניברסלי שמחזירה תווים לא צפויים בעת קריאה לפונקציות findfirst()‎ או findnext()‎.

 • טופלה בעיה ב-CRT האוניברסלי שמונעת מפונקציות מסוימות לקבל קלט צר או להפיק פלט הולם עם דפי קידוד ANSI מסוימים. בעיה זו משפיעה על setargv.obj בעת שימוש בניתוח תווים כלליים וקוראת לקבל את שם המודול הנוכחי עבור חלונות איתור באגים. הבעיה משפיעה גם על הפונקציות הבאות:

 • _chdir()‎

 • _exec()‎

 • _fullpath()‎

 •  _loaddll

 •  _popen()‎

 • _system()‎

 • _spawn()‎ (ווריאציות)

 • טופלה בעיה בהערכת סטטוס התאימות של האקוסיסטמה של Windows כדי להבטיח תאימות של אפליקציות ומכשירים עבור כל העדכונים של Windows.

 • טופלה בעיה בקו צינור האבחון עבור מכשירים הרשומים ב- Windows Analytics כאשר מפתח הרישום של CommercialID ‏"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" קיים.

 • טופלה בעיה שמונעת מהמשימה המתוזמנת של לקוח App-V לבצע סינכרון אם מדינית נעילת Device Guard מופעלת.

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום לתהליך של שירות מערכות המשנה של רשות האבטחה המקומית (LSASS) להפסיק לפעול בעת ניסיון לעבד מזהה אבטחה (SID) פגום.

 • טופלה בעיה שגורמת לעיכוב בנעילה או בכניסה למחשב שהועבר לרשת אחרת. לדוגמה, מתרחשת השהיה בעת מעבר מרשת LAN או WLAN לרשת LAN ביתית שבה בקרי התחום אינם נגישים.

 • טופלה בעיה במחשבים נישאים מסוימים בעיה שמונעת את השלמת היציאה מהמערכת. הבעיה מתרחשת כאשר לקוח יוצא וסוגר מיד את המחשב הנישא. כתוצאה מכך, כאשר המחשב הנישא נפתח מחדש, יש להפעיל מחדש את המכשיר.

 • טופלה בעיה שמתרחשת בעת הפעלת BitLocker מתוך חשבון מנהל מערכת מקומי.

 • טופלה בעיה במכשירים עם חיישני טביעת אצבע ששודרגו מ- Windows 10, גירסה 1709. לאחר השדרוג, המשתמשים לא יכולים להשתמש בחיישן טביעת האצבע כדי להיכנס.

 • טופלה בעיה שגורמת למערכות מסוימות להתחיל לפעול 60 שניות לאחר הזמן הצפוי. מצב זה מתרחש במערכות שלא מותקן בהן קורא כרטיסים חכמים.

 • טופלה בעיה שמונעת מהלקוחות להיכנס למכשיר Windows 10S עם קוד סודי לאחר השדרוג ל- Windows 10, גירסה 1803. ההודעה הבאה מוצגת ללקוחות: '‏‫הקוד הסודי שלך אינו זמין יותר עקב שינוי בהגדרות האבטחה במכשיר זה'.

 • טופלה בעיה שגורמת לכשל של חיבור גישה ישירה כאשר אישור אימות הלקוח מאוחסן בהתקן ה- TPM.

 • טופלה בעיה שגרמה למערכת לרשום אירועים שליליים עבור מנהלי התקנים חוקיים שניתן לסמוך עליהם. הבעיה התרחשה כאשר בקרת אפליקציות של Windows Defender‏ (Device Guard) הופעלה במצב ביקורת.

 • טופלה בעיה שגורמת לממשק משתמש של ספק VPN של צד שלישי להפסיק לפעול לאחר טעינה דינאמית של Cryptui.dll.

 • טופלה בעיה שגורמת להתחברות אל שרת מארח של הפעלה של שולחן עבודה מרוחק להפסיק להגיב מעת לעת.

 • טופלה בעיה שגורמת להדפסה לקובץ פתוח או קיים להיכשל מבלי להציג שגיאה. בעיה זו מתרחשת בעת שימוש ב'הדפסה לקובץ PDF של Microsoft' או ב- XPS Document Writer.

 • טופלה בעיה שבה משימה יומית חוזרת מופעלת באופן בלתי צפוי כאשר המשימה נוצרת לראשונה או שהיא מופעלת כאשר המשימה מתעדכנת.

 • טופלה בעיה שמונעת הפעלת פעולות ברצף בעת יצירת פעולות מרובות במשימה באמצעות 'מתזמן המשימות', כאשר המשימה מתוזמנת עם הכלל עצור את המופע הקיים.

 • טופלה בעיה במשימה שיש לה הגדרת חזרה. תזמון המשימה נכשל והיא לא מתחילה לפעול לאחר השבתה והפעלה מחדש של המשימה. האפשרות מועד ההפעלה הבא ב'מתזמן המשימות' מציגה את השעה הנכונה, אך המשימה אינה מופעלת בשעה זו.

 • טופלה בעיה שמונעת את איתור הבאגים של אפליקציות UWP במצב ממוזער.

 • טופלה בעיה עם פריסות UWP של Visual Studio שמציגות את השגיאה 'לא היתה אפשרות להשלים את הפעולה מאחר שהמערכת נתקלה במזהה מחשב מארח לא צפוי'.

 • טופלה בעיה שמתעלמת מהדגל MM_DONT_ZERO_ALLOCATION. בעיה זו פוגעת בביצועים, ומעת לעת מופיעה שגיאה 0x139.

 • טופלה בעיה שגורמת ל- NTLTEST,‏ DCLOCATOR או לצירוף Active Directory ותחום של SAMBA להיכשל בעת שימוש בשם התחום של NetBIOS. השגיאה היא 'לא היתה אפשרות ליצור קשר עם בקר תחום של Active Directory ‏(AD DC) עבור התחום %domain%'. בנוסף, טופלה בעיית חיבור עבור אפליקציות שמשתמשות ב- mailslots לניהול תקשורת.

 • טופלה בעיה שמתרחשת בעת שימוש בדואר אלקטרוני מוצפן. אם הלקוח בוחר לבטל כאשר הוא מתבקש בפעם הראשונה להזין קוד סודי, מופיעות הנחיות רבות להזנת קוד סודי לפני שההנחיה נעלמת בסופו של דבר.

 • טופלה בעיה שמונעת ממציג העזרה של Microsoft לעבד תוכן HTML בתוך קובץ ‎.chm של העזרה של Windows כאשר קובץ ה- ‎.chm מאוחסן במיקום רשת.

 • טופלה בעיה שבה במסך הנעילה מופיע צבא מלא במקום תמונה שצוינה על-ידי מדיניות לפני שלקוח נכנס בפעם הראשונה.

 • טופלה בעיה שגורמת ל- Microsoft Edge להפסיק לפעול בעת הדפסת PDF בחלון בגודל 0.

 • טופלה בעיה שגורמת ל- Microsoft Edge להפסיק לפעול ולסגור כרטיסיות משויכות של דפי אינטרנט. מצב זה מתרחש כאשר מסמכי PDF מסוימים נתקלים בבעיות תזמון כאשר הם נטענים.

 • טופלה בעיה במשימה מתוזמנת שמשך הזמן שלה אינו מוגבל. המשימה מתחילה לפעול מיד לאחר שנוצרה במקום להתחיל בזמן שצוין בכרטיסיה גורמים מפעילים.

 • טופלה בעיה שבה הפונקציה GetSystemTime()‎ עשויה להחזיר לעתים ערך לא חוקי לאחר השימוש בפונקציה SetSystemTime()‎ מיד לפניה.

 • טופלה בעיה שמתרחשת בעת שימוש במדיניות הקבוצתית 'X509HintsNeeded' לאכלוס השדה רמז לשם משתמש. השדה רמז לשם משתמש ריק באופן בלתי צפוי בעת ביטול נעילה של מחשב לאחר כניסה מוצלחת. אחסון במטמון של רמז לשם משתמש צפוי לפעול בתרחישי נעילה וביטול נעילה בלבד, ואינו מתוכנן לתרחישי יציאה מהמערכת וכניסה אליה.

 • טופלה בעיה שבה שמירה על פריסת האריח נכשלת לאחר השדרוג ל- Windows 10, גירסה 1803 מ- Windows 10, גירסאות 1703 ו- 1607.

 • טופלה בעיה שמחזירה ערכים זמניים ללוח השנה היפני החדש.

 • טופלה בעיה שבה הגדרות של אפליקציות ברקע שהמשתמש הגדיר הולכות לאיבוד בעת הפעלה מחדש של המכשיר בשל רשימות בקרת גישה שגויות ברישום.

 • טופלה בעיה שמונעת מאפליקציות Microsoft Centennial ומאפליקציות מסוימות של מערכת ההפעלה להציג הודעות מוקפצות.

 • טופלה בעיה שבה כל המחשבים הווירטואליים של אורח שבהם פועל שידור ליעד בודד של NLB אינם מגיבים לבקשות NLB לאחר הפעלה מחדש של המחשבים הווירטואליים.

 • טופלה בעיה אשר, בתצורות AlwaysOn VPN של מנהרה כפולה המשתמשות בזיהוי רשת מהימן, מונעת אפשרות ששתי המנהרות יהיו תפעוליות.

אם התקנת עדכונים קודמים, רק התיקונים החדשים שבחבילה זו יורדו ויותקנו במכשיר שלך.

בעיות ידועות בעדכון זה

הסימפטום

הפתרון

לאחר התקנת תצוגה מקדימה של אוסף עדכוני איכות מאוגוסט או עדכון ל- ‎.NET Framework מה-11 בספטמבר 2018, יצירת מופע של SqlConnection יכולה להוביל לחריגה. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, עיין במאמר הבא ב- Microsoft Knowledge Base:

4470809 - חריגה ביצירת מופעים של SqlConnection ב- ‎.NET 4.6 ואילך לאחר עדכונים של ‎.NET Framework מאוגוסט-ספטמבר

בעיה זו נפתרה ב- KB4480976.

לאחר ההתקנה של עדכון זה, חלק מהמשתמשים אינם מצליחים לקבוע הגדרות ברירת מחדל בתוכנית Win32 עבור שילובים מסוימים של אפליקציות וסוגי קבצים באמצעות הפקודה פתיחה באמצעות... או הגדרות > אפליקציות > אפליקציות ברירת מחדל.

בחלק מהמקרים, לא ניתן להגדיר כברירת המחדל את פנקס הרשימות של Microsoft או תוכניות אחרות של Win32.

בעיה זו נפתרה ב- KB4467682.

אופן קבלת העדכון

לפני התקנת עדכון זה

עדכונים מצטברים של Windows מחייבים התקנה של עדכון מערם השירות (SSU) האחרון עבור מערכת ההפעלה לפני התקנת את העדכון המצטבר האחרון (LCU). הדבר יעזור לצמצם בעיות אפשריות בעת התקנת ה- LCU. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכוני מערום השירות.

אם אתה משתמש ב- Windows Update, ה- SSU העדכני ביותר (KB4456655) יוצע לך באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור ה- SSU העדכני ביותר, עבור אל Microsoft Update Catalog

התקנת עדכון זה

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > Windows Update ובחר בדוק אם קיימים עדכונים.

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור העדכון, עבור אל אתר האינטרנט Microsoft Update Catalog.

פרטי קובץ

לקבלת רשימה של קבצים שסופקו בעדכון זה, הורד את המידע על הקבצים עבור העדכון המצטבר 4458469

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×