היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון 4011083 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013 שפורסמו בתאריך 8 באוגוסט, 2017. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

  • עדכון זה מאפשר סוג תוכן מעורב עבור דיירים יער שחור. ממפה שם המשתמש מדויקת יותר ישמש ההעברה סוג תוכן מעורב.

  • מתרגם מספר מונחי בשפות מרובות כדי לוודא כי המשמעות אינה מדויקת.

  • מתרגם את הקישור פתח תפריט העושה שימוש ל- JAWS כדי לפתוח את תפריט עריכה בלוק בקרת (ECB) בספריית מסמכים בשפות מרובות.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדותעדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

הורד את עדכון KB4011083 עבור SharePoint Foundation 2013

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

x64

wss-x-none. msp מידע

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

11-Jul-2017

06:14

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

11-Jul-2017

06:16

מידע על הקובץ wssmui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

לא ישים

9,468

11-Jul-2017

06:19

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

לא ישים

9,468

11-Jul-2017

06:19

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

11-Jul-2017

06:19

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

לא ישים

2,747

11-Jul-2017

06:19

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

11-Jul-2017

06:19

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

לא ישים

449

11-Jul-2017

06:19

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

11-Jul-2017

06:19

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

11-Jul-2017

06:19

Applcns.css_1033

Applicensing.css

לא ישים

2,710

11-Jul-2017

06:19

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

11-Jul-2017

06:19

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

לא ישים

1,023

11-Jul-2017

06:19

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

לא ישים

381,732

11-Jul-2017

06:19

Bform.js_14_1033

Bform.js

לא ישים

248,919

11-Jul-2017

06:19

Blog.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

11-Jul-2017

06:19

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

11-Jul-2017

06:19

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,287

11-Jul-2017

06:19

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,648

11-Jul-2017

06:19

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

11-Jul-2017

06:19

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

11-Jul-2017

06:19

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

11-Jul-2017

06:19

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

11-Jul-2017

06:19

Core.css_14_1033

Core.css

לא ישים

136,027

11-Jul-2017

06:19

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

לא ישים

367,486

11-Jul-2017

06:19

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

לא ישים

490,005

11-Jul-2017

06:19

Core.js_0001_14_1033

Core.js

לא ישים

239,173

11-Jul-2017

06:19

Corev15.csst_1033

Corev15.css

לא ישים

322,856

11-Jul-2017

06:19

Corev15.css_1033

Corev15.css

לא ישים

322,856

11-Jul-2017

06:19

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,950

11-Jul-2017

06:19

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

לא ישים

322,950

11-Jul-2017

06:19

Corev4.css_1033

Corev4.css

לא ישים

208,035

11-Jul-2017

06:19

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

11-Jul-2017

06:19

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

11-Jul-2017

06:19

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

11-Jul-2017

06:19

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

לא ישים

264

11-Jul-2017

06:19

Cui.css_1033

Cui.css

לא ישים

37,867

12-Jul-2017

07:18

Cui.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

11-Jul-2017

06:19

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

11-Jul-2017

06:19

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

לא ישים

33,435

11-Jul-2017

06:19

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

11-Jul-2017

06:19

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

11-Jul-2017

06:19

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

לא ישים

7,484

11-Jul-2017

06:19

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

11-Jul-2017

06:19

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

11-Jul-2017

06:19

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

לא ישים

1,620

11-Jul-2017

06:19

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

11-Jul-2017

06:19

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

לא ישים

3,912

11-Jul-2017

06:19

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

לא ישים

4,415

11-Jul-2017

06:19

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

לא ישים

4,218

11-Jul-2017

06:19

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

11-Jul-2017

06:19

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

11-Jul-2017

06:19

Error.css_1033

Error.css

לא ישים

496

11-Jul-2017

06:19

Form.js_14_1033

Form.js

לא ישים

126,715

11-Jul-2017

06:19

Forms.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

11-Jul-2017

06:19

Forms.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

11-Jul-2017

06:19

Formst.css_1033

Forms.css

לא ישים

6,694

11-Jul-2017

06:19

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

11-Jul-2017

06:19

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

לא ישים

170,871

12-Jul-2017

07:18

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

11-Jul-2017

06:19

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

11-Jul-2017

06:19

Help.css_1033

Help.css

לא ישים

12,122

11-Jul-2017

06:19

Help.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

11-Jul-2017

06:19

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

לא ישים

8,203

11-Jul-2017

06:19

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

לא ישים

172,081

11-Jul-2017

06:19

Init.js_0001_14_1033

Init.js

לא ישים

117,563

11-Jul-2017

06:19

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

לא ישים

1,456

11-Jul-2017

06:19

Layouts.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

11-Jul-2017

06:19

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

11-Jul-2017

06:19

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

לא ישים

21,623

11-Jul-2017

06:19

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

11-Jul-2017

06:19

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

11-Jul-2017

06:19

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

11-Jul-2017

06:19

Menu.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

11-Jul-2017

06:19

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

11-Jul-2017

06:19

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

לא ישים

2,350

11-Jul-2017

06:19

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

11-Jul-2017

06:19

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

11-Jul-2017

06:19

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

11-Jul-2017

06:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

11-Jul-2017

06:19

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

11-Jul-2017

06:19

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

11-Jul-2017

06:19

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

12-Jul-2017

07:18

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

12-Jul-2017

07:18

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

12-Jul-2017

07:18

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

לא ישים

29,133

11-Jul-2017

06:19

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

11-Jul-2017

06:19

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

11-Jul-2017

06:19

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

לא ישים

3,527

12-Jul-2017

07:18

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

11-Jul-2017

06:19

Mws.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

11-Jul-2017

06:19

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

11-Jul-2017

06:19

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

לא ישים

45,025

12-Jul-2017

07:18

Oslo.csst_1033

Oslo.css

לא ישים

326,412

11-Jul-2017

06:19

Oslo.css_1033

Oslo.css

לא ישים

326,412

11-Jul-2017

06:19

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,950

11-Jul-2017

06:19

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

לא ישים

322,950

11-Jul-2017

06:19

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

לא ישים

336,201

11-Jul-2017

06:19

Ows.js_14_1033

Ows.js

לא ישים

219,083

11-Jul-2017

06:19

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

11-Jul-2017

06:19

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

11-Jul-2017

06:19

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

לא ישים

9,081

11-Jul-2017

06:19

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

לא ישים

30,033

11-Jul-2017

06:19

Picktree.css_1033

Pickertree.css

לא ישים

26,520

11-Jul-2017

06:19

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

לא ישים

27,588

11-Jul-2017

06:19

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

לא ישים

2,072

11-Jul-2017

06:19

Search.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

11-Jul-2017

06:19

Searchthemable.css.1033

Search.css

לא ישים

45,443

11-Jul-2017

06:19

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

11-Jul-2017

06:19

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

לא ישים

57,657

11-Jul-2017

06:19

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

לא ישים

867

11-Jul-2017

06:19

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

לא ישים

5,825

11-Jul-2017

06:19

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

לא ישים

16,415

11-Jul-2017

06:19

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

לא ישים

73,515

11-Jul-2017

06:19

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

לא ישים

6,397

11-Jul-2017

06:19

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

לא ישים

6,097

11-Jul-2017

06:19

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

לא ישים

359,721

11-Jul-2017

06:19

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

2,889

11-Jul-2017

06:19

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

3,870

11-Jul-2017

06:19

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

3,744

11-Jul-2017

06:19

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

4,725

11-Jul-2017

06:19

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

3,317

11-Jul-2017

06:19

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

4,298

11-Jul-2017

06:19

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

3,319

11-Jul-2017

06:19

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

4,300

11-Jul-2017

06:19

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

4,476

11-Jul-2017

06:19

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

5,457

11-Jul-2017

06:19

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

4,385

11-Jul-2017

06:19

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

5,366

11-Jul-2017

06:19

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

4,394

11-Jul-2017

06:19

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

5,375

11-Jul-2017

06:19

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

4,346

11-Jul-2017

06:19

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

5,327

11-Jul-2017

06:19

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

11-Jul-2017

06:19

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

לא ישים

13,204

11-Jul-2017

06:19

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

לא ישים

17,093

11-Jul-2017

06:19

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

לא ישים

16,478

11-Jul-2017

06:19

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

לא ישים

116,712

11-Jul-2017

06:19

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

לא ישים

113,228

11-Jul-2017

06:19

Survey.csst_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

11-Jul-2017

06:19

Survey.css_1033

Survey.css

לא ישים

1,827

11-Jul-2017

06:19

Survey.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

11-Jul-2017

06:19

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

11-Jul-2017

06:19

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

לא ישים

3,024

11-Jul-2017

06:19

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

לא ישים

742

11-Jul-2017

06:19

Themev4.css_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

11-Jul-2017

06:19

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

11-Jul-2017

06:19

Timeline.csst_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

11-Jul-2017

06:19

Timeline.css_1033

Timeline.css

לא ישים

30,413

11-Jul-2017

06:19

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

לא ישים

11,107

11-Jul-2017

06:19

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

11-Jul-2017

06:19

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

11-Jul-2017

06:19

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

לא ישים

18,949

11-Jul-2017

06:19

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

11-Jul-2017

06:19

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

11,171

11-Jul-2017

06:19

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

11-Jul-2017

06:19

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

11-Jul-2017

06:19

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

11-Jul-2017

06:19

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

לא ישים

17,408

11-Jul-2017

06:19

Wss.actions_1033

Wss.actions

לא ישים

94,857

11-Jul-2017

06:19

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

לא ישים

723,698

11-Jul-2017

06:19

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

לא ישים

676,101

11-Jul-2017

06:19

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×