מאמר זה מתאר עדכון KB3114374 עבור Microsoft Excel 2016, אשר פורסם ב- 8 בדצמבר 2015. עדכון זה כולל את תנאי מוקדם.

שים לב כי מתייחס העדכון במרכז ההורדות של Microsoft Installer (. msi)-מבוססות מהדורה של Office 2016. אין היא חלה על לחץ 2016 Office והפעל את המהדורות, כגון Microsoft Office 365 בית. (כיצד לקבוע?)

שיפורים ותיקונים

 • שינוי שם המחרוזת "תוספות" כמחרוזת "תוספות" עקביות.

 • פותר את הבעיות הבאות:

  • אין אפשרות להציג את התצוגה המקדימה של חוברות עבודה של Excel מצורפים בהודעות דואר אלקטרוני ב- Outlook 2016.

  • כאשר אתה מעתיק ומדביק תאים בעלי ערכת עיצוב מותנה ב- Excel 2016, כללי העיצוב המותנה משוכפלות אף-על-פי הכללים כבר קיים בתאים.

   הערה לאחר שתחיל את העדכון, תצטרך בצע את ההוראות בסעיף 'מידע על הרישום' כדי לפתור בעיה זו.

  • בעת שימוש ביישום של צד שלישי כדי לארח Excel 2016 ולאחר מכן נסה להשתמש ביישום כדי לפתוח חוברת עבודה חיצונית בחלון Excel, החלון נפתח ללא חוברת עבודה.

  • בעת מיון עמודה של pivot table המכיל שורות 1,020 יותר ב- Excel 2016, הנתונים שאינו ממוין.

  • לאחר שתגדיר את המאפיין Font.TintAndShade ב- VBA עבור חוברת עבודה ב- Excel 2016, הטקסט מופיע סמויים ולבן.

  • טקסט כלשהו אודות שגיאות העלאת מסמך וחתימות דיגיטליות הם בלתי קריאים על ה-Backstage ביישומי Office 2016 המשתמשות בערכת הנושא אפור כהה.

  • הבחירה של המשתמש של ה-KPI סמלים תמיד, אין התייחסות PowerPivot ב- Excel 2016.

  • עדכון זה כולל ערכה של תיקונים עבור ציר חשמל ומנוע שירותי ניתוח המשמש כונן מודלים של נתונים ב- Excel 2016.

   הערה לקבלת מידע נוסף, ראה KB3114297 .

  • מודלים של נתונים יאבדו אם אין חוברת עבודה מוסתרת ב- Excel 2016.

  • בעת פתיחת חוברות עבודה המכילות נתונים בזמן אמת (RTD) פונקציות ב- Excel 2016, השיטה ServerStart נקרא פעמיים במקום פעם אחת.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Microsoft Update

השתמש ב- Microsoft Update כדי להוריד ולהתקין את העדכון באופן אוטומטי.

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין גם עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

אם אינך בטוח איזו פלטפורמת (32-bit או 64-bit) אתה מפעיל, ראה אני אני מפעיל גירסת 32 סיביות או 64 סיביות של Office? בנוסף, עיין במידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט.

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

מידע בנושא רישוםImportant
בצע את השלבים במקטע זה בזהירות. עלולות להתרחש בעיות חמורות אם תשנה את הרישום באופן שגוי. לפני שתשנה אותו, לגבות את הרישום עבור שחזור במקרה לגרום לבעיות.

לאחר שתתקין עדכון זה, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר מפתח רישום כך רווח לבן אינו חיתוך לאחר הייצוא.

 1. צא כל יישומי Microsoft Office.

 2. הפעל את עורך הרישום:

  • ב- Windows 10, לעבור כדי להתחיל, הזן regedit בתיבת החיפוש של Windows , ולאחר מכן בחר regedit.exe בתוצאות החיפוש.

  • ב- Windows 8 או Windows 8.1, אם אתה משתמש בעכבר, להעביר אותו אל הפינה הימנית העליונה, לעבור לחיפוש, הזן regedit בתיבת הטקסט חיפוש, ולאחר מכן בחר regedit.exe בתוצאות החיפוש.

  • ב- Windows 7, עבור התחלה, הזן regedit בתיבת הטקסט חפש בתוכניות ובקבצים ולאחר מכן בחר regedit.exe בתוצאות החיפוש.

 3. אתר ולאחר מכן בחר את ערך הרישום הבא:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 4. בתפריט עריכה , הצבע על חדשולאחר מכן בחר ערך DWORD.

 5. הזן ReplaceCFOnPaste, ולאחר מכן הקש על מקש Enter.

 6. בחלונית הפרטים , הקש והחזק (או לחץ לחיצה ימנית) ReplaceCFOnPaste, ולאחר מכן בחר באפשרות שנה.

 7. בתיבה נתוני ערך , הקלד 1ולאחר מכן בחר אישור.

 8. צא מעורך הרישום.

מידע על הפעלה מחדשייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי מוקדםכדי להחיל עדכון זה, עליך Microsoft Excel 2016 מותקן.

מידע נוסף

כדי לקבוע אם התקנת Office לחץ והפעל או מבוסס MSI, בצע את הפעולות הבאות:

 1. להפעיל יישום Office 2016.

 2. בתפריט קובץ , בחר את החשבון.

 3. עבור התקנות לחץ 2016 Office והפעל, מוצג פריט אפשרויות עדכון . עבור התקנות מבוססות-MSI, הפריט אפשרויות עדכון אינו מוצג.

התקנת office 2016 לחץ והפעל

2016 Office מבוסס MSI

The screenshot for Word click to run

The screenshot for Word MSI

Windows 10

 1. לעבור כדי להתחיל, הזן Vעדכונים מותקנים לפני הדפסה בתיבה חיפוש Windows , ולאחר מכן הקש Enter.

 2. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114374, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

Windows 8 ו- Windows 8.1

 1. להעביר ב מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן בחר את החיפוש. אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן בחר את החיפוש.

 2. הזן עדכון windows, בחר את Windows Update, ולאחר מכן בחר עדכונים מותקנים.

 3. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114374, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

Windows 7

 1. עבור התחלה, הזן לפעולולאחר מכן בחר באפשרות הפעל.

 2. הזן appwiz. cplולאחר מכן בחר אישור.

 3. בחר הצג עדכונים מותקנים.

 4. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114374, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.


הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע ב- excel-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Excel.exe

Excel.exe

16.0.4312.1002

27,068,064

25-Nov-2015

19:30

Xl12cnv.exe

Excelcnv.exe

16.0.4312.1002

23,754,912

25-Nov-2015

19:30

Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.client.excel.dll

2.24.4065.5351

2,193,576

24-Nov-2015

10:04

Microsoft.mashup.client.initialize.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.client.initialization.dll

2.24.4065.5351

13,480

24-Nov-2015

10:04

Client.models.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.client.models.dll

2.24.4065.5351

82,600

24-Nov-2015

10:04

Client.windows.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.client.windows.dll

2.24.4065.5351

37,772,968

24-Nov-2015

10:04

Container35.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.container.exe

2.24.4065.5351

19,152

24-Nov-2015

10:04

Container40.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.24.4065.5351

19,664

24-Nov-2015

10:04

Container45.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.24.4065.5351

19,664

24-Nov-2015

10:04

Document.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.document.dll

2.24.4065.5351

1,969,832

24-Nov-2015

10:04

Oauth.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.24.4065.5351

51,880

24-Nov-2015

10:04

Oledbproviderdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.24.4065.5351

76,968

24-Nov-2015

10:04

Microsoft.mashupengine.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Microsoft.mashupengine.dll

2.24.4065.5351

4,725,928

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:04

Oauth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:04

Oauth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.pl_pl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:04

Oauth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:04

Oauth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Oauth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

Oauth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:04

Solver32.dll_1033

Solver32.dll

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1025

Solver32.dll_1025

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1026

Solver32.dll_1026

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1028

Solver32.dll_1028

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1029

Solver32.dll_1029

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1030

Solver32.dll_1030

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1031

Solver32.dll_1031

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1032

Solver32.dll_1032

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1035

Solver32.dll_1035

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1036

Solver32.dll_1036

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1037

Solver32.dll_1037

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1038

Solver32.dll_1038

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1040

Solver32.dll_1040

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1041

Solver32.dll_1041

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1042

Solver32.dll_1042

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1043

Solver32.dll_1043

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1044

Solver32.dll_1044

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1045

Solver32.dll_1045

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1046

Solver32.dll_1046

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1048

Solver32.dll_1048

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1049

Solver32.dll_1049

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1050

Solver32.dll_1050

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1051

Solver32.dll_1051

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1053

Solver32.dll_1053

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1054

Solver32.dll_1054

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1055

Solver32.dll_1055

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1057

Solver32.dll_1057

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1058

Solver32.dll_1058

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1060

Solver32.dll_1060

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1061

Solver32.dll_1061

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1062

Solver32.dll_1062

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1063

Solver32.dll_1063

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1066

Solver32.dll_1066

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1081

Solver32.dll_1081

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1086

Solver32.dll_1086

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_1087

Solver32.dll_1087

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_2052

Solver32.dll_2052

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_2070

Solver32.dll_2070

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_2074

Solver32.dll_2074

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_3082

Solver32.dll_3082

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Solver32.dll_9242

Solver32.dll_9242

16.0.4288.1000

179,360

24-Nov-2015

10:03

Xlintl32.dll_1033

Xlintl32.dll

16.0.4309.1000

16,983,744

24-Nov-2015

10:03

Xlintl32.dll_1025

Xlintl32.dll_1025

16.0.4309.1000

17,095,336

24-Nov-2015

21:42

Xlintl32.dll_1031

Xlintl32.dll_1031

16.0.4309.1000

17,213,632

24-Nov-2015

21:42

Xlintl32.dll_1037

Xlintl32.dll_1037

16.0.4309.1000

17,030,312

24-Nov-2015

21:42

Xlintl32.dll_2074

Xlintl32.dll_2074

16.0.4309.1000

17,123,544

24-Nov-2015

21:42


מידע ב- excel-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

82,600

24-Nov-2015

10:12

Client.windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Client.windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

37,772,456

24-Nov-2015

10:12

Container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

18,640

24-Nov-2015

10:12

Container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

19,152

24-Nov-2015

10:12

Container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

19,152

24-Nov-2015

10:12

Document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

1,969,832

24-Nov-2015

10:12

Excel.exe

Excel.exe

16.0.4312.1002

34,445,984

25-Nov-2015

19:32

Xl12cnv.exe

Excelcnv.exe

16.0.4312.1002

30,179,488

25-Nov-2015

19:32

Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

2,193,064

24-Nov-2015

10:12

Microsoft.mashup.client.initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Microsoft.mashup.client.initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:12

Microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

4,726,440

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

51,880

24-Nov-2015

10:12

Oauth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:12

Oauth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:12

Oauth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.pl_pl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,968

24-Nov-2015

10:12

Oauth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

12,456

24-Nov-2015

10:12

Oauth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oauth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oauth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

11,944

24-Nov-2015

10:12

Oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

Oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

2.24.4065.5351

76,968

24-Nov-2015

10:12

Solver32.dll_1033

Solver32.dll

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1025

Solver32.dll_1025

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1026

Solver32.dll_1026

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1028

Solver32.dll_1028

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1029

Solver32.dll_1029

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1030

Solver32.dll_1030

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1031

Solver32.dll_1031

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1032

Solver32.dll_1032

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1035

Solver32.dll_1035

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1036

Solver32.dll_1036

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1037

Solver32.dll_1037

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1038

Solver32.dll_1038

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1040

Solver32.dll_1040

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1041

Solver32.dll_1041

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1042

Solver32.dll_1042

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1043

Solver32.dll_1043

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1044

Solver32.dll_1044

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1045

Solver32.dll_1045

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1046

Solver32.dll_1046

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1048

Solver32.dll_1048

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1049

Solver32.dll_1049

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1050

Solver32.dll_1050

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1051

Solver32.dll_1051

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1053

Solver32.dll_1053

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1054

Solver32.dll_1054

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1055

Solver32.dll_1055

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1057

Solver32.dll_1057

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1058

Solver32.dll_1058

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1060

Solver32.dll_1060

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1061

Solver32.dll_1061

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1062

Solver32.dll_1062

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1063

Solver32.dll_1063

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1066

Solver32.dll_1066

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1081

Solver32.dll_1081

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1086

Solver32.dll_1086

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_1087

Solver32.dll_1087

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_2052

Solver32.dll_2052

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_2070

Solver32.dll_2070

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_2074

Solver32.dll_2074

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_3082

Solver32.dll_3082

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Solver32.dll_9242

Solver32.dll_9242

16.0.4288.1000

218,168

24-Nov-2015

10:11

Xlintl32.dll_1033

Xlintl32.dll

16.0.4309.1000

17,046,208

24-Nov-2015

10:08

Xlintl32.dll_1025

Xlintl32.dll_1025

16.0.4312.1002

17,191,080

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1026

Xlintl32.dll_1026

16.0.4312.1002

17,201,832

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1028

Xlintl32.dll_1028

16.0.4312.1002

17,040,040

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1029

Xlintl32.dll_1029

16.0.4312.1002

17,235,136

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1030

Xlintl32.dll_1030

16.0.4312.1002

17,137,344

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1031

Xlintl32.dll_1031

16.0.4312.1002

17,275,584

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1032

Xlintl32.dll_1032

16.0.4312.1002

17,307,304

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1035

Xlintl32.dll_1035

16.0.4312.1002

17,135,288

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1036

Xlintl32.dll_1036

16.0.4312.1002

17,257,152

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1037

Xlintl32.dll_1037

16.0.4312.1002

17,126,568

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1038

Xlintl32.dll_1038

16.0.4312.1002

17,246,912

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1040

Xlintl32.dll_1040

16.0.4312.1002

17,172,680

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1041

Xlintl32.dll_1041

16.0.4312.1002

17,190,056

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1042

Xlintl32.dll_1042

16.0.4312.1002

17,173,672

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1043

Xlintl32.dll_1043

16.0.4312.1002

17,181,376

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1044

Xlintl32.dll_1044

16.0.4312.1002

17,121,984

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1045

Xlintl32.dll_1045

16.0.4312.1002

17,252,560

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1046

Xlintl32.dll_1046

16.0.4312.1002

17,200,840

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1048

Xlintl32.dll_1048

16.0.4312.1002

17,257,672

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1049

Xlintl32.dll_1049

16.0.4312.1002

17,193,128

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1050

Xlintl32.dll_1050

16.0.4312.1002

17,161,944

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1051

Xlintl32.dll_1051

16.0.4312.1002

17,246,920

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1053

Xlintl32.dll_1053

16.0.4312.1002

17,128,128

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1054

Xlintl32.dll_1054

16.0.4312.1002

17,195,176

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1055

Xlintl32.dll_1055

16.0.4312.1002

17,234,112

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1057

Xlintl32.dll_1057

16.0.4312.1002

17,129,664

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1058

Xlintl32.dll_1058

16.0.4312.1002

17,197,736

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1060

Xlintl32.dll_1060

16.0.4312.1002

17,170,648

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1061

Xlintl32.dll_1061

16.0.4312.1002

17,124,544

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1062

Xlintl32.dll_1062

16.0.4312.1002

17,181,896

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1063

Xlintl32.dll_1063

16.0.4312.1002

17,206,984

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1066

Xlintl32.dll_1066

16.0.4312.1002

17,249,448

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_1081

Xlintl32.dll_1081

16.0.4312.1002

17,239,208

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1086

Xlintl32.dll_1086

16.0.4312.1002

17,134,272

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_1087

Xlintl32.dll_1087

16.0.4312.1002

17,258,152

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_2052

Xlintl32.dll_2052

16.0.4312.1002

17,026,216

25-Nov-2015

19:33

Xlintl32.dll_2070

Xlintl32.dll_2070

16.0.4312.1002

17,201,864

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_2074

Xlintl32.dll_2074

16.0.4312.1002

17,185,496

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_3082

Xlintl32.dll_3082

16.0.4312.1002

17,186,504

25-Nov-2015

19:32

Xlintl32.dll_9242

Xlintl32.dll_9242

16.0.4312.1002

17,184,472

25-Nov-2015

19:32


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×