היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון KB3114383 עבור Microsoft Office 2016, אשר פורסם ב- 8 בדצמבר 2015. עדכון זה כולל את תנאי מוקדם. שים לב כי מתייחס העדכון במרכז ההורדות של Microsoft Installer (. msi)-מבוססות מהדורה של Office 2016. אין היא חלה על לחץ 2016 Office והפעל את המהדורות, כגון Microsoft Office 365 בית. (כיצד לקבוע?)

שיפורים ותיקונים

 • שינוי שם המחרוזת "תוספות" כמחרוזת "תוספות" עקביות.

 • הופך את מרכז העלאה של Microsoft הלבן בתצוגה כל ערכות הנושא עבור טוב יותר את בהירות.

 • פותר את הבעיות הבאות:

  • היא נמשכת זמן רב עבור תוספת להציג חלונית משימות מותאמת אישית במסמך Word 2016 מאחר Word 2016 מבצע את ההנפשה. לאחר שתתקין עדכון זה, בצע את ההוראות בסעיף "פרטי הרישום".

  • קוראי מסך (כגון Narrator) אין אפשרות לקרוא את ההרשאות מפורט עבור כל collaborator בחלונית השיתוף של מסמך ביישומי Office 2016.

  • כאשר אתה מחבר שותף מסמכים ביישום Office 2016, Office 2016 היישום עלול לקרוס.

  • לא ניתן לפתוח או משיב מסמך או הודעת דואר אלקטרוני הכוללת של תבנית IRM מוגן אם משנים את שם התבנית של IRM.

  • בעת בחירה ועריכה של איש קשר בתצוגת אנשים ב- Outlook 2016, הלחצנים ' שמור ' ביטול הם בלתי קריאים את צבעוני וערכות אפור כהה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Microsoft Update

השתמש ב- Microsoft Update כדי להוריד ולהתקין את העדכון באופן אוטומטי.

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין גם עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

אם אינך בטוח איזו פלטפורמת (32-bit או 64-bit) אתה מפעיל, ראה אני אני מפעיל גירסת 32 סיביות או 64 סיביות של Office? בנוסף, עיין במידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט.

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

מידע על הפעלה מחדש ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי מוקדם כדי להחיל עדכון זה, עליך Microsoft Office 2016 מותקן.

פרטי רישום

חשוב בצע את השלבים במקטע זה בזהירות. עלולות להתרחש בעיות חמורות אם תשנה את הרישום באופן שגוי. לפני שתבצע בו שינויים, יש לגבות את הרישום עבור שחזור במקרה שייגרמו בעיות. אם היא נמשכת זמן ארוך יותר עבור תוספת להציג חלונית משימות מותאמת אישית במסמך Word 2016, בצע את השלבים הבאים כדי להפוך ללא זמינה בהנפשות מעבר של חלון חלונית משימות מותאמת אישית:

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום, ובחר בו:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Toolbars\

 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.

 4. הקלד DisableWindowTransitionsOnAddinTaskPanesולאחר מכן הקש Enter.

 5. בחלונית הפרטים , לחץ לחיצה ימנית על DisableWindowTransitionsOnAddinTaskPanesולאחר מכן לחץ על שנה.

 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. צא מעורך הרישום.

מידע נוסף

כדי לקבוע אם התקנת Office לחץ והפעל או מבוסס MSI, בצע את הפעולות הבאות:

 1. להפעיל יישום Office 2016.

 2. בתפריט קובץ , בחר את החשבון.

 3. עבור התקנות לחץ 2016 Office והפעל, מוצג פריט אפשרויות עדכון . עבור התקנות מבוססות-MSI, הפריט אפשרויות עדכון אינו מוצג.

התקנת office 2016 לחץ והפעל

2016 Office מבוסס MSI

The screenshot for Word MSI

Windows 10

 1. לעבור כדי להתחיל, הזן Vעדכונים מותקנים לפני הדפסה בתיבה חיפוש Windows , ולאחר מכן הקש Enter.

 2. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114383, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

Windows 8 ו- Windows 8.1

 1. להעביר ב מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן בחר את החיפוש. אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן בחר את החיפוש.

 2. הזן עדכון windows, בחר את Windows Update, ולאחר מכן בחר עדכונים מותקנים.

 3. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114383, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

Windows 7

 1. עבור התחלה, הזן לפעולולאחר מכן בחר באפשרות הפעל.

 2. הזן appwiz. cplולאחר מכן בחר אישור.

 3. בחר הצג עדכונים מותקנים.

 4. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן בחר עדכון KB3114383, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

הפניות

למד אודות רגיל מינוח המשתמשת לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע mso-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Firstrun.exe

Firstrun.exe

16.0.4312.1000

761,000

12-Nov-2015

09:23

Mso.dll.x86

Mso.dll

16.0.4312.1000

14,308,032

12-Nov-2015

09:23

Msointl.dll.x86.1033

Msointl.dll

16.0.4309.1000

1,528,000

12-Nov-2015

02:55

Msointl.dll.x86.1025

Msointl.dll.x86.1025

16.0.4309.1000

3,276,480

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1026

Msointl.dll.x86.1026

16.0.4309.1000

1,874,112

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1027

Msointl.dll.x86.1027

16.0.4309.1000

1,806,016

11-Nov-2015

08:16

Msointl.dll.x86.1028

Msointl.dll.x86.1028

16.0.4309.1000

2,317,992

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1029

Msointl.dll.x86.1029

16.0.4309.1000

1,916,096

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1030

Msointl.dll.x86.1030

16.0.4309.1000

1,746,112

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1031

Msointl.dll.x86.1031

16.0.4309.1000

1,937,088

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1032

Msointl.dll.x86.1032

16.0.4309.1000

2,045,632

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1035

Msointl.dll.x86.1035

16.0.4309.1000

1,726,656

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1036

Msointl.dll.x86.1036

16.0.4309.1000

1,963,208

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1037

Msointl.dll.x86.1037

16.0.4309.1000

2,896,552

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1038

Msointl.dll.x86.1038

16.0.4309.1000

1,939,648

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1040

Msointl.dll.x86.1040

16.0.4309.1000

1,754,816

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1041

Msointl.dll.x86.1041

16.0.4309.1000

2,000,576

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1042

Msointl.dll.x86.1042

16.0.4309.1000

2,757,312

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1043

Msointl.dll.x86.1043

16.0.4309.1000

1,759,424

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1044

Msointl.dll.x86.1044

16.0.4309.1000

1,709,248

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1045

Msointl.dll.x86.1045

16.0.4309.1000

1,905,344

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1046

Msointl.dll.x86.1046

16.0.4309.1000

1,817,792

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1048

Msointl.dll.x86.1048

16.0.4309.1000

1,950,912

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1049

Msointl.dll.x86.1049

16.0.4309.1000

1,892,032

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1050

Msointl.dll.x86.1050

16.0.4309.1000

1,730,240

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1051

Msointl.dll.x86.1051

16.0.4309.1000

1,960,128

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1053

Msointl.dll.x86.1053

16.0.4309.1000

1,723,072

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1054

Msointl.dll.x86.1054

16.0.4309.1000

1,815,232

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1055

Msointl.dll.x86.1055

16.0.4309.1000

1,986,752

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1057

Msointl.dll.x86.1057

16.0.4309.1000

1,609,920

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1058

Msointl.dll.x86.1058

16.0.4309.1000

1,879,744

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1060

Msointl.dll.x86.1060

16.0.4309.1000

1,796,288

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1061

Msointl.dll.x86.1061

16.0.4309.1000

1,719,488

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1062

Msointl.dll.x86.1062

16.0.4309.1000

1,819,840

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1063

Msointl.dll.x86.1063

16.0.4309.1000

1,833,664

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1066

Msointl.dll.x86.1066

16.0.4309.1000

1,993,920

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1069

Msointl.dll.x86.1069

16.0.4309.1000

1,729,216

11-Nov-2015

08:16

Msointl.dll.x86.1081

Msointl.dll.x86.1081

16.0.4309.1000

1,940,672

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1086

Msointl.dll.x86.1086

16.0.4309.1000

1,637,568

11-Nov-2015

08:01

Msointl.dll.x86.1087

Msointl.dll.x86.1087

16.0.4309.1000

2,092,224

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.1095

Msointl.dll.x86.1095

16.0.4309.1000

1,818,816

11-Nov-2015

08:16

Msointl.dll.x86.1099

Msointl.dll.x86.1099

16.0.4309.1000

1,928,384

11-Nov-2015

08:17

Msointl.dll.x86.1110

Msointl.dll.x86.1110

16.0.4309.1000

1,763,008

11-Nov-2015

08:16

Msointl.dll.x86.2052

Msointl.dll.x86.2052

16.0.4309.1000

2,310,312

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.2070

Msointl.dll.x86.2070

16.0.4309.1000

1,824,448

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.2074

Msointl.dll.x86.2074

16.0.4309.1000

1,754,304

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.3082

Msointl.dll.x86.3082

16.0.4309.1000

1,814,720

11-Nov-2015

08:22

Msointl.dll.x86.9242

Msointl.dll.x86.9242

16.0.4309.1000

1,782,976

11-Nov-2015

08:22

Msores.dll

Msores.dll

16.0.4297.1000

81,573,056

12-Nov-2015

02:56

מידע mso-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Firstrun.exe

Firstrun.exe

16.0.4312.1000

806,568

12-Nov-2015

09:26

Mso.dll.x64

Mso.dll

16.0.4312.1000

19,727,040

12-Nov-2015

09:26

Mso.dll.x86

Mso.dll

16.0.4312.1000

14,308,032

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1033

Msointl.dll

16.0.4309.1000

1,552,576

12-Nov-2015

02:57

Msointl.dll.x86.1033

Msointl.dll

16.0.4309.1000

1,528,000

10-Nov-2015

19:55

Msointl.dll.x64.1025

Msointl.dll.x64.1025

16.0.4312.1000

3,313,344

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1026

Msointl.dll.x64.1026

16.0.4312.1000

1,898,688

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1027

Msointl.dll.x64.1027

16.0.4312.1000

1,830,592

12-Nov-2015

09:46

Msointl.dll.x64.1028

Msointl.dll.x64.1028

16.0.4312.1000

2,342,056

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1029

Msointl.dll.x64.1029

16.0.4312.1000

1,940,672

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1030

Msointl.dll.x64.1030

16.0.4312.1000

1,770,688

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1031

Msointl.dll.x64.1031

16.0.4312.1000

1,961,152

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1032

Msointl.dll.x64.1032

16.0.4312.1000

2,069,696

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1035

Msointl.dll.x64.1035

16.0.4312.1000

1,751,232

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1036

Msointl.dll.x64.1036

16.0.4312.1000

1,987,784

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1037

Msointl.dll.x64.1037

16.0.4312.1000

2,933,416

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1038

Msointl.dll.x64.1038

16.0.4312.1000

1,963,712

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1040

Msointl.dll.x64.1040

16.0.4312.1000

1,779,392

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1041

Msointl.dll.x64.1041

16.0.4312.1000

2,025,152

12-Nov-2015

09:52

Msointl.dll.x64.1042

Msointl.dll.x64.1042

16.0.4312.1000

2,781,376

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1043

Msointl.dll.x64.1043

16.0.4312.1000

1,783,488

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1044

Msointl.dll.x64.1044

16.0.4312.1000

1,733,824

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1045

Msointl.dll.x64.1045

16.0.4312.1000

1,929,920

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1046

Msointl.dll.x64.1046

16.0.4312.1000

1,841,856

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1048

Msointl.dll.x64.1048

16.0.4312.1000

1,974,976

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1049

Msointl.dll.x64.1049

16.0.4312.1000

1,916,608

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1050

Msointl.dll.x64.1050

16.0.4312.1000

1,754,304

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1051

Msointl.dll.x64.1051

16.0.4312.1000

1,984,192

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1053

Msointl.dll.x64.1053

16.0.4312.1000

1,747,648

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1054

Msointl.dll.x64.1054

16.0.4312.1000

1,839,808

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1055

Msointl.dll.x64.1055

16.0.4312.1000

2,011,328

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1057

Msointl.dll.x64.1057

16.0.4312.1000

1,634,496

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1058

Msointl.dll.x64.1058

16.0.4312.1000

1,904,320

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1060

Msointl.dll.x64.1060

16.0.4312.1000

1,820,352

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1061

Msointl.dll.x64.1061

16.0.4312.1000

1,744,064

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1062

Msointl.dll.x64.1062

16.0.4312.1000

1,844,416

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1063

Msointl.dll.x64.1063

16.0.4312.1000

1,858,240

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1066

Msointl.dll.x64.1066

16.0.4312.1000

2,017,984

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1069

Msointl.dll.x64.1069

16.0.4312.1000

1,753,280

12-Nov-2015

09:46

Msointl.dll.x64.1081

Msointl.dll.x64.1081

16.0.4312.1000

1,964,736

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1086

Msointl.dll.x64.1086

16.0.4312.1000

1,662,144

12-Nov-2015

09:31

Msointl.dll.x64.1087

Msointl.dll.x64.1087

16.0.4312.1000

2,116,288

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.1095

Msointl.dll.x64.1095

16.0.4312.1000

1,842,880

12-Nov-2015

09:46

Msointl.dll.x64.1099

Msointl.dll.x64.1099

16.0.4312.1000

1,952,960

12-Nov-2015

09:47

Msointl.dll.x64.1110

Msointl.dll.x64.1110

16.0.4312.1000

1,787,072

12-Nov-2015

09:46

Msointl.dll.x64.2052

Msointl.dll.x64.2052

16.0.4312.1000

2,334,888

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.2070

Msointl.dll.x64.2070

16.0.4312.1000

1,849,024

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.2074

Msointl.dll.x64.2074

16.0.4312.1000

1,778,368

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.3082

Msointl.dll.x64.3082

16.0.4312.1000

1,838,784

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x64.9242

Msointl.dll.x64.9242

16.0.4312.1000

1,807,040

12-Nov-2015

09:53

Msointl.dll.x86.1025

Msointl.dll.x86.1025

16.0.4309.1000

3,276,480

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1026

Msointl.dll.x86.1026

16.0.4309.1000

1,874,112

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1028

Msointl.dll.x86.1028

16.0.4309.1000

2,317,992

11-Nov-2015

08:04

Msointl.dll.x86.1029

Msointl.dll.x86.1029

16.0.4309.1000

1,916,096

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1030

Msointl.dll.x86.1030

16.0.4309.1000

1,746,112

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1031

Msointl.dll.x86.1031

16.0.4309.1000

1,937,088

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1032

Msointl.dll.x86.1032

16.0.4309.1000

2,045,632

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1035

Msointl.dll.x86.1035

16.0.4309.1000

1,726,656

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1036

Msointl.dll.x86.1036

16.0.4309.1000

1,963,208

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1037

Msointl.dll.x86.1037

16.0.4309.1000

2,896,552

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1038

Msointl.dll.x86.1038

16.0.4309.1000

1,939,648

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1040

Msointl.dll.x86.1040

16.0.4309.1000

1,754,816

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1041

Msointl.dll.x86.1041

16.0.4309.1000

2,000,576

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1042

Msointl.dll.x86.1042

16.0.4309.1000

2,757,312

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1043

Msointl.dll.x86.1043

16.0.4309.1000

1,759,424

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1044

Msointl.dll.x86.1044

16.0.4309.1000

1,709,248

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1045

Msointl.dll.x86.1045

16.0.4309.1000

1,905,344

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1046

Msointl.dll.x86.1046

16.0.4309.1000

1,817,792

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1048

Msointl.dll.x86.1048

16.0.4309.1000

1,950,912

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1049

Msointl.dll.x86.1049

16.0.4309.1000

1,892,032

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1050

Msointl.dll.x86.1050

16.0.4309.1000

1,730,240

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1051

Msointl.dll.x86.1051

16.0.4309.1000

1,960,128

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1053

Msointl.dll.x86.1053

16.0.4309.1000

1,723,072

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1054

Msointl.dll.x86.1054

16.0.4309.1000

1,815,232

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1055

Msointl.dll.x86.1055

16.0.4309.1000

1,986,752

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1057

Msointl.dll.x86.1057

16.0.4309.1000

1,609,920

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1058

Msointl.dll.x86.1058

16.0.4309.1000

1,879,744

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1060

Msointl.dll.x86.1060

16.0.4309.1000

1,796,288

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1061

Msointl.dll.x86.1061

16.0.4309.1000

1,719,488

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1062

Msointl.dll.x86.1062

16.0.4309.1000

1,819,840

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1063

Msointl.dll.x86.1063

16.0.4309.1000

1,833,664

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1066

Msointl.dll.x86.1066

16.0.4309.1000

1,993,920

11-Nov-2015

08:04

Msointl.dll.x86.1081

Msointl.dll.x86.1081

16.0.4309.1000

1,940,672

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1086

Msointl.dll.x86.1086

16.0.4309.1000

1,637,568

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.1087

Msointl.dll.x86.1087

16.0.4309.1000

2,092,224

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.2052

Msointl.dll.x86.2052

16.0.4309.1000

2,310,312

11-Nov-2015

08:04

Msointl.dll.x86.2070

Msointl.dll.x86.2070

16.0.4309.1000

1,824,448

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.2074

Msointl.dll.x86.2074

16.0.4309.1000

1,754,304

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.3082

Msointl.dll.x86.3082

16.0.4309.1000

1,814,720

11-Nov-2015

08:03

Msointl.dll.x86.9242

Msointl.dll.x86.9242

16.0.4309.1000

1,782,976

11-Nov-2015

08:03

Msores.dll

Msores.dll

16.0.4297.1000

81,573,056

12-Nov-2015

02:57

Msores.dll.x86

Msores.dll

16.0.4297.1000

81,573,056

10-Nov-2015

19:56

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×