You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

מאמר זה מתאר עדכון KB2899505 עבור Microsoft Office 2013 שפורסמו ב- 9 בדצמבר, 2014.

נא שים לב כי מתייחס העדכון במרכז ההורדות של Microsoft Installer (. msi)-מבוססות מהדורה של Office 2013. היא לא חלה על מהדורות Office 2013 לחץ והפעל כגון Microsoft Office 365 בית. (כיצד לקבוע?).

שיפורים ותיקונים

הערה כדי לאפשר את השינויים הבאים, עליך להתקין את כל ארבע של עדכונים אלה ציבורית:

מאמר KB

קישורים של העדכון להורדה

9 בדצמבר, 2014 עדכון עבור Office 2013 (KB2899498)

9 בדצמבר, 2014 עדכון עבור Office 2013 (KB2899505)

MS14-083: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Excel 2013: ב- 9 בדצמבר, 2014

9 בדצמבר, 2014 עדכון עבור Office 2013 (KB2920734)

עדכון מודל נתונים שנדחו

ב- Excel 2013, כל שינוי מודל הנתונים גורמת ל- Excel לעדכן באופן מיידי בכל PivotTable, PivotChart וטבלת השאילתה בחוברת העבודה.

פעולה זו גרמה למשתמשים להמתין בכל פעם שהם לבצע שינוי מודל הנתונים, כגון יצירת אמצעי מדידה חדשה או עמודה מחושבת. לעיתים, בהתאם חוברת העבודה והמורכבות של מודל הנתונים, תקופת המתנה יכולה להיות ארוכה למדי.

כדי לטפל בבעיה זו כוללים הצגנו את השינויים הבאים:

 • כאשר המשתמש נמצא בתוך תוספת ציר צריכת חשמל, אנו לצבור את השינויים שבוצעו על-ידי המשתמש, מודל הנתונים ללא חוברת העבודה של Excel עובר עדכון.

 • כאשר המשתמש מעביר את המוקד מחוץ לחלון ציר צריכת החשמל ואת למקרה מודל הנתונים השתנה, ולאחר מכן חוברת העבודה של Excel יעודכן באופן אוטומטי.

שיפורים החוצה--אין זיכרון פנוי

משתמשי Excel 2013 אוזל לעיתים קרובות זיכרון בתרחישים שבהם מעורב מודל הנתונים. פעולה זו גורמת המחשב קופא או קריסה של Excel. אנו לפלח ושיפור התרחישים הבאים:

 1. גירסת 64 סיביות של Excel 2013 מצטמצמת זיכרון פיזי
  כאשר Excel 2013 מזהה שמשתמש זה אין די זיכרון פיזי, הוא להפסיק את כל ההקצאות, להתריע שגיאה זיכרון פנוי".

 2. גירסת 32 סיביות של Excel 2013 הוא קרוב באמצעות שלו זיכרון וירטואלי של 2 ג'יגה-בתים
  כאשר Excel 2013 מזהה שמשתמש זה אין די זיכרון וירטואלי, הוא להפסיק את כל ההקצאות, להתריע שגיאה זיכרון פנוי".

פותר הבאגים הבאים

 • מתקן באגים לגרום Pivot צריכת חשמל, Power View או ב- Excel לקרוס או להקפיא במהלך מידול או פרוסה ופעולות הקוביות.

 • מתקן באג שגורם Excel.exe לפעול ברקע לאחר המשתמש יוצא היישום.

 • מתקן את התקלות הגורמות Excel לקרוס בעת פעולת הרענון.

 • מתקן את התקלות הגורמות חוברת עבודה של Excel נפגם לאחר חיבור הנתונים נערך בתוך תוספת ציר צריכת חשמל.

 • מתקן באג שגורם PivotTable להציג תוצאות שגויות כאשר מבוצע מול מודל הנתונים המוטבע.

 • מתקן את הבאג שגורמת לאופן פעולה בלתי צפוי בעת שדרוג מודל הנתונים המוטבע.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Windows Update

השתמש ב- Windows Update באופן אוטומטי להוריד ולהתקין את העדכון.

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין גם להורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.

אם אינך בטוח איזו פלטפורמת (32-bit או 64-bit) אתה מפעיל, ראה אני אני מפעיל גירסת 32 סיביות או 64 סיביות של Office. בנוסף, עיין במידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט.מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

מידע על הפעלה מחדשאין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.


דרישות מוקדמותכדי להתקין את חבילת התיקון החם, דרוש לך 2013 Office מותקן.

מידע נוסף

כיצד לקבוע אם התקנת Office שלי לחץ על הפעל או מבוסס MSI:

 1. להפעיל יישום Office 2013, כגון Microsoft Excel 2013.

 2. בתפריט קובץ , לחץ על חשבון.

 3. עבור התקנות לחץ 2013 Office והפעל, מוצג פריט אפשרויות עדכון . עבור התקנות מבוססות-MSI, הפריט אפשרויות עדכון אינו מוצג.

התקנת office 2013 לחץ והפעל

2013 Office מבוסס MSI

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות.

32-bit

מידע Ppaddin-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,173,152

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,173,160

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,176,224

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,176,736

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,182,368

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,183,400

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,184,416

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,184,928

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,184,936

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,185,440

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,185,448

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,185,952

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,185,960

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,186,464

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,186,976

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,186,984

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,187,496

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,188,000

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,188,008

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,188,512

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,188,520

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,189,024

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,189,032

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,190,048

28-Oct-2014

21:10

Adhocreportingexcelclient.dll

11.0.2830.24

1,190,560

28-Oct-2014

21:10

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

39,888

28-Oct-2014

21:10

Mdxquerygenerator.dll

11.0.2830.24

102,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.2830.24

102,056

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.2830.24

1,572,512

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.59

73,320

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.90

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.91

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2809.95

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2814.2

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2814.8

73,376

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.2830.24

73,384

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.2830.24

469,152

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.dll

2011.110.2830.24

834,208

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.27

89,040

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.31

85,488

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.31

85,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.86

85,608

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.91

85,696

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.91

89,792

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.92

85,696

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2809.95

81,600

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2814.2

85,696

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2814.2

97,984

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2814.8

85,664

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2814.8

85,672

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.resources.dll

2011.110.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.backend.xmlserializers.dll

2011.110.2830.24

167,592

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.dll

2011.110.2830.24

6,152,360

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,978,016

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,982,112

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,986,208

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,986,216

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,990,304

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,990,312

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,994,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,998,496

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

1,998,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,002,592

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,010,784

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,014,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,039,456

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,039,464

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,043,560

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,047,648

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,047,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,064,040

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,084,512

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.resources.dll

2011.110.2830.24

2,084,520

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.excel.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.2830.24

210,600

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.2830.24

1,068,704

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.81

20,072

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.86

20,072

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.90

20,160

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.92

20,160

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2809.95

20,160

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2814.2

20,160

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2814.8

20,128

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2830.24

20,120

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.modeler.ui.rll

לא ישים

2,626,720

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.2830.24

36,512

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.dll

11.0.2830.24

315,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

118,376

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

126,568

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

130,664

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

134,760

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

142,952

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

151,144

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.81

155,240

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.91

118,464

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.92

118,464

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.92

130,752

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.95

122,560

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2809.95

126,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2814.2

118,464

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2814.2

126,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2814.8

130,728

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2814.8

143,008

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.analysisservices.xlhost.modeler.resources.dll

11.0.2830.24

122,528

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.2830.24

33,952

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.3053

408,528

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.3053

21,456

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.recommendation.client.core.dll

2011.110.2830.24

967,840

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.recommendation.client.picasso.dll

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.recommendation.client.picasso.sampler.dll

2011.110.2830.24

30,368

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.data.recommendation.common.dll

2011.110.2830.24

161,952

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.2830.24

1,339,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

315,040

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

315,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

323,232

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

323,240

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.2830.24

327,328

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.dll

2011.110.2830.24

777,896

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.59

298,608

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.59

306,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.59

323,184

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.90

298,688

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.90

302,784

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.90

315,072

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2809.91

302,784

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.office.powerpivot.exceladdin.resources.dll

2011.110.2814.8

306,848

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reporting.adhoc.shell.bootstrapper.xap

לא ישים

3,930,602

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reporting.common.dll

2011.110.2830.24

285,344

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.dll

11.0.2830.24

462,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.entry.interfaces.dll

11.0.2830.24

56,992

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

89,752

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

89,760

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

89,768

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.adhoc.excel.client.resources.dll

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.2830.24

212,648

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

27,600

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

28,112

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

28,624

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

31,696

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

39,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.27

43,984

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.59

44,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.81

29,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.86

29,288

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.91

32,960

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.92

29,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.95

29,376

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.95

40,640

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2809.95

44,736

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2814.2

40,640

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2814.8

40,608

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2814.8

40,616

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

28,320

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

28,832

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

29,344

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

29,864

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

40,616

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.2830.24

44,704

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.2830.24

1,359,520

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

109,520

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.59

77,424

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.86

85,608

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.91

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.92

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.92

77,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2809.95

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2814.2

73,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2814.2

77,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2814.2

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2814.8

102,056

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2830.24

69,280

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2830.24

69,288

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2830.24

77,480

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.progressiveprocessing.dll

11.0.2830.24

5,529,248

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.2830.24

2,588,320

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

548,544

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

560,832

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

564,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

569,024

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

573,120

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

577,216

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

581,312

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

585,408

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.2809.90

597,696

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.2830.24

241,312

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.27

101,328

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.31

97,792

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.59

93,808

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.81

93,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.86

93,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.90

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.91

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.91

97,984

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.92

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.95

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2809.95

97,984

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2814.2

93,888

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2814.8

93,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2814.8

93,864

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2830.24

102,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2830.24

93,864

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.2830.24

97,952

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.2830.24

102,056

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.59

52,848

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.81

52,840

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.86

52,840

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.91

52,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.92

52,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2809.95

52,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2814.2

52,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2814.2

57,024

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2814.8

52,896

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2830.24

52,896

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2830.24

52,904

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.2830.24

56,992

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.2830.24

306,856

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

23,504

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

24,016

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

25,040

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

25,552

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.27

26,064

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.31

24,048

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.81

23,656

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.90

23,744

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.90

24,768

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.92

24,256

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.92

24,768

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.95

23,744

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.95

24,256

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2809.95

25,792

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2814.2

24,256

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2814.2

24,768

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2814.8

24,224

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

23,712

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

23,720

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

24,224

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

24,232

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

24,736

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.2830.24

25,256

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportviewer.common.dll

11.0.2830.24

8,711,840

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

11.0.2830.24

564,904

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.2830.24

44,704

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.2830.24

387,752

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.27

35,280

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.27

56,272

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.31

52,736

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.81

48,744

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.86

48,744

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.86

56,936

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.91

48,832

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2809.95

61,120

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2814.2

48,832

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2814.2

52,928

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2814.2

57,024

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2814.8

48,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2814.8

48,808

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2830.24

36,000

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2830.24

48,808

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2830.24

52,896

28-Oct-2014

21:10

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.2830.24

61,088

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.dll

2011.110.2830.24

156,832

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

73,376

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

73,384

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

74,400

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

74,408

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

75,432

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

76,448

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

76,456

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

76,952

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

77,984

28-Oct-2014

21:10

Powerpivotexcelclientaddin.rll

לא ישים

77,992

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ar.xap

לא ישים

331,728

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.bg.xap

לא ישים

335,706

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.cs.xap

לא ישים

328,374

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.da.xap

לא ישים

322,978

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.de.xap

לא ישים

328,786

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.el.xap

לא ישים

343,177

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.es.xap

לא ישים

324,480

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.et.xap

לא ישים

322,488

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.fi.xap

לא ישים

325,004

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.fr.xap

לא ישים

326,825

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.he.xap

לא ישים

327,408

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.hi.xap

לא ישים

335,371

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.hr.xap

לא ישים

325,423

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.hu.xap

לא ישים

331,313

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.id.xap

לא ישים

319,927

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.it.xap

לא ישים

324,176

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ja.xap

לא ישים

328,166

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.kk.xap

לא ישים

333,471

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ko.xap

לא ישים

323,708

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.lt.xap

לא ישים

326,412

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.lv.xap

לא ישים

326,106

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ms.xap

לא ישים

320,071

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.nl.xap

לא ישים

325,475

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.no.xap

לא ישים

321,458

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.pl.xap

לא ישים

329,595

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.pt.xap

לא ישים

324,701

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.pt-pt.xap

לא ישים

325,008

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ro.xap

לא ישים

327,330

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.ru.xap

לא ישים

340,197

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.sk.xap

לא ישים

328,613

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.sl.xap

לא ישים

326,240

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.sr-latn-cs.xap

לא ישים

325,203

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.sv.xap

לא ישים

322,713

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.th.xap

לא ישים

331,111

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.tr.xap

לא ישים

324,051

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.uk.xap

לא ישים

337,294

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.vi.xap

לא ישים

325,904

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.zh-chs.xap

לא ישים

321,873

28-Oct-2014

21:10

Powerviewres.zh-cht.xap

לא ישים

322,835

28-Oct-2014

21:10

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.2830.24

155,808

28-Oct-2014

21:10

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:10

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,456

28-Oct-2014

21:10


64-bit

מידע Ppaddin-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Adhocreportingexcelclient.dll.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,322,656

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1025.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,321,128

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1026.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,752

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1028.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,310,880

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1029.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,168

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1030.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,176

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1031.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,328,288

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1032.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,327,776

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1035.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,688

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1036.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,327,776

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1037.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,320,104

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1038.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,240

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1040.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,752

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1041.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,313,952

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1042.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,314,464

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1043.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,728

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1044.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,680

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1045.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,224

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1046.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,736

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1048.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,240

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1049.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,240

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1050.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,704

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1051.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,192

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1053.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,168

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1054.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,322,144

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1055.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,192

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1057.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,192

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1058.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,728

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1060.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,216

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1061.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,322,664

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1062.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,200

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1063.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,224

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1066.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,704

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1081.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,680

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1086.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,323,680

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_1087.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,325,728

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_2052.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,310,880

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_2070.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,240

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_2074.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,324,712

28-Oct-2014

21:11

Adhocreportingexcelclient_resources_dll_64_3082.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,326,752

28-Oct-2014

21:11

As_clientui_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

2,626,712

28-Oct-2014

21:11

As_client_adomdclientui_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

102,056

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

834,208

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

89,040

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

81,568

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

85,616

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.90

85,696

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

85,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.92

85,696

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

89,760

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

85,672

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

85,672

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

93,864

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

97,952

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

85,616

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.31

85,504

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.91

89,792

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.95

85,696

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

89,040

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.86

85,608

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_backend_xmlserializers_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

167,592

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

1,572,512

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,384

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

73,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

73,320

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

73,320

28-Oct-2014

21:11

As_client_base_common_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.59

73,328

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

6,152,352

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,047,648

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,047,648

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,982,112

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,312

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,504

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,064,032

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,304

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,002,592

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,039,456

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,002,600

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,010,784

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,496

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,986,216

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,496

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,496

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,047,648

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,312

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,400

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,312

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,084,520

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,304

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,986,216

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,043,560

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,312

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,982,112

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,504

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,014,880

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,084,520

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,304

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

2,039,456

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,978,016

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,994,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,990,304

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

1,998,496

28-Oct-2014

21:11

As_client_common_frontend_xmlserializers_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

210,592

28-Oct-2014

21:11

As_client_datawarehouse_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

1,339,048

28-Oct-2014

21:11

As_client_datawarehouse_interface_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:11

As_client_excel_wizard_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

469,152

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

1,068,704

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

20,072

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

20,072

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,136

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

20,128

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

20,160

28-Oct-2014

21:11

As_client_layout_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_client_mdxquerygenerator_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

102,048

28-Oct-2014

21:11

As_client_microsoft_sqlserver_sstring_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

44,704

28-Oct-2014

21:11

As_client_spclient_interfaces_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

36,512

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

315,048

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

134,848

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

142,952

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

118,440

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

118,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

126,568

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

151,144

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

126,568

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

130,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

126,568

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

130,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

118,464

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

142,952

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

122,560

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

155,240

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

118,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

142,952

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

118,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

130,664

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

155,240

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

143,008

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

118,376

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_client_xlhost_modeler_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

122,472

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

327,328

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,240

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,232

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,240

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,232

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

327,328

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

315,048

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,232

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

315,048

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

327,328

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

323,232

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

315,040

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,136

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_dll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

319,144

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

19,408

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_datawarehouse_interface_dll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,416

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_excel_common_wizard_res_dll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

245,408

28-Oct-2014

21:11

As_interop_msdac_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

1.0.0.0

39,888

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

777,888

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.92

298,688

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.2

302,784

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

323,184

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.95

302,784

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.92

306,880

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

323,184

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

298,608

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

306,800

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

323,184

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

314,992

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.81

298,600

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,696

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_exceladdin_res_dll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

302,704

28-Oct-2014

21:11

As_office_powerpivot_native_exceladdin_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

188,064

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,448

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,992

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,984

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1033.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,448

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

75,432

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

74,400

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

74,400

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,456

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,480

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,968

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,456

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

73,376

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

76,960

28-Oct-2014

21:11

As_powerpivotexcelclientaddin_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

77,472

28-Oct-2014

21:11

Dallas_oauthclient_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

33,952

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1025.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

331,747

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1026.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

335,705

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1028.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

322,823

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1029.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

328,381

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1030.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

322,967

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1031.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

328,768

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1032.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

343,185

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1035.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

324,998

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1036.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

326,830

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1037.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

327,394

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1038.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

331,298

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1040.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

324,208

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1041.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

328,163

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1042.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

323,715

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1043.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

325,493

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1044.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

321,461

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1045.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

329,595

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1046.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

324,672

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1048.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

327,367

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1049.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

340,200

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1050.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

325,439

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1051.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

328,604

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1053.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

322,700

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1054.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

331,082

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1055.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

324,064

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1057.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

319,928

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1058.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

337,338

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1060.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

326,245

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1061.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

322,471

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1062.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

326,114

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1063.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

326,421

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1066.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

325,913

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1081.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

335,366

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1086.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

320,085

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_1087.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

333,478

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_2052.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

321,847

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_2070.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

325,008

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_2074.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

325,182

28-Oct-2014

21:11

Excelclientpowerviewres_64_3082.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

324,487

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_data_connectionui_dialog_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

8.0.50727.3053

408,528

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_data_connectionui_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

8.0.50727.3053

21,456

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportingservices_diagnostics_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

1,359,520

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportingservices_interfaces_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportingservices_reportdesign_common_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

241,320

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportingservices_rsclient_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

306,856

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportviewer_common_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

8,711,848

28-Oct-2014

21:11

Externals_microsoft_reportviewer_winforms_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

564,896

28-Oct-2014

21:11

Externals_native_sqmapi_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

6.0.6000.16386

182,736

28-Oct-2014

21:11

Externals_reportingservicesnativeclient_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

190,632

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

462,496

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_entry_interfaces_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

56,992

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1025.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,760

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1026.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,768

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1028.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1029.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1030.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1031.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1032.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,760

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1035.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1036.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1037.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1038.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1040.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1041.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1042.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1043.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1044.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1045.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1046.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1048.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1049.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,768

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1050.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1051.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1053.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1054.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

93,864

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1055.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1057.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1058.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,768

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1060.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1061.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1062.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1063.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,672

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1066.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1081.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1086.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_1087.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

89,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_2052.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_2070.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_2074.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_adhoc_excel_client_resources_dll_64_3082.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_authorization_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

85,664

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

1,359,520

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1025.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1026.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.31

93,680

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1028.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.8

69,280

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1029.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.92

73,408

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1030.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1031.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1032.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.2

102,080

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1035.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1036.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1037.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1038.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1040.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1041.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1042.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1043.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1044.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.2

73,408

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1045.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.92

77,504

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1046.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1048.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1049.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1050.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1051.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.90

77,504

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1053.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.91

73,408

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1054.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

109,520

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1055.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1057.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.8

73,376

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1058.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.92

93,888

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1060.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

73,384

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1061.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1062.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1063.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1066.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1081.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

109,520

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1086.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_1087.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_2052.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.8

69,280

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_2070.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2814.2

77,504

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_2074.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_diagnostics_resources_dll_64_3082.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2809.27

76,744

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_interfaces_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_progressiveprocessing_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

11.0.2830.24

5,529,256

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reportingservices_reportdesign_forms_dll_asdeploy_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

102,048

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reporting_adhoc_shell_bootstrapper_xap_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

לא ישים

3,930,552

28-Oct-2014

21:11

Microsoft_reporting_common_dll_64.d01f571e_45a1_4a8a_b87b_41ba67ff6999

2011.110.2830.24

285,344

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,855

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,689

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

3,998

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,360

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,246

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,516

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,789

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1033.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,262

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,394

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,346

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,781

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,434

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,302

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,099

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,048

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,427

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,364

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,550

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,362

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,363

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,605

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,318

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,434

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,306

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,995

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,273

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,245

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,717

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,245

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,210

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,497

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,369

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,783

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

6,021

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,176

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

5,319

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

3,996

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,366

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,280

28-Oct-2014

21:11

Orlando_localizedstrings_xml_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

לא ישים

4,405

28-Oct-2014

21:11

Orlando_recommendation_client_core_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

967,840

28-Oct-2014

21:11

Orlando_recommendation_client_picasso_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:11

Orlando_recommendation_client_sampler_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

30,368

28-Oct-2014

21:11

Orlando_recommendation_common_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

161,952

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

24,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

25,280

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

24,224

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

26,064

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

24,768

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

24,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

24,256

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

23,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

24,224

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

24,224

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

23,504

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

25,040

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

23,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

23,712

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

26,304

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

23,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

25,040

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

23,712

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

24,768

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

24,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

24,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

25,552

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

24,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

25,032

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

23,712

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

24,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

22,992

28-Oct-2014

21:11

Rs_client_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

23,504

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

97,952

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

97,960

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

97,984

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

97,984

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

97,960

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

97,952

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

102,048

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

93,800

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,864

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

97,984

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

101,328

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,864

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

97,232

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_common_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

40,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

44,704

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

27,600

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

39,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

29,344

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

43,984

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

29,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

40,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

39,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

28,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

40,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

29,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

40,616

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

44,712

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

28,624

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

29,352

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

44,648

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

29,376

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

28,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

32,936

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

29,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

28,864

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

40,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

29,352

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

39,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

44,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

28,624

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

31,696

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

28,352

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

28,624

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

29,344

28-Oct-2014

21:11

Rs_dataextensions_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

40,608

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.31

93,680

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

69,280

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

73,408

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

73,320

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

102,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

77,472

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

80,848

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

73,408

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

77,504

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

93,856

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

77,504

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

73,408

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

109,520

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

73,376

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

93,888

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,384

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

73,376

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

84,944

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

109,520

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

93,136

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

69,280

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

77,504

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

72,656

28-Oct-2014

21:11

Rs_diagnostics_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

76,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_microsoft_reportingservices_dataextensions_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

212,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_microsoft_reportingservices_querydesigners_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

2,588,328

28-Oct-2014

21:11

Rs_microsoft_sqlserver_types_dll_64.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

395,432

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_nativeclient_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

18,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

573,120

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

581,312

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

548,544

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

585,408

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

560,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

569,024

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

564,928

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

581,312

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

597,696

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

577,216

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

548,544

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

564,928

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

597,696

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

577,216

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

548,544

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

552,640

28-Oct-2014

21:11

Rs_querydesigner_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

556,736

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

52,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.2

57,024

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

36,008

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.81

48,744

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.90

48,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.2

57,024

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

48,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.81

52,840

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

52,904

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

52,896

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,800

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.90

48,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

52,848

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,808

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

56,272

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.91

48,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

60,368

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.59

48,752

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

56,272

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,808

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2830.24

48,808

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.95

48,832

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

60,368

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.90

57,024

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

35,280

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2814.8

48,808

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,072

28-Oct-2014

21:11

Rs_sqlservertypes_rll_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

2011.110.2809.27

48,080

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1025.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

56,992

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1026.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1028.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1029.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

52,840

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1030.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1031.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1032.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.86

52,840

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1035.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1036.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

52,896

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1037.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

57,000

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1038.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1040.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1041.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1042.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

52,904

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1043.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1044.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1045.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1046.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.95

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1048.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1049.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1050.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1051.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

52,904

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1053.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.90

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1054.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1055.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

52,904

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1057.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1058.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1060.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.91

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1061.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.92

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1062.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.81

52,840

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1063.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1066.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1081.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.8

52,896

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1086.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_1087.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

52,896

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_2052.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2830.24

52,896

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_2070.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_2074.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2814.2

52,928

28-Oct-2014

21:11

Soft_reportingservices_reportdesign_forms_resources_dll_asdeploy_64_3082.47b66533_5246_4bd8_8040_12b3e5660da4

11.0.2809.27

52,176

28-Oct-2014

21:11


Windows 8

 1. החלק מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. הקלד windows update, הקש או לחץ על הגדרות, לאחר מכן הקש או לחץ על הצג עדכונים מותקנים בתוצאות החיפוש.

 3. ברשימת העדכונים, לאתר ו לאחר מכן הקש על או לחץ עדכון KB2899505, ולאחר מכן הקש או לחץ על הסר התקנה.

Windows 7

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 2. הקלד appwiz. cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ על הצג עדכונים מותקנים.

 4. ברשימת העדכונים, אתר ולאחר מכן לחץ על עדכון KB2899505 ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.


מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים עבור כל גירסאות Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×