דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את עדכון KB2899512 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013 שפורסם ב-9 בדצמבר 2014. עדכון זה כולל דרישהמוקדמת.

שיפורים ותיקונים

משפרת את הלוקליזציה כדי לוודא שהפירושים מדויקים בשפות מרובות.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Windows Update

השתמש ב- Windows Update כדי להוריד ולהתקין את העדכון באופן אוטומטי.

קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

Microsoft סרקה קובץ זה עבור וירוסים באמצעות תוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך שבו הקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

הפעלה מחדש של מידע אין עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

דרישות מוקדמות כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את העדכון הציבורי ב-12 במרץ, 2013 עבור SharePoint foundation 2013 (KB2768000) או Microsoft SharePoint University 2013 Service Pack 1 לפני החלת חבילת תיקון חם זו.  

מידע נוסף

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות.64-bitפרטי קובץ Wss-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Setup.exe

15.0.4675.1000

1,068,728

12-Nov-2014

09:16

Wsssetup.dll

15.0.4675.1000

10,076,320

12-Nov-2014

09:17

פרטי קובץ Wssmui-en-us. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2,747

12-Nov-2014

09:19

Aclinv.css

Not Applicable

449

12-Nov-2014

09:19

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Nov-2014

09:19

Applicensing.css

Not Applicable

2,710

12-Nov-2014

09:19

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1,023

12-Nov-2014

09:19

Bform.debug.js

Not Applicable

381,732

12-Nov-2014

09:19

Bform.js

Not Applicable

248,919

12-Nov-2014

09:19

Blog.css

Not Applicable

9,350

12-Nov-2014

09:19

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,287

12-Nov-2014

09:19

Bpstd.aspx

Not Applicable

3,648

12-Nov-2014

09:19

Calendar.css

Not Applicable

29,814

12-Nov-2014

09:19

Calendarv4.css

Not Applicable

17,037

12-Nov-2014

09:19

Core.css

Not Applicable

136,027

12-Nov-2014

09:19

Core.debug.js

Not Applicable

367,486

12-Nov-2014

09:19

Core.en-us.resx

Not Applicable

490,005

12-Nov-2014

09:19

Core.js

Not Applicable

239,173

12-Nov-2014

09:19

Corev15.css

Not Applicable

322,558

12-Nov-2014

09:19

Corev15app.css

Not Applicable

322,652

12-Nov-2014

09:19

Corev4.css

Not Applicable

191,931

12-Nov-2014

09:19

Corev4.css

Not Applicable

208,035

12-Nov-2014

09:19

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

12-Nov-2014

09:19

Cui.css

Not Applicable

37,474

12-Nov-2014

09:19

Cui.css

Not Applicable

37,867

13-Nov-2014

01:40

Cuidark.css

Not Applicable

33,435

12-Nov-2014

09:19

Cuidark.css

Not Applicable

40,263

12-Nov-2014

09:19

Datepicker.css

Not Applicable

7,484

12-Nov-2014

09:19

Datepickerv4.css

Not Applicable

7,457

12-Nov-2014

09:19

Designpreview.css

Not Applicable

1,620

12-Nov-2014

09:19

Devdash.css

Not Applicable

3,912

12-Nov-2014

09:19

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4,415

12-Nov-2014

09:19

Devdash_strings.js

Not Applicable

4,218

12-Nov-2014

09:19

Discthread.css

Not Applicable

1,929

12-Nov-2014

09:19

Error.css

Not Applicable

496

12-Nov-2014

09:19

Form.js

Not Applicable

126,715

12-Nov-2014

09:19

Forms.css

Not Applicable

6,694

12-Nov-2014

09:19

Forms.css

Not Applicable

7,550

12-Nov-2014

09:19

Fpext.msg

Not Applicable

170,871

13-Nov-2014

01:40

Groupboard.css

Not Applicable

1,329

12-Nov-2014

09:19

Help.css

Not Applicable

12,122

12-Nov-2014

09:19

Help.css

Not Applicable

8,203

12-Nov-2014

09:19

Init.debug.js

Not Applicable

172,081

12-Nov-2014

09:19

Init.js

Not Applicable

117,563

12-Nov-2014

09:19

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1,456

12-Nov-2014

09:19

Layouts.css

Not Applicable

21,623

12-Nov-2014

09:19

Layouts.css

Not Applicable

25,350

12-Nov-2014

09:19

Mblrte.css

Not Applicable

40,117

12-Nov-2014

09:19

Menu.css

Not Applicable

3,040

12-Nov-2014

09:19

Menu-21.css

Not Applicable

2,350

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226,024

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93,376

12-Nov-2014

09:19

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Nov-2014

01:40

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Nov-2014

01:40

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Nov-2014

01:40

Minimalv4.css

Not Applicable

28,798

12-Nov-2014

09:19

Minimalv4.css

Not Applicable

29,133

12-Nov-2014

09:19

Moeerrorux.css

Not Applicable

3,527

13-Nov-2014

01:40

Mws.css

Not Applicable

3,261

12-Nov-2014

09:19

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45,025

13-Nov-2014

01:40

Oslo.css

Not Applicable

326,114

12-Nov-2014

09:19

Osloapp.css

Not Applicable

322,652

12-Nov-2014

09:19

Ows.debug.js

Not Applicable

336,201

12-Nov-2014

09:19

Ows.js

Not Applicable

219,083

12-Nov-2014

09:19

Owsnocr.css

Not Applicable

9,919

12-Nov-2014

09:19

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9,081

12-Nov-2014

09:19

Pickertree.css

Not Applicable

26,520

12-Nov-2014

09:19

Pickertree.css

Not Applicable

30,033

12-Nov-2014

09:19

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27,588

12-Nov-2014

09:19

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2,072

12-Nov-2014

09:19

Search.css

Not Applicable

45,443

12-Nov-2014

09:19

Searchv15.css

Not Applicable

57,657

12-Nov-2014

09:19

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

12-Nov-2014

09:19

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5,825

12-Nov-2014

09:19

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16,259

12-Nov-2014

09:19

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73,515

12-Nov-2014

09:19

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6,397

12-Nov-2014

09:19

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6,097

12-Nov-2014

09:19

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359,493

12-Nov-2014

09:19

Spstd1.aspx

Not Applicable

2,889

12-Nov-2014

09:19

Spstd1.aspx

Not Applicable

3,870

12-Nov-2014

09:19

Spstd2.aspx

Not Applicable

3,744

12-Nov-2014

09:19

Spstd2.aspx

Not Applicable

4,725

12-Nov-2014

09:19

Spstd3.aspx

Not Applicable

3,317

12-Nov-2014

09:19

Spstd3.aspx

Not Applicable

4,298

12-Nov-2014

09:19

Spstd4.aspx

Not Applicable

3,319

12-Nov-2014

09:19

Spstd4.aspx

Not Applicable

4,300

12-Nov-2014

09:19

Spstd5.aspx

Not Applicable

4,476

12-Nov-2014

09:19

Spstd5.aspx

Not Applicable

5,457

12-Nov-2014

09:19

Spstd6.aspx

Not Applicable

4,385

12-Nov-2014

09:19

Spstd6.aspx

Not Applicable

5,366

12-Nov-2014

09:19

Spstd7.aspx

Not Applicable

4,394

12-Nov-2014

09:19

Spstd7.aspx

Not Applicable

5,375

12-Nov-2014

09:19

Spstd8.aspx

Not Applicable

4,346

12-Nov-2014

09:19

Spstd8.aspx

Not Applicable

5,327

12-Nov-2014

09:19

Storefront.css

Not Applicable

13,204

12-Nov-2014

09:19

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16,362

12-Nov-2014

09:19

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15,775

12-Nov-2014

09:19

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115,787

12-Nov-2014

09:19

Sts_strings.js

Not Applicable

112,339

12-Nov-2014

09:19

Survey.css

Not Applicable

1,827

12-Nov-2014

09:19

Survey.css

Not Applicable

2,477

12-Nov-2014

09:19

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3,024

12-Nov-2014

09:19

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

12-Nov-2014

09:19

Themev4.css

Not Applicable

2,407

12-Nov-2014

09:19

Timeline.css

Not Applicable

30,413

12-Nov-2014

09:19

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11,107

12-Nov-2014

09:19

Wiki.css

Not Applicable

1,159

12-Nov-2014

09:19

Wpeditmode.css

Not Applicable

18,949

12-Nov-2014

09:19

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11,171

12-Nov-2014

09:19

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17,596

12-Nov-2014

09:19

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Nov-2014

09:19

Wshellui.mst

Not Applicable

14,848

12-Nov-2014

09:19

Wss.actions

Not Applicable

94,857

12-Nov-2014

09:19

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722,778

12-Nov-2014

09:19

Wssmanifest.man

Not Applicable

662,771

12-Nov-2014

09:19

Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×