היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את עדכון 4022131 עבור Microsoft SharePoint server 2013 שפורסם ב-9 ביולי 2019.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה משפר את התרגומים עבור כל גירסאות השפה של SharePoint Foundation 2013.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק להורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.

תביעה בסריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה עבור וירוסים באמצעות תוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך שבו הקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

מידע אודות עדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להיות מותקן ב- Microsoft SharePoint קרן 2013 Service Pack 1 .

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

x64

פרטי קובץ wss-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5119.1000

1,087,056

12-Jun-2019

03:49

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5119.1000

10,413,352

12-Jun-2019

03:50

פרטי קובץ wssmui-en-us. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

12-Jun-2019

03:53

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

12-Jun-2019

03:53

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

12-Jun-2019

03:53

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

12-Jun-2019

03:53

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Jun-2019

03:53

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

12-Jun-2019

03:53

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

12-Jun-2019

03:53

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

12-Jun-2019

03:53

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

12-Jun-2019

03:53

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

12-Jun-2019

03:53

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

12-Jun-2019

03:53

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

12-Jun-2019

03:53

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

12-Jun-2019

03:53

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,287

12-Jun-2019

03:53

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

12-Jun-2019

03:53

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

12-Jun-2019

03:53

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

12-Jun-2019

03:53

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

12-Jun-2019

03:53

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

12-Jun-2019

03:53

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

12-Jun-2019

03:53

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

12-Jun-2019

03:53

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

12-Jun-2019

03:53

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

12-Jun-2019

03:53

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

323,208

12-Jun-2019

03:53

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

323,208

12-Jun-2019

03:53

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,302

12-Jun-2019

03:53

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,302

12-Jun-2019

03:53

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,035

12-Jun-2019

03:53

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

12-Jun-2019

03:53

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

12-Jun-2019

03:53

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

12-Jun-2019

03:53

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

12-Jun-2019

03:53

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37,867

15-Jun-2019

02:50

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

12-Jun-2019

03:53

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

12-Jun-2019

03:53

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33,435

12-Jun-2019

03:53

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

12-Jun-2019

03:53

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

12-Jun-2019

03:53

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

12-Jun-2019

03:53

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

12-Jun-2019

03:53

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

12-Jun-2019

03:53

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1,620

12-Jun-2019

03:53

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

12-Jun-2019

03:53

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

12-Jun-2019

03:53

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

12-Jun-2019

03:53

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

12-Jun-2019

03:53

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

12-Jun-2019

03:53

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

12-Jun-2019

03:53

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

12-Jun-2019

03:53

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

12-Jun-2019

03:53

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

12-Jun-2019

03:53

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

12-Jun-2019

03:53

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

12-Jun-2019

03:53

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

12-Jun-2019

03:53

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,871

15-Jun-2019

02:50

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

12-Jun-2019

03:53

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

12-Jun-2019

03:53

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

12-Jun-2019

03:53

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

12-Jun-2019

03:53

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

12-Jun-2019

03:53

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

12-Jun-2019

03:53

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

12-Jun-2019

03:53

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1,456

12-Jun-2019

03:53

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

12-Jun-2019

03:53

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

12-Jun-2019

03:53

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

12-Jun-2019

03:53

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

12-Jun-2019

03:53

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

12-Jun-2019

03:53

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

12-Jun-2019

03:53

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

12-Jun-2019

03:53

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

12-Jun-2019

03:53

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2,350

12-Jun-2019

03:53

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Jun-2019

03:53

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Jun-2019

03:53

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Jun-2019

03:53

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Jun-2019

03:53

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

12-Jun-2019

03:53

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

12-Jun-2019

03:53

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

15-Jun-2019

02:50

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

15-Jun-2019

02:50

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

15-Jun-2019

02:50

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

12-Jun-2019

03:53

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

12-Jun-2019

03:53

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

12-Jun-2019

03:53

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

15-Jun-2019

02:50

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

12-Jun-2019

03:53

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

12-Jun-2019

03:53

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

12-Jun-2019

03:53

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

15-Jun-2019

02:50

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,764

12-Jun-2019

03:53

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,764

12-Jun-2019

03:53

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,302

12-Jun-2019

03:53

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,302

12-Jun-2019

03:53

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

12-Jun-2019

03:53

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

12-Jun-2019

03:53

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

12-Jun-2019

03:53

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

12-Jun-2019

03:53

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

12-Jun-2019

03:53

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

12-Jun-2019

03:53

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

12-Jun-2019

03:53

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

12-Jun-2019

03:53

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

12-Jun-2019

03:53

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

12-Jun-2019

03:53

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

12-Jun-2019

03:53

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

12-Jun-2019

03:53

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

12-Jun-2019

03:53

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

12-Jun-2019

03:53

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

12-Jun-2019

03:53

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

12-Jun-2019

03:53

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

73,515

12-Jun-2019

03:53

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

12-Jun-2019

03:53

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6,097

12-Jun-2019

03:53

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,721

12-Jun-2019

03:53

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

12-Jun-2019

03:53

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3,870

12-Jun-2019

03:53

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

12-Jun-2019

03:53

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4,725

12-Jun-2019

03:53

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

12-Jun-2019

03:53

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

12-Jun-2019

03:53

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

12-Jun-2019

03:53

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4,300

12-Jun-2019

03:53

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

12-Jun-2019

03:53

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

12-Jun-2019

03:53

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

12-Jun-2019

03:53

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

12-Jun-2019

03:53

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

12-Jun-2019

03:53

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

12-Jun-2019

03:53

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

12-Jun-2019

03:53

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5,327

12-Jun-2019

03:53

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

12-Jun-2019

03:53

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

12-Jun-2019

03:53

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,093

12-Jun-2019

03:53

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,478

12-Jun-2019

03:53

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,712

12-Jun-2019

03:53

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,228

12-Jun-2019

03:53

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

12-Jun-2019

03:53

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

12-Jun-2019

03:53

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

12-Jun-2019

03:53

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

12-Jun-2019

03:53

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

12-Jun-2019

03:53

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

12-Jun-2019

03:53

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

12-Jun-2019

03:53

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

12-Jun-2019

03:53

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

12-Jun-2019

03:53

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

12-Jun-2019

03:53

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

12-Jun-2019

03:53

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

12-Jun-2019

03:53

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

12-Jun-2019

03:53

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

12-Jun-2019

03:53

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

12-Jun-2019

03:53

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

12-Jun-2019

03:53

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

12-Jun-2019

03:53

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

12-Jun-2019

03:53

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Jun-2019

03:53

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

16,896

12-Jun-2019

03:53

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

12-Jun-2019

03:53

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

12-Jun-2019

03:53

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,101

12-Jun-2019

03:53

הפניות

למד אודות המינוח הסטנדרטי terminology המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. התיבהOffice System TechCenterמכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×