9 בפברואר, 2016, עדכון עבור SharePoint 2010 Foundation (KB3114567)

מאמר זה מתאר עדכון KB3114567 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2010, אשר פורסם ב- 9 בפברואר, 2016. עדכון זה כולל את תנאי מוקדם.

שיפורים ותיקונים

פותר את הבעיות הבאות:

  • אתר SharePoint עלול להיפגם אם השדה מידע-על קרובים מכיל תווים מסוימים-UTF-8 לא חוקיים. יש לא חוקי התווים UTF-8 אין אפשרות להגדיר בשדה זה.

  • OneNote 2010 אינו מצליח לבצע סינכרון מחברת משותף עם OneNote 2016, ומתקבלת הודעת השגיאה 0xE00001C5.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

Microsoft Update

השתמש ב- כדי להוריד ולהתקין את העדכון באופן אוטומטי.

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין גם עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download

Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים, בעת שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

מידע על הפעלה מחדשייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי מוקדםכדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

הפניות

למד אודות רגיל המשתמשת לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

wss-x-none. msp מידע

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Lg_icvsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

לא ישים

577

31-Aug-2012

04:40

Lg_icvsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

לא ישים

540

31-Aug-2012

04:40

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

לא ישים

2,718

08-Sep-2009

10:34

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

לא ישים

2,347

05-Nov-2009

12:09

Acledito.asc

Acleditor.ascx

לא ישים

9,750

10-Feb-2015

07:55

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

לא ישים

13,591

05-Nov-2009

12:30

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

20-Nov-2012

20:02

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

לא ישים

13,697

30-Mar-2011

02:42

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

לא ישים

13,144

05-Nov-2009

12:30

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,356

05-Nov-2009

12:30

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

לא ישים

7,988

02-Sep-2009

02:49

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

לא ישים

10,467

05-Nov-2009

12:30

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

לא ישים

11,743

24-Nov-2009

06:52

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

לא ישים

4,709

10-Mar-2009

18:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

לא ישים

68,638

05-Nov-2009

12:30

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

לא ישים

51,329

05-Nov-2009

12:30

Admin.amx

Admin.asmx

לא ישים

86

23-Jan-2006

20:39

Admin.mas

Admin.master

לא ישים

30,798

30-Mar-2011

02:41

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

לא ישים

7,755

24-Nov-2009

06:52

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

לא ישים

8,896

05-Nov-2009

12:30

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

לא ישים

5,249

05-Nov-2009

12:09

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

לא ישים

10,163

05-Nov-2009

12:30

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

לא ישים

5,058

05-Oct-2009

13:07

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Oct-2007

18:53

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

לא ישים

21,134

05-Nov-2009

12:30

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

9,476

15-Oct-2007

18:53

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

לא ישים

13,303

18-Feb-2010

05:40

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,163

20-Nov-2012

20:02

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

לא ישים

1,317

15-Oct-2007

18:53

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

לא ישים

8,826

15-Oct-2007

18:53

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

לא ישים

4,688

19-Nov-2013

23:16

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

לא ישים

3,373

05-Oct-2009

13:08

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

לא ישים

7,324

19-Jan-2009

16:06

App.mas

Application.master

לא ישים

13,500

28-Aug-2009

19:36

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

לא ישים

5,513

20-Apr-2009

11:57

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

לא ישים

3,513

02-Sep-2009

02:50

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

לא ישים

4,373

20-Apr-2009

11:57

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

לא ישים

4,339

05-Nov-2009

12:09

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,561

11-Apr-2009

00:55

Appv4.mas

Applicationv4.master

לא ישים

20,926

30-Mar-2011

02:40

Approve.asx

Approve.aspx

לא ישים

6,574

05-Nov-2009

12:30

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

לא ישים

5,117

04-Apr-2012

02:26

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

לא ישים

4,673

02-Sep-2009

02:49

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

לא ישים

4,550

02-Sep-2009

02:49

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

לא ישים

6,398

05-Nov-2009

12:30

Authentc.asx

Authenticate.aspx

לא ישים

1,029

19-Sep-2008

12:58

Authen.asx

Authentication.aspx

לא ישים

14,048

05-Nov-2009

12:30

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

לא ישים

1,305

15-Oct-2007

18:52

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

לא ישים

5,164

30-Jun-2009

19:56

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

לא ישים

5,970

06-Nov-2007

09:57

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

לא ישים

9,865

05-Nov-2009

12:30

Avreport.asx

Avreport.aspx

לא ישים

11,709

05-Nov-2009

12:30

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

לא ישים

4,162

02-Sep-2009

02:52

Backup.asx

Backup.aspx

לא ישים

15,236

05-Nov-2009

12:30

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

לא ישים

20,743

05-Nov-2009

12:30

Backset.asx

Backupsettings.aspx

לא ישים

8,674

05-Nov-2009

12:30

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

לא ישים

10,516

14-Aug-2009

02:17

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

לא ישים

332

05-Nov-2009

12:13

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

לא ישים

14,129

18-May-2011

23:52

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

לא ישים

3,342

24-Nov-2009

06:32

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,323

05-Nov-2009

12:30

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

לא ישים

402

05-Nov-2009

12:13

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

לא ישים

4,269

19-Sep-2008

12:59

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

לא ישים

3,210

25-Aug-2009

22:23

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

לא ישים

15,092

04-Apr-2012

02:26

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

לא ישים

2,770

03-Jul-2009

10:11

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

לא ישים

4,142

13-Jul-2009

15:38

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

לא ישים

3,398

13-Jul-2009

15:36

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

לא ישים

205

30-Jun-2009

19:57

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

20-Nov-2012

20:02

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

לא ישים

7,173

30-Mar-2011

02:42

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

לא ישים

10,749

05-Nov-2009

12:09

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

לא ישים

9,954

05-Nov-2009

12:30

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

לא ישים

8,713

05-Nov-2009

12:30

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

לא ישים

8,768

05-Nov-2009

12:08

Checkin.asx

Checkin.aspx

לא ישים

15,863

05-Nov-2009

12:08

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

לא ישים

10,685

05-Nov-2009

12:30

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

20-Nov-2012

20:02

Client.svc

Client.svc

לא ישים

402

05-Nov-2009

12:13

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

לא ישים

6,249

19-Jan-2009

16:06

Cmdui.asx

Commandui.ashx

לא ישים

203

15-Oct-2007

18:49

Compat.bro

Compat.browser

לא ישים

63,970

10-Feb-2015

07:57

Configdb.sql

Configdb.sql

לא ישים

97,099

22-Apr-2013

09:09

Confgssc.asx

Configssc.aspx

לא ישים

6,853

05-Nov-2009

12:09

Configup.sql

Configup.sql

לא ישים

21,111

22-Apr-2013

09:10

Confirm.asx

Confirmation.aspx

לא ישים

1,430

19-Sep-2008

12:58

Conngps.asx

Conngps.aspx

לא ישים

8,411

04-Apr-2012

02:26

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

לא ישים

7,932

13-Jul-2009

15:36

Copy.asx

Copy.aspx

לא ישים

15,828

24-Nov-2009

06:52

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

לא ישים

1,285

15-Oct-2007

18:53

Copyres.asx

Copyresults.aspx

לא ישים

10,605

05-Nov-2009

12:30

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

לא ישים

68,673

05-Nov-2009

12:30

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

לא ישים

2,303

19-Sep-2008

12:58

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

לא ישים

11,269

15-Oct-2007

18:53

Create.asx

Create.aspx

לא ישים

33,257

20-Nov-2012

20:52

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

לא ישים

7,113

19-Sep-2008

12:58

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

לא ישים

3,373

05-Oct-2009

13:08

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

לא ישים

4,418

10-Mar-2009

18:57

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

לא ישים

4,921

05-Nov-2009

12:30

Creatsit.asx

Createsite.aspx

לא ישים

17,127

05-Nov-2009

12:30

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

לא ישים

3,457

02-Sep-2009

02:52

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

לא ישים

3,574

24-Nov-2009

06:52

Createws.asx

Createws.aspx

לא ישים

5,053

05-Nov-2009

12:30

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

3,372,280

05-Sep-2015

05:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

636,560

02-Sep-2015

03:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

לא ישים

12,158

05-Nov-2009

12:30

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

לא ישים

12,343

05-Nov-2009

12:30

Cui.debug.js

Cui.debug.js

לא ישים

580,724

11-Feb-2014

20:16

Cui.js

Cui.js

לא ישים

352,107

11-Feb-2014

20:16

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

לא ישים

5,246

05-Jun-2009

12:37

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

לא ישים

7,284

30-Mar-2011

02:42

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

לא ישים

31,313

05-Nov-2014

06:31

Datepick.js

Datepicker.js

לא ישים

20,687

05-Nov-2014

06:31

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

3,344

19-Sep-2008

12:59

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,240

20-Nov-2012

20:02

Default.aspx_gbw

Default.aspx

לא ישים

3,752

05-Nov-2009

12:11

Default.aspx_mps

Default.aspx

לא ישים

7,371

24-Nov-2009

06:52

Default.aspx_sts

Default.aspx

לא ישים

3,966

05-Nov-2009

12:09

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

לא ישים

4,027

05-Nov-2009

12:30

Default.asp_blog

Default.aspx

לא ישים

7,416

30-Mar-2011

02:42

Default.asx_forms

Default.aspx

לא ישים

3,069

13-Dec-2009

02:10

Default.asx_mobile

Default.aspx

לא ישים

1,513

31-Oct-2012

02:45

Default.asx_multilogin

Default.aspx

לא ישים

1,934

05-Nov-2009

12:11

Default.asx_trust

Default.aspx

לא ישים

530

29-Mar-2009

10:42

Default.asx_windows

Default.aspx

לא ישים

522

08-Jul-2009

00:13

Mriddflt.xml

Default.aspx

לא ישים

1,270

17-Dec-2008

04:38

Default.mas

Default.master

לא ישים

29,753

30-Mar-2011

02:42

Default.mas_mplib

Default.master

לא ישים

29,753

30-Mar-2011

02:42

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

לא ישים

6,668

19-Jan-2009

16:06

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

לא ישים

4,316

05-Nov-2009

12:09

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

170,043

22-Apr-2013

09:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

לא ישים

2,298

17-Dec-2008

04:33

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

לא ישים

3,373

05-Oct-2009

13:08

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

לא ישים

188

20-Nov-2012

20:03

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

לא ישים

12,507

05-Nov-2009

12:30

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

לא ישים

8,023

30-Mar-2011

03:02

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

לא ישים

6,837

05-Nov-2009

12:30

Delsite.asx

Delsite.aspx

לא ישים

7,483

05-Nov-2009

12:30

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

לא ישים

10,308

05-Nov-2009

12:30

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

לא ישים

2,329

08-Sep-2008

10:28

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

לא ישים

1,333

23-Sep-2008

06:21

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

לא ישים

4,679

23-Sep-2008

06:22

Dialog.mas

Dialog.master

לא ישים

11,766

01-Dec-2009

01:26

Discbar.asx

Discbar.aspx

לא ישים

2,371

19-Sep-2008

12:58

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

לא ישים

14,311

20-Nov-2012

20:11

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

לא ישים

2,428

17-Feb-2009

23:55

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

20-Nov-2012

20:07

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

לא ישים

3,234

25-Aug-2009

22:23

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

לא ישים

2,702

25-Aug-2009

22:27

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

לא ישים

19,693

05-Nov-2009

12:30

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

לא ישים

5,810

19-Jan-2009

16:06

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

לא ישים

8,007

19-Jan-2009

16:06

Doctran.asx

Doctrans.aspx

לא ישים

11,641

05-Nov-2009

12:30

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

לא ישים

8,010

19-Jan-2009

16:06

Download.asx

Download.aspx

לא ישים

155

19-Sep-2008

12:58

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

לא ישים

867

08-Jan-2009

04:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

לא ישים

15,079

05-Nov-2009

12:30

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7163.5000

637,608

27-Oct-2015

19:02

Dws.asx

Dws.aspx

לא ישים

4,578

24-Nov-2009

06:32

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

לא ישים

1,291

15-Oct-2007

18:53

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

לא ישים

20,225

15-Oct-2007

18:53

Editacct.asx

Editaccount.aspx

לא ישים

18,521

05-Nov-2009

12:30

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

לא ישים

12,810

05-Nov-2009

12:30

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

לא ישים

13,763

30-Mar-2011

02:43

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

לא ישים

13,763

30-Mar-2011

02:42

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

לא ישים

13,084

24-Nov-2009

06:52

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

לא ישים

13,763

30-Mar-2011

02:42

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

לא ישים

13,969

30-Mar-2011

02:44

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

לא ישים

4,582

25-Aug-2009

22:23

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

לא ישים

19,259

05-Nov-2009

12:30

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

לא ישים

4,920

28-Aug-2009

19:37

Editidx.asx

Editindex.aspx

לא ישים

8,124

05-Nov-2009

12:30

Editnav.asx

Editnav.aspx

לא ישים

7,084

05-Nov-2009

12:30

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

לא ישים

7,426

05-Jun-2009

12:37

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

לא ישים

13,763

30-Mar-2011

02:43

Editprms.asx

Editprms.aspx

לא ישים

5,275

02-Sep-2009

02:50

Editrole.asx

Editrole.aspx

לא ישים

69,399

05-Nov-2009

12:30

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

לא ישים

2,574

25-Aug-2009

22:27

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

לא ישים

5,441

02-Sep-2009

02:50

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

לא ישים

26,078

05-Nov-2009

12:30

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

לא ישים

59,434

13-May-2015

00:58

Entityeditor.js

Entityeditor.js

לא ישים

38,263

13-May-2015

00:58

Error.asx

Error.aspx

לא ישים

4,779

05-Nov-2009

12:30

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

לא ישים

8,239

05-Nov-2009

12:30

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

לא ישים

8,570

05-Nov-2009

12:30

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

לא ישים

9,774

05-Nov-2009

12:30

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

לא ישים

5,290

19-Jan-2009

16:06

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

לא ישים

5,495

19-Jan-2009

16:06

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

לא ישים

8,225

05-Nov-2009

12:30

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

לא ישים

7,759

05-Nov-2009

12:30

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

לא ישים

5,139

01-Jun-2009

19:17

Featact.asc

Featureactivator.ascx

לא ישים

2,373

15-Oct-2007

18:50

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

לא ישים

2,206

20-Feb-2009

00:47

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

לא ישים

2,172

12-Jun-2009

11:13

Filter.asx

Filter.aspx

לא ישים

1,793

09-Jan-2013

14:09

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

לא ישים

202,036

05-Nov-2009

12:30

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

לא ישים

25,061

05-Nov-2009

12:30

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

לא ישים

196,919

05-Nov-2009

12:30

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

לא ישים

25,795

05-Nov-2009

12:30

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

לא ישים

11,187

05-Nov-2009

12:30

Form.asp_pages_form

Form.aspx

לא ישים

13,743

30-Mar-2011

02:43

Formedt.asx

Formedt.aspx

לא ישים

22,387

05-Nov-2009

12:30

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Oct-2007

18:53

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

לא ישים

5,646

15-Oct-2007

18:53

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

לא ישים

56,752

31-Jul-2009

18:35

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

13,722

15-Sep-2009

18:20

Gear.asx

Gear.aspx

לא ישים

3,329

13-Dec-2009

02:26

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

לא ישים

8,774

19-Jan-2009

16:06

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

לא ישים

8,389

05-Nov-2009

12:30

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

20-Nov-2012

20:03

Groups.asx

Groups.aspx

לא ישים

18,936

30-Mar-2011

02:41

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

לא ישים

6,259

19-Aug-2009

23:54

Help.asx

Help.aspx

לא ישים

3,864

05-Nov-2009

12:30

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

לא ישים

690

19-Sep-2008

12:58

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

לא ישים

8,732

05-Nov-2009

12:09

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

לא ישים

1,450

19-Sep-2008

12:58

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

לא ישים

6,682

05-Nov-2009

12:30

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

לא ישים

13,263

04-Apr-2012

02:26

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

לא ישים

10,349

05-Nov-2009

12:30

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

לא ישים

862

19-Sep-2008

12:58

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

לא ישים

6,392

05-Nov-2009

12:30

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

לא ישים

6,706

05-Nov-2009

12:30

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

לא ישים

1,290

17-Sep-2012

17:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

לא ישים

1,288

17-Sep-2012

17:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

לא ישים

15,992

01-Dec-2009

01:26

Iframe.asx

Iframe.aspx

לא ישים

1,494

23-Aug-2012

12:08

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,665

05-Oct-2009

13:06

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

לא ישים

14,884

02-Sep-2009

02:50

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

לא ישים

1,299

15-Oct-2007

18:52

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

לא ישים

24,229

15-Oct-2007

18:53

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

לא ישים

6,280

05-Nov-2009

12:09

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

לא ישים

22,510

05-Nov-2009

12:30

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

לא ישים

6,107

09-Dec-2009

21:10

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

לא ישים

10,602

05-Nov-2009

12:30

Infopage.asx

Infopage.aspx

לא ישים

3,629

02-Sep-2009

02:50

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

לא ישים

57,712

22-Apr-2013

09:21

Inplview.js

Inplview.js

לא ישים

39,575

22-Apr-2013

09:21

Irm.asx

Irm.aspx

לא ישים

14,733

05-Nov-2009

12:30

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

לא ישים

8,804

05-Nov-2009

12:30

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

לא ישים

8,220

05-Nov-2009

12:30

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

לא ישים

52,533

05-Nov-2009

12:30

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

לא ישים

8,500

07-May-2009

23:53

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

לא ישים

785,165

27-May-2015

07:05

Jsgrid.js

Jsgrid.js

לא ישים

400,089

27-May-2015

07:05

Layouts.mas

Layouts.master

לא ישים

12,988

28-Aug-2009

19:36

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

לא ישים

4,608

03-Jul-2009

10:11

Lv3.mas

Layoutsv3.master

לא ישים

13,425

13-Jul-2009

15:39

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

לא ישים

895

08-Sep-2008

10:28

Listdata.svc

Listdata.svc

לא ישים

392

05-Nov-2009

12:13

Listedit.asx

Listedit.aspx

לא ישים

46,078

20-Nov-2012

20:52

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

לא ישים

155

19-Sep-2008

12:58

Listform.asx

Listform.aspx

לא ישים

163

19-Sep-2008

12:58

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

לא ישים

13,666

05-Nov-2009

12:30

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Oct-2007

18:53

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

לא ישים

73,096

30-Jun-2009

20:02

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

לא ישים

26,620

05-Nov-2009

12:30

Login.asx

Login.aspx

לא ישים

2,813

05-Nov-2009

12:11

Logusage.asx

Logusage.aspx

לא ישים

15,903

05-Nov-2009

12:30

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

לא ישים

5,072

19-Sep-2008

13:00

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

לא ישים

62,826

01-Dec-2009

01:45

Managea.asx

Managea.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:07

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

לא ישים

5,345

24-Nov-2009

06:52

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

לא ישים

6,588

05-Nov-2009

12:30

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

לא ישים

4,508

19-Jan-2009

16:06

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

לא ישים

12,470

05-Nov-2009

12:30

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

לא ישים

10,409

20-Nov-2012

20:02

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

לא ישים

10,640

05-Nov-2009

12:30

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

לא ישים

13,845

05-Nov-2009

12:30

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

לא ישים

6,137

19-Jan-2009

16:06

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

לא ישים

3,503

19-Jan-2009

16:06

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,911

20-Nov-2012

20:02

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

לא ישים

18,209

05-Nov-2009

12:30

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

לא ישים

4,990

19-Aug-2009

23:53

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

לא ישים

7,110

05-Nov-2009

12:30

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

לא ישים

4,553

19-Jan-2009

16:06

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

לא ישים

1,338

05-Nov-2009

12:08

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

לא ישים

2,172

17-Dec-2008

04:33

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

לא ישים

2,645

17-Feb-2009

23:55

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,337

13-Dec-2012

11:26

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

לא ישים

5,003

02-Nov-2011

06:58

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

31-Oct-2012

02:45

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

31-Oct-2012

02:45

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

לא ישים

2,567

25-Aug-2009

22:23

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

לא ישים

4,882

05-Nov-2009

12:10

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

לא ישים

1,311

15-Oct-2007

18:52

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

לא ישים

26,923

15-Oct-2007

18:53

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

לא ישים

172

19-Sep-2008

12:58

Metrics.asx

Metrics.aspx

לא ישים

15,471

05-Nov-2009

12:30

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125,576

03-Oct-2012

08:20

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1,071,848

01-Apr-2014

05:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289,360

20-Nov-2012

21:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150,112

13-Dec-2012

12:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187,112

25-Jun-2014

08:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

20-Nov-2012

21:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Dec-2012

12:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7166.5000

16,916,176

12-Jan-2016

11:55

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96,992

06-Mar-2013

08:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109,240

16-Sep-2014

13:15

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1,010,288

20-Nov-2012

21:31

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51,936

25-Jun-2014

08:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375,472

06-Sep-2013

19:48

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375,472

06-Sep-2013

19:48

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322,184

20-Nov-2012

21:31

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126,576

09-Jan-2013

13:45

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322,240

05-Nov-2014

06:44

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322,240

05-Nov-2014

06:44

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72,384

22-Apr-2013

09:32

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137,904

11-Feb-2014

20:20

Minimal.mas

Minimal.master

לא ישים

8,743

30-Mar-2011

02:42

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

לא ישים

8,743

30-Mar-2011

02:42

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

לא ישים

5,813

05-Nov-2009

12:10

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

לא ישים

9,961

05-Nov-2009

12:30

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

לא ישים

5,911

05-Nov-2009

12:10

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

לא ישים

5,278

30-Mar-2011

02:42

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

12,291

20-Nov-2012

20:04

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

לא ישים

1,315

17-Dec-2008

04:35

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

67,760

05-Nov-2009

12:09

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

לא ישים

3,373

05-Oct-2009

13:08

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

לא ישים

7,284

30-Mar-2011

02:43

Morecols.asx

Morecolors.aspx

לא ישים

2,243

22-Mar-2009

22:01

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

לא ישים

2,162

22-Mar-2009

22:03

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

לא ישים

3,285

19-Sep-2008

13:00

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

לא ישים

1,188

08-Sep-2008

10:28

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

לא ישים

3,611

05-Nov-2009

12:10

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

לא ישים

5,000

11-Apr-2009

00:57

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

לא ישים

14,011

01-Dec-2009

01:45

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

לא ישים

30,999

30-Mar-2011

02:42

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

לא ישים

33,061

30-Mar-2011

02:42

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

לא ישים

13,160

05-Nov-2009

12:30

Navitem.asc

Navitem.ascx

לא ישים

99

23-Jan-2006

20:33

Navopt.asx

Navoptions.aspx

לא ישים

7,406

05-Nov-2009

12:10

New.asx

New.aspx

לא ישים

66,179

05-Nov-2009

12:30

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

לא ישים

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

לא ישים

7,416

19-Jan-2009

16:06

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

לא ישים

2,762

25-Aug-2009

22:23

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

לא ישים

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

לא ישים

6,959

05-Nov-2009

12:30

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

לא ישים

13,969

30-Mar-2011

02:42

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

לא ישים

4,581

25-Aug-2009

22:23

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

לא ישים

19,985

05-Nov-2009

12:30

Newlink.asx

Newlink.aspx

לא ישים

9,323

05-Nov-2009

12:30

Newmws.asx

Newmws.aspx

לא ישים

19,459

05-Nov-2009

12:30

Newnav.asx

Newnav.aspx

לא ישים

6,864

05-Nov-2009

12:30

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

לא ישים

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

לא ישים

2,777

25-Aug-2009

22:23

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

לא ישים

18,810

05-Nov-2009

12:30

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

לא ישים

10,899

05-Nov-2009

12:30

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

לא ישים

2,570

25-Aug-2009

22:27

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

לא ישים

14,692

05-Nov-2009

12:30

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

2,958,464

02-Sep-2015

03:33

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7166.5000

205,056

12-Jan-2016

11:55

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

לא ישים

13,841

05-Nov-2009

12:30

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7166.5000

42,840

12-Jan-2016

11:55

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584,896

06-Mar-2013

07:24

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7166.5000

2,996,472

13-Jan-2016

17:07

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7166.5000

2,796,304

12-Jan-2016

12:24

Owners.asx

Owners.aspx

לא ישים

5,813

10-Mar-2009

18:57

Password.asx

Password.aspx

לא ישים

8,387

05-Nov-2009

12:30

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

לא ישים

8,662

19-Jan-2009

16:06

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

לא ישים

7,495

05-Nov-2009

12:30

People.asx

People.aspx

לא ישים

32,440

30-Mar-2011

03:02

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

לא ישים

1,289

15-Oct-2007

18:53

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

לא ישים

9,095

05-Nov-2009

12:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

לא ישים

1,319

15-Oct-2007

18:53

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

לא ישים

13,700

15-Oct-2007

18:53

Permstup.asx

Permsetup.aspx

לא ישים

18,274

05-Nov-2009

12:30

Picker.asx

Picker.aspx

לא ישים

8,613

15-Feb-2013

02:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

לא ישים

8,876

01-Apr-2014

04:58

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

126,608

26-Feb-2014

23:00

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

לא ישים

3

20-Nov-2012

20:05

Polc.asx

Policy.aspx

לא ישים

23,941

20-Nov-2012

20:52

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

לא ישים

16,867

30-Mar-2011

03:02

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

לא ישים

125,450

30-Mar-2011

03:02

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

לא ישים

125,458

30-Mar-2011

03:02

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

לא ישים

20,407

30-Mar-2011

03:02

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

לא ישים

19,904

30-Mar-2011

03:02

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

לא ישים

22,094

30-Mar-2011

03:02

Popup.mas

Popup.master

לא ישים

3,001

13-Jul-2009

15:36

Portal.asx

Portal.aspx

לא ישים

9,980

05-Nov-2009

12:30

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

לא ישים

7,369

30-Mar-2011

02:43

Privacy.asx

Privacy.aspx

לא ישים

8,479

24-Nov-2009

06:52

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,037

13-Dec-2012

11:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

לא ישים

1,817

23-Sep-2008

06:16

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

לא ישים

5,387

05-Nov-2009

12:09

Pubback.asx

Publishback.aspx

לא ישים

4,955

05-Nov-2009

12:30

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

לא ישים

11,215

05-Nov-2009

12:30

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

לא ישים

211,048

05-Nov-2009

12:30

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

לא ישים

194,785

05-Nov-2009

12:30

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

לא ישים

8,134

05-Nov-2009

12:30

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

לא ישים

6,171

04-Apr-2012

02:26

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

לא ישים

3,826

02-Sep-2009

02:52

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

לא ישים

16,567

05-Nov-2009

12:30

Reghost.asx

Reghost.aspx

לא ישים

8,083

05-Nov-2009

12:30

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

לא ישים

20,894

05-Nov-2009

12:30

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

לא ישים

4,276

19-Jan-2009

16:06

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

לא ישים

10,058

05-Oct-2009

13:06

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

לא ישים

8,895

05-Nov-2009

12:30

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

לא ישים

12,258

05-Nov-2009

12:30

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

לא ישים

4,068

24-Nov-2009

06:52

Reorder.asx

Reorder.aspx

לא ישים

11,931

05-Nov-2009

12:30

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

לא ישים

3,911

05-Oct-2009

13:09

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

לא ישים

3,914

05-Oct-2009

13:10

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

לא ישים

4,712

05-Nov-2009

12:30

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,750

20-Nov-2012

20:02

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

2,859

19-Sep-2008

13:00

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

לא ישים

6,506

02-Sep-2009

02:50

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

לא ישים

6,379

02-Sep-2009

02:50

Restore.asx

Restore.aspx

לא ישים

15,952

05-Nov-2009

12:30

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

לא ישים

22,749

05-Nov-2009

12:30

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

לא ישים

7,565

19-Jan-2009

16:06

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

לא ישים

6,318

04-Apr-2012

02:26

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

לא ישים

6,647

04-Apr-2012

02:26

Role.asx

Role.aspx

לא ישים

20,608

30-Mar-2011

03:02

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

לא ישים

3,491

19-Sep-2008

12:59

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

לא ישים

6,400

24-Nov-2009

06:33

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

לא ישים

3,153

31-Oct-2012

02:46

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

לא ישים

7,487

24-Nov-2009

06:52

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

לא ישים

4,696

20-Apr-2009

11:57

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

לא ישים

5,470

05-Nov-2009

12:30

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

לא ישים

17,830

05-Nov-2009

12:30

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

לא ישים

3,583

19-Jan-2009

16:05

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

לא ישים

7,285

20-Apr-2009

11:58

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

לא ישים

28,093

05-Sep-2009

01:22

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

לא ישים

200

15-Oct-2007

18:49

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

לא ישים

11,442

05-Nov-2009

12:30

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

לא ישים

6,013

20-Nov-2012

20:52

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

לא ישים

5,368

19-Jan-2009

16:06

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

לא ישים

6,795

05-Nov-2009

12:30

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

לא ישים

5,389

19-Jan-2009

16:06

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

לא ישים

4,688

19-Nov-2013

23:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

לא ישים

5,576

19-Jan-2009

16:06

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

לא ישים

8,826

05-Nov-2009

12:30

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

לא ישים

5,119

19-Jan-2009

16:07

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

לא ישים

5,194

19-Jan-2009

16:07

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

לא ישים

9,786

05-Nov-2009

12:30

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

לא ישים

8,677

05-Nov-2009

12:30

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

לא ישים

5,575

19-Jan-2009

16:07

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

לא ישים

863

19-Sep-2008

12:59

Server.asx

Server.aspx

לא ישים

9,437

05-Nov-2009

12:30

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

לא ישים

4,884

05-Nov-2009

12:10

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

לא ישים

4,328

05-Nov-2009

12:10

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

לא ישים

2,988

05-Nov-2009

12:10

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

לא ישים

4,413

05-Oct-2009

13:08

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

לא ישים

4,172

24-Nov-2009

06:33

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

לא ישים

10,139

05-Nov-2009

12:30

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

לא ישים

4,284

14-Aug-2009

02:17

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

לא ישים

8,922

20-Apr-2009

11:58

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

לא ישים

7,286

20-Apr-2009

11:58

Setanon.asx

Setanon.aspx

לא ישים

11,861

02-Sep-2009

02:51

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

לא ישים

8,307

19-Dec-2013

03:34

Settings.asx

Settings.aspx

לא ישים

9,565

20-Nov-2012

20:04

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7163.5000

1,379,520

27-Oct-2015

19:30

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

20-Nov-2012

20:04

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

לא ישים

1,301

13-Jun-2008

04:07

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

לא ישים

4,038

13-Jun-2008

04:08

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

לא ישים

5,159

02-Sep-2009

02:51

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

לא ישים

7,200

20-Feb-2009

00:47

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

לא ישים

7,047

05-Nov-2009

12:10

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

לא ישים

1,349

15-Oct-2007

18:53

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

לא ישים

25,799

15-Oct-2007

18:53

Signout.asx

Signout.aspx

לא ישים

1,791

20-Dec-2009

11:58

Simple.mas

Simple.master

לא ישים

9,997

28-Aug-2009

19:36

Simpv4.mas

Simplev4.master

לא ישים

6,457

05-Nov-2009

12:09

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

לא ישים

12,204

27-Jan-2009

23:39

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

לא ישים

10,117

07-May-2009

23:53

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

לא ישים

10,427

27-Jan-2009

23:39

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

לא ישים

9,413

05-Nov-2009

12:30

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

לא ישים

3,846

22-Nov-2008

21:46

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

לא ישים

1,293

15-Oct-2007

18:53

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

לא ישים

35,000

30-Mar-2011

02:45

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

לא ישים

23,148

05-Nov-2009

12:30

Siterss.asx

Siterss.aspx

לא ישים

10,855

05-Nov-2009

12:30

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Oct-2007

18:53

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

לא ישים

13,752

05-Nov-2009

12:30

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

לא ישים

20,704

20-Aug-2009

00:00

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

לא ישים

4,062

04-Apr-2012

02:06

Solns.asx

Solutions.aspx

לא ישים

5,010

19-Jan-2009

16:07

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

לא ישים

11,071

19-Jan-2009

16:07

Sp.debug.js

Sp.debug.js

לא ישים

575,930

25-Jun-2013

21:05

Sp.js

Sp.js

לא ישים

390,757

25-Jun-2013

21:05

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

325,227

20-Nov-2012

20:52

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

לא ישים

212,665

07-Jan-2010

18:46

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

110,347

13-Dec-2012

11:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

לא ישים

68,791

13-Dec-2012

11:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

לא ישים

248,811

12-Aug-2015

19:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

לא ישים

144,737

12-Aug-2015

19:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

לא ישים

56,537

07-Aug-2013

18:36

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

לא ישים

34,270

07-Aug-2013

18:36

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

597,132

21-May-2014

05:35

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

לא ישים

367,494

21-May-2014

05:35

Spcf.asx

Spcf.aspx

לא ישים

19,476

04-Apr-2012

02:26

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

לא ישים

12,880

05-Nov-2009

12:30

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

לא ישים

11,494

23-Sep-2008

06:21

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

לא ישים

39,173

13-Dec-2012

11:49

Spgantt.js

Spgantt.js

לא ישים

19,338

13-Dec-2012

11:49

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

לא ישים

1,323

15-Oct-2007

18:53

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

לא ישים

17,676

30-Mar-2011

03:23

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

לא ישים

8,629

29-Jul-2009

21:34

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

לא ישים

8,443

05-Nov-2009

12:11

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

לא ישים

14,411

05-Nov-2009

12:30

Store.sql

Store.sql

לא ישים

4,597,317

17-Mar-2015

05:44

Storeup.sql

Storeup.sql

לא ישים

108,251

17-Mar-2015

05:45

Storman.asx

Storman.aspx

לא ישים

10,180

30-Mar-2011

02:40

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355,000

03-Oct-2012

08:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

475,232

16-Sep-2015

05:09

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7166.5000

3,275,520

12-Jan-2016

11:55

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

לא ישים

10,471

24-Nov-2009

06:52

Subedit.asx

Subedit.aspx

לא ישים

14,786

05-Nov-2009

12:30

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

לא ישים

156

06-May-2009

20:50

Subnew.asx

Subnew.aspx

לא ישים

15,123

05-Nov-2009

12:30

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

לא ישים

19,265

31-Oct-2012

02:44

Success.asx

Success.aspx

לא ישים

4,427

15-Sep-2009

18:17

Successp.asx

Successpopup.aspx

לא ישים

3,705

19-Sep-2008

13:00

Suppux.asx

Suppux.aspx

לא ישים

5,887

05-Nov-2009

12:11

Survedit.asx

Survedit.aspx

לא ישים

36,103

20-Nov-2012

20:52

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

לא ישים

12,759

05-Nov-2009

12:30

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,045

05-Nov-2009

12:30

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

לא ישים

13,406

18-May-2011

23:52

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,097

05-Nov-2009

12:30

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

לא ישים

11,193

24-Nov-2009

06:52

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

לא ישים

3,016

22-Mar-2009

22:03

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

לא ישים

3,708

05-Nov-2009

12:30

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

לא ישים

12,430

05-Nov-2009

12:30

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

לא ישים

7,958

05-Nov-2009

12:30

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

לא ישים

3,826

22-Nov-2008

21:47

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

לא ישים

3,877

24-Nov-2009

06:52

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

לא ישים

12,100

05-Nov-2009

12:30

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

לא ישים

10,908

05-Nov-2009

12:30

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

לא ישים

5,845

30-Mar-2011

03:02

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

לא ישים

2,779

05-Nov-2009

12:30

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

לא ישים

2,775

05-Nov-2009

12:30

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

לא ישים

9,659

11-Nov-2015

02:20

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

לא ישים

16,251

18-May-2011

23:52

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

לא ישים

16,671

05-Nov-2009

12:30

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,672

05-Nov-2009

12:30

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

13,426

18-May-2011

23:52

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

לא ישים

6,180

02-Sep-2009

02:52

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

לא ישים

4,690

02-Sep-2009

02:51

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

לא ישים

35,268

05-Nov-2009

12:11

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

לא ישים

15,685

02-Sep-2009

02:51

Timer.asx

Timer.aspx

לא ישים

9,198

20-Apr-2009

11:58

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

לא ישים

5,114

19-Jan-2009

16:05

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

לא ישים

9,079

27-Jul-2009

11:54

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

לא ישים

8,585

05-Nov-2009

12:30

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

לא ישים

2,369

04-Apr-2012

02:05

Topnav.asx

Topnav.aspx

לא ישים

7,781

05-Nov-2009

12:30

Topology.asc

Topologyview.ascx

לא ישים

4,091

19-Jan-2009

16:06

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

לא ישים

3,647

15-Sep-2009

18:16

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

לא ישים

6,490

19-Aug-2009

23:54

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

לא ישים

6,073

19-Aug-2009

23:54

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

לא ישים

5,757

19-Jan-2009

16:07

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

לא ישים

9,940

05-Nov-2009

12:08

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

לא ישים

12,354

05-Nov-2009

12:30

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

לא ישים

11,461

21-Aug-2009

15:35

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

לא ישים

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

לא ישים

16,243

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

לא ישים

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

לא ישים

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

לא ישים

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx

Upload.aspx

לא ישים

16,315

14-Oct-2014

20:43

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

לא ישים

16,073

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

לא ישים

3,491

25-Aug-2009

22:23

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

לא ישים

15,845

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

לא ישים

16,073

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

לא ישים

15,845

30-Mar-2011

03:02

Usage.asx

Usage.aspx

לא ישים

7,735

02-Sep-2009

02:51

Usagedb.sql

Usagedb.sql

לא ישים

71,209

31-Oct-2012

02:44

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

לא ישים

6,239

24-Nov-2009

06:52

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

לא ישים

3,398

02-Sep-2009

02:51

User.asx

User.aspx

לא ישים

37,193

30-Mar-2011

03:02

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

לא ישים

4,210

05-Nov-2009

12:08

Useredit.asx

Useredit.aspx

לא ישים

4,686

16-Aug-2013

15:29

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

לא ישים

1,315

15-Oct-2007

18:53

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

לא ישים

82,882

05-Oct-2009

13:11

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

לא ישים

9,654

05-Nov-2009

12:30

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

לא ישים

71,185

31-Oct-2012

02:44

V4.mas

V4.master

לא ישים

32,455

30-Mar-2011

02:42

V4.mas_mplib

V4.master

לא ישים

32,455

30-Mar-2011

02:42

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

לא ישים

6,214

05-Nov-2009

12:10

Versions.asx

Versions.aspx

לא ישים

35,329

05-Nov-2009

12:30

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

לא ישים

1,293

15-Oct-2007

18:53

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

לא ישים

9,476

15-Oct-2007

18:53

View.asx_mobile

View.aspx

לא ישים

2,424

17-Feb-2009

23:56

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

לא ישים

17,056

18-May-2011

23:52

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

לא ישים

17,470

05-Nov-2009

12:30

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

11,318

05-Nov-2009

12:30

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

14,170

18-May-2011

23:52

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

לא ישים

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

לא ישים

3,223

25-Aug-2009

22:23

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

לא ישים

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

לא ישים

4,994

25-Aug-2009

22:27

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

לא ישים

218,618

11-Feb-2014

20:26

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

לא ישים

3,747

25-Aug-2009

22:23

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,046

20-Nov-2012

20:05

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

לא ישים

16,520

20-Nov-2012

20:05

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

לא ישים

216,566

11-Feb-2014

20:26

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:09

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

לא ישים

3,370

05-Oct-2009

13:08

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

לא ישים

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Oct-2007

18:53

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

לא ישים

25,522

15-Oct-2007

18:53

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

לא ישים

26,475

05-Nov-2009

12:30

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

לא ישים

9,538

05-Nov-2009

12:30

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

לא ישים

9,194

19-Jan-2009

16:07

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

לא ישים

50,847

05-Nov-2009

12:30

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

לא ישים

65,235

05-Nov-2009

12:30

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

לא ישים

2,018

04-Apr-2012

02:05

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

לא ישים

5,867

05-Nov-2009

12:11

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

לא ישים

8,785

05-Nov-2009

12:30

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

לא ישים

2,986

25-Aug-2009

22:27

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

לא ישים

5,693

05-Nov-2009

12:30

Webapps.asx

Webapplications.aspx

לא ישים

5,564

19-Jan-2009

16:07

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

לא ישים

2,211

19-Sep-2008

12:59

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

לא ישים

2,532

05-Nov-2009

12:30

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

לא ישים

2,532

05-Nov-2009

12:30

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

לא ישים

7,307

05-Nov-2009

12:30

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

לא ישים

1,319

15-Oct-2007

18:53

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

לא ישים

56,410

07-May-2009

23:59

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

לא ישים

1,285

15-Oct-2007

18:53

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

לא ישים

41,304

11-Jul-2008

16:21

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

לא ישים

164

21-Jul-2009

22:26

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

לא ישים

1,113

08-Jan-2009

04:16

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

לא ישים

4,766

05-Nov-2009

12:11

Workflow.asx

Workflow.aspx

לא ישים

15,549

05-Nov-2009

12:30

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

לא ישים

6,957

19-Jan-2009

16:07

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

לא ישים

5,320

19-Jan-2009

16:07

Workspce.asx

Workspce.aspx

לא ישים

8,457

05-Nov-2009

12:30

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

לא ישים

34,403

09-Jan-2013

14:09

Wpadder.js

Wpadder.js

לא ישים

25,164

09-Jan-2013

14:09

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

לא ישים

6,384

04-Apr-2012

02:26

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

לא ישים

5,021

02-Sep-2009

02:51

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

לא ישים

7,976

05-Nov-2009

12:11

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

לא ישים

14,607

05-Nov-2009

12:30

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

לא ישים

14,588

24-Nov-2009

06:34

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

לא ישים

198

03-Sep-2008

02:20

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

לא ישים

1,806

06-Mar-2013

07:42

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

לא ישים

1,448

19-Sep-2008

12:59

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7163.5000

7,604,392

27-Oct-2015

19:30

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108,640

31-Oct-2012

12:22

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

לא ישים

1,904

06-Mar-2013

07:42

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

לא ישים

7,999

11-Feb-2014

20:37

מידע על הקובץ wssmui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

לא ישים

381,888

15-Jul-2014

19:17

Bform.js_1033

Bform.js

לא ישים

249,022

15-Jul-2014

19:17

Blog.css_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

20-Nov-2012

20:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

לא ישים

9,350

20-Nov-2012

20:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

לא ישים

3,648

20-Nov-2012

20:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

20-Nov-2012

20:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

לא ישים

29,814

20-Nov-2012

20:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

20-Nov-2012

20:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

לא ישים

17,037

20-Nov-2012

20:00

Core.css_1033

Core.css

לא ישים

136,027

20-Nov-2012

20:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

לא ישים

368,568

12-Aug-2015

19:38

Core.js_0001_1033

Core.js

לא ישים

239,740

12-Aug-2015

19:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

20-Nov-2012

20:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

לא ישים

191,931

20-Nov-2012

20:00

Cui.css_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

20-Nov-2012

18:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

לא ישים

37,474

20-Nov-2012

18:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

20-Nov-2012

18:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

לא ישים

40,263

20-Nov-2012

18:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

לא ישים

7,484

20-Nov-2012

20:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

20-Nov-2012

20:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

לא ישים

7,457

20-Nov-2012

20:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

20-Nov-2012

20:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

לא ישים

1,929

20-Nov-2012

20:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

לא ישים

211,153

15-Jul-2014

19:17

Form.js_1033

Form.js

לא ישים

126,793

15-Jul-2014

19:17

Forms.css_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

20-Nov-2012

20:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

לא ישים

7,550

20-Nov-2012

20:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

לא ישים

1,329

05-Sep-2009

01:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

20-Nov-2012

20:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

לא ישים

1,329

20-Nov-2012

20:00

Help.css_1033

Help.css

לא ישים

8,203

20-Nov-2012

20:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

לא ישים

8,203

20-Nov-2012

20:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

לא ישים

172,836

13-Oct-2015

10:24

Init.js_0001_1033

Init.js

לא ישים

118,049

13-Oct-2015

10:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

20-Nov-2012

20:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

לא ישים

25,350

20-Nov-2012

20:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

20-Nov-2012

20:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

לא ישים

40,117

20-Nov-2012

20:00

Menu.css_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

20-Nov-2012

20:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

לא ישים

3,040

20-Nov-2012

20:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

לא ישים

79,381

12-Aug-2015

19:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

לא ישים

49,893

12-Aug-2015

19:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

לא ישים

2,350

20-Nov-2012

20:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

20-Nov-2012

20:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

לא ישים

28,798

20-Nov-2012

20:00

Mws.css_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

20-Nov-2012

20:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

לא ישים

3,261

20-Nov-2012

20:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

לא ישים

337,318

13-Oct-2015

10:24

Ows.js_1033

Ows.js

לא ישים

219,652

13-Oct-2015

10:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

לא ישים

5,042

05-Nov-2014

06:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

לא ישים

3,650

05-Nov-2014

06:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

20-Nov-2012

20:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

לא ישים

9,919

20-Nov-2012

20:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

לא ישים

30,033

20-Nov-2012

20:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

לא ישים

3,870

20-Nov-2012

20:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

לא ישים

4,725

20-Nov-2012

20:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

לא ישים

4,298

20-Nov-2012

20:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

לא ישים

4,300

20-Nov-2012

20:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

לא ישים

5,457

20-Nov-2012

20:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

לא ישים

5,366

20-Nov-2012

20:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

לא ישים

5,375

20-Nov-2012

20:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

לא ישים

5,327

20-Nov-2012

20:06

Survey.css_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

20-Nov-2012

20:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

לא ישים

2,477

20-Nov-2012

20:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

לא ישים

2,407

20-Nov-2012

20:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

20-Nov-2012

20:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

לא ישים

1,159

20-Nov-2012

20:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

לא ישים

18,949

20-Nov-2012

20:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

20-Nov-2012

20:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

לא ישים

17,596

20-Nov-2012

20:00


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×