דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את עדכון 4493219 עבור Microsoft SharePoint Server 2010 Office Web Apps שפורסם ב-9 בפברואר 2021.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר קריסה שעלולה להתרחש בעת פתיחת קובץ המכיל דיאגרמה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק להורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft. 

תביעה בסריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה עבור וירוסים באמצעות תוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך שבו הקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

מידע אודות עדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להיות בעל Service Pack 2 עבור SharePoint Server 2010 Office Web Apps מותקן.

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של שעון קיץ (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

x64

פרטי קובץ wacwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Admin. createeditwsapp. aspx

Admin. createeditwsapp. aspx

Not applicable

6,045

24-Nov-2009

07:36

Admin. ovsconfig. aspx

Admin. ovsconfig. aspx

Not applicable

8,316

08-Dec-2010

07:52

Getdata.ashx

Getdata.ashx

Not applicable

232

08-Dec-2010

09:02

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. טריצת שכנות. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. טריצת שכנות. thmx

Not applicable

53,418

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. thmx. office. server. powerpoint. זויות

Microsoft. thmx. office. server. powerpoint. זויות

Not applicable

69,784

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. thmx.

Microsoft. office. thmx.

Not applicable

259,111

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. thmx

Microsoft. office. server. thmx

Not applicable

88,662

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. web. access. היבט. thmx

Microsoft. Microsoft. web. access. היבט. thmx

Not applicable

68,069

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Not applicable

95,803

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. blacktie. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. blacktie. thmx

Not applicable

655,107

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

176,244

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. thmx.

Microsoft. office. server. thmx.

Not applicable

101,393

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. בהירות. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. בהירות. thmx

Not applicable

67,060

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. קומפוזיט. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. קומפוזיט. thmx

Not applicable

568,653

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Not applicable

74,765

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. office. powerpoint. קוטור. thmx

Microsoft. office. office. powerpoint. קוטור. thmx

Not applicable

2,003,652

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. server.. קריין. thmx

Microsoft. Microsoft. server.. קריין. thmx

Not applicable

179,179

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. דקייטור. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. דקייטור. thmx

Not applicable

156,954

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. thmx

Microsoft. office. server. thmx

Not applicable

226,696

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

349,663

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

69,473

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

49,784

08-Dec-2010

08:49

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive. thmx

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive. thmx

Not applicable

55,112

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. web. מאוורר. thmx

Microsoft. office. web. מאוורר. thmx

Not applicable

165,690

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. web. access. pipe. thmx

Microsoft. web. access. pipe. thmx

Not applicable

65,704

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. web. web. יציקה. thmx

Microsoft. office. server. web. web. יציקה. thmx

Not applicable

63,508

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

315,975

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. sharepoint. pipe. thmx

Not applicable

53,984

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. כריכה קשה. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. כריכה קשה. thmx

Not applicable

393,281

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. thmx

Not applicable

245,451

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

149,384

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. kilter. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. kilter. thmx

Not applicable

86,347

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. office. server. מאקרו. pipe. thmx

Microsoft. Microsoft. office. server. מאקרו. pipe. thmx

Not applicable

202,511

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. thmx. median...

Microsoft. office. server. thmx. median...

Not applicable

83,623

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. web. access. metro. thmx

Microsoft. office. server. web. access. metro. thmx

Not applicable

80,625

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. sharepoint. pipe. מודול. thmx

Microsoft. office. sharepoint. pipe. מודול. thmx

Not applicable

88,122

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. יילר. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. יילר. thmx

Not applicable

270,123

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. server... thmx

Microsoft. Microsoft. server... thmx

Not applicable

617,159

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

78,521

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. office. thmx

Microsoft. Microsoft. office. thmx

Not applicable

93,940

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. web. access. web. מקור thmx

Microsoft. office. web. access. web. מקור thmx

Not applicable

87,051

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

270,822

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. נקודת המבט של Microsoft. office. powerpoint. thmx

Microsoft. נקודת המבט של Microsoft. office. powerpoint. thmx

Not applicable

53,594

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. thmx

Microsoft. office. thmx

Not applicable

153,672

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. נעץ. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. נעץ. thmx

Not applicable

825,294

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. עיטורים. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. עיטורים. thmx

Not applicable

167,498

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. נכתב. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. נכתב. thmx

Not applicable

980,113

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. בצע slipstream של. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. בצע slipstream של. thmx

Not applicable

67,304

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. soho. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. soho. thmx

Not applicable

856,015

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. office. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. office. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

74,912

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

577,009

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. outlook. pipe. thmx

Microsoft. office. server. outlook. pipe. thmx

Not applicable

75,155

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. technic. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. technic. thmx

Not applicable

68,995

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. thmx.

Microsoft. office. thmx.

Not applicable

89,461

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. office. powerpoint. pipe. thmx

Microsoft. office. office. powerpoint. pipe. thmx

Not applicable

56,683

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. microsoft. trek. thmx

Microsoft. office. server. microsoft. trek. thmx

Not applicable

172,604

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. urban. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. urban. thmx

Not applicable

64,624

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. urbanpop. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. urbanpop. thmx

Not applicable

113,739

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. thmx

Microsoft. office. server. thmx

Not applicable

75,264

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. Microsoft. office. server. powerpoint. waveform. thmx

Microsoft. Microsoft. office. server. powerpoint. waveform. thmx

Not applicable

181,889

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. windinthepines. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. windinthepines. thmx

Not applicable

568,923

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. יפאנים ויסטאריה. thmx

Microsoft. office. server. powerpoint. pipe. יפאנים ויסטאריה. thmx

Not applicable

416,280

08-Dec-2010

08:49

Microsoft. מעטפת... thmx

Microsoft. מעטפת... thmx

Not applicable

156,519

08-Dec-2010

08:49

Microsoft.office.web.csiwrapper.dll

Microsoft.office.web.csiwrapper.dll

14.0.7248.5000

2,378,408

19-Mar-2020

16:31

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

14.0.7130.5000

858,808

16-Jul-2014

04:17

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7248.5000

467,624

19-Mar-2020

16:31

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

14.0.7160.5000

117,440

16-ספט-2015

13:19

Mimagehandler.ashx

Mimagehandler.ashx

Not applicable

286

26-פבר-2008

19:33

Mppt. aspx

Mppt. aspx

Not applicable

568

25-אוגוסט-2009

02:48

Mpptbroadcast. aspx

Mpptbroadcast. aspx

Not applicable

4,994

16-ספט-2009

04:00

Powerpoint. aspx

Powerpoint. aspx

Not applicable

2,840

06-Nov-2009

00:46

Powerpointapplicationproperties. aspx

Powerpointapplicationproperties. aspx

Not applicable

6,311

11-Aug-2009

08:06

Powerpointbroadcasthost_1_0disco. aspx

Powerpointbroadcasthost_1_0disco. aspx

Not applicable

1,372

20-Jan-2009

07:56

Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl. aspx

Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl. aspx

Not applicable

15,609

13-Jul-2010

23:39

Powerpointbroadcasthostdisco. aspx

Powerpointbroadcasthostdisco. aspx

Not applicable

1,364

19-ספט-2008

22:31

Powerpointbroadcasthostwsdl. aspx

Powerpointbroadcasthostwsdl. aspx

Not applicable

6,999

13-Jul-2010

23:39

Powerpointframe. aspx

Powerpointframe. aspx

Not applicable

2,019

17-נוב-2011

09:28

Powerpointintl.js

Powerpointintl.js

Not applicable

62,880

08-Dec-2010

09:03

Powerpointservicemanage. aspx

Powerpointservicemanage. aspx

Not applicable

6,391

08-Dec-2010

09:01

Ppt.autofademsgbg.png

Ppt.autofademsgbg.png

Not applicable

195

16-פבר-2009

23:35

Ppt.blank.png

Ppt.blank.png

Not applicable

89

16-פבר-2009

23:35

Ppt. broadcastsitetemplate. default. aspx

Ppt. broadcastsitetemplate. default. aspx

Not applicable

3,329

06-Nov-2009

00:44

Ppt. מצרר. css

Ppt. מצרר. css

Not applicable

14,462

08-Dec-2010

05:41

Ppt.edit.gfxserver.dll

Ppt.edit.gfxserver.dll

14.0.7248.5000

2,547,568

19-Mar-2020

14:11

Ppt.edit.ogl.dll

Ppt.edit.ogl.dll

14.0.7188.5000

2,116,312

26-אוגוסט-2017

02:01

Ppt.gkpowerpoint.dll

Ppt.gkpowerpoint.dll

14.0.7248.5000

2,804,392

26-Mar-2020

07:10

Ppt.hdot.png

Ppt.hdot.png

Not applicable

125

05-Jun-2009

16:32

Ppt.layoutthumbs.png

Ppt.layoutthumbs.png

Not applicable

7,524

08-Dec-2010

05:42

Ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

Ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7248.5000

467,624

19-Mar-2020

16:31

Ppt.navtoolbarbg.png

Ppt.navtoolbarbg.png

Not applicable

2,828

16-פבר-2009

23:35

Ppt.office.exp_pdf_server.dll

Ppt.office.exp_pdf_server.dll

14.0.7248.5000

141,048

19-Mar-2020

14:05

Ppt.office.exp_xps_server.dll

Ppt.office.exp_xps_server.dll

14.0.7248.5000

82,680

19-Mar-2020

14:05

Ppt.office.gfxserver.dll

Ppt.office.gfxserver.dll

14.0.7248.5000

2,547,568

19-Mar-2020

14:11

Ppt.office.msores.dll

Ppt.office.msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-ספט-2013

02:37

Ppt.office.msoserver.dll

Ppt.office.msoserver.dll

14.0.7265.5000

21,374,648

14-Jan-2021

05:25

Ppt.office.msptls.dll

Ppt.office.msptls.dll

14.0.7224.5000

1,208,656

18-Oct-2018

04:10

Ppt.office.oartserver.dll

Ppt.office.oartserver.dll

14.0.7248.5000

29,855,088

20-Mar-2020

06:22

Ppt.office.ogl.dll

Ppt.office.ogl.dll

14.0.7188.5000

2,116,312

26-אוגוסט-2017

02:01

Ppt.office.riched20.dll

Ppt.office.riched20.dll

14.0.7155.5000

1,865,384

16-Jul-2015

22:29

Ppt.pat.png

Ppt.pat.png

Not applicable

14,172

14-ספט-2009

16:46

Ppt.peat.png

Ppt.peat.png

Not applicable

558,856

08-Dec-2010

05:41

Ppt.pegal.png

Ppt.pegal.png

Not applicable

138,972

10-Aug-2009

16:37

Ppt.per.png

Ppt.per.png

Not applicable

80,683

08-Dec-2010

05:45

Ppt.phpreview.png

Ppt.phpreview.png

Not applicable

1,311

16-פבר-2009

23:35

Ppt.phthumb.png

Ppt.phthumb.png

Not applicable

367

16-פבר-2009

23:35

Ppt.ppserver.dll

Ppt.ppserver.dll

14.0.7257.5000

6,842,464

23-Jul-2020

15:34

Ppt.pptbgx.png_1033

Ppt.pptbgx.png_1033

Not applicable

3,250

03-Aug-2009

17:27

Ppt.pptbgx.png

Ppt.pptbgx.png

Not applicable

3,250

03-Aug-2009

17:27

Ppt.ppteditorbggradient.png

Ppt.ppteditorbggradient.png

Not applicable

6,870

29-Jun-2009

22:32

Ppt.pptviewerbggradient.png

Ppt.pptviewerbggradient.png

Not applicable

5,239

16-פבר-2009

23:35

Ppt.pptviewernotesgradient.png

Ppt.pptviewernotesgradient.png

Not applicable

2,813

01-Jun-2009

16:14

Ppt.prt.png

Ppt.prt.png

Not applicable

46,686

08-Dec-2010

05:45

Ppt.rbgbbg.png_1033

Ppt.rbgbbg.png_1033

Not applicable

173

03-Jul-2009

16:19

Ppt.rbgbbg.png

Ppt.rbgbbg.png

Not applicable

173

03-Jul-2009

16:19

Ppt.rbgrpbdr.png_1033

Ppt.rbgrpbdr.png_1033

Not applicable

172

06-Mar-2009

21:02

Ppt.rbgrpbdr.png

Ppt.rbgrpbdr.png

Not applicable

172

06-Mar-2009

21:02

Ppt.ribbonbg.png_1033

Ppt.ribbonbg.png_1033

Not applicable

3,052

03-Jul-2009

16:19

Ppt.ribbonbg.png

Ppt.ribbonbg.png

Not applicable

3,052

03-Jul-2009

16:19

Ppt.rmgrad16.png_1033

Ppt.rmgrad16.png_1033

Not applicable

116

10-Sep-2009

19:22

Ppt.rmgrad16.png

Ppt.rmgrad16.png

Not applicable

116

10-Sep-2009

19:22

Ppt.rmgrad16rtl.png_1033

Ppt.rmgrad16rtl.png_1033

Not applicable

114

10-Sep-2009

19:22

Ppt.rmgrad16rtl.png

Ppt.rmgrad16rtl.png

Not applicable

114

10-Sep-2009

19:22

Ppt.rsempty.gif

Ppt.rsempty.gif

Not applicable

226

27-Jul-2009

15:59

Ppt.rsfull.gif

Ppt.rsfull.gif

Not applicable

342

27-Jul-2009

15:59

Ppt.rshalf.gif

Ppt.rshalf.gif

Not applicable

341

27-Jul-2009

15:59

Ppt.search.png

Ppt.search.png

Not applicable

3,369

27-Jul-2009

15:59

Ppt.slidemenusectionnormalbg_1033

Ppt.slidemenusectionnormalbg_1033

Not applicable

2,815

16-פבר-2009

23:35

Ppt. slidemenusectionnormalbg

Ppt. slidemenusectionnormalbg

Not applicable

2,815

16-פבר-2009

23:35

Ppt.slidemenusectionselectedbg_1033

Ppt.slidemenusectionselectedbg_1033

Not applicable

2,822

16-פבר-2009

23:35

Ppt. slidemenusectionselectedbg

Ppt. slidemenusectionselectedbg

Not applicable

2,822

16-פבר-2009

23:35

Ppt.slideshownext_1033

Ppt.slideshownext_1033

Not applicable

3,090

19-Mar-2009

18:03

Ppt. slideshownext

Ppt. slideshownext

Not applicable

3,090

19-Mar-2009

18:03

Ppt.slideshowprev_1033

Ppt.slideshowprev_1033

Not applicable

3,079

19-Mar-2009

18:03

Ppt. slideshowprev

Ppt. slideshowprev

Not applicable

3,079

19-Mar-2009

18:03

Ppt. stylesedit. css

Ppt. stylesedit. css

Not applicable

26,470

22-Dec-2010

02:09

Ppt. stylesread. css

Ppt. stylesread. css

Not applicable

20,876

22-Dec-2010

02:09

Ppt. stylesview. css

Ppt. stylesview. css

Not applicable

19,715

22-Dec-2010

02:09

Ppt.tabfade.png_1033

Ppt.tabfade.png_1033

Not applicable

132

06-Mar-2009

21:02

Ppt.tabfade.png

Ppt.tabfade.png

Not applicable

132

06-Mar-2009

21:02

Ppt.toolbarbg.png_1033

Ppt.toolbarbg.png_1033

Not applicable

3,078

03-Jul-2009

16:19

Ppt.toolbarbg.png

Ppt.toolbarbg.png

Not applicable

3,078

03-Jul-2009

16:19

Ppt.usp10.dll

Ppt.usp10.dll

1.626.7601.23883

829,104

12-ספט-2017

13:14

Ppt.vdot.png

Ppt.vdot.png

Not applicable

138

05-Jun-2009

16:32

Ppt.webconversion.dll

Ppt.webconversion.dll

14.0.7152.5000

105,640

27-May-2015

16:25

Presentdisco. aspx

Presentdisco. aspx

Not applicable

1,332

11-Apr-2009

06:12

Presentwsdl. aspx

Presentwsdl. aspx

Not applicable

10,911

13-Jul-2010

23:39

Printhandler.ashx

Printhandler.ashx

Not applicable

207

08-Dec-2010

09:01

Wac.box4.js

Wac.box4.js

Not applicable

1,586,305

12-פבר-2014

08:06

Wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033

Wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033

Not applicable

2,823

27-Jul-2009

15:58

Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033

Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033

Not applicable

3,918

03-Aug-2009

17:26

Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033

Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033

Not applicable

3,918

03-Aug-2009

17:26

Wac.commonui.intl.images.favicon_word Wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033

Wac.commonui.intl.images.favicon_word Wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033

Not applicable

3,918

03-Aug-2009

17:26

Wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033

Wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033

Not applicable

457

16-פבר-2009

23:35

Wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033

Wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033

Not applicable

644

16-פבר-2009

23:35

Wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033

Wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033

Not applicable

473

16-פבר-2009

23:35

Wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033

Wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033

Not applicable

424

16-פבר-2009

23:35

Wac. createnewdocument. aspx

Wac. createnewdocument. aspx

Not applicable

4,043

07-נוב-2009

11:52

Wac.external.cui.js

Wac.external.cui.js

Not applicable

352,107

07-Jan-2014

16:02

Wac.intl.commonintl.js_1033

Wac.intl.commonintl.js_1033

Not applicable

36,727

21-נוב-2012

06:00

Wac.intl.cui.css_1033

Wac.intl.cui.css_1033

Not applicable

37,474

21-נוב-2012

02:02

Wac.intl.cuioverride.css_1033

Wac.intl.cuioverride.css_1033

Not applicable

936

21-Dec-2010

12:26

Wac.intl.cuitoolbar.css_1033

Wac.intl.cuitoolbar.css_1033

Not applicable

16,941

21-נוב-2012

02:02

Wac.intl.debug.css_1033

Wac.intl.debug.css_1033

Not applicable

1,805

11-Aug-2009

07:36

Wac.intl.editsurface.css_1033

Wac.intl.editsurface.css_1033

Not applicable

1,067

08-Dec-2010

07:52

Wac.intl.frame.css_1033

Wac.intl.frame.css_1033

Not applicable

9,878

08-Dec-2010

07:26

Wac.intl.onenote.css_1033

Wac.intl.onenote.css_1033

Not applicable

23,040

08-Dec-2010

07:52

Wac.intl.rbgbbg.png_1033

Wac.intl.rbgbbg.png_1033

Not applicable

173

03-Jul-2009

16:19

Wac.intl.rbgrpbdr.png_1033

Wac.intl.rbgrpbdr.png_1033

Not applicable

172

06-Mar-2009

21:02

Wac.intl.ribbonbg.png_1033

Wac.intl.ribbonbg.png_1033

Not applicable

3,052

03-Jul-2009

16:19

Wac.intl.rmgrad16.png_1033

Wac.intl.rmgrad16.png_1033

Not applicable

116

10-Sep-2009

19:22

Wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033

Wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033

Not applicable

114

10-Sep-2009

19:22

Wac.intl.tabfade.png_1033

Wac.intl.tabfade.png_1033

Not applicable

132

06-Mar-2009

21:02

Wac.intl.toolbarbg.png_1033

Wac.intl.toolbarbg.png_1033

Not applicable

3,078

03-Jul-2009

16:19

Wac.intl.word.css_1033

Wac.intl.word.css_1033

Not applicable

9,417

08-Dec-2010

07:52

Wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033

Not applicable

164

31-Aug-2009

22:20

Wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033

Not applicable

49

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033

Wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033

Not applicable

2,238

14-Jul-2009

17:51

Wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033

Not applicable

112

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033

Not applicable

2,808

22-ספט-2009

16:56

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033

Not applicable

2,824

22-ספט-2009

16:56

Wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033

Not applicable

1,311

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033

Not applicable

367

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033

Not applicable

2,895

20-Jul-2009

18:10

Wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033

Wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033

Not applicable

226

27-Jul-2009

15:59

Wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033

Wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033

Not applicable

342

27-Jul-2009

15:59

Wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033

Wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033

Not applicable

341

27-Jul-2009

15:59

Wac.livebooks.images.intl.search.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.search.png_1033

Not applicable

3,369

27-Jul-2009

15:59

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033

Not applicable

270

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033

Not applicable

268

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033

Wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033

Not applicable

488

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033

Wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033

Not applicable

55

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033

Wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033

Not applicable

37,474

21-נוב-2012

02:02

Wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033

Wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033

Not applicable

936

21-Dec-2010

12:26

Wac.livebooks.ribbon.on_cluster Wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033

Wac.livebooks.ribbon.on_cluster Wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033

Not applicable

7,637

08-Dec-2010

05:41

Wac.livebooks.ribbon.one.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.one.png_1033

Not applicable

105,491

08-Dec-2010

05:43

Wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033

Not applicable

3,161

03-Aug-2009

17:26

Wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033

Not applicable

173

03-Jul-2009

16:19

Wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033

Not applicable

172

06-Mar-2009

21:02

Wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033

Not applicable

3,052

03-Jul-2009

16:19

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033

Not applicable

116

10-Sep-2009

19:22

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

Not applicable

114

10-Sep-2009

19:22

Wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033

Not applicable

195

16-פבר-2009

23:35

Wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033

Not applicable

132

06-Mar-2009

21:02

Wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033

Not applicable

3,078

03-Jul-2009

16:19

Wac.livebooks.ribbon.we.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.we.png_1033

Not applicable

85,501

08-Dec-2010

05:45

Wac.livebooks.ribbon.we_cluster Wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033

Wac.livebooks.ribbon.we_cluster Wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033

Not applicable

5,536

08-Dec-2010

05:41

Wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033

Wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033

Not applicable

3,438

03-Aug-2009

17:27

Wac.office.gfxserver.dll

Wac.office.gfxserver.dll

14.0.7248.5000

2,547,568

19-Mar-2020

14:11

Wac.office.ogl.dll

Wac.office.ogl.dll

14.0.7188.5000

2,116,312

26-אוגוסט-2017

02:01

Wac. onenote. aspx

Wac. onenote. aspx

Not applicable

2,181

07-נוב-2009

11:52

Wac.rsx_1033

Wac.rsx_1033

Not applicable

15,766

22-Dec-2010

01:53

Wac. webservice. wacofficeonlineproxy. ashx

Wac. webservice. wacofficeonlineproxy. ashx

Not applicable

199

08-Dec-2010

07:26

Wac. wordeditor. aspx

Wac. wordeditor. aspx

Not applicable

2,177

07-נוב-2009

11:52

Wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033

Wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033

Not applicable

6,137

13-Jul-2009

21:38

Wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033

Wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033

Not applicable

3,078

03-Jul-2009

16:19

Wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033

Wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033

Not applicable

936

21-Dec-2010

12:26

Wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033

Wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033

Not applicable

16,941

21-נוב-2012

02:02

Wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033

Not applicable

3,052

03-Jul-2009

16:19

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033

Not applicable

116

10-Sep-2009

19:22

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

Not applicable

114

10-Sep-2009

19:22

Wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033

Not applicable

195

16-פבר-2009

23:35

Wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033

Not applicable

3,438

03-Aug-2009

17:27

Wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033

Wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033

Not applicable

45,455

08-Dec-2010

05:45

Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033

Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033

Not applicable

2,610

08-Dec-2010

05:41

Waccore.resx_1033

Waccore.resx_1033

Not applicable

15,766

22-Dec-2010

01:53

Wordviewer. Wordviewer. aspx

Wordviewer. Wordviewer. aspx

Not applicable

2,375

07-נוב-2009

11:52

Wordviewer.wordviewer.css_1033

Wordviewer.wordviewer.css_1033

Not applicable

7,314

07-נוב-2009

11:52

Wac.autocorrectlist.1039.js

Acl1039.js

Not applicable

8,184

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1069.js

Acl1069.js

Not applicable

3,546

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1087.js

Acl1087.js

Not applicable

21,351

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1094.js

Acl1094.js

Not applicable

4,755

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1095.js

Acl1095.js

Not applicable

42,432

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1097.js

Acl1097.js

Not applicable

10,257

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1098.js

Acl1098.js

Not applicable

61,965

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1099.js

Acl1099.js

Not applicable

28,188

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1102.js

Acl1102.js

Not applicable

43,095

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.1106.js

Acl1106.js

Not applicable

18,009

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.2068.js

Acl2068.js

Not applicable

7,330

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.2074.js

Acl2074.js

Not applicable

19,244

13-Nov-2010

00:50

Wac.autocorrectlist.2108.js

Acl2108.js

Not applicable

8,664

13-Nov-2010

00:50

Arialn. ttf

Arialn. ttf

Not applicable

175,956

02-Oct-2014

08:03

Arialnb. ttf

Arialnb. ttf

Not applicable

180,740

02-Oct-2014

08:03

Arialnbi. ttf

Arialnbi. ttf

Not applicable

180,084

02-Oct-2014

08:03

Arialni. ttf

Arialni. ttf

Not applicable

181,124

02-Oct-2014

08:03

Bootedit.js

Bootedit.js

Not applicable

841,280

07-Jan-2014

18:01

Bootview.js

Bootview.js

Not applicable

692,227

01-Nov-2012

08:56

Wac.intl.box4intl.js_1033

Box4intl.js

Not applicable

54,846

22-Dec-2010

01:56

Ewa.js

Ewa.js

Not applicable

760,645

15-Mar-2017

04:05

Ppt.edit.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

14.0.7248.5000

141,048

19-Mar-2020

14:05

Wac.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

14.0.7248.5000

141,048

19-Mar-2020

14:05

Ppt.edit.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

14.0.7248.5000

82,680

19-Mar-2020

14:05

Wac.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

14.0.7248.5000

82,680

19-Mar-2020

14:05

Wac.word.gkword.dll

Gkword.dll

14.0.7248.5000

3,208,368

26-Mar-2020

07:09

Wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7248.5000

467,624

19-Mar-2020

16:31

Ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7152.5000

103,080

27-May-2015

16:25

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7123.5001

43,712

22-Apr-2014

20:34

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

1,145,536

23-May-2013

10:46

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_1033

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

22,400

21-Dec-2010

12:44

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

172,224

26-Jun-2013

06:09

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126,576

09-Jan-2013

21:45

Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_en לקס

Mshy7en. לקס

14.0.7001.1000

475,648

23-Aug-2012

21:45

Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

14.0.7005.1000

224,360

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

20:46

Ppt.edit.msores.dll

Msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-ספט-2013

02:37

Wac.office.msores.dll

Msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-ספט-2013

02:37

Ppt.edit.msoserver.dll

Msoserver.dll

14.0.7265.5000

21,374,648

14-Jan-2021

05:25

Wac.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

14.0.7265.5000

21,374,648

14-Jan-2021

05:25

Ppt.edit.msptls.dll

Msptls.dll

14.0.7224.5000

1,208,656

18-Oct-2018

04:10

Wac.office.msptls.dll

Msptls.dll

14.0.7224.5000

1,208,656

18-Oct-2018

04:10

Wordviewer. mobilewordviewer. aspx

Mwordc. aspx

Not applicable

497

25-אוגוסט-2009

02:33

Ppt.edit.oartserver.dll

Oartserver.dll

14.0.7248.5000

29,855,088

20-Mar-2020

06:22

Wac.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

14.0.7248.5000

29,855,088

20-Mar-2020

06:22

Ppt. המרת. תרביות. office. odf

Office. odf

14.0.7226.5000

4,310,296

20-Nov-2018

12:46

Wac. המרת תרבויות. office. odf

Office. odf

14.0.7226.5000

4,310,296

20-Nov-2018

12:46

Wac. powerpoint. edit. bin.. office. odf

Office. odf

14.0.7226.5000

4,310,296

20-Nov-2018

12:46

Wac. onenoteframe. aspx

Onenoteframe. aspx

Not applicable

1,133

08-Dec-2010

07:52

Wac.office.onenoteserverutil.dll

Onsrvu.dll

14.0.7248.5000

2,461,568

19-Mar-2020

14:33

Ppt.cluster.css_1033

Powerpointimagecluster. css

Not applicable

14,462

08-Dec-2010

05:41

Powerpointintl.js_1033

Powerpointintl.js

Not applicable

62,880

08-Dec-2010

09:03

Ppt.edit.ppserver.dll

Ppserver.dll

14.0.7257.5000

6,842,464

23-Jul-2020

15:34

Ppt.edit.riched20.dll

Riched20.dll

14.0.7155.5000

1,865,384

16-Jul-2015

22:29

Wac.office.riched20.dll

Riched20.dll

14.0.7155.5000

1,865,384

16-Jul-2015

22:29

Ppt.stylesedit.css_1033

Stylesedit. css

Not applicable

26,470

22-Dec-2010

02:09

Ppt.stylesread.css_1033

Stylesread. css

Not applicable

20,876

22-Dec-2010

02:09

Ppt.stylesview.css_1033

Stylesview. css

Not applicable

19,715

22-Dec-2010

02:09

Wac.word.sword.dll

Sword.dll

14.0.7264.5000

7,570,544

16-Dec-2020

02:28

Ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

Uls.native.dll

14.0.7248.5000

467,624

19-Mar-2020

16:31

Wac.word.wacword.dll

Wacword.dll

14.0.7162.5000

61,120

14-Oct-2015

06:03

Wac. wordeditorframe. aspx

Wordeditorframe. aspx

Not applicable

1,153

08-Dec-2010

07:52

Wordviewer. wordviewerframe. aspx

Wordviewerframe. aspx

Not applicable

1,139

08-Dec-2010

07:52

Wac.intl.wordviewerintl.js_1033

Wordviewerintl.js

Not applicable

6,184

22-Dec-2010

01:57

הפניות

למד אודות המינוח הסטנדרטי המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. Office System TechCenterמכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office. 

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×