סיכום

מאמר זה מתאר עדכון אבטחה עבור Windows 2013 קומפקטי מוטבע. עדכון זה פותר את בעיות האבטחה המתוארות במאמרים הבאים:

לפני התקנת עדכון זה, יש להתקין את כל העדכונים שהונפקו בעבר עבור מוצר זה.

מידע אודות עדכון תוכנה

הורד מידע

Windows עדכון חודשי מוטבע של קומפקטי 2013 (ספטמבר 2021) זמין כעת מ- Microsoft. כדי להוריד עדכון Windows 2013 קומפקטי מוטבע, עבור אל מרכז השותפים של המכשיר (DPC).

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל העדכונים שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הותקנו גם הם.

‏‏דרישת הפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט בנה, לחץ על נקה פתרון ולאחרמכן לחץ על בנה פתרון.

  • בתפריט Build, לחץ על בנה מחדש פתרון.

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

החלפת עדכון

עדכון זה אינו מחליף עדכונים אחרים.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים וההזמנים עבור קבצים אלה מפורטים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לזמן מקומי. כדי לברר את ההבדל בין זמן UTC לזמן מקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט תאריך ושעה בלוח הבקרה.

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

נתיב

__official__.ver

לא פורסם בגירסה

9,173

30-Aug-2021

11:25

Premium\Private\Netcf\Root\Product\Inc

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

880,114

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

609,348

15-Sep-2021

08:14

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

684,678

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

915,724

15-Sep-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

641,784

15-Sep-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

735,558

15-Sep-2021

08:01

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

874,072

15-Sep-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

592,218

15-Sep-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

637,684

15-Sep-2021

08:12

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

899,098

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

618,768

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

696,158

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

862,386

15-Sep-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

598,462

15-Sep-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

665,160

15-Sep-2021

08:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Amutil.lib

לא פורסם בגירסה

889,382

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Urlgrab.lib

לא פורסם בגירסה

604,784

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Urlrdr.lib

לא פורסם בגירסה

653,806

15-Sep-2021

08:13

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

306,212

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Checked

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

381,534

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Debug

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

312,330

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Lib\Armv7\Retail

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

338,032

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Lib\X86\Checked

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

294,984

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Lib\X86\Debug

Htmlhelp.lib

לא פורסם בגירסה

339,584

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Lib\X86\Retail

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

90,112

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

370,053

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

19,246

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

3,026,944

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

3,838,835

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

440,442

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

106,496

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

406,978

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

25,162

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

794,624

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

2,221,409

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

412,080

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

278,528

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

775,899

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

88,643

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

7,192,576

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

22,866,742

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

3,693,140

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

1,216,512

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

3,465,300

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

480,636

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

1,069,056

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

4,050,165

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

559,284

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

864,256

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

3,133,722

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

444,009

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

94,208

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

342,778

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

15,650

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

327,680

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

919,262

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

66,400

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

319,488

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

912,829

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

63,645

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

729,088

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

2,233,150

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

273,895

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

24,576

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

21,126

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

2,310

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

589,824

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

1,764,970

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

234,571

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

1,015,808

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

3,317,782

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

380,412

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

110,592

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

444,074

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

18,724

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

3,477,504

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

5,059,532

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

437,426

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

143,360

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

510,420

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

22,581

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

1,101,824

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

2,744,523

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

386,328

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

364,544

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

983,385

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

85,308

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

10,043,392

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

32,330,189

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

3,616,667

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

1,683,456

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

4,374,435

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

483,768

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

1,736,704

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

7,554,275

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

497,775

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

1,363,968

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

5,950,752

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

401,524

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

122,880

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

401,064

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

15,215

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

438,272

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

1,116,735

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

70,373

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

417,792

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

1,108,761

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

67,270

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

1,028,096

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

2,776,062

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

279,869

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

24,576

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

25,297

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

2,484

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

851,968

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

2,241,943

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

228,713

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

1,335,296

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

4,198,500

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

366,782

15-Sep-2021

07:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

45,056

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

119,040

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

16,259

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

2,392,064

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

1,629,387

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

232,425

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

57,344

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

133,927

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

20,406

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

487,424

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

1,020,565

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

198,988

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

188,416

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

363,658

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

69,126

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

3,358,720

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

7,285,954

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

1,735,930

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

393,216

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

702,648

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

85,163

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

876,544

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

2,657,299

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

501,458

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

696,320

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

1,926,601

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

397,551

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

49,152

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

98,085

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

13,330

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

151,552

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

270,884

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

22,581

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

143,360

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

265,976

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

21,189

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

434,176

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

1,000,502

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

125,995

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

20,480

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

16,543

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

1,759

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

372,736

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

851,644

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

119,122

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

532,480

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

968,714

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

96,096

15-Sep-2021

08:00

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

81,920

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

301,642

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

25,510

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

3,072,000

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

2,294,167

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

579,004

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

98,304

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

312,735

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

30,469

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

806,912

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

972,676

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

508,621

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

274,432

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

539,224

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

114,917

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

7,409,664

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

10,086,360

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

5,259,517

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

1,310,720

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

1,752,590

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

775,450

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

1,024,000

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

2,081,069

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

647,241

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

823,296

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

1,656,282

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

507,345

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

90,112

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

280,726

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

21,450

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

344,064

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

639,208

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

107,783

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

327,680

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

635,547

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

104,013

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

774,144

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

1,172,684

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

386,154

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

20,480

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

17,785

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

3,383

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

614,400

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

841,764

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

313,248

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

1,073,152

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

1,479,914

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

592,634

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

106,496

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

302,930

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

27,047

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

3,497,984

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

2,319,616

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

657,884

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

131,072

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

313,569

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

31,600

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

1,122,304

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

991,396

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

597,593

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

360,448

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

541,800

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

126,459

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

9,949,184

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

10,312,836

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

5,500,652

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

1,724,416

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

1,765,025

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

860,217

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

1,593,344

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

2,099,200

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

678,184

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

1,241,088

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

1,671,567

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

542,870

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

118,784

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

281,875

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

23,393

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

458,752

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

651,073

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

128,663

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

446,464

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

645,846

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

123,878

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

1,073,152

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

1,200,345

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

439,833

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

20,480

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

17,771

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

3,963

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

843,776

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

872,273

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

371,741

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

1,425,408

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

1,505,165

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

674,037

15-Sep-2021

07:58

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.dll

לא פורסם בגירסה

40,960

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.map

לא פורסם בגירסה

78,152

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.rel

לא פורסם בגירסה

20,029

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.dll

לא פורסם בגירסה

2,428,928

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.map

לא פורסם בגירסה

912,834

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.rel

לא פורסם בגירסה

268,646

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgutil.dll

לא פורסם בגירסה

53,248

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgutil.map

לא פורסם בגירסה

84,340

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Imgutil.rel

לא פורסם בגירסה

25,017

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.dll

לא פורסם בגירסה

491,520

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

לא פורסם בגירסה

481,808

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

לא פורסם בגירסה

243,764

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.dll

לא פורסם בגירסה

188,416

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.map

לא פורסם בגירסה

245,282

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mlang.rel

לא פורסם בגירסה

84,960

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

לא פורסם בגירסה

3,493,888

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

לא פורסם בגירסה

3,708,596

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

לא פורסם בגירסה

1,933,884

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

לא פורסם בגירסה

442,368

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

לא פורסם בגירסה

372,545

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

לא פורסם בגירסה

107,870

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.dll

לא פורסם בגירסה

880,640

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.map

לא פורסם בגירסה

1,352,371

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.rel

לא פורסם בגירסה

609,193

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.dll

לא פורסם בגירסה

692,224

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.map

לא פורסם בגירסה

1,011,957

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.rel

לא פורסם בגירסה

475,561

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.dll

לא פורסם בגירסה

49,152

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.map

לא פורסם בגירסה

62,900

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Pngfilt.rel

לא פורסם בגירסה

17,245

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.dll

לא פורסם בגירסה

163,840

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.map

לא פורסם בגירסה

187,927

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.rel

לא פורסם בגירסה

36,211

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.dll

לא פורסם בגירסה

159,744

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.map

לא פורסם בגירסה

183,044

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.rel

לא פורסם בגירסה

33,369

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.dll

לא פורסם בגירסה

479,232

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.map

לא פורסם בגירסה

488,570

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.rel

לא פורסם בגירסה

180,486

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.dll

לא פורסם בגירסה

16,384

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.map

לא פורסם בגירסה

14,940

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmonui.rel

לא פורסם בגירסה

2,368

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

לא פורסם בגירסה

397,312

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

לא פורסם בגירסה

404,890

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

לא פורסם בגירסה

164,362

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

לא פורסם בגירסה

585,728

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

לא פורסם בגירסה

516,514

15-Sep-2021

08:02

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

לא פורסם בגירסה

180,515

15-Sep-2021

08:01

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.h

לא פורסם בגירסה

319,956

20-Aug-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Urlmon.idl

לא פורסם בגירסה

169,994

20-Aug-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Winineti.h

לא פורסם בגירסה

46,041

20-Aug-2021

11:22

Public\Html\Sdk\Inc

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

16,384

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

56,941

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

6,573

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

381,952

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

1,006,840

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

125,125

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.dll

3.9.21238.0

54,272

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

112,521

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

15,911

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

848,384

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

2,364,982

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

314,147

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Checked

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

22,016

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

67,463

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

7,385

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

947,200

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

2,545,433

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

289,091

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.dll

3.9.21238.0

65,024

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

128,285

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

16,926

15-Sep-2021

07:57

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

2,226,176

15-Sep-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

5,716,966

15-Sep-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

647,879

15-Sep-2021

07:55

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Debug

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

15,872

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

52,040

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

6,051

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

381,952

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

1,003,770

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

124,806

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.dll

3.9.21238.0

53,760

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

109,390

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

15,505

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

847,360

15-Sep-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

2,360,186

15-Sep-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

313,480

15-Sep-2021

08:03

Public\Netcf\Oak\Target\Armv7\Retail

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

16,384

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

39,053

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

9,212

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

404,480

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

692,499

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

160,795

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.dll

3.9.21238.0

57,344

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

81,791

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

22,813

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

915,456

15-Sep-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

1,384,885

15-Sep-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

422,027

15-Sep-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Checked

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

21,504

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

40,127

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

11,358

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

925,184

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

1,359,350

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

379,571

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.dll

3.9.21238.0

66,560

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

84,482

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

26,003

15-Sep-2021

08:02

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

2,237,440

15-Sep-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

2,693,454

15-Sep-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

995,908

15-Sep-2021

08:01

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Debug

Cgacutil.exe

3.9.21238.0

15,872

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Cgacutil.map

לא פורסם בגירסה

36,474

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Cgacutil.rel

לא פורסם בגירסה

8,255

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

403,968

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

690,751

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

K.mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

159,983

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.dll

3.9.21238.0

56,832

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.map

לא פורסם בגירסה

80,262

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree.rel

לא פורסם בגירסה

21,972

15-Sep-2021

08:06

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.dll

3.9.21238.0

913,920

15-Sep-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.map

לא פורסם בגירסה

1,382,595

15-Sep-2021

08:05

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Mscoree3_9.rel

לא פורסם בגירסה

420,345

15-Sep-2021

08:04

Public\Netcf\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

143,360

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

523,554

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

50,479

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

73,728

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

352,441

15-Sep-2021

08:10

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

17,999

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Checked

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

245,760

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

738,739

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

45,462

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

110,592

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

552,801

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

16,114

15-Sep-2021

07:59

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Debug

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

98,304

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

288,064

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

33,050

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

36,864

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

97,358

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

10,169

15-Sep-2021

08:08

Public\Ossvcs\Oak\Target\Armv7\Retail

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

139,264

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

295,345

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

63,152

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

69,632

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

232,559

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

19,101

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Checked

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

253,952

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

303,532

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

70,953

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

98,304

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

237,186

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

20,551

15-Sep-2021

08:05

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Debug

Configmanager2.dll

לא פורסם בגירסה

98,304

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.map

לא פורסם בגירסה

153,865

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmanager2.rel

לא פורסם בגירסה

43,200

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.dll

לא פורסם בגירסה

32,768

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.map

לא פורסם בגירסה

70,978

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Configmetabase2.rel

לא פורסם בגירסה

10,952

15-Sep-2021

08:09

Public\Ossvcs\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

327,680

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

1,632,133

15-Sep-2021

08:08

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

82,843

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

258,048

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

1,220,913

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

72,026

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

491,520

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

2,914,883

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

72,316

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

397,312

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

2,200,343

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

62,166

15-Sep-2021

07:58

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

188,416

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

710,161

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

44,331

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

151,552

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

535,059

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

32,963

15-Sep-2021

08:06

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

286,720

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

1,085,766

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

152,559

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

229,376

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

745,276

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

117,614

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

446,464

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

1,264,835

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

210,385

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

360,448

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

891,583

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

169,234

15-Sep-2021

08:04

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Eapp3hst.dll

6.0.6001.16603

163,840

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.map

לא פורסם בגירסה

534,738

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapp3hst.rel

לא פורסם בגירסה

99,779

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.dll

6.0.6001.16603

139,264

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.map

לא פורסם בגירסה

396,525

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Eapphost.rel

לא פורסם בגירסה

70,518

15-Sep-2021

08:07

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.rc

לא פורסם בגירסה

4,849

30-Aug-2021

11:25

Public\Shell\Oak\Lang\Ime\Kimeui

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

49,152

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

195,286

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

13,736

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.dll

1.0.0.2

81,920

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

236,259

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

19,681

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

65,536

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

252,600

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

12,924

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.dll

1.0.0.2

102,400

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

307,453

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

21,334

15-Sep-2021

08:00

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

32,768

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

73,376

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

9,473

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.dll

1.0.0.2

61,440

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

121,037

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

15,679

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

45,056

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

147,755

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

16,172

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.dll

1.0.0.2

77,824

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

159,883

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

34,094

15-Sep-2021

08:10

Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

57,344

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

148,312

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

17,303

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.dll

1.0.0.2

98,304

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

160,849

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

39,198

15-Sep-2021

08:07

Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug

Cplxmldata.dll

לא פורסם בגירסה

28,672

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Cplxmldata.map

לא פורסם בגירסה

47,704

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Cplxmldata.rel

לא פורסם בגירסה

10,546

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.dll

1.0.0.2

61,440

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.map

לא פורסם בגירסה

82,888

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Kimeui.rel

לא פורסם בגירסה

28,265

15-Sep-2021

08:11

Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail

Mmcommon.lib

לא פורסם בגירסה

4,360,034

15-Sep-2021

08:10

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Debug

Testgraph.lib

לא פורסם בגירסה

10,481,318

15-Sep-2021

08:10

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mmcommon.lib

לא פורסם בגירסה

4,014,808

15-Sep-2021

08:35

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Retail

Testgraph.lib

לא פורסם בגירסה

9,121,146

15-Sep-2021

08:35

Public\Test\Oak\Lib\Armv7\Retail

Testgraph.lib

לא פורסם בגירסה

4,988,796

15-Sep-2021

07:48

Public\Test\Oak\Lib\Nt\Retail

Mmcommon.lib

לא פורסם בגירסה

3,994,618

15-Sep-2021

08:29

Public\Test\Oak\Lib\X86\Debug

Testgraph.lib

לא פורסם בגירסה

9,071,000

15-Sep-2021

08:29

Public\Test\Oak\Lib\X86\Debug

Mmcommon.lib

לא פורסם בגירסה

4,057,814

15-Sep-2021

08:36

Public\Test\Oak\Lib\X86\Retail

Testgraph.lib

לא פורסם בגירסה

9,312,916

15-Sep-2021

08:36

Public\Test\Oak\Lib\X86\Retail

ספרי עזר

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת כדי לתאר עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×